WAT BIEDT HET CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN ZEEAND IIW ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS WALCHEREN DE BEVELANDEN EN SCHOUWEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN Christelijke school voor mavo te Oostburg, Noordwal 43 GEMEENSCHAP VAN SCHOLEN VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS OP WALCHEREN MIDDELBURG VLISSINGEN ATHENEUM EN HAVO: MAVO: GEMEENSCHAP VAN SCHOLEN V0PP CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS TE GOES, KRABBENDIJKE,WISSENKERKE, YERSEKE EN ZIERIKZEE CHR. MAVO-SCHOOL TE AXEL Opgave van nieuwe leerlingen Zeldenrust-college te Terneuzen christelijke scholengemeenschap voor Zeeuwsch-Vlaanderen school voor havo en mavo, met atheneum-dependance van het christelijk lyceum voor Zeeland te Goes. 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 8 MAART 1969 KIND? De gemeenschap van scholen voor christelijk voorbereidend wetenschappelijk er algemeen voortgezet onderwijs op Walcheren omvat de volgende scholen: Christelijke scholengemeenschap voor Walcheren, atheneum en school voor havo. Elzenlaan 4, Middelburg, tel. (01180)3836 Rector: drs. H. Stegeman. Griffioenschool voor christelijk mavo Olmenlaan 8, Middelburg, tel. (01180)4593 Directeur: A. B. Nieuwenhuijse. Oranje-Nassauschool voor christelijk mavo Oranjelaan 11, Middelburg, teL (01180)—5274 Directeur: F. Rhebergen. Ds B. Smytegeltschool voor mavo Koninginnelaan 39, Middelburg, tel. (01180)4873 Directeur: B. de Jonge. Prins Willem-Alexanderschool voor christelijk mavo H. Avercamplaan 1, Vlissingen, tel. (01184)3080 Directeur: A. Jorritsma. AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN kan plaatsvinden voor: bij de rector van de christelijke scholengemeenschap voor Walcheren op: donderdag 27 maart van 17.00-18.00 en van 19.00-21.00 uur; vrijdag 28 maart van 19.00-21.00 uur; dinsdag 1 april van 19.00-21.00 uur; in het schoolgebouw- via de hoofden van de lagere scholen, vóór 1 april 1969. Aanmelding van leerlingen voor de brugklassen, cursus 1969-1970 A. voor het mavo: 3- en 4-jarig (graag vóór 1 april 1969) GOES a. De Casembrootschool voor chr. mavo Beukenstraat 2, tel. 011005400, via het hoofd der lagere school of bij de directeur, C. Oosterom, Nachte gaallaan 86, tel. 011005663. Spreekuur directeur: iedere dinsdag van 15.00-16.00 uur in het schoolge bouw of op andere tijden na telefonische afspraak. b. Voethisschool, mavo op geref. grondslag voor Goes en omstreken Van Dusseldorpstraat 45, tel. 011006618, via het hoofd van de lagere school of schriftelijk aan de directeur P. Murre, Oostsingel 28, Goes. tel. 01100 6950. KRABBENDIJKE Chr. mavo voor Oost-Zuid-Beveland Hinkelingestraat 10, via het hoofd van de lagere school of b(j de directeur H. Don, Noordweg 30, teL 01134—467. WISSENKERKE Chr. niavoschool voor Noord-Beveland Julianastraat 28, vla het hoofd van de lagere school of bij de directeur H. van Elven, Julianastraat 26, teL 01107—427. ZIERIKZEE YERSEKE Chr. mavo te Yerseke Vierstraat 19, via het hoofd van de lagere schooi of bij de directeur Ph. Vijfhuize, Oude Boogaert 37, teL 01131—1643. Chr. mavoschool van Schouwen-Dulveland De Huybertstraat 35, teL 01110—2823, via het hoofd der lagere school of bij de directeur J. C. Spaans. Mulockstraat 26, tel. 011102572. Spreekuur direc teur elke dinsdag van 16.00-17.00 uur en van 20 00- 21.00 uur in de schooL B. voor havo, atheneum en gymnasium Christelijk lyceum voor Zeeland Bergweg 4, Goes, tel. 011007701, bij de rector drs. K. de Jong Ozn., in het schoolgebouw op: maandag 17 maart van 16.00-18.00 uui en van 19.30-22.00 dinsdag 18 maart van 11.00-12.00 en van 19.00-21.00 uu vrijdag 21 maart van 16.00-18.00 uu Opgave voor de hogere klassen dient eveneens op bo vengenoemde data te geschieden. N.B. 1. Voor nadere gegevens over de samenwerking van bovengenoemde scholen kan men zich wenden tot bovengenoemde schoolleiders. 2. Op alle scholen van de gemeenschap wordt het onderwals in de moderne talen gegeven volgens de zogenaamde directe methode talenpracticum). 3. Eveneens worden ln alle brugklassen voor alle vakken dezelfde methodes gebruikt. TOELATING: L. Tot de brugklas: op gunstig advies van het hoofd van de lagere school. 2. Tot andere klassen: in overleg met de betreffende scholen. Inlichtingen en ook opgave bij: TUINSTRAAT 3 TELEFOON 01155—2084 zo mogelijk vóór 1 mei 1969: a. vla de hoofden van de lagere scholen b. rechtstreeks aan de school De school vormt een onderdeel van de gemeenschap van scholen met het Zelden- rustcollege havo-mavoschool) te Terneuzen. Heeft goede samenwerking met het lager beroepsonderwijs te Axel en omstreken. Biedt daardoor goede doorstromlngsmogelijkheden. Is een mavo-experimenteerschóol. Heeft hierdoor een zeer moderne outillage. Heeft een drie- en een vierjarige afdeling. Biedt grote keus t.a.v. het vakkenpakket de directeur: J. Th. Klein, Van Middelhovenstraat 21. Axel, telefoon 011551515 de adjunct-directeur. A. J. Kisjes, Groen van Prinstererlaan 9, Axel, tel. 011551960. AANMELDING VAN NIEUWE LEERLINGEN: vanaf maandag 10 maart tot en met woensdag 30 april. A. VOOR DE BRUGKLASSEN (mavo, havo en atheneum): a. bij de hoofden van de lagere scholen; b. eventueel bij de schoolleiders, de heren A van Dijk en M. Luteijn. Toelating geschiedt door een daartoe benoemde toelatings commissie. op grond van het advies van het hoofd van de lagere school, een schoolvorderingentest en eventueel een psychologische test. B. VOOR DE MAVO- EN ULO-AFDELING bij de heer M. Luteijn. C. VOOR DE ATHENEUMl, HAVO- en HBS-AI-DELING bij de heer A. van Dijk. ADRESSEN SCHOOLLEIDERS: A. van Dijk, Mozarthof 17, Terneuzen (school) (toekomstig tel. nr. 4029). Rembrandtlaan 4, Terneuzen (huis), tel. 4403. M. Luteijn, Grenulaan 24, Terneuzen (school), tel. 2657, Bilderdijk- straat 9, Terneuzen (huis) tel. 3815. e 8"! E k m li S I iSdFÜ Aangifte van leerlingen zo spoedig mogelijk via de hoof-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 12