GELDLENINGEN UTS-er VEILING ONROERENDE GOEDEREN OPENBARE VERKOPING PHILIPPINE HET HUIS MET ERF EN TUIN VEILING WOONHUIS TE VROUWENPOLDER woonhuis met garage, erf en tuin VEILING LAND Middelburg en Grijpskerke VERKOOP BOERDERIJEN VEILING BOUW- EN WEILAND OOSTKAPELLE BOOMGAARD. ACCENT OP DE NIEUWE WINTERJASSEN Gebruikte wagen kopen een griezelige onderneming? H. J. HOEGEN DIJKHOF NV INDUSTRIETERREIN 'S-HEER-ARENDSKERKE FIRMA M00NEN - HOENSBROEK A VAN DER LINDEN NV ONZE KLEINTJES 14 PROVINCIALE ZE EUWSE COURANT ZATERDAG 1 NOVEMBER 1969 Notaris Hoving te Terneuzen zal op vrijdag 7 novem ber 1969, des nam. 2 uur, in het café Rammeloo-Voer- man aan de Havenstraat 9 te Philippine in het open baar verkopen, ten verzoeke van de familie Rammeloo- Lauret: aan de Gentse Breedstraat 6 te Philippine, groot 1.44 are. Vrij te aanvaarden. Sleutels bij café Rammeloo- Voerman. Betaling koopsom binnen 30 dagen. Onkosten binnen 6 dagen. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris. De tegen 31 oktober aangekondigde wordt ter voorkoming samenval met veiling Domburg uitgesteld als volgt: Mr P. W. MEYLJNK, notaris te Middelburg, zal maan dag 3 nov. 1969. 2 uur, in café CORBIJN te Vrouwen polder, Dorpsdijk 32, namens de heer J. Pleyte publiek verkopen het te Vrouwenpolder, Lepelstraat 10, groot 2.50 are, zeer geschikt voor zomerwoning. Vry van huur te aanvaarden: 17 nov. 1969. Bezichtiging: maandag 3 november, 10-12 uur. Mr P. W. MEYLLNK, notaris te Middelburg, zal woens dag 5 november 1969, 2 uur, in ,De Schakel', Bachten Steene 14, aldaar, bij inschrijving en opbod publiek verkopen: 3 heren De Wolf: 2.18.10 ha BOUWLAND te Middelburg, Schroeweg (Z-W-zijde) 30 meter voorbij To- renweg, verpacht geweest aan mevr. Alme- kinders. Vrij van pacht. Herverkav. rente 101,95. b. namens fam. v. Amstel: 67.30 are voormalige BOOMGAARD nabij Grijpskerke (naast Middelb. weg 9). Geschikt voor bouw- en weiland. Rooipremie max. 2000,- per ha. Vrjj van pacht. Herverkav. rente 3,10. MUNTENDAM en TRIPSCOMPAGNIE Donderdag 20 november 1969, des avonds 7 uur, in het hotel Parkzicht te Veendam, zullen t.v.v. de familie Glas, publiek worden verkocht: de boerderij met garage en kapsehuur te Muntendam, Tussenklappen W.Z. 8 en de boerderij met bijschuur te Trips» compagnie 64, met totaal ongeveer 44 ha bouwland, geschikt voor aardap- pelverbouw. De veiling zal geschieden in aeht percelen, te weten: L De boerderij met garage, kapsehuur en erf te Mun tendam, Tussenklappen W.Z. 8, groot 0.63.65 ha, met 8.66.60 ha bouwland; IL 5.03.50 ha bouwland .Daale'i HL 1.09.50 ha bouwland; IV. 0.62.20 ha bouwland Daalt je'; V. 5.23.20 ha bouwland; VL De boerderij met bijschuur en erf te Tripscompag nie 64, groot 59 are, met 11.83.40 ha bouwland; VU. 7.74.20 ha bouwland over de weg tegenover boer derij I, De Fenne; VUL 2.57.15 ha bouwland, Oude Wering; waarbij het recht van samenvoeging wordt voorbehouden. Verplichte overname van 43 aandelen aardappelmeelfa briek ,De Toekomst' en van 8 aandelen E.N.C.K. AANVAARDING: vrij van pacht, de landerijen dadelijk na de toeslag en de gebouwen uiterlijk 1 mei 1970. BETALING: 1 februari 1970. BEZICHTIGING: na overleg met onderstaande notari3. H. Keuning, notaris te Veendam (telefoon 05987-5338) Mr P. W. MEYLINK, notaris te Middelburg, zal dinsdag 11 november 1969, 3 uur, in hotel Zeelandia te Oost- kapelle namens de erven J. Wondergem publiek verkopen: 1. bouwland Oostkapelle, Grijpskerkseweg (oostzijde v. Grijpsk.weg 2), groot 32 are. Herverkav. rente 2,99. 2. bouw- en weiland Oostkapelle, Landmetersweg (westelijke strook v. bouw land ten westen v. Grijpsk.weg 2 en naastge legen weiland), groot 1.31.00 ha. Herverkav. rente 47,14. 3. bouwland Oostkapelle, Zwanenburgseweg hoek Grijpsk.weg, groot 3.20.00 ha. Herverkav.rente 56,15. Verpacht aan J. Wondergem voor resp. 67,-, 271,- en 662,- per jaar, tot 1 nov. 1970. Pacht t. b. kopers vanaf 1 nov. 1969. Na 1 nov. 1970 vrij van pacht. Notaris Van Dissel te GOES zal ten verzoeke van zijn principalen bij inschrijving verkopen: DE BOOMGAARD MET FRUITSCHUUR onder Kwadendamme aan de Molenweg (Pappotsche- weg) groot 06.90.60 ha, beplant met diverse soorten appels en peren. In de verkoop is begrepen de op het perceel staande fruitschuur. Het perceel is aangesloten op de water leiding. Het perceel is vrij te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Biljetten in te leveren ten kantore van de notaris vóór of op 13 november 1969. Nadere inlichtingen omtrent rassen, aantallen bomen en opbrengsten ten kantore van de notaris en bij de heer J. A. van Willegen, Valckeslotlaan 2, Goes. (TeL 01100-5654). 