«RAIFFEISENBANK JONGE MEDEWERKERS Zij: Fijn - morgen gaan we met vakantie Hij: Onbezorgd - want de Raiffeisenbank heeft ons uitstekend geadviseerd. De Raiffeisenbank is goed voor uw geld constructiebankwerkers lassers machinebankwerkers GEMEENTE BORSSELE Bestemmingsplannen KONINKLIJKE ZEELANDIA H. J. D0ELEMAN NV ADMINISTRATIEVE KRACHTEN MEDEWERKER EERST KIJKEN ZOVEEL KIJKEN TRUITJES EN SWEATERS VESTEN EN PULLOVERS HELANCA PANTALONS VAKANTIE OF OP REIS DE GOEDKOPE SIMON verpleegtehuis "het parkhuis" dord recht a. EEN GEDIPLOMEERD ZIEKENVERZORGSTER b. ENKELE LEERLING- ZIEKENVERZORGSTERS GEMEENTE KL0ETINGE LEIDSTER ASSISTENTE IN DE HUISHOUDING WERFPERSONEEL ADMINISTRATIEVE KRACHT R00VERS PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 1 JULI 10» Zij: Alles is dus nu geregeld: onze reisde- viezen, reischeques, reis- en bagagever zekering. Hij: Ja. En vergeet ons EURO-spaarboekje niet, daarmee kunnen we in Nederland en nog zes andere West-Europese landen bij ruim 17.000 bankkantoren terecht voor contant geld. Zij: En heb je aan mijn gouden ketting gedacht? Hij: Natuurlijk - die ligt veilig met de waardepapieren in een safeloket bij de Raiffeisenbank. Zij: Dat is toch wel een ideale oplossing om tijdens de vakantie waardevolle dingen aan je bank toe te vertrouwen! Hij: Dat bedoelde ik met onbezorgd. Dank zij de Raiffeisenbank! SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN MEVR. ZANDEE, Londensekaal 37, Middel burg, teL 3222, vraagt huishoudelijke hulp dagelijks tot 4 uur, l.v.m. huwelijk van tegenwoordi ge hulp. Gevraagd bij een alleen wonende licht invalide vrouw (44 jaar), een inter- ae huishoudelijke hulp Brieven: mevr. S. M. DE BEST, Rhenenstraat 54, Den Haag, teL 070-: Te koop gevr.: woningen op Zuid- en Noord-Beveland. Inl. G. TEN VOORDE. Patijnweg Goes, tel. 01100-7897. WONINGEN AANGEB.: Te koop flinke hoekwoning voor- en achtertuin, met gele genheid voor bouw van garage a. d. Nwe Vlisslngseweg te Mid delburg. Te bevragen: Lange- vielesingel 26, Middelburg. Te lefoon 01180—2770. ONZE KLEINTJES koop bang-legkasten Wandkasten tegen sterk ver laagde prijzen. Handelsonderne ming MINNAARD. 's-Heer- Abtskerke. teL 01103—200. ie koop partij gebruikte bestgolfplaten (damwandpro- flel). Handelsonderneming MINNAARD. 's-Heer-Abtsker- ke, teL 01108—200. Te koop: div. pk's elektr< toren, waaronder een z.f, Pk met schakelaar, kabel 01108—200. ie koop 200 meter brandweer- •lang met koppelingen et spuitkop. Handelsonderneming MINNAARD. 's-Heer-Abtsker- ke, teL 01103—200. Te koop een houten schuur tje, 3 mtr. br.. en een kantine- tafel, afm. 100 x 80. met 4 stoelen. Handelsonderneming rNAARD. 's-Heer-Abtsfcer- telef. 01103—200. Te koop alle maten hard- en aachtboard, met gratis ge bruik spljkermachine. Handels onderneming MINNAARD, 's- Heer-Abtskerke. teL 01108-200 Ingeruild op nieuwe A-line: leuke 3-4 persoons tourcaravan met z.g.a.n. voortent 1550.