bE5S®*®\ ve Xammmaemtziïr tmmm ARJÜl IAC.HERMANS 1 ZETZEOPEEMRUTCE^ VUL2EIFMAARIN i ^^Qöjphê V_ Ïrf=5ff3ïjstft"r fSTEELRAN wiiïwM PRIIS-SU6 IAC.HERMANS 10% korting Van der Sloot 1 xen uv0°; "eek oppert- c, ïBJF NM®®2 49BÊ0A h'A TE HUUR: EENGEZINSWONINGEN de koepel nv zijn nog ihE>: bescita;K: SPORTHUIS IMANSE Wij geven tijdens onze verbouwing lt OPROEPING VAN DEN AKKER ADMIN. MEDEWERKSTER Woninginrichting 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG IS it* WOENJ ISMKFKBOPKSll lac. Herman^e9e'zin een bespa" Het ",s n o klanten tn°" vj_ 11 in ii lüi cSTHHUISHOUP VOOBPeEl- OENA^T vuncuosbe - 5F GCAZEN J normale pr^ys [^9 i t evtpa V/TAMWE T M C. HERMANS rekent groothandelsprijzen 0 Pond BASTERD SUIKER Pond KIPPESOEPPAKKET 200 grams blik VARKENSVLEES Jampot PINDAKAAS 2 gold pack INSTANT PUDDING 4 PAKJES EDEL KLUIT Pakje FRANSE SOEP dh. smaken TANDPASTA dubbals tube BANDAGE per pak ROL TOILET PAPIER TOILETVERFRISSER Sterk WAFELDOEKJE 3 pak LUCIFERS UNOX WPPESOEP 50 grambua NOOTMUSKAAT Grote pot RODE BIETJES x.z, Victoria PANKYWAFELS p.p. 3 Rol MENTOS grote malse ONTBIJTKOEK Kllobaal MACARONI Literblik APPELMOES 3 blik KIT E KAT NYLONS met en zonder naad 3 stuk TOILETZEEP Handzacht AFWAS Btarflacon Delmonte TOMATEN KETCHUP Dubbel blik SARDINES 20 THEEBUILTJES Aardb. PUDDINGSAUS p. »l. 3/4 Küopak SODA Literblik ANANAS stukjes SOEPBALLETJES p. blik 73 100 4d 49 79 79 59 49 139 25 I tt-'K met centrale verwarming, gelegen in Plan-Zuid te Mid delburg. Indeling: ruime woon-zitkamer, 3 slaapkamers, douche, vliering, alsmede voor- en achtertuin met ber ging. Direct te betrekken. Inlichtingen verkrijgbaar by ons kantoor te Middelburg, gevestigd Statenlaan 162. Telefoon 01180-4202, b g g 01180-5765. koop en verkoop ven onroerende goederen. Voor de door 6 .SAMKJWERKöirrri personeeuSTO VERENIGDfCBf*.. to Middelburg georrc. ON de voorstel DONDERDAG RedCD a-s. in het City-ft. te Middelburgs-* A mountm£ eken In Verkoop kcoartenljCn UITSLUITEy md debt op de dag der uh «den vs vanaf 19.30 --Eater ••ai is-jij neairi i n het thee: ederlam LANGE DELFT 8D MIDDELBURG eestdrift nlet-cii ui bel sli Sewol d« tussen ageland ndt zü heeft plaatsingsmogelijkheden voor °e is G VERKOOPSTER i dre in LEERLING-VERKOOPSTER a'J - u pd is lor miljo- HULP-VERKOOPSTERS Sr«™d (aantrekkelijke werkkring voor gehuwde daitiaigntensit" JONGEMAN voor de sportartikelen en camping-afdeling op de gehele voorjaars collectie 1969 De beste merken uit binnen- en buitenland BallyZwitserland Blok van Heyst Van Bommel Bocage Peter Kaiser etc. Keuze uit honderden modellen «"'jK!:" JgHJRNAJ NEDE MODESCHOilh— Nu Kersstraat 3, naast stadhuis, Terneuzen tskle 00 uur: waar de exclusieve mode het eerst binnenkomt urxaa le en li .00 uur: ITS) J01 —■20 uur: tot bijwoning van de alge mene vergadering der COÖP. RAIFFEISENBANK WEMELDINGE op donderdag 8 mei 1069, des avonds om 8 uur in het dorpshuis teVVemeldinge, A genda L opening 2. statutenwijziging 3. wijziging huishoudelijk reglement 4. rondvraag 5. sluiting Het ontwerp gewijzigde statuten en huishoudelijk regle ment ligt voor de leden ter inzage op het kantoor der bank tot na afloop van de vergadering. J E. Kole, voorzitter C. M. Dagevos, secretaris Wemeldinge, 14 april J 969 NV Bergings- en Transportbedrijf Kanaalstraat 59 - Vlissingen vraagt voor spoedige indiensttreding, wegens huwelijk jder tegenwoordige, die tevens belast zal worden met het bedienen van de j telefoon. Kantoorervaring strekt tot aanbeveling. Minimumeisen: mulo en typen. Prettige werkkring. Prima aalaria. i Sollicitaties te richten aan: Kanaalstraat 59, Vlissingen. Bij de redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant is plaats voor een LEERLING-JOURNALIST Middelbare schoolopleiding gewenst. Sollicitaties aan de hoofdredacteur, Markt 51, Middelburg. Liefst per direct gevraagd besch, zelfstandige hulp in de huishouding (intern), voor ons zakenge- zin, waar huisvr. veel afw. is. Met onze 3 kinderen van 14, 11 en 8 jr bewonen we een kleine, centr. verw. villa, waar u een aardige kamer krijgt. U verdient 80,- per week schoon. Brieven met opg. ref. aan mevr. Kitty v. d. Toorn- Jansen, Madelievenlaan 8, Acrdenhout (vlak bij sta tion), of. tel. afspr. 023- 40802. 1 ddag: •-1 -00 Amui a t b v -v W ■11 Act W.Msons, ""j! -00 Voor Pf poreclta ereo: Ba Usieke 1 «clëteit: n de zest var.a •55 Mede* vond: •00 Nicu - -20'ültze VARA pshow i SMtrumi Hst. 19.3 gaat u een 'grondige' beslissing neiftTJ n liedje: ovuur. 2J Kies gerust oogstrelend mooi. Maar laat u eerst a"e3^MA!{ko over onderlinge weefverschillen. Er is glad en gebi flpgram vast tapijt. Kort- of hoogpolig - in moderne vezels-ie-gs Ste° fabrikaat-of pure wol. Geplakt of gewevcD material verwerkt in tegels, in banen of op uw volle kamerbrdjffi 23.3( Uw woninginrichter wijst u graag op alle kenmcrWr 10 verschillende vóórdelen. Wij helpen u kiezen -aaneggen: aan uw persoonlijk gebruik. Uw eigen goede sma^ 'innastick rest. Komt U uw hart eens ophalen aan onze (vl)odp'S^- g V nieuwe kollektie? JJ S.20 muziek 8,50 Ween aden. 'j (Meuten (11,0' Klanl LANGE NOORDSTRAAT 25 - MIDDELBURG - TELEF< ooHlLVE «variecrc

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 10