Merckx stond geel af aan ploegmaat Stevens KLASSEMENTEN VAN DE TOUR VISSERS: HELEMAAL NIETS TE SPELEN Lomme Driessens ,een meevaller' Okker/Riessen in kwartfinales Zaterdagvoetballers scoren bijna zesduizend doelpunten Geen visum voor Ashe Profs van start in St.-Jansteen Zege voor Den Hertog 9 -,'C VAN DE BUNDER WON KOERS IN SCHOONDIJKE GEURTEN NAAR DOS DINSDAG f JULI 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (Van onze speciale verslaggever) BORN (GPD) Eddie Merckx heeft geen bliksemafleider nodig. De kenners, die elkaar in Maastricht glimlachend toeknikten en aan hun omgeving breeduit mededeelden, dat Julien Stevens uitsluitend met dat doel de rit naar de Maasoevers had gewonnen, kregen onge lijk. Ploegleider Lomme Driessens, grijnzend op zijn hotelbed: ,We rijden zoals elke ploeg, die een kopman in goede staat naar de ber gen moet brengen. En als wij dan in ons midden een man als Julien Stevens hebben, wel, dan pak je die trui als het koersverloop enigs zins gunstig is. En dat was het. Julien reed zó goed, dat hem die etappe haast niet kon ontgaan. Ondanks het feit, dat hij zelf geen centimeter kopwerk heeft gedaan. Nooit. En hij is er toch vaak bij vandaag, nietwaar?' Wat listige Lomme onmiddellijk toegegeven moet worden: Ste vens was erbij, iedere keer weer als de activiteiten van de .coali tie' dat vereisten. Maar Julien Stevens, in de ochtenduren nog vijfde in het klassement met een alleszins acceptabele achterstand van 24 seconden op zijn ,baas' Eddie Merckx, rende eigenlijk al leen maar mee naar voren omdat juist hij het best reed van alle knechten, die Merckx tot zijn be schikking had. Driessens: Waren ze allemaal maar zo. De equipe rijdt niet formidabel'. En van daar ook: ,Het was helemaal het strijdplan niet om Stevens naar voren te schuiven als bliksemaf leider. Zo koersen wij niet. Trou wens wat valt er ,af te leiden'? Iedereen ziet toch zeker Merckx? Nee, die etappezege en het be houd van de trui was gewoon een meevaller'. juist ben ik weer eens op zijn kamer geweest. Eddie, heb ik gezegd, houd u toch rustig. Laat mij nu niaar bepa len hoe dat allemaal toegaat. Als ik je zeg, dat je moet gaan, dan is dat het juiste ogenblik'. En. weer terug grijpend in de herinnering: ,Zo was dat met Van Looy ook. En wonnen we niet alles. Aanval gjj 1-7-1969 3e RIT MAASTRICHT <t i VN VscviersM Barvau xrj ;217,5 km t ^pMarchc (Sf^CHARLEVILLE MÉZIÈRES b Zoals er meer meevallers zijn in de ogen van de ploegleider, die in de gesprekken altijd weer herinnert aan de grote dagen, die hij kende als men tor van Rik van Looy: ,Toen hadden we een formidabeile ploeg. Deze Fae- ma-ploeg wordt het, rond Eddie, maar zover zijn we nog niet. Daarom kunt ge ook nog niet spreken van een ge slaagde tactiek. Dat kon toen, in de grote tijd van Van Looy, wel. Dan wist alleman wat hem te doen stond. Nu moeten nog een paai* jonge gas ten groeien in dit werk. Trouwens, Eddie zelf, daar heb ik nog genoeg moeilijkheden mee. Steeds moet ik hem zeggen: rijd nu maar, alleen maar ryden, ik zoek wel uit, wanneer je In twee da^en Tour. heeft de Faema- equipe overigens ook (bijna) alles ge wonnen. Toen gisteren*; kort na de start al, Altig zijn Verwachte aanval op de trui plaatste, joeg Roger Swerts namens Faema mee in de groep, die Altig om zich heen verzamelde: een overijverige Franse kampioen Delïsle, Polidori, de Belg