PDOVINCIALE ZEEUWSE COURAHT MINDER TOERISTEN DAN VORIG JAAR Stranden waren weer het meest in trek Inbrekers veroorzaakten brand: twee doden, 2Vi milj. schade, 10 daklozen Rogers mikt op wederzijdse terugtrekking Ondanks warmte record z Scheepsbrand op Mississippi KLUIS GEROOFD BIJ örjjVERVAL BENZINESTATION Vandaag in de krant... Branden *>fr3&X?r*5en Paasdrukte Overval in Londen Zes doden in Zwitserse Alpen Weg- en scheepvaartverkeer lamgelegd TIENTALLEN VERMISTEN EN GEWONDEN OP VRACHTSCHIP BRANDWEREN UIT HEEL OOST-ZEEUWSCH-VLAANDEREN IN TOUW VIJFTIG JAAR OUDE BRANDKAST MET 60.000 WEERSTOND SNIJBRANDERS HANOI WIJST VOORSTEL SAIGON AF Gekidnapt door hei WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN bruine monster ''"334*6 S6"60' 514,1 (6 g fl redactie 3508). Middelburg. Merkt 31. Iel. 7651 (b g g red. 2078/316* adv 2375). Goci. Grote Merkt 2, tel. 6140 (b g g red 7853,; Pagina 2 °w5,NI?AAL (ANp) Vrijdagnacht jlngêbroken in een benzinestation aan verkeersweg van Roosendaal ien' Vei"schillende deuren en slo- geforceerd wat een aanzien de schade heeft opgeleverd. Jn het ■""tnibLl® ,e?n ingemetselde kluis uit de en deze is met de inhoud f Er ,zat naar eerste schat- Ss Paar (luizend gulden aan baar Bqug ovendien benzinnebonnen en 1 rtüLh„eel °°steliik Zeeuwsch-Vlaan- I uitJ1 mhten brandweerkorpsen 3p pQ°r Üen duinbrand bii Renes- ïf "V Stellis-druk met Pa- E.,.„Verkeersopstop- fllevn?J? zich nauwelijks voor, hel S °P de grotere wegen «el mee (pagina 2) Binnen- en buitenlands pieuws: pagina's 1 en 3. Zeeuws nieuws: pagina's 2, 5 en 7. Sport: pagina's 9, 10, 11, 12 m 13. «adio en tv: pagina 15. PAASDAGEN MET 25 UREN ZON (Van onze weerkundige medevier- j her). De zeer gunstige voorspellingen van het paasweer zijn dit keer niet op een teleurt els telling uitgelo pen. Eet is zelfs nog iets zonniger en warmer geworden dan wij za terdag durfden te verwachten. De beide paasdagen gaven 85 uren zon en zijn daarmee met die van igj/9 de zonnigste paasdagen van a deze eeuw geworden. mm De temperatuur die zondag al SB dichtbij 20 graden kwamschom- Q melde maandag tussen 20 en 22 jf graden. Alleen op de Wadden en in Den Helder bleef het door zee- mfmL wind belangrijk kouder. Na 1958 J waren de paasdagen niet meer zo ■warm geweest. Toen werd ook 22 graden als hoogste temperatuur gemeten op Paas-maandag, onder andere in Vlissmgen. Het hogedrukgebied houdt stand en wellicht komt de middagtempe- -mmm ratuur nog iets hoger. Mocht be halve wat het paasweer betreft deze hele maand een voórbeeld aan 1958 gaan nemen dan kunnen wij nog meer mooie dagen ver wachten, want in dat jaar kwam in De Bilt het kwik op elf april dagen boven 80 graden. r-i.-LONDEN (AFP) Bij een overval op een juwelierszaak in Londen hebben on. bekenden zaterdagochtend voor een be drag van circa 600.000 gulden aan ju- yvelen buitgemaakt. I een vruchtschip en een tanker op ae Mississippi. Beide schepen son- Ken bij dit ongeluk. Zandvoort Waarom verdringen we ons toch ieder jaar ser op de RAIEen zomers u*~gje in Zandvoort geeft ons precies het zelfde beeld, en is minstens net zo leerzaam. Fot helemaal boven: een beeld van de drukte, zoals die te zien was met de paasdagen in Sche- veningen bij de pier. !^EW ORLEANS (AFP) Op de Mississippi in New Orleans woedt jiedert zondagmiddag een zware brand na een aanvaring tussen een llleepboot die drie boten met olie sleepte en het 7300 ton metende (rrachtschip .Union Faith' uit Formosa. Volgens voorlopige berich- n zijn er 27 vermisten en 30 gewonden. Na de botsing stroomde 9.000 ton olie uit de boten die in brand raakte waar bij de vlammen soms tot 40 meter op laaiden. Brandweer en kustwacht ren er gisteravond nog niet in geslai liet vuur te bedwingen. Het scheep vaartverkeer is omgeleid en gemeerde schepen werden versleept. Als gevolg van de zware rookontwikkeling kwam het verkeer over de grote brug ov de Mississippi tot stilstand. Twee vf de drie boten met olie zonken vrijw onmiddellijk. De Union Faith' stoi gisteravond over de gehele lengte brand. Ook de brug raakte in brand maar daar kon de brandweer snel een eind aan maken. Het schip had 52 man aan boord. RUIMTECABINE KWIJT PONT A DELGADA (Azoren) (AFP) De Amerikaanse marine speurt naar een ruimtecabine, die zij bij oefeningen in de buurt