GEMISTE PENALTY GAF MIDDELBURG KRACHT VOOR ZEGE OP VLISSINGEN Even boeiend als spannend kijkspel WIM DUBOIS ZET OPMARS VOORT SIWABESSY UITBLINKER Merckx won Voronin in training Michelotto won weer BURGERHOF HEEFT Z'N OPVOLGER GEVONDEN OOK DESK NAAR ZEGE Tweede in Vlaamse Ardennen ARTS VAN AJAX: ZELF MAAR SPELERS KOPEN Roelants kampioen RUSH: 2-2 DIRECTER MISSERS: 0-1 VpnuFJD: 1-2 KV DEFINITIEF JAN JANSSEN ?-•> TN PARIJS MAANDAG 10 MAART 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 (Van onze sportredactie) MIDDELBURG Het keerpunt in het even spannende als boeiende voetbaltrefl'en tussen de rivalen Middelburg; en Vlissingen kwam in de 4e minuut na rust. Het was het moment, waarop Bert Pentury een strafschop onbenut liet. On- verbiddellijk had de Tilburgse scheidsrechter Schouwenaars naar de witte stip gewezen nadat Vlissingenverdediger Sjaak de Waal Middel burgaanvaller Tony Hendrikse binnen het 16- metergebied tegen de grond gewerkt had. Niet strafschopspecialist Jan Bostelaar mocht achter de bal, maar Pentury. Te zacht schoot hij in de richting van de linkerhoek, waardoor keeper Wim Bos de kans kreeg met een snoeksprong de bal corner te tikken. Het zou toen niet vreemd zijn geweest als de groen-witte formatie teleur gesteld in elkaar geploft zou zijn, omdat ondanks zo'n fraaie kans de 2-1 achterstand niet van het scorebord verdwenen was. Maar dat gebeurde niet. Integendeel. Vóór die 4e min. hadden de Vlissingers in de eerste helft gedomineerd, maar nadat Middelburg de straf schop gemist had drongen ze koelbloedig en door die misser in het geheel niet aangeslagen de rood-witte tegenstander heel langzaam maar ze ker achteruit. De groen-witten kwamen gelijk en in de slotfase sleepten ze zelfs 8 minuten voor tijd de zege uit het vuur. In die tweede helft had den de Middelbugrers ongetwijfeld het beste van het spel ze waren met name voor doel gevaar lijker en schiepen zicli ook de beste kansen en dit geteld bij hun sterke moreel mogen ze zeker recht op de winst doen gelden. Het was voor ons één van de beste Middelburg-Missingenontmoetingen, die de7.e ploegen in de eerste klas tegen elkaar gespeeld hebben. Er was vaak van uït- itekend voetbal te genieten de beide- teams gaven elkaar overigens alle ge legenheid daartoe en voor de rond drieduizend supporters was het, zoals gezegd, een even boeiend als spannend kykspcl, vooral omdat de formaties het consigne hadden gekregen om op de aanval te spelen en daarvan ook een gretig gebruik maakten. Het VLissingse spel heeft ons zonder meer verrast, vooral gedurende de eerste helft. Fris van de lever stoven ze op de Middelburgse veste af, waar de groenwitte verdedigers soms vreemde capriolen stonden uit te ha len. De rood-witte aanvallers hadden in de donkere Johnny Siwabessy de beste man van het veld: als hij de bal had ontstond er onmiddellijk ge vaar, vooral door zijn knappe balbe handeling en snelheid. Naast hem stond Jo van de Velde en we kunnen de opstelling van deze nudvelder in do voorlinie een vondst van trainer Vic Franssen noemen. Deze had nu Johnny Lilipaly naast Cees Stroo voor de bezetting van de middenveldtwee aangewezen en ook daarvan hoeft de Vlissingse trainer geen spijt te heb- iVant dit tweetal had een be- Vlissingen speelde in die eersle helft directer en over het geheel ook wat enthousiaster dan de Middelburgers, die voor hun operaties te veel tijd nodig hadden. Niettemin had de groen witte aanval vooral na de hervatting meer inhoud dan die van hun opponen ten. Architect Wim Groenewegen, de razendsnelle Hert Pentury, terrier To ny Hendrikse en de kansen scheppen de Wim de Vos vroegen van begin tot eind alle aandacht van de Vlissingse defensie en ais de vaak mee opgeko men