Zilvermerk van Douwe Egberts. \kcuumverse, gemalen koffie klaar voor uw snelfilter Onze kleintjes Dat is handig! PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 7 NOVEMBER moe, nerveus, prikkelbaar, mat Ervaar de kalmerende wer king die uitgaat van Pleeg zuster Bloedwijn. Geniet van die eerlijke en volle smaak. Pleegzuster Bloed wijn is een uitstekende ver sterkingsdrank. Bekend, beproefd en verantwoord. Daarom is Pleegzuster Bloedwijn alleen verkrijg baar bij uw apotheker en drogist. Pleegzuster Bloed wijn is een mild natuur- produkt waaraan onont beerlijke aktieve stoffen zijn toegevoegd. Neemt nervositeit weg. Versterkt nw energie. Kortom: Pleeg zuster Bloedwijn geeft n rust en versterkt u op ver antwoorde wijze. Een glas Pleegzuster Bloedwijn zal n goed doen. Te koop: tv 59 cm. Alle pro gramma's. met garantie. Te- vens eethoek en bamikstel ni 20 uur. Tel. 3295. Keuchenius- straat 3, Paa uwen burg, Vllss. Te koop. i g_st z. bankstel, bergmeubel. tv-tafel. en div. tafelkleden Vine, van Gogh- laan 11. Vlissingen. Te koop: daoiessportf-.ets, dern petroleumkacheltje, klei ne radio. Hu do ra rolschaatsen na 14 uur. President Roosevelt- laa.i 182. Vlissingen. Te koop: nw Philips 2 pers. electr. onderdeken van 109 voor 75. Ravesteynplein 9, •Vlissingen. Te koop: Beckers kolenkachel, lichtbeige en Erres wringer. Te oevr. A. N. MOSTERD. Schepenenlaan 267. Middelburg; Zuid. tel. 7374 Te koop: vloerkleed, 2 bij 3 m; tafelkleed: salonkleedje, dressoirloper en z.g a jj. Ga rand pick-up. Smytegeltstr. 43. Middelburg. Te koop: mooie biggen. K. MINDERHOUD, Schroeweg 50. Middelburg. Te koop aangeboden: 8 mm filmcamera en AEG wasmachi ne. T.ea.b. Keurhove 122. Mid delburg. Te koop: meisjes!iets. leeft, tot 12 jaar. F. DE KOK. Sloestr. 42. Middelburg Te koop: een hobbelpaard, driewielertje, box met vloer, kinderstoel met tafeltje. Goes. Westsin gel 42. tel. 7436 Te koop: lange bruidsjapon met sleep en toebeh. maat 40- 42. Niet in Walcheren gedra gen. motortas en brommer om op ie knappen (Victoria.) Wil- helminestraat 37. Vlissingen. Te koop mooie EM Jaarsma kolen con vector Adres. Haaks- bergenslraat 30, Oost-Souburg. Na 6 uur. Tel. 01183-1552. Te koop: trommelwasmachine. 12 programma's, als nieuw; te vens draagbare cassettebandre corder voor elektr. en batte rijen. V. Steveninflicstraait 8. (bij Dijkstraat). Oost-Souburg, Te koop koffer-platenspeler, tevens bandrecorder met ban den en verrekijker. V. Sleve- ninckstr. 3, (bij Dijkstraat), Ó.- Souburg. Te koop compl. keukens. Losse onder- en bovenkasljes. stalen- granieten en formica boven bladen. alles franoo, lage prij zen. Ook zaterdags geopend Handelsondern MINWAARD. Bosseweg l. 's-Heer-Abtskerke telefoon 01103-200. Vele soorten bouwmaterialen, schuurtjes en garages, wand- vloer- en trottoirtegels, trot toirbanden. golfplaten, wasta fels. we's enz Alle» franco, la ge prijzen Handelsonder neming MINNAARD. Bosseweg 1, 's-Heer-Abtskerke tel 01103- 200. Te koop 600 bl en 200 r. Mul der dakpannen. 