ZLD. SPORT NIET MEER ONDERAAN RCS NAM KOP IN 4H OVER Goes verloor van SC Gastel WERELDRECORD DIETER FR0MM Valbovol naar kwartfinale Belgische schakers wonnen in Terneuzen RESERVES REORGANISATIE-PLAN KORFBAL AANGENOMEN II MARIA G0MMERS EN ZIJDERLAAN KAMPIOENEN VELDLOOP Atletiekduel tussen Zeeuwse selectie en ,La Gantoise' DE K0EIJER HAD DE LAATSTE RONDE NIET NODIG SJ Bokser voor het leven geschorst MAANDAG 10 MAART 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VLISSINGEN De belnngrijke wed strijd in de tweede klas B tussen Zee land Sport en Internos eindigde in een overwinning voor de thuisclub, die daarmede ook de onderste plaats over deed aan Internos. RUB en Vljjmense Boys kwamen een puntenverdeling overeen (1-1). 2e klas B: RWB-Vlljmense Boys 1-1, Zeeland Sport-Internos 4-2. RKTW Rood Wit Axel Uno Animo Alliance Longa Terneuzen RAC Vlijmense Boys VCW RWB Zeel. Sport Internos 16 8 3 5 19 28-20 16 6 6 4 18 23-19 15 7 3 5 17 24-18 15 8 1 6 17 24-18 15 7 3 5 17 17-17 16 7 3 6 17 27-19 16 6 5 5 17 23-17 16 8 1 7 17 27-22 16 6 4 6 16 18-18 15 5 4 6 14 17-17 15 5 3 7 13 25-31 16 5 1 10 11 17-28 15 3 3 9 9 14-40 temeyer. die uit eer twee tegen de touwei Zeeland Sport liep zelfs uit naar een comfortabel lijkende 3-0-voorsprong toen F. Nieuwersteeg in de 31e minuut zyn mislukte voorzet achter de mis tastende Internos-doelman De Vree! zag verdwijnen. Zeeland Sport ver slapte hierna echter en in de 39e mi nuut verkleinde Van Deuren de voor sprong met een hard schot tot 3-1. Na rust lag het Initiatief veelal bij In ternos. Het werd zelfs 3-2 toen in de 14e minuut Van Beers keeper Lange- maire verschalkte. De thuisclub zag het gevaar en verplaatste het spel. Tn de 23e minuut leidde dit tot een tref fer van Soetemeyer (4-2), waarna In ternos zich gewonnen gaf. Bij Zeeland Sport was opnieuw Ou-1 wens de grote animator in de voor hoede. Zld. Sport Internos Zeeland Sport, nog steeds zonder EI\c en Doeland, heeft in een goede wed strijd een belangrijke zege behaald op mede-degradatiekandidaat Internos. De wedstrjjd ging snel op en neer en beide ploegen hadden het accent op de aanval. In de 20e minuut opende Soetemeyer de score voor Zeeland Sport (1-0). Tien minuten later was het weer Soe- MIDDELBURG Iri de vierde klas H kreeg Hanswc-rtsc Boys een stevig pak slaag van het bezoekende Bier vliet (0-7). Walcheren stuurde Clingfl niet een 3-1 -nederlaag naar Zeeuwseh- Vlaanderen terug en RCS kwam tegen Corn Boys maar Juist met de hukken over de sloot )l-0). Het leverde de Souburgers «Ie eerste plaats op, al staat HYV '24 er relatief to«-h nog het beste voor. Renesse bezorgde Sluiskil Uitslagen. Hansw. Boys - Biervliet 0-7. Walcheren - Clinge 3-1, RCS - Corn Boys 1-0, Renesse - Sluiskil 4-1. RCS 17 12 16 11 VENLO (ANP) - De strijd om de Ne derlandse veldlooptitels. die zondag op het Snelle Sprong-parkoers in Tegelen werden gehouden, heeft weinig nieuwe kampioenen opgeleverd. Maria Gom- niers prolongeerde haar titel bij de da mes, terwijl Jan Zijderlaan on de 10.000 meter heren en Jos Hermens bij de A-jongens opnieuw de snelsten Bronzen medaille winnares Maria Gom- mers ondervond op het snelle parkoers dat grotendeels over bospaden voerde, vrijwel geen tegenstand van beteke nis. Dja Keizer moest de Limburgse al direct na het begin laten gaan en eindigde met zeven seconden achter stand op de