f -Alles is verser bij l Doperwten extra fijn S Pi 2f 15*98 88 ^albert heijn^, ^albert heijn^ i/i BLIK CTRA. amembertFi- i WSffiSSrévaSSSS Si Zierikzee heeft plannen voor uitbreiding van jachthaven slagers lisais USÜB UIT FRANKRIJK giS£SS£=is Magere Runder lappen Varkens- rollade van de lende 00 I Runderlappen per 500 gram wÊ* Schouderfilet-rollade 3?8 Hacheevlees Pe5«0ran,2.38 Hamburgers 98 Ossestaart^Mgnm l.78 Varkenslever per 500 gram jïj VERKOOPSTER MEDEWERKER DE KOUDE KOMT FLANELLEN LAKENS WARME NACHTKLEDING WARME ONDERKLEDING DE GOEDKOPESIMON ADVERTEREN DOET VERKOPEN mslsc Anjou blanc 2? ^jssss ssssss. gaST-S-SS. L28 ü°^aadv!ee^oeT verser bij NOG GEEN KIJK OP NIEUW HAVEN Met ruim 60 ligplaatsen Resturatie Schoonheidsfouten 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 7 NOVEMBER 1968 Voor onze nieuw te openen SuperMart, Scheldestraat 21 te Vlissingen vragen wij: leeftijd tot 40 jaar, die meewerken aan het klaarmaken van het vlees voor de verkoop vanuit koelvitrines. Dagelijks kunt u alle gewenste inlichtin gen verkrijgen in onze noodwinkel achter het stadhuis te Vlissingen of 's avonds na 19.00 uur telefonisch bij onze regionale personeelschef, de heer D. Kwakkel - tel. 01850-29472. Voor onze nieuw te openen SuperMart, Scheldestraat 21 te Vlissingen vragen wij op de afdeling fijne vleeswaren leeftijd tot 23 jaar. Zij heeft tot taak het vakkundig bedienen van de klant en het smaakvol inrichten van de verkoopvitrine. op de groente-afdeling leeftijd tot 22 jaar, die de groenten in ontvangst neemt en met moderne machi nes verkoopklaar maakt. Dagelijks kunt u inlichtingen verkrijgen bij ons filiaal Scheldestraat of in onze nood- winkel achter het stadhuis te Vlissingen. maar maakt u geen zorgen en kruip gerust lekker warmpjes onder de voordelige aan prjjzen nog van Jaren geleden. FLANELLEN LAKENS 1-persoons ecru 8,95 - ta 2-persoons 6,95 1-persoons gekleurd 7,50 - 2-persoons 8,50 1-persoons in streep 7,98 - 2-persoons 8,98 Deze prijzen gelden zolang de voorraad strekt. afdelingen vol in elke soort en prijs brushed nachthemden, zacht als dons 6,98 brushed pyjama's, warm en mooi 9,98 herenpyjama's, in mooie dessins 9,95 jongenspyjama's 4,98 tot en met 7,98 Kleuter- en meisjesnachtgoed voordelig Is er voor het hele gezin in elke prijs. Loop gerust vrij binnen en kijk eens rond U koopt nn erg voordelig in SPECIAALZAKEN GOES - MIDDELBURG r Alj*/ want 't krijgt er de tijd niet óm oud te wórden 'v. Dit is ren lnvlt.U. TM, «.n die de Franse Week extra Interessant maken. Frisseiets zoete Mn. da EO popnlalr geworden Rosé d'Anjoa introduceert AH nu de Anjou blano. t Ia een orettig drinkende tafelwijn. die ilch «wk niet tevoornaam acht om gezellige avondjes op te luisteren. -*"*• fles 0.72 Eter Extra fijne doperwtjes rm Franse tuinderijen 1966 Rosé d'Anjon .«.50.72 me, Réserve du Palais Gallien 0.75 uter im „H Derodalaaande aroga kant. d. fles |85 rood of wit Eerlijke Bordeaux, vol van witte iets zoeter. witte iets zoeter. 