WALCHEREN DAAGT GOES, TERNEUZEN EN HULST UIT OM BASKETBAL TE BEGINNEN Zware beproeving voor Hagenaars BRUNDAGE: AANVAL OP COMMERCIE IN DE SPORT RUSSEN HANDHAVEN ZICH DOOR FRONTVERKORTING PARTIJ TOERNOOI- Nu er drie nieuwe sporthallen op komst zijn HOOGOVENSCHAAKTOERNOOI 9 SPORTAMBTENAREN GOES EN TERNEUZEN OPTIMISTISCH TOEVALLIG SPORTLERAREN GROTE STRIJD OM HEGEMONIE BARST LOS.... HULST GOES SCHAATSERS SNEL OP 1500 METER TERNEUZEN REUZEN? LANGEWEG WEIGERT REMISE RAYONKLAS PROTEST REE AFGEWEZEN KEEPSTER VAN WALCHEREN BIJ CENTRALE TRAINING DONDERDAG 30 JANUARI 1969 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT SCHAKEN Dr aohaakgrw.meester Micha! za! na afloop van he: Hoo, nool op 4 februari Oeg- klokséance spelen Ais ■iers funderen tien lede--, v ir schaakgenootschap. var. wel ging Botwinnik erelid - met een speler uit Den Ha ixt Leider. (Van onze sportredacteur). VLISSINGEN .Met uitzondering van 210 vierkante kilonieter is de hele provincie Zeeland (in totaal bijna 1750 vierkante kilometer land) voor de Nederlandse Baskethal Bond nog een witte, onont dekte vlek op de landkaart. En zelfs die 210 aan de basketballers wel bekende vierkante kilometers (te weten het hele schiereiland Wal cheren) zijn nog lichtelijk overdreven want op Walcheren wordt alleen in Middelburg en Vlissingen basketbal bedreven. In de rest van de provincie is basketbal een sport van horen zeggen, van toe vallig eens zien op de tv en in een enkel geval een sport die er e\ en was als een mislukt experiment. .Maar dat wordt anders', voorspelt optimistisch de Vlissingse gym nastiekleraar Henk Braker (34), die competitieleider is van een dis trict van de Nederlandse Basketbal Bond, dat zich. ondanks de Wal cherse beperktheid al moedig .District Zeeland' noemt. Vorig sei zoen is de aansluiting bij-de bond tot stand'gekomen en werden we officieel District Zeeland. Voor die tijd was het meer een onder onsje. Maar de basketbalsport zal echt niet alleen tot Walcheren beperkt blijven. Nu er binnen afzienbare tijd sporthallen in Goes, Terneuzen en Hulst zullen komen, naast de reeds bestaande hallen in Middelburg en Vlissingen, kan uitbreiding van de basketbalsport niet uitblijven'. brengen van een basketbalcompetu.e Dat nebben op Walcheren clubs als Matador voordien vooral volleybal en Marathon bewezen. Vooral in Goes met zijn vele handbalclubs lijkt du- kiem dan ook aanwezig Sportambte naar E. C. van Immerseel van Goes kon ons dan ook vertellen dat «Ir- handbalvereniging Tonido enkele ja ren geleden ai eens een .basketbal-ini tiatief' heeft genomen dal toen ech ter afsprong op vooral gebrek aan ac commodatie. Een .aanverwante' sport als handbal ivordt in Zeeinvsch-Vlaanderen aan zienlijk sporadischer bedreven dan op Walcheren en Zuid-Beveland: Schelde Sport uit Terneuzen, Sluiskil en Hon- tentsse draaien met in de veJdhamdbal- eonipetïtie maar in de zaalhandbaleoni petitie heeft zich alleen Honlcnisse gewaagd. Mei andere woorden: Hulst, dal deukt nog dit jaar over een sport hal te zullen beschikken, kent geen handbalvereniging. De voedingsbodem voor basketbal schijnt daar derhalve niet zo geschikt. Een advies voor de plaatsen die nog geen basketbal actief bedrijven maar die wel een sporthal krijgen