Ja KIP £325 199 211 Bij sportieve flats hoeft u de sportiviteit er niet apart bij te kopen...! ringverwarming 113 wm&umm m De PZC een goede vriend die altijd welkom is BESCHUIT SLASAUS sinms- APPELSAP f WORTELTJES EXTRA FUN MM Profiteer nü nog van onze sterk verlaagdeprijzen! i 4» BIEFSTUK KOMUNE KAAS EDAMMER DEZE SOLIDE CLUB merk Rohé nu 106,50 FIAT-AGENT ACTIEVE JONGE MEISJES AANKOMENDE BEDIENDEN c.v. monteurs loodgieters leerling-c.v.-monteurs (l.t.s.) SUPER uumQÜ!| LEVERWORST 150 GRAM 59 ARDENNER ^89 SNUWORST 100 gram 59 LEVERKAAS 100 GRAM 69 diepvries vlees 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 1 JULI 1969 Voor da vele bewijzen van deelneming, ons betoond! na het overlijden van mtjn liefde man en onze lieve vader, groot- en overgroot vader AARNOUT GEERSE betuigen wij onze hartelijke dank. Namens de familie J. Geerse-Cevaal Middelburg, juli 1969. Voor het medeleven tijdens de ziekte en na het overlij den van onze lieve man, va der een gi'ootvader JACOBUS DE VISSER zeggen wij hartelijk dank. P. J. De Visser-Poppe, Grijpskerke, juni 1969. Hierbij betuigen wij onze hartelijke dank voor de be wijzen van medeleven tij dens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde man en onze geliefde vader en grootvader JOHANNES JACOB VAN OOSTEN Uit aller naam: Mevr. J. K. C. van Oosten- Steketee Voor de vele bewijzen van medeleven ontvangen na het overlijden van onze va der, behuwd- en grootvader CORNELIS JOOSSE betuigen wij onze oprechte dank. Fam. Joosse Aagtekerke, juli 1969. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen na het overlijden van onze ge liefde man, vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, de heer PIETER HOUMES betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, S. Houmes-Willeboordse Oost- en West-Souburg, Vrijburgstraat 24. Getroffen door de vele blij ken van belangstelling en de bewijzen van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve man, vader, zoon en schoonzoon ADRIANUS DEN BOER betuigen wij onze oprechte dank. Familie Den Boer de Poorter Hansweert, juni 1969. Voor de vele blijken van belangstelling die wij mochten ontvangen bij ons huwelijk, zeggen wij, mede namens wederzijdse ouders, hartelijk dank. R. C. de Cuba, A. N. de Cuba-Rejack Oost-Souburg, juni 1969, M. A. v. d. Puttestraat 38. in diverse kleuren skai Ook in stof te leveren wo ninginrichiing i donge koudekerke Dorpsplein 35, Tel. 493 HEDENMIDDAG aanvang 2 uur en hedenavond aanvang 18.30 uur KUNST- EN ANTIEKVEILING in ,De Zwaan' Oost-Souburg J. Loon erk. veilinghouder Iedereen een krediet tot 3000,- zonder borg di rect te verkrijgen voor aanschaf van meubelen, woningtextiel. Ook zij die gaan trouwen en al len willen kopen. Vraag len willen kopen. Vraagt gratis folder met uitvoe rige inlichtingen bij postbus 1083, F*' dam. Bieden "gewone" Fiats ai veel sportief auto-plezieruit de vele Specials en Sport-modellen kunnen echt sportieve rijders 'n wagen naar hun hart kiezen