—. Financiering mogelijk. Cara vancentrum .DE SMOKKEL- HOEK'. teL 01102-1623. Vele soorten bouwmaterialen, schuurtjes en garages, wand-, Vloer- en trottoirtegels trot- fels. ge prijzen. ming MINNAARD. "s- Abtskerke. tel. 02103—200. franco, la- Ha ndelsonderne- -Heer- Te koop: divanbedden, tafels. Stoelen, bantelbed, kl. en gr. kinderledlk., butagasstel. flets- ettjes, bureau, theemeubel, a.n. Kinderwagen, kl. en gr. kasten. Stapelledlk., vloerkleed, box. Vllss. Sinj Scheerapp Philips, mlngton, met InruUpremie tot 25. huish app.. zoals koffie molens. toasters, mixers, elek trische dekens ventil kachels. FABRO NV Domb Schultvl 3. Middelburg, telef 01180-3120: Zuidstr 14. - - - - 01158-1247 3 Gent tel. Dlv mod P.u's. recordera etc.. alle types Grundig Telefun- ken, Philips, Uher Dual etc met 10-20 procent kort Dealer voor Gen El. Imperial Hi-Fi versterkers FABRO NV Domb Schultvl 3. Middelburg, telef 01180-3120: Zuldstr 14 Sas van Gent, tel. 01158-1247 Dlv mod hoogtezor etc.. AEG. Philips, Erres met 10-20 procent korting. FABRO NV Domb EchuitvL 3. Middelburg, tel. 01180-3120: Zuldstr 14. Sas van Gent, tel. 01158-1247 Radlomeubels. div mod., ste reo of mono v.a 1 348. Radio's mono. stereo Hi-Fl versterkers ét atereoapp, FABRO NV Domb. |chjjitvL_ 3, Middelburg, Ta koop: z.g.a.n. Fasto geiser. Na 13.00 uur. Wilem v. d. Vel- flelaan 46. Vllssingen. Te koop: boeken voor de schakelklas van de uts. Oos- terscheldestraat 165, Middel burg. Ta koop: 1 ha hooigras. Steen- grachtsweg 6, Grijpskerke. Te koop: 1ste en 2e jaars leer boeken voor chr, opleidings school voor kleuterleidster. Êdres; Oude Polderstraat 10, anaweert. T« koop: damessportflets. Bielsjesfiets leeftijd 3 tot 12 laar en autostep. Josef Israëis- Iaaa 28. VHsstr.gen. Buur nieuwe Philips televisie met alle programma's tegen aantrekkelijke maandel huur prijs. Altijd opzegbaar altijd recht van koop, gratis rep en pnderh. Vand. besteld, morgen kijken. Bel dan (ook "s av.) Juyer èc Rooien NV. sedert ningen'en bungalows te Kloe- tinge en 's-Heer-Hendrlkskin- deren. Inlichtingen: fa. J. H NONNEKES Sc ZOON. Westsin gel 78, Goes, teL 01100-6393 of 6519. Te koop: Middelburg. Goed derhouden woonhuis met vrije poort aan de Verwewerijstraat 41. Fa. SINKE-KOMEJAN. make laars, Middelburg. Tel. 01180- 3754. Te koop: Middelburg. Eenvou dig woonhuis aan de Zacha- rias Jansenstraat 12. Ind. woon kamer. keuken, w.c., douche, 2 slaapkamers. Fa. SINKE-KOMEJAN. make laars, Middelburg. Tel. 01180- 3754. Te koop: Middelburg. Aardige woning met vrije poort aan het Molenwater 123. SINKE-KOMEJAN. make laars. Middelburg. Tel. 01180- 3754. Fa. SINKE-KOMEJAN. make laars, Middelburg. TeL 01180- 3754. Te koop: Domburg. Woon-'.. kelpand aan de Duinstraat. In overleg te aanvaarden. Fa. SINKE-KOMEJAN. make laars, Middelburg. Tel. 01180- 3754. VAKANTIEVERBLIJVEN Te koop op Noord-Beveland: enkele boerenhuisjes zeer ge schikt voor vak. won. Telefon. te bevragen: na 7 uur: 01189- Te koop; tourcaravan .Klp- Krielhen' met grote gesloten tent, i.z.g.st.z. Tel. 01180- 3291. Te koop of te ruil: en i.z zijnde kampeerwagen, merk .Constructam', model Happy, 6 slaapplaatsen en kookstel. SANDEE, tel. 01185-592, Kou. dekerke. WATERSPORT 1 week naar de Costa Brava vol. pension f 359, 1 week Tor- remolinos vanaf f 389. Reisbu reau JOHN. P, BEST Sc CO., B. de Ruyter 38. Vllssingen, telef. 5005, n.k.t. 4744. Gevraagd: verkoopster. Sport centrum Axelsestraat 12. telef 3805. Terneuzen. Gevraagd; voor direct of het afgelopen schooljaar, verkoopsters. Hoog loon, vijf daagse werkweek. FIRMA KAMA, 't Groentje 6, Dom burg. tel. 01183-302. P. DE GRUYTER EN ZOON NV zoekt verkoopsters. Aanmelden nadere inlichtingen dagelijks onze Super Lange Zelke te Vlissingen, alwaar u kunt vr~ naar de bedrijfsleidster. aagd: een flinke hulp v >f twee morgens per w< 9 tot 12 uur. Mevr. VAN TILBURG. St, Janstr. 