Janssens, Raymond Riotte en José Samyn. Een groepje met mogelijkheden, maar niet voor op de lange duur. Dat bleek toen de koplopers, ondanks versterkingen van de Spanjaarden Galera en Gomez del Moral na 95 km werden teruggepakt na een actie van de groten in het peloton, dat toen al, half koers, in stukken brak. Van Looy en Edi Schutz, de Luxem burger, die zich tot zijn eigen verba zing nog altijd in een uitzichtrijke positie bevindt, achterhaalde hij Poppe en dat kwartet kreeg steun aangeboden van Schutz' ploegmaat Santambrogio en Dancelli, van de altijd listig meewandelende Wilfried David en tenslotte van de Spanjaard Perure- na, Nog zestig kilometers waren er toen te koersen. Julien Stevens fun geerde, opnieuw, als rem namens Merckx, maar niettemin reden de zeven anderen bijna twee minuten weg van de groep. Driessens: ,Als ik toen Ste vens had laten meerijden, dan zöu Ik hem werkelijk als bliksemafleider hebben gebruikt. Dan zou ik hem per se in die trui willen hebben, want hij stond het dichtst bij Merckx van alle vluchters. Maar ik liet Stevens niet rijden. Waarom niet? Ach, dat hoort gewoon niet. Als hij met die anderen mee naar de streep njdt tus- km is: 1. Stevens (Belg. Driessens1.35.42 met bon. 4.35.22; 2. Willy in 't Ven (Belg, Cools) zt met bon 4.35.32; 3. Harrison (GB. Caput) 4.35.43; 4,'Bai- manion (It, Pezzi) 4.35.44; 5. Wright (GB, Geminiani) 4.35.56: 6. Harm Ot tenbros (Ned, Vissers) 4.35.58; 7 Basso (It. Albanizt; 8. Raymond (Fr, Plaud) zt; 9. Nassen (Belg, Schot- te) zt; 10. Jan Janssen (Ned. Geminia ni) zt; 11. De Witte (Belg, Cools) zt; 12. Wagtmans (Ned, Vissers) zt: 13. Dancelli (It, Albani) zt; 14. Bian co (It, Albani) zt; 15. Merckx (Belg, Driessens) zt; 17. Van Springel (Belg, Cools); 22, Ai mar (Fr, Geminiani) zt; 25. Pingeon (Fr, Plaud) zt; 26. Bracke (Belg, Plaud) zt; 34. Altig (W.Dld Pezzi) zt; 37. Gimondi (It, Pezzi) zt; 44. Poulidor (Fr, Magne) zt: 65. Tim mermans (Belg. Vissers) 4.41.10: 67 Van Looy (Belg. Vissers) zt; 74. Beugels (Ned, Plaud) 4.45.28; 78. Dol man (Ned, Vissers) 4.45.49: 83. Kar stens (Ned, Plaud) 4.45.49; 93. Haast (Ned, Vissers); 97. Van der Flaes (Belg, Vissers); 105. Pijnen (Ned. Vis sers) allen 4.45.49. Het algemeen klassement na de twee de etappe is: 1. stevens (Belg. Driessens) 8.07.02; 2 Merckx (Belg, Driessens) op 12 sec; 3. Altig (W.Dld, Pezzi) op 20; 4. ex aequo: Grosskost* (Fr, Geminiani) en Janssen (Ned, Geminiani): op 32; 6. Gimondi (It. Plaud) op 43; 8. ex. aequo: Poulidor (Fr. Magne) en V:a- nelli (It. Albani) op 47: 10. Schd^z (Lux. Albani) op 49: 11. ex aequo Pingeon (Fr. Plaud) en Wright (GB, Geminiani) en Harrison (GB, Caput) naar voren moet gaan. Hij zit maar te roepen in het peloton. Als ik tot bij hem stuur, dan is het: Lomme, wie zijn er weg, zijn ze gevaarlijk, moet ik er niet naar toe?' Hier, zo- c MHH den de wielen, dan pakt hij toch die trui, nietwaar? Wel. wat zou hij zijn krachten dan aantasten door ook nog op kop te rijden?' Niettemin getroostte Stevens zich wel een bijzondere inspanning. Op een nij dig hellinkje, toen Van Looy aan het laatste wiel naar boven wilde klimmen, zat Stevens voor hem. De Faema-man liet wat ruimte tussen hem en zijn voorganger, en bleef zitten. Toen de achterstand van het koppel Van Looy- Stevens zo'n vijftig meter bedroeg, spurtte Stevens weg en Van Looy kwam te .zwemmen'. MAASTRICHT De winnaar van