eerste klassen dws gaat uit het olympisch stadion OOSTBURG EN CORN. BOYS GEVEN ELKAAR SCHULD VAN INCIDENT Gemoederen nog niet bekoeld Andere visie OVERWINNING (1-0) VOOR MMHC IN WALCHERSE HOCKEYDERBY Olympia dames verloren in Middelburg: 3-0 NACHTEGAAL SINT-JANSTEEN KAMPIOEN BANDSTOTEN G0ESE EGVC PLAATSTE ZICH ONGESLAGEN AAN DE KOP OLYMPUS VIERT 20-JARIG BESTAAN PELE VAN HET VELD GESTUURD Drie spelers van Estudiantes in vrijheid gesteld ITALIË NAAR MEXICO 3S£W- m BASKETBAL: MARATHON HIELD MATADOR ONDER DE DUIM Zeeuwse at{ej-en liepen in Tilr;3Urg Pele krijgt nationale orde van verdienste WIE SöraTEERT ZUL 0OT VERKOPEN 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT D'riSDAG 25 NOVEMBER 1969 SAS VAN GENT-OOSTBURG Ook na een nachtje slapen bleken gisteren de gemoederen nog steeds niet bekoeld na het inci dent in de zondagmiddag ge speelde voetbalwedstrijd Corn Boys-Oostburg in Sas van Gent. Hardnekkig blijven de twee clubs elkaar de schuld geven de moei lijkheden te hebben veroorzaakt die tenslotte leiden tot het staken van de wedstrijd nadat de Corn Boys-speler George van de Berge van het veld was gestuurd door scheidsrechter P. J. M. van den Berg uit Roosendaal. Voorzitter J. A. Neve van Oostburg geeft de volgende lezing van het ge beurde: ,A1 zeker 20 minuten was de wedstrijd vreselijk raw geworden. We moesten De Vries uit het veld halen omdat hij geblesseerd was. Hij stak zijn hand op naar de scheidsrechter om hem te laten weten dat hij uit het veld ging en reserve Vermaire kwam het veld op. De scheidsrechter had zijn hand opgestoken en we dachten dus dat Vermaire er al in mocht. Maar toen floot hij af en gaf een vrije trap tegen ons omdat de invaller er nog niet had mogen inkomen. Dit die vrije trap maakte Corn Boys een doelpunt. Daar na werd het nog ruwer. Die Van den Berge van Corn Boys trapte enkele malen onze spelers. Pas toen hij het voor de derde keer deed. zag de scheids rechter het en stuurde hij Van de Ber ge uit het veld. Maar die weigerde. De scheidsrechter floot toen af en staakte, zes minuten voor het einde, de wed strijd. Maar later in de kleedkamer vroegen ze of de voorzitters en de aanvoerders even bij de scheidsrechter wilden komen. Crn Boys wilde name lijk weer doorspelen. Maar ik vroeg aan de scheidsrechter: hebt u de wem strijd officieel gestaakt? Hij gaf toe dat hij dat gedaan had. Toen was voor ons de kous af. Dan is de wedstrijd voor ons inderdaad afgelopen, zei ik. Want we hadden inmiddels zes gebles- alleen om de gemoederen wat af te koe len. Na een tijdie liet de scheidsrechter de beide voorzitters, de beide aanvoer ders en de beide grensrechters bij zich komen om te praten over het voortzet ten van de wedstrijd. Maar de voor zitter van Oostburg weigerde pertinent verder te spelen. Hij gaf zijn spelers opdracht het veld niet meer te betre den. Daarom heeft niet de scheidsrech ter maar wel Oostburg de wedstrijd gestaakt'. Vanzelfsprekend is het laatste woord in deze affaire nog niet gevallen. Er staat veel op het spel. Als bijvoorbeeld Corn Boys ue schuld krygt van dit in cident is het mogeljjk dat de wedstrijd overgespeeld moet worden (bU het sta ken had Corn Boys met 3—1 de lei ding). Ook is het mogelijk dat alleen de laatste zes minuten uitgespeeld moeten worden. Maar voor Corn Boys kan er altijd (als deze club inderdaad de schuld krijgt) nog als extra straf bijkomen dat de extra kosten van de tegenpartij vergoed moeten worden