1966 Cótes du Rhone Rouge H_„ rode veei gevraagde wijn uit het vaste AH-assortlment. U1—55 1966 Cotes du Rhone Rosé 0.75 uter Uit dezelfde streek komt deze onvolprezen droge rosé. Hij pas Australischo Wol TT o p.... Van de beroemde Bartlett 148 naive reren kwaliteit1/1 biik(&-iost.) 01 Appelmoes grljsmerk1/1 blik 58 CU Bruine Bonen Hollandse 1/1 blik 65 CU Plantenmargarine S"", 53 CU Maïzenapak 200 gram 25 Ch Macaroni olleboogjes pak 500 gram 52 stuks (samen 125 ±250 gram) zak 215 gram L* pak 200 gram 75 Grote Repen butlerachotch Ch Engelse Drop Ch Caie' Noir Ch Toost (groot 13 st of klein 28 st.) 39 Ch Choc. Vlokken puur doos 200 gram 72 Ch ninproeisr Amandelspecnlaas <79 met 10% amandelen dubbclpak 500 gram 4» Japanse Makreel blik 200 gi Ch Cavelll Vermouth tó J* Ch Koffiemelk fles 1/2 liter (534 grin) Ch Hippesoep -i Ch Toiletreiniger stroolbus 750 grn Cf) Schuurpoeder bus 600 gram 41 Cafvet FoncastelMonopole o.7fl5merJ^- 2?' sS'tL "11. dl. «ld. 1»™«« K"u"" onderscheidt. fles 075 1966 Chateauneuf-du-Pape 0.72 uterus-O. nncten wil». kl««» °P a*»" met de pikante Roquefort. -r-s 0.75 literal, zware Bordeaux, dio albert heijn Sinaasappelsap UIT FLORIDA Diepgevroren geconcentreerd blikje voor 0.7 Itr. zuiver sap de Jonkheid. D. monieert: Brie 1967 Beaujolals Villages nis fles 0.72'tlter »J» 1966 Chateau du fles Grand-Puch lages fes 0.72 liter o w1,b Bordeaux, die Over deze volle, fruitige wijn Jg &JJ® duidelijk boven de middelmaat uit- twijfel uitgesloten: een echte Beau- BC1]gt. 3olalsl 1966 Chateau de o50 Graves Superieures R fles 0.75 liter J. Surinaamse "Droogk. Rijst baal 2270 gram 2?? albert heijn 'Boterstaven geheel bereid met roomboter en'amandelon per stuk 180 gramx? albert heijn 'Kleutertaai reuzezak 500 gram (±100 stuks) V? MELLONA 'Klaverhonint (In do meeste AH winkets) I pot 450 grami?" H H lijk bij 1 :n r'on"JSe Port Saint. e e e 9 9 Q CJULiULiLS. Vache Bleue 270 17c j srtmrxta mutttf Trpflp Brie doos (punt) 115 gram.j«sr 95 I reue DJIB komt mt He de France, even ten OMWn^-al Parijs. Milde, romige smaak, met rol aroma. Keuze uitaux flne3 herbes - QC Pnnnpfnrt punt 100 gram2<2fj I. - •"-»IllUt v" smaak. Wereldwijd bekend. Pi 'Schouderham pér 100 gram K\ blikje 120 g ra 1 (±30 stuks) 'Cfl Soepballetjes Speciale aanbieding uit onze afd. DELICATESSEN In de meeste AH SuperMarts en In 2 een aantal AH Zellbedleningszaken I *Htmderrookvlees <19 per 100 gramMï i. ^Hongaarse Salade no 200 gram MJ tfO DOORREGEN 'al AR w Pont rÉvêQue 150 grant Genoemd now hot plaats!® zelfde naam- "'t koomolK Zacht, en pllcant van Bmaak. Saint Marcellin araml-25 La Hippe de Francegraml .45 Mild. pikant Uit geite- én koemei it heme. ,55 Petit Port Salut 0,.m 2-45 Muv lou z-pr noDUlaire kaas, in heel Fran Büche Lorraine 1.95 CapricedesDieuXgr.nj2.10 - v*"jr&iszsssg%8 5sras>..~ «V» eiK uit da Camombert-famllio. na bereid, van ss"sast s' zSwXz** - AdrSMm^^nnMaaaiMrdlmenselden Hm arterial 16 november. AWeekaanblodlngen gelden van donderdag 7f/m woensdag. 