40 staanders. Cu 6 ml. 4 eikenhouten bal- geg-alv. golfplaten, ijzeren .H'-balk. 7 ml. 11 cm h. 26 cm br. K. M. STAAL, Hinkellnge- straat 25. Krabbendljke, telef. 01134—783. Te koop tuindersramen, rui ters. vanaf f 5.50. Van Visvliet- straat 36. Oost-Souburg. Te koop slachtklppcn. P. DE VISSER, Grote Abeele 50. Mid delburg Te koop baoycommode. kantel- bed. k.nderledik.. ant. hang klok. buiagasstel, ulttrektafel eiken --uirufbureau, ant. splè-- gels. kinderstoel, vloer kleed am ij/- wieg, box, Vltas.si ngei 34, M'burg, tele foon 3513. 1 Naast Douwe Egberts bonenkoffie is er nu Zilvermerk. Vacuumverse, gemalen koffie, ideaal voor uw snel filter en tevens zeer geschikt voor elke andere manier van koffiezetten. Extra gemakkelijk voor 'n weekend met veel aanloop of een andere on verwachte situatie. Douwe Egberts vacuumverse koffie in het zilveren pakje. Probeert u hem eens! 1.98 lekkere koffie... Te koop 20.000 kg groenkraag voederbieten. C. JOZIASSE. Ritthemsestraat 106, Souburg, telefoon 01183—1526. Te koop melk- en kalf koeien, drachtige vaarzen en koeien, geschikt om af te melken. D. M. ROUW. Goes, tel. 6982. Te koop mooie aardappelen Alleen deze week 10 ct per kg. uien 20 ct per kg; spruitjes f 1.— per kg. A. GBSCHIERE, Koudekerkse weg 25, Bigge- kenke. De nieuwste grootlb. tv. 59 cm: Blaupurakt of Aristona va. f 599; verder alle mod. Gron dig. Loewe Opta. Philips. Er res ëtc- met hoge inr. en kort. Div. gebr. tv's vjl. t 75. FA- BRO NV. Domb. Schuitvlot 3. Middelburg. tel. 01180-3120: Zuidstraat 14. Sasf telef 01158—1247. Gent Te koop nieuwe aanhangwa gen, baicnaat 2 x 1.05 op spat bord 1,45, banden 5.60 x 13. Ju- hanastraat 29. Wemeldinge. te. lefoon 01192—490. Te koop elektr. tafelfomuis. 2 platen en oven. elektr. kook plaat, 3 elektr. paruien, tv-ta- 'el. Te zien tussen 3—5 u. nm. ?n 7-8 u. nm. Dijkstraat 6. O.- Souburg. Koelkasten, div. mod. Erres. Ruton, Bosch. Bauknecht. AEG. etc. reeds v.a. f 198. Alle overige mod. met 10 tot 20 kort. Dlepvriesk. 170 1, f 399. 220 1 f 499, etc tot 550 1. met 5 Jr gar, FABRO NV. Domb Schuitvlot 3. M'burg. Telefoon 01180—3120; Zuidstr 14. Sas Gent, tel. 01158—1247. Te huur nieuwe klapstoelen. tafels, servies, glaswerk, kin derledikanten. boxen, kinder stoelen Verhuurbedrijf O SOOLSMA Vin van Gogh- 41. Vlissingen. tel. 4270 Huur nieuwe Philips met alle programma s tegen aantrekkelijke maandel huur prijs Altijd opzegbaar altijd recht van koop. gratis rep en onderh Vand. oesteld morgen kijken. Bel dan (ook 's av Suyver Roosen NV. sedert WONINGEN GEVRAAGD Echtpaar, m. 1. zoekt rustige boven- of eengezinswoning, liefst brieven letter B 42. bur. PZC. Vlissingen. WONINGEN AANGEB Tc- Koop: nieuw hoekhuis met c v en grote tuin, te West- Souburg. Te