Aan de fantastische mevrouw 1969 CO-OP 349 89 Hamlappen Superkoopjes Bananen Sensationele Wleda- schoonmaakactie. Aangeboden: schoonnumkhtdp voor één dag. Kosten: éénVüeëa~zeem (met gratis spons). Speciale aanbiedingen: Koffiemelk gram 468 149 Koffieroom fles y4 liter 96 Beschuit 69 Knackebröd Appelmoes iog 99 Doperwten zeer fijn! literblik 132 AnanaSRaiMk°240tgUram'6g,49 FruitcocktailCabii°r2n48gmm 95 Maizena pak 200 gram 30 25 Witte saus TZhow zakje 51 Schouderham gram 67 Casselerrib 100 gram 115 Toiletzeep ^Zniea75 SchuimbadLtcoaycc 260 Margarine Supra kuipje 53i Margarine Rainbow pakje 36! Borrelworstjes ng 99 Keukenrollen 2 rollen meter 85 Do-re-mi &>iskwie p«* ss. 53 Varkenspoelet Verse worst Citroenen Grape fruits Bloemkool Witlof Cox orange Hawaii pencee gebak Amerikaans witbrood BROERS GEVEN ZICH OVER NA 3-DAAGS BELEG BEDRIJF DICHT - NEGEN MAN ONTSLAGEN Na vergissing KLM-VLIEGER WIL ONTSLAG Opdrachten voor 3 containerschepen Generaal Franco treedt niet af in april a.s.' JAAR CEL VOOR MAKER VAN PORNOGRAFISCHE FILMS «sas» 1 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 30 JANUARI 1969 Koop gauw zo'n extra sterke Vileda- zeem (met gratis spons) en doe mee aan de originele Vileda-schoonmaakprijsvraag. Ook kunt dan een volle dag lang een gratis hulp-bij-de-schoonmaak krijgen: Eén van de vijftig flinke jonge vrouwen, die van aanpakken weten, wil u graag komen helpenl Een nieuwe zeem hebt u nu toch nodig. Koop daarom Vileda, de zeem, die gewoon beter is: De beste kwaliteit kokos matten, precies passend voor uw auto: per compleet stel: DAF 33/600/750 37.30 VVV 1200/1300 ƒ27.00 Opel Kadett 34.25 Vauxhall Viva 37,30 Simca 1000 ƒ40.25 Ford Taunus 12 M ƒ54.50 Austin 50.40 Fiat 600/850 ƒ37.80 enz. enz. Wielsierringen 10,per compleet stol Jodlum-sclpjnwerpers en mistlampen f 34,50. Plaidhoe zen vanaf 29,75 per compleet stel!! Wash en Shine, 2e bus 1,25! Verder alles wat u op autogebied maar wensen kunt en speciale prijzen! Bij ons merkt u weinig van de BTW' Bovendien: FRANCO DOOR HEEL ZEELAND Telefoon 2526 (01184) Ontdek de nieuwe mogelijkheden bij CO-OP Ontdek de vreugde van de variatie. Ontdek de afwisseling in uw huishouding. Ontdek de afwisseling ofe&w tafel. Wissel de koffiemelk (héél voordelig nu!) morgenavond eens af met koffieroom. Varieer beschuit eens met knackebröd of ham met casselerrib... CO-OP heeft het één voor u en óók het andere. Geef uw fantasie in 1969 de vrije teugel. CO-OP houdt de prijzen wel in toom! 2 rollen Wasa pak 100 - 2potten van 720 gram MARGARINE VOOR 20CENT? Kwaliteitsbewuste vrouwen kiezen Ontdek hoe CO-OP steeds nieuwe artikelen brengt voor nieuwe lage prijzen! Nieuw! Hoy Nieuw! CO-OP uit de EÜRO-COOP biskwiefabriek De lekkerste thee en koffie óók in 1969 het goedkoopst bij CO-OP! Prijzen geldig t/m 5 februari CA 69-05 altijd gratis zegels voor een aandeel in de winst- ook bij merkartikelen alleen in de supermarkten. chiquita per kilo geldig van 30 januari t/m 1 februari 500 gram met gratis kruiden 14 voor 1 49 5 voor 9 9 per stuk B9 500 gram ^5 9 500 gram 6 3 Ontdek óók de grote variatie in Juweel brood en banket! feëstelijk spijsgebak met hele schijf ananas per stuk |Oy van de mooiste tarwe ter wereld Alleen bij CO-OP