de tweede etappe van de Tour de France en de nieuwe leider in het algemeen klassement Julien Stevens op de meet in Maastricht. LONDEN (AP) De Ameri kaanse tennisster Arthur As he, een neger, heeft te Londen onthuld, dat het hem in april van dit jaar onmogelijk is ge maakt in Zuid-Afrika te spelen. De neger Ashe, Amerikaans open kampioen en lid van de Amerikaanse Davis Cupploeg, heeft zondag verklaard, dat de Zuidafrikaanse regering hem een visum heeft geweigerd. Zo doende kon hij niet uitkomen in de open kampioenschappen van Zuid-Afrika. HIJ ze!: .Mijn aanmelding voor het toernooi werd aanvaard door de Zuidafrikaanse tennisbond, maar de regering weigerde mij een visum te verstrekken. Ashe is er zondag in Londen niet in geslaagd Zuid-Afrika van het Davls Cuptoernooi buiten te slui ten en uit de International lawn Tennis Federation te stoten. Een vergadering van 36 van 's werelds beste spelers le den van de nieuwe vereniging van prof-tennisspelers be sloot Ashe's resolutie voor een verbod niet in stemmvn» te bren gen. omdat er niet voldoende le den aanwezig waren. De 25-ja- rige Ashe noemde het besluit van de vereniging een Pyrrus overwinning voor Zuid-Afrika. Twee Zuidafrikaanse spelers, Cliff Drysdale en Bob Hewitt, woonden de vergadering bij. die besloot de kwestie in september tijdens de Amerikaanse open kampioenschappen te Forest Hills opnieuw aan de orde te stellen. Stevens dan maar die sprint en daar mee de gele trui. Terecht Rekening allen op 57 sec; 14. ex aequo: W. in t Ven (Belg, Cools) en Ocana (Sp.) op 59; 16. De Vlaeminck (Belg-, Schotte) op 1.01; 17. Wagtmans (Ncd, Vissers' op 1.06; 18. Van Springel (Belg, Cools) op 1.10; 19. Aimar (Fr. Geminiani) op 1.12: 20. ex aequo Balmamion (It. Pezzi) en Lopez Rodriguez (Sp. Ma- chain) op 1.13; 48. Ottenbros (Ned, V issers) op 2.27: 61. Timmerman (Ned, Vissers) op 6.55; 71. Beugels (Ned, Magne) op 10.43. 75. Pijnen (Ned, Vissers) op 11.02; 77. ex aequo Kar stens (Ned, Plaud) op 11.08; 90. ex aequo Van der Flaes (Belg, Vissers' op 11.31; 105. Dolman (Ned, Vissers) op 12.39; 119. Haast (Ned, Vissers) op 14.21; 126. Poortvliet (Ned, Vis- omhoog' gaat hem nadagen van zijn carrière te slecht af, hoe klein de bergjes ook zijn. ,Tja', zei Driessens later, .dat was de ver effening van een oude rekening. Van Looy iiad nooit ruzie moeten maken met Stevens, twee jaar geleden. Zoiets blijft altijd hangen en nu kwam hij hem dan tegen'. Het terugvallen van Van Looy betekende eigenlijk de Inat- ste streep door de plannen van Wil- kem n-GazeUe om in Maastricht voor .eigen volk' de etappe te veroveren. Hoewel er, onverwacht toch nog kan sen kwamen. Want achter het groepje dat. nu zeven man sterk, naar bijna drie minuten voorsprong was gemar cheerd, ontstond opnieuw een reactie. En weer kwam het tegenoffensief rechtstreeks van de vedetten. Alles wat maar naam had verenigde zich in een helse jacht: Merckx, Aimar. Pou lidor, Pingeon, De Vlaminck, Janssen, Gimondi, Van Springel, idereen deed mee aan het forceren van een enorme breuk in het peloton. Wagtmans en Ottenbros waren de enige Nederlan ders. die nog konden aanhaken bij de groep van ruim dertig, die naar Maas tricht daverde, en passant de kop groep opslokte en vervolgens om de dagprijzen ging strijden. Janssen (,Ik reed niet zo best, dat heb ik altijd op de tweede dag') pro beerde het, Van Springel. talloze an