KRIS KRAS 10 Sportieve fotografische prestaties Vlissinger met militair team tegen de Beigen Orawi II door zege op Concordia kampioen Amsterdamse kunstijsbaan trok 29 procent minder bezoekers Internationale tennisstrijd van Italië: ƒ160.000 POST KOPPEL MET SERCU NEDERLAGEN VOOR MMHC-TEAMS IN DE HOCKEYCOMPETITIE VOLLEYBAL TAL VERKLEINT ACHTERSTAND TOURNEE TWENTE UITGESTELD SCHEIDSRECHTER KLOOS: SPELER HAALDE SLECHTS NATTE BROEK PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 18 MAART 1969 DEN HAAG Op tentoonstel ling World-press-photo in Den Haag waren ook verschillende sportieve fotografische presta ties te zien. .Opstormen naar Mexico' heeft de bovenste foto tot titel. Het is een inzending van David Paynter uit Rhodesië. Hij kreeg hiervoor de eerste prijs in de sector features. De spectacu laire val van een deelnemer aan een motorcross werd vastgelegd door Pedro Raota. ROME (ANP) Er Is voor d ternationale tenniskampioenschappen van Italië, die van 18 tot en met 27 april in Rome worden gehouden en die voor het eerst open zullen zijn, een prijzenbedrag van ruim 160.000 gulden beschikbaar. De profgroep, waarvan ook Tom Okker deel uit maakt, heeft reeds toegezegd in Rome te zullen uitkomen. BERLIJN (ANP) Peter Post zal in de zesdaagse van Berlijn, die van 27 maart tot 2 april wordt gehouden, een koppel vormen met de Belgische elgisc oud-wereldkampioen op de sprint. trick Sercu. Er zijn dertien comb' ties gecontracteerd. Het complete veld ts: Post - Seiu (Ned-Belg), Schulze - Oldenburg (W-I Did). Kemper - Gilmore- (W-Dld) Austr) Beghetto - Porter (It-GB), Rltter - Verschueren (Den-Belg), De- loof - Daler (Belg-TsjSlLykke - Eugen (Den). Van Lancker - Mou- rioux (Fr), Bugdah! - Renz (W-Dld), Fritz - Bennewltz (W-Dld). Streng - Rancati (W-Dld-It), Glemser - Wilde (W-Dld) en Puschel - Gombert (W-Dld). TEMPO - -M-MHC 5-0 De Zeeuwse hoofdstedelingen met drie invallers hebben tegen de verwachting in een geduchte nederlaag geleden te gen het Brabantse Tempo in de hoc- keycompetitïe. De 5-0 overwinning Is ■oor de thuisclub wel wat geflatteerd. In de eerste helft waren beide teams ver 't algemeen aan elkaar gewaagd. De gastheren wisten in deze periode éénmaal te scoren. Na de thee zetten de bezoekers alles op alles om tot «le gelijkmaker te komen doch slaagden hierin niet. De Brabanders wisten uit buitenspeipositïe een 2-0 voorsprong te verkrijgen. De Zeeuwen werden ontmoedigd door dat ook bij het derde doelpunt van de Brabanders niet voor buitenspel ge floten werd. Kort hierna bleef dr Zeeuwse verdediging door een fluit signaal van één van de scheids reef ters staan doch schoot een Brabantse aanvaller in en werd het doelpunt toe gekend. Volgens de scheidsrechter had deze niet gefloten. Tegen het einde ontstond voor de derde maai een bui tenspel doelpunt, waarmee de stand op 5-0 kwam voor de thuisclub. MMHC - PELIKAAN (DAMES) 1-4. Doordat de Middelburgse velden onbe speelbaar waren moest deze thuiswed strijd omgezet worden in een uitwed strijd De Zeeuwse verded'ging dl* over het algemeen goed op dreef 'f faalde ditmaal. Door onoplettendhe den werden enkele gemakkelijke bal len gemist. Door een kleine wijziging in de opstelling was ditmaal de aan- VXISSINGEN De Matador- speler Joop Steketee uit Missin gen is een van de spelers van het Nederlands militair volleybal team dat morgenavond, woens dag, in de Vlissingse sporthal de strijd aanbindt met het Belgische militaire team. Deze wedstrijd wordt, zoals gemeld, gespeeld in het kader van het veertigjarig