tweede plaats. Maria Gom- mers' zus Els zorgde voor een com pleet familiesucces door op de .derde plaats beslag te leggen. Jan Zijderlaan. die vorig jaar in Hel mond moeiteloos kampioen werd, on dervond nog minder tegenstand. Van zijn concurrenten moesten No op den Oordt en Egbert Nijstadt het wegens nekte laten afweten terwijl Wim van Gerven te laat arriveerde omdat Z'jn auto tijdens een koffiepauze in Nij megen gestolen was. Van Gerven start te toen later op het kortere kaïïi- pioensnummer over 5000 meter, dat hij zonder al te veel inspanning op zijn naam bracht. Jan Zijderlaan, die on- middelijk na de start de leiding nam heeft het grootste gedeelte van do strijd .marathonkampioen Aad Steylen op geruime afstand achter zich gehad. Op de eindstreep bedroeg het verschil tussen Zijderlaan en Stey len zeventien seconden. Piet Vonck van RKHAV uit Hulst eindigde op een verdienstelijke vijfde plaats. VLISSINGEN In de derde klas D zag Goes zondagmiddag zijn kansen op de titel weer verkleind door de ne derlaag tegen SC Gastel (1-2). In de onderste regionen stelde Zierikzee al les in het werk om nit de huurt van de laatste plaats te komen. Vogel waarde, dat er zelf ook niet zo floris sant voor staat werd er hel slachtoffer van (2-0). Derde klas D: Zierikzee-Vogelwaarde 2-0, Goes-SC Gastel 1-2. Dosko 18 10 3 5 23 40-30 SC Gastel 17 9 3 5 21 38-22 Goes 17 7 5 5 19 37-31 Steenbergen 17 8 3 6 19 30-30 Hontenisse 17 7 4 6 18 33-32 Meto 18 6 5 7 17 23-32 Breskens 17 7 2 8 16 38-34 Steen 17 7 2 8 16 21-20 MOC '17 17 5 5 7 15 24-26 Vogelwaarde 16 5 4 7 14 19-23 Zierikzee 17 6 2 9 14 33-43 Grenswachters 16 4 4 8 12 22-35 Goes-SC Gastel Een gedurende de gehele wedstrijd voortdurend op de aanval spelend Goes heeft niet kunnen voorkomen, dat Gas tel met de volle buit huiswaarts is ge keerd. Goes kwam al in de vijfde minuut aan de leiding, toen Debbaut een verre vrije trap via een tegenstander in het Brabantse doel deponeerde (1-0). Ge sterkt door dit plotselinge en vroege succes gtrig Goes door. Met fris aan vallend spel leek de thuisclub regel recht op de zege af te stevenen. Tegen UDEN In het Noordbrabantse Uden zijn zondag nationale motorsprints ge houden. Opvallend en voor de kenners vaak om t.e smullen waren de verschil lende motoren, die de leken even vaak de wenkbrauwen doen optrekken: hier een machine met een 1150 cc Volks wagenmotor, bereden door P. Cornet uit Bilthoveh, die zijn vliegende paard Iron Maid had gedoopt. de verhouding in kwam Gastel in de 20e minuut naast Goes door een kop bal van Jacobs, waarbij de Goese doel man niet helemaal vrijuit ging (1-1). Ook in de tweede helft bleef Goes voortdurend aanvallen. Gastel moest het slechts hebben van enkele tegen stoten. die allerminst gevaarlijk bleken te zijn. Debbaut en Lamain kregen niet onaardige scoringskansen, maar het gelukte deze middag niet meer om tot scoren te komen. Vijf minuten voor tijd schoot Jacobs zijn ploeg naar de overwinning. Na een vrij tam opge zette aanval verzuimde de Goese ach terhoede deugdelijk in te grijpen. Ja cobs kon zelfs de bal nog goed leggen en Waisapy het nakijken geven (1-2). 7ier!i"»?