brandt Henk Braker op de tong: .Men moet daar zorgen dat er een basketbalcom petitie is op het moment dat di sporthal wordt geopend. Dan heeft, ook do basketbalsport recht van spre ken, dan komt deze sport; veel snel ler tot ontwikkeling. Wij zijn hier U) Vlissingen ook provisorisch begonnen in 1965 nog vóór er een sporthal was'. En hij citeert uit een overzicht dal hij als competitieleider na dat eer ste seizoen 1965-1966 van de basket- balcompetitie op Walcheren schreef: .Het afgelopen seizoen moesten we gebruik maken van zalen die toeval lig vrij waren. Daarom werd er min of meer te hooi en te gras gespeeld. Dit gaat veranderen. In Vlissingen is inmiddels een zaal gereserveerd op vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur', leest hij voor en hij voegt er aan toe: .Zo zijn we hier begonnen. We 'ston den niet een reeds draaiende organi satie klaar toen de sporthal in Vlis singen werd geopend in het najaar van 1967 officieus en begin 1968 of ficieel. Dat moet loch in Goes, Ter neuzen en Hulst oók mogelijk zijn. Dan kunnen we tot een grotere pro vinciale opzet komen'. Hoe moet zo'n baskelbalcompetitie in die plaatsen uit het niets op gang komen? Walcheren heeft zijn basket balcompetitie vooral tc danken aan initiatieven van de plaatselijke gym nastiekleraren. In Vlissingen met na me Henk Braker en in Middelburg Piet Zuidweg en de hoer L. Soeblng. Een gevolg daarvan ls dat er nog al wat schoolclubs in de Walcherse bas kelbalcompetitie spelen- rijkskweek school. zeevaartschool, dir. hbs Mid delburg om er enkele te noemen en vooral bij de pas gestarte aspiran tencompetitie (zeer succesvol met nu reeds 22 ploegen) zijn veel school teams. VLISSINGEN Vrijdagavond barst in de Vlissingse sporthal de grote strijd om de hegemonie in de dames- klas van de Walcherse liasketbalcom- petitie los, het grote treffen tussen Marathon en Matador. Iii Marathon kringen neemt men als vaststaand aan, dat hun kampioensploeg met vlag en wimpel zal zegevieren. Wij zijn hier nog niet zo zeker van. Marathon is verzwakt sinds het vorig seizoen, Ma tador heeft twee of drie ervaren speel sters er bij gekregen. Als Marathon wint. zal het met minimaal verschil zijn. Verder kan ItKS winnen van EVVC en Marathon 2 van Marathon 3 Ook in de heren eerste klas staan Ma tador en Marathon tegenover elkaar. Jn de eerste ontmoeting tussen deze twee rivalen zegevierde Marathon met ruim verschil. Sinds die tijd is Mata dor aanzienlijk versterkt en we ge ven Matador de grootste kans op de zege. Hierdoor zou Racing Green op het bekende fluweel komen te zitten Dit team moet in staat geacht wor den om de zeevaartschool op ruime af stand te houden. In de tweede klas komt Blue Arrow tweemaal in het veld. tegen MTS moet gewonnen kunnen worden. Tegen de oude rivaal Mara thon 2 belooft het een spannende par tij te worden, met Blue Arrows waar schijnlijk als dc sterkste Matador 2 zal SCHIM wel onder de duim kunnen houden, ook Racing Green 2 hoeft geen moeite te hebben met M. de Ruyter 2. Tn de derde klas moet SCHIM '2 win nen van Scheldemond als ze niel ver der achterop willen raken, of dit zal lukken? Blue Arrows 2 - Old Stars 2 wordt een spannende partij, het snol- spelende BA 2 moet dit kunnen -.vinnen. Programma: 