Eerste verlies Vlissingen A TITEL BIJ ST. ALOY KNAP WERK VAN ANIMO KLEINE ZEGE VAN SWIFT SPORTUITSLAGEN SPORTUITSLAGEN- MATADOR VERLOOR HET HOOFD EN WEDSTRIJD TEGEN RACING GREEN Sittardia werd onbetwist de nationale kampioen SPORTMAN HAAG VAN 65 JAAR NOG ACTIEF CHARLOIS Witte Paard klas iager 13 ZWEMREC0RDS JANS BOLS WON 5 KILOMETER VOETBAUEUGD VERLOOR VAN VRANYRUK: 3-1 MAANDAG IO MAART 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT GRAAUYV Een week eerder dan werd verwacht, is het Graauwse St-Aloysius I kampi oen geworden van de landelijke overgangsklas E van de NTTB. Zaterdag j.J. werd met 8-2 het sterkl Aviolanda verslagen, waarbij de Zeeu wen duidelijk het kwalitatief betert spel afrondden. Slechts Jo Delforge moest tweemaal zijn tegenstander fe liciteren. Geert de Kort en Frans v. Waterschoot legden beslag op de max- male puntenwinst. Doordat de enige mede-kandidaat Kol- plng zich thuis met 2-8 lit kloppen door RTTC, is St.-Aloysius thans on bereikbaar geworden en werd het kampioenschap een feit. Het is tevens de eerste maal dat een Zeeuws team er in slaagt op de titel in deze klas beslag te leggen. Zij heb ben thans, met nog twee wedstrijden voor de boeg een promotiestrijd in het vooruitzicht. Hierin wordt in 2 poules van vier teams gespeeld om vier 8 2 3 3 7 5525 j 41—39 41—39 hoofdklaspiaatsen. hetgeen 50% plaatsingskans inhoudt De stand is: St.-Aloysius 8 7 1 0 li Kolping 8 4 2 2 IC Aviolanda Red Star RTTC Ons Vermaak GRAAW Het kampioensteam va St Aloy: vlnr Jo Delforge, Frans va Waterschoot en Geert de Kort. (Foto PZC). 2 3 3 7 41- 8 14 3 6 8 0 3 5 3 LIS S INGE N Het Zeeuwse whaak- tiental Vlissingen-A zal zijn eer ste nederlaag moeten incasseren. Voorlopig is de stand 4Vz-2'/2 'n bet voordeel van bet Rotterdamse Span gen I, maar de drie afgebroken par tijen zullen ten hoogste 2 punten op brengen, zodat de stand o'n-t'j o! zelfs 6-4 wordt. Doordat er drie spe lers aan de eerste vijf burden nïe'. meekonden Van den Ende, Groenen boom en Steketee waren de Zeeu wen verzwakt, maar ondanks deze te genvaller was de nederlaag niet nodig geweest! Door twee nederlagen zeer snelle van Steffen en Gom- mers, waar eerstgenoemde in de ope ning zijn dame verspeelde én de partij, keken de Zeeuwen al snel tegen een 2-0-achterstand op, die tenietge daan werd door twee overwinningen van Wynen en Wise, zodat het 2-2 werd. Door verlies van Den Hamer en re mise van Duvekot, werd het 3Vè-2'/2. maar de partij van Cor Janen stond finaal gewonnen. Doch wat Jansen nooit overkomt moest ook persé deze middag gebeuren: door één verkeerde zet (blunder) verloor hij! Hiermede was de stand 4%-2% bereikt. De af gebroken partijen zullen moeten uit maken hoe groot het verlies wordt. Maar de schijn dat de Zeeuwen geen kampioen wiillen worden, schijnt ook Oharlois parten te spelen. Ook dit team verloor: met 3Vj-6% van Dord recht. Maar nu kwam de lachende derde om de hoek kijken: Max Euwe uit Breda, dat HSV met ver- sloeg, zodat de Rredanaars nu de di recte belagers van de Zeeuwen wor-j den. HSV werd de degradatiedupe van] dit Bredase streven. Lichttoren en I Europoort II werd 5-5. AI niet al is de schade