VLISSINGEN BOOG VOOR ZEEUWSE SELECTIE: 1-0 VOOR HET EERST SINDS 1954: ORANJE VERSLAAT W-DUITSLAND mlen verlies foor Avanti WiL VAN BEVEREN MET SVV TEGEN VAN BEVEREN OPNIEUW ZEGE VOOR SWIFT EN ANIMO? Volleybalcompetitie MATADOR WON MET 3-2 VAN JULIANA I! Ingevallen Jan Dooms doelpuntte JAN Kritiek op Kessler Schotland verslaat Oostenrijk 9 ALTIG-SERCU: ZEGE IN ZESDAAGSE FRANKFORT VERRASSENDE NEDERLAAG FRANKRIJK 1PINCKMAN ISTIIIIRSLID ;«|AN KNVB WERELDTITEL WIELRENNEN VOOR DEEN VIJF BOKSERS GESCHORST EERSTE RIT TOUR: R0UBAIX NAAR BRUSSEL Juniorenvoetbal WERELDKAMPIOEN ENGELAND VERLOOR BIJNA IN BOEKAREST Zware wedstrijd voor Schoondijke BORDEAUX-PARIJS EN RONDE VAN TOEKOMST WEER IN SEPTEMBER DONDERDAG 7 NOVEMBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VEENDAM (ANP) ,We hebben het ge fikst'. Md deze woorden begroette trainer Siem Plooyer juichend het eindsignaal van de Deense scheidsrechter Svanevig. Zijn pupillen, de spelers van het Nederlands amateurvoetbal elftal hadden voor het eerst sinds 1954 een overwinning behaald op West-Duitsland (1-0). Rechtsbuiten Leo Holl zorgde vijf minuten voor het einde van de wedstrijd, die in Veendam nerd gespeeld, voor het enige doelpunt. De Duitsers startten in het gure en natte sportpark ,De Laiigeleegte'. waar nauwelijks duizend toeschou wkers een plaats hadden gevonden, met de sterke wind in de rug Trainer Udo Lattek miste twee troe ven: Kalb en Nickel, die met Eintracht Frankfurt voor de jaarbeursstedenbeker in Turijn tegen Ju- ventus moesten spelen. Toch was de verwachting, dat de Duitse elf niet veel moeite met oranje zou hebben. Niets was echter minder waar. Van een groot Duits veldoverwicht was nimmer sprake en doelman Wever had het dan ook zeker niet drukker dan zijn Duitse collega Schulte. Daarvoor zorgden vooral de op het middenveld hard werkende Koek en Leget en in wellicht nog grotere mate de Amsterdammer Mei, die in de ver dediging rustig en solide een goede partij voetbal ten beste gaf. De Nederlandse voorhoede kon wegens •ehter zelden of nooit inne de Wit kreeg wel e r had met zijn schoten gebrek aan mankracht \aarlijk worden. Alleen j£ een kans, maar de ZV\ -e nïg geluk. Ook de Duitsers, die meestal van te grote afstand schoten, mikten onzuiver zodat Wever. dia zich een betrouwbare opvolger toonde van de .vaste' Zeeuwse doelman Bos (Bos wil dit seizoen al zijn aandacht aan de studie besteden) steeds tijdig kon ingrijpen Hel was dan ook geen wonder dat de rust zonder doel punten inging .Ze kunnen het wel', zei Plooyer na de eerste helft en in zijn stem klonk een zweempje trots door- Trots op .zijn jongens' die de Duitsers toch maar drie kwar tier lang op afstand hadden gehouden. Na de rust zou Nederland de wind mee krijgen ledereen verwachtte dan ook enige Nederlands' doelpunten. Maar hoe moeilijk het was en hoe ver, bleek al snel toen schoten van Janne de Wit en Muidei smoorden in de modder of gejaagd door de wind naar het niets werden gevoerd. Eindelijk had Holl toch nog succes en kon oranje moegestreen maar voldaan de kleedkamers opzoeken. Opstellingen: Wever (SC Assen); v d. Avoird (TSC), Plezier (UVS). Van London (De Graafschap). Mei (DCG) en De Vries (ZVV), Hoek (ZVV), Leget (UVS) en De Wit (ZVV), Holl (UVS). Mulder (DCG) en Snoeck (Xcrxes). West-Duitsland: Schulte. Ahmann. Bleidick. Mietz, en Klaus Schmidt. Zore en Bergfelder, Alger. Zobel. Egon Schmitt en Pohl (Thelen FRANKFURT (ANP) Altig en Ser- u behaalden linii zege na een zeldzaam spannende eindstrijd, 'lot anderhalf uur \oor het einde scheen Peter Post sa men met Wolfgang sehulze naar zijn vijfenveertigste 'zesdaagsezege te snel len. Toen echter zette Altig, die vorig jaar in Frankfort in de laatste minu ten door Post was verslagen met de niet geringe steun \:n» Patrick Sercu een felle achtervolging in, die hem vijftien minuten voor liet eindsebot in dezelfde ronde bracht als 't Neder lands Duitse koppel. Omdat Altig en Serou in het 145 uur durende spekta kel waarin ruim 2200 km werd afge legd meer puikten verzamelden dan Post ,'Seliulze werd het Duits/Belgische koppel uiteindelijk eerste. j I Van onze correspondent) De eindstand luidt- VOGELWAARDE Op een 1 Altig-Sercu (Wdld-Belgi '.'