19.00 uur: dames Marathon 2 - Marathon 3, heren III Scheldemond - SCHIM 2: 20 00 uur: dames RKS - EVVC, heren II Mara thon 2 - Blue Aitows en Racing Green 2 - M. de Ruyter 2; 21.00 uur: dames Marathon - Matador, heren m Blue Arrows 2 - Old Stars 2, heren U Mata dor 2 - SCHIM: 22.00 uur: heren I M. de Ruyter - Racing Green, heren II MTS - Blue Arrows en heren I Mata dor - Marathon. Henk Braker: .Daarom is het jam mer dat met name in Goes dc sportleraren vooral zijn geporteerd door volleybal. Nu Goes ook een sporthal krijgt, zou men op de scholen eveneens meer aan basket bal moeten doen' Ms.tr ook reeds bestaande «port ver- s.iigingen kunnen natuurlijk een be langrijke rol spelen in het op gang Een zware beproeving ondergaat deze weken de Haagse eredi viert ub ADO. Zondag jongstleden moesten de resi dentiebewoners nog wel op eigen veld een nederlaag tegen FC Twente on dergaan (I-S) en zondag aanstaande wacht een nog zwaardere opgave: een uitwedstrijd tegen Fejjenoord. Vooral na het voor de Rotterdammers teleur- CORTINA D'AMPEZZO (ANP Op de tweede dag van de internatio nale schaatswedstr.jden in de Italiaan se wintersportplaats Cortina d'Ampez zo zijn enige voortreffelijke tijden ge reden op de 1500 meter. Zo legden de Zweed Goeran Claesson en de Noor se wereldrecordhouder op deze afstand Magne Thomassen de .schaatsmijl' af in 2.03.9 en bleven de Europese kam pioen Dag Fornaes en Ivar Eriksen i Noorwegen) met een tijd van 2.04.0 maar weinig op de winnaars achter. Gerhard Zimmermann liet de klokken stilstaan op 2.05.5 en Svein Erik Stiansen ging na 2.05.7 over de eind streep. Waren er ondanks de vrij zware sneeuwval op de 1500 meter nog goe de tijden mogelijk, op de 5000 meter ging het wat minder snel. Goeran Claesson bleek met zijn 7.35.1 de snel ste voor de jonge Noor Sten Stenaen (7.35.2) en Fred Anton Maler en de na zijn blessure weer in een behoor lijke vorm stekende Per Willy Gut- tormsen, die beiden 7.35.6 nodig had den. Oerjan Sandler (Zweden) liet een tijd voor zich afdrukken van 7.37.0 en Zimmermann legde de vijf kilome ter af in 7.41.8. stellende gelijke ivpel tegen AZ'67 In Alkmaar zal Feljenoord voor eigen pu bliek nu weer met sprekende cijfer* willen winnen. Voor de FC Twi-nte z.: er d,:- t" n mogelijkheid :n d.chter bij dc i n de Rotterdammers te komen maar de Enschedeërs zullen de achterstand ze ker ook niet groter laten worden nu .zij voor eigen pubhek tegen GVAV 1 spelen. De Groningers verloren hun insi st? uitwedstrijd met 4-1 van Holland Sport en zijn in Enschede zrV.T kans loos. Een boelend duel kan het treffen lus sen NEC en Ajax in Nijmegen wor den. De Amsterdammers rijn in dc va derlandse competitie M moer U su perieur als in vorige seizoenen en voor al een technisch goede club al» NEC, kan voor heel wat verweer zorgen MW en Volendam, de t-.v- gegadig den' voor de tweede degradatieplaats, hebben redelijke kansen althans de helft I van de winst te veroveren. In Maas tricht moet AZ'67 na hel sur res U-zen Feijenoord proberen de vermoeidheid Ivan de verre reis te vergeten en MW 'zal dat niet toestaan oor 'gr n pu lbliek is Volendam niet geheel kansloos tegen Sparta EREDIVISIE XEC-Ajax. DOS-FSC Voiendam-Spar- ta. Holland Sport-NAC. Telstar-Go Ahead. FC Twente-GVAV. Fe jenoord- ADO. MW-AZ'67, DWS-PSV. EERSTE DIVISIE .Willem n-BIauw Wit, Eindhoven-RCH. 