-Vocelwaarde In een slecht gespeelde wedstrijd is het Zierikzee gelukt op twee belangrijke puntjes beslag Ie leggen. Het was dui delijk te zien. dat hier twee elftallen aan het werk waren, die in de onderste regionen van de derde klas verblijven. OnbegTypeljjk was het evenwel, dat er j met niet meer ijver om de kostbare puntjes werd gestreden. Voor de rust was het technisch beter, maar onproduktlef spelend Zierikzee de betere, ploeg. Geheel tegen de veld-1 verhouding in had Vogelwaarde nog| biina de leiding genomen toen bil een j uitval de bal door de paal werd ge-1 keerd. In de 34e minuut kon de thuis-1 club de leiding nemen toen de vrij- j staande Vermeulen onhoudbaar in- i schoot (1-0). met welke stand ook de rust aanbrak. Na rust was de wedstrijd nog nauwe lijks het aankiiken waard. In de mees te gevallen werd het een onsamenhan gend heen en weer getrap, waarbij elk verband ontbrak. Op verrassende wilze slaagde Vermeulen er in de 37e mi nuut nog in met een effectvol schot de TERNEUZEN De eerste ronde van het Zeeuws-Belgische kanaalzone schaaktoernooi is geëindigd in een overwinning voor de Belgische scha kers. De eindstand was 26'i13"/»- De wedstrijden zijn zaterdagmiddag ge speeld in hotel .Des Pays Bas' in Ter neuzen. De schaakclub Terneuzen, die in 1962 al eerder een dergelijk toernooi hield, tekende voor de organisatie. Op 26 april volgt de tweede wedstrijd, die zal «orden gespeeld in Gent. De ontmoeting van afgelopen zaterdag verliep in een uitstekende sfeer. Even nn 8 uur opende de heer W. de Ridder, voorzitter van de Terneuzense schaak club, het toernooi. Men heeft bij het be stuur de indruk dat deze Zeeuwse con tacten door de Belgische schakers bij zonder op prüs worden gesteld. UITSLAGEN: EERSTE BORDEN: W. Waerie Gentbrugge-J. Jansen (W. -Zws-Vlaanderen) J. Petry (Mariakerkej-J. Dubbeldam (Sluiskil') J0: E. Criel (Amicale)-A. P. Beishui- huizen (Terneuzen) 1—0; Patteuros (Comb. Gent)-P. Rotte (Comb. Wal cheren) 10; M. Bonn (Jean Jaures)- H. de Ridder (Axel) 10. BORDEN NUMMER 2: Planckaert.-M. Rinn (Sluiskil) 0—1; J. Goormachtig jr.-C. W. de Ridder (Ter neuzen) ViH. Thijs-C. de Rijke (Walcheren) 10; Pannemaecker- Kloosterman (Axel) V2VaA Wil- lenis-F- de Putter (W.-Zws .-Vlaande ren) 10. BORDEN NUMMER 3: R. Verkouille-C. H. Provoost (Terneu zen) 10; D. van Wambeke-H. Smit Roeters i Walcheren) 10; M. Aers- sens-O. Bolleman (Axel) 01; Castec- ker-I. Luteyn (W.-Zws.-Vlaanderen) 0 1; F. Goethals-P. C. de Regt (Sluis kil) 1—0. BORDEN NI MMMER 4: Van Geertruv-Meerman (Walcheren) 1—0; O. Petii-T. van Wijck (Axel) 1— 0; De Clootere-Van der Waag (W.-Zws. Vlaandren) 10: De Somn)e-G- Tacq (Sluiskil) l,2 'iR. van Loocke-W. G. de Ridder (Terneuzen) BORDEN NUMMER 5: J. Bernaert-Van Vliet (Axel) 01: G. Verwilst-J. Jansen (W.-Zws -Vlaan deren) 01; Stang-Mariman (Sluiskil) 10: Content-B. Hovestadt (Terneu zen) 01; Faelens-Schout (Walche ren) 10. BORDEN NUMMER 6: M. Bernart-J. C. Lomvs W.-Zws.- Vlaanderen) 01; G. Wantz-Jim v. d Vrede (Sluiskil) 01; Blancquart-C van Cadsand (Terneuzen) U; Van Keinöïlch-J. Warners (Comb. Walche- HULST Zondag 27 april zal er op j het gemeentelijk "sportpark te Hulst een a.tletiekm eeting gehouden worden i tussen een Zeeuwse selectieploeg en de ploeg van de Belgische atletiek vereniging ,Ln Gantoise'. In deze Bel-| gische ploeg zullen de bekende cracks Vergauwen en Hillaert van de part.;! zijn. ren) 01: Beeckman-Elbertse (Comb. Axel) 10. BORDEN NUMMER 7: V. d. Wynkele-J. Ramondt (Sluiskil) 1 0; M. Goormachtigh-W. J. Eberhard (Terneuzen) 1—0; Van Eeckliout- Jonckheer (Walcheren) 1—0; De Cos- tr-Van der Brughen (Axel-Comb.) 0 1: Van Ilaelter-Leenhouwers (W.