.57 pnt., 2 -i-, Post-Schuize (Ncd-wdld) 253, op een moeilijk en zwaar bespeelbaar Vogelwaardeterrein niet echter een uitstekende lichtinstallatie heeft een Zeeuws voetbalelftal gisteravond een krappe, maar al leszins verdiende 1O-overwin ning behaald op de eerste klasser Vlissingen. In de eerste helft kon den de beide ploegen de circa 250 BADMINTONOVERZICHT [DDELBÜRG De badminloncom- is niet zoveel teams van start i, dat het In de toekomst niet hogelijk zal zjjn van alle partyen de te publiceren. Naast ons nlge- averzicht zulen wij 2 wedstrijden ifiewrd publiceren. II in the game', winst en verlies t ondervond ook Avanti I. dat in Bred.i met 2—6 van Zwaluwen verloor, h op Zeeuwse bodem herstelden de Bddflburgeis zich heel goed, waarvan j "istcrhout met 08 het slachtoffer rd. -r In de le klas won Jong Ambon van II Astroiden met 80. terwijl Avanti I- II dezelfde score bereikte tegen Ma- rathon L Ook de debutanten Mata dor 11 kon geen enkele partij win nen van het bezoekende Zierikzee. Spannender was de partij Avanti 111 Matador. De jeugdige Avaritispelers moesten 1 eukel-pu.rtyeii aan de bezoe- kers luien (Rob Vermeulen verloor van J. \V. Visser en Ina '1 Gilde van A. Ga- I, doch bleken in de dubhelpartjjen Ingespeeld dan de gasten, wier pas geformeerd is. De punten 6—2 in Middelburg, de 2e klas blijken de krachtsver- lillen minder groot. Alleen het re- •team van Jong Ambon blijkt te ^een leuke wedstryd behaalde Astroï- n n de eerste 2 punten door Avanti Sv met 3—5 naar huis te sturen. Jongj jinbon II won met hoge scores van nth Point II. Het le team van fteenth Point deed het beter en haal- I 1 punt bij Rillandia Smashers II r. terwijl de wedstrijd Marathon II [Rllandi.-i Smashers eveneens gelijk. Idigde 4l. Jammer voor de Vllssin-j fire dat het herehdubbel in de 3e game Ene verlenging werd verloren. DD: V. Heystek/E. MontenarieGroe- nenberg, Rooijen 158, 1511. 2e kl. afdeling Zeeland. Marathon II Rill. Smashers 44. HE: R. v. Heuven —F. Midavaine 11—15. 9—15, R. v. RooyenJ. Dam 158, 159. DE: mevr. LammersE. Koppejari 811, 3—11, M. Bos—M. Soffers 7—11, 12— 11, 110. GD: mevr. Lammers/R. v. RooyenE Ivoppejan F Midavaine 15 17. 8—15. M Bos R. v. Heuven—I. Cornelissen J Dam 156, 153 HD- R v. Heuven;R v. RooyenF. Mida- vaine/J. Dam 1512, 7—15, 1418.. DD: mevr. Lammers, M. BosI. Corne- lissen/M. Soffers 152. 159 ronde: 3. Kemper- Oldenburg (Wdld) 416. 4 Bugdahl-Wolfshohl (Wdld) 209.j 5 Lykke-Eugen (Den) 181, op vier ron den: 6 Fritz Pfenninger-Begnetto (Zwt I -It) 338. 7 Boelke-Peffgen i Wdld) 147. op negen ronden: 8 Rudolph-Roggen-1 j dorf (Wdldi 218. op tien ronden: 9 Junkermann-Benewitz (Wdld) 119. op dertien ronden: 10 Louis Pfenninger- Streng (Zwt-Wdld) 184. op zeventien ronden: llFritz-Koel (Wdld-Ned) 83, I op drieentwintig ronden: 12 Puschel- Wilde (Wdld) 83. Inhaalprogramma zaterdawoetbal MIDDELBURG In verband met diver se dist rictswcdst rijden is in de landelij ke zatordagcompetitie maar een klein inhaalprogramma vastgesteld. In de 2e klas wordt maar één wedstrijd gespeeld. Zwart-Wit kan zich via een te verwach ten zege op SSS, naar de derde plaats opwerken. Terneuzense Boys ontvangt in de derde klas Dinteloörd en de Zeeu wen zijn goed voor beide punten. In de vierde klas B staan er 3 wed strijden op het programma. Van veel belang if de uitslag van Kapelle Wol- faartsdljk omdat