bestaan van de Mïssingse sport vereniging Marathon. ■Joop Steketee staat weliswaar niet in de basisopstelling van het Ne derlandse militaire team, maar Het Nederlandse militaire team komt op volle sterkte naar Vlis- singen. Onder de twaalf spelers, die voor dit duel zijn aangewezen, zijn ook twee spelers van het na tionale volleybalteam: Cor de Hondt van het Tilburgse Tornado en Piet Wassenaar van Libanon uit Rotterdam, basisopstelling ziet er als volgt Maters_ (EVV), De Jager JVC DOS), Van Schijnde! (Tornado), Was senaar (Libanon), De Hondl (Torna do) en Bitter (Libanon). Verder ma ken van het team deel uit: Greving (SFC), Wernaart (Were Di) Steke tee (Matador), Oostinga (Oranje Nas sau), Prummel (ZONO) en Helenius (BBSC). Leider is kapitein J. Schoe- ber, coach de heer Sober. De wed strijd begint om half negen. EERSEL (ANP) Oud-wereldkam pioen Tal heeft maandag door winst in de vijfde partij zijn achterstand op Larsen verkleind. De stand is thans 32 in het voordeel van de Deen. Woensdag heeft Tal wit in de zesde ontmoeting. Met zwart was Tal ouder wets op dreef. Hy offerde toren en paard voor aanval. De attaque riep on berekenbare complicaties op, die tot het einde van de party voortduurden. Hoewel Tal op een gegeven ogenblik 12 zetten in 2 minuten moest doen, wist hij in deze tijdnoodfase een on nauwkeurigheid van de Deen winnend af te straffen. Hans Ree hield in een konings-indische partij stand tegen Kavalek. De partij duurde 50 zetten. In deze Agio-twee- kamp leidt Kavalek nu met 4%1 !i Dinsdag heeft Kavalek wit in de ze vende partij. De ontmoeting Lar senTal had het volgende verloop: Wit: B. Larsen Denem. Zwart: M. Tal (SU) Konings-Indisch vfijde partij. 1. pgl-f3, Pg8-f62. c2-c4, g7-g6; 3. Pbl-c3, Lf8-g7; 4. e2-e4, d7-d6; 5. d2- d4. 0-0: 6. Lfl-e2, e7-e5: 7. 0-0,Pb8-c6; 8. d4-d5, Pc6-e79. Pf3-el, Pf6-d7; 10. Pel-d3, f7-f5; 11. Lcl-d2, Pd7-f6: 12. f2-f3, f5-f4; 13. c4-c5, g6-g5; 14. Tal- cl, Pe7-g6; 15. Pc3-b5, Tf8-f7; 16. c5x d6, c7xd6; 17. Ddl-c2, gö-g4; 18. Pb5- c7, g4xf3; 19. g2xf3, Lc8-h3; 20. Pc7x aS, Pf6xe4; 21. f3xe4, Dd8-g5t; 22. Kgl-f2, Dg5-g2t; 23. Kf2-el. Pg6-h4; 24. Ld2-e3, Dg2xe4: 25. Le3-f2, f4-f3; 26. Lf2xh4, De4xh4t: 27. Pd3-f2, f3x e2t; 28. Dc2xe2, e5-e4: 29. Tfl-gl. e4- e3: 30. De2xe3, Tf7-e7: 31. Tglxg7t, KgSxgT; 32. Tcl-c7: Lh3-d7; 33. Tc7x d7, Te7xd734. De3xa7, Td7-e7t: 35. Kel-dl. Dh4-c4; 36. Da7-b6. Dc4-flt; 37. Kdl-d2, Te7-e2t: 38. Kd2-c3, Dfl- clt; 39. Kc3-d4, Dcl-e3t; 40. Kd4-c4, Tei2-c2t, wit geeft het op. LONDEN (ANP) De tournee, FC Twente deze week door Engeland zou maken, is uitgesteld. De Twen tenaren, die vier spelers afstaan voor de selectiegroep van het Nederlands elftal en bovendie nog enkele gebles seerde spelers hebben, zullen nu waar schijnlijk in de week na de interland wedstrijd tegen Luxemburg (26 mrt) naar Engeland trekken. Er staan dan wedstrijden tegen Bolton Wanderers en Walsall op het programma. (ADVERTENTIE In «le overgangsklas Zuid van de Ne derlandse volleybalbond is Orawi II uit Dordrecht kampioen geworden. Zelf wonnen de Dordteuaren van Con cordia met 3-0, terwijl «1e enige con current RHBS uit Breda in Zwyn- drecht niet 3-1 van Delta verloor. Hierdoor is Orawi onbereikbaar ge worden voor de achtervolgers. De manier waarop Orawi kampioen is geworden, is zeer overtuigend ge weest tot nu toe verloren de man nen uit Dordrecht niet eenmaal. In deze klas zijn nu dus alle beslissingen gevallen. Bermi moet uit deze klas degraderen, terwijl Orawi zich kan gaan voorbereiden op de promotie naar de