-Zws.- Vlaanderen) 10. BORDEN NUMMER 8: M. Waerie-M. de Kraker (Terneuzen) 10; J. Anthonis-uintijn (Walcheren-! Comb.) Moreau-Van Loocke Axel Comb.) 1—0: De Raedt-Welling W-Zws.-Vlaanderen) 10: Van Neve-i le-Harpe (Sluiskil Comb.) 10. De totaalstand na deze eerste roode: j Jean Jaures 7'i, uit 8 (ongeslagen): Amicale 6 V-Mariakerke 5Gentbrug ge 4 'AW.-Zws.-Vlaanderen en Comb. Axel 3Ié: Comb. Gent 3; Sluiskil Comb, en Terneuzen 2*6Com. Walcheren 1&.1 hl MUIDEN De Middelburgse atletiekvereniging Dynamo houdt zaterdagmiddag bij Oost- kapelle een prestatie-strandloop. Deze foto geelt reeds een voor proefje van dit gebeuren, dat naar de organisatoren verwach ten, zo'n tweeduizend deelne mers zal trekken. HVV '24 Sluiskil Biervliet Oostburg Walcheren Koewacht Clinge Renesse Hansw. Boys Corn Boys IJzendijke 16 9 15 11 15 2 17 3 4 1 28 46-17 5 0 27 49- 8 5 2 23 30-15 0 4 22 51-20 4 6 18 20-35 3 6 17 45-29 2 9 12 32-38 4 9 12 24-42 2 10 12 29-45 1 9 7 22-37 3 10 7 14-35 1 13 7 19-58 Veerse Boys II TOP II De Valk II RKC II TSC II NAC III UNA II Brabantia n Vlissingen II Internos n Spechten II Dosko n 15 2 0 2 20 31-26 5 2 19 37-18 3 4 19 28-24 6 2 18 20-16 1 5 17 30-17 2 4 16 34-24 6 4 16 27-22 6 4 14 37-31 4 6 12 41-35 4 8 8 16-27 1 11 7 27-58 2 11 6 26-56 Reserve tweede klas C: Breskens II- MOC 17 H 2-2. Middelburg li-Baronie Hl 2-1, Zeeland Sport ü-Roosendaal II 2-4. Axel H-RBC m 1-6. Rood Wit II Middelburg n RBC III NAC IV Terneuzen II Roosendaal n MOC 17 n Axel II Zeel. Sport II Baronie III Breskens II 14 3 2 25 39-14 1 24 35-12 2 18 29-18 6 15 27-26 2 5 14 28-27i 2 7 14 24-26 6 5 10 15-25 2 8 10 26-36! 2 9 8 17-39! 19 7 21-321 1 10 7 25-41 Reserve derde klas C: Middelburg III- Steenbergen n 3-1, Corn Boys II-Axel III 4-1. 14 11 14 10 Meto n Alliance It Zierikzee II RCS II 13 Middelburg III 11 Steenbergen II 13 Goes n 13 Vlissingen III li Axel in 12 Corn Boys II 11 4 6 0 25 39-13 3 21 43-16 4 14 25-27: 5 13 40-35! 3 12 23-26! 6 11 28-30 j 7 10 32-44 5 9 37-321 7 6 21-31; 8 5 13-47 HOEK De beslissing bij het biljart- kampioenschap driebanden eerste klas van het district Zeeuwsch-Vlaanderen j in cafetaria .De Instuif in Hoek is te-j gen de verwachting in toeh nog eerder: gevallen dan men had verwacht. De verwachting was namelijk, dat de kam- j pioen moest komen uit de laatste partij j tussen De Koeyor en Jansen, maar de j voorlaatste partij werd verrassend door[ Leeraert van Sandrini verloren, waar-] door De Koeijer onbereikbaar was ge-' worden voor de concurrentie. Favoriet Claeijssens, na vijf ronden al in een hopeloze positie verkerend, nam vr(jdag en zaterdag niet meer deel aan de laatste twee ronden. H(j lag ziek te bed en de door hem gespeelde partijen kwamen dan ook te vervallen. De kortste partij was die tussen Lam- po en Ars. Lampo won deze in 37 beur- ten, terwijl in deze partij tevens de hoogste serie (6) werd gemaakt. De uitslag luidt: 1. K. de Koeijer. SBC. Sluiskil. 150 caramboles 325 beurten, hoogste serie 5. 