deren. Driessens: .Waarom wilde Jans sen toch wegkomen? Hij kon toch de spurt winnen?' Maar Janssen wilde meer. Hij wilde het geel. Ech ter. dat tricot behoort in deze dagen kennelijk toch onvervreemdbaar bij de Faema's. Toen toch, al bijna In Maastricht, een gelegenheidsgroepje ontstond, was Stevens er wéér. Óm te remmen, zoals hij dat Janssen en van Springel kort tevoren ook a! had gedaan. En toen de overigen, die men in de uitslag als vlijtige knechten, die op een extra uurloon azen, terugvindt, toen die dan toch nog vrijuit konden sprinten, omdat de etappe nu eenmaal niet langer was en de tegenactie éven op zich liet wachten, toen won Julien ,Ge ziet', zei Lomme imcmcus, glimmende oogjes, het komt toch goed terecht allemaal. Wat zouden ons toch druk maken? En weet u, zo belangrijk is? Er is hard, heel hard gereden in die eerste dagen. Ik ga uit gewoonte bij de streep staan en Ik monster dan die mannen als ze aan komen. Ik kan u zeggen dat ze er niet fris uitzagen. En bij die mannen die ik bedoel, waren ook diverse gToten. Dat belooft wat. Want Eddie Ls er nog best taan toe. En overmorgen zitten we in de Elzas. In de bergen gaat het man tegen man. Dan kan geen knecht meer bijspringen. Het moet wl vreemd gaan als daar de trui niet voor Eddie klaarligt. En dat was onze bedoeling. Niet dat kleine gedoe in de eerste da gen. Dat is alleen maar aardig voor de supporters'. ers) op 25.04 'oegenklassemcnt tweede etappe 1. Cools 13.47.38. 30 pnt; 2. Driessens zt 45: 3. Caout 13.47.39; 4. Pezzi 13.47.40; 5. Geminiani 13.47.52; 12. Vissers 13.53.06. Algemeen ploegenklassement 1. Driessens 26.01.20; 2. Pezzi 26.01.39; 3. Geminiani 26.02.18: 4. Cools 26.03.09; 5. Plaud 26.03.55; 12. Vissers 26.13.12. De Fransen Bolley en Chappe, die na het sluiten van de controle binnen kwamen, werden uit de strijd genomen, Henk Nijdam kreeg een minuut tijd- stdaf. omdat hij zich had laten trekken door een auto. Algemeen puntenklassement: i, Basso (It) 29 pnt: 2. Stevens (Belg) 25: 3. Janssen (Ned) 23; 10. Otten bros (Ned) 13; 11. Wagtmans (Ned) SCHOONDIJKE De nieuwelingen- ronde van Schoondijke zou worden be twist tussen Toine van de Bunder en Wim de Waal. Dat stond zaterdag middag al na enkele kilometers aïs een paal boven water. Van de Bun der nam na twee van de tachtig ron den een voorsprong en Wim de Waal sprong hem achterna. Deze twee top- nieuwelingen zouden zich niet laten in lopen. Hoeks, Huijsen, Van Laarho ven en Geldens probeerden het nog wel in een zeker toen ronden durende lacht, maar het bleek tevergeefs. Nog voor de renners halfkoers waren dub belden Van de Bunder en De Waal het peloton en niet lang dama stre ken ze ook op het uit vier man be staande jachtgroepje neer. Van der Bunder gaf in de sprint De Waal geen kans. Uitslag: l. A. van de Bunder, IJzendijke; 2. W. de Waal, Axel; Terneuzen; 5. G. van Laarhoven. Hei- 3. C. Buyck, Wouw; 4. S. Boeckhout, kant; 6. E. de Jong. Valkenswaard; 7. F. Hoeks, Hoogerheide: 8. F. Kus- ters, Chaam; 9. H. Hellemons. Roosen daal; 10. D. Smallegange, Ellewouts- dijk. UTRECHT (ANP) De Utrechtse eredivisie club DOS heeft de Lim burger Sjef Geurten overgenomen van MW\ Piet van Oudenallen kreeg opnieuw een contract en Leo van Veen en Jan Witzand werden door DOS op de transferlijst gezet. BREDA (ANP) De Bredase ere divisie club NAC heeft zondag Gerrie Kattestaart verkocht aan DFC. De