voor de Zeeu- wen toeh nog beperkt en hebben z(j i het heft nog volledig in handen. Als! z(j de laatste wedstrijd winnen zijn dej Zeeuwen kampioen. Dat zal op 19 april te Vlissingen geschieden, wan-1 neer het Rotterdamse Charlois II daar i partij zal geven en uitgemaakt V orden wie er kampioen wordt. VILs- slngen-A of Max Euwe! Charlois heeft bi| winst een theoretische kans, maarl liet lijkt ons niet mogelijk dat Maxi Euwe in de laatste ronde van Euro poort verliest, zodat het in feite gaat om Vlissingen-A of Max Euwe. Spanning te over tot de laatste ronde j oe. De eerste degradatiekandidaat Is bekend: HSV uit Den Bosch. De twee de zal gaan tussen de overige laatste 1 van de ranglijst. Volgens bereke-j ningen za! Europoort n de dupe wor den. Overige wedstrijden 19 april: Max Euwe-Europoort H: Dordrecht-HSV Lichttoren-Spangen I. Gedetailleerde uitslagen: •Spangen I-Vllssingen-A: C. M. Jansen (zwart)-J. Riksen 0-1; A. den Hamer-B. Riksen 0-1: A. Ma- bélus-C. Vlagsma afg; W. J van Wijnen-L. Re:tsma 1-0: H. Steffen-A. J Dries 0-2; S. Sanders-J. Wiemer afg: J. Gommers-J. van den Bergh 0-1: M. Wise-J. B. J. Boilerman 1-0; P. Duvekot-J. W. Dercksen Vb-'iJ- Hoogstrate-mej. A. van der Giessen afg. Standenlijst: Vllssingen-A 6 4 119 3 Max Euwe, Breda 6 4 0 2 8 3 Oharlois II, R'dam 6 3 1 2 7 3 Lichtooren Eindh. 6 2 2 2 6 3 Dordrecht 6 3 0 3 6 2 Spangen L, R'dam 6 2 1 3 5 3 Europoort Ef,R'dam 6 2 1 3 5 2 HSV, Den Bosch 6 1 0 5 2 2 TERXEUZEX Scoringspoginq in de wedstrijd tussen Luctor en Togo. Foto PZC:. MIDDELBURG Het doek is geval len over de zaalhandbaleompetitie 1968-1969. Nog heel wat beslissingen kwamen op de laatste dag uit de doe ken. Allereerst de beslissingswedstrijd om de Nederlandse titel bij de heren waarom gestreden werd door dc heren van Sittardia uit Sittard en Olympin uit Hengelo. Het bleek, dat alitardia over de beste spelers beschikte en de overwinning, met ee score van 18-9, kwam hen ten volle toe. Voor de promotie naar de hoofdklas bij de dames in dit week-end twee wedstrijden tussen de teams van DES Uit Enschede en Quintus uit Kwints- heul. Zaterdag in Enschede werd het 7-7, terwijl de tweede wedstrijd ein digde in een benauwde 5-4 overwinning voor Quintus wat genoog was voor promotie. Bij de heren ging de strijd tussen Aalsmeer, vorig jaar gedegradeerd uit de hoofdklas en Swift uit Arnhem, versterkt met een aantal spelers van ESCA uit Arnhem. Ook hier eindigde VLISSINGEN Voor de tweede klas van de Zeeuwse sehaakcompetit-.e] speelde Kamperland zijn uitgestelde schaakwedstrijd tegen He: Witte; Tjoba kw Paard uit Sas van Gent. De Noord- Bevelanders wisten deze wedstrijd te winnen met 5-3, zodat de MIDDELBURG Het was een beste zaterdag voor de Zeeuwse KNKB-korf- balploegen. Swift won het belangrij ke duel tegen Ons Huis met de voet balscore 2-1, Animo kwam met een 4-3 zege op I'AJVLS uit Den Haag te rug, Ondo won met 6-4 van Eureka, terwijl Swift II een makkelijke mid dag had. getuige de 16-6 zege op Fluks IV. oe eerste ontmoeting onbeslist, maar n Arnhem liet Swift duidelijk mer ken beslist te wülen promoveren en met 15-11 werd dan ook gewonnen. De beslissingswedstrijd tussen Fortu ne uit Bergen op Zoom en Hennes uit Den Haag werd in de laatste seconden beslist ten gunste van de Hagenaars. •Het 11-12 werd gewonnen en dus pro motie naar de overgangsklas. De he renjunioren van Walcheren die deel namen aan de zaalhandbalkampioen- sehappen van Nederland te Zutphen plaats. OLYMPUS Ook voor de afdeling Zeeland werd het de laatste dag en de laatste kampioe nen meldden zich. Het werd een feest dag voor het Vlissingse Olympus dat de laatste twee kampioenen binnen haalde namelijk Olympus II bij de meisjes adspiranten 2e klas en nog een keer Olympus II, nu de heren in de af deling 2e klas A. De dames van Hontenisse die vorige week de eerste promotiewedstrijd van; het Goese Robur hadden gewonnen1 zouden aan een gelijkspel genoeg heb ben gehad om te promoveren naar de i afdelmgs eerste klas. Het liep echter: heel anders af, want de tweede wed-j strijd werd door Robur gewonnen met, 12-3 zodat een derde wedstrijd nood-' zakelijk was. Die werd dan ook nog! gespeeld en weer was Robur! as lager j moeten gaan spelen. Zoals bekend! :s Goes 2 kampioen geworden in de derde klas, zodat dit team volgend! seizoen de plaats van Sas van Gent gaat innemen. In de derde klas werd verder de uitgestelde wedstrijd Zie- rilczee 2 tegen Middelburg 3 nog ge speeld, welke wedstrijd eindwgde in een 5-3 overwinning voor de Zierik- zeënaren. Deze uitslag is alleen van be zeer eervolle vierde MIDDELBURG De Middelburgse mixed hockeyclub heeft gisteren een sport man in hart en nieren gehuldigd, derde-elf talspeler A. J. Haag. Want het zal op onze vaderlandse sportvelden niet vaak voorkomen, dat iemand op 65-jarige leeftijd nog actief aan de wedstrijdsport deelneemt. De heer Haag wel! Vóór dat de MMHC-rechts julten het gisterenmiddag de verdediging van Goes II lastig ging maken, kreeg hij ter gelegenheid van zijn 65ste jaardag van aan voerder H. M. J. Bogaert de traditionele houten pollepel aangeboden. 'gep.aatste ranglijst. ROTTERDAM (ANP) Het eerste schaaktiental van Charlois (Rotter dam) heeft zaterdag het clubkam- ploenschap van Nederland voor de eerste maal veroverd. Het versloeg in de voorlaatste ronde titelhouder Rotterdam met liefst 6,5-3.5. Aan het eerste bord van het nieuwe kampioens-i tiental speelde Kerkhoff dit seizoen' enkele opmerkelijke partijen. sterker en won met 10-5, zodat de; lang voor de completering van de reeds Goese dames volgend seizoen in de af- - - deling eerste klas zullen mogen spelen. Voor promotie naar de afdelings eerste Idas bij de heren twee keer een ont moeting tussen de reserveploegen van Walcheren en Hellas. In de eerste wed strijd lieten de Goesenaars er geen gras overgroeien en wonnen met 11-26. Door de tweede wedstrijd met 15-13 te winnen werd de promotie een feit. BREMEN (ANP) Bij de interna tionale zwemwedstrijden In Bremen werden zondag twee Nederlandse re-; cords (25 meterbanen) verbeterd. EIt Drenth, die met 54-7 seconden als vier de eindigde op de 100 meter vrije slag, bleef daarmee 0.2 seconde ond'er 't van 1964 daterende record van Ronnie Kronn, dat overigens destijds in een 50 meterbad werd gevestigd. Bob Schout- sen, finalist in Mexico, werd