0.462 gemiddelde, n funten: 2. J. Leeraert, De Kroon, Hulst, 37-322-5-0.425-8; 3. R. Lampo. HBC, Hulst, 137-320-6-0.428-6; 4. J. Jansen. TOP. Axel, 131-323-5-0.406-6; 5. R. Sandrini, KOT, Sas van Gent. 130-325- 5-0,400-6; 5. R Sandrini, KOT. Sas van Gpnf 130-325-5-0,400-6: 6. A. Ars. ABC Axel. 126-302-4-0,417-5; 7. G. van Dors- selaer, HBC, Hulst, 130-403-3-0,323-0 punten. HANSWEERTSE BOYS-BIERVLIET Bij de rust hadden de bezoekers al een veilige 0-3-voorsprong. Door Boekhout, Goóssens en De Meyer werd deze stand bereikt. Na de hervatting voerden Goossens. Boekhout, De Mey er en De Ruijsscher op regelmatige wijze de Biervliet voorsprong op tot 0-7. WALCHEREN - CLINGE Voor de rust was het een matige vertoning. Na 20 minuten slaagde Van de Broek erin de Vllssingers aan een voorsprong te helpen 1-0). Het duurde tot een kwar tier na de rust voor Van Oosterhout «ie stand op 2-0 kon brengen, Negen minuten later benutte dezelfde speler een strafschop 3-0en pas 4 minuten voor het einde slaagde Van Tienen er in het Clingedoelpunt te fabriceren (3-1). De Walcherenspeler Jos Men- here had het ongeluk in deze wedstrijd een arm te breken. Corn Boys in de wacht kon slepen (1-0), was er geen reden tot juichen. Daarvoor Ls het spel van «Ie Soubur gen» toeli teveel afhankelijk van de factor geluk. Het geheel drjjft op de defensie, de voorhoede weet geen vuist te maken en als RCS straks in de uit wedstrijd tegen HVV '24 een kans wil maken zal er uit een ander vaatje go- lapt moeten worden. Na 25 minuten besliste Van Ruiten «Ie strijd tegen Com Boys Ir. het voor deel van zijn ploeg. Hij schoot een vrije trap, van 20 meter afstand, hard langs de binnenkant van de paal. onhoud baar voor de goede Eoysdoclman (1-0). In de resterende speeltijd bleef hel een stormlopen van de belde aan- valsllnics tegen de veel sterkere ver dedigingen en er werden geen bres sen meer geslagen. RENESSE - SLUISKIL Het spel van Renesse blijkt Sluiskil niet te lig gen Het werd de tweede Sluiskil- nederlaag en weer tegen deze tegen stander. Nu dient gezegd, dat Reneasse verrassend goed speelde. Na 7 minuten trof Goossens de roos (1-0) en 4 mi nuten voor tijd kwam Sluiskil pas ge lijk door een doelpunt van De Feber (1-1). Na rust een overwegend ster ker Renesse. dat vla Bezuijen na 10 minuten'on 2-1 kwam. Halver wege de tweede nelft rondde M. Koo- man een goede voorzet van Ragas op de juiste wijze af (3-1) en 7 minuten later zorgde Dorst voor de 4-1-eind- uitslag UITSLAGEN 4E KLAS G Kaalm Boys - RKFC 4-0. Divo - Halsteren 0-3. Odio - VES '35 1-3, SVC - de Schutters 0-5. Schutters Halsteren VES '35 Kaalse Boys Cluzona RKFC BSC Vosmeer Divo Odio SSVC Nw Borgvliet 16 10 5 1 25 34-13 17 11 3 3 25 30-18 16 9 4 3 22 38-15 17 9 4 4 22 37-23 17 6 6 5 18 26-20 16 6 4 6 16 26-29 16 5 5 6 15 24-30 17 4 7 6 15 21-26 15 5 4 6 14 18-20 17 1 9 7 11 14-32 16 1 6 9 8 15-34 16 0 5 11 5 17-40 BELGRADO (ANP) De vierde edi tie van de Europese indoor atietiek- kampioenschappen die zaterdag en zondag in de Jaarbeurshallen van Bel grado werd gehouden, heeft naast twee officieuze wereldrecord nog talrijke voortreffeljjke prestaties geleverd. do meeste indruk door zijn overwin ning op de 800 meter. Fromm liep de afstand van kop af In 1 minuut en 46.6 seconden. De 20-jarige Oostduit- j ser die in Mexl«x>-Stad als zesde ein- digdo op de 800 meter verbeterde het! officieuze wereldrecord van de Austra liër Ralph Doubell met 0.6 seconde. Het tweede wereldrecord sneuvelde opj de 800 meter dames. Ook op dit num mer werd de prestatie geleverd door een Oostduitse deelnemer. De blonde Barbara Wieck zegevierde in 2 minu ten en 05.2 