Bredanaars namen van DFC Bakker over. SINT-JANSTEEN In Sint-Jansteen vertrekken vanavond (dinsdag) om half zeven een vijftigtal beroepsren ners voor een wedstrijd over 90 kilo meter. Enkele Zeeuws-Vlaamse ren ners zullen ongetwijfeld leven in de brouwerij brengen. In de eerste plaats uiteraard de plaatselijke favoriet Theo Verschueren. Maar ook Richard Buc- kaki (Axel) en Peter Kisner (Hei kant) zal er alles aan zijn gelegen om in Sint-Jansteen te zegevieren. Tot de deelnemers behoren verder de Ca- balleroploeg met onder anderen Arie den Hartog en Leo Duyndam, de niet naar de Tour de France uitgezonden renners van Willem n, Gazelle en de Batavusploeg met Bart Zoet. LANDAU (ANP) Fedor den Her tog heeft maandag de eerste etappe van de Ronde van Rijnland-Palts ge wonnen. Over de 144,5 kilometer van naar Landau liet Den WIMBLEDON (GPD) Tom Okker in afwachting van de grote strijd van vandaag (dinsdag) tegen de Aus traliër John Newoombe heeft gisteren op het hete Wimbledon gelukkig niet lang in de l»aan behoeven te staan voor het heren-dubbelspel. Samen mei zijn Amerikaanse vriend Marty Riess-ji moest hij ten strijde trekken tegen de Australiërs Bill Bowrey en Ray Rof fels, die verrassend weinig verweer hadden tegen dit uitstekend op el kaar ingespeelde duo. Okber-Riessen plaatste zich met 8-6, 6-3, 6-2 in de kwartfinales. Zij ruilen daar de win naars van de Australische ontmoeting Rosewall-Stolle tegen Crealy-Stone treffen. Okker verspeede :n de hele par... geen enkele keer zijn service-game Hij trok zijn partner, die in de eerste set nogal eens zwakke momenten had gekend, vooral met de volley, mee naar een aantrekkelijk niveau, dat Bowrey-Ruffels nimmer konden be reiken. In het enkelspel-dames werden de hal ve finales reeds bereikt. Het spelpeil was hier en daar soms aan de zeer matige kant en het wordt hoog tijd dat er wat jong bloed in de interna tionale top komt. Het meest teleurstellend was het op treden van de Amerikaanse titelverde digster Billy Jean Klng-Moffitt op het centrecourt tegen de reeds 31-jari g< Australische Judy Tegart. Beide speelsters stonden vorig jaar in de finale tegenover elkaar, die Billy King toen echter enigszins gedeci- deerder won met 9-7. 7-5. De kleine Amerikaanse profspeelster wat toen echter ook al tennismoe en het zag er deze middag naar uit, dat het nog al tijd zo is. Zij won uiteindelijk met 4-6. 7-5, 8-6. maar vraag niet waf het de 25-jarige Amerikaanse heeft gekost. De vele Britten hebben nog geruime Engelse profspee'.ster zegev.erde wel iswaar met 6-2. 7-5 over de Ameri kaanse Nancy Ricliey. maar ln de tweede set zag zij een voorsprong van 5-1 en twee matebpunten door haar nerveuze vingers glippen. Het werd nog 5-5. voordat zi.i de Amerikaanse met haar onafscheidelijke grote wittö hoed tot overgave kon dwingen. De Australische Margaret Court- Smith algemeen als favoriete num mer één bestempeld heeft nogal wat moeite gehad met het jonge gedeci deerde Amerikaanse me la ie July Hold- man uit N«yw York. die de eerste set met 4-6 op haar naam schreef, maar verloor met tweemaal 6-3. Margaret Cour. heeft echter meer zelfvertrou wen gekregen, waardoor zij ook haar kansen beter afwacht. Van July Hehi- man zullen we de ■volgende jaren ech ter nog wel meer horen. De v;ende halve finaliste bij de dames werd de Amerikaanse Rosemary Oi- sals. die de taaie Australische baae- linespcel&tor Lesley Bowrey-Turner met 3-6. 