bevr. Sottegem- fftraat 52, Vlissingen. Te koop mooi hoekhuis, omge ving Bergweg mest 4 slaapka mers. douche, vliering vliezotrap. voor-, achter zijtuin; open haard en gas-ge- vel-convector verwarmingen in kamer, keuken en Slaapkamers Br. no. B 331 bur. PZC. Goes. Te Koop: Middelburg, wi huis Bogardstraat 3. Makelaardij VAN DEN HOEK o.g., Zeist. M. DE LANGE, He rengracht 106. Middelburg, tel. 01180—2705. Te koop: Middelburg, perceel Bogardstraat 1. Makelaardij VAN DEN HOEK o.g.. Zeist. M. DE LANGE He rengracht 106. Middelburg, tel. 01180—2705. Te koop: Middelburg, woonhuis met cv aan de Vlissingscslngel. Makelaardij VAN DEN HOEK o.g.. Zeist M. DE LANGE He rengracht 106. Middelburg, tel. 01180—2705. Te koop: Middelburg, ruim woonhuis in de Wagenaarstr. Makelaardij VAN DEN HOEK o.g.. Zeist. M. DE LANGE He rengracht 106. Middelburg, tel. 01180—2705. Te koop: Middelburg, woonhui- ren Herenstraat 24/26 (verh.) Makelaardij VAN DEN HOEK o.g.. Zeist. M. DE LANGE He rengracht 106. Middelburg, tel. 01180—2705. Te koop: Middelburg, wi huls, Herenslr. 28 (bov. verh.). Makelaardij VAN DEN HOEK o g. Zeist. M DE LANGE. He rengracht 106 Middelburg, tel. 01180—2705. Te koop: Kapelle. bungalow aan de Dljkwelsestraat. Makelaardij VAN DEN HOEK o.g., Zeist. M. DE LANGE He rengracht 106. Middelburg, tel. 01180—2705. Makelaardij VAN DEN HOEK o.g., Zeist. M DE LANGE He rengracht 106. Middelburg, tel 01180—2705 Te koop: Vlissingen. kleine woning In de Glaclsstraat Makelaardij VAN DEN HOEK og.. Zeist M DE LANGE. He rengrach: 106 Middelburg tel 01 no—2705 Te koop Middelburg, woonhui zen. Herenstraat 20/22 (één verhuurd). Makelaardij VAN DEN IIOEK o g Zeist M DE LANGE. He- rengraeht 106 Middelburg tel 01180—2705 Te koop rulrne eengezinswoning In centrum van M'burg, bevatt, hal. woonkamer, tollet en keu ken. 3 slaapkamers en badka mer Adres: Herenstraat 11. Middelburg. WONINGRUIL Wie ruilt mijn eengezinswo ning (Maglstraatwljk. Zuid) voor woning andere zJJde ka naal (geen flat)? Br. no. 1047 bur. PZC. Middelburg. KAMERS EN PENSION Aangeboden te Vlissingen prima stand, bij dame alleen, goed pension voor nette gepen sioneerde heer. Br. lett. A 85, bur. PZC. Vlissingen. Kamer te huur: met ver mlng en gestoffeerd of gemeu bileerd. Tel. Ol'lOO—6292. Goes. VAKANTIEVERBLIJVEN Te koop een 4-pers. bungalow tent. f 250. C3ravanbedrljf SLAAKWEG. Helnkenszand Telef 01106-659. Te koop een travel-sleeper m. voortent, f 1250. Caravanbedr. SLAAKWEG, Helnkenszand Tel. 01106—659. Te koop toer- en sta-eara vanaf f 1250. Caravanbedrljf SLAAKWEG. Heinkenszand. tel. 01103—659. Te koop een sta-earavan. 10 mtr, breed 2.50 mtr. Cara vanbedr. SLAAKWEG Heln kenszand. tel. 01106—659. WATERSPORT Te koop gevraagd: dieselboot- motor. Liefst scheepsmotor. 