middenvelder Frans Vermeirssen ook maar één van de vier fraaie kan sen, die het aanvalskwartet voor hem neerlegde, benut had, zou liet er voor de VCV-ers heel wat donkerder uit gezien hebben. In verdedigend opzicht gaven do teams elkaar niet veel toe, het onzekere be gin van Middelburgs defensie niet VILLAKEAL (ANP) Eddy Mer heeft de (Spaanse) wielerronde var i-evant ge.wonnen. De zevende en Inat- Me etappe werd zondag op een circuit; Kéroden in de omgeving van Villaraei. Domingo Perurena won de rit voor Lopez Rodriguez en Merckx. meegerkend, al vonden we het resolu te opruimen van de Vlissingers ze kerder dan het ook in de defensie wel eens ver doorgevoerde korte opbouw- spel van de Middelburgers, al willen we het nuttige effect daarvan niet over het hoofd zien. Van de keepers kreeg Wim Bos het meeste werk te doen. maar op een enorme blunder na die het tweede Middelburgse doelpunt tot gevolg had leek nij ons wat zekerder dan Johnny But. al liet ook de Middelburgse doelman en kele voortreffelijke reddingen zien. Wim Bos kreeg al in de 5e minuut de gelegenheid z'n handen te war men, toen er een enorm schot van Groenewegen op hem afzoefde. Vlis singen had het antwoord spoedig ge reed. al was er een weifeling in de Middelburgse defensie voor nodig. Een overtreding aan Middelburgzijde vormde de in- en aanleiding: Cees Stroo plaatste de hal op het hoofd van Jo van de Velde en na enkele missers aan Middelburgkant belandde de bal voor de voet van Siwabessy, die keihard e» onhoudbaar inknalde: 0-1. In de 15e minuut kroop Middelburg op bi'na identieke wijze door het. oog van de bekende naald toen But mis tastte. In de 20e minuut, kwam het eerste krachtige Middelburgse antwoord op het open aanvalsspel van Vlissingen. Vermeirssen kwam in goede schietpo sitie. maar de bal suisde hoog over het doel van Bos Het was uitstel van executie: in de 25e minuut bereikte een pass van Tony Hendrikse Bert Pentury, die meteen óp volle topsnel heid enkele Vlissingse verdedigers ach ter zich liet en uit' een zeer moeilijke hoek keihard en hoog in de touwen achter Bos knalde: 1-1. Missingen kwam er in het geheel niet onder de indruk van. Nailai Bos een schot van Hendrikse fraai aan de borst geklemd bad kreeg Johnny Si wabessy in de 32e minuut te veel vrijheid van de Middelburgse defen sie! Hij maakte er voortreffelijk ge bruik van door zijn ploeg opnieuw naar een voorsprong te schieten: 1-2. fn de 36e minuut kreeg Vermeirssen maker te schieten, de positie trapte hij in het gras. Vlak nadat Groenewegen in het zijnet ge knald had floot arbiter Schouwenaars voor de theepauze. De tweede helft was dus nog maar 4 minuten oud, toen Middelburg zich aan een verprutste penalty optrok naar een niveau, dat Vlissingen meer en meer op de eigen speelhelft deed MOSKOU (ANP) De vroegere can-, voerder van het Russ sehe voetbal» .f-] tal, Valery Voronin, die vorig )aar b j een verkeersongeval aan zijn hoofd ge wond raakte, is weer in training ge gaan bij zijn club, Torpedo Moskou. De dertigjarige Voronin, die niet meer in het nationale team werd opgesteld, nadat een krant had bekend gemaakt, dat hij in zijn vrije tijd meer glazen bier dronk aan goed voor hem was, zou bij het ongeluk ook zijn beetheb ben gebroken, maar dat berient is nooit bevestigd. TURIJN (ANP) Voor de tweede keer in het nog ïonge wegseizoen heeft de 26-jarige Claudio Michelotto een! grote wedstrijd in Italië ge-wonnen. Na zijn zege in de ronde van Sardinië won Michelotto zondag de semi-klaa- j sieker MUaan-Turijn. In de laatste fase van de strijd van de wedstrijd ontsnapte Michelotto tilt het peloton en bouwde een voorsprong i op van ongeveer vijftig seconden. Mar-! tin Vandenbossche en Italo ZUioli. die in de laatste kilometers ook nog weg kwamen, eindigden respectieve lijk ais tweede en derde. (Van onze sportredacteur) Ineens moesten we gistermiddag toen Tonny Hendrikse zeven mutate* voor het einde ran Middetburg-Vlissin- gen ontgoocheling zaaide in de Vlis singse harten door 3-2 te scoren ineens moesten we toen weer denken i aan de halfjaarlijkse ledenvergadering I van de VC Vlissingen enkele weken geleden. Js Henk Burgerhof, onze 'grensrechter, er nu definitief mee ge stopt!'