hoofdklas. Moller VC kon in Breda slechts met veel moeite winnen van Lyceum 2-3, terwijl Bermi weer verloor met 3-0 van SVC. In de overgangsklas dames werden slechts twee wedstrijden gespeeld. Het leidende team van St-Paul won in Dordrecht met 3-0 van AMVJ, en MOC uit Bergen op Zoom versloeg RHBS met 3-1 val van MMHC iets beter doch tegen het beter spelende Pelikaan waren de Zeeuwse dames niet opgewassen. In de eerste helft wist de thuisclub ree«is een 2-0 voorsprong te behalen Na de thee zagen de bezoeksters kans door de Pelikaan-verdediging heen te komen en de stand op 2-1 te bren gen. Dit doelpunt kwani van de stick van H. Visser. Onmiddellijk hierna waren het weer de Brabantse dames die de toon aangaven, terwijl ook te-, gen het einde nogmaals door hen werd; gescoord. De dames van Pelikaan heb-, ben verdiend gewonnen doch enkele be-1 slissingen van een van de scheids rechters liet nogal te wensen over. Standen heren: 38 Orawi II 19 RHBS 19 30 Concordia II 19 26 Moller VC 19 22 Delta II 17 18 Matador 19 18 Lyceum 17 16 Sifrak 18 14 SVC 18 14 CVV 20 14 Juliana II 19 12 Bermi II 18 0 Dames: 34 St-Paul 18 Sarlo II 17 30 AMVJ II 14 24 SVC 14 22 MOC 18 22 Concordia 17 14 Marathon 17 12 RHBS 17 10 Delta n 16 8 WO 15 4 EBVC 18 4 Afdeling Walcheren We kunnen nu rustig stellen EVVC I zich a.1 als kampioen kan gaan beschouwen, want de enige con current, verloor niet alleen van dit EWC, maar Matador veteranen loor ook nog van EGVC uit Goes. Bij de dames moest er eerst nog een be slissingswedstrijd gespeeld worden tussen EGVC en EGASPO, het hier om een plaats in de eerste 1 EGVC won na een spannend duel met 3-1. De uitslagen voor de afdeling Wal cheren zijn: heren: Zuidwesters EWC n 3-1, EGASPO - Marathon 0-3, EGVC - EGASPO 3-1, Matador Vet. - EGVC 1-3, Zuidwesters - Ma tador II 2-2, Matador Vet. - EWC I 0-3. Dames J EWC II - Matador I 0-3, PZEM - Marathon II 1-3. Dames 2: Marathon III - MVC 0-3, EWC III - Matador II 3-0, Matador UI - MVC 0-3. Standen: Heren: EWC I 9 Matador Vet. 11 Marathon 9 EGVC 11 Zuidwesters 10 EWC H 10 Matador n 9 EGASPO 11 Dames 1: EWC I 1 Matador I Marathon II PZEM 1 EWC n 1 EGVC 0 Dames 2: MVC 2 EWC ra 1 Marathon III 1 Matador II 1 Matador Hl EGASPO 0 DEN HAAG (ANP) Scheidsrechter S. Th. L. Kloos, die de zondag middag gespeelde voetbalwedstrijd Alphen-RVC leidde, heeft het pre dikaat .knock out-specialist' niet verdiend, zo is uit verschillende le zingen naar aanleiding van het incident, waarbij behalve de scheidsrech ter betrokken waren een speler van RVC niet Cock Clavan, zoals eerder gepubliceerd) en een van Alphen, gebleken. De Alphen-speler haalde slechts een natte broek', zo is de lezing van scheidsrechter Kloos. .Het was een stevige partij voetbal in een geladen sfeer, maar ik had de wedstijd volledig in de hand. Op de grens van het tijdsein ik had drie minuten verlengd m verband met onderbrekingen voor blessures schopte een speler van RVC te hoog en trof een tegenstander in het ge zicht. De Alphen-speler wond zich hierover op en ging op de RVC-speler af. Ik was er echter dadelijk bij, sprong ertussen en scheidde de twee mannen. Toen daarop de Alphen-speler wederom agressief dreigde te worden gaf Ik hem een duw, waardoor hij kwam te vallen. Die duw was misschien te hard en daarvoor heb ik na afloop aan de betrokkenen mijn verontschuldigingen aangeboden, maar knock out was hij bepaald niet. Hij was weer gauw op de been. Inmiddels was de speeltijd verstre ken en daarom heb ik na het incident het spel niet meer hervat'. AMSTERDAM (ANP) De Amsterdamse kunstijsbaan ,Jaap Eden' heeft het slechtste seizoen sinds de opening op 9 december 1961 achter de rug. Het aantal betalende bezoekers liep in het afgelopen seizoen de baan werd zaterdag gesloten ten opzichte van het voorgaande sei zoen terug met maar liefst 29 procent: van 332.708 in 1967-'68 tot 236.256 nu. Daarmee was te vens een dieptepunt in het be staan van de baan bereikt. Een topjaar daarentegen was het sei zoen 1963-'64 met 373.000 beta lende bezoekers. Oorzaken voor de teruggang zijn vol gens directeur G. A. van Amerongen in de eerste plaats de tegenwerkende weersomstandigheden. ,Toen we op 18 oktober openden was het schitterend weer met temperaturen van twintig graden. Dat bleef zo drie «lagen en de voorheen duidelijk merkbare honger naar het ijs bleef uit. Daarna is de grootste tegenvaller geweest dat we vrij vroeg, zo rond de tiende decem ber, heel mooi buitenijs kregen. De schaatsverkopers brachten ln <Ue c z - week enorme aantallen schaatsen «le man maar waar «lie gebleven weten we niet. We hebben de bezi Iers ervan nauwelijks teruggezien', al dus de heer Van Amerongen. Hij voeg de er aan toe: ,Een dergelijk ver schijnsel hebben we trouwens al eer der meegemaakt en toen al waren wij tot de conclusie gekomen, «lat wij een vervangingsmiddel zijn voor het ijs vermaak. Als de mensen een tijdje hebben gereden hebben ze het weer ge had en dit jaar konden zij op sloten, plassen en meren hun hart ophalen'. weer zijn invloed De Bilt zegt nu wel. dat het niet zo'n nat.te winter is geweest, maar het gaat er dan om op welke tijden die neerslag is gevallen. Voor ons waren dat net de kritieke uren' zo zei de ijs baandirecteur, die ook mededeelde, dat hij uit contact met zijn collega's van de grote kunstijsbanen in Deventer en Heerenveen heeft opgemaakt, dat men daar dezelfde ervaringen ook wat betreft het teruglopen van het bezoekerstal heeft opgedaan. De laatste de i dat het na )eventer geen behoorlijk weer is geweest, ".Het vorige jaar kregen we na de Olympische winterspelen en de internationale kampioenschappen, waarin Nederland zoveel succes had, een enorme toeloop mede omdat het mooi weer was'. Het exploitatietekort van de Jaap Kilenbnan, waarvoor de gemeente jaar lijks tot een bedrag van ƒ60.000,- garant staat, is echter niet evenredig met het teruggelopen bezoekerstal ge stegen omdal aan het begin van liet seizoen «le toegangsprijzen op het peil van de banen in Heerenveen «*.n De venter waren gebracht. Die verhoging is volgens «le heer tan Amerongen nauwelijks van invloed geweest op «ie slechte exploitatieeijfers. ,Want op «le goedkope woensdagmiddag en in het scholierentarief, die niet in prijs om hoog gingen, is hetzelfde percentage terugval geconstateerd als op de dere uren'. Wat de toekomst betreft ziet de heer Van Amerongen weinig lichtpunten. .Als de baan in Utrecht er komt zul len we opnieuw bezoekers verliezen. Dat geldt trouwens ook voor Deven ter'. Over de voorgenomen bouw van nieuwe kunstijsbanen (plannen in Utrecht. Groningen, Assen, Eindhoven) zei de heer Van Amerongen overigens de indruk te hebben .dat er veel ge meenten zijn die ijsbanen willen heb ben ter verbetering van hun ima^e. Maar ze realiseren zich niet goed. dat ze te maken krijgen met een jaarlijks probleem: wie de kosten moet opvan gen. Ze moeten bereid zijn voor de re creatie van 20 weken een groot bedrag uit te trekken'. Naar hot oordeel van de heer Van Amerongen zou men er beter aan doe overdekte kunstijsbanen met een oi pervlakte van 60 x 