NieuwIBiologisch Totaalwasmiddel! dnmetEnz^m 8 verzwelgt vuil en vlekken of het niets is! 119 Voor inweken,voorwassen,hoofdwas Inweken,voorwassen, hoofdwas3ÜT gBröD^3SISBtö@ Het geheim van Hff's waskracht drie-kleurig poeder ,HET MOLENWATER' CURSUSSEN: DE SPERWER BETER UITKOMEN MET UW INKOME UNA ABRIKOZEN JAM ELITE AFWASBORSTELS HOOGSTE KORTING, OOK OP MERKARTIKELEN rookworst 'uur en vraagt of zij iets heel vuils mag wassen... Moet u de ^^Jlllir jas van mijn man nemen, zegt mevrouw Van Veen. fijn gekund. heed jkjpan smaak zak 500 gr. spotpriis WITTE HÜÏSHOUDDWEIL 125 OVENVERS GEBAKKEN I PER PAK (PRIMA 1 ZEER APART alle smaken en (HANDIG KEUKENDOEKJE) PER STUK School voor individueel, lager en middelbaar Huishoud- en Nijverheidsonderwijs Molenwater 125 - Middelburg KOKEN (gewone en fijne keuken) maandag- en dinsdagavond KOSTUUMNAAIEN dinsdag- en donderdagmiddag dinsdag-, woensdag- en donderdagavond Aanmeldingen voor deze cursussen aan het school gebouw voor 2-4 uur of telefonisch onder nummer 2517 (01180). De directrice, J. M. Stolk. BI<J een jam geirfaakl van de fijnste, franse abrikozen Incll pot van t39 spótprjis^^B 1 ijzersterke kwaliteit TWEE STUKS Marktonderzoekbureau zoekt ENQUETRICES Wefst mot ervaring, voor interessante vraaggesprekken. Bel hedenavond 02907-5924 Lagendijk Marktonderzoek Nolenslaan 8, Zwanenburg. Hartelijk dank aan burge meester, officieren, mak kers, familie, buren en vrienden, omdat zij de dag van mijn 75-jarig heilsol- daatschap tot een voor mfl onvergetelijke hebben ge maakt NOBO SPRITS natuurlijk romige MAAT (PflACHT KWATlTEITl ^5 VANILLE BATONS..ItSii Kome,QAlvcFMl untcTMFl ANGEL 5 SA' 981AMSTEL GOUD KOFFIE 174|van Nelle ^^^^i/cRKnCHTE TWEE PAKJES 861 I ■iKIIUllllBAdTI IEL,.,, nni on MFTER 32E 94 ÏIEEMLAP AWSTErGÖUDKOFFIE 325 HOESTMELANGE ALU M1NUJMF0UE KING PEPERMUNUpspo^ogp» 75|^TtrrilïiR ENKA SPONS BI) WINIcnrvuo. - I Hoy vakuum verpakte ÜJKOFFIEZAKJES NO. 2 RODE BIETJES gezinspot ENKAFLEX Voor de bewijzen van mede leven en de vele blijken van belangstelling, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze geliefde vader «n grootvader, FRANS TAZELAAR, betuigen wij hiermee onze oprechte dank. C. Tazelaar-Hamelink Kinderen en kleinkinderen Ijzendijke, januari 1969. B 5, post Waterlandkerkje. Hiermede betuig ik mijn dank aan allen die mij tij dens mijn ziekte in het St- Joannaziekenhuis verpleegd en verzorgd hebben. Ook de vele blijken van belangstel ling van de bezoekers en medepatiënten van zaal 215 en van de buren btj mfln ttoutokomst J. Paauwe. Ntese, Paul Krugerstr. 28. E- W. J. M. Klunhoor specialist voor ziekten van hart en bloedvaten, wegen» riekte tot nadere aankondiging GEEN PRAKTIJK H. A. Reddingius tandarts. Vrijdag 31 januari SPREEKUUR van 12.00-100 uur English working couple with two children would like to hear from Dutch working family with view to exchan ging houses for Whitsun holidays from May 24 th to June 3 rd. Write to Mr S. Vanroy, 52 Wharton Gar- dons, Winsford, Cheshire, England. GEMEENTE WAARDE. VOORBEREEDTNGS- BESLUIT. De burgemeester van Waar de maakt ingevolge art. 22 der wet op de ruimtelijke ordening bekend dat de ge meenteraad bij besluit van 27 januari 1969 op grond van artikel 21 le lid der wet heeft verklaard, dat een be stemmingsplan wordt voor bereid voor het gebied het welk op de bij dit besluit be horende kaart binnen de ro de omlijning is gelegen. Het besluit, waarbij tevens een aanlegvergunning wordt vereist voor bepaalde binnen het onderhavige gebied uit te voeren werken, en werk zaamheden, treedt in wer king op 31 januari 1969 en ligt vanaf die datum met de daarbij behorende tekening, voor een ieder ter inzage. Waarde, 28 januari 1969. Te koop nieuwe EENGEZINSWONING met garage gelegen Luteinstraat 13. Te bezichtigen zaterdag 1 februari 1969 van 14 tot 17 uur. Nadere inlichtingen aan bovengenoemd adres. HET DE TELEGRAAF VRAAGT: BEZORGER(STER) voor een krantenwijk in Middelburg. Ruime bijverdiensten. Aanmelden: Vrijburgstraat 2 West-Souburg. Ongelofelijke demonstratie in Den Haag. De Al I-de- 'IC monstratrice bezoekt slagerij Van Veen in Den Haag De jas is bijzonder vuil. Maar... de demonstratrice maakt 'm nog vuiler. Hoe? Met rauwe lever! (^Q Vuil, vol bloed gaat de jas de machine in. Doe je werk AU! „Wat dat moet worden", zegt mevrouw Van uur Veen. Ze is zichtbaar ongerust... Zal 't All gelukt zijn? Nu, mevrouw Van Veen? „Onbegrijpelijk!", roept deze uit, „geen vuil, geen vlekje te zien. Smetteloos schoon, hagelwit is die jas weer. Dat All is geweldig!" All met Enzym-8 doet het totale wasgebeuren. Het weekt in, het wast voor. Het doet de hoofdwas. Matigschuimend All is een totaalwasmiddel. U heeft geen inweekmiddel nodig. Dit zit al in All. Het heet Enzym-8. Het is biologisch, (dat ziet u aan de groene korrels) en verorbert als een gulzige slokop vlekken van bloed, ei, vet, cacao, transpiratie, urine... alle vlekken. De blauwe en witte korrels van All maken uw wasgoed onge woon helder, fris en wit. Daar komt het uit de trommelwas machine (of uit de langzaamwasser, de snelwasser of ketel...) Wat zegt u Heerlijk dat er nu All is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 4