60-80 PK Keurhove 122. Mid delburg. Gevraagd: nette verkoopster 5-daagse werkweek, vrije be drijfskleding en hoog loon. Slagerij R. POL ZN.. Bloe- rnenlann 30, tel. 2592, Vlissin gen. Alleenstaande man. 43 Jaar vraagt een nette werkster voor 2 halve dagen In de week Br letter B 86 bur. PZC. Vlissin gen. Gevraagd nette verkoopster leerling-verkoopster, 5-daagse werkweek Banketbakkerij- Chocolaterie fa PETERSE. tel.. 01180-2402. Langedelft 35-37. Middelburg. Voor direct gevraagd: bakkers-1 bediende of broodbezorger. Brood- en banketbakkerij I, A. MELSE. Leliestraat 8. Middel burg, tel. 01180—3070. Oppas gevraagd voor 1 of 2 avonden per maand. Br. onder 1046. bur. PZC. M'burg. Gevraagd winkelmeisje. Slage rij KOUWENBERG, Maasstraat Middelburg. Gevraagd flinke jongen. Meu- beltranspbedr. gebr. VROEG- OP, Brakstraat 28. M'burg. BIEDT ZICH AAN B.z,a. schipper met enige erva ring, zoekt vaste betrekking aan de wal in Terneuzen of omgeving. Brieven onder no. D 193, bureau PZC. Terneuzen. LESSEN Middenstandsavondschool, RIjnstr. 14. M'burg. tel. 01180—, 3983 of 3719. Bij de opleiding voor het middenstandsdiploma, uitgaande van het ministerie van o en w., kunnen nog enke le leerlingen geplaatst worden U kent mij toch. Autorijschool HENDER1KSE, Instructeur met Jarenlange ervaring, gediplo meerd FNOP, Seisslngel 72, Middelburg, tel. 3077. Leer goed en veilig autorijden, PARENT. Kanaalstraat 83. Souburg, teL 01183-1461. Er kend en gedipl ANWB FNOP. 10 autorijlessen voor 47.50 Vervolg- en losse lessen Fonkelnieuwe VW's. Bonds- autorijschool .DE CENRALE', Aanmcldingsadr.. Goes Pape gaaistraat 5, lel. 7279; Mells- kerke: Burg. Adclaarslr. 7, lel. 487; Middelburg: St-Pleterstr 1, tel. 4029; Souburg: Pr Hen- drlkslr. 56, tel. 527. 10 autorijlessen voor 47.50, Vervolg- en losse lessen 7 Fonkelnieuwe VW's. Bonds- autorljschool .DE CENTRALE' Aanmcldingsadr.: Vlissingen. hoek Hobeinstr.-Paul Kruger- str.. tel. 2593, Westkapelle: Autorijschool JILLEBA. Pres. Roosevelll. 143, Vlissingen Mo dern Ingericht verkeerslokaal Nieuw lesmateriaal o.a. Audi. Gedipl. en erlc. NBA Vllsslngs grootste rijschool AUTO'S EN MOTOREN koop: DKW bj. '62 ln zeer goede staat. Te bevragen GA RAGE DELTA. Lambrechtstr Middelburg. Voor een betrouwbare gebruik te wagen met garantie uw adres; NV .DE TOEKOMST', M'burg, Seispleln telef. 0UB0- 3220, Vlissingen Dr. Slaver- tel. 01184-3908 Te koop rultewlsserbladen voor alle Europese wagens Originele verpakking. 25 pet korting Grote partij. 14 000 stuks. Doe uw voordeel en haal ze vlug af. ook voor uw vrienden en kennissen bij ga rage MAAS. Borssele. RUVL1 accu's zijn voordelig 6-voll vanaf I 45; 12 volt van af 62. Spuistraat 25. Vlissin gen, teL 2572. Te koop van part. wegens de verlof, i.z.g.st.z, Austin von dfe Luxe '66, km-st. 51 div. accessoires, o.a. abarth uitlaat en mistlampen. Vaste prijs f 3500. Financ. mogelijk. Te bevragen na 18 uur. Verk. Quakkelaarslraaf 15 B. Vliss Wenst u een goede accu voor de laagste