23. Mid delburg. telefoon 4009. JAC. HERMANS Prljsslag NV. vraagt v d. filialen te Vllssin gen en Middelburg, winkelmeis jes. ook gehuwden voor hele of halve dagen Aanmelden: Del tahotel. C. Buskensstraat Vlissingen vandaag tui 18.30 en 20,30 uur: of dagelijks onder nummer 01640-6750. Hotel DE BROUWERIJ. Dom burg, vraagt vanaf begin aug enige meisjes, ook voor korte periode. Goede verdiensten, 's- mlddags vrij. strandhuisje be schikbaar, Brouwerljweg 2, tel. 01183—1205. HOTEL VAN ZETTEN vraagt spoedig mogelijk serveer- Ooststraat 5, telefoon 01188-1337, Domburg. Hotel-rest,-café .DE HUIFKAR' Markt 19. Middelburg, vraagt meisje of vrouw als afwashulp. BIEDT ZICH AAN: Jong meisje biedt zich aan als vak. hulp voor enkele dagen p. liefst binnen gezin. Br. no. •5, bur. PZC, Middelburg. Een meisje, 17 jaar, in bezit van IN AS-diploma zoekt geschikte betrekking. Br. 598, bur. PZC, Middelburg. Verpleegster worden? Liefst ln een nieuw ziekenhuis en in een moderne, gezellige stad? Onze eerstvolgende opleiding start op 1 september 1969. Inlichtin gen: Directrice Diaconessen- huis. Eindhoven. 10 autorijlessen voor f 47.50. Vervolg- en losse lessen f7.50 en geen 12. Fonkelnieuwe VW's Autorijschool .DE CENTRALE'. Vllss. Zuidstraat 125. tel, 313; Zierik- zee: Havenpark 42. tel. 2273 Terneuzen: Dijkstr. 54, tel. 3394. Souburg: H. Dunantstraat 34. tel. 01183-1915 10 autorijlessen voor 47.50. Vervolg- en losse lessen f 7,50 en geen 12. Fonkelnieuwe VW's. Autorijschool ,DE CENTRALE'. Aanm.adressen: Goes, Opril, Grote Markt 2, tel. 7999, Melis- kerke: Burg. Adelaarstr 7, tel. 437; M'burg: St.-Pieterstr. 1, tel. 4029; Koudekerke: De Ruyter- -at 34, tel. 624. vraagt met spoed Start nu met rijlesl Ter kennis making met het Caban lessyst. geh. vrijbL 5 volle uren auto rijles 19.50 (IncL btw). U ontvangt bovendien een reduc tiebon v. f 50.— voor een KNAC antislipcursus. Wij komen u gr. oph. en thuisbr. KNAC-VA- MOR-autorijseh. KIEVIT, Dah- lial. 47, Yerseke, tel '01131-T Wilt u vlug uw rijbewijs ha len. dan naar Walcherenrij- school ,ADRI HAMEETEMAN'. Erkend door FNOP en gediplo meerd VAMOR. Wij lessen met Simca's 1000, Bellamypark 13. VUsslngen, telefoon 3558. Autorijles? Let dan nu U kunt thans geheel vrijblij vend kennis maken met unieke lessysteem door nieuwe aanbieding; 3 lessen voor de helft van de normale prijs. Autorijschool VERHAGE, Bloemenlaan 145, Vlissingen, tel. 2514. - 275 voor uw rijbewijs, onge acht het aantal rijlessen of examens van 18 t.m. 22 jaar. 375 van 22 t.m. 30 jaar. Auto rijschool JILLEBA. Pres. Roo- seveltlaan 143. tel. 3178. Vlis singen Ook onze normale rieven blijven gehandhaafd. AUTO'S EN MOTOREN: VW '65 met schuifdak. Automo bielbedrijf K. HOOGERHEIDE Sc ZN. In de garage met de vier elfpompen, Cruquiusstraat 35. Vllssingen. telefoon 3017. Garage en bandenhandel BER- BO, Gildeweg 21, achter sport hal. telef. 01184-3995. Ford Caprl GTXL 19S9. 1200 km. Garage en bandenhandel BER BO, Gildeweg 21, achter sport hal. tel. 01184-3995. Mercedes 220 S 1963. Garage en bandenhandel I BO, Gildeweg 21. achter SDort- hal, tel. 01134-3995. Scaldia '63. 