hier de laatste plaats in het geding is. De zwakte der aan- valslinies wettigt de veronderstelling dat 'ie doelpunten er duur zullen zijn. Smer- diek speelt thuis tegen Nieuwland en dat wordt voor de Walcherse ploeg j weer een heel zware opgave. Straatsburg Seolto staat nog lang niet veilig en nu --erras- Wissenkerke op bezoek gaat in Zeven- groep bergen zal de thuisclub zeker alles in u-slaan. Iver- het werk stellen om de winst thuis te de houden. Een Wissenkerke-nederlaag ligt -i-" het verschiet. STRAATSBURG zorgde Noorwegen i sing door in een wedstrijd 5 Frankrijk met 1-0 te ver son scoorde twintig minuten rust het enige doelpunt. De Fransen dan ook startten duidelijk als de favorieten. Het programma luidt: 2e klas A: Zwart- Nog geen maand geleden hebben de Wit - SSS. 3e klas: Terneuzense Boys - Noren in Stockholm met 5-0 van Zwc- Dintelaaord (15.001. 4e klas B: Kapel- verloren in hun eerste wedstrijd le - Wolfaartsdijk (15.00), Smerdiek - vim hei wereld- Nieuwland (15.00), Seolto - Wissenker- voor de voorronden kampioenschap. Zweden 1 Noorwegen 2 Frankrijk 1 toeschouwers de koude niet doen vergeten. Vooral de selectie had in deze periode nog niet het juis te ritme te pakken en de combi naties wilden dan ook niet al te best vlotten. Ook bij Vlissingen dat bij vlagen combineerde, werd echter een afwerker ge mist. Na het beginsignaal van de goed lei dende scheidsrechter Roelandts uit Axel begon het Zeeuws elftal met een offensief. In de achtste minuut resul teerde dat in groot gevaar voor het Vlisslngse doel: Wissel en Lauret. bei den van Terneuzen. zetten een vlotte aanval op en brachten Lambert van Vogelwaarde in uitstekende schietpo sitie. Zijn harde schot werd met grote moeite door doelman Wim Bos onscha delijk gemaakt. De druk van de selectie nam toe, maar door onsamenhangend aanvalsspel ble ven de doelpunten uit. Wel kwam Vlissingen heel goed weg toen Wissel uit een door Lauret genomen corner strak inkopte, maar weer was Bos paraat. Vlissingen probeerde niet uit vallen gevaar tc scheppen. Meestal werden deze uitvallen geleld via de handige Lilipaly maar ook de Vlissin- gers konden niet doeltreffend opereren. Nu was de selectiedefensie ook op dreef. Gambler en Elve, beiden van Zeeland Sport, en Van der Hooft van Terneuzen, grepen uitstekend ln. Het Zeeuws elftal bleef aandringen en kansen kwamen er wel: een doorbraak van Lauret in de 36e minuut, een solo van Van der Hooft in de 40e minuut en een harde kopbal van De Noojjer (Zeeland Sport) in de 41e minuut strandden echter allen op de uitste kende doelman Wim Bos. Een onverwachte uitval van Vlissingen had bijna succes. Lilipaly bracht Boo- gerd Ln uitstekende schietpositie maar diens harde schot deed de bal op de lat belanden. Beide ploegen kwamen na de rust met een gewijzigde opstel ling binnen de lijnen en bij het Zeeuws elftal kwam dat neer op aanvalsspel- verbetering. De combinaties liepen nu veel beter mede door de goede passes van Doorns (Terneuzen i. Ingevallen voor Lauret. en door het stuwende werk van Verbunt (Axel) op het mid denveld. Met lange passes werden de snelle Wissel en Lensen (Axel) aan het werk gezet. Dit leverde vele ge vaarlijke situatie op voor het VUssing- se doel maar nog steeds geen doel- unt- Iaar ln de vijftiende minuut kwam het succes dan toch. Dooms haalde de bal van het middenveld op. Zijn crosspass bereikte Lambert, die op zijn beurt Wissel in de vrije ruimte stuurde. Van dipns voet vertrok een bard schot waarna doelman Bos de bal niet vol doende onder controle kon krijgen. Da attente mee naar voren gesprinte Dooms gleed de ba! in het doel (1 0). Hierdoor geïnspireerd gingen de geselecteerden sterker in de aanval maar een uitstekend sluitende Vlissing- se verdediging stond niets meer toe. De Vlisslngse aanval had bij de uit vallen te weinig inhoud om tegen de sterke defensie'van het Zeeuws elftal succes te boeken. Derhalve bleef het 1—0. 