Crox halvarine is half zo vet! Er is nu eindelijk een affwasmiddel met een nagelversterker Wat is er allemaal nieuw aan Lodaline Afwaslotion? nieuw VERTEGENWOORDIGER ADJUNCT-INSPECTEUR Gemeente Oostburg. HOOFD 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 30 JANUARI 19dt Een goede conditie zonder uw eetgewoonte te veranderen! Kijk! Een nieuw tafelkuipje. Een leuk blauw ruitje. Staat gezellig op tafel. Maar wat zit er in?'Alwéér een of andereneen! Het is Crox halvarine! Nieuw. Half zo vet als u nonnaal op brood smeert Dat scheelt dus de helft aan calorieën. De hèlft! Zo blijft u gemakkelijk in goede conditie. Zbnder uw eetgewoonte te veranderen! DEKKER! Proef Crox halvarine eens. EnPrecies: Croxhalvarine is bijzonder smakelijk. Het is 100% plantaardig en bevat bovendien nog volop gezonde vitaminen. Crox halvarine maak er een goede gewoonte van! <S)MAAK EENS KENNIS: 14 CENT KORTING! Haal «nel dat gezellige blauwge rotte kuipje in huls. V krijgt tijdelijk 14 cent korting. Om eens kennis te (s)maken. Van69 tijdelijk 55 cent! Alle afwasmi'ddelen wassen af. Alle afwasmiddelen bevatten wel iets voor uw handen. Maar alleen Lodaline doet uw vaat, is lief voor uw handen met zachte lanolinc èn - helemaal nieuw - verzorgt en versterkt uw nagels met voedzame proteïnen. Eindelijk een afwasmiddel met een nagelverzorger. Lodaline, totaal nieuwe Lodaline. - Afwaslotion betekent niets anders dan dat Lodaline héél héél goed voor uw handen zorgt. En voor uw nagels! Lodaline bevat zachte lanoline om de huid van uw handen te verzorgen. Lodaline bevat werkzame proteïnen om uw nagels van de zo noodzakelijke voedingsstoffen te voorzien. Gevraagd voor Zeeland en West-Brabant door fabriek van bekende merkartikelen. WIJ BIEDEN: een prettige werkkring, een goede, positie, ▼ast salaris, vergoeding van kosten. EN VRAGEN: een prima verkoper met goede referenties. Leeftfld 30-45 Jaar. (geschreven; Vliselngen. te richten onder letter B 01, CITY - TEL. 2281 - MIDDELBURG c.a. Nassaulaan 105 - TeL 6173 Heden t/m zondag 8 uur - 14 jaar KERK DOUGLAS - SENTA BERGER - YUL BRYNNER - FRANK SINATRA - JOHN WAYNE in: DE ONGELOOFLIJKE OVERWINNING Het ware verhaal van de legendarische .Mickey' 1 Marcus nu eindelijk verfilmd Zondagmatinee 2.30 uur - DE 3 STOOGES EN HERCULES Een grootscheepse klucht over tijdmachines en body-bulldei s. Entreeprijzen: 1,50 en 1,25. Maandag t/m woensdag 8 uur - 18 jaar YVES MONTAND - CAN DICE BERGEN In een film van CLAUDE LELOUCH ,LEVEN OM TE LEVEN' i Een opwindend liefdesverhaal, dat zich voor een deel In ons land afspeelt Financiële instelling werkzaam op het gebied van de bezitsvorming vraagt De gedachten gaan uit naar een enthousiast persoon met een goede algemene ontwikkeling; een succesvolle erva ring als vertegenwoordiger in het verz. bedrijf strekt tot aanbeveling en biedt grote promotiekansen. Wij bieden derhalve: interessante werkkring, aantrekke lijk salaris plus onkosten, premievrij pensioen en auto. Geheimhouding verzekerd. Uitvoerige sollicitaties worden Ingewacht onder letter N 98, bur. PZC, VHssingen, Burgemeester en wethouders van Oostburg roepen sol-1 licltanten op voor de per 1 september 1969 te vervullen 11 betrekking van van de openbare lagere school vijfmansachool Een vrije woning met garage op een mooie plaats IsI beschikbaar. Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit i blad aan de burgemeester van Oostburg. HET Bloemengilde

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 8