'Helmond Sport-DFC. SC Cambuur- Vitesse. Veendam-Heracles Wage- ningen-FC Den Bosch, RBC-SVV, HVC-H&arlem De Volewrjckers - Elinkwiik. TWEEDE DIVISIE Baronie-Roda JC, ZFC-Fortuna VI, BDO-Exceisior. Hermes DVS-NOAD. AGOW-PEC. Zwolsche Boys-SC Dren te. De Graafschap-Heerênveen, FC VW-Gooiland. L;mburgia-Vclox. De Terneuzense sportambtenaar F. R. vaai der Ploeg denkt daar anders over: .Ik weet dat sportleraar Franken van de lts al eens bij de sportvereniging Scheldesport een poging heeft gedaan een-/basketbalafdeling- te formeren. Maïr- dat is toen een" mislukking ge worden, ten eerste door gemis aan voldoende accommodatie en ten twee de door de lastige verbindingen naar Walcheren waar we de tegenstanders moesten zoeken. Maar toch heb ik er alle vertrouwen in dat de basketbalsport hier van de grond zal komen. Hoewel ik niet ver wacht dat Terneuzen al een goed draa iende competitie zal hebben op het moment dat hier de sporthal, laten we zeggen binnen afzienbare tijd. ge opend. wordt., In begin 1968 ben ik in Terneuzen gekomen. Voordien heb ik de hele gang van za ken rond de komst van sporthallen in Enschede meegemaakt. Daar kwa men er drie: de eerste in 1962-1963, een hele grote, een zogenaamde Mehr- Zweckhal van 80 hij 32 nieter in 1964 en de derde (28 hij 42) in 1967 en ik weet wel dat juist een specifieke zaalsport als basketbal door die sport- hallen in Enschede uit de grond ge schoten is. Ik had veel met het aan de man brengen van die hallen te; maken en eerst dachten we dat er niet, genoeg aanbod was. Maar dat viel ons 200 procent mee. Tenslotte' moesten we de zaak zelfs afremmen. Dat zullen we hier in Terneuzen ook beleven als de sporthal er eenmaal is. Trouwens, we weten al dat er bij de werknemers bij de industrieën die van elders zijn gekomen al sportmensen zijn met grote belangstelling voor bas ketbal, die het al gedaan hebben bij voorbeeld in die randstad en die hier ook weer willen beginnen. B en w van Terneuzen zijn vooruitstrevend. De sporthal zal er komen. En de basket-1 tmloompelit.ie dan zeker ook'. Gymnastiekleraar Henk Braker aan i het werk. Daarnaast is hij competitie- J leider van het district Zeeland van de\ Nederlandse basketbalbond. Op welk niveau spelen de Walcherse topploegen? Henk Braker daarover: .Veel vergelijkingsmateriaal hebben we niet. Maar vorig jaar hield Mata dor een toernooi, waarin ook BOB uiti slaat nu aan de leiding van een van1 de vier rayon klassen. Weliswaar won BOB dat toernooi in Vlissingen maar j het verloor toch een wedstrijd, name- lijk van Marathon. Het zegt natuurlijk: van Marathon. Het zegt natuurlijk niet alles, maar wel iets'. Winnende kolom? Marathon, dat de beschikking heeft over een .vreemdeling', een uitstekend spelende Surinamer, heeft de leiding in de Walcherse competitie vóór Ma-j tador dat twee Amerikaanse spelers] in zijn gelederen heeft. Ook als kijk- sport haalt basketbal nog niet het niveau van bijvoorbeeld zaalhandbal. .Basketbalspelers moeten In een wed strijd zoveel mogelijk contact vermij den, Daarom wordt het bijna nooit een harde wedstrijd. Dat trekt geen pu-j bliek. Maar technisch is er vaak