worden gebracht. Als Oostburg als de schuldige wordt aangewezen dreigt ook: cieze straf van het in mindering Dren- gen van twee punten en vergoeden van eventuele kosten door de tegenpartij. FORMULIEREN De strafcommissic van de KNVB gaat zich met deze zaak bezighouden. Van zelfsprekend: voorlopig alleen binnens kamers. Voor de onpartijdige volger van deze affaire zijn er maar weinig aanknopingspunten. Belangrijk lijkt echter wel dat niet alleen op het wed strijdformulier van Oostburg, maar ook op het wedstrijdformulier van Corn Boys in ingevuld: .gestaakt door de scheidsrechter' Bij de ene liep het bloed uit de knie, bij de ander uit de schenen en bij een derde lag een kuit open. Of we nu uit of thuis tegen Corn Boys spelen, altijd hebben we er moeilijkheden mee. Ze spelen veel te ruw'. Wedstrijdsecretaris R. Kouïjzer van Cora Boys heeft echter een andere vi sie op de zaak: ,Die spelers van Oost burg liepen onze spelers voortdurend te irriteren en uit te dagen. Vooral Walter Ghijs deed dat. Op een gegeven moment liep hij weer hard in op éên van onze spelers, Van de Berge. Die stak toen zijn been uit en Ghijs liet zich toen zo thea traal tegen de grond vallen dat de scheidsrechter dacht dat Van de Berge ik weet niet wat gedaan had. Daarom stuurde hij onze speler er uit. Daarna floot hij de wedstrijd af, maar het was een tijdelijke staking, EERSTE KLAS A: SDW 10 Uithoorn 10 AFC 10 DCG 10 Alkmaarse B 10 OWO 10 De Spartaan 10 HRC 10 ZW 9 JOS 9 Hollandia 10 Stormvogels 10 1 en aan een verdediging 2 onderschep- •kei van de MIDDELBURG Bij de Walcherse hockey derby MMHO-Yllssingen, die voor hockey in Zeeland een talrijk publiek trok, zag men over het geheel genomen vele momenten met goed goed hockey. MMHC won tenslotte met 1-0. In een fel doch sportief duel hebben beide teams van het begin tot het eind hard gestreden om de be geerde punten in de wacht te slepen. In de eerste helft waren beide elftallen aan elkaar gewaagd. De thuisclub had door goed opgebouwde aanvallen uit het middenveld zo nu J licht overwicht, doch de van de gasten wist deze te pen. Ook in de strafcirkel van Zeeuwse hoofdstedellngen ontstonden af en toe gevaarlijke situaties, maar doelpunten bleven uit. Met een blanco stand ging de rust in. Na de thee zak te in het begin van de tweede periode het tempo van de gastheren, maar zij herstelden zich vrij snel. Zij kwa men zelfs zeer gevaarlijk opzetten kreeg de Vlissingse doelverdedlger handen vol werk. Op voortreffelijke wijze wist deze zijn doel schoon te houden. In de 24e minuut leek het er op dat MMHC de leiding zou nemen. Door een overtreding van een Vlis singse verdediger waardoor een doel punt werd voorkomen, kregen de gast heren een strafslag toegewezen. Deze werd onder doodse stilte door de aan voerder W. van Heel genomen, maar ging rakelings naast het doel. De druk op het doel van de gasten bleef voort duren en in de 29e minuut wist L. van Brink het toch wel technisch spelende Middelburg de leiding te ge ven. In de resterende tajd werd aan beide kanten nog hard gestreden, maar verdere doelpunten bleven uit. In een zeer goed gespeelde wedstrijd hebben de Middelburgse dames een 3-0 zege weten te behalen. De thuis club kwam ditmaal in een gewijzigde opstelling uit, waar-door de stootkracht van de voorhoede veel produktiever was. De Zeeuws-Vlaamse verdediging werd al snel onder zware druk gezet en in de 6e mrnuut wist A. Bosi de thuisclub de leiding te