't Wordt kouder. Nu is een warme winterjas welkom. Kom ze passen die jassen: zeer sportieve autocoats en korte jassen, maar ook de wat langere geklede jassen. Jassen die u precies passen. Ook grote maten volop in voorraad. Nieuwe kostuums en combinaties (met Harris Tweed colberts) van superklasse voor heel gewone prijzen. Overtuig u zelf. Nu tijd voor comfortabele polopulls en truienIn onze speciale ,hoek' een over vloed In de nieuwste mo desnufje:5. GORTSTRAAT 32-34 MIDDELBURG - TELEFOON 2508 AUSTIN SEVEN Hangt van de onderneming af! Eis anti-griezel garanties: het veiligheids certificaat van de ver. voor veilig verkeer. Eis gewoon de beste autowaar. Ga dus gewoon naar HOEGEN DIJKHOF, een onderneming, waar men van zoveel eisen niet griezelt. VOLVO 144 met B 20 motor, type '69, km-st 8000, donkerblauw, van 1ste eigenaar, met volle garantie. FIAT 600 D 1964 blauw. Zuinig autootje. Ziet er puntgaaf uit Leuk prijsje. PEUGEOT 204, 1967 groen, van le eigen. Zeer mooi, met garantie. Financ. mogelijk. VOLKSWAGEN 1500 groen, met schuif dak en trekhaak, 55.000 km, van 1ste eig-, iets moois. FORD TAUNUS TS van 1ste eigenaar, dec. 1965, kleur donkerblauw, heel mooi, met garantie. AUSTIN SEVEN bj. 1962, kL rood, zwart dak, sportieve auto. Zeer redelijke prijs. Haast u, deze auto is zo weg. OPEL 1700 comb, wagen, juli 1967, 25.000 km, nieuwste model, niet van nieuw te onder schelden. OPEL 1700 1966 wit van 1ste eigen. Met trekhaak. Ruime auto. Interess. prijs. Inruil mogelijk. VOLKSWAGEN 1300 kL beige, met schuif- dak, bj. 1967, van lste eig., met Bovag- gar. en keuringsrapp. DKW JUNIOR, 1963. Lichtgroen, mooi wagentje, met zwart dale. Ziet er netjes uit VOLVO 544 rood, van le eigen. 1964, met radio, veiligheidsgordels. Iets aparts voor de liefhebber. Is bijzonder onderh. VOLVO 132 S, 1965 Lichtblauw. Zeer mooie auto. Van le eigen., met garantie. Inruil mogelijk. DAF 31 DAFFODIL bj. 1964 kleur wit, met nieuwe radiaalbanden. Mooie auto. SCALD IA 1965 donkerblauw, van lste eigenaar, ruime gezinsauto, voor heel redelijke prijs. KENT U DE HD - AANHANGWAGENS voor PERSONEN -AUTO.'S DRAAGVERMOGENS VAN 400 - 750 kg. VRAAGT INLICHTINGEN! AUSTIN-/VOLVO-DEALER VOOR WALCHEREN, N.-Z.-BEVELAND. TEL. 01106 -1592, TEL. VERT. W. VISSER 01106 - 1642 GEOPEND: VRIJDAGSAVONDS VAN 7-9, ZAT. VAN 10-12, 1-3 UUR. De nieuwste vorm tegen de gunstigste condities. De grootste bedragen en de laagste aflossingen. Iedereen, mits In het bezit van een EIGEN huis, kan geheel los van de bestaande hypotheek, deze leningen direct ontvangen. f 8.000,kost J 47,terugbetaling per maand 5.000,kost 78,terugbetaling per maand 7.000,kost 108,terugbetaling per maand 10.000,kost 154,terugbetaling per maand enz. enz. Het gevraagde kapitaal wordt geheel contant, netto ter hand gesteld: in de terugbetaling is rente en aflossing inbegrepen. Extra aflossing onbe perkt toegestaan. Vraag vrijblijvend en kosteloos nadere inlichtingen. POSTBUS 64 - HOENSBROEK - TEL. 04448-2393 Ook verstrekken wij le en 2e hypotheken op gunstige condities. _5ainiUjixfjTULstej- Machinefabriek Fruitlaan 20 - GOES Fabrikante van .Sandingmaster'-schuurmachines, zoekt voor de afdeling CONTROLE: Zijn taak is het uitoefenen van de controle op de maatvoering en afwerking van produkten. Hij moet voldoende tact bezitten, en met over leg de eventuele fouteD en tekortkomingen kun nen bespreken. -worden opgenomen toe een maximain van 8 r«- gete, 37 cent per regel met een minimum van 1,85, «eeluaief 4 btw. r&raevem Imrenn van «fèfc Wat** 90 cent meer, eawSucstef 4 btvr. ©öj® na. 3S934M1, F2C, Mktóettmrg. ^KOSENTEJES" vóór 9 mac v m opgegeven aan oase kantoren, vcrodbljnea in het volgende ochtead- PLAATSiNC UITSLUITEND BU VOORUITBETALING. .Ktetotjea' kannen ook worden opgegeven Te huur appartement voor al leenstaande, bevattend grote zit-slaapkarner met kookhoek (inch koelkast)douchecel en toilet. Alles voorzien van cv. Te