veel] te zien', vertelt Henk Braker, die ook weet dat het echt niet een sport .s voor uitsluitend reuzen. Braker (zelf 1,80 meter) daarover: ,De spelers van 1.90 meter of langer op Walcheren zijn op de vingers van één hand te tellen'. Wie het allemaal zien wil kan vrij dagavond (morgen) weer terecht in de Vlissingse sporthal! MüNOHEN (ANP) Avery Brunda ge, voorzitter van het internationaal olympisch comité heeft woensdag in München een felle aanval gedaan op de commercie, in de sport en speciaal in de wintersport. Tijdens een persconfe rentie in de Beierse stad. waar Brnn- dage was heengereisd om zich op de hoogte te stellen van de voorbereidin gen op de olympische zomerspelen van 1972, vertelde de ruim tachtigjarige voorzitter: .Een speciale commissie van het IOC. In het leven geroepen n.a.v. de winterspelen van Grenoble, zal de invloed van de commercie op speciaal de wintersport onderzoeken. Het rapport van de commissie zal naar alle waarschijnlijkheid worden behan deld tijdens het volgende congres van het IOC te Warschau in mei van dit jaar. Zuid-Afrika zal daar natuurlijk ook een punt van bespreking zyn'. De heer Brundage zei verder: ,Het za kenleven heeft het olympische ideaal in Grenobie ernstig verstoord. Wij had den olympische suiker, olympische bo ter, olympische benzine, kortom wij haden alles olympisch. Dit is niet in overeenstemming met de door ons ge propageerde gedachte. Bovendien wordt de wintersport in bepaalde ge deelten van ds wereld overschat. Ik be hoef er si echts aan te herinneren dat 125 olympische comité'6 bij ons zijn aangesloten en dat ten minste de helf. daarvan geen enkele interesse heeft voor de winterspelen. Van de andere landen bezit bovendien ten minste vijf tig procent niet eens bergen. Deze tak ken van sport en vooral de alpine ski nummers worden te hoog gewaardeerd. Zij zijn,voor een belangryk deel veran derd in een circus waarbij de deelne mers gedurende vier, zes of acht maan den niets anders doen dan alleen hun sport. Ik vraag mij dan af: ls dit sport of beroep?' In München werd ook gevraagd naar het standpunt van het IOC ten opzichte van de amateurbepalingen. De heer Brundage antwoordde: .De regels van het IOC kennen het woord amateur niet meer. Er ls bovendien geen woord dat in de laatste jaren meer Is mis bruikt. Onze regels zeggen dat deelne mers aan de Olympische Spelen een be- Een voor de basketbalpropagandisten minder optimistisch geluid kon sport ambtenaar D. M. Mollaart van Hulst laten horen: ,Er wordt hier inderdaad geen handbal gespeeld. Wel volleybal.] Maar Hulst beschikt over weinig za- loen, die grotendeels bezet worden door j gymnastiek-, atletiek- en voetbaltrai ningen. Als er hier een sporthal komt en niet die komt er geef ik niet basketbal een belangrijke kans. Spon- ten als volleybal en badminton zul len meer tot ontwikkeling komen', al dus de heer Hollaart. Overigens be-' staat er niet ver verwijderd van Hulst in Terhole een zeer bloeiende volleybalvereniging (meer dan 1000 le den) die zonder twijfel ook met onge duld naar een sporthal in Hulst uit ziet en die wellicht zijn arsenaal spor ten dan wil uitbreiden... WIJK AAN ZEE (ANP) De aanvankelijk triomfantelijk leidende Rus sische grootmeesters zijn woensdag