geiven. De gasten probeerden het s-pelbeeld te verplaatsen maar slaagden hierin niet. De MMHC-dames behielden een veld- meerderheid em in de 24e minuut wist nogmaals A. Bosman uit een sorim- mage te scoren. Met deze 2-0 voor- club de toon aan geven. Het gelukten de Olyrrrpia-danres niet heit vijande lijk doel in gevaar te brengen. In de 8e minuut was het M. Pijnenburg die de Zeeuws-Vlaamse doelverdediger de bal het nakijken gaf. Hierna kreeg men nog wel een aanvallend MMHC te zien, doch verdere doelpunten ble ven uit. AXEL E. Nachtegaal uit Sint- Jansteen is op overtuigende wij ze kampioen geworden in de eer ste klas baudstoten van het dis trict Zeeuwsch-Vlaanderen van de KNBB. Tot de slotpartij is dit toernooi, dat in samenwerking met de Axelse biljartvereniging ABC in café ,La Paix' werd gehouden, uiterst spannend ge weest. In de finale tussen A. van den Boo gaard en Nachtegaal kon deze laatste kampioen worden. Zou Van den Boo gaard winnen dan zouden zich vier finalisten voor de eindstrijd aan kun nen melden: in dat geval zouden Nach- egaal, Van den Boogaard. Schelfhout en Van Eenennaam allen tien punten hebben. Het gemiddelde zou dan be palend voor de uitslag zijn. Nachtegaal lie het echter niet zover komen. Na een aarzelend begin tegen Van den Boogaard nam hij de leiding en stond deze niet meer af. Hij won met 75 te- g'en 44 caramboles en werd disricts- kampioen. De uitslag was: 1 E. Nachtegaal, St-Jansteen, 12 pt, moyenne 2,375: 2 A. van Eenennaam, Terneuzen, 10 pt, moyenne 2,230; 3 F. Schelfhout, Hulst, 10 pt, moyenne 2,099; 4 A. van den Boogaard, Sas van Gent, 8 pt, moyenne 2,400; 5 J. Leer- aert, Hulst, 8 pt, moyenne 2,200; 6 W. Goethals, Sluiskil, 4 pt, moyenne 2,112; 7 A. Dallinga, Sluiskil, 2 pt, moyenne 2,000; 8 J. van Kerkhoven, St-Jansten, 2 pt, moyenne 1,949. Duiven kampioenendag In de Belgische grensgemeente De Klin- ge wordt zondag 7 december aanstaande een grote duivenltampioenendag gehou den. Aan deze reuzen show nemen dui ven! iefihebbers uit de gehele streek Belgisch en Nederlands gedeelte deel. Men schat daardoor een opbrengst te ontvangen van circa 2500 gulden, die heel ten goede komt van de zieken. Volleybal Walcheren en Beveland 2 2 6 6 13-10 9- 8 9-13 10-15 i 9-16! 5-11 i 9-151 8-13 EERSTE KLAS B: RVC 10 Papendrecht 10 De Mussehen 10 UVS 9 Overmaas 10 Fluks 10 CW 10 6 1 3 13 16-13 2 12 3 11 10 4 3 3 11 10 5 1 4 11 10 3 4 3 10 9 2 4 3 8 10 2 3 5 7 10 1 1 8 3 10 0 3 7 3 Olympia EERSTE KLAS C: Leeuwarden 11 6 Velocitas 11 6 Sneek 11 5 Spel. Assen 10 5 Germanicus 11 4 Alcides 11 3 Drachten 11 3 Emmen 11 2 Be Quick 10 2 MOW 11 3 Muntendam 11 2 Zw .westeinde 11 2 EERSTE KLAS D: Quiek-20 11 9 Hengelo 11 8 De Treffers 10 6 Rheden 10 6 RKHVV 11 4 Rohda 10 4 Be Quick Z. 11 4 Rietvogels 10 4 DOS-19 10 3 AZC 11 2 Vict. Boys 11 3 Spel. Enschede 10 0 EERSTE KLAS F: Almanïa 9 7 Sanderbout 10 7 MKC 9 4 Ceasar 10 4 Roermond 9 3 Spel. Irene 9 4 KVC Oranje 8 2 Wilhelrnina 08 10 2 Rios '31 10 3 Voerendaal 10 1 SVN 10 3 Eijsden 10 1 10- 6 17-14: 10- 9 13-14 12-14 7-11 14-15 8-19 7-19 18- 3 20- 8 19-11 12- 6 14-12 10-12 15-14 9-10 9-16 13-19 9-27 4-14 2 18 20- 3 16 26- 2 14 19- 4 12 17-22 0 17 1 16 1 15 1 14 4 11 4 10 11-24 18-17 11-17 12-21 13-11 13-11 17-16 10-14 VLISSINGEN De handbalver eniging, Olympus te Vlissïngen heeft zaterdag haar 20-Jarig bestaan gevierd met een receptie 's middags feestavond 's avonds. In de sporthal was het een komen en gaan van vertegenwoordigers van sportorganisaties (A. Heyens namens het bestuur van de NHV-afdeling Zee land en secretaris J. den Hoedt van de Zeeuwse sportraad) alsmede van vele zusterverenigingen (Marathon, Zld. Sport, VC Vlissïngen, GSC, Wal cheren, VTV, EMM, Volharding), die het bestuur van de 20-jarige club kwa men gelukwensen. Namens de stich ting sportbelangen en het gemeente bestuur sprak wethouder voor sportza ken Ch. J. Gillissen-Verschage een feli citatie. 