30 meter te stief ten. ,AI die grote banen maken vo«i iedereen de spoeling dun. En er komen ongetwijfeld ook jaren zonder kampi oenen, zond«ïr Nederlandse tapsterren. Ik ben bang voor de dan te verwach ten terugslag', zo besloot hij. Waar je ook kijkt overal gaan steeds meer mensen J overopRoxy 25. M U blijft toch niet achter? door de clubbladen In .Meeuwenpost' wordt een soort puzzel gemaakt van het Meeuwen-shirt. Men schreef on langs namelijk: .Mocht Meeuwen I dit jaar kampioen worden en zich hiermede 't recht verwerven in de tweede klas te spelen (de kans hierop is toch niet denk beeldig), (zoals bekend is dat in middels De Meeuwen gelukt), dan wacht het bestuur een zware taak. Veel werk zal er dan worden gevraagd van de bestuursleden en de andere le den om van Meeuwen in de tweede klas een volwaardig elf tal te maken. De accommodatie moet worden verbeterd, het ter rein zelf zal een goede beurt moe ten, kragen wil het niet binnen af zienbare tijd 'n hobbelwei wor den. Begeleiding van het elftal door een bestuurslid en de ont vangst van bezoekende vereni gingen zal wat beter moeten worden geregeld dan tot nu boe het geval is geweest. Laten we met z'n allen proberen zo veel mogelijk mee te helpen, want het bestuur kan het niet alleen. Over één ding wilde ik echter iets meer zeggen, omdat dit in de nabije toekomst voor de spelers toch wel van belang is, namelijk over de shirts. Meeuwen heeft momenteel 4 verschillende shirts voor oompe- bitiegebruikdë witte shirts voor het eerste elftal, de groe ne shirts voor de andere elftal len en 2 stel oranje shirts (met lange en korte mouwen). Wan neer men de shirts alle zelf moet betalen, vind ik het niet zo gelukkig, dat de elftallen verschillende standaard-uitrus tingen hebben, maar het is na tuurlijk onbillijk, wanneer ieder een een wit shirt met groene band moet gaan aanschaffen, terwijl de groene shirts weinig populair zijn bij het eerste elf tal. De witte shirts waren eerst verenigingsbezit (geschenk bij t promoveren naar de KNVB). Deze shirts zijn intussen al op', zodat er op eigen kosten nieuwe zijn aangeschaft. Moet men nu in een ander elftal gaan spelen, dan zijn andere kousen en een ander shirt nodig. Hier mee verband houdend zou ik bovendien willen pleiten voor rugnummers op de shirts voor het komend seizoen. (In de 2do de klas zeker 'n morele plicht). Shirts met rugnummers moeten haa9t verenigingsbezit zijn, an ders blijft dé aanvoerder lopen achter shirts. sen van deze shirts zou ideaal zijn, maar dat is in de prak tijk misschien niet zo eenvou dig te regelen. Er zijn dus twee mogelijkheden. Wanneer alle shirts pnvé-bezit blijven moe ten we naar één uniforme uit rusting toe, waarbij het dragen van rugnummers haast onmo gelijk wordt. Wanneer we rug nummers willen hebben moet men weer 15 verenigingsshirts hebben. (Wat denkt men van een wit shirt met van voor een schuine groene band?). Het al oude groene shirt zou dan voor de andere elftallen het stan daard-shirt blijven'. Tot zover de schrijver die graag reacties op zijn stukje zou ont vangen. Natuurlijk is het te ho pen dat De Meeuwen kampioen wordt en dat er weer een goede gever zal zijn die voor nieuwe shirts zorgt. Hew dit shirt er moet uitzien is uiteraard in de eerste plaats te beoordelen door het bestuur en spelers waarbij men echter niet uit het oog zal mogen verliezen «lat men te voren aan de KNVB toestem ming dient te vragen of van shirt veranderd mag worden. Het is namelijk zo «lat een club die aan de competities wil deel nemen verplicht