bevr. Brakstraat 9, Middel burg. tel, 01130-2319. Te huur in Vlissingen 3-k.nmer- flat. gemeubileerd en voorzien van alle comfort. Tel. 01184 —4533, Te huur gedeelte wonilng, keu kenkamer, bijkeuken, 2 sl. k.. zolder. W. POTTER, B ree weg Middelburg, tel. 01H80-7227. Wasautom. en wascomb. AEG. Turnamat-S met inb. nu f 138; AEG Lavamat Princess L met inr. nu f 828: Ruton automatic f 829 met inr. f 029. FABRO NV, Domb. Schultvlot 3, M'burg, tel, 01180-3120, Zuidstraat 14. Sas van Gent, tel. 01153-1247 Vele soorten bouwmaterialen, schuurtjes en garages, wand- vloer- en trottotrlogels, trot toirbanden. golfplaten, wasta fels, we's enz. Alles franco, la ge prijzen. Handelsonderne ming MINNAARD, 's-Heer- Abtskerke. tel. 01403-200. Te koop: paarden en pony's. Inruil mogelijk. Steeds voorra dig. P. CHRISTIAANSE. Se- rooskerke, tel. 01189-575 Te koop antieke olielampen e koperen ketels, enz. Veerwt 145, Kamperland. Te koop 600 m2 asbestgolfpla- ten, diverse lengten en een par tij uitgewassen grindtegels. 40- 60. Handelsonderneming MIN NAARD, 's-Hesr-Abtskerke, te lefoon 011103—200. Te koop zeer goede studiievl- ooi, Br. onder no. 972, bureau PZC. Middelburg. Wegens vertrek te koop blank eiken tjotter. Getuigde plat bodem, type punter, bjr 1968, afm. 5,60 x 1,40, zeiloppervl. 14 m2, met 4 pk Crescent b.b.- motor. Sierlijk scheepje. In].: tel. 011008048. Te koop 4 sporen bandrecorder, in pr. st. koopje. H. GOET- HEER„ NWK-weg 6, Nieuw- Gaat u uw douche of keuken betegelen, komt dan eens ons aan. Wij hebben een grote sortering wand- en vloerte en echt niet duur! GEBR. DE JONGE, Goesse- straatweg 22. 's-Heerenhoek, telefoon 01105-201. Bij ons gaat service boven al les Wij leveren alle bouwmate rialen o.a. hardboard, zacht- board, spaanderplaat enz. f vens alle steensoorten, kalk GEBR. DE JONGE, Jurj; Snel leveren wij door eigen Im port en grote voorraad de be kende Formatkeukens, tegen enorme scherpe prijzen. Van blokkeukens tot droomkeukens, desgewenst deskundig geplaatst. GEBR. DE JONGE, Goesse- straatweg 22, "s-Heerenhoek. telefoon 01105-201. Bestel nu nog een garage voor uw auto. Wij plaatsen snel en deskundig. Diverse schuurtjes, alle maten, scherpe prijzen en prima service. GEBR. DE JONGE. Jurjane- weg 27, Bonssele, Goessestraat- weg 22, 's-Heerenhoek, telefoon 01105-510-201. Te koop grote partij teakhou ten broeiramen en tulmdersglas, gordlingljzer I.N.P. 8 en T- ijzer, kweek- en bloemenkas t- jes. c.v. voor huIsverwarmln; 't Is zo 't was Van Gurp voc glas. S. VAN GURP. Molenweg 20, Lewedorp, tel. 01196-366 Te koop ge'or. tv"s vanaf f 50: radio's pick-up, stereo en o enz., met gar. Gem. bet.voorw.: levering door geh. Zeeland, eigen service. .CON TACT", Domb. Schultvlot 19. M'burg, telef. 01180—4719. Te koop nieuwe sportflets, mik Rudge. alle garantie. Jan Capellelaan 27 te Vlissingen. Te koop wegens verandering slaapkamerameublement com pleet t.e.a.b. Geraniumlaam 16, Vlissingen. Postzegels te koop. Nederland en o.g. Postfris 19G8-'G9. F. D. C. van 35 tot 99 en 46 tot 99 "Europa (cept) ook per land. Vincent v. Goghlaan 143, VLiss. Te koop bruidsjapon maat 38- 40. na 6 uur. V. Houtenplein 21, Vlissingen. Te koop nieuwe damesmantel, maat 44 f 70. Damesjapon 20. Jongensjas 12-14 jaar. Adres Molstraat 19. Middelburg. Te koop old-finisch dressoir, 2 damesfaut., stretcher, lucht bed. oud Persje, schilderij 1874, Geen op>. Te bevr. tel. OM80- 5773. Te koop klnderw., wandelwa gen. meïsjesj. MO. jongensj. 9" Rapenhove 56. Middelburg-Z. Te koop kü. en gr kinderledik.. kantelbed. uittrektafel, buta- gasstel. pr. bedden, oude klok ken, divanbedden, ant. brand kast, kabinet, pr. stofzuiger, box met vloer, pr, haard, oud karrewiel. Vliss. Singel 34. Mid delburg. Tel. 3513 Te koop mooie biedermelerta- fel op één poot, schommelstoel, dekenkisten, vol blok gewicht jes (12 st.), koetslantaarns, scheepslantaarns, lampen, te gels met. decor van fruitscha= len en vissen, glazen, vazen, karaffen, koffiemolens, koper-, ijzer- en aardewerk, curosia. etc. St Janstraat 27. M'burg. Te koop accordeon 120 bas 3 registers, merk Scandalli. M. BOSCH. Hendrik Vroom la an 65. Vlissingen. tel. 01184-3715. Te koop z.g.a.n kinderwagen geheel opvouwbaar, H. L. MEYERS, Kanaalstr. 