Niet 'n auto die er alleen maar sportief uitziet, maar een die 't werkelijk is. Die ook qua techniek, komfort en veiligheid z'n sportieve uiterlijk op de weg kan waarmaken! Dat eist per type en klasse een eigen, totaal doordachte conceptie. Helemaal in de Fiat traditie. Ongeacht of uw uitgangspunt bij de keuze van 'n auto zakelijk is, sportief ot familiairer is altijd 'n Fiat die uw wensen kompleet vervult (En dat geldt ook voor de prijs!) Stap .eens binnen bij de Fiat agent in uw woonplaats De Rat 600 met 'n 767 ce motor. Goed voor 4 man en 110 km/u. Laken bekl. 3750,- Incluslef BTW 4200,- De Rat S00D Is een fijne optrekker en een slimme parkeerder. Gebruikt op 18 km maar één litertje benzine. Voor 4 man plus bagage en een top van ruim 95 km/u. Laken bekl. 3350,- Inclusief BTW 3752,» De Fiat 850 is een uitvinding, doe 'm! Een vitale auto voor sportief ingestel de mensen. Vinnige 37 Din-pk motor voor een top van 125 km/u. Laken bekl. ƒ4200,- Inclusief BTW 4704,- Fiat 850 Special met 10 pk méér, 10 km méér, sportstuur, „easy-seats", radiaalbanden en nog veel meer. Laken bekl. 4650,- Inclusief BTW 5208,° Fiat 850 Sport Coupé voor tempera mentvol rijden, een snel silhouet. Een cockpit die je zit, een prijs die je ligt. Motor 903 cc, 52 Din-pk, ruim 145 km/u. Sim. leder bekl. ƒ6250,- Inclusief BTW f 7000,- Fiat 850 Sport Spider. De wind door je haren... Dynamisch, flitsend,meteen esprit en elan die representatief zijn voor de sportieve Fiat-traditie. Motor 903 cc, 52 Din-pk, ruim 150 km/u. Sim. leder bekl. 7250,- Inclusief BTW ƒ8120,- Alle prijzen zijn af Bom Krahbendijke: Garage i. Franeke Dorpsstraat 84 - Telefoon 01134 - 505 Goes; Automobielbedrijf garage ,Noord' Middelburgs Eerste Zeeuwsche autogarage L. Blaas NV Markt 45-47 - Telefoon 01180 - 2918 Vlissingens Garage ,Britannia' (P. J. de Boe) Kenau Hasselaarstraat 49 - Tel. 01184 - 2120 Oostkapelles Firma W. van Hekken Domburgseweg 8 - Telefoon 01188 - 569 Zierikzee; Garage J. van der Wekken Drie Koningenlaan 1 - Telefoon 01110 - 2212 Scherpenisses H. Boiler Langeweg 16-18 - Telefoon 01666 - 629 Zaamslag; Firma A= de Keyzer Zn Plein 29 - Telefoon 01153 - 468 Terneuzen; Firma A. de Keyzer Zn Verlengde van Steenbergenlaan 25 Telefoon 01150-4564 ©ostburgs NV Garage ,'t Westen' Bredestraat 23a - Telefoon 01170 - 2255 wmimmmmemfimmmmmmmmmmmmm/mmmmffi/m I JAC. HERMANS Voor onze nieuwe ruime verkoophal in Vlissingen zoeken wij voor direct: (jonge'gehuwde vrouwen voor een gedeeltelijke dagtaak kunnen ook geplaatst worden). TEVENS (die belangstelling hebben voor een carrière in ons bedrijf). ERVARING IS NIET VEREIST, de opleiding vindt binnen ons bedrijf plaats. WIJ BIEDEN: Een PRIMA salaris; Goede PROMOTIEKANSEN; 3 weken vakantie per jaar; 5-daagse werkweek; Een prettige werksfeer; Reiskostenvergoeding, waar nodig Belangstellenden zijn welkom op onze te houden sollicitatie-avonden, op: vandaag dinsdag van 18.30 tot 20.30 uur in het DELTA HOTEL, C. BUSKENSSTRAAT 