10 0 2 jfce. i-0 1 0 1 2 1-51 o o i o o-i LANDELIJK KORFBAL MIDDELBURG Indien de weergo den niet opnieuw roet in het (korfbal) eten gooien, zal Swift in afdeling 2 B moeten proberen zijn goede positie te handhaven jn de strijd tegen Ter- lieyden. Deze ploeg heeft zich vast in de kopgroep genesteld en zal zeker alles op alles zetten Swift in het zand te laten bijten. Of het zovel zal ko men? Dat zal vooral hcpaald worden door liet tempo. Indien dit door Swift zal worden aangegeven, blijven de pun ten zeker in de Zeeuwse hoofdstad. Rozenburg zal beide punten, aan hel bezoekende Achilles meegeven, terwijl Merwic - Olympiaan. zeer goed mo gelijk een puntenverdeling kan ople veren. Toch start Olympiaan als fa- ibj, o voriet. Quick zal waarschijnlijk adem •Klc week moet Avanti I punten, lekon komen, in de strijd tegen Phoe- veroveren tc Bergen op Zoom j nix J jn 2A krijgt Animo gelegenheid revanche te nemen voor de in de eerste competitiewedstrijd geleden .grote' nederlaag tegen ODO. Ani mo is duidelijk in de lift, terwijl ODO het goede begin niet heeft kunnen handhaven. Indien het Soii- burgsc twaalftal de gehele wed strijd een 100 procent inzet kan opbrengen, zal een overwinning het resultaat zijn. De strijd tussen de .broederlijk' onder aan de lijst verkerende ploegen Cres cendo en Zwervers, zal vermoedelijk meer spannend dan fraai zijn. De beste kansen op positieverbetering, lijken ons voor de thuis spelende Leidena- tot een behoorlijke overwinning te ko men, in afdeling 3 C. Schiedam - HP\ zal een overwinning voor de bezoekers opleveren. Velox - Blauw-Wit '51 zal na felle, strijd, wel eens een gelijkspel kun- Ranglijst wordt recht getrokken MIDDELBURG In de eerste klas van de zaterdagcompetitie in de KNVB afdeling Zeeland wordt de ranglijst recht getrokken met de vaststelling van twee inhaalwedstrijden. Veore moet in staat worden geacht om Kals met lege handen naar Noord-Be- veland terug te sturen en aangezien Zeeland Sport V, ondanks het terrein- voordeel. ook wel aan het kortste eind zal .trekken t.egén Bevelanders, is er' geen wijziging aan de staart van de ranglijst te verwachten, le KLAS: Veere I - Kats I. Zeeland Sport V - Bevelanders 2e KLAS A: SKXYVK I - Kapelle II. Bruse Boys I - DFS III 3e KLAS A: Brouwershaven Hl - Brouwershaven II. DFS IV - ZSC I WIK III - WIK II 3e KLAS B: Serooskerke IV - Veere II j" ob auHo öoroosKerKe iv - veere u nen opleveren. Madjoe gaat met gro-l 3e KLAS C: Vlissingen VIII - Seroos- te cijfers van het bezoekende ALO; kerke III verliezen. - 3e KLAS D: SSV I - 's-Gravenpolder Bij de reserves gaat Swilt 2 naai jll Delft, waar het Fortuna 3 partij: 3e KLAS E: Coiijnsplaatse Bovs Hl - moet geven. In de eerste wedstrijd Krumingen II. Heinkenszand H - Ka- zegevierden de Sw ift reserves en pelle ITT' indien er niet te slordig gespeeld; 3e KLAS F: Kloetinge V - Waarde II wordt, kan de return eveneens met| 3e KLAS G: AZVV' II - AZVV III, jgen Happy Smashers. In de le klasj 'leling Zeeland moeten de spelers van Ivanti II tegen hun clubgenoten van fel 3e team bewijzen dat ze terecht in m hoger geklasseerd team spelen. De van de Zierikzeespelers kan de ag geven bij hun bezoek aan Ma- i, terwijl Matador geen illusies j hebben voor hun wedstrijd tegen mg Ambon. Matador II moet 1 punt Elen veroveren tegen Astroiden. 1de 2e klas is er weinig heil te ver- j prognose van de wed- pdö Marathon II- Fift. Point en Jstroiden IIrui Smashers. Avanti, F- aiimwina. jw.iiui, ons voor ae tnuis spetende Leidena- iy Kan winnen van Flft. Point, terwijl i ren aanwezig. BKC zal opnieuw de pun- PS Ambon n wint van RUI. Smas- j vinst worden afgesloten. Het Zuiden 4 zal Deetos 5 met lege el in een puntenverdeling zal ein-l digen. Die Haghe 4 zal Phoenix 2 well mét de winst, moeten laten vertrek ken, 2A: Animo - ODO (I), Crescendo - Zwervers (1). BKC - Dubbel Zes (2), Pams - Gymnasiasten tl2B: Swift -1 Terheyden (1), Rozenburg - Achilles 2Merwic - Olympiaan 2Quick -1 Phoenix (2). 