Zeeland op uw kruidenier», waren 4% dividend. Goedkoop vlees en goedkope groenten verkopen is geen kunst! Maar goed vlees en goede groenten goedkoop verkopen, dat doet CO-OP en daar kun MATEGNIN (AP) Ilel beleg van het! huis van de gebroeders Kou ill er te Ma-, tognin bij de Zwitsers-Franse grens ïs voorbij. De 44-jarige Athenais en de 39-! jarige broeder Edntond hebben zich dins dagmorgen aan de politie overgegeven. Zij hebben zich twee dagen en drie nachten in hun huis verschanst. De gebroeders zijn een beetje vreemd en hebben een wonderlijke haat tegen alles wat een uniform draagt. Zaterdagmor gen diende een buurman van de Rouil- lers een klacht Ln dat zij op zijn huis een kogel hadden afgeschoten. Een po litiepatrouille ging op onderzoek uit. De gebroeders barricadeerden zich In een ka- mor en schoten. Een politieman kreeg een kogel in de dij. Omdat het bekend was dat de gebroe ders een pathologische haat tegen uni formen koesterden werd het huis om singeld door politiemannen in burger, die, ook de nieuwsgierigen uit de buurt hiel-, den. Maandagavond laat kwam de 71-jarige1 moeder van het tweetal het huis uit en c gdc de politie een geweer en een bajonet. De volgende morgen, dinsdag, kwamenl VEILIG VERKEER: MEER OPEWAAR VERVOER IN CARNAVALSTIJD UTRECHT (ANP) Het Verbond voor Veilig i Verkeer heeft de directies van openbare vervoersbedrijven in het zui den des lands gevraagd, gedurende de carnavalsperiode extra vervoer in de nachtelijke uren te bevorderen. Door deze vorm van dienstverlening, al dus het verbond, kan het devies ,laat je rijden' in de praktijk worden ge bracht en daardoor wordt de verkeers veiligheid bevorderd. Het verbond zorgt er evenals vorig' jaar door middel van speciaal voor de gele- fenheid ontworpen affiches weer voor at de duizenden carnavalsvierders met hun (feest)neus op de slogan .laat je rijden worden gedrukt. de mannen na een gesprek met agen ten en met een journalist rustig via een; raam naar buiten. Zij werden naar het bureau van politie gebracht om door een psychiater te worden gehoord. ENSCHEDE (GPD) Aan negen per soneelsleden van het Enschedese karton- nagehedrijf Wiggers is maandag na het einde van de werktijd ontslag aange zegd. Zij hoefden gisteren niet terug te komen. Er werd medegedeeld, dat er geen opzeggingstermijn in acht bon worden genomen omdat de middelen van het bedrijf zijn uitgeput. Dit ontslag kwam voor de betrokkenen als een donderslag bij heldere hemel.; De directie deelde ons mee. dat het bedrijf nog wel orders heeft, maar dat er geen middelen moer kunnen worden aangetrokken van de bank. Na een door lichting is geadviseerd hot bedrijf on middellijk stop te zetten. ARRESTATIE WEGENS PLEGEN VAN ONTUCHT ROTTERDAM (GPD) Rechercheurs van de Rotterdamse zedenpolitie hebben I op het Beursplein in Rotterdam de 20- i jarige koopman J. van R. gearresteerd.: Hij wordt ervan verdacht enkele ma-c HAARLEM (GPD) De KLM-gezag-t voerder J. de Laet is op eigen initia-1 tief in overleg getreden met de direc-1 tie van de KLM over een regeling aan gaande zijn ontslag. Ongeveer een maand geleden maakte hij als gezag voerder van een DC-8 een vergissing; waardoor het toestel van een te korte haan startte. Hij wist het vliegtuig