's Avonds was er eveneens in de sporthal een feestavond, die door ruim 200 bezoekers, onder wie vele oudleden, werd bijgewoond. BIJNA DRIE TON IN KLASSIEKE DRAVERIJEN EN RENNEN DEN HAAG (ANP) De stichting Nederlandse draf- en rensport heeft de prijzen in de klassieke draverijen en rennen voor het seizoen 1970 met ruim 31.000 verhoogd. De derby der dra vers is gebracht op een basisbedrag van 32.500. De derby der volbloeds op 25.000. Daar aan deze beide koersen de inleggelden worden toegevoegd, wordt de draversderby met een te ver wachten prijzentotaal van rond 45 mille een der hoogst genoteerde draverijen in ons land. In de volleybalcompetitie van de ling Walcheren haalde Matador eerste punten binnen door een overwin ning op Zuidwesters 2. Egaspo had te gen het aanvalsgeweld van EGVC, hoe wel goed verdedigend, geen voldoende antwoord, zodat EGVC met do setstan den 15-5, 15-13 en 15-4 gemakkelijk wou. Door eveneens van EVVC 2 te winnen E laatste EGVC zich ongeslagen aan de op van de ranglyst. Marathon 1, niet in de sterkste opstelling spelyd, had heel wat moeite om met 3-1 van BAZO uit Goes te winnen. Matador 2 won gemakkelijk van Egaspo en blijft evenals Marathon 1, met het zelfde aantal punten, maar een wed strijd meer gespeeld, koploper EGVC goed volgen. Wiska komt er steeds beter m en won overtuigend van EWC 3. Zuidwesters 1 blijft op de vierde plaats door geen fout te maken tegen Mara thon 2. Verrassend was de overwinning van PZEM tegen EVVC 2. Twee goed ver dedigende teams, waarbij het grotere enthousiasme van de PZEM juist de doorslag kon geven om de begeerde pun ten binnen te halen. Bij de dames bleef EWC ongesla; fde- rathon 2 en EWC 2, beide teams staan met een gelijk aantal punten op een gedeelde vierde plaats. Zuidwesters 2 krijgt de kans om de eerste punten bin nen te halen tegen Marathon 3. Mata dor 2 en Zuidwesters 1 zullen elkaar won met 3-1 van Ovisa. Marathon 2, het begin van de competitie niet zo goed begonnen, haalde de volle winst binnen tegen Matador 2 evenals EVVC 2 dat Ovisa versloeg. De Goese dames van EGVC wonnen van Marathon 3, maar moesten in een tweede wedstrijd de pun ten afstaan aan Egaspo. Matador 1 ruk te op naar de derde plaats door van Zuidwesters 1 en EWC 3 te winnen. Uitslagen: heren: Egaspo - EGVC 0-3, EWC 2 - PZEM 1-3, Egaspo - Matador 2 0-3, EWC 2 - EGVC 0-3, Wiska - EVVC 3 3-0, Zuidwesters 1 - Marathon 2 3-0, Matador 3 - Zuidwesters 2 3-0, BAZO - Marathon 1 1-3. Dames: Ovisa - EWC 2 0-3, Marathon 2 - Matador 2 3-0, MVC - Ovosa 3-1, EGVC - Marathon 3 3-1, Matador 1 - Zuidwesters 1 3-1, Egaspo - EGVC 3-1, EVVC 3 - Matador 1 0-3, EVVC 1 - Egaspo 3-0. Stand: heren: EGVC 8 8 0 0 16 Matador 2 8 8 0 1 Marathon 1 9 8 0 1 Zuidwesters 1 8 6 0 2 PZEM 8 4 13 Marathon 2 9 4 1 4 BAZO 8 3 14 Waska 9 3 15 EWC 2 8 2 2 4 Het schema der klassieken bij de dra vers ziet er als volgt uit: jonker- en jofferprijs ieder 10.000, produktendra- verij ƒ20.000, sweepstakes hengsten en merries ieder 