3 A TOV - ONDO (3).j Eureka - Hou Stand (1), Overkan- ters - WION (1). USV - Juliana (1). 3C I-Iesco - Tjoba. (2), Schiedam - HPV (2). Velox - Blauw-Wit '51 (3), Mad joe - ALO (2). reserve 3A: Het Zui-I den 4 - Deetos 5 (1), Trekvogels 3-Ons Ebiernest 5 (3), Die Haghe 4 -] Phoenix 2(2). Fortuna 3 - Swift 2 (2) Hoek III - Hoek II. Tern. Boys V Tern. Boys TV. Zaamslag II - Sluis H i II. gedetailleerde uitslagen zijn: j Iklas district. De ZwaluwenAvanti |2 HE: C. Gijselman—R. Bish 15—6.! b-9. H Peun- K. H. Tan 15—8. 15— [DE: T. Thio- H. Kok 11—2, 11—2, - Zundert—E. König 8—11, 5—11. j B. v. Zundert'C. GijselmanE. g/K. Tan 14 -18. 15 i2. 15—8. T. g/H. Peun—H. Kok/R. Blsh 14—18. 8—15. HD: C. Gijselman/H. -R. Blsh, K. Tan 17—16. 7—15. Bg- DD: T Thlo/B. v. Zundert—H. J0E.Konig 17—15; 15-9. f klW,nfd. Zeeland: Avanti 11 M'burg Jfothon I Vlissingen 8—0. HE: J. gncren T. Lammers 15—9. 7—15. A Phaff— F, Jongbloeds 156. mevr. V. Heystekmevr. 11 1. 11—0. E. Monte- mevr. Rooien 11 3, 8—11. 11 P" GD mevr. Hoystek/J. v. Somme- |-mevr. Groenenberg/Lammers 15 7'15 8, E Montenaric/A. Phaff p*- Rooijen Jongbloeds 15-5, 15—5.' c: J v Sommeren/A. PhaffT. Suiicrs F. Jongbloeds 15—6. 15—8.1 p HAAG (GPD) De heer J. C. Ickmann (Den Haag) is bij en- j kandidaatstelling gekozen tot van liet. bestuur van de Koninklijke plandsche Voetbal Bond. Hier- f 's voorzien in de vacature, die onritonn door hel bedanken van Nijx, in verband met zijn lot directeur van de atich- S Holland Sport. ten kwijtraken, nu Dubbel Zes in Bre da zijn opwachting kontt maken. Pams moet in staat zijn Gymnasiasten een verdere opmars te beletten. In 3A Kaat ONDO bij TOV op be zoek. Het zal voor de ploeg uit St- Laurens niet mee vallen winst uit de ze ontmoeting te halen. In het gun stigste geval wordt een gelijkspel be- Eureka gaat van Hou Stand winnen, terwijl Overkanters kansen op winst twee punten i Juliana over. Tjoba moet. i n de ontmoeting tegen staat zijn, bij Hesco MONTEVIDEO (ANP) De Deen Mogens Frey, op de achtervolging bij vele belangrijke toernooien als twee- geëindigd, heeft in Montevideo de ze reeks doorbroken. Frey, die vorig, jaar in Amsterdam bij de wereldkam-i pioenschappen nebter Oer Bongers j tweede werd en in .Mexieo-Stad zil-| ver won. legde in de Uruguyese hoofdstad beslag op de wereldtitel. In de finale achtervolging van dit toer nooi, waarvan vele Europese top ren-1 ners zich hebben teruggetrokken, ver sloeg Frey de Zwitser Navier Ktir-1 Voor Kurmann verliep de strijd on gelukkig. De Zwitser maakte in de; nalve finales de snelste tijd. maar op' het beslissende moment faalde hij. Kurmann was tegen Frey meer dan drie seconden langzamer dan in de halve finales. De weinig bezoekers! (het stadion bevatte slechts 4000 toe-j Thouwers) zagen een sprint.t.oernooi met weinig verrassingen. De vier iwartfinnles werden alle in twee rit ten beslist. Winnaars waren de Ttalia- len Lnigi Por-rhettt en Giordano Tur-I rini, de Beig Robert van Lancker en( de Deen Niets Fredborg. geschorst omdat zij zich op dc Ólym- ipsche Spelen van .niet volgens de re- gels' zouden hebben gedragen. Het be-i treft hier Tibor Badari. Laszlo Gula. j Istvan Gali. Janos Kajdi en Gyula Sza-1 bo. De boksassociatie heeft niet be- kend gemaakt op welke manier de boksers zich in Mexico misdragen heb-1 ben. BRUSSEL (AP) De eerste étappe van de Tour de France van het vol gende jaar zal lopen van Roubaix in Frankrijk naar Brussel, zo hebben de. Belgische