. zo vroeg toen doelman en aan voerder run het eerste Wim Bos, .niet dat ik niet tevreden ben met Kees Francke, die nu grensrechter is, maar rr.'.v Burgerhof niet terugkomt moeten i icc toch op passende wijze afscheid cur. hem nemen Welnu, voorzitter Lou Buts, verwacht te dat niet. Ziekte thuis bij de heer Burgerhof was er de oorzaal: van. En de heer Buiz, en ook enkele anderen, grepen deze gelegenheid aan om de ui terst integere Burgerhof te roemen. Men had daarbij echter een wat merk waardige, maar goedbedoelde firitick". De heer Butz: fIa de heer Burgerhof was erg eerlijk, eigenlijk wel eens té eerlijk. Want als we zien hoe andera club grensrechters wel eens vlaggen, nou....'. En anderen zeiden het ook: Burgerhof was wel eens té eerlijk Hij gaf corners tegen Vlissingen ais de scheidsrechter het niet gezien had. Hij vlagde niet als het net niet bui tenspel was. Kortom: het kostte Vlis singen wel eens een doelpunt. Dat nu schoot onmiddellijk weer voor de geest toen de Middelburger Tonny Hendrikse Vlissingen naar een neder laag schoot, toen doelman Bos fel pro testeerde omdat hij dacht dat Hendrik se buitenspel stond, toen half Vlissin gen dat protest overnam, toen scheids rechter Schouwenaars uif Tilburg op vallend bijna en strak naar grensrech- ken Tonny Hendrikse (geheel links/, Wim de WaalWim Groenewegen en Sjaak de Waal toe. (Foto PZC). verwaarloosd worden. In de 6e mi- uut dacht de onopvallend spelende Vlissingse vleugelspeler Krant zijn ploeg opnieuw de leiding te hebben gegeven toen hij But met bal en al over de lijn duwde, maar de scheids rechter keurde dit .Engelse doelpunt' af, omdat Krant onbehoorlijk geduwd had. Toch bleef Vlissingen in (le eerste fa se na rust wat doortastender, totdat Middelburg in de 12e minuut gelijk kwam, al was er een fikse misser van Bos voor nodig. Tony Hendrikse be sloot toen namelijk een onstuitbare rush over het halve veld met een vrij tam schot, waar de Missingse keeper finaal overheen viel: 2-2. Rond de 20e minuut magnifieke re acties van de keepsrs; eerst van But op een schot van Siwabessy na een voortreffelijke Vlissingse actie, kort daarop van Bos. die een kopbal van Bostelaar uit een corner van De Vos bekwaam onderschepte. Nadat Ver meirssen zijn derde goede kans had laten schieten zorgden Siwabessy en Lilipaly weer voor gevaar bij het Middelburgse doelgebied, waar nie mand van de rood-witten was om de voorlangs van Lilipaly te benut- Vlak nadat Siwabessy zich had moe ten laten vervangen "door Henny van de Rafelaar sloeg Middelburg via Tonv Hendrikse definitief toe. Bert Pen- M1DDELBURG Johnny Lilipaly j rechtsmaakt het de Middelburgse verdedigers doelman Johnny But. I Frans Vermeirssen en Arie Delmottej erg lastig. Foto PZC). tury ontfutselde Ko Huser de ba! en liet hem via het hoofd van Bostelaar voor de voet van Hendrikse belan-1 den. En die passeerde Bos foutloos: 3-2. Protesten van de Vlissingse doelman, het zou buitenspel zijn geweest. Maar de Vlissingse grensrechter reageerde niet en scheidsrechter Schouwenaars, die het advies van zijn man aan de lijn afwachtte, wees daarop beslist naar de middenstip. Overigens stond Ko Huser vlak bij de paal, zodat het volgens ons geen buitenspel kon zijn. De strijd was gestreden al