15.000; H. van Wicke- voort Crommelin memoriaal ƒ10.000; derby ƒ32.500, aan deze bedragen moe ten nog ongeveer 45.000 aan inleggel den worden toegevoegd. De rennen: Van Bnenen's memoriaal ƒ8250, Clingendaalren ƒ10.000, criteri um 12.000, produktenrennen voor hengsten en merries ieder 8250, Diana- prijs 10.000. St-Leger 20.000 en de derby 25.000. Door de inleggelden komt bij heit totaal nog een bedrag f 18.000. inclusief de inleggelden komt in deze - - klassieke draverijen en rennen een re- 12-11»oordbedrag van ƒ280.000 aan prijzen 8-14 beschikbaar. BELO HORIZONTE (ANP) Pele, die woensdag zijn duizendste doel punt in zijn carrière als beroepsvoetballer maakte, is zondag tijdens een competitiewedstrijd van zijn club Santos tegen Atletico in de 25e mi nuut van het veld gestuurd wegens gevaarlijk spel. Inmiddels zijn de emoties rond .koning Pele' en zijn .gouden doelpunt in Brazilië nog niet tot rust gekomen. In Fortaleza, hoofdstad van staat Ceare. is -de landbouwer Cicero Alves m een twistgesprek over Pele door zijn vriend Geraldo Fereira neergestoken. Alves veroordeelde de verheerlijking vsr, Pele en zei dat er wel betere dingen waren voor het Braziliaanse volk. In de ruzie die hierop volgde trok Fereira zijn mes en stak AJves in het hart. Alves was op slag dood, de dader is voortvluchtig. moeite hebben met EWC 3 maar tegen EWC 1 zijn de kansen gering. Bij de heren is het eveneens een spel van, op de ranglijst, dicht bij elkaar staande teams. Matador 2 tegen Zuid westers 1 belooft een gelykopgaE strijd te worden, evenals EVVC 3 - tador 3. PZEM zal geen moeite hebben met Zuidwesters 2 en Marathon 1 even min met EVVC 2. BAZO - Egaspo wordt een strijd tussen twee oude rivalen, waarvan de uitslag moeilijk is te voor spellen. Wiska zal het heel moeilijk krij gen tegen Marathon 2, evenals EWC 3 :egen Egaspo. Dames: Zuidwesters 2 - Marathon 3, EWC 2 - Marathon 2, EGVC - EWC 3, PZEM-Zuidwesters 1, EVVC 1-EGVC, PZEM - MVC. Heren: Matador 2-Zuidwesters 1, EVVC 3-Matador 3, PZEM - Zuidwesters 2, Egaspo - EWC 3, BAZO - Egaspo, Wis ka-Marathon 2, Marathon 1-EVV.C 2, Matador 3 - Zuidwesters 1. BUENOS AIRES (ANP) Eduardo Manera, Alberto Polefrti on Ramon Aguïrre Suarez, drie spelers van het Argentijnse Estudiantes de la Plata, zyn zaterdag in vrijheid gesteld na een gevangenisstraf van dertig dagen te hebben uitgezeten. De drie voetballers waren na de wed strijd om de wereldbeker tegen AC Milan, waarin zij zich ernstig hadden misdragen, gearresteerd. Doelman Po- letti is door de bond verder voor het leven geschorst; Manera en Suarez voor respectieveilijk vijf en drie jaar uitgesloten. NAPELS (ANP) Italië heeft zich als dertiende land geplaatst voor de eindronden van het wereldkampioen schap voetbal, die volgend jaar in Mexico worden gehouden. Het Italiaanse elftal versloeg zater dagmiddag in Napels voor 90.000 toe schouwers Oost-Duitsland met 3-0. Al in de zevende minuut zorgde Mazzola (Inter) voor 1-0. Zijn clubgenoot Do- menghmi vergrootte 20 minuten la ter de voorsprong, waarna de topsco rer In de Italiaanse competitie, Riva (Cagliari), kort voor rust het derde doelpunt op zijn naam bracht. In de tweede helft werd niet meer gescoord. De dertien landen die zich hebben ge plaatst voor de eindronden zijn: En geland, Mexico, Brazilië, Peru, Uru guay, Marokko, West-Dui Island, Zwe den, België, El Salvador, Roemenië, Rusland en Italië. De eindstand in groep 3 is: 1 Italië 4 3 1 0 7 10- E 2 