prijs'' Kies dan een RUVLI, garantie 1V4 jr. Spec, aecubedrijf RUVLI, Spulstraat 25. Vlissingen, tel. 2572. RUVLI accu's voor VW 40; BMW 1600, Opel Rekord 55; Vauxhall f 70. Flat 62. DAF 600 45; BMW 700 66. Accu- bedrijf RUVLI, VlissingeJi. Te koop: onderdelen, diverse luxe en vrachtauto s. o_a. Ford Chevrolet. DAF. GMC. Opel Borgward. Bedford. Volvo. Ausun, Morris. AEG. Unie enz Autosloperij .BENELUX'. Edi- sonweg, Vlissingen, tel. 01184- 2495. 01180-2629. nieuw. Lnrui ramie en financiering mogelijk Bonedijkestraal 83. tel. 01184. 3863. Vlissingen. na 6 uur Te koop zeer mooie Ford An- glia Torino, bj. 1966. met 3 mnd volledige gar en veiligheids keuring. Gebr. VAN F RA AS SEN &Zn.. Scheldestraat 96— 100. Vlissingen. Telef. 01184— 4247. vert. 3918. Koopje bij gebr. VAN FRAAS- SEN Zn.. Scheldestraat 96— 100, tel. 01184-4247, vert. 31)18. Sünoa Aron.de 4-deurs, bwj. '61, met z.g.a.n. motor; Fiat 600 15)02; Opel stationcar 1962. Nog enkele zeer mooie Daffo dils 1964 en 1965 met 6 mnd. voll. gar en veiligheidscontrole. Nu nog geen 12 ',i btw. Prijs vanaf f 1750 tol f 3500. Gebr. VAN FRAASSEN Zonen, Scheldestraat 96—100. Vlissin gen. Tel. 01184-4247; vert. 3916. Koopjes: Daf 600 de Luxe 1961, Daf 750 de Luxe 1962. Simca Aronde 1961, Opel Stationcar 1902, Flat 600 1962. Gebr. v, FHAASSEN fc Zn, Seheldestr. 96-100, Vlissingen, tel, 01184- 4217. Veil. 01181-3918. Te koop Scaldla 1968, KJÜÖO km. Garage en bandeubandcl BERBO. Cruqulusstraat 36 I Vlissingen tel 2879—3124 Te koop i.g.st z Ford Taunus 12 M 1963. Garage en banden- handel BERBO. Cruquiusslraat 36, ben.. Vlissingen. telefoon 2879—3124. Te koop nog enkele goedkope lnrullwagens. Garage en ban- denhandel BERBO. Cruquius slraat 36 ben., Vlissingen. Uw Scaldia-dealer in Walche ren Is: Garage en bandenhan- del BERBO'. Cruqulusstr. 36 Vlissingen. tel 2879—3121. Voor al uw superbenzine naar de witte pomp bij garage en bandenhandel .BERBO'. Cru- Ïulusstr 36 ben.. Vlissingen. omp Is in de Keldermanstraat Te koop wegens verandering Cllroön ID 19. stationcar. BouwJ. 1964, l.nr.st.. f 2650. Telef. 01480—6074. Te koop Renault 4 L 1963. te gen elk aannemelijk bod. Mastgatstraat 10. Middelburg. Te koop BMW bj. 1965. ln st. v. nw. met rembekrachtlglng. schijfremmen. radiaalbanden en radio. Inruil en financ. mo. gelijk. Troelstraweg 172. Paau- wenburg, Vlissingen Te koop Bedford dieselkipper. J. DE VISSER, 's-Gravenpol der, telefoon 01103—339. Te koop Slmoa 1000. als nw, '63. Prefect met zeer goede mo tor. Garage SOMMEIJER, Ove- zande. tel. 01195—223. Te koop VW 1200. bj '59. Hoofdstraat 68. Waarde, telef. 