13 november Vers vlees, groenten, fruft en bloemen In alle AH SuperMarts on In een aantal AH Zolfbedlenlngszaken (prljzon gelden f/m zaterdag 9 november). uuurtrtcucn nn 4 Q blikken (voor t Ufer of fappesoep Of «rwtenaoep öonlashsMp lw- |tl Wen Hf BijAHiflfl" WU TIJDELIJK I Oe nfotiwa Albert HoIJn SuperMart, De Wolort 40, Emmen Is de vorige toook flWf*1 ZIERIKZEE Er is momenteel bij de Grontmij een plan in voorbereiding tot uitbreiding van de Jachthaven van Zierikzee met 60 vaste ligplaatsen en een aantal steigers voor kleinere sche- £en. Burgemeester D. W. Kastelein van lerikzee heeft dat tijdens de raadsver gadering van dinsdagavond meegedeeld. Momenteel kunnen er 81 schepen in de Jachthaven liggen, hoewel er aat in het seizoen wel meer zijn. De plannen voor uitbreiding van de bestaande jachtha ven wil men uitvoeren, nu de eerste Jaren geen kans Is op realisatie van een nieuwe Jachthaven, waarvoor ook al geruime tijd plannen zijn. De hele raad toonde zich ingeno men met de plannen, maar van verschillende kanten en met na-1 me door de heer M. C. Doeleman (vvd)werd erop gewezen, dat met' kracht moei worden olijven ge streefd naar realisatie van een, nieuwe jachthaven, nu in de omlig gende gemeenten dergelijke plannen j mogelijk wel op korte termijn zul len worden uitgevoerd. Burgemees-1 ter Kastelein ivees erop, dat Zie rikzee een aantrekkelijke plaats zal blijven om met een jacht te komen. I Over de plannen is uitvoerig contact geweest met de Zierikzeese watersport vereniging, die volgens wethouder mr K_ A. Keuning ten volle content ls met deze oplossing' De Zierikzeese raad besloot dinsdag tot verkoop van ongeveer twee en een halve hectare grond aan de stichting centrale voor hulsvesting van bejaarden te Amster dam voor de bouw van het nieuwe be jaardencomplex een tehuis met bc jaardenwoningen dat 21 november, zal worden aanbesteed. De grond werd verkocht voor 487.000. Verder werd zonder veel discussie besloten tot het verlenen van medewerking voor de bouw van een nieuwe r-k lagere school in de Hoge Molenstraat, op de plaats, waar de school ook nu staat. De raad gaf een aanvullend krediet I van 40.000 voor restauratie van net stadhuis. Dat bedrag zal nodig zijn voor herstel van het stucwerk in de trouwzaal. De heer M. C. Ver hei jen pvdaween erop. dat de scheuren in het stukwerk zijn ont staan door breekwerk onder de trouwzaal. Hij vroeg b en w erop te letten, dat na herstel niet op nieuw door breekwerk scheuren kun nen ontstaan. De raad besloot verder tot verkoop van eer: stuk grond van 8-5.1 ca op het [industrieterrein van het verf- en glasbe- drijf F. D. G. Prins en Zonen NV te Vlissingen. De grond is nodig voor de bouw van een loods in de toekomst. De Sond werd verkocht voor 10 per m2. de rondvraag werd uitvoerig inge gaan op de verkeerssituatie, die in Zie rikzee is ontstaan door het afsluiten van de Noordhavenpoort. De heer J R. de Boer (pc) stelde, dat een aantal in woners veel last heeft van de omlei ding, die is gemaakt door de afsluiting van"deze poort. Hij vroeg zich af of men niet bij de Zuidhavenpoort met stop lichten had kunnen werken. Wethou der K. A. Keuning maakte duidelijk, j dat bijvoorbeeld middenstanders, die veel van een route gebruik moeten ma ken. waarop men volgens de borden nu niet mag rijden, zeker medewer king zullen krijgen van net gemeen tebestuur, dat ontheffingen kan verle- de ontheffing kosteloos te geven, De Noordhavenpoort zal tot Fasen ge sloten blijven, omdat restauratiewerk moet worden gedaan. De heer G. van Weeldein (pc) stelde nadrukkelijk, dat met Pasen de poort weer open moet zijn. Wethouder Keuning: .Dat is In derdaad een eis geweest'. Overigens werd van verschillende zijden