tweede op de 100 nreter rugslag in 60.2 secon den. Hij was hiermee aanzienlijk snel ler dan hij ooit heeft gezwommen. Zijn) oude nationale record (gemaakt op 20 j november 1967 In Amsterdam) stond namelijk op 1.01.6. i! voor de derde maal op nonactief te staan, omdat het Rot terdamse Hesco voor de tweede maa! afzegde. Het kon geen team bij el kaar krijgen. Het is de vraag in hoe ver de competitieleider dat zal tolere ren. maar we veronderstellen, dat dit tweede afzeggen in successie tegen Tjoba de ploeg in het minste geval op 2 verliespunten komt te staan. Overi gens heeft Tjoba nu al 80 procent wedstrljdenaeh'terstanö op de andere teams. SWIFT De voor de topplaats belangrijke strijd tussen Swift en Ons Huis is een ze nuwachtige kamp geworden, waarin drie doelpunten uit straf worpen wer den gescoord, twee door Swift, de an dere door Ons Huis... Beide ploegen kwamen niet tot hun beste spel. Vooral in de verdediging trok Ons Huis nog al eens fors aan de noodrem. Na 10 min. spelen veroor zaakte J. Kooman de eerste straf- woro: 0-1, maar in de 25e min. zorg de J. Looise voor de gelijkmaker, even eens uit 'n strafworp. Nog voort rust kreeg Swift 2 strafworpen te nemen, uit eén daarvan J. Sanderse scoorde. Het bleek voldoende te zijn voor de winst, want na de hervatting kreeg Swift weliswaar de meeste kansen. maar gescoord werd er niet meer, ter wijl de Middelburgse defensie zich keurig kweet van haar. taak om de tegenstander het scoren van afstand te Deletten. ANIMO Knap werk van Animo in Den Haag, waar het PAMS met 4-3 versloeg na met 3-2 achtergestaan te hebben. Met de wind en de zon tegen kwam het Souburgse spel voor rust niet zo goed uit de verf, waardoor PAMS met eer. 2-0 voorsprong kon gaan rusten. Na de hervatting gingen de Zeeuwen m het offensief en via een ver schot en een doorloper van Bram de Kam kwamen ze op gelijke hoogte met PAMS, dat daarna echter opnieuw uit liep tot 3-2. Jan Dieleman zorgde voor 3-3 en in de slotfase bezorgde Anton Fllius zijn ploeg de zege. ONDO Met de 6-4 zege op Eureka zorgde O DO er voor, dat het weer wat ruimer kan ademhalen. Eureka nam de leiduig, maar Jan Wis se maakte gelijk. ONDO kwam op nieuw achter, doch nu scoorde Arie Jooase de gelijkmaker. ONDO bleef in het offensief, maar pas nadat er twee strafworpen gemist waren kon Adrie Hoefkens uit een derde strafworp de stand naar 3-2 tillen. Eureka kwam gelijk en nam zelfs de leiding en toen zag er voor de ploeg uit Sint-Laurens donker uit. Jan Wisse gaf in een pe riod e van Eureka-overwicht zijn ploeg echter moed door de gelijkmaker (4-4) te scoren en in de slotfase zorgden Rens Riemens en Anneke Alewijnse er voor, dat de winst in Sint-Laurens bleef. SWIFT n In een vrij waardeloze vertoning heeft Swift n het bezoekende Fluks IV met 16-6 Ingemaakt. Binnen het kwartier stond het al 5-0 voor de oranje-zwar ten, die het toen wel geloofden, zodat Fluks tot 5-4 kon Inlopen. Na de her vatting gooiden de Zeeuwen er weer een schepje open ze iepen uit naar 16-4 voordat Fluks gelegenheid kreeg de stand een wat draaglijker aanzien te geven. HVTITTNGFOSS (ANP) Jan Bols heeft zondagmiddag in de Noorse plaats