Ford 20M Finata Bank leent u geld. Snel-voordelig! Ford wijst de weg naar een nieuwe allure. Wij zoeken een naam M. DE DREU a Co's nv GOES: GARAGE .ADRIA' fffÊjk DWARS 9 GEBAKKEN VLEESSTUNT J. DE KOK ZONEN "FINATA BAN Kn.v. Hartelijk welkom! Oók op vrijdagavonden van7 tot 9. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 14 SEPTEMBER 196» Zusterstraat 34 - Middelburg Telefoon (01180) 2972 en 4261 Official Ford Dealer Marconistraat 1 - Goes - Telefoon (01100) 6538 Official Ford Dealer wy, de deelnemer» van de etalagegalerfl aan de Coosje Buakenstraat te Vlisaingen, zoeken een pas sende naam voor deze groep etalages in gebruik door onderstaande zaken. Deze naam moet kort zijn, maar goed spreken tot het wandelend en kopend publiek, bijvoorbeeld: wij gaan kijken in deof op deWij hebben gedacht aan een naam, be staande uit maximum 12 letters of cijfers eventueel in combinatie. Daar deze naam voor ons, en voor het nieuwe Vlis- slngen, van groot belang is, stellen wij een prijs van 250,- (tweehonderdvijftig gulden) in waardebon nen beschikbaar, te besteden bij de deelnemers van deze etalagegalerij. Wilt u een kans maken deze 250,- te verdienen, vul dan onderstaande strook in en stuur deze vóór 1 ok tober 1968 aan één der deelnemers: NV v. d. Ree, Juwel. horL, Bellamypark 20 Heystek's Kledingmag. CV, Bellamypark 42; Het Babypaleis, H. v. d. Wekken, Badhuisstraat 9; Fa Roelse, Schoenenhuis, Scheldestraat 60; Modehuis .Bobbe', Coosje Buskenstraat 149. Inzenden in gesloten envelop vóór 1 oktober 1968. Ik zou deze etalagegalerjj de volgende naam geven:. Naam: Adres: NATUURWIT BOERENBRUIN Bum, W) uw bakker of kruidenier. Iedere nacht wordt BUMSBROOD ver» gebakken In Zeeland» grootste en modernste bakkerij. DELTA BAKKERIJEN, WESTKAPÉLLE Dit is de nienwe Ford 20M: elf opwindende manieren om 160 km/n te rijden. De raad van commissarissen van de N.V. 3tuwadoors- schrijvlng te koop: 1. De lege NV 2. 1 Thew Lorain mobiele kraan hef- verm. 20 ton max. gieklengte 27 m. 3. 3 grijpers rosp. 700, 1000, 1250 Itr 4. 3 bandtransporteurs f5. diverse kleine materialen 1 Inlichtingen en Inschrijvingsformulieren tot 30 «eptem- ber 1968 te verkrijgen bij de directie, A. J. Kade 84, I Goes, telefoon 01100—7857. Hier de modelvolksslagerij. WIJ hebben alweer een geweldige voorraad, rund-, varkens- en prima, jong paardevleea. Fijne vleeswaren, 200 gram 75 cent. Vet spek 1,48 per kilo. Gehakt 1,68 per 500 gram. Maandag geven wij een voor minder dan de Inkoop 1 kilo magere runderlappen 5,50 1 kilo varkens, mager 5,50 1 kilo vet spek 0,90 1 kilo doorregen runderlappen 3,10 Dinsdag 500 gram gehakt 1,48 Tweede 500 gram 1,28 Woensdag 2 stuks tartaar 0,95 Donderdag magere speklappen 1,52 Goes - Telefoon 5081, huis 7272 en 7522 UW VAKANTIE in vertrouwde handen AUTOCARREIZEN Cebirto, Roadtour, Europa Exprau, Snel Co., Zeeland Tour», Europabus WEGREIZEN Hotelplan, Fit, Centouri TREINREIZEN Hotelplan, F.T.S. BOOTTOCHTEN op Rijn en Moezel, Rederij Ketel e.o. EIGEN AUTO Autoplan verzorgt toeh uw hotel» PRIVÉ AUTO'S te reserveren in uw vakantieplaot* DAGTOCHTEN per autocar door Nederland, Belflil REISBILJETTEN voor trein, vliegtuig, boot Reisgidsen op aanvraag verkrijgbaar bïj STREEKVERVOER WALCHEREN SS AUTO MIJ. ZEELAND Aan welk bedrag denkt u? Driehonderd gulden? Duizend? Tweeduizend? Een FINATA-lening is snel en plezierig ge regeld. Zonder infonnatiekosten. Voor alle privé-doeleinden! Iedereen is welkom bij de FINATA Bank..Voorbeeld: u leent f. 1.500,— en lost af in 18 maanden. U betaalt dan per maand f. 95,97. Dat is totaal 18 X f. 95,97 f. 1.727,48. U betaalt f. 227,46 aan financieringskosten, inclusief'rente, admini stratiekosten en overlijdensrisico. Dat is slechts f. 12,63 per maand. Hoe de FINATA Bank u zo voordelig en snel geld kan verstrekken? Omdat het Nederlands grootste en mo dernste maatschappij is voor privé-leningen. Een uitgebreide folder ligt voor u klaar. Natuurlijk kunt u ook even bellen of schrijven: Bergen op Zoom. Kastanjelaan 76, (01640) 3454 Tilburg,Korvelseweg 47, (04250) 33602. De nieuwe Ford 20M bestaat eigenlijk uit elf 20M's. Elf verschillende mogelijkheden: 2- en 4-deure sedans, hardtops en station wagons. Sportieve RS en hyper-luxueuze XL-versies. Elk van die elf geeft aan uw autorijden een nieuwe, ongekende allure. In staat tot grootse prestaties op de Nürnburgring, of op de circuits van Le Mans en Zandvoord Maak uw keus uit V6 motoren, waaronder de krachtige 2000 cc en de geweldige 2300 cc in de XL en RS, die uw 20M opstuwen tot over de 160 km/u. Weergaloze wegligging, met breed spoor, brede velgen en een nieuwe achtervering, voorzien van geleide- armen. Het nieuwe gescheiden, bekrachtigde rem- systeem met schijfremmen vóór is standaard. Over allure gesproken. De XL-uitvoering biedt het absolute maximum aan luxe: verstelbare slaapstoelen vóór, fraaie zittingen achter, 4-versnellingspookje met lederen overtrek, console, echt houten dashboard en portierafwerking. U hebt het voor het zeggen. U krijgt uitsluitend wat u echt hebben wilt: elke Ford 20M (en 17M) is ont worpen om door u ontworpen te worden. Sommigen spreken van een oneerlijke concurrentie. Wij noemen het: Ford 20M. Ga nu kijken bij uw Official Ford Dealer!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 28