Philips televisie nu voor lage 1 januari-prijzen" Wj nu Pepsi-Cola in hele literfles de Maxi Pepsi Fles ^J) de IfflfDb ron 2350.- I Finata Bank leent u geld. Snel-voordelig! wees happy Pepsi "-"'-'■suïsrg&s Voor 't eerst in Xederland PHILIPS GROOTSTE SUPERMARKET IN SLUIS JONGEMANNEN en JONGE MEISJES CAISSIÈRE HULPVERKOOPSTERS ADVERTEREN DOET VERKOPEN NV Landbouwmaatschappij ,DE BATHPOLDERS' ZEER VELEN WETEN HET AL SL lOX* 770 zeeland n. JANSE IN K0UDEKERKE FINATA BANKnv. Hartelijk welkomOók op vrijdagavonden van 7 tot 9. 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COU RANT DONDERDAG 7 NOVEMBEP ]b Nieuwe schroef dop houdt Pepsi sprankelerd De binnenkort te openen aan de grens van Nederland en België kan nog een aantal actieve medewerker! sters) plaatsen Er zijn nodig: die voor dit interessante werk (verkoop etc.) willen worden opgeleid. ZJ STARTEN AL DIRECT MET EEN FLINK SALARIS! Dan vragen wij sollicitanten die reeds zijn of daartoe opgeleid willen worden ZEER HOOG LOON, afhankelijk van het groter of kleiner aantal dagen dat men werken wil. voor 1 of meerdere dagen. Ook getrouwde dames kunnen hiervoor solliciteren. Afstand is geen bezwaar, ook de verbindingen niet, want voor VERVOER VAN EN NAAR UW HUIS wordt door ons gezorgd. Gaarne persoonlijke aanmelding vrijdagavond (8 nov.) van 5 tot 9 uur in hotel ,De Korenbeurs', Kaai 1 te Sluis, telefoon 01178-402. Gelieve te vragen naar de heer R. Italiaander. tijdelijk In de Maxi Pepsi Fles. De originele Pepsi. De internationale cola. Favoriet in meer dan 100 landen. Op de Maxi Pepsi Fles. Nieuw! Schroef dop houdt de sprankeling in uw Pepsi. Ook als de fles niet helemaal vol meer is...! Gebotteld door de Vrumona Fabrieken-Bunnlk met licentie ven l'epsiCo, Inc., N.Y., K.Y. Trademark regutered. Certificaten van gew. aand. a 50,- nom. Volgens mededeling van de maatschappij wordt ter uit voering van het besluit tot herkapitaiisatie aan de aan deelhouders 62%% uitgekeerd, waarvan 50% in aan delen, voor de helft delende over de resultaten van het boekjaar 1968/9. De uitkering van 50% in certificaten geschiedt vanaf 15.11.68 ten kantore van ondergetekende, Rokïn 43 (in gang O.Z. Voorburgwal 274Amsterdam. Tegen in levering van 2 div.bew. no 10 zal worden afgegeven één cert, van gew. aand. 50,- nom., voorzien van div. no 12 e.v., waarbij op div. no 12 de opdruk in rood is aangebracht. Per te verkrijgen nieuw certificaat is 2,58 verschul digd. De uitkering van 12% in contanten geschiedt vanaf 15.11.68 op div. no 11 en wel met bruto 6,25. Hierop wordt in mindering gebracht de over de gehele uit kering 31,25 verschuldigde 20% dividendbelasting. De netto-uitkering is derhave nihil. Div. no 11 dient te worden aangeboden bij de Amster dam-Rotterdam Bank NV, Rokin 43 (ingang O.Z. Voor burgwal 274), Amsterdam of Lange Kerkstraat, Goes, ter verkrijging van een nota ter verrekening met de fiscus van de ingehouden dividendbelasting. Volgens mededeling van de maatschappij heeft de in specteur der vennootschapsbelasting te Rotterdam, bij schrijven d.d. 13.6.68, verklaard, dat de bepalingen van art. 58 van de wet inkomstenbelasting 1964 op deze