Is een kostuum voor haar spelers vast te stel len en dit ter goedkeuring aan de KNVB of afdeling v«>or te leggen. Na goedkeuring wordt de beschrijving ervan namelijk in de officiële mededelingen en het adresboek van de betreffen de bond of afdeling bekend ge maakt. Dit ter voorkoming van misverstand. Men is zelfs ver plicht dit okstuum te «Iragen ter meent, dat deze niet zullen leiden tot verwarring. Om praktische redenen verdient het natuurlijk wel aanbeveling voor alle elftallen van dezelfde vereniging ook eenzelfde uni form voor t<- schrijven. ,Dat onze vereniging een bloei ende vereniging is', aldus een artikel in Vëerè's Sportkroniek', Is ongetwijfeld bij ons allen be kend. Ook doet onze verenigng enorm veel voor de jeugd en niet alleen ln Veere, maar nu ook in Vrouwenpolder, wat ook niet verder op doorgaan, maar ik wil het hier nu eens over onze oudere leden hebben. Wat wordt hier voor gedaan? Misschien wilt u wel zeggen we hebben geen oudere leden, want bijna alle oudere spelers, die aan het eind van hun carrière zijn, be danken dan ook als liid en enke len hiervan worden donateurs. Dat is jammer, want we ver liezen hier spelers door en ook financieel gaan we er niet op vooruit. Ik vraag me af is dit niet op te vangen door bijvoor beeld met een elftal oudere spe lers uit te komen in de zomer avondcompetitie. We houden dan vele spelers bij onze vereni ging, die nu als lid bedanken en ook zullen er dan ongetwijfeld enkele oud-spelers naar onze vereniging terugkeren. Wait het aantal spelers betreft zullen we ongetwijfeld aan een elftal kun nen komen. Ook zullen hier wel negatieve punten z(jn, zoals organisatie, opstellen en derge lijke maar ik geloof dat we verplicht zijn aan onze oudere spelers toch ook voor hen iets te doen. Want nu is het zo dat de meeste oudere spelers be lanken ais lid van onze vereni ging omdat ze toch niet meer voor voetbalwedstrijden in aan merking komen. Sommigen zul- en nu zeggen ze kunnen toch in het tweede of eventueel in een nieuw te vormen derde elf tal spelen. Maar ik kan me echt wel voorstellen, dat oudere spelers toch met zo lekker voet ballen met jongere spelers er tussen, want voor hen is het echt een partijtje gezellig voet ballen. terwijl de jeugdige spe lers weer heel anders ingesteld zijn'. Er zijn, naast het deelnemen aan het zomeravondvoetbal ook nog an«lere mogelijkheden voor voetbalveteraneri. Men kan dus, samen met veteranen-elftallen van andere verenigingen, een toernooi organiseren. Het ver schil met deelname aan het zo- meravondvoetbal is daardoor of kan het althans zijn dat men niet tegen al te jeugdige spelers in het veld moet. Men kan dan namelijk deelname aan zo'n toernooi afhankelijk stellen van een bepaalde leef tijdsgrens. Dat is helaas bij het zomeravomlvoetbal niet het geval zodat het daar zeker geen uitzondering is dat oude knar ren moeten opboksen tegen jon ge spelers die in feite ln het gewone voetbal thuis horen. In ieder geval is elk middel om oudere leden aan hun vereniging te birnlen aan te bevelen en het organiseren van wedstrijden van veteranen is daartoe zeker een der meest voor de hand liggende methoden. In .Contact' het cdubblad van de Motor- en Autoclub ,De Zeeu wen' wordt een lans gebroken voor het deelnemen aan ritten die in de toekomst zullen wor den georganiseerd en dat niet alleen voor de sport zelf, maar ook voor de vergroting van de verkeersveiligheid. Hier volgt de motivering: ,Kort geleden heeft u in de Provinciale Zeeuwse Courant kunnen lezen, dat het verkeer