seconden. Het oude offi cieuze wereldrecord was met 2.06.3 in handen van haar landgenote Karen Burneleit. De Oostduitse afvaardiging was overi gens toch zeer succesvol. Van de 23 titels veroverden de Oostduitsens er liefst zeven. Behalve de twee titels op de 800 meter door Dieter Fromm en de 17-jarige Barbara Wieck gingen gouden medailles naar Klaus Beer (ver 7.77 m). Rita Schmidt (hoog 1.82: ml. Karin Balzer (50 m horden, 7.2 sec). Wolfgang Nordwig (polshoog 5,20 m) en Marita Lange (kogelsto ten 17,52 m). Rita Schmidt en Karin Balzer prolongeerden met hun over winningen de titels die zij vorig jaar in Madrid veroverd hadden. Colette Beason, de Olympische kam- Êoene op de 400 meter, maakte in tlgrado opnieuw een voortreffelijke indruk. I>e donkerharige Franc;aise, die in serie het Europese indoor record; evenaarde met een tijd van 54.2 se conden. was zaterdagavond toen de fi nale van dit nummer gelopen werd nog sneller: 54 seconden. Met die tijd egaliseerde zij het wereldrecord. Irena Kirszenstein, de olympisch kampioene! op de 200 meter, die in Mexico-Stad; verrassend gewipt werd voor de finale! van het verspringen, veroverde twee! titels. De Poolse atlete werd kampioe-, ne bij het verspringen met 6,38 m en zegevierde tevens op de 50 meter met j een tijd van 6.4 seconden. In Belgrado bleek hoe snel het pols- stokhoogspringen zich ook ln Europa ontwikkeld heeft. Van de twaalf deel nemers sprongen er liefst zeven vijf meter of hoger. De grote verrassing was het feit dat Klaus Schiprowski (W Did) met 5.40 m winnaar van de zilveren medaille in Meico, de aan-l vangshoogte van 4.80 meter niet haal- de. Bijzonder spannend was het hoog springen heren waar drie atleten, Va lentin Gavrilo (Rusl) Henri Elliot (Fr) en Ion Serban (Roem) allen 2.14 Bolzano wil zich kandidaat stellen voor de organisatie van de winterspe len 1976. De gemeentelijke autoritei ten hebben het verklaard aan Giulio Onesti, de voorzitter van het Italiaan se Olympische comité, ter gelegenheid van diens bezoek aan de stad. UTRECHT (ANP) Tijdens de algemene ledenvergadering van de Konink lijke Nederlandse Korfbalbond is een voorstel van het hoofdbestuur aange nomen om de organisatie van de bond grondig te herzien. De zelfstan«iige regionale bonden, «lie gedurende vjjftig jaar het lagere korfbal hebben ge regeld, worden ontbonden. Hiervoor In de plaats worden met ingang van 1 juni elf afdelingen opgericht, die de taak van deze bonden overnemen. Voorts namen de afgevaardigden het voorstel van het hoofdbestuur aan, de rechtstreekse vertegenwoordiging van de verenigingen op de algemene ver gadering te vervangen door een groepsvertegenwoordiging. De verenigingen uit de afdeling zullen voor elke duizend korfballers in hun gebied één afge vaardigde mogen aanwijzen. De afdelingsbesturen mogen elk twee vertegen woordigers zenden. De reorganisatie behelst voorts dat elke afdeiing een be zoldigde administratieve kracht in «ïïenst mag nemen. De KNKB vergoedt de helft van de hieraan verbonden kosten uit de centrale middelen. De andere helft komt voor rekening van de afdellngskassen. De voorstellen ontmoetten veel tegenstand van een zestal regionale bonden. Speciaal de Groningse, de Drentse" en Dordtse korfbalbond hadden grote bezwaren. Niettemin werden alle voorstellen met de vereiste tweederde meerderheid aangenomen. Tijdens deze