in 't Hoogovenschaaktoemooi onder de groeiende druk van hun tegenstanders overgegaan tot frontverkorting'. Met remises poogden Botwinnik, Gelier en Keres hun hoge posities in het klassement van hef 31ste Hoogovenschaaktoernooi vast te houden. Maar gemakkelijk hadden zij het daarbij niet. Botwinnik besteedde de gehele morgen aan de reeds tweemaal afgebroken partij tegen Portisch. Het duel werd voor de derde maal afgebroken. In de middagzitting maakte hij in zeventien zetten remise tegen de Hongaarse Amerikaan Benkoe. De Goese sportambtenaar Immerzeel verwacht ook met dal er in zijn plaats een basketbalcompetttie zal komen voor de openmg van de sporthal: ,Er is hier in Goes geen vereniging die er iets aan doel. Toch geloof" ik dat er langstelling voor bestaat. In ieder ge-, val wordt de Goese sporthal metter tijd ook voorzien van de voorwerpen die daar voor nodig zijn. Ik verwacht zeker dat er dan in Goes een basket-; balclub zal komen als de sporthal eri eenmaal is'. Inmiddels is de Walcherse basketbal competitie uitgegroeid tot 20 heren teams en 8 damesploegen. Bovendien! zijn er zoals reeds gezegd ?2 aspirantenteams. Alle Walcherse teams spelen nog In de competitie van het nog kleine district Zeeland I Maar er bestaat een kans dat volgend seizoen één of meer Walcherse teams zullen uitkomen in de zogenaamde ra-- vo-klss iva.< ui Ne-Ierland er viert telt. Boven die vier rayonklassen .si Keres ontzag zich na de nederlaag van enkele dagen geleden tegen Por: tisc-h zoveel mogelijk en bracht tegen Olafson in veertien zetten een re mise-stelling op het bord. Let wel: zowel Botwinnik als Keres hanteer den woensdag dc witte stukken. Efi.ni Gelier, de derde Russische grootmees ter. bood de met wit spelende Kick Laugeweg reeds op de dertiende zei De Nederlandse meester, die gezien de stand in het klassement elk hall puntje gebruiken kan. weigerde ech ter H.j dwong de Rus in de verdedi ging. Geiler raakte een pion achter en werd vervolgens gedwongen de kwaliteit te geven. Na de middagzit ting deelden Botwinnik en Geiler nog steeds de eerste plaats met elk 9.5 punt en één afgebroken partij. Van de achtervolgers kwam Ciric dichter bij. Deze won in 32 zetten van zijn landgenoot Ostojlc. Het duel tussen de belde Zuidslaviërs had alles van een prestigeduel. Osto- jie, de nationale kampioen draagt de internationale meestertitel; Ciric is grootmeester en lang met één van de zwaksten. Een Zuidslavische soort Donner-Ree verhouding. Ook hier won de grootmeester, die zorg droeg voor het beste scliaak van de dag. Over Donner gesproken: de Nederlandse gioj-.iiu-.-Gvi zag legen Medina een hangend' paard over het hoofd ten gevolge waarvan hij zich een vernie tigende koningsaanval op de hals haal de. Hij gaf óp bij de 25e zet, toen mat onontkoombaar was. Het is in teressant te zien hoe Medina, met wit. - ongeacht succes of tegenslag steeds weer de gesloten variant van het Siciliaans op het bord brengt.. Van Scheltinga verloor van de Pool Doda. de enige meester, die zich te midden van de grootmeesters hand haaft. De Nederlander offerde in een ben-om een paard voor twee pionnen Zijn pionnenaanval had echter te wei nig kracht, waarna Van Scheltinga in hevige tijdnood op zijn beurt een koningsaanval