Hvitüngfoas tijdens lntematio- naJe wedstrijden de vijfduizend meter gewonnen In 1 minuut 41,2 seconden. Op de 1500 meter zegevierde de Noor Groenvoid (2.10.2) voor zijn landge noot Ivar Eriksen. die de zelfde tijd liet noteren maar In de rit tegen Groenvoid iets later door de finish ging. Bols werd op deze afstand vijf de Fn 2.14.9 en Ard Schenk negende in 2.17.8. Zaterdag won Groenvoid al de 500 meter in 41.5 seconden. Per Willy Guttormsen eindigde als eerste op de 3000 meter (4.31.6). In het eindklassement bezette Groen void met 177,970 punten de eerste plaats. ZAALHANDBAL Kampioenschap van Nederland heren: ren: Sittardia-Olympus 189- Promotie naar hoofdklas dames: DES Quintes 77: QuintusDES 54. Quintus promoveert Promotie naar hoofdklas heren: Aals- meer-Swift 1111; Swift-Aalsmeer 15 —11. VLISSINGEN By de dames liet het fantasieloze Matador zich bjjna verras sen door Marathon 2. Vooral door goed schieten van de jongste Bevelander- telg, Lenie, stond Marathon 2 hij de rust voor met 14-11. Na rust speelde Marathon op balbezit en het duurde tot halverwege de tweede helft voor Lenneke van der Vllst op het Idee kwam uit dc zone verdediging te ko men om te trachten de bal te onder scheppen. Dit gelukte enkele malen i Matador s te winnen. Matador 2 snee beter, eerst wist dit enthousiaste team RKS met één puntje te verslaan, waar door deze meisjes zo in de winning- nood kwamen, dat Marathon 2 later op de avond geen schijn van kans kreeg. Matador won met 4 punten ver schil van Marathon 2, Matador 2 ver sloeg dezelfde ploeg met 15 punten. Uitslagen: Marathon 2-Malador 20-24: Marathon 2-Matador 2- 14-29: RKS Matador 2 19-20. jcelde heel v Marathon RKS Matador 2 Marathon 2 Scheldemond Marathon 3 EWC De to] 8 7 1 14 265- 50 3 12 200-165 5 12 161-213 5 10 169-209 7 6 128-271 9 2 98-253 8 2 68-196 De topwedstrjjd in d Matador-Raoing-Gr» door R G met gemengde gevoelens te gemoet gezien. Matador had zich in de afgelopen weken immers versterkt en bij R G was de vorm een beetje zoek. Gedurende het inspelen tegen RKS, waarbij R G tot 97 punten kwam, de hoogste score tot nu toe, liep het lek ker. Toeh twijfelde R G bij het betre den van het veld aan eigen kannen. Kees Kooman was op van de zenuwen, voor rust kwam hjj niet tot seoren, h(j beperkte zich tot praten tegen de scheidsrechter. Joost Looise, alterllik beheerst, maar Innerlijk ook niet zleh- In deze periode moest het bij R G ge heel komen van hun beide efficiëntste spelers, Sanderse en Filius. Twee niet uit het evenwicht te brengen figuren, met vooral Johan Sanderse in de re bound en in de opbouw niet te evena ren. Ook Dick Kooman stond verde digend zyri mannetje. Matador speel de in deze periode rustig en zelfver zekerd. Coach Bos mocht dan afwezig zijn, zijn plaatsvervanger Van der Mei had het niet moeilijk, nog niet tenmin ste. In het veld gaf de nieuwe aanwinst Kennis de talrijke toeschouwers re den tot ergernis en ook de scheids rechters hadden bezwaren tegen zijn speelwijze, zodat hij bij de rust reeds tegen 4 persoonlijke fouten aankeek De stand was toen 20-13 in het voor deel van Matador. Na de rust was het eerste schot van Kees