9-7, 7-5 deed capituleren. WIMBLEDON iGPD) Tom Okker moest 's avonds even voor het vallen van de dulstem s ook nog aantreden voor het eerste gemengde dubbel. waarin hij samenspeelt met de char mante Br.tse Virginia Wade. H:j kwam h:er tegenover zijn dubbelpar'- ner Many Riessen te staan, die 'ie kleine pittige Amerikaanse Rosemary Casals raast zich heeft. Okker en me juffrouw Wade werden met 6-3. 2-6. 6-2 uitgeschakeld. Het spel van Virginia Wade was te wisselvallig en Okker maakte haar bovendien nerveus door teveel voor haar te willen inspringen. Okker pro beerde bovendien de strijd au en dan teveel te forceren, hetgeen onnodige fouten tot gevolg had. (Van speciale verslaggever) MAASTRICHT (GPD) Wat voor Willem II een gloriedag in zijn nog prille Tourbestaan had moeten worden, werd een complete deceptie. ,In Maastricht', zo had de garde van Ton Vissers 's ochtends in het hart van Brussel nog geroepen, .gaat Eef Dolman het doen. Hij vliegt erin en het moet een hele goeie zijn, die hem vandaag verslaat'. En in het vader landse kamp liet men er niets aan ge legen Eef Dolman alvast bij voor baat te lanceren. Zijn fiets werd vol ledig uit elkaar getrokken' om met extra-lichte banden, 28-spaaks wiel tjes en de grote plaat' weer te wor den gemonteerd. Ton Vissers vlorht inmiddels met zijn équipe snode plannen Ineen. ,In Maas tricht zal een Nederlander willen win nen. Janssen zal gaan en Peugeot rijdt voor Karstens. Op die knapen moeten we letten. We rijden allemaal voor Eef*. En iedereen knikte, terwijl Eef Dolman wat wezenloos in de ruimte staarde, zoals hij dat in volle concen tratie pleegt te doen. .Als het ln de aanvang met te hard gaat. dan zal ik er bij zijn. Maar ze moeten mij de tijd gunnen tot na half koers op z'n minst. Zo niet, dan ben ik verkocht'. Maar de koers richtte zich niet naar de voorspellingen, die de .blauwe trein' in het goede spoor zou houden. Want Lomme Driessens had met zijn Fae- ma-mannen zeker zo hard zitten pie keren en had toen maar besloten dat Julien Stevens nu eens de oppositie tegen Eddie Merckx diende te beteu gelen. En dus raasde de Belgische .wonderploeg' over de kronkelende wegen om het wielerleger duidelijk te maken, dat hoe hard er ook wordt gereden. Eddie Merckx toch .in stel- deriandse pedaleurs als snippers achteren wegfladderden. Oh ja. Harrn Ottenbros spurtte hautain tussen de groten en Rini Wagtmans week geen meter. Maar Eef Dolman was er nog niet, toen de bedroevende organisatie achter de meesters een complete cha os creëerden. En toen hij eenmaal was gevonden, vele minuten achter de .slag'; ,Hoe is het mogelijk, ik" heb er toch echt in geloofd. Normaal kan ik mij voor zulke dazen geweld ia- oppeppen, maar toen ik eenmaal op dè fiets zat, was mijn hele instelling ver dwenen. Ik was er niet bij, zoals dat hoort. Ik reed van achter in de hoop. dat het zaakje tegen het eind nog nog bijeen zou zijn. Dan had ik mij ge spaard en zou ik nog wat kunnen ma ken. Maar ik lette niet op en toen de groep inderdaad met nog zo'n veer tig kilometer sloot, toen was ik met mijn groep allang losgereden. Ik kon niets maken'. En René Pijnen sloop beschaamd weg. toen hij zijn fiets aan eindelijk over de streep had geduwd. ,Ik ben ver kouden. Afgelopen nacht heb ik hele maal niet geslapen. Op de fiets zat ik voortdurend te snotteren. Ik had