bijeenkomst steunde de SDKB Schouwen-Dulvelandse korfbal bond) een amendement van de Dordtse korfbalbond. In dit amendement werd gesteld dat met name de regionale bonden In Zuid-West-Nederland zelfstandig moeten blijven maar dat deze bonden wel ln onderling overleg tot een samen werking moeten komen. Dit amendement kreegt geen meerderheid. De heer J. Th. Brouwer uit Zierikzee (ere-voorzitter van de SDKB) wees er nog op dat de SDKB geen winter maar een zomercompetitie heeft en dat de SDKB reeds een eigen administrateur heeft. Het nieuwe huishoudelijke reglement moet nog nader worden uitgewerkt. De SDKB hoopt dat hierin de uitzonde ringspositie van het Schouws korfbal (zomercompetitie) geregeld kan worden. REGGIO EMILIO (ANP) Door een schitterende overwinning van 1-3 (3-15 7-15 15-6 5-15) op de Italiaanse kampioensclub Maxmare uit Reggio Emilio heeft Valbovol uit Woerden zich zaterdagavond geplaatst voor de kwartfinales van het volleybaltoer nooi om de Europese beker voor landskampioenen (dames). Een enorme prestatie, die werd be reikt door beheerst en koelbloedig volleybal. Na de wedstrijd van een week terug ln Woerden (Door Val bovol met 30 gewonnen) lagen de papieren voor de Nederlandse dames bijzonder gunstig. Vlak voor de wedstrijd deed zich de onplezierige situa/tiè voor dat de door de internationale bond aangewezen Turkse scheidsrechter niet was komen opdagen. De consequentie h.ervan was dat nu een Italiaanse scheidsrechter het gestoelte beklom tot schrik van de V'albovolleid-ng. maar de voor moeilijkheden bleek ong- Scheidsrechter Franco Guzzardi ves tigde meteen in de eerste minuten al een uitstekende indruk en floot een voortreffelijke wedstrijd. De beslis sing in dit Europacupduel liet met langer dan tien minuten op zich wach ten. Valbovol, dat geladen binnen de lijnen kwam. startte zeer geconcen treerd en zorgde met foutloos spel voor een snelle voorsprong 0-3. Deze eerste acties veroorzaakten al direct paniek in de verdediging van Maxmare Latore. De uiterst ner veuze Italiaanse dames maakten zowel technisch als tactisch vele fouten. H oof da an valst e rs deden soms het werk van spelverdeelsters en daardoor was de aanval van Maxmare van ie der gevaar ontbloot. Valbovol stelde hier een gesloten blok en een goede spelopbouw tegenover. In korte tijd bracht de Woerdense formatie ae score omhoog en bereikte een be slissende voorsprong van 1-14 Max mare Latore was verslagen ondanks een kleine opleving (3-14). Bij 3-15 De overige sets vormden si echts een formaliteit. Valbovol, dat ook de tweede set in winst wist om te zet ten 7-15), ontsnapte in de derde peri ode. Coach Blankers schakelde en kele wisselspeelstere in en daardoor kon Maxmare Latore met 15-6 in de derde set de eer redden. In de vierde set stelde Valbovol met 5-15 orde op zaken en dat bepaalde de eindstand GLASGOW (ANP) De 27-jarige Schotse bokser Willie B'.ack. die don derdagavond tijdens de interlandwed strijd tussen Schotland er. Marokko de Marokkaanse scheidsrechter M' Si- ka Haj Mohamed te lijf ging. is zon dag door de Schotse amateur ookabond voor het leven geschorst. op 1-3. Valbovol zal nu in de kwart- VLISSINGEN Moment aan het net finales uitkomen tegen de kampioen tussen volleybalploegen van Zuidwes- van Bulgarije Akademika uit Sofia, tere en Egaspo.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 11