24.000 km. Garage en bandenhandel BER- Bo, Gildeweg 21, achter sport hal, telef. 01184-3095. VW 1200 1964, 45.000 km, als nieuw. op alle wegen komt auto's tegen. GARAGE MAAS. Borssele. telefoon 225. Heeft u schadewagens? Bel 5891 Autohandel CENTRAAL, Mid delburg BERBO uw bandenspecialist, Cruquiusstraat 36. Vlissingen. Telefoon 2879. Uitdeuken, spuiten en roesther- stel tegen lage prijs. Autouit- deulc- en spuitbedrijf CASTEL. Oude Veer3eweg 22, M'burg. Voor een betrouwbare gebruik te wagen met garantie uw adres: NV .DE TOEKOMST' ""burg, Selspleïn, telef. 01180- 20; Vllssingen: Dr. Staver. manstraat, tel. 01184-3908. Te koop: Peugeot 403 1963. zeer mooie auto. Gar. VAN WILLEGEN. Breewaterstraat 31 Vlissingen. Te!. 01134-3761. b.g. g. 2510. VW Variant 1967. 40.000 km. kleur rood. eerste eigenaar. Garantie, inruil, financiering. Garage VAN STRIEN NV. Goes, Wilhelmlnastraat 74. tel. 01100- VW 1300 Kever 1966. In zeer goede staat, eerste eigenaar. Garantie, inruil, financiering. Garage VAN STRIEN NV. Goes, Wilhelmlnastraat 74. teL OI100- 6646. DKW F 12 1935, zeer goed. leu ke vakantieauto. Garantie, inruil, financiering Garage VAN STRIEN NV Goes. VW 1600 TL 1986, 30.000 km. kleur blauw, eerste eigenaar. Garantie, inruil, financiering. Garage VAN STRIEN NV Goes. Wilhelmlnastraat 74. tel 01100- VW 1200, 1300, 1500. bouw jaar 1960-1968. 14 x VW bestel wagen. 1961-1967. 20 x VW 1600 L en TL 1963-1968 Garage VAN STRIEN NV, Goes. Wilhelmlnastraat 74, tel 01100- 6646 Nieuwe banden nodig, en o... dag geen tijd? Bandenhandel BERBO. Cruquiusstraat 36. Vlls singen. Open tot 21.00 uur. Gra- tls montage Telefoon 2879. Te koop gevraagd: Jonge scha deauto's zwaar of licht ge kneusd- Bel op J. v. d. IJS- SEL, Middelburg, teL 01180- 4602—4783. De burgemeester van de gemeente Borssele maakt in gevolge het bepaalde in artikel 31 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 7 juli 1969 ter secretarie ter inzage liggen de bij besluit van de gemeenteraad van 16 juni 1969 vastgestelde bestem mingsplannen: B. .Industrieterrein Sloe', omvattende hetgebied, al gemeen begrensd door een lijn, getrokken vanaf de Noordnol in de richting van en langs de Ossenweg, aan de oostzijde begrensd door de langs de Molen weg lopende spoorlijn, en aan de noordzijde be grensd door de gemeentegrens, Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, alsmede zij. die bezwaren hebben tegen de bij de vaststelling in het plan sub B aangebrachte wijzigingen, kunnen gedurende een maand vanaf de datum van terinzagelegging, bezwaren indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland. 23 juni 1969- De burgemeester voornoemd, D. Lodder Op onze schepen kunnen wij plaatsen: STUURLIEDEN voor aflos en in vaste dienst Bakkerijgrondstoffen Zierikzee vraagt voor spoedige indiensttreding Graag persoonlijke aanmelding op ons kantoor Poststraat 11 te Zierikzee, waar we u graag alle inlichtinger over salariëring enz. zullen verstrekken. PROVINCIALE WATERSTAAT IN ZEELAND Bij deze dienst kan worden geplaatst: EEN JEUGDIGE ADMINISTRATIEVE op a.o. ter standplaats Middelburg, die de cursus voor gemeenteadministratie I aan de Zeeuwse bestuursschool reeds volgt of bereid is dezs cursus in 1969 te gaan volgen. Vereist: ten minste een mulodiploma. Salarïëring en tegemoetkoming in studiekosten volgens provinciale regeling. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties onder opgave van leeftijd, eventuele werkkring en wedde te richten aan de hoofdingenieur-directeur van de provinciale water staat in Zeeland, Rouaanse Kaai 43 te Middelburg, bin nen 8 dagen na het verschijnen van dit blad. Ie MATROOS-MOTORDRUVERS LICHTMATROZEN, MATROZEN onder de gage en VOLMATROZEN KOKS Indiensttreding na onderling overleg. Sollicitaties te richten aan: E. Wagenborg's Scheepv. Exp. bedrijf I Postbus 98 te Groningen - Telefoon 20417 en dan pas kopen, bij ons kunt u als u maar wil naar de voordelige en voor op de brommer of de vakantie voor de dames nu lekker voordelig Zoekt u voordelige aanbiedingen voor Kijk dan eens rond in speciaalzaken GOES MIDDELBURG I NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK Voor ons kontoor te Middelburg zoeken wij enige mnl. en vrl. (leeftijd 17-23 jaar) - De werkzaamheden zullen omvatten: administratie, kas en eenvoudig typewerk. Wij bieden een interessante werkkring, goede salariëring, gratificatie en royale voorzieningen, o.a. onze regeling studiekosten vergoeding. Uw sollicitaties kunt u richten aan de directies van onze kantoren in Middelburg, Markt 43a, tel. 0TT 80-4555. Vlissingen, Badhuisstraat 25, tel. 01T 84-6730. Bij het verpleegtehuis kunnen worden geplaatst: die intern een 2-jarige opleiding ontvangen voor gediplomeerd ziekenverzorgster. Aanvang van de cursus medio september. gunstige salarlsregeling, alsmede sociale voorzieningen; gunstige regeling voor vergoeding van reiskosten; diensten volgens een vastgesteld dienstrooster, waarin o m de vrije dagen vast zijn geregeld. Sollicitaties en verzoeken om inlichtingen worden gaarne ingewacht bij adj.-directrice, zr M. A. A. Schutte, Van Eaerleplantsoen 26 - 28. Dordrecht (tel. 01850-35987). Burgemeester en wethouders van Kloetinge roepen sollicitanten op voor de betrekking van aan de openbare kleuterschool te Kloetinge (drieklassige school). Het bezit van de akte A is vereist. Op woensdagmiddag is er geen school. Indiensttreding uiterlijk bij het gereed komen van het nieuwe schoolgebouw medio september of bij de aanvang van het nieuwe schooljaar op 18 augustus 1969, al naar gelang de vereiste toestemming van hogerhand wordt verkregen. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschenen blad aan burgemeester en wethouders. i dit De Volkshogeschool ,OLAERTSDUYN' te Rockanje Z.-H. vraagt per 1 september (indien mogelijk eerder) Het landgoed .Olaertsduyn' is gelegen in een bosrijke omgeving, dicht bij het strand. Wil je nadere inlichtingen over wat er op onze school gebeurt wat ervan je verwacht wordt over het salaris, bel dan 01884-1313. NV Verenigde Internatio Houtbedrijven (Houthandel Alberts) Kleverskerkseweg 65, Middelburg, VRAAGT voor diverse werkzaamheden en een jonge vrouwelijke Aanmeldingen persoonlijk of schriftelijk op bovenge noemd adres. HEIWERKEN Wij verzorgen graaf- en heiwerk, leveren van hou ten paleu en betonopzet- ters, koppen snellen. Prij zen op aanvraag. Ea Sturm Dekker Camping Gaz Windschermen Tuinmeubelen IJZERHANDEL L. Delft 31 - Middelburg BIJEENKOMSTEN: Vlissingen. Spreker LENTINK Iedereen hartelijk welkom. geld nodig voor aan schaf woning, auto, bromfiets, ans, pi. boten, tv, meube- .d.? Assurantiekant. A. .1. PROVOOST. Voorborch 2. bij de Breeweg, Middelburg, telef, 01180-4287 Verzekeringen, telf. 01180-4287. Verzekeringen, fi nancieringen, hypotheken, pers. leningen. VERZEKERINGEN: WA autoverzekering, cat. prijs lot I 6.000.