te verwerken kreeg, die hem een stuk kostte. Hans Ree laveerde met zwart tegen Lombardy op een bijzonder merk waardige manier. De Amerikaan ver bruikte" veel tijd en slaagde er ternau wernood in voor het vallen van zijn vlag de veertigste zet te doen. De partij werd afgebroken met Lombar dy in het bezit van loper, paard en vijf pionnen tegen Hans Ree een da me en twee pionnen. In de meestergroep werden Scholl's uitzichten op een meesterresultaat weer kleiner. De Fries verloor in twee de zitting van de Russische wereld kampioene Nona Gaprindasvili. die na een zwakke start aan een indrukwek kende eindsprint blijkt te zijn begon nen. Botwinnik en Geiler bleven uit- eindelijk gezamenlijk aan de top van de ranglijst. Belden slaagden erin hun afgebroken partijen re- rnise te houden. Botwinnik forceer de na tien uur spelen in 88 zetten een puntenverdeling tegen Por-, tisch. De Hongaar was snel opge drongen met twee pionnen, maar de laatste verdedigingslinie van de Russische oud-wereldkampioen bleek onneembaar. Langeweg sloeg aan het begin van de tweede zitting opnieuw een remise aanbod van Geiler af. Na twee uur, spelen waren zijn perspectieven op winst echter niet noemenswaard toe genomen. misschien zelfs het tegen deel. In eerste .nstanlie werd de par tij opnieuw afgebroken, daarna liet de Rus zich evenwel overtuigen dat wit voldoende tegenkanten had. Hans' Ree moest tenslotte tegen Lombardy' eveneens in remise berusten. Wit bleek genoeg mogelijkheden te heb-1 ben om het binnendringen van de; zwarte koning in het centrum te ver ijdelen. De uitslagen van de partijen gespeeld' voor het Hoogovenschaaktoernooi grootmeestergroepluiden: afgebro-, ken partij twaalfde ronde: Portisch, (Hongg) - Botwinnik (P -nd) op-! nieuw afgebroken, daarr irtisch - Botwinnik 4a-- Dertiende ronde: Langew.^ iNed) - Geiler (Rusland) afg: van Scheltinga (Ned) - Doda (Polen) 0-1; Botwinnik (Rusland) - Benkoe (VS) Ia-; Medi-i na (Spanje) - Donner (Ned) 1-0; Ke res (Rusland) - Olafsson (IJsland) Va-Vz; Ciric (Z.S1) - Ostojic (Z.S1) 1-0; Lombardy (VS) Ree (Ned) afg; Ka- valek (Tsj.-Sl)-Portisch (Hong) 'i-Z: Lombardy - Ree Z-Z: Langeweg-Gel- ler Z-Z- De stand: grootmeestergroep: 1-2 Botwinnik en Geiler, beiden 10 punten; 5-5 Benkoe. Keres en Portisch. allen 9; 6 Olafsson 8'..; 7 Ciric 8. 8 Doda 7Z; 9 Donner 6Z10-11 Kava- lek en Lombardy 6: 12 Medina 5: 13 Langeweg 4'i: Ï4 Ostojic 3Z15 Var. Scheltinga 3: 1 6Ree 2Z roep moeten hebben en een roeping voor de sport. Zij mogen geen profes sionals zijn. Een amateur Is Iemand die zijn sport met plezier en uit liefhebberij doe*'. Wit: B. Kurajlca (Joeg), zwart: dr M. Ujtelky (Tsj.-Sl.). 1. e2-e4 g7-g6, 2. d2-d4 Lf8-g7, S Pbl-c3 e7-e6, 4. Lcl-e3 d7-d5, 5. Ddl -d2 h7-h6. 6. 0-0-0 Pg8-e7, 7. f2-f3 a7- j a6. 8. h2-h4 b7-bö. 9. Pgl-e2 Lcg-b7. 10. e4xd5 e6xd5. 11. h4-n5 g8-g5, 12. f3-f4 gö-g4, 13. Kcl-bl PbS-di. 14. Pe2 j -el Pd7-b6, 15. b2-b3 bö-b4, 16. Pc3-«2 a6-a5. 17 Pe2-g3 DdS-d6, 18. Lfl-d.31 0-0. 19. f4-f5 (.Anders speelt zwart zelf f5 en hij staat goed. Nu blijkt zwarts gehele op zet iets te verplichtend: pion g4 moet I verloren gaan. Evenwel, op de linker vleugel heeft zwart aanvalskansen). 19. Dd6-f6. 20. Tdl-fl Pe7-c6, 21. Tfl-f4 Tf8-eS. 22. Pcl-e2. (Zwart dreigde TxeS, dxe3, Pxd4 enz.) 22. Kg8-f8. 