62. Oost- Souburg. tel. 01483-1253. Te koop Conference t.ljd I 3 kg vobr 1, Cox 3 kg 1, Goudr. 15 kg 2.50, stoofperen vanaf 3 leg f 1, Uien 4 kg 1, kogelboontjes p. kg 1,60, ka pucijners per kg 75 cent. Zo lang de voorraad strekt aardap. per kist f 5,50. Bij ROELSE, is 't het goedkoopst Ter Poorte- weg 10. Koudekerke. Te koop radio, platenwisselaar en radiotafel. Ravensteynplein 19. Vlissingen. Te koop mooie vogelkooi 125 - 60 x 63 compl. met 12 vogels Event, te ruilen voor aquarium C. Buskenstr, 61 n. Vlissingen. Te koop i.z.g.st.z. Icolencon- vector, kleur lichtbeige. Race- flets. merk Gitane, z.g.a.n Tafelbiljart Burchtstraat 43. Souburg na 6 uur. Te koop i z.g.st.z. ollekachel m. blnnentank, merk Nobel. Haaksbergen straat 10, Souburg. Tel. 01483-1G52, Te koop motorgrasman Ier, gr, model met wagentje en twee losse zijmessen. Maalbr. tot 1.50 m. Zeer goed. Koopje f 250. Tel. 01i'10-3220. Te koop damesfiets met nieuwe banden 25. Kleine pick-up 12.50. Nieuwe Gitaar 1 25. Nieuwe trouwjapon 100. Ni- colaas Beetslaan 21-23, Vlissin- Te koop Oud portret schilderij (op linnen) bijzonder mooi en gouden boerenknopen. Na 10 Singel 6. Vlissingen. Te koop continu lasterfo's 220 3 v. 2 jaar garantie. 20 pro- korting. D. NIJSSEN, Yer- seke. Tel. 01131-1979, Te huur gevraagd winkelpand in centrum van Middelburg, omg. Nieuwe Burg-L. Delft- Segeersstraat. Br. onder 970, bur. PZC, Middelburg. Te hur gevraagd eenv. won delbare leeftijd. Zuid- of 'Noord-Beveland. West-Zwscli- Vlaanderen. Brieven nr. bur. PZC. Middelburg. Te koop: als nieuw, dames- of meisjesfiets met knijpremmen, butagasslel m. fles, compleet beid. wieg, 1-pits aardgasbel met slang. Vlissingsestraat 4, tel. 4335, Middelburg. Te koop: bolenconvector, merk Jaarsma. Veerseweg 2. Middel burg. Te koop: igstz kolenconvec- tor met thermostaat en 9 hl antraciet voor 100. A. DAM MERS. Dorpsstraat 69, Hein- kenszand. tel. 01106-1427. Te koop op le stand centrum Middelburg. Gerest, en nieuw gestoff. fraai Patriciërshuis met achteruitgang en achterhuis. Te koop: boerenwagen en on derdelen. houten eg, paarde- tuig, wagenwielen en slijpsteen met as. Noordweg 279, Middel burg. Te koop: een tweelingkinder wagen donkerblauw (Koelstra) Tel. 01105-449. Wordt gratis bezorgd. Te koop 2 damessportrijwie len met habelremmen en 3- versnellingsnaaf. Beide e g a n. damestoerrdijwtel met rem- naaig z.g.a.n. en 1 damestoer- rijwiel met trommelremmen zgan. Fa J. BOONE, Noord- weg 17. Serooskerke (W), tel. 01189-391. Wij vragen te koop: riante he renhuizen, bungalows en woon huizen, gelegen op het eiland Walcheren en Zuid-Beveland. Aanbiedingen: C. WILLEMSE, makelaar o.g., Domburgseweg 61, Oostkapelle. tel. 01188-1437. Te koop Lotharinger raskonij nen (ram). C. DE VISSER. Mo lenweg 26, Oostkapelle, Tel. 0M38-1734. Te koop 3 drachtige schapen in een ram. C. P. Louws, Zui- :erseweg 3. Domburg. Tel. 1514 01100—5050 Te koop stamboek- en premie- merrie. 7 jaar bruin schimmel, mak en vertrouwd. J. GOED- BLOED, Dorpsstraat 15, Gapin- Te koop hobby lastrafo's compl. 2 jaar garantie, 220 v, 85 amp. 195 1H5 amp. 240 140 amp. 325. D. NIJSSEN. Yerseke, te lefoon 011181-1979. Veere. Voor aankoop van uw huis of grond, huur v. perman. alsook voor weekendbew., ge ven wij vrijbl. alle Lnl. Ref. Inzage, verkoopl. worden ïanvr. toegezonden. Fa. S. KODDE ZONEN. Rodelko NV. Markt 8. Veere. telefoon 0M31—379. Te koop Miele wasmachine, langzaamw. met elelctr. wrin ger. Leder damesjasje, opklap- Te koop bruidsjapon met lange mouw, maat 40. miet op Wal cheren gedragen. Na 13 uur. Frans Naereboutstraat 12 Zanddijk, Veere. Te koop schelpen, tuingrond, opvutearde n zand. 4000 kg tar- westroo en 2000 kg erwtenstroo. L. A. ROELSE. Vikingstraat 8 Westkapelle. Tel. 275. Te koop z.g.a.n. gaskachel, merk Etna, kindercommode, Dessotraploper, geheel compl., 5 60 meter. Zuldvlietstraat 100, Goes. Te koop mooie antieke maho niehouten kast, Pasteurstraat Te koop: herensportrijwiel 3 A'-ersn. naaf (Gazelle) en mesrijwiel (Empo). VAN HORSSEN, Nwe Vlissingseweg 176, Middelburg, tel. 3323. Te koop: igstz Fridor naai machine, Arnelaan 53, Middel- Te koop: kalfvaars op rek. A. ORTÊ. Blggekerksestraat 4. Koudekerke. Te koop: een op linnen geschil derd schilderstuk. .De Kuipers poort' te Middelburg, m. mooie lijst, dof goud. afm. 30x70 cm. MINDERHOUT. Brakstraat 26. Middelburg. Te koop acculaders, compl., 2 jr garantie 6-42 v. 4 amp. 40, amp, 76. 