nauwelijks lucht. Al mijn macht ben ik kwijt. Het is niet erg dat er zo hard wordt gereden, als je maar de tred hebt. Maar ik heb verschrikke lijk afgezien. Ik zie het niet meer zo', Ja. en dan werd R!k van Looy in de beslissende uren zo maar losgereden op een van de tientallen nijdige klim- metjes. Rik sputterde over net ver keerde verzet na een gestoken wiel. maar van het klimmen der jaren wil de grijzende keizer niets horen. Henk Nijdam misschien nog wel. De stille tourveteraan zag de karavaan zomaar gaan, toen zijn benen het tempo niét meer aankonden. In de eenzaamheid, die de verslagenen op kilometers van het spektakel ervaren, ontmoette Nijdam tenslotte Leen Poortvliet, de debutant, die door.-zitn lengte dagelijks de microfoons haalt. Leen Poortvliet was gevallen. .Een ploegleiderswagen maakte een rare manoeuvre, waardoor er drie renners tegen de weg sloegen. Ik kon nergens meer heen. Een stuur in mijn buik en een bloeduitstorting op mijn dij. Jammer, want ik reed fijn'. Ton Vissers tenslotte schraapte wat mismoedig de scherven hijeen. Ach, je leert, dat er in een dergelijk waan zinnig hard koersverloop helemaal niets te spelen valt. Als het zo door gaat, ligt straks iedereen op de knie- en. We kunnen alleen maar rijden om bij te blijven. Want wat hebben wij nu nog? Pijnen valt ronduit tegen. Dan hou je alleen Wagtmans over. Hij blijft de troef. Misschien dat hij onze naam kan redden'. Maar wordt de vaderlandse équipe ge red door het dappere verweer van één, ja slechts één coureur? Het ls de troost voor een nu al vrijwel ver- slagene. werd, een tijd noteren van 3 uur, 15 minuten en 30 seconden (na aftrek van bonificatie). Tweede werd de Westduitser Becker met een ach terstand van bijna twee minuten. Piet van Katwijk werd zevende. MIDDELBURG De Zeeuwse za terdag-afdelingsvoetballers hebben in het afgelopen seizoen ln ruim 2200 wedstrijden by na 6000 doelpunten ge scoord. Anders gezegd: de keepers van 110 deelnemende elftallen moes ten zesduizend maal .vissen'... Wel geteld ging het met de promotie wedstrijden mee om 2220 wedstrij den en 5920 doelpunten. Ongeëvenaard topscoreteam was SSV uit Goes, waarvan de schutters 148 maal de roos troffen (plus nog 4 doelpunten in de promotie). Axels AZW n met 136 (en 1 promotie- doelpunt) en Hoek n met 134 treffers deden overigens niet zoveel voor de Goesenaars onder. Verder kwamen nog boven de 100 treffers: Schore met 121, Kloetinge m met 120 (met nog 5 treffers in de promotiecompetitie). Wemeldinge n met 112 (en 10 in de promotiecompetitieen Wolphaarts- dijk n met 109 doelpunten. Een ploeg bleef er ongeslagen: We meldinge II, dat alle 18 wedstrijden won: geen ploeg bleef zonder punten. al was Beren er met slechts 1 gelijk spel van de 21 wedstrijden zeer dicht bij. Ie KLASSE: Hoek 1 22 19 2 1 40 76- 24 Arnemuiden 22 16 1 5 33 49- 24 Veere 1 22 11 5 6 27 39- 26 Wemeldinge 1 22 9 5 8 23 40- 39 Mevo 1 22 9 5 8 23 41- 43 VCK 1 22 7 8 7 22 43- 34 Middelburg 5 22 10 1 11 21 28- 39 Bevelanders 1 22 8 3 11 19 51- 57 H-A'kerke JL 22 5 7 10 17 32- 42 Meeuwen 2 22 5 7 10 17 41- 49 Zeel. Sport 5 22 6 5 11 17 33- 45 Kats 1 22 0 5 17 5 18- 69 2E KLAS A: Nieuwdorp 1 22 18 2 2 38 84- 21 Borssele 1 22 16 1 5 33 86- 39 Bruse B. 1 22 13 1 8 27 63- 42 SVD 1 22 10 7 5 27 45- 36 Duiveland 1 22 12 1 9 25 72- 48 WIK 1 21 11 2 8 24 45- 34 's-Gravenp. 