01131—221 Na 6 uur. Te koop zeer mooie Morris 850. bi. nov. '65 (Austin Se ven). handig, zuinig en snel auto'tje. prijs f 3250. Selsweg 210. Middelburg. Uitdeuken en spuiten tegen delijke prijs. Herstel van ro-_... schade. Erk. plnatw. bedrijf J. CASTEL. Achtersingel 41 C. Middelburg. Ook 's avonds zaterdags geopend. Voor gebruikte wagens eerst bij MAAS ln Borssele vragen, want op alle wegen komt u onze auto's tegen. GARAGE MAAS. Borssele. tel 225 AUTOVERHUUR Zeer voordelig een auto huren? Dan een Lelijke Eend huren benz. 1 18. Ook luxe Volks- wagenbusjes (of bestel). All risk verz. FREDDY VAN LOO, Penninghoeksingel 53 A. Mid delburg. tel. 01180—2177. BIJEENKOMSTEN Op 8 nov.. 7.30 uur, spr ds ZWIJNBNBURG voor Mbuma zending in het kerk gebouw Langeville 31. Yersoko. len e.t(.? Assurantiekant A J PROVOOST. Voorborch 2, v./h Ter Hoogeslraal 53. Middel burg. telefoon 01180-4287 Ver zekeringen financieringen, hy potheken. pers leningen VERZEKERINGEN Uw WA-bromfletsverzkerlng gedeeltelijke premie op uw all-risks ver. geen eigen risico, f 23 p.J, Incl plaatje tot l-3-'(JÖ Assurantiekantoor LAHR, Jo- han Costenobelstr, 10, Middel burg (Zuid), tel. 01180-5391. FINANCIERING Assuranllebedrijf J. DAUDEIJ .De Zeelandbrug'. Goes. Berg weg 69. tel. 01100-5016. Alle verzekeringen, financieringen hypotheken, pers. leningen BLOEMEN - PLANTEN Cyclamen. onze specialiteit, planten waar u heel de winter plezier van heeft. Haal ze bij bloemisterij P LABRUY6RE. Seisweg 46-48, Middelburg, tèl. 3168 1ZAAK FLIPSE geeft nog al tijd de allerhoogste prijzen voor Zeeuwse sieraden en al uw antiek. Tel. 01180-3317. Se- geersstraat 56 en 70, M'burg. Droogbloemen. natuur ge droogd koopt u het voordeligst bij bloemisterij P. LABRUY- ÈRE, Seisweg 46-48. Middel burg. tel. 3168 Droogbloemen en slergrnssen in ken. Bloemisterij P I.ABRUY- 6RE. Selweg 46-48. Middel burg tel 3168 Voor dagelijks verse snijbloe men ln vele soorten, alles uit eigen kwekerij. Bloemisterij P LABRUYfcRE, Seisweg 46-48. Middelburg tel. 3168 Bloemenkiosk ,VERA'. Ook adres voor vakkundig verzorg de bloemstukken. Tel. 607/ Meisje. 15 jaar zoekt vriendin In Middelburg of Veere. Br. onder no. 1046. bur. PZC. Mid delburg. DAM 25. voor uw tapijt. Wel goed.., niet duur; hoogpool/ slaapkamertaplj t366 breed. Voor perfecte radio en tv- reparatie radio GEBR. MEUR. Spulstraat 29. Vlissingen. tele foon 01184-3803 en 01180-7431 Voor reparatie en levering vui elektromotoren en dynamo's bij spcctaalbedrHf op dit ge bied. ZEEUWS WIKKELBE- DRIJF Spuistraat 29, Vlissin gen. telefoon 01184-3803 er 01180-7431 DAM 25, voor uw tapijt. Wel goed... niet duur; zwaar sisal tapijt. 330 breed, f 19.75. n scheert zich mei Philishave in 4 mod v a 1 39.50. RADIO GEBR MEUR. Spuistraat 29. Vlissingen. tele foon 01184-3803 en 01180-7431 Te koop: een dwergnapje en accordion 120 bassen. Te bevr Hellebardierstraat 6. Vlissingen KENNISMAKING Nette alleenst. wed. 61 jaai met eigen woning zoekt eer net alleenst. heer ongev. de zelfde leeft Liefst in bezit var auto om de eenzaamheid op te lossen. Br no B 333 bur PZC. Goes. Werkt, u m de delailh. en bent u nog niet goorgnuls.? Vraag dan ml. bij I', II. Wigard. set ALO. BOND .MERCURIUS'. af deling Middelburg. Adr. Lau- wcreyszsu-aai Middelburg, tel. 01180-4359. In onze vernieuwde en aange paste verkoopruimte kunnen wc u gezelliger en overzichte lijker laten w .nkclcn dan ge.