12 amp. 120. NIJSSEN, YERSEICE. Tel. 01)131-1979. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd: een i g 3-gaats keukenkachel. P. VAN SLUIJS, Boudewijnskerke 10. Zoutelande. Te koop gevraagd: alle soorten oud papier tegen de hoogste marktwaarde. Fa. K. J. VAN SON Zn.. Havenweg 12, Goes, teL 01100—5018 Te koop gevraagd alle soorten oude metalen tegen de hoogste prijzen. Fa, K J VAN SON Zn-, Havenweg 12. Goes. tel. 01100—5018 Te koop gevr. nuchtere kalve ren en schapen. P. JOOSSE, Nw- en St Joosland, telefoon 0M82—486. Wij vragon steeds te koop elke hoeveelheid tweedehands meu belen, antiek, zolderopruimin gen en kolenconvectors. M. DE NOOIJER, Ed'lsonweg 29, tel, 2953, Vlissingen. Te koop gevraagd nette ge bruikte meubels, ook antiek, zoals koperwerk, porselein, tan, enz. enz VAN HALEN. Gra venstraat 94. Middelburg, te lefoon 3976. Particulier vraagt ter ove me in goede staat Perzisch- of Deventer vloerkleed en enkele oude schilderijen. Br. s.v.p. met prijs onder no. 960. bureau PZC. Middelburg. Te koop gevraagd nuchtere kalveren, varekoeien en schot ten. ook is te ruilen v kalfvaarzen. Tel. 0M88-'1914. Te koop gevraagd: prima gebr. ldnderfetsen. C. VAN BOVEN, Oostweg 81, Krabbendljke. Te koop gevraagd, antieke of ouderw. meubels, hangklokken en pendules, witte of gekl. te gels (ook in de muur), kristal, koperwerk, tin enz. Antiekh Noordweg 205, St-Laurens. tel 01180-4394. Te koop gevraagd oliekachel en lank. J. MINDERHOUD. Geschieresweg 5 Aagtekere, te lefoon 1259. Huur nieuwe Philips televisie met alle programma's tegen aantr. maand, huurprijs. Altijd opzegb., altijd recht va>n koop, gratis repaTatle en onderhoud. Vandaag besteld, morgen kij ken. Bel dan (ook 's avonds) SUYVER ROOSEN NV, se dert. 1884, kantoor Zeeland: Yerseke, tel. Olil31-4638. Middel burg 01180-3973 WONINGEN TE HUUR Te huur plm. 150 ni2 opslag ruimte in boerenschuur onder Middelburg Brieven onder let ter X 24, bur. PZC, Vlissingen. Te koop 4-pers. bungalowtent, mod. kinderwagen, wagenzitje, reiswieg. zomer- en 2 winter- damesmantels, m. 38 en 40, mantelpak, m. 38, paar nieuwe herenschoenen, zwart, m 39',j, dikke gebreide Jurk, rood. m. 36—33. Abelenstraat 15, Goes. Travelsleeper. de meest prak- xorting. Tevens 10 modellen in Van Weeghelaaniiangwagens v. a. 460. Cawosserlebedrijf J. C. KORT, Noordweg 271. Mitldel- burg-Simt.-Laui'cns, tel. 011.80- WONINGEN TE HUUR GEVRAAGD Wij kunnen mu uil voorraad op afroep voorj. 1970 leve- ...i: Paradiso vouwcar.; de Reu, toer- en stacar. Mardon stacar; 7-pers.; WLHerby stacar; 7-pers. Nu gekocht geeft zeker heid voor tijd. lev. in voorj. 1970. Inr. en fin. inog. Dealer C POUWER, Veere, 01181-280. Show kantine Camp. Oranje zon. Vrouwenpolder. 01189-542 Iedere dag geopend van 9-17.30 Wij zoeken nog enkele huizen of woningen, alsmede privaat pensions voor Duitse toerister seizoen 1970. Brieven aan' ZWEEDIJK 407 Rheydt Fi-ledr. Ebert-Str. 260. Telefoon Rheydt 41277, Deutschland. Door inruil verkregen: 2 Blue- Bird 5-pers. caravans. 1 Astral met voortent. 5-pers,, 1 eigen- houw (koopje). Inlichtingen Camping Oranjezon Vrouwen polder. ONROERENDE GOEDEREN Voor hengelsportart.. netwerk en paling fuffleen: zeilmakerij gebr VAN DE GRUITER, Nieuwstraat 8, Vlissingen, tel. 01184—2842. Te koop prima vlsboot met Johnson buitenboordmotor. Vaste prijs 1250. Sloeweg 34, Vlissingen. Te koop winkelpand met wo ning en werkplaats in Koude kerke, waarin gevestigd lood gieters- en gasfittersbedrljf en rijwiel-, gereedschappen- en mhandel. Te Te koop 10 pk Cub. scheeps- dieseimotor, liggende, 2-cilin- der watergekoeld, compl. met .■erstelbare schroef, en schroef- geheel uitger. vaarden 1 oktober as. Te be vragen: Langevielesingel 26, Middelburg, tel. 01480—2770, Speciale aanbieding. Enkele Mercedes diesel 38 pk scheeps motoren met ca 100 draaiuren. Geheel CPL met volvet hydro- lcopp. 