uit kering van toepassing zijn, zodat aandeelhouders bij hun inkomstenbelasting-aangifte om toepassing van het tarief van 20% over de uitkering van aandelen en contanten kunnen verzoeken. Div. bew. afgest. inleveren. Amsterdam, 6 november 1968. Zij kwamen keken/ vergeleken en kochten Nu zijn het tevreden klanten U zult tevreden zijn wantBIJ JANSE IS T... PRETTIG KOPEN Grote sortering, prettige bediening, betaalbare prijzen, zilverzegels. s te komen maken®"6',n on« zaak uw -'r r .r A JANSE, DE DORPSZAAK MET DE STADSSORTERING HIT I Philips super-ontvanger mot 51 cm Dlrect-Vlelon Philips euper-ontvanger met 59 cm Direct-Vision bi beeldbuis. Geschikt voor ontvangst van Nederlandse en buis Eenvoudige kanaalkeuze d.m.v. druktoeteen. G Duitse zenders. Zeer gemakkelijke M»-|||||| echt kt voor ontvangst van Nederlandse en Duit. ning. Grote luidspreker. Kunststof kast met ft* ƒ11 m zenders. Grote dubbelconua luidspreker voor vol, heider I notehout nerf motief. WCbUs O®'"1'1- moo,# moderne kast van donker hoogglans ot naturel ki teak en palisander TO— méér DE LICHTBRON OMRINGT© MET SERVICE MIDDELBURG - Tel: 3373 - VUSSINGEN - Tel: 2276 ZUIDZANDE - Tel: 2222 KLEURENTELEVISIE (nü al voor da "l-jenoarl-prij»") Natuurlijk kunnen wij u ook alles over de eveneens sterk in prijs verlaagde Philips kleuren TV. Het natuurgetrouwe, levensechte beeld en het schitterende geluid komen volop tot hun recht: twaalf uur kleuruitzendingen per week, en al die grote shows en evenementen, waarvan u in kleur zoveel meer geniet Philips kleuren TV met 63 cm beeldbuis. Optimt-'e beeldkwaliteit Ook haarscherpe ontvangst van al'! zwart/wit programma's. Prachtig vol geluid. Een voudig te bedienen door druktoeteen. Kom dat zien: enorme keus heren- en jongensjassen, j damesjacks met borg gevoerd 49. pantalons met wijde pijpen polyester/wol vanaf 22.50 Steeds nieuwe leuke dingen bij: Dinsdags na i uur gesloten. WIJ PONSEN UW ADRZSPLAATJESZOWEL ADRZUA II (HAPEE-SUISSE) ALS ADREMA III (ADREMA-CITOGBAF)LEVERING DES GEWENST BINNEN ENKELE DAGEN DRUKKERIJ DEK BOER Markt 51 - Middelburg - Tel. 01180-7651 MEDEWERKERS WEINIG" PONSPLAATJES losse;: vele adresseer-, vorsend- en administratieve problemen op. ALLE INLICHTINGEN: DRUKKERIJ DEK BOER Marlet 51 - Middelburg - Tel. 01180-7651 Aan welk bedrag denkt u? Driehonderd gulden? Duizend? Tweeduizend? Een FINATA-lening is snel en plezierig ge regeld. Zonder informatiekosten. Voor alle privé-doeleinden! ledereen is welkom bij de FINATA Bank..Voorbeeld: u leent f. 1.500,— en lost af in 18 maanden. U betaalt dan per maand f. 95,97. Dat is totaal 18 X f. 95,97 f. 1.727,46. U betaalt f. 227,46 aan financieringskosten, inclusief'rente, admini stratiekosten en overlijdensrisico. Dat is slechts f. 12,63 per maand. Hoe de FINATA Bank u zo voordelig en snel geld kan verstrekken? Omdat het Nederlands grootste en mo dernste maatschappij is voor privé-leningen. Een uitgebreide folder ligt voor u klaar. Natuurlijk kunt u ook even bellen of schrijven: Bergen op Zoom, Kastanjelaan 76, (01640) 3454 Tilburg,Korvelseweg 47,(04250) 3 36 02.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 14