Oost-Duitsland 4 2 1 1 5 7-7 3 Wales 4 0 0 4 0 3-10 voornaam- vroeger speelde - sterdam zal daar in de omgeving de beschikking krygen over een nieuw sportpark. Ten behoeve van DWS zal een accommodatie van ongeveer 16.000 plaatsen gebouwd worden. Slechts een gedeelte van de voornainelyk overdek te tribunes zal ,vast' zijn, de rest is demontabel waardoor de capaciteit al zich'binf- op dit moment schuld vrij is, on eeen en de muren van het stadion en dat h enkele wijze kon ontplooien huis voorit ontbreken van een e.fen teurs een zowel de prois als de ama- had. fatale uitwerking op de club3 Sn'ïniïnk 'le hccr s,001>' 'SS" gelang de noodzaak kleiner of h(| sta(„on „dig en dat kon of wilde - - dor initiatief i™ niet verschaffen. Ie- »„n mmir vniVan onze kant stuitte op Hii "ai een a onwil bij het stadion'. Vpogtog onantal voorbeelden. .In DWS te behoud' Rol» frit ter Sollcveld en-". hebben oud-voorzit gulden uit eig ieder tienduizend passen om de lt>n eniging niet te gr(st groter gemaald kan worden. Het toekomstige veld van DWS zal een gedeelte beslaan van het nieuwe sport park Spieringhom', dat de gemeente Amsterdam aanlegt vlak .achter' dus noordelijk van de spoorlijn Am sterdam-Haarlem, pal naast het hui dige stadion Sloterdijk. Het hoofdveld zal midden 1971 voor bespeling gereed zijn, het volledige complex vermoede lijk een jaar later. Aangezien de vereniging niet het ka pitaal bezit om een passende accom modatie to bouwen en de gemeente al leen op dat punt ook niets doet, is donderdag de naamloze vennootschap .sportpark DWS' opgericht. Initiatief nemers tot de stichting van deze NV zijn de heren Maurlls Caransa, onder meer eigenaar van diverse hotels in Amsterdam en lid van Ajax en de heer Dé Stoop, de huidige voorzitter van DWS. Deze twee vormen voorlopig de direc tie van de nv en nemen ieder voor 50.000 gulden deel in het aandelenka pitaal van een miljoen. Donderdagmiddag vertelde de heer Stoop welke aanleidingen er waren om het olympisch stadion te verlaten, waar DWS, na van de Spaarndammer- dijlc te zijn verdreven door de vestiging daar van een haven- en industriege bied .ongeveer tien jaar heeft gespeeld. De heer Stoop noemde oude regenten mentaliteit van de volstrekt initia- zak willen by- Sot te maken'. De chirurg J. C. T „„,iQi0crA«ril dion, (lat binnenltojket 'hvu'iu-eh „t„- ï*=™V„™t,;";e: keh K'lTSr 'nog üver'voor - wii zul- moeten beraden If'vTa Stand: dames; EWC 8 8 0 0 16 MVC 8 7 0 1 14 Matador 1 9 6 1 2 13 EWC 2 8 5 2 1 12 Egaspo 8 6 0 2 12 Marathon 2 8 6 0 2 12 EGVC 8 3 2 3 8 PZEM 7 2 3 2 7 Zuidwesters 1 8 2 15 5 Matador 2 8 2 0 6 4 Ovisa 9 12 6 4 EVVC 3 8 116 3 Marathon 3 8 1 0 7 2 Zuidwesters 2 7 0 0 7 0 Zaterdag a.s. wordt er naast de over- gangsklassewedstnjd EVVC - Moller v.c. in de Vlissingse sporthal weel een volledig programma van de af deling Walcheren afgewerkt. Bij de dames moet het team van de PZEM het opnemen tegen MVC. De gro tere aanvalskracht van M.VC kan nier doorslag geven. Een spannende wed strijd kan worden verwacht tussen Ma- MIJNHEER-VAN DEN BERG BEDREIGEN HET PAAR BASTIAANSE-VERMEULEN IN EERSTE KLAS NBB éln de vierde ronde van de distriets-pa- rencompetitïe van de NBB Midden-Zee land hebben De Koning-Kooman weder om de leiding overgenomen. Met nog maar twee ronden te spelen en een ach terstand van 33 punten is het voor Klink-Laurens wel zeer moeilijk om de eerste plaats nog te behalen. Ze ker is dat er nog twee zeer spannende ronden zullen komen, waarin beide par tijen zich ten volle zullen geven. In de eerste klas hebben Mijnbeer-v. d. Berg een fantastische score behaald van 141 punten. Daardoor klommen zij in de eindrangschikking van de zesde naar de tweede plaats, met, nog maar vier punten achterstand op nummer één. In de twee de klas wist het echtpaar Lindenbergh van de zesde naar de derde plaats te komen. 