2:1: gekoeld spruit- stuk: oliekosler: dashboard en filters. Nog in bedrijf zijnde te controleren. Prijs f 2850. Incl. btw. Automobieïbedr. GEBR. v. FRAA5SEN ZONEN, Vlis singen. tel. CDW84-42-17 of 2375. Te koop of te huur gevraagd te Middelburg of naaste omgeving een eengezinswoning. Br. 961. bur. PZC, Middelburg. TH. GOEDEMONDT In- en verkoop onroerend goed. Wil- ilminastraat 9. Goes. tel. Canarische eil-, Costa del Sol. Tunis, op safari, cruises, win tersport etc. Voor al deze rei zen liggen programma's voor u klaar. Wm H. MÜLLBR Co, Boul. de Ruyter 14, tel. 2322. Vlissingen, voor een geslaagde vakantie. Ook op de week markt te Goes. Te koop groot oud pand in de Belltnkstraat te Middelburg. Moet opgeknapt worden, uit stekend voor klein kantoor, werkplaats of bergruimte. Br. 968, bur. PZC, Middelburg. Te koop in Middelburg een mooie, goed onderhouden nieuwbouwwo ning met tuin. Zeer geschikt voor ev. zakelijke bestemming. Br. onder no. 9T1, bur. PZC. Middelburg. Te koop in midden Walcheren plm. 214 ha prima bouwland. Ook zeer geschikt voor bouw landhuis o.d. voor permanente bewoning. Brieven no. 969. bur. PZC. Middelburg. Te koop huis aan de rand de stad, met tegels in keuken, douche en wc. Te bevragen: Herengracht 66, -Middelburg, telefoon 4782. Te koop de huizen B. Ewout- straat 27-29. Inlichtingen Tel. 01484-2294. Oostkapelle. In het fraaie Oos terpark nog slechts enkele pere. bouwgr. van 50 en 600 m2 el- gen gr. 31 per m2. Vlakbij duiin en bossen Zeer ger. 74 m2 gr. stenen bung, voorz. van alle mod. comf. V.a. 31.000. Alles ingebegrepen. Bouw naar eigen ontw. mogelijk modelw. bez. Inl.: NV PLANBOUW. d. Broekestraat 18. Oostka pelle. tel. 01188-1331, na kant. 01188-1317. Zoutelande. Aan de W'.elinge- straat worden door ons 8 fraaie bung, gebouwd, type landh. 2 onder 1 kap. Zeer solide bouw- constr. voorz. van alle comf. mod. keuken en gr. garage. Met of zonder cv. Zeer geschikt voor perm. bew. en/of ver huur. Inl. NV PLANBOUW. v. d. Broökestraat 18, Oostkapel le, tel. 01188-1331. b, g. g. of leant. 01188-4317. Te Icoop: woning, Callefelsstr. no. 26, Te bevragen Mr Ris- seeuwstxaat 10, OoBtburg, tel. 2942. Vlissingen. Te koop woning ge legen Glacisstraat 166 voor de prijs vam 13000 met aardgaskachel. vleorbedekking, gijser en alle notariskosten. J. MINNAARD. Bosseweide 42. 's-Gravenpol- der. Tel. 01403-463. Te koop. hoekwoning, bevat woonkamer, keuken, 3 slaap kamers, douche, schuurtje en garage. Over enkele weken leeg te aanvaarden. II. KOOLE. Duinstraat 21. Koudekerke. Te koop in Middelburg: riante woning op goede stand, 4 s' kamers, cv. Vraagprijs 50.( k. Ic. Br. nr 975, bur. PZC. Middelburg. KAMERS EN PENSION Per 1 dec. gemeub. zlt-slaap- kamer te huur met kookgele- geheld, w en k water en 1 ge stoffeerde alt-slaapkamer. Te bevr. na 6 uur: Blauwendijk 35, Middelburg. Tc huur zit-slaapkamcr met vrije kookgel. gemeubileerd of gestoffeerd voor dame alleen. WestsingeO 166. Goes. WoningruU. Aangeboden mooie eengezinswoning le Den Hel der (Schooien), 1 jaar oud. Ge- vraagt dito woning te Vlisa, of Souburg. Adres: Dirk Abbc- steetaan 48, Den Helder. WonilagrU'tl (event.). Gevraagd vrije etage of woning te Mid delburg (omg. centr.j of boul. Vliss. voor logopediste Zonne veld Oostkapelle. Aangeboden kam worden zonnige 3-kamer- flat te Beverwijk met vrij uit zicht. Huur 170 per maand incl. cv. Brieven no. 949, bur PZC. Middelburg. Woningruil Middelburg. 4 mer-eengezinswoning wil rul- leu met benedenwoning of flat beneden met tuintje in Vliss. of Middelburg. Br. letter L 29. bur. PZC. Vlissingen. KOST EN INWONING Aangeboden goed kosthuis 1 a 2 personen. Kasteelstraat te Vlissingen, tel. 4846. Aangeboden goed kosthuis voor 2 nette heren. P. Krugerstraat1 Vlissingen. Na 18 uur. VAKANTIEVERBLIJVEN Tc ;;oop zomerhuisje G pers. te Borssele met vaste standpi. Te bevr. Zaoh. Jansenstr. 22, Middelburg Gevraagd: dames die met een gedeeltelijke dagtaak een extra komen willen verdienen met tot 10 uur per week werken. Geen colportage. Vakopleiding op onze kosten. Brieven post bus 160. Middelburg. Medewerksters (15-18 jr). goed loon en S-daagse werkweek. Vegé-suporninrkt, 1-1. JONG 14- PIËR. Oosterscheldestraal 53. Middelburg. Tel. 3321 b.g.g. 7509 Administratie- en belastingari- 'jamtoor heeft nog ruimte enkele otlënten. Brieven r no. 943, bur. PZC, Mid delburg. Jonge geh. vrouw te Vhss:o- gen i b v steno- en typedipl. en ruime kant.erv. z. adm. werkz. heden om thuis of v e. uren p. d op kant. i.o. Paau- wenburg te verr. In bez. v. typem. Aanb. sciir. p.a. Paau- wenburgweg 16, Vlissingen. Jonge heer. in bezit van pand drukke winkelstraat, woning :t onderliggende ruimte met achter flinke pakhuisruimte, bijv. geschikt voor showroom of winkel, tel. en auto aanv. Hij zou hier graag iets mee doen. Wie heeft artikel of wie wil helpem. Br. lett. P 31, bur. PZC. Vlissingen. 