wilde Vlis singen er nog wel wat aan doen. Maar de groen-witten wensten de winst niet meer uit handen te geven. MIDDELBURG Er is gisteren enige i tekening gekomen in de rangorde van de le klas E. Voorlopig is er een kleï-j ne kopgroep: DESK, dat Brahunlia gedecideerd met 4-1 terugwees, en Middelburg als tweede, dat met 3-21 van rivaal Vlissingen won. De concurrenten verloren echter ter rein: TSC zelfs twee punten, die de Oosterhouters kwijtraakten aan Spar ta (0-1). waardoor de Beek en Donksc ploeg de beste aansluiting tot stand kan brengen. Concordia liet ook een steekje vallen en wel tegen UNA (3- 3). Ook Helmond kwam niet verder dan een puntenverdeling: 2-2 tegen RKC.RKVVU kwam alleen op de laat ste plaats door een 2-0 nederlaag te gen TOP. De stand is nu: DESK 17 8 7 2 23 20-12 Middelburg 17 9 4 4 22 28-18 Sparta '25 16 7 5 4 19 25-16 Concordia SVD 16 6 6 4 18 26-17 TSC 16 5 8 3 18 12- 9 Helmond 16 7 4 5 18 27-22 TOP 17 6 5 6 17 19-20 Brabantia 17 5 5 7 15 16-26 Vlissingen 15 5 4 6 14 22-24 RKC 16 3 8 5 14 16-22 Veerse Bovs 16 4 5 7 13 29-27 UNA 17 3 5 9 11 19-34 RKWTJ 16 4 2 10 10 17-29 ter Kees Francke keek en toen ten slofte Kees Francke stil als een stand beeld, de vlag onbeweeglijk naar bene den, bleef staan. Want nu werd het duidelijk: Vlissingen heeft opnieuw een goudeerlijke grensrechter.... Henk Bur gerhof heeft zijn opvolger gevonden. rol) woest tegen de grond en riep met een krachtternfiie man (Hendrik-se) stond bijna in doel en nog ziet die scheidsrechter geen buitenspel'. Maar de grensrechter van jullie r eager de toch n»ef T fieen', zei Wim Bos, Jfees wees naar het midden'. Grensrechter Franke zelf ging zwijgend, afzijdig, op een tafel zitten. Een vraag van ons deed hij grommend af met de woor- ÏH I AMSTERDAM (ANP) ,Wat blyft er op zo'n manier van de continuïteit in ons bedr(jf over?' aldus sportarts J, Rolink, die zondag na afloop van Ajax-Feyenoord aankondigde namens de psycho-medische adviesgroep van Ajax aan de KNVB een protestschrijven te zuilen richten over het drukke programma van vyf Ajaeiedeu in de komende maanden. ,\Ve moeten Muller. Suurbier. Van Duivenbode, Groot en Cruyff In de periode van 11 maart tot 7 mei, waarin wjj de halve finales an de Europacup moeten spelen, voor de wedstrijden teger Luxemburg en Polen zestien maal praktisch een heb dag afstaan. Dat betekent gemiddeld twee keer pei week. VVy zjjn een bedrjjf, dat jaarljjks een miljoen aai salarissen uitkeert. Dan kun je niet zo maar zegger ,gecf ons je vijf beste mensen en zie verder maar hoe je het rooit'. Ik ben er van overtuigd dat mijn collega Zeven (de psychiater van Ajax) en Rinns Michels het met me eens zullen zyn', aldus dokter Rolink, die ooi- nog stelde: ,Wat heeft Ajax met het Nederlands elftal te maken? Niets! Laat de KNVB zelf spelers kopen.. Hy kondigde aan afschriften van zjjn brief te zullen sturen aan het bestuur van Ajax en aan de vijf be trokken spelers. Secretaris-penningmeester H. A. Burgwal toonde zich zeer onprettig verrast, toen hij van de stap van dokter Rolink op de hoogte werd gebracht. ,Ik stel me voor, dat op dit moment de KNVB de brief naast zich neet zal leggen', zei hij. ,Ik heb zeer goede contacten met de leiding van Ajax en heb uiteraard weinig te maken met hetgeen de medische adviesgroep van Ajax naar voren brengt. Na de wedstrijd Ajax-Feijenoord lieb ik evenals dat in Parijs het geval is geweest met het bestuur van Ajax en coach Rïnus Michels over dit trobleem gesproken. We zijn al overeengekomen geen \jacieden op te stellen voor de %Tieodschap;>elijkc in- erlandwedstrijd Nederland-Tsjechoslowakije on 16 april ?n ze natuurlijk ook niet te laten deelnamen aan de •entrale trainingen voor deze ontmoeting Wanneer \jax wedstrijden moet spelen voor de halve finales van de Europa cup op de dag van een centrale 'raining of kort daarvoor zullen ze ook niet naar Zeist behoeven te komen. Voorts moet men niet vergeten, dat in een tijdbestek van 42 weken 34 competitiewedstrijden moe ten worden gespeeld, interlandwedstrijden, wedstrijder voor de nationale bekercompetitie en ontmoetingen de protestbrief geen maatregelen nemen. .Dit is zuiver voor de Europa cups. Nogmaals, ik hecht geen enkele waarde aan deze verklaring van dokter RoMuk.' Ook bondscoach George Kessler zal naar aanleiding van "en beleidszaak', luidde zijn commentaar, .ik wacht af welke beslissing de bond neemt. Bij mijn selecties ga ik alleen uit van de prestaties die de spelers in vertegen woordigende elftallen en voor hun clubs hebben ge leverd.' ICHTEGEM Wim Dubois houdt woord! Zaterdag nog ver klaarde hij in een artikel op de sportpagina van dit blad,Ik wil nog één jaar proberen bij de top te komen'. En gisteren reeds werd hij in de grote klassieker de Ronde van de Vlaamse Ardennen tweede achter Eric de Vlaeminck, de Belgische wereldkampioen cross. Wim Jcremïasse uit Heinkensaand, vertrouwensman en vriend van Dubois vertelde: ,Wim heeft een fantastische wedstrijd gereden. Op de Kemmelberi de scherprechter in deze koers, onl stond op een gegeven moment een gro te chaos omdat een auto dwars over de smalle weg vast bleef staan. Veie ren ners moesten van de fiets en Dubois liep hierdoor een minuut achterstand op. Maar met behulp van zijn ploeg- makkers van het merkenteam Etalo kwam hij toch weer in het voorste pe loton. De Belg Pol van Neste en de Vlaamse Pool'Mari Polanski slaagden er daarna in uit het peloton te ont snappen maar Dubois lukte het met de Belg Walter Bouquet bij de koplo pers te komen. Nog zeven renners be reikten daarna de kopgroep die dus uit elf man bestond. Heel vaak heeft Wim Dubois getracht alleen weg te komen want hij was de enige renner van Etalo in de kopgroep terwijl de andere merken door twee of meer ren ners waren vertegenwoordigd. Hij zou dus minder kans hebben in de eind sprint. Het lukte hem echter niet maar in de eindsprint raasde hij toch nog broer Roger vorige week de Belgiscl openingsklassieker de Omloop van het oLk won, heette het dat Eric alleen maar in de cross uit de voeten kon. Maar Eric won nu terwijl Roger Vlae minck die ook in de kopgroep zat niet verder kwam dan de tiende plaats. Van het peloton dat met 43 seconden achterstand over de eindstreep ging won Noel van Tieghem (Begië) de sprint vóór de eind vorig jaar prof ge worden Nederlander Jan van Katwijk. Leen de Groot (Ned.) werd 16e en Dies Kosten uit Kapelle legde beslag op de 22e plaats. Er kwamen 20 Nederlan ders aan de start- De uitslag luidt: 1. Eric de Vlaeminck fsél'gië6. Chris Caïiens (België). slag luidt: 2. Wim Dubois, 3. Joseph Mathy Bel gië4. Pol van Neste. 5. Berno Thoma WAREGEM (ANP) Gaston Roe lants is zondag op de renbaan van \Va_ regem voor de negende maal Belgisch cross country kampioen geworden. Roelants had ruim een halve minuut voorsprong op Willv Polleunis die als tweede eindigde. Dé derde plaats ging naar Eddy van Butsele. PARIJS (ANP) Op een circuit, dat was uitgezet op het terrein van de nieuwe hai'.en van Par:j3 in de voor stad Rungts, is Jan Janssen zondag in een internationaal criterium voor beroepsrenners op de tweede plaats geëindigd achter Manno Basso (Ita-: Iië) die de 100 kilometer aflegde in j 2 uur en 14.55 seconde. Harm Otten- bros uit Hoogerheide werd derde, Leo Welbespraakte Micldelburgyoorzitter Salie Sxmonse wilde wel kwijt dat het niet om één maar zelfs om twee re den geen buitenspeldoelpunt was: ,Ten eerste stond Ko Huzer naast de doelpaal en dus nog voor