21 Uitslag 4-e ronde. Hoofdklas: 1. De Ko- ning-Kooma.n 135 ptn; 2. echtpaar Gom- mers 130 ptn; 3. echtpaar Van Tilburg 119 ptn: 4. Janse-De Rljcke 118 ptn; 5. Henderikx-Hensbergen 102 ptn; 6, Morsheim-Le Clereq 1Ó0 ptn; 7. Klink- Laurens 99 ptn; 8. en 9. echtpaar Van Bers en echtpaar Rademaker 95 ptn; 10. echtpaar Van den Heuvel 87 ptn. Eerste klas: 1. Mijnheer-V. d. Berg 143 ptn; 2. dames Pot-Morsbelm 124 ptn; 3. echtpaar Timmerman 120 ptn; 4. Bas- tiaanse-Vermeulen 114 ptn; 5. echtpaar Bergmans 111 ptn; 6. Swenne-Noordhoek 109 ptn; 7. echtpaar De Bert 104 ptn; 8. echtpaar Currie 94 ptn; 9. Merk- Dronkers 89 ptn; 10. echtpaar De Vlie ger 74 ptn. Tweede klas: (in procenten) 1. echtpaar Lindenbergh 63.13: 2. en 3. dames Bas- tiaanse-Rooze en Niesthoven-Uitdehhaaj; SQ ^R- 4, DnVitnonr Dlplemti'n 53.25: 5. Hengelwedstrijd MIDDELBURG De hengelsportvere niging Middelburg hield zondag een onderlinge wedstrijd aan het strand bij Valkenisse. Er waren 62 deelnemers. De prijzen werden door de voorzitter uitgereikt, met. een toepasselijk woord en dank aan de medewerkers. De prijs winnaars waren: 1. J. G. Krijger 4 vissen 750 punten; 2. J. Hendrikse 5 vissen 705 punten; 3. W. Geermann 3 vissen 585 punten; 4. M. Hubregtse 4 vissen 575 punten; 5. B. Henderikse 3 vissen 560 punten; 6. A. Mathijssen 2 vissen 475 punten; 7. J. Neuféglise 6 vissen 355 punten; 8. F. Damman 2 vissen 265 punten; 9. J. Valk 4 vissen 265 punten; 10. J. Henderikse 1 vis 250 punten; 11. H. Teijn 4 vissen 250 punten; 12. A. Uil 4 vissen 250 punten; 13. H. Marinisse 3 vissen 230 punten; 14. H, de Klerk 2 vissen 225 punten; 59,38; 4. echtpaar Dieleman 56.25. dames Beumer-V d. Meijden 53,15; 6. echtpaar Heheman 50,63; 7. dames Meij- er-Plijter 46,88; 8. mevrouw Brunner- Slagtèr 44,27; 9. echtpaar Broer 40,10: 10. echtpaar Lezer 40.00; 11. echtpaar Prang 36,88. Stand na 4 ronden: 1. De Koning-Koo man 464 ptn; 2. Klink-Laurens 431 ptn. 3. Janse-De Rijcke 424 ptn; 4. Hende rikx-Hensbergen 409 ptn; 5, Le Clercq- Morsheim 397 ptn; 6. echtpaar Van Til burg 396 ptn; 7. echtpaar Gommers 390 ptn; 8. echtpaar Van Bers 367 ptn; 9. echtpaar Van den Heuvel 328 ptn; 10. echtpaar Rademaker 325 ptn. Eerste klas: 1. Basttaanse - Vermeulen 430 ptn; 2. Mijnheer-V, d. Berg 426 ptn; 3. echtpaar Bergmans 415 ptn; 4. da mes Pot-Morsheim 413 ptn; 5. echt paar Timmerman 403 ptn: 6. Dronkers- Merk 384 ptn; 7. echtpaar De Bert 376 ptn; 8. echtpaar Currie 366 ptn; 9. Swenne-Noordhoek 365 'ptn: 10. echt paar De Vlieger 360 ptn. Tweede klas: (in procenten) 1. Niestho- ve-Uitdenhaag 229,50; 2. dames Beumer- V. d, Meijden 214,88; 3. echtpaar Lin denbergh 208,62; 4. echtpaar Heheman 207,3; 5. echtpaar Dieleman 206,12; 6. echtpaar Prang 200,83: 7. dames Bas- tiaanse-Rooze 198,08; 8, dames Meijer- P hi ter J 85,96; 9. echtpaar Broer 185.45; 10.'echtpaar Lezer 184,01; 11. mevrouw Brunner-Slagter 178,00. VLISSÏNGEN In de dames eerste klas van de basketbalcompetitie zag Marathon kans om Matador onder do duim te houden, deze beide ploegen eindigden hierdoor gelijk, In