gesteld, dat men snel zal wennen aan de hui dige situatie. Na enige discussie over technische aspecten, waarbij met na me de heer Van Weelden een aandeel leverde, werd besloten 18.500 te geven voor bescherming van de deuren in de keersluis. In antwoord op opmerkingen van de heer Van Weel den, stelde burgemeester Kastelein, dat de keersluis ook na afsluiting van de Oosterschelde dienst zal blijven doen Mevrouw J. P. van der Werve-Sehouls kwam in de rondvraag met de suggestie een vrouwcnadviescommlBSle In te stel len om mee te denken bij «le voorbe reidingen voor de bouw van woningen. Zij stelde, dat vaak een aantal schoon heidsfouten bij de bouw het dc huis vrouw minder comfortabel maken. De raad toonde zich ingenomen met de suggestie en burgemeester D. W. Kas telein zei toe het onderwerp ook op dc bijeenkomst, die vrijdag in de foyer van de concertzaal in het kader van de I stedebouwdag wordt gehouden, aan de 'orde te stellen. VOORLICHTING OVER ARBEIDSONGESCHIKTHEID GOES Do bedrijfsvereniging voor Baak en Verzekeringswezen, Groothan del en Vrije Beroepen werkzaam bij de! uitvoering van de werkloosheidswet, ziektewet en arbejdsorigeschikheidswet! (WAO) gaat aan het zakelijke contact met de aangesloten werkgevers een' persoonlijker en meer intensief karak ter ge\ en. Het bestuur belegt daartoe op verschillende plaatsen in het land contactbijeenkomsten. Woensdag 20 no- er, ondertó in de bedr.? ratle heeft 1 Overigens wordt op die avond een uit eenzetting gegeven over de bestem mingsplannen, over de woningbouw en over het bejaardentehuis. De maquette van het tehuis zal daar ook te zien zijn. De lieer Doeleman drong tijdens de rondvraag aan op verbetering van het systeem van het carillon in de stad huistoren en de heer J. G. L. Simmers (kvp) vroeg dringend om plaatsing van de Caubrug, waarvoor hij graag van de zijde van de inwoners van| Zierikzee bijdragen zou zien. Er werd meegedeeld, dat in de volgende verga- rte.ing de plannen voor de aanleg van e n oilandelijk instructiebad aan de or-j i de zullen komen. lijke bijeenkomst belegd in hotel I! Korenbeurs' te Goes voor liet dlsl" Goes. De heer mr J. S. Brouwer teur vun het GAK waaraan vereniging haar administratie gedragen, zal er sproken over <a-m beidsongeachiktheidsvei zekering, II aanpassing van de ziekengeldveml ring en de recente wijzigingen vut werkloosheidswet waai op een gw'j- temvisseling volgt. Dc vertoning de dia-serie ,Een veilig gevoel' W# voorlichting te geven aan de werfr •ners ove. de activiteiten van <M drijfsvereniging en heeft ten doe;- te gaan of de mogelijkheid besta»!1 serie ter beschikking te stellen vu1 aangesioten bedrijven ter verte- aan hun personeel. Na de lunch V gelegenhe.d aan een giocp deskuM! vragen en problemen voor to l'a zowel wat betreft de wetstoepassing voor wat betreft dc wetsultvoerlnf zaken van individuele aard, zoals v gen die verband houden met dc W verantwoording, de verzekeringspa het recht op uitkering, de berekC ervan, de controle de premieberek» en dergelijke. Voor de bijeenkomst die om 1030 's morgens begint zijn alle werkgf' uit de sector waarover dc wertöl sfeer van deze bedrijfsvereniging uitstrekt, uitgenodigd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 10