- en dat Is ceil winstpunt. Bekende, gevraagde en gewen ste boeken vindt U bij .BOEK HANDEL 'T ZOEKLICHT' Nieuwe Burg. Middelburg. DAM 25. voor uw tapijt. Wed goed... niet duur; geweven e ka Ion tapijt, 390 breed, f 79, Jongens broeken. Sterke w. lijnrib Schuttersveld manches ter. vanaf rn; 6 (128) HACCOU. St-Jacobsstraai Vllwtogen. led. 3537 Luandc bruidegom. Alleenstaande dame, onge huwd, 47 Jr. eigen woning. graag kennis willen maken een nette man of wedn., 45-50 Jr. Br. m foto op erew. rel. no B 323. bur, PZC. Goes. Jongeheer, 28 Jr, zoekt serieu ze kennismaking, geen dans- type. liefst omgeving W -Bra bant of Zeeland. Br. no. bureau PZC. Middelburg. Net meisje. 28 jaar. zoekt se- ze kennismaking met nette lot plm. 36 Jaar. Br. i foto. welke oer. onder 104-1. bur. PZC. Middelburg. mijn adv. schreef, wil die adres opgevon? Br. onder letter L 88, bureau PZC. Vlissingen. De grootste sortering huishou delijke apparaten op elektrisch gebied vindt, u bij MINET. Se- geersstraat 27, Middelburg, DAM 25. voor uw stoffering Altijd goed... nooit duur; ver werk ingskoslen f 1.00 per meter Coltruien de grote mode. in 12 kleuren, 11,90. VIOLA. Goes. Flanellakens Jorcollno. nu 5 gulden goedkoper. VIOLA. Falke vesten, pullovtt,: truitjes, twinsets. eor- tering. VIOLA. Goa. Panty nylons In mee soortn. 1.75. 2.50. 295 Goes. Ragfijne rimpelloze lcous, diverse soorten. VIOLA. Goes. Warm Interlock goed. lange pantalons, rokken, hemden. 2.95, Goes. Heren anklc-ts In efteri taaie, 2 paar voor 2.50.1 Goes. DAM 25 voor tapijt, Wil niet duur. Lalexrugupj breed, f 69,00. f 100 extra inruil v flets of bromfiets IfSl hoe oud) bij aank Sparta Sport van f 939. ln 6. 12, 18 of 24 term. per weekl JOH- Noordpoortstraat 5-7, Verzoek van bontwerkK -SANDER, Middelburg. lies graag 's morgens. Nieuw boekK tt-mecste door Dlck Dreint, naar# lijknamige televisiespel Tieners, tieners opgekt talons wijd uitlopend» lerlenka en polyester f 22,50; mustangjaott JANSE, Koudekcrke. Deze week prachtige 6 lichte boerinneschofteo- gemaakte beuken 'es voor dc boei. l ANSE, Koudekerke. idraö bidt u bij óns Zie hlervocr toges. L' k°opiJ Middelburg. Nederlands beste Jj* of rose, zonder of met band. in korte of lanSJJ dellen. Ook u slaagt goed en voordelig bij /aalt GOOD, KooikertW» Middelburg. Playlcx beha's toveren sentjes weg; de nieuwe_ tex stepuis maken u tem» slanker. Een collectie vindt u bij lex specialist firma V Koorkerkslr.-i.it 12. Mm» Camp Gaines met vangen volledie het Cnjnv sel Belde modellen jU» ratllg bij speciaalzaak k Koarkeritstraait 12, M Wij

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 12