van de Azoren is kwijtge raakt. Men heeft de cabine, een kopie van een Apollo-exemplaar, voor het laatst op 27 maart gezien. HULST Inbrekers die een snijbrander gebruikten om een brandkast niet f 60.000 te kra ken, hebben zondagmorgen vroeg in het centrum van Hulst; een brand veroorzaakt, waarbij twee mensen zijn omgekomen en waarbij voor minstens 2,5 miljoen schade is ontstaan- Een warenhuis, een winkel en een woonhuis gingen in vlammen op. Vier andere panden werden beschadigd. Op een boven verdieping werd een gedeeltelijk invalide man van 79 jaar door het vuur ver rast. Een brandweerman werd onwel en stierf even later aan een hartinfarct. Vier andere brandweerlieden raakten ge wond- De vuurzee werd door brandweerkorpsen uit geheel Oost-Zeêtiwsch-Vlaanderen be streden. De totale schade wordt LEIDEN (GPD) Toeristische records zijn er in het paasweekeinde niet gebroken. Dat had ook niemand verwacht. Naar schatting hebben ongeveer 530.000 buitenlandse toeristen de paasdagen in ons land doorgebracht. Vorig jaar waren het er 600.000. Het is dus ondanks de sombere vooruitzichten van begin vorige week nog meegevallen. De zonovergoten dagen en vooral het zomerse weer van tweede paasdag hebben daar in niet geringe mate toe bijgedragen. De grootste drukte concentreerde zich in de kuststreek. Ook de bosrijke streken van ons land zoals de Veluwe, Limburg, de Achterhoek en Brabant hebben een graantje meegepikt van deze toeristen- stroom. Langs onze gehele Nederlandse kust waren de hotels totaal bezet. In de wat duurdere had men hier en daar nog wel een kamer over doch dat mocht echt geen naam hebben. Er werden ook zeer veel gasten in pensions en bij particulieren ondergebracht. De VW's hebben vanaf donderdag druk werk gehad, doch een panieksteiiunïng ontstond nergens. Men slaagde erin de buitenlandse gaston naar behoren on der te brengen. V ooral tweede paasdag bracht veel drukte en daardoor ook gezelligheid in onze badplaatsen. De strandexploitanten die hun eta blissementen reeds hadden opgebouwd, hebben goede zaken gemaakt. Van Cad- zand tot Den Helder zag men velen genieten van de overvloedige zonnestra len en er waren er zelfs de moed had den een zeebad te nemen. Pasen 1969 dus een meevaller. Daar was iedereen, die in de vreemdelingenindu strie werkzaam is, het over eens. .Meer dan we hadden verwacht' die uitroep kon men overal Geen bollen Door het Nataonaal Bureau voor Toerisme in Den Haag zijn ook dit maal weer steekproeven genomen bij de twaalf belangrijkste grensdoor- laatp,osten. En aan de hand van die cijfers het blijft natuurlijk altijd een schatting kwam men op het getal van 530.000. Een grote handi cap was da.t er nu met Pasen geen bloeiende bollenvelden waren en dat op de Keukenhof alleen maar de kassen kleurenpracht te zién gaven. Op de tweede paasdag kwam er iets meer kleur in de tuin doordat de nar cissen en hyacinten, gekoesterd door het warme weer onitlüikten. Keukenhof directeur W. van der Lee was niette min dik tevreden met de 50.000 be zoekers die hij mocht ontvangen. Op de Nederlandse wegen is het wel druk geweest, maar nergens leidde dit tot onoverkomelijke moeilijkheden. Na tuurlijk deed zich hier en daar wel file-vorming voor. Gistermorgen bijvoor beeld bij het verkeersplein Oudenrijn en ook gisteravond weer. Toen kwa men de Nederlandse toeristen terug en gingen de Duitsers weer richting Rijn- lana-Westfalen. Op de grote verkeers weg van Rotterdam-Den Haag naar de grens deed zich zondagavond filevor ming van zo'n tien kilometer voor. Er ontstonden ook enige kettingbotsingen. Voorts traden er stagnaties op de rou tes Utrecht-Den Bosch-Eindhoven, op het traject Rotterdam-Breda bij ver keersplein Hoevelaken, bij Schiphol en in de omgeving van Me pp,el. Voor zo ver bekend hebben zich geen ernstige (Zie slot pag. 3 kol. 6 SNEEUWVAL IN ITALIË ROME (ANP) Een groot deel van Italië Is met Pasen getroffen door sneeuwstormen en door plotselinge over stromingen. In Val d Acosta in het noorden viel voor het eerst sedert 20 februari sneeuw, op sommige plaatsen wel een meter. Zware regenval veroorzaakte overstro mingen in Asti, de streek waar de Asti Spumantewïjn vandaan komt. Tientallen wegen werden afgesneden door het wa ter en door aardverschuivingen. Ook huizen liepen onder