de twee de klas dames verloor Scheldemond zyn tweede wedstrijd tegen een nu veel beter schietend Matador 3. Dit Mata dor team veroverde hiermee de kop. Marathon 3 behaalde voor het eerst winst en maar liefst twee maal ach ter elkaar. Zoals voorspeld gaven do drie sterkste herenteams eikaar niets toe, alle drie wonnen. Door beter doel- geniiddelde voert Racing Green de lijst aan. In de tweede klas wist Ra cing Green 2 de zeevaartschool onder de duim te houden, al kostte dit de nodige moeite. Ook tegen HTS moest M. de Ruyter liet onderspit- delven, hierdoor zijn de zeevaartscliolieren sterk terug gevallen. In de derde klas verloor koploper SSGM zeer verrassend van het steeds sterker spelende CMM. Uitslagen en standen: Eerste klas dames: Racing Green - Old Stars 23-7, Matador - Marathon 15-18. 7 1 14 1 14 Matador 2 Scheldemond Racing Green 2 Marathon 2 Marathon 3 1 14 155- 81 2 12 142- 92 4 8 116- 5 4 88-130 7 0 40-139 Heren eerste klas: RKS - Marathon 24-44; Schim - Matador 32-69; Old Sstars - Racing Green 28-126. Racing Green Ma,tador Marathon RKS Blue Arrows Schim Old Stars 1 10 344-168 1 10 276- '7 1 10 224-150 3 6 170-198 4 4 163-158 5 2 203-276 6 0 112-393 Tweede klas heren: HTS - M. de Ruy ter 40-28; Racing Green - M. de Ruy ter 49-41. Racing Green 2 HTS M. de Ruyter Blue Arrows 2 Marathon 2 Scheldemond Schim 2 0 12 267-137 1 10 186-151 3 6 212-184 3 6 163-141 4 4 132-178 4 4 112-158 6 0 110-233 204-105 183-105 138-119 73-158 Matador Marathon Racing Green Old Stars RKS S 0 8 O 6U-1Y1 Tweede klas dames: Marathon 2 - Racing Green 2 13-9; Marathon 3 - Marathon 2 8-14; Marathon 2 - Schel demond 31-16. Derde lcla.s heren: SSGM - CMM 14- 26; Scheldemond 2 - Blue Arrows 4 12-16. SSGM Blue Arrows 3 CMM Schim 3 Blue Arrows 4 Scheldemond 2 207- 80 102- 107- 83 79-109 65-130 45-126 TILBURG Resultatl zondag 23 november gei-n van de op daloop georganiseerd df°0Ur voTt Tn- Bij°de senioren won Ad v. nig van Volt. voor Vama-n dei Hey (hac Helmond) en Van deL Zundert). René van Zee Aejt (DJA hier elfde en Wim We-kVS6 RKHAV dertiende. Er na'^orP lopers deel. Bij de A-junmen vÜrtjg Mi el Bogaert van RICH A jioren werd terwijl Jan Zandstra (RKE. V _n V1®^e tiende werd. lAV' üel" RIO DE JANEIRO (ANP) - Braziliaanse president generaal E Garrastazu Medici heeft zate 'm,1U0 .voetbalkoning" Pele de national '■raa8 de van verdienste toegekend. e kreeg deze onderscheiding wegens bijzondere verdiensten voor de 1 Z1J'_ en omdat hij Brazilië over de g< spo't wereld roem en eer heeft bezorgd. m|le le, die de afgelopen week voor de zendste keer scoorde, zal de ee üu,'" voetballer in het Brzaziliaanse gou s?1® boek van nationale helden zijn. V 'den daag wordt hem in de hoofdstad B an~ silia de onderscheiding tijdens ra~ feestelijke bijeenkomst uitgereikt. -^n gelijkertijd zal de postzegel ter g- te genheid van zijn J"~:J~*"% verschijnen. ROESTVRIJ STflLEH KEUKENGEREI met de befaamde „SANDWICH BODEM" ...een 3-laags bodenvvan staal-koper-staal, waardoor ideale spreiding van de warmte. Dit betekent nok: snelleren voordeliger koken dan in elk ander soort pan- nen.Veilig in gebruik, uiterst gemakkelijk te onderhou den, blijftUwleven langmooi De bodem blijft vlak. Onbe perkt garantie voor (aard)- gas en electrischkoken.Laat ons U dit bijzonder fraaie keukengerei eens tonen! Uitsüag van 22/23-11-'69 SnfernatSonah 27-12-22 National: 34-46-2

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 10