- met gr. krl 1162,- p jr; cat. prijs tot f9.000.- met gr krt I 168,- p. jr Ook uw all- risks verz. tegen lage preinle Assnrantiekant. LAHR. Johan Costenobelstraat 10 Middelburg, telefoon 01180-5391 FINANCIERING Assurantiebedrljf J. DAUDE1J .De Zeelandbrug'. Goes. Berg weg 69, let. 01100-5016. Alle verzekeringen, financieringen, hy. otheken, pers. leningen. Goed tehuis gezocht voor 1 jong poesje U krijgt er gratis een pak Felix vlcesbrokjei bij waar ze zo dol op zijn. De Bei- link 6. Zoutelande. Goed tehuis gezocht voo jong poesje. U krijgt er gratis een pak Felix vlecsbrokjes bij waar ze zo dol op zijn. Rlt- themsestraat 57, Souburg. Vermist: Siamese poes, sinds 25-6, omgeving Zandweg-Bad huisstraat. Gaarne InL v. GELDER, tel. 3394, Vllssingen. BLOEMEN EN PLANTEN: Te koop: prei- en andijvle- planten. S. KWEKKEBOOM, V. Cittersstraat 67, Sint-Laurens, Tel. 01180-3188. Te koop: prei- en andijvie- er alle soorten koolplanten. pei 1000 scherpe prijzen. M. MA- RINISSEN, Wilgenhoekweg 39. Sint-Laurens. Bloeiende bonte en groene ka merplanten. Voor de tuin knol. begonia's, geraniums en vlijtig llesje in verschillende kleu WAGENAAR. Meliskerke. KENNISMAKING Paul goed. Misschien volgende week thuis. Alles smaakt best. A. M. Taplsom de I 29.50 per me betaalt u maa Volledige garantie voor kwali teit Tapisom de luxe tegels 50 x 50 cm. prijs I 29.50. maar op DAM 25 20 per vlerk m Prachtig, die Taplsom de luxe tegels., en dan van f 29.50 1 20,— per meter Alleen DAM 25. BRUYNZEEL NV Bergen op Zoom houdt een voorlichtings dag op woensdag 2 juli van 15.00 uur tot 21.00 uur in hotel ,DE OESTERBEURS', Wijn gaardstraat 2 in Yerseke. Pak de flets, tour-, sport-, vouw- en kinderfietsen. Inruil altijd mogelijk. Rijwielcentrale, Koudekerkseweg 45. Vllssingen. Heeft u overtollig huisraad? Voor de eerstvolgende meubel- veiling kunnen weer nette In boedels en/.., worden Inge bracht. na telefonische afspr. onder no 0118-1-2287 of 3869, cv afgehaald. .1 LOON. erk vei linghouder. Vllssingen Ons streven uw voordeel Kijk vrijblijvend even binnen Grote sortering sportfietsen v fietsen en kinderfietsen ruil mogelijk Rijwlelcenlra BRUYNZEEL NV Bergen op Zoom houdt, een voorlichtings dag op woensdag 2 juli van 15.00 uur tot. 21.00 uur in hotel .JOOSTEN', Dorpsstraat 02 te Krabbendijke. Woensdag gehaktdag ln slage rij BLANKENBURGH. 500 gr. 2.40. Het tweede pond 1,Korte Noordstr. 49- 51, Middelburg, telef. 2914. Woensdag gehaktdag ln slage rij BLANKENBURGH, 500 gr. voor 2.40, Het tweede pond voor 1,— Korte Noordstr. 49- 51. Middelburg, telef. 2914. Alles voor uw open haard: blokken. stammetjes. harde turf. Reeds v.a. 75.— per ton. 2 m3) Brandstoffenhandel J. GOEDBI.OED, Vlissingsestraat 44, Oosl-Souburg. tel. 01183-1480. Stofjassen voor heren ln mo derne korte modellen: grijs, kaki. wit 25.95. HACCOU, Sint-Jacobsstraat 7, Vlissin- Foto's ..klaar In 24 uur. FOTO DERT, Vllssingen. Nieuwen- dijk 35-37 Gesloten bloemenkiosk .VERA', maandag t.m. donderdag we gens verplaatsing op de Ko- nlngsbrug. Grafwerk. bruids werk, telef.bereikb. 01180-4782.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 8