23. Tf4xg4 Lb7-a6, 24. Thl-fl aö-a4. 25. Ld3xa6 Ta3xa6, 26. Pe2-f4 TeSxeS Zie vorige aantekening/ zwart meent zijn kans schoon te zien, maar...;. 27. Dd2xe3 Pc6xd4 28. Pf4-g6 Kf8-e8. 29. De3-e8-é 1 Kg8-h7, 30. De&-h5-rG Zwart geeft het op. want op Lxh8 volgt Pf8 mat. WIJK AAN ZEE (ANP) Het pro-j test van Hans Ree tegen het uitstel! van de partij Ostojic - Ree uit de achtste, onde van het Hoogoven-1 schaaktoernooi is door de hoofdwed- strijdleiding afgewezen. Ree. die ach-i teraf gezien bij het begin van de par tij wel op de hoogte was van het feit dai Ostojic z:ek te bed !ag. ging niet akkoord met het door de wed strijdleiding besloten uitstel en e:ste daarom het volle wedstrijdpunt op. h'r was van men.ng dat hij door u.tste! van de Dartij te zwaar belast zou worden. De achtste ronde werd name lijk ccn dag na dc rustdag gespeeld. Het wegvallen van de volgende vr.je dag (op zondag) zou betekenen dat Ree zeven partijen achtereen zou moe-I ten spelen. De hoofdwedstrijdleiding, en de toernooi-directie hebben na uit voerige sonsultaties gemeend het pro- test te moeten afwijzen. Men baseert zich daarbjj op de bij het schaken ge bruikelijke procedure, dat een partij wordt uitgesteld tot een rustdag in dien een arts geconstateerd heeft dat één van de spefers ziek is. Da', was het geval bij Ostojic. toen deze tegen Rée zou spelen. A.angezien het reglement van de wereldschaakbond (Flde) niet voorziet in de mogelijkheid dat de ronde' partij protesteert, zal dit bijl eerstvolgende Fide-vergadering door de Nederlandse afvaardiging ter sprake worden gebracht. Inmiddels; heeft Hans Ree de uitgestelde partij j tegen Ostojic toch op zondag gespeeld en verloren. NEC-Ajax DOS-Fort/Sitt. 2 X Volendam-Spa rta X Holl. Sport-NAC 4 x Telstar-Go Ahead x DWS-PSV t X CemtxKir-Vi es«« 7 X HVC-Haarlem x Willem U-Blauw Wit Eindhoven-RCH X Veendam-Herac'.es x Wageningen-D. Bosch X ZFC-Fortuna VI. V Uitslagen meestergroep: Kozma (Tsj. SI) - Kramer (Ned) Bredewout INed) - Krabbe (Ned) afg.; Jongsma (Ned) - Westerinnen (Finland) 01; Scholl (Ned) - Gaprindasvill (Rus land) afg.; Honfi .Hong) - Cortlever (Ned) afg.: Sandor (Hong) - Bednarski (Polen) Ujtelky (Tsj. SI i - Har-I toch (Ned) afg.: Ciócaitea (Roem) - Kurajica iZ. S!) Bredewout-Krab. be U-USeholl - Gaprindasvili 0-1; hon- j - Cortlever afg.; Ujtelki - Hartoch MIDDELBURG Weer werd eer. lid ran de Vlissingse handbalvereniging .Walcheren' uitgenodigd deel te nemen aan de centrale training van he: Ne derlandse zaalhandbalteam voor dames. Het is de keepster van het eerste team. Riek Pruijssers. die deze eervolle uit nodiging ontving. Vrijdag aanstaande zal zij met de reeds in de kempioeg verblijvende clubgenoten Marjan de Meuriche en Corrie Houmes in het KNVB-centrum te Zeist worden ge traind door de Tsjechische trainer Mraz. Dat Riek Pruijsser uitgenodigd werd heeft z:j ook te danken aan haar for midabele keepsterswerk n de uitwed strijd tegen Swift in Roermond, waar vele handbalkenners v roerend eens waren over het feit da! daar de twee beste keepsters van Neder -d aan het werk waren: Dr.v -. Mannen van Swift en R.ok P: i.jssera '-an w>'-he ren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 9