1970. Geheel zorgde 19-daagse vakantierei zen naar Indonesië. Arrange menten tussen f 1400 en f 2600 Vertrek iedere vrijdag tussen 8 24 juli. U kunt nu reeds .ren bij Wm H. MÜLLER Boul. de Ruyter 14, tel. 2322, Vlissingen. Voor direct gevraagd ver koopster. Fa. DELVOYE. Groe- newoud. Tel. 2082, Vlissingen. P. DE GRUYTER EN ZOON NV zoekt - bediende. Aanmelden en nadere inlichtingen dage lijks op onze Super Lange Zel- ke te Vlissingen, alwaar u kunt vragen naar de bedrijfs leidster. Nette werkster gevraagd v morgen p. w. Aanmelden i uur: mevr. STREEFKERK, Nolleweg 1, Vlissingen, tele foon 2702. Voor direct gevraagd brood- en banketbakker en broodbezor ger. Bakkerij SBELIER, Lange- viele 10. M'burg, tel QlllOO-3064. Gevraagd vrouwelijk personeel. Aanmelden: WASSERIJ AN- TOINE, Van Dlshoeckstraat 12- 14-18, Vlissingen, telefoon 2696. Gevraagd vrouwelijk personeel. Aanmelden: WASSERIJ AN- TOINE. Van Dishoeckstraat 12- 14-18, Vlissingen. telefoon Gevraagd vrouwelijk personeel. Aanmelden: WASSERIJ AX- TOINE. Van Dishoeekstraat 12- 1-18, Vlissingen. telefoon Gevraagd vrouwelijk personeel. Aanmelden: WASSERIJ AX- TOIXE. Van Dlshoeckstraat 12- 14-18. Vlissingen. telefoon 2696. Is magazijnwerk 's middags, met soc. verzekering, betaalde vakantie enz. iets voor u (bijv kleine zelfstandigen). DUVE- ICOT'S GRAANHANDEL NV, J. A, v. d. Goeskade 59, Goes. Gevraagd: auto-Instructeur v. hele dagem m.i.v. 1970 plus avondrijinstructeur. Voor di rect van 18.30 tot. 21.30 uur. Zij met ervaring genieten de voor keur. Brieven onder nr D 261. PZC. Terneuzen. Werkster gevraagd voor 2 gens per week. MEVR.. NOOR- DERMEER. M. v. Reigersberg- straat 4. Gapinge. Welk net en accuraat meisje wil als verkoopster, hulpver koopster werken bij Roovers schoenen. Prettige werksfeer, goede voorzieningen op alle ge bied. reiskostenvergoeding. Sol licitaties: ROOVERS schoenen. Lange Delft 48, Middelburg. Telefoon 01180—3926. Welk jong meisje wil In zaak als leerling-verkoopster komen werken? Aanmelden op de zaak: Boekhandel 't ZOEK LICHT, Nieuwe Burg, Middel burg. Welke gezonde nette v met ww of aow zou samen wil len wonen met een vitale, ge zonde, nette man met aow, eigen woning met grote tuin om zijn huishouding te doen en verder voor gezelligheid des gewenst met vrije kamer? Br. onder nr 967, bur. PZC. Middel burg. Gevraagd nette werkster 1 morgen in de week om t. beurten te geven. Geen buiten werk. Adres Molstraat 19, Mid delburg. Met spoed gevraagd ln klein. Jong gezin te Amstelveen (vlak bij Amsterdam) oen meisje ln de huishouding, liefst voor dag en nacht. Leeftijd tot 20 jaar. Tel. inlichtingen onder i mer 020-240239. BIEDT ZICH AAN Zoek passende werkkring? Jongeman 20 jr. Opleiding: mulo. in- en export, gediplo meerd declarant. Terneuzen en omstreken. D 269. PZC, Teraeu- Jongeman 26 jr. Opleiding mulo Flexovormvoorbereider druk- I ker. Kermis van andere druk- I procédés, zoekt passende werk kring in Terneuzen en omstre- ken. D. 220, bur. PZC, Terneu- Twee werkeloze meisjes, resp en 19 jaar. wensen emplooi levendige branche ln Vhs- een t.e vinden. Brieven met eventuele aanbiedingen of voorstellen onder no. T 33, bur. PZC, Vlissingen Heer biedt zich aan voor het maken van smeed, plaat en hekwerken, droogpalen, ook laswerk, Br. no. S 32, buit PZC Vlissingen. BIJVERDIENSTEN RUIME BIJVERDIENSTE ge boden aan actieve personen, als agent voor de verkoop van onze prima tuin-, bloem- en landbouwzaden, rozen. vaste planten, sierheesters, tuinge reedschap. bestrijdingsmidde len, enz. Vraagt uitv. inl. bij: FA. F. JAGER. Postbus 45, Winschoten. Werk ln uw vrije tijd, verdien meer en koop wat u begeert. Bestel het boekje, .Bijverdie nen' (bestelno 400) door over schrijving van 5 op giro 4060G2 t.n.v Stichting voor Informa tie postbus 48, Voorschoten. Verdien thviri bij! Verzilver uw vrije tijd en verhoog uw inko men. tol. INCORA-354, postbus 42, Veldhoven. Modern studeren met Zeeuws Talen Practicum t Middelburg, geeft Frans. Duita en Engels op de modernste wijze met ieder een eigen bandrecorder. Inl. teL 01483—'1876. Nu paardrijles voor halve prijs, in "de winter binnenmatnege. P. CHRISTIAANSE. Seroosker ke, telef. 011139575. Rijschool .DE COMBINATIE' Simca 1000. 10 lessen ƒ55. Aam- meldèn instr. J. v.d. KETTERIJ H. Avercamplaan 26, Vhssin- Alleen een Vamor rijschool biedt u een opleiding tot een goede en veilige weggebruiker. Autorijschool VAN HORSSEN, Middelburg, Vamor gedlpl. Wilt u vlug uw rijbewijs ha len dan naar WalcherenrlJ- school .ADRI HAMEETEMAN*. Erkend door FNOP en gediplo meerd VAMOR. WIJ lessen met Slmca's lööö. Beilamypark 13, Vlissingen. teL 3558. Een goede rij-oplelding bestaat uit een juist gerichte Instructie, een goed examenresultaat, en vorming tot een bewust, en vaardig weggebruiker. Gedipl. VAMOR-riJschool .SANDEE', telefoon 01185-592, Koudekerke. VAMOR-autorljschool H. DE BRUIJN. Dam 17, Middelburg, telefoon 01180-4132. Gediplo meerd Instruoteur. Erkend door Aig. Ned. Organ, v. h. Pers, vervoer (FNOP) Autorijschool DEN ENGELS MAN. lest met Opel Kadett. Wij geven een rijopleiding die berust op reeds 15 jaar erva ring. Ged. Vamor rijschool. Pr. Irenestraat 14, Middelburg, te lefoon 5283. Voor een goede rijschool naar een Vamor rijschool. Gedipl. Vamor instructrice. Rijschool ASSCHEMAN. Vincent v. Gogh- laan 235. Vlissingen, tel. 01184- 3443 en Braamstraat 51. Oost- Souburg. Voor een prima opleiding rij bewijs naar autorijschool .PERFECT". A. J. SCHOONEN- Amb. Bosschaertstraat 2. Va- mor-dlpl, Vlissingen telefoon 01184-4919. Wij lessen met Slm- ea en Daf, Theorieles tor opleiding rij examen ln het examenlokaal van hotel DELTA; elke le, 2e en 'le dinsdag vande maand van 8 tol 10 uur n.m. Invullen proefexamen. 4 nov. aanvang lessen). Kosten 12.50. Losse les 3. Neutrale lessen voor iedereen. 275 voor uw rijbewijs, onge acht het aantal rijlessen of examens van 18 tot en met 22 jaar: 375 van 23 tot en met 30 jaar. Autorijschool JILLE- BA. Scheldestraat 76. tel. 01184- 3178, Vlissingen. Ook onze nor male tarieven blijven gehand haafd. Gevraagd hulp in tl huishou ding, in- of extern. J. ROOSE, St-Pieterstraat 53, Middelburg. Gevraagd voor direct nette bak- kersleerllng. Bakkerij ,DI3 PE LIKAAN', Lange Delft 99—101, Middelburg. tig werk. goed loon. Auloshop DE LEEUW. Vlissingen, Zeil- markt 20. tel 01184—2526. 6 uur. 3276. Mevrouw BOUT, .Stcenhove'. Koudekerkseweg 173. Middel- bui^, tel. 3100 vraagt ochtend meisje en flinke werkster Gevraagd Iemand die voor incidenteel storingen kan helpen '.an automaten. Free lance basis. MEMPHIS AUTO MATEN MAATSCHAPPIJ NV, Polstraat 34, Deventer, telefoon 05700-16849 Gevraagd nette winkeljuffrouw 5-daagse werkweek om de 14 dagen vrije zaterdagmiddag. KESTELOO, Singel 117, Vlissin gen. Na 18 uur. Tel. 3480. Gordijnnaaisters om thuis of enige morgens per week op atelier gordijnen en vitrages te naaien. Brieven no. 959, PZC, Middelburg. Gevraagd leerling-kapster v tienersalon. Kapsalon KO- TOUN. Vlasmarkt 33, Middel burg. Tel. 01180-2692. Start nu met rljlesl Ter kennis making met het Caban lessyst. geh vrijbl, 3 volle uren auto- rijles f 19,50 (incl. btw). U ontvangt bovendien een reduc tiebon v f 50,- voor een KNAC antisllpcjursus. Wij komen u gr. oph. en thulsbr KNAC-VA- MOR-autorljsch KIEVIT, Dah- Ual. 47, Yerseke, tel. 01131-1950. Autorijschool VERHAGE. Bloe- menlaan 145, Vlissingen, telef. 01184—2514 10 autorijlessen voor f 47.50. Vervolg- en losse lessen f 7,50. Voor geslaagde leerlingen an ti-slipcursus tegen speciaal ta rief Fonkelnieuwe VW's. Au torijschool .DE CENTRALE". Aa:im. adressen. Goes, OprU Grote Markt 2. tel 7999; Mells- kerke: Burg, Adelaarstraat 7, tel. 487: M'burg. St-Pieterstr. 1. tel. 4029; Koudekerke: De Ruyterstraat 34. lel. 624 10 aulorljlessen voor f 47.50. Vervolg- en losse lessen f 7,50. Voor geslaagde leerlingen an ti-slipcursus tegen speciaal ta rief. Fonkelnieuwe VW's. Au torijschool .DE CENTRALE'. Aanmeldingsadressen: Vliss.: Zuidstraat 125, tel. 313; Zlerlk- zee: Havenparic 42, tel. 2273; Terneuzen: Dijlcstr. 54. tel. 3394; Souburg: H. Dunamtstraat 34, tel. 01183—1015. Leer goed en veilig autorijden PARENT, Kanaalstraat 83, Souburg, tel. 0M83-1461. Er kend en gedipl. ANWB en FNOP.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 14