1 22 11 2 9 24 50- 40 Br'haven 1 22 7 3 12 17 34- 48 SKNWK 1 22 7 3 12 17 38- 62 Kapelle 2 22 7 1 14 15 48- 62 DFS 3 22 6 2 14 14 39- 76 Beren 1 21 0 1 20 1 21-119 Beren 1 - WIK 1 niet meer vastge steld. 2E KLAS B: Heinkensz. 1 22 14 5 3 33 57- 26 Tern. Boys 2 22 13 5 4 31 56- 36 Vlissingen 6 22 10 6 6 26 59- 48 Oostkapelle 1 21 10 5 6 25 47- 43 Zaamslag 1 22 10 5 7 25 63- 45 Spui 1 22 10 3 9 23 48- 49 Waarde 1 21 9 4 8 22 57- 51 Rillandia 2 22 9 3 10 21 55- 48 Kloetinge 2 21 7 4 10 18 46- 53 Colijnspl. B. 1 22 6 5 11 17 39- 52 Serooskerke 1 22 6 1 15 13 37- 71 Nieuwdorp 2 21 2 2 17 6 32- 73 Nieuwdorp 2 - Oostkapelle 1 en Waarde 1 - Kloetinge 2 niet meer vastgesteld. 3E KLAS A: ZSC 1 18 15 2 1 32 87- 16 WIK 2 18 13 2 3 28 78- 38 Duiveland 2 18 12 2 4 26 63- 36 Mevo 2 18 12 1 5 25 74- 23 Bruse Boys 2 18 10 4 4 24 56- 28 Br'haven 2 18 7 1 10 15 52- 63 WIK 3 18 4 1 13 9 34- 81 SKNWK 2 x 18 4 2 12 8 37- 71 Br'haven 3 18 2 2 14 6 21- 67 DFS 4 18 2 1 15 5 22-101 RE KLAS B: GPC 1 18 16 0 2 32 87- 14 M'burg 6 18 14 3 1 31 66- 9 VCK 2 18 11 3 4 25 68- 17 Oostkapelle 2 18 19 3 5 23 56- 50 Serooskerke 2 18 10 2 6 22 42- 42 Meeuwen 3 18 6 1 11 13 39- 48 Bevelanders 2 18 5 3 19 13 45- 60 Veere 2 18 3 2 13 8 21- 73 Domburg 3 18 2 3 13 7 21- 81 Serooskerke 4 18 2 '2 14 6 16- 67 3E KLAS C: Sluis 1 16 12 3 1 27 70- 17 Nieuwland 2 16 11 3 2 25 65- 15 Arnemuiden 3 16 10 4 2 24 58- 23 Vlissingen 7 16 7 3 6 17 49- 28 Zeel. Sport 6 16 8 1 7 17 47- 36 GPC 2 16 6 0 10 12 27- 73 Serooskerke 3 16 4 2 10 10 30- 53 VCK 3 16 5 0 11 10 34- 59 Vlissingen 8 16 1 0 15 2 11- 87 3E KLAS D: SSV 1 20 18 1 1 37 148- 25 Wolfaartsd. 2 20 17 l 2 35 109- 35 H.'kerke 1 20 15 0 5 30 89- 41 Bossele 2 20 12 2 6 26 92- 60 Kloetinge 4 20 11 1 S 23 67- 58 's-Gr.polder 2 20 10 1 9 21 78- 59 SVD 2 20 9 2 9 20 51- 73 Nieuwdorp 3 20 3 4 13 10 37- 87 H-A'kerke 2 20 3 4 13 10 39- 63 H.'zand 3 20 2 1 17 5 18-126 's-Gr.'polder 3 20 0 3 17 3 15-116 3E KLAS E: Kloetinge 3 22 20 1 1 41 120- 24 Schore 1 22 18 2 2 38 121- 24 Kruiningen 2 22 14 4 4 32 99- 26 Colijnspl. B. 2 22 10 5 7 25 61- 51 Krabbend. 3 22 10 3 9 23 61- 57 Wissenkerke 2 22 10 3 9 23 61- 5 W.'kerke 2 22 10 3 9 23 61- 57 Kapelle 3 21 9 3 9 21 48- 49 H.'zand 2 22 9 4 9 22 57- 69 Kloetinge 6 22 6 2 14 14 31- 70 Wolfaartsd. 3 22 5 1 16 11 42-108 Hoed'kerke 2 21 3 1 17 7 37- 99 Colijnspl B 3 x 20 2 0 18 0 25-131 3E KLAS F: Wemeldinge 2 18 18 0 0 36 112- 15 Yerseke 2 18 13 1 4 27 98- 22 Krabbend. 3 18 12 2 4 26 76- 28 Rillandia 3 18 11 2 5 24 52- 36 SSV 2 18 8 3 7 19 60- 42 Waarde 2 18 6 4 8 16 41- 51 Kruiningen 3 18 6 2 10 14 40- 58 Kapelle 4 18 3 1 14 7 19- 79 Kloetinge 5 x 18 3 2 13 6 29- 93 Schore 2 IS 1 1 16 3 23-126 Colijnspl. Boys 3 - Hoedekenskerke2 en Kapelle 3 - Colijnspl. Boys 3 niet meer vastgesteld. 3E KLAS G: AZW 2 22 21 1 0 43 136- 18 Hoek 2 22 18 1 3 37 134- 25 Tem. Boys 3 22 16 2 4 34 98- 26 Oostburg 3 22 11 6 5 28 45- 49 Tem. Boys 4 22 10 5 7 25 51- 65 AZW 3 22 11 0 11 22 67- 61 Sluis 2 22 8 1 13 17 48- 82 Zaamslag 2 22 5 3 14 13 45-104 Spui 2 22 4 5 13 13 36- 95 Philipp. 3 x 22 7 0 15 12 31- 59 Tem. Boys 5 22 5 2 15 12 33- 79 Hoek 3 22 2 2 18 6 27- 88 PROMOTIECOMPETITrE 2E KLAS: Wemeldinge 2 2 1 1 0 3 10- 6 Kloetinge 3 21103 5-4 SSV 1 200204-9 AZW 2 - Sluis 1 1-3, GPC 1 - ZSC 1 8-4, GPC 1 - Sluis 1 1-2 (Sluis pro moveert). x) twee winstpunten in mindering.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 9