water. De weg van Turijn naar Asti was onbegaanbaar doordat de rivier de Versa buiten haar oevers trad. Men vreest voor dooi. Er ligt nog een halve meter sneeuw in de heuvels van Asti. Als die gaat smelten, stijgen de rivieren nog meer. De sneeuw viel tot aan de Garganober- gen, de zuidelijkste uitloper van de Apenijnen. Er was in het hele land min der verlieer dan verwacht was wegens he slechte weer. In Zwitserland zijn tijdens het paas weekeinde zes mensen omgekomen b(j bergongeluklten. Het zijn vier Zwitsers, een Duitser en een Italiaan. Als een brandende toorts stonet Wilkings warenhuis geruime tijd tussen de eeuwenouds be bouwing van Hulst. Pas na an derhalf uur was de brandweei er zeker van dat de vuurzee kon worden ingedamd. Toen het zondagmorgen licht werd lagen de straten van Hulst in de omgeving van de Vismarkt bezaaid met tonnen puin. Het gemeentebestuur liet mechanische schoppen en vrachtwagens aanrukken om de ravage op te ruimen. (Foto PZC). DIT JAAR VIETNAM-AKKOORD? WASHINGTON, PARIJS (RTR, AFP) De Amerikaanse minis ter van buitenlandse zaken, Wil liam P. Rogers heeft maandag op zijn eerste persconferentie ver klaard dat de Amerikaanse rege ring hoopt tot een akkoord met de Vietnamese .communisten' te ko men over de wederzijdse terug trekking, nog dit jaar, van troepen uit Vietnam. De VS, aldus Rogers, staan klaar hun troepen uit Vietnam terug te trekken, mits de tegenpartij dit ook wil doen. De VS zijn bereid direct over deze kwes tie te gaan praten met de Noordviet- namezen en met hen een schema op te stellen voor een wederzijdse terugtrek king. De Amerikaanse minister zei dat de regering in Washington een vredes plan heeft "opgesteld, dat .eerlijk en re delijk' ls. Hij wilde echter geen bijzon derheden hierover geven. Rogers legde er de nadruk op dat een eventuele te rugtrekking van troepen uit Vietnam op basis van wederkerigheid moet ge schieden. Hij wilde niet ingaan op de mogelijkheid van een eenzijdige terug trekking van Amerikaanse troepen. Geheim overleg Rogers wilde ook niet zeggen of er geheim overleg met de tegenpartij buiten het kader van de besprekin gen in Parijs plaats vindt. De tegen partij, aldus de minister, meent dat men niet moet ingaan op de vraag of er al dan niet geheime bespre kingen worden gevoerd en. zo zij worden gevoerd, ook niet moet pra ten over eventueel gemaakte vorde ringen. Vertrouwelijke gesprekken, aldus Rogers, moeten .buiten het ver blindende licht van de publiciteit blijven'. Politiek Rogers zei voorts dat de Amerikaanse regering ook bereid is met Noord-Viet- nam over politieke kwesties te praten. Bij deze politieke gesprekken zouden de VS, indien nodig, een soepele houding aannemen. Rogers wees er op dat het vredesplan van de regering Nixon zorg vuldig beraamd, maar natuurlijk geen toverformule is. In elk geval zou de re gering verder gaan met de uitvoering van dit plan. Foorstel President Ngoejen Van Thieu heeft maandag bij de opening van het parle mentaire jaar een plan voor herstel van de vrede voorgelegd, dat uit de volgende zes punten bestaat: De communisten dienen hun agres sie te staken. Nooz-dvietnamese troepen en die van hun bondgenoten en kaders moeten vol ledig uit Zuid-Vietnam worden terugge trokken. De grondgebieden van de buurlan. den van Zuid-Vietnam (hier worden Cambodja en Laos bedoeld) mogen niet worden geschonden en door Noord-Viet- nam als bases worden gebruikt voor agressie tegen de republiek (Zuid-Viet nam Zuid-Vietnam zou een politiek van nationale verzoening aanvaarden. De hereniging van de twee staten Vietnam dient te worden bepa bij de vrije keuze van de gehele V .;ese bevolking op democratische wijze. Er moet een doelmatig sysTwm van internationale controle z_i en betrouw bare garanties tegen rva* ting van communistische agressie. Hanoi' heeft het voorstel ais .oud' van de I nd ge wezen. niet geheel door verzekering ge dekt. Over de oorzaak van de brand, de omvangrijkste die Huist sinds mensenheugenis heeft gekend, tastten brandweer en politie aan vankelijk in het duister. Maar zondagmiddag kreeg men vrijwel zekerheid, toen onder de puin hopen van Wilkings warenhuis de door een snijbrander bescha digde, maar niet geopende, brand eiZie slot pag. 2 kol. 5)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 1