blank HD (nu Atm til 18 dan nu uw kleding uit logeren /"tl InnQ n'm-aMi.iMi.i-i vil,JL JI PERSONEEL 4 VERENIGDE BENZINE MAATSCHAPPIJ NEDERLAND NV een actieve VERTEGENWOORDIGER DEPOTCHEF wensen wij kennis te maken met enthousiaste jongelui i VROOM DREESMANN De beste verwarming voor één kamertje of voor uw hele huis: Dimplex electrische, met olie gevulde radiatoren met thermostaat rfilllflj Lees hier waarom! WIJ VRAGEN nu LEERLING-KOK ETALEUSE EXPEDITEUR OF EXPEDITRICE ADA' KRACHT 1 i VROOM DREESMANN DIRECT SALE SERVICE REPRESENTATIEVE en ACTIEVE DAMES KATHOLIEKE SOCIALE ACADEMIE ,MARKENDAAL' Havenwerkers gevraagd voor Rotterdam J. M. H. