Si PARAPLUHUIS ERA, lekker als de fijnste margarir. maar met 50% minder calorieën! j Kerknieuws Gezond en slank zijn is niet alleen voordochters 14 sa^j^®ph caissière of leerling-caissière verkoopster inpakster slager verkoper medewerker Ch albert heijn OPROEPING 2e algemene vergadering Karreman's textielreiniging ADMINISTRATEUR SLIJTERIJ RIJNTEN is wegens vakantie GESLOTEN VOORDEEL VERKOOP ƒ8,95 wratten R00VERS IR00VERSI HEDEN KIJKDAG Lees de PZC PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 1| J j Op 20 april 1969 hopen j onze ouders 1Z. KKIJERSK de dag te herdenken, j dat zij 25 jaar geleden i in het huwelijk zijn ge- I treden. j Gelegenheid tot felici- teren op 19 april 16.30-17.30 uur in het i verenigingsgebouw te s-Heer-Hendrikskinde- 1 ren. Voor de vele bewijzen van medeleven, ontvangen tij dens de ziekte en na het overlijden van onze broeder en oom JASPER KALLEMEIJN Familie Kallemeijn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx J Zaterdag 19 april 1969 hopen onze geliefde I ouders en grootouders J. KOPPEJAN en J. KOPPEJAN- s DELLEBEKE g I Wij wensen hen nog vele gelukkige jaren Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in het VCB- gebouw, Zuidbeekse- weg, Vlissingen. J De vele blijken van belang stelling en de bewijzen van deelneming, die wij tijdens de ziekte en na het overlij den van onze lieve zoon, broer, zwager, oom en ver loofde FRANCOIS VOS mochten ontvangen, hebben ons diep getroffen en zijn ons tot zeer grote troost geweest. In bijzonder danken wij HH doktoren en verplegend personeel van ziekenhuis .Bethesda' en het ziekenhuis .Dijkzigt' te Rotterdam. Uit aller naam, Jac. Vos Koudekerke, april 1969 Mede namens onze kinderen danken we allen voor dc vele blijken van belangstel ling, die we ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijks feest op 5 april 11 mochten ontvangen. Vrouwenpolder, Nieuwstr. 7 Voor de bewijzen van mede leven, ontvangen tijdens de ziekte en na hef overlijden van mijn geliefde man, onze broeder en oom LEENDERT WESTVEEU J. Westveer - Vogelaar Goes, april 1969 's-Gravenpolderseweg 3 Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de Ivele blijken van belangstel ling. ontvangen bij ons 40- jarig huwelijksfeest. M. C. van de Kreeke A. van de Kreeke- Harinck Goes, april 1969 Karei Doormanstraat 14 Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte van onze zoon ADRIAAN WILLEM Wü noemen hem Ard W. F. Jakobsen J. W. Jakobsen- Huibregtse Tijd.: ziekenhuis Bethesda Vlissingen A. de Koning tandarts, SOUBURG, donderdag 17 april AFWEZIG Biedt zich aan voor het onderhouden van uw tuin, het leggen van tegels, enz. Torenstraat 22, Oostkapelle femljoeepb Toneel film Concert Applaus voor CO co iJD VOOR EEN IIEUWE TAS Een mooie tas, verfijnd en ele gant. Die extra charme geeft aan uw garderobe. Tassen in skai vanaf 12,50, in leer vanaf 20,50. Leuke, bijpassende handschoe nen, in nylon vanaf 3,50, in leer vanaf 14,90 Lange Vorststraat 43 - GOES In Terneuzen openen een nieuwe SuperMarl. U kunt bij ons een goede baan vinden als op de afdeling jebak of fijne vleesware op de groente-afdeling of in de slagerij opdekruidenierswarenafdeling op de groenteafdeling Wij zoeken jonge mensen, die na een opleidingsperiode in een van de bovengenoemde functies ge plaatst kunnen worden. Wij nodigen u uit voor een informatief gesprek met onze regionale personeels chef, de heer J. J. G. de Groot, op don derdag 17 en dinsdag 22 april 1969 in lunchroom Van Assche, Noordstraat te Terneuzen (tel. 01150-2524) tussen 15.00 en 20.00 uur, of met de bedrijfs leider, de heer F. Griep in lunchroom Schouwaert, Noordslraat 30 te Axel (tel. 01150-1990) eveneens tussen 15.00 en 20.00 uur. Op andere dagen zal de heer J. J- G. de Groot u graag telefonisch alle gewenste inlichtingen verstrekken 's avonds na 19.00 uur - tel. 01607-847. Ne< beu hiei blijl tijd guli kap maa Teg van tuss ver) eens ouw lijk tem het Gezond en slank zijn... dat is in deze tijd niet meer het voorrecht van dochters. Want nu is er ERA halvarine. Die smaakt net zo lekker als de fijnste margarine. Maar - en daar gaat 't juist om - met 50% minder vet! Dus 50% minder calorieën. Belangrijk voor de gezond heid, belangrijk om slank te blijven. lekker op het brood tot bijwoning van de der COÖP. RAIFFEISENBANK te Nisse en omgeving te Nisse te houden OP DINSDAG 29 APRIL 1969 des avonds om 8.00 uur in het Dorpshuis te Nisse. Punten van behandeling o m: stemming inzake statutenwijziging; stemming inzake wijziging huishoudelijk reglement. De ontwerpen gewijzigde statuten en gewijzigd huishou delijk reglement liggen ten kantore der bank ter inzage voor de leden tot na afloop der vergadering. Het bestuur. vraagt voor spoedige indiensttreding een Hij zal zelfstandig de administratie moeten kunnen voeren. Leeftijd 20 30 jaar. Sollicitaties te richten aan KARREMAN'S TEXTIELREINIGING Axelsestraat 163, Terneuzen - Telefoon 2034 Dank zij ERA kan iedereen nu lekker eteai der zorgen. Proef ERA. Smeer ERA ld gul op uw brood, beschuit of toast. Want: is ERA voor bedoeld. ERA is bovendien::,' plantaardig, ongezouten en even rijk aar minen als de beste margarine. Eenprodukt van Van den Bergh enjurgmi amei JllStf zend ders voor gezonder voor uw lijn! hier! Jare de I schw FLINKE SLAGERSKNECHT Voor goede kracht hoog loon. (Geen uitbreng). 5-daagse werkweek. KW A LITEITSSL AGERIJ A. KIEVIT Langeviele 21, Middelburg, telefoon 3308. Te koop gevraagd: EENGEZINSWONING voor permanente bewoning, bestaande uit een ruime woonkamer, en minstens 3 slaapkamers en tuin in Goes of Wolphaartsdijk of omge ving. Brieven no 341, bur. PZC, Middelburg. UITSLAG VERLOTING HENGELVER. S.H.C. TE SCHORE. Lotnr 178, 314, 456, 502, 666, 780, 813, 927, 1122, 1257, 1388, 1434, 1599. 1627. 1777, 1993, 2036, 2256 Prijzen kunnen afgehaald worden b(j A. LEYS te Schore. KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART (Hogere Zeevaartschool) AMSTERDAM Prospectus en nadere inlichtingen te verkrijgen bij de Kweekschool voor de Zeevaart Prins Hendrikkade 189, Amsterdam-C. telefoon 020-217699 Opleiding tot Koopvaardij-officier Eindexamen-kandidaten met Gymna sium-, Lyceum-, H.B.S.-, H.A.V.O.-, 'M.A.V.O.- of M.U.L.O.-opleiding kun nen thans worden ingeschreven voor de in augustus 1969 aanvangende een- of tweejarige opleiding tot stuurmansleerling Jongelui, die van de 3e naar de 4eklasse van een Gymnasium of H.B.S. bevorderd zullen worden of een gelijkwaardige scholing hebben gehad, kunnen zich eveneens nu reeds opgeven. Leerlingen van de Hogere Zeevaartschool voor Scheepswerktuigkundigen te Am sterdam kunnen in het internaat van de Kweekschool voor de Zeevaart worden opgenomen. Langeviele 76 MIDDELBURG Telefoon 4509 van MAANDAG 21 APRIL tot en met ZATERDAG 26 APRIL 1969. Wilt u voor-deze week wat extra voorraad inslaan Nu nog witte jenever, vieux en oude jenever géén 8,25, maar 7,95 per liter. Martell en Hennessy cognac 17,50 p. fles prachtige kwaliteit badstof PULL POLO met korte mouw en nylon rits zowel voor dames, jongens en heren ganzepoortstraat goes in 7 10 dagen Nieuw, snelwerkend middel dut zonder piln, zonder moeite wratten verwildert. Krabben of peuteren aan wratten is vaak oorzaak van bloeden, infectie, méér wratten. Wees verstandig: behandel wratten met 'FORMULE W* een nieuwe combinatie van beproefde stoffen met voortreffelijke werking. 'FORMULE W' dringt diep in de wrat, ver nietigt do collen, doot de wrat 'wegsmolten' zonder bijtende pUn, branden of snUden. 'FORMULE W' is kleurloos, werkt pUnloos en verwijdert lelUke. onsma- kolUke wratten snel. hy giënisch en radicaal. 12.-10 Handelsmerk a □EG ALU X (itKhikoop «i 5 jaar garantie Grasmaalmachincs Tulnspaden Si or gaas Bloembakken IJZERHANDEL L. Delft 31 - Middelburg SEGEERSSTRAA.T 24 - MIDDttiJURC TEL. (01180) 4210 MUTATIES r- EN ANTIEKVEILING Schouwburg Middelburg UK Veilingmeester A. I. Verhage Telefoon 01171-463 Tel. Schouwburg 01180-5156. Voor het i /5.- gedoi ten 1 ,2M belegd niet e stakke vendiei den, 2 durend NED. HERV. KERK Set w Aangenomen naar Uithuizen S F. Veen en te Achlum. Aangeaonwa - staan Gi'oede-Nieuwvliet D. J. BaarJ Mtletoesi Heer-Arendskerke. Bedankt voor N man w Beierland A. Stekelenburg te ^xn:':f; hij ook Bedankt voor Brui nisse J. van :'maatst Hoek te Nijmegen. GEREF. KERKEN J7e e Bedankt voor Drachten D. Pasnutoen t Alkmaar. p GEREF. KERKEN VRUG. Beroepen te Zuidwolde (Gr.i D- ter. kandidaat te E. schede, voor Haarlem (scriba O. H. ma) W. Triemstra te Vrouv DS J. C. v. RAVENSWAAÏ - VOORHEEN ZAAMSLAC- UIT CHR. GEREF. KERKE ARNHEM Ds J. C. van Ban^j te Arnhem, (lie predikant is P"* bij de christelijk gereformeerde van Zaamslag van 1945 - IW'-JJ met, het grootste deel van zijn raad in Arnhem thans officieel I"'1 band van de christelijk gerefono*1. kerken in Nederland verbroken. )j De kerkeraad van Arnhem 1% j| besluit reeds vorige week dinöSsjIf nomen maar het eerst zondap^m aan de gemeente meegedeeld. warring te voorkomen en om drukking te brengen dat meD ge-Tf meer uitmaakt van liet heeft men besloten de naam cnns-;,-jj' gereformeerde kerk te wijzigen'3"-: lelijke gereformeerde gemeend meerderheid van de kerkeraad w»r- hem heeft bezwaren tegen de de christelijk gereformeerde als die tot uiting komt in de prw Op het stuk der ellende wordt nis- - doende de nadruk gelegd, aldus «J ning van deze kerkeraad. De scn-g lijk-bevindelijke prediking ma.F' gens de kerkeraad meer en m«- voor een eenzijdig voorwerpen» kondiging. Verder heeft de j bezwaren tegen de nieuwe ling, de nieuwe psalmberijming. üef vrouwenkiesrecht en de niou 'i kelljke formulieren. De classis *1 doorn heeft de meerderheid vi» keraad geschorst maar de I kerkeraadsleden beschouwen ®- wettig. De christelijke kerk in Arnhem telt 350 beW* L doopleden samen. De meerderen' t kerkeraad voor ds Van Raven» - zes leden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 8