6, VLISSINGEN. U kunt ook schriftelijk solliciteren of even bellen voor een afspraak. Ons adres is Jac. Hermans Prijsslag NV, tav afd. personeelszaken, Blauwehandstraat 2, Bergen op Zoom, telefoon 01640-6750. Nóg steeds handhaaft Pfaff-voor zijn vermaarde serie lichtgewicht machines de sterk verlaagde prijzen (tijdelijke prijsverlagingen van 6 tot 11%). Nü 'n Pfaff kopen is een van de verstandigste dingen, die u kunt doen. Ga dus in ieder geval nu kijken bij Pfaff. Typen 94,95, 96 en 97 Pfaff Naaimachinehuis W. Rikken NV Bergen op Zoom, Kortemeestraat 17, tel. 01640-5878 Terneuzen, Nieuwediepstraat 23, tel. 01150-2294 Breda, Lange Brugstraat 30, tel. 01600-31745 Eindhoven, Willemstraat 21, tel. 040-22570 Roosendaal, Nieuwe Markt 48, tel. 01650-35546 Verder verkrijgbaar bij A, C. Bastiaanse, Papegaaistraat 4, Goes G. Hemelaar, Nieuwendijk 29, Vlissingen H. A. de Breuck/B. F. v. Waesberghestraat 16, Hulst Ringverwarming is een modem installatiebedrijf dat in Nederland en België een uniek centrale verwarmingssysteem heeft geïntroduceerd, waarvoor zowel van de 'zijde van vakmensen als van het publiek een zeer grote belangstelling bleek te bestaan. Zo vindt U in Zeeland één van onze vele verkooppunten: Warmtecentrum Zeeland te Vlissingen. Voor de afdeling Montage van dit jonge en dynamische bedrijf zoeken we: De werkzaamheden vinden veelal plaats in bewoonde woningen in 2e6land en West Brabant. (1- en 2 pljpsystemen), WIJ bieden: beloning en soc. voorzieningen volgens moderne maatstaven, bedrijfskleding, gereedschap en vervoer per bedrijfsauto, mogelijkheden tot verdere scholing (in- en extern), voor geschikte kandidaten promotiekansen. Heeft U belangstelling, kom dan: WOENSDAG 2 juli 1969 9 van 19.00 20.00 uur naar: Hotel Terminus te Goes Fr. den Hollanderlaan 37 A SHV energiegroep iWJVJ 5 MET 30 ZEGELS s 3/4UIIKUS MÉT 20 ZEGELS 3/4 POT FIJNE VLEESWAREN HAAGSE VACUUM VERP. VLEESWAREM rBI[ai[BJIB][gi|BllBJ[BiiaifBlfBifgJrBJEIfailBllglrBI|gllBI[gl[BllBI[a)[Bll@|[B UIT ONZE SOU BRAM MABERE 500 GRAM JONGE KORSTLOZE 450 GRAM Ter bevordering van het vreemdelingenbezoelc aan Middelburg, organiseert de Vereniging .Handelsbelang' in samenwerking met VVV, Stichting ,Nieuw-Walche- ren' en de ,ZRV' op donderdag 24 juli 1969 een RINGRIJDERIJ IN NATIONAAL KOSTUUM met versierde tweewielige wagentjes op het Molenwater te Middelburg. Aanvang 10 uur v rn. Geen. inleggeld. Aantrekkelijke geldprijzen voor versiering wagentjes. Prijzen voor het mooiste geheel en voor de beste pres taties. Opgaven deelname vóór 12 juli 1969 bij de heer Brasser, Oranjepolder B 2a, Arnemuiden, telefoon 01182-235. SENSATIONEEL IN EUROPA 2 - 3-PEKSOONS O AMPIN GTEN TEN Middenhoogte 1.75 m. Met 7-voudig uit elkaar te nemen tentstok. ECHT WATERDICHT MET GARANTIE SLECHTS VOOR 29,80. Zolang de voorraad strekt. Toezending alleen onder rembours. Tentenhuis Hartmann, Utrecht, Wisstr. 100, Nederland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 14