op het laatste nippertje nog van de grond te krijgen, maar door de nog niet in getrokken wielen van het landiugsge- stel werd oen groot aantal lampen van do bannverlichting vernield. Te zijner tijd zal de raad voor de lucht vaart deze 'zaak behandelen. Het voor- onderzoek is reeds afgesloten. Maan dag hebben, zoals bekend is. de ge- 1 zagvoerders van een Italiaans en een Pools lijnvliegtuig dezelfde vergissing als gezagvoerder De Laet gemaakt. ZAANDAM (ANP) De Hollandse Scheepsbouw Associatie NV, een combi natie van negen werven in Nederland heeft opdracht gekregen voor de bouw van drie containerschepen, twee voor Amerikaanse rekening en één voor Duit se rekening. Met de bouw van deze drie schepen is een bedrag van rui: 14 miljoen gld. gemoeid. De schep» worden gebouwd door respectievelijk jonge meisjes te hebben meegeno- rutar een braakliggend terrein, r hij ontucht met de kinderen pleeg- schepen respei Scheepsbouw Maatschappij A. Fuyk én| Zn ui Capelle aan de IJssel. de Gebr. Van der Swerf in Deest en de Zaanland- se Scheepsbouw Maatschappij NV te Zaandam. M.ADRID (AFP) .Generaal Franco voelt zich beter dan ooit en denkt er geenszins over in april aanstaande af te treden'. Dit heeft de Spaanse minis ter van voorlichting. Fraga Iribarne. naar aanleiding van persberichten hier over meegedeeld in een interview met een AFP-versIaggever. Minister Iribarne ontkende da* de af kondiging. vrijdag, van de noodtoestand gelijk stond met .een militaire staats greep'. Er is volgens hem geen sprake geweest van militaire druk. Ook bestonden er in het kabinet geen .harde' of .zachte' groepen. Alle ministers hadden de af kondiging van de noodtoestand goedge keurd als middel om een einde te maken aan een .onduldbare situatie aan de universiteit'. De minister verklaarde dat de maatregel de politieke koers van de Spaanse regering niet veran derde en niet het einde betekende van de liberalisatie van het bewind f Iri barne gaf de voorkeur aan het woord .normalisatie'). Alle ministers, zei hij. zijn van mening dat er geen weg terug kan zijn en dat de normalisatiepolitie.k de enig mogelijke is. .De uitzonderingstoestand zal dit proces niet tegenhouden, maar vormt slechts een waarschuwing en een kleine pauze. Het proces zal daarna voortgaan'. Het aantal sinds vrijdag verrichte ar restaties .is de 200 nimmer te beroven gegaan', zei minister Iribarne. ALKMAAR (GPD) De Alkmaarder Alkmaarse rechtbank veroordeeld tot een jaar onvoorwaardelijke gevangenis straf. Veertien dagen geleden eiste de officier van justit.e anderhalf jaar gevangenis straf en voorwaardelijke terbeschikking stelling van de regering. Zijn medeplichtige H. de G. kreeg 5 maanden, waarvan drie voorwaardelijk met aftrek. Vileda is ijzersterk. zonder dunne plekken kan uitgekookt worden kan met heet water gebruikt worden zeemt streeploos schoon kan tegen vet, olie, wasmiddelen enz. gaat veel langer mee is direct gebruiks klaar is niet duur: al vanaf f 4.25. ["NCI Vileda kopen dub7elpr#f,,e'en: l I bij élke zeem I I ^svraLgTormCüerr voor het 1 Kijk naar Vileda op de TV: vanavond, vijf voor zeven, Nederland I streeploos schoon en neemt meer vocht op

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1969 | | pagina 15