organisatoren van de étap-| pe bekend gemaakt. De wielerronde zal op 29 juni beginnen. DEN HAAG (GPD) In .Necr- lands voetbal', het officieelor gaan van «Ie KNVB neemt de heer Jacques van den Berg. de bekende spelregelkenner uit Am sterdam, bet de lieer George Kessler kwalijk dat h\j de lieer Anderson, de Schotse scheids rechter die de wedstrijd Bulga rije - Nederland arhitreerdc, na afloop van deze ontmoeting een homereferee heeft genoemd. .Dat spelers na een teleurstellen de en wellicht onnodige neder laag zulke kreten rondstrooien is niet zo erg', schrijft de heer Van den Berg. .Een mens is maar een mens Maar dat ook de heer Kessler. althans volgens krantenverslagen, die titel heeft uitgereikt, is minder verslandig dan ik van de bondscoach, die heeft dat: zelf kennelijk ook be grepen en aanmerkelijk gas te ruggenomen in een gesprek met Horman Kuiphof voor de televi sie. toen hij volstond met vast te stellen, dat de heer Anderson er in getuind was. Die indruk heb ik ook gekregen uit het verslag van Ad van Emmenes. die overi gens de naam homereferee be paald niet wilde gebruiken. En met alle waardering voor ande ren preferee- ik mij altijd graag aan Van Emmenes. die i« als een van de betrouwbaarste en redelijkste beoordelers uit het vak beschouw'. DAT DE bekerwedstrijd FC Twentc- GVAV niet op het lotoformulier voor aanstaande zondag is geplaatst houdt in feite een compliment voor de ploeg uit Enschede in. Kennelijk zien de sa menstellers van de sporttoto dit als een bij voorbaat .verrassingsloze' wed strijd: FC Twente zal wel wéér win nen. Er zijn bij de twaalf wedstrijden voor deze tweede ronde voor de KNVB- beker enkele interessante duels. Daar is bijvoorbeeld de wedstrijd Sparta- SW. Men weet: SVV is leider van de eerste divisie. SVV heeft de topscorer van de eerste divisie Koudijzer in zijn gelederen en SAW maakte veel indruk door in de eerste ronde DOS met 6-1 te verslaan. Aardig is ook dat in deze wedstrijd twee broers tegenover elk aar staan: Sparta's doelman Jan van Beveren zal onder meer schoten moe ten stoppen van broer Wil van Beve ren. Manager Guus Brox van Feijenoord wilde gisteren de opstelling van Feijen oord voor de wedstrijd tégen DFC in Dordrecht nog niet vrijgeven. Nieuws gierig is men vooral naar het ant woord op de vraag .wie komt er onder de lat. Eddy I (Pieters Graafland) of Eddy II (Treytel) De 22-jarige Ed dy II keepte dinsdag tegen Borussia München Gladbach een uitstekendp wedstrijd maar maakte één foutje waaruit de Duitse gelijkmaker 1-1 ontslond. DFC heeft het Feijenoord vaak lastig gemaakt maar natuurlijk zijn de Rotterdammers favoriet. Omdat op de sporttoto ook wedstrijden uit de Engelse en Duitse voetbalcom petities voorkomen geven we de des betreffende standenlijsten: ENGELAND 16 weds Everton Leeds Liverpool Arsenal Chelsea West Ham Un. Tottenham Burnley- West Bromw. Alb. Sheffield Wedn. Sunderland Manchester Un. Newcastle Manch. City Southampton Stoke Wolves Ipswich Nottingham Coventry iu Leicester 10 Rangers 9 DUITSLAND (IS wedstrijden) Bayern München 21 Borussia München Gladb. J7 Hamburg SV 17 Etntr. Braunschw. 15 MSV Duisburg 14 VFB Stuttgart 13 1 FC Kaiserslautern 13 Hertha BSC 13 1860 Miinchen 13 1 FC Köln Hannover '96 Eintr. Frankfurt 1 FC NUrnberg Alemannia Aachen Bor. Dortmund Schalke '04 Werder Bremen Kickers Offenbach 12 2229 10 21- 10 16—30 13 13—18 13 15—21 13 1420 12 23—20 16—1' 18—24 15—23 strijden) 25 34—14 '24 25—15 24 33—11 22 20—11 22 31—16 21 34—19 20 32—26 20 26-31 19 27—28 17 20—20 15 21—25 15 25—25 15 24—25 Het bekerprogramma {tweede ronde) voor zondag luidt: Elinkwijk - Vitesse. Ajax - De Vole- wyekers. ZFC - AZ '67. RCH - Hel mond Sport. NEC - MVV, Sparta - SVV. NAC - Heracles, Heerenveen - Excelsior, Limburgia - Volendam, FC Twente - GVAV, DWS - Go Ahead. DFC - Feijenoord. Wat betreft de sporttoto geldt de stand de stand van de bekerwedstrijden na de normale speeltijd. Een 3-tje is dus ook bij de bekerwedstrijden mogelijk. Winnende kolom? oep A 1 van de juni i petitie in de KNVB afdeling Zeeland ver- meldt voor dit weekeinde alleen de wed- strijd Arnemuiden AI- Vlissingen A I ma voor groep A I van de juniorencom- (14.30 uur). BOEKAREST (ANP) Wereldkampioen Engeland hoeft woensdagmiddag in een teleurstellende wedstrijd in Boekarest voor 70.000 toeschouwers gelijk gespeeld tegen Roemenië. Er werd niet gescoord. De Roemenen speelden vanaf het beginsignaal op de aanval De Engelse ver dediging kwam in grote moeilijkheden en hel was aan het slechte schieten van de gastheren te wijten, dat doelpunten uitbleven. In het bijzonder Bobby Charlton speelde in de Engelse defensie ver beneden zijn normale vorm. In de slotfase, toen Engeland vaak acht spelers in de buurt van het. eigen strafschopgebied had. kreeg dc ontmoeting een minder prettig karakter. Vooral dank z(j vele overtredingen konden (ie wereldkampioenen stand hou den Roemenië verloor onlangs m een voorronde van het wereldkampioenschap met 03 van Portugal. Elinkwijk - Vitesse X RCH - Helm. Sport X Sparta - SVV X NAC - Heracles X Heerenv. - Excelsior X Limburgia - Volendam X DWS - Go Ahead X DFC - Feijenoord X Leeds - Tottenham X Liverpool - Chelsea X Sunderl. - aMnch. C. X Elntr. Br. - Borus. MG X Schalke '04 - Hamb. SV X MIDDELBURG In dc eerste klas van de afdelingscompetitie staat er voor Schoondijke een zware uitwed strijd op het programma. Domburg zou bjj een nederlaag vrijwel uitgeschakeld worden en mede daarom zullen de lei ders op hevige tegenstand moeten re kenen. Als Schoondijke aan dit duel één punt zou overhouden is het al een goed resultaat. Het niet-spelende Zee- landia zou hiervan uiteraard profijt kunnen trekken. o'a ogi Aardenburg. dat naar verwacht 90os maS worden tegen Luctor nier tot - succes zal komen blijft in de hoek waar de slagen zullen vallen. Lewe- dorpse Boys gaat bij Hulsterloo probe ren enige "winst te bereiken en aat zal echt niet meevallen om in Oost-Zeeuws- Vlaanderen tot succes te komen. Patrijzen is ook op eigen veld niet op gewassen tegen de Noormannen. Hoofdplaat heeft zijn eerste zege te pakken en het zou ons niet verbazen als Robur het volgende slachtoffer van deze tot heden teleurstellende ploeg zou gaan worden. le KLAS: Aardenburg I - Luctor I 14.30. Domburg I - Schoondijke I 14.30, Hulsterloo I - Lewed. Boys I 14-30, Pa trijzen T - Noormannen 1 14 30. Hoofdplaat I - Robur I 14.30 RESERVE le KLAS: Hontenisse II - Terneuzen IH, Middelburg IV - HVV H, Walcheren II - Oostburg n, Zeeland Sport m - Vlissingen IV, Steen II - 2e KLAS A: R1A I Philippine I. Bier- Vogelwaarde n vliet II - Aardenburg II. Terneuzen IV - Graauw I, Groede I - Schoondijke H 2e KLAS B: Hansw. Boys I - DFS II, 's-Heer Arendskerke III - Zierikzee III Kwadendamme I - Drelschor I Goes HI - Cortgene I, Luctor II - Kruiningen I. Zonnemaire I - Domburg II. 3e KLAS A: Axel IV - Hontenisse Hl. Koewacht H - Vogelwaarde III, Graauw H - HW Hl. Clinge'H - Hul sterloo H. 3e KLAS B: Vlissingen V - IJzendijke II, Breskens Hl - Terneuzen VI, Schoondijke Hl - Terneuzen V, Philip pine H - Hoofdplaat II, Corn Boys III - Breskens IV 3e KLAS C Walhceren Hl - Patrijzen n Lewed. Boys II - Noormannen II, Luc tor HI - Zeelandla IV. RCS IV - Vol harding n, Robur II - Zeeland Sport IV 3e KLAS D: Goes IV - Cortgene H, Hansw. Boys III - Patrijzen III, Vol harding I - Zonnemaire II, RCS in - SVOWK I. Dreischor H - Kwadendam me H, Robur IH - Robur IV. GLASGOW (ANP) Schotland heeft woensdagavond zijn eerste wedstryd voor groep 7 van de voorronden van! het wereldkampioenschap voetbei in 1970 tegen Oostenrijk