Kooman meteen raak, dit gaf R G moed, bovendien moest Kennis het veld verlaten. In de derde minuut trok RG bij tot 22-19, Matador liep weer uit tot 28-21, er werd om en om gescoord en do gemoederen raakten verhit. Toen bleek, dat Van der Mei de diverse karakters in zijn ploeg niet zo goed door heeft als Bos dat heeft Theune begon zyn zelfbeheersing te verliezen, sprong zec-r wild op iedere hal, liep fouten op en werd uit het veld gestuurd. Van der Mei zette zichzelf halverwege de eerste helft in, dat had hij eerder moeten doen. Waarschijnlijk had hij dan samen met de briljante spelverdeler Cor Sanderse de ploeg weer in het gareel kunnen krygen. Nu liet ook Cor Sanderse zich mentaal van de wijs brengen, hij ging nis het ware met Theune mee en Matador maakte geen punt meer. Vanaf 32-27 in de negende minuut kwam RG in de tiende gelijk. De on verstoorbare Brian Harrisson schoor de 34-32 en RG liep in twee minuten naar 34-41 en het was bekeken. Hier na moest Dick Kooman met 5 fouten het veld verlaten, maar zijn plaatsver vanger Piet van der Luyk wierp zich onvervaard in de strijd en RG ging door. Vla 38-45 kwam het einde met 39-52. De topscorers bij Matador wa len Harrisson 7-4 en Osterthun 6-4, deze laatste kan op een goede wed strijd terugzien. Voor R G kwam Peter Filius deze maal aan de top, 7-7, Joost Looise 2-12 en Kees Kooman 0-11. De kampioenskansen van Matador hebben door deze onverwachte uitslag wel een flinke deuk gekregen. De andere eerste klas wedstrijden had den veel minder om het lyf. Matador won ruim van Old Stars. RKS kreeg de grootste nederlaag van het seizoen le verwerken tegen Racing Green en Marathon won ruim van M. de Ruyter hoewel de score toch een beetje be seheiden uitviel. Uitslagen: MatadorlRacing Green 39-52; Racing Green-RKS 97-13: Mata- dor-Old Stars 59-14 en Marathon-M de Ruyter 47-17. Blue Arrows-M. de Ruyter 2 2-0 (regl.)MTS-SCHIM 33-51. Stand: 1 14 299-193 1 12 255-141 2 12 187-140 2 10 247-202 5 4 182-243 7 2 168-301 9 0 93-211 Stand: Racing Green Marathon Matador M de Ruvter RKS Old Stars 11 10 1 20 666-273 11 9 2 18 472-316 11 8 3 16 586-333 10 2 8 4 263-411 9 2 7 4 204-556 10 0 10 0 202-504 In de tweede klas kwam M. de Ruyter 2 niet opdagen, zodat zowel Matador 2 als Blue Arrows op weinig bevredi gende manier twee punten rijker wer den. Marathon 2 speelde een aardige wedstrijd tegen Racing Green 2. maar kon de grote achterstand die voor de rust was opgelopen niet helemaal meer goed maken. MTS was niet opgewas sen tegen SCHIM, bij welke ploeg naast de eeuwige topscorer Leo de Hond, deze keer ook De liegt van zich deed spreken. Racing Green 2 Blue Arrows Matador 2 SCHIM Marathon 2 MTS M. de Ruyter 2 In de derde klas had dc leider Schel demond een vrije avond. De beide ach tervolgers, Old Stras 2 en Blue Arrows 2 zorgden niet verder achterop te ra ken. Old Stars 2 won van Blue Arrows 3. dat veel beter gaat spelen. Dit team scoort nu in één wedstrijd evenveel punten als in het begin van de compe titie in drie. Old Stars kwam weer tot 10 punten, we zien het treffen met Scheldemond met belangstelling tege moet. Blue Arrows 2 speelde heel wat be heerster dan