Hendrikse en ten tweede speelde Pentury de bril niet voor zich uit maar naar achteren'. Scheidsrechter Schouwenaar vond o"c- ngens één reden al voldoendefiaasl de paal stond nog een speler va» VJm- singen. Ik aarzelde geen moment'. Waarom keek hij dan zo nadrukkelijk naar de grensrechter* fiat is een in gebouwde gewoonte. Na ieder doelpunt Icijk ik naar de grensrechter. Die. man staat er ook niet voor niets". En Schouwenaars (,voor de topscheids- rechters tn het amateurvoetbal is Mid delburg-Vlissingen wat Ajax-Feije- noord is voor de toparbiters in het betaald voetbal') kreeg zelfs gelijk van Vlissingen-voorzitter But: Jjat doelpunt buitenspelT Welnee, er'stond toch een speler van ons naast de paal'. Waarmee het probleem dan definitief de wereld uit was. Nog een opmerkelijk feil in deze streekderby: niet strafschopspecialist Jan Bostclaar maar Bert Pentury nam een aan Middelburg toegekende penal ty. Waarom datf Middelburg-trainer Piet Lindenberg: Jan Bostelaar heeft op dat punt momenteel geen zelfver trouwen'. Maar Bostelaar zelf. die lachend protesterend in de kleedka mer j» adamskostuum komt toelopen, heeft een heel andere verklaring:Wel nee, ik had hem er wel ingeprikt, maar dan was het direct 2-2 geworden en dan was de. spanning er toch af want dan hadden we direct wel doorgedrukt'. Opmerkelijk ook was de nieuwe kee perstrui van doelman Johnny But van Middelburg, een trui van een schreeu wende oranje kleur, die het licht ver sterkt schijnt terug te werpen, fluori- serend bijna. Kortom: een oogverblin dend, aandacht trekkend kledingstuk je. Johnny But daarover: Ja, ik ge loof dat zo'n kleur beier is. Als eert aanvaller in een flits moet schieten heeft hij de neiging op zo'n felle kleur te mikken, zn dat hen ik dan. Pre cies in de handen van de keeper'. Doel man Wim Bos f,je zult- me 'zelfs nooit in een zwart of grijs broekje ticn') deelt die mening onmiddellijk. Dat is hem in het veld dan ook wel aan te zien: vuurrode trui, vuurrode broek, vuurrode kousen. Het zal ons zelfs niet verbazen al-s we hem nog eens op vuur rode schoenen zi enverschijnen. Jan Bostelaar had opnieuw een andere me ning: .We hebben Johnny dat truitje speciaal aangemeten omdat het ge makkelijker Is bij terugspeelballen Tenslotte nog een opmerkelijk feit: de tribunes waren voor het eerst sinds ja ren bij deze streekderby niet bomvol. Sigarenmagazijn Ter Meulen (die i» Vlissingen voor deze wedstrijd de voor verkoop heeftlite ons al weten lang niet zo veel kaartjes van te voren ver kocht te hebben dan gewoonlijk. Waar ligt de verklaring f Waarschijnlijk moet de jchuld' voornamelijk gezocht worden bij Cruijff en de zijnen. Want hoe gaai dat bij MiddeJburg-Vlissin- gen (en omgekeerd) T Er wordt we ken van tevoren al over gepraat. Vlis singers en Middelburgers die in de zelfde bedrijven werken maken elkaar van te voren de kachel al aan. Maar wat gebeurde er in de afgelopen we ken? Het amateurvoetbal lag groten deels stil en iedereen had de mond vol over Michels, Jaap van Praag, Eusebio, Danielsson. striptease in Pa rijs. Cruijff. Torres, het gevecht om kaartjes voor het Stadion des Colom- bes. Bals. Vasovic, sneeuw in Amster dam. het mooie veld m Lissabon en meer van dat moois. Men ziet het: voetbal is niet altijd reclame voor voet bal. En dan is er nog iets en er waren Vlissingse toeschouwers die dat hoog zat bij de Vlissingse doelpunten kon het geringe aantal i trouwens c 'lissingers er warenen dat was c. toch wel forse prijsverhoging van de staanplaatstarieven. Van 1,75 naar 2,25. Een verhoging van bijna. 30 pro cent. Op die manier staan de letten BTW natuurlijk nooit voor de woon» den: Bezoek Tóch Wedstrijden'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 9