met 2-1 gewon-1 nen. De ruststand van de wedstrijd,: was'l ,HamptIen Park werd &esPeëkl. Misschien heert Matador na die tweede Egaspo - Z. Westers 1-3: EVVC - Ma- Ruim lóo OOOtoesehoiiwers woonden de overw.inninK de volleybalcompetitie tador 2-2; Egaspo - Matador Hl 3-0 ontmocün-^ bHDe Schotten hebben de|— *a,erd,aK b«*aald op Juliana - het dames: Marathon 11 - MVC3-1: EVVC I rootste moeïte eehad om de zew vpi goede pad weer gevonden. Dc zege was - EGVC 3-1; Egaspo - EGVC 2-2; ff» te stellen Door Starek nam Onstmï" weliswaar niet overtuigend (3-2), maar Egaspo - Matador II 3-0; PZE.M - Ma- n? te stelten. Door Starek nam Oosten- door tlezo winst hebben de Vlissingers tador I 1-3: EVVC I - EVVC II 3-1. zeker de moed ge\onden rijk. dat bijzonder goed speelde. i_.v derde minuut de leiding. De Schot door Slechter vereïne het de Den.s Law scoorde kortdaaropde ge- *j lijkmaker. Tot een kwartier voor het einde moesten de Schotse supporters wachten, voordat het winnende doel- punl viel. Een gave kopbal van aan voerder Bremner bracht de beslissing De stand in groep 7 is: 1 West-Duitsland 1 2 Schotland 1 3 Oostenrijk 3 4 Cyprus 1 Na een zenuwslopendt v:jtsets-wed strijd konden de Matadorspelers ein delijk weer eens juichen. Juliana II kansloos strijd zoeken. Uitslagen overgangsklasse heren- Juli ana - Matador 2-3; Concordia - Orani II 2-3: SVC - RHBS 0-3: CW - Lyceum 2-0 Dames overgansklasse: Marathon - St- Erg hoopvol begon de wedstrijd voor 2-1; Paul 0-3: Concordia - Sarto H 3-0. Matador niet. want de eerste set was 8-51AMVJ - Delta H 3-0: MOC - VVO 3-0. [«et 15-10 voor de volleyballers uit l-7;Uitslagen afdeling Walcheren: heren: Schiedam, die de fouten van de tegen partij goed uitbuitten. In de tweede set ging de Vlissingse aanval beter draai en. aanvaller Steketee zorgde werd in eigen huis met 32 door de Vlissingers verslagen. Een belangrij ke overwinning want de heren van SC Matador waren door drie verlo ren wedstrijden in successie duidelijk het nodige vertrouwen in eigen kun nen kwijtgeraakt. PARIJS (ANP) De semi-klassiekcr voor beroepsrenners Bordaux-Parjjs die tot vot kort altijd in het voorjaai werd gehouden, maar dit jaar wegen» de ongercldheden, naar september werd verplaatst, zal ook in 1969 in het na jaar worden gehouden. De ruim vijf honderd kilometer lange race zal op 7 sentember worden gereden. Ook de Ronde van de Toekomst zal in septem ber plaatsvinden (van de twaalfde tot de eenentwintigste). De Ronde van I Frankrijk zal, zoals reeds eerder br- 1 kendgemaakt, van 25 juni tot 20 Juli orden gehouden. De kalender x 15-12 voor Matador In de belangrijke derde set leek Matador aanvankelijk op een 2-1 voorsprong te kunnen ko men. Maar de spelers zagen een 13-10 de; en later een 16-14 voorsprong verloren lan, hetgeen resulteerde ln 16-14 voor belangrijkste Franse wielerwedstrijden gaan, hetg( ziet er als volgt uit: Juliana IL Matador wist middels het l maart: Gcnua-Nice: 10 tot 16 maartwinnen van de vierde set weer op ge- Parljs-Nice: 18 april: Parijs-Roubaix; lijke voet te komen, hetgeen vooral te 14 tot 18 met: de vierdaagse van Duin- danken was aan de goede set-ups van kerken; 5 tot 8 juni: de Midi Libre; de spelerverdelers Christiaansen en Ver- hagen. De vijfde en laatste set vergde tenslotte veel van de zenuwen van bei- -de partijen. Matador kwam met 14-13 Noorden: 12 tot 21 september: Ronde!op set- en matchpoint, maar stond even van de Toekomst: 28 september: Pa-later met 14-15 op verlies. De Vlissin- ri|s-Tours: 19 oktober: Grand Prix desgers wisten met 17-15 toch nog de set Nations. en de wedstrijd binnen te halen. 25 juni tot 20 juli: Ronde van Frank rijk: 7 september: Bordeaux-Parijs; 10 tot 14 september: de Ronde van het

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 9