in voorgaande wedstrij den en het resultaat bleef niet uit, zelf scoorde BA er lustig op los en zag tegelijkertijd kans de stuk voor stuk langere kweekscholieren op 12 punten te laten staan, vooral door een goede rebound van Jan van Haneghem en Kees Vermeer. Marathon 3 was niet de heren geloven het wel bij de trai ning of er wordt te weinig aandacht aan dit laagste team besteed. Uitsla gen: SCHIM 2-Marathon 324-14: Blue Arrows 2-RKS 2 32-12; Old Stars 2- Blue Arrows 3 40-34. Stand: Swift promoveert! Promotie naar overgebl. kl. b-heren: Fortuna-Hermes 1112. Hermes promoveert Promotie naar afdeling le klas dames: Robur-Hontenisse 123. Hontenisse-Robur 510. Robur promoveert Promotie naar afdeling le klas heren: Walcheren H-Hellas n 11—26: Helles n-Walcheren II 1513. Hellas II promoveert Dames junioren 2e klas: Walcheren n- Fortuna II 03. Meisjes adsp. le klas: Walcheren II- Marathon 20: Walcheren I-Robur 3 Olympus II 211. IV-Zeeland Sport n 23: Olympus n- Fortuna II 62. Meisjes pup. le klas: Walcheren I-Ma rathon 102; Olympus IWalcheren I 7—1Zeelanr Sport I-Fortuna 22. Meisjes pup. 2e klas: Zeeland Sport I Aafd. 2e klas A., heren: Olympus II- EMM H 19—8. Olympus n kampioen. VELDKORFBAL do A-Stormvogels 2 31; Zuidwesters -Atlas 61. Adsp. C.: Swift Vlug-Animo C 60; Ondo B-Stormvogels C 04. Adsp. D: Olympia A-Tjoba A 11. Adsp. E: Zaamslag-Luctor B 20; Luctor C-Togo C 0—5. Pupillen A: Animo Hip-Blauw Wit A 0-0- Pup. B: Animo Blits-Zuidwesters 60. Pu. C: Luctor-Togo 20. HOCKEY 3e klas A heren: DES-Best 12; Zwart Wlt-Warande 10; Rapide-Olympla 3 4e klas: MMHC-Cadetten 1—1; Goes- Vlissingen 42; Et ten Leur-HSD 30. Res. 4e klas: Pelikaan HI-MMHC TL 2 —2. Afdeling A: Rapide H-Push V 6—1; MMHC m-Goes II 3—3. Afd. B: MMHC IV-Pelikaan V 3—3. Rapide IU-Push VI 5—0 (regl.) Push VI niet opgekomen. 3e klas A dames: Pellkaan-MMHC 0 3: Hopbel-Olympia 3L 4e klas: Rapide-HSD 8—0. Afd. A: MMHC H-Pelikaan m 3—8. Zuidwesters-Olympia 141; Animo 2- Blauw Wit 64. 2e klas: All Ready-Swiff 4 2—2, KVL- Animo 3 77. 3e klas A: BKC-Ondo 2 6—0; Atlas 2- Top 1—6. 3e klas B: Luctor 2-Togo 2 82. Olym pia 2-Tjoba 4 53. Junioren: Togo-Stormvogels 35, Ani- mo-Blauw Wit 52: Volharding 2- Volharding 1 1—6: Swift 2-Swift 1 18 O. Adsp. A: Animo A-Biauw Wit A 90: BKC-Swift B 34. Adsp. B: KVL-Swift Kwiek af gek.; On- Scheldemond Old Stars 2 Blue Arrows 2 SCHTM 2 Marathon 3 Blue Arrows 3 RKS 2 8 8 7 5 0 16 159-116 2 10 217-178 3 10 208-165 3 8 155-158 6 4 107-128 6 2 120-181 5 0 124-164 ARIJS ~.ftal heefl geplaatst - Uefa-toern wordt gehouden, door de tweede wed strijd tegen Nederland met 3-1 te win nen. De Fransen hadden de eerste wedstrijd reeds met 2-0 gewonnen. In de voorronden heeft Frankrijk thans zes punten uit drie westrijden, en Ne derland 0 punten. De derde deelnemer is Zwitserland. ADVERTENTIE j Wie beweert, dat hij zijn totoformulier beter invult omdat hij rookt, overdrijft natuurlijk sterk. Wie echter beweert, dat een prima halfzware shag is, heeft gelijk! Of u er nu 13 of weer 7 goed hebt geraden, steek een (püv) op, dan róókt u in ieder geval voortreffelijk!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 13