ieder jaar een aantal slachtoffers opeist, ook in on- stemt. Het aantal motorvoer tuigen neemit nog steeds toe en we kunnen ons dan ook weil eens af gaan vragen of er over enige jaren nog wel te rijden is op de Zeeuwse wegen. Is er dan nog plaats om ritten te rij den Gelukkig kennen we in on ze provincie vele wegen die zeer Eeschiikt zijn voor onze sport. >eze wegen zijn over het alge meen zeker nog lang niet over bevolkt met auto's. Het oriën tatie-ritten rijden heeft naast de ontspanning echter nog veel belangrijker doel, vooral tijdens deze ritten komt het aan op het waarnemen en reageren. Dit zijn nu namelijk twee zeer belangrij ke zaken in het gewone ver keer. Het is daarom een zeer goede oefening voor de deelna me aan het gewone verkeer. Door het regelmatig deelnemen aan oriëntatieritten worden re actie en waarneming steeds weer geoefend. Daarom helpt onze sport mee aan het vergroten van de verkeersveiligheid, om dat de deelnemers door het steeds weer oefenen ook in het drukke verkeer in staat zullen zijn snol te reageren en goed waar te nemen'. In .Langs de ljjn\ het, elubor- gaun van de SV 's-GravenpoI- der wordt «loor voorzitter A. B. Hulshof de recente bestuurs wisseling nog even nader be- licht. ,In de PZC van vrijdag 17 ja nuari was een bericht opgeno men, waann stond dat tijdens de jaarvergadering de heer Paauwe zich had teruggetrokken uit het bestuur wegens interne moeilijkheden in het bestuur. Nu heb ik op dit gedeelte uit dat bericht, al is dit niet juist, geen aanmerkingen, als er in datzelf de bericht met had gestaan dat samenwerking tussen Paauwe en de Koeijer niet meer mogelijk bleek, want dat is niet waar, want samenwerking tussen Paauwe en het bestuur was niet meer mogelijk, en daarom vind ik liet onjuist dit op het per soonlijke vlak te trekken. Op de vergadering van 6 januari met de commissies is deze kwestie ook nog besproken en daar werd door verschillende commissiele den duidelijk uitgesproken dat op deze manier een samenwer king tussen Paauwe als secre taris en de rest van het bestuur niet mogelijk kon zijn. Ook op de buitengewone verga- mogelijk was de zaak te lij men. Dit was trouwens voor de vergadering nog geprobeerd, maar we konden niet meer tot elkaar komen Nu kan ik be grijpen dat het voor de leden een moeilijke zaak is. en ik hoop dat de leden ook willen be grijpen dat dit ook voor het be stuur geldt, om iemand als Paauwe, een mede-oprichter en tevens centrale figuur in f ver eniging te zien heengaan als secretaris en later ook als be stuurslid en dan nog als ver zorger van het clubblad. Maar dit is ook weer een goede les geweest, want als zo iemand de zaak neergooit is het toch wel even een moeilijke zaak. Daarom is door het bestuur be sloten dit met meer door één persoon te laten verzorgen maar splitsen in een secretaris, een wedstrijdsecretaris en enkele personeD die het clubblad ver zorgen, terwijl ik dit zit te schrijven, is dat al een heel eind voor mekaar. Nu willen we ons niet op de borst slaan en zeggen nu zal al les wol beter gaan, want de fou ten zijn en zullen er steeds ge maakt worden eD het zal moei lijk blijven het ieder naar de zin te maken, bij ons nog te meer omdat we met al onze buttenaktivlteiten gelagenheden moeten zoeken buiten onze ei- f en gemeente'. Iet het vooruitzicht op in do toekomst «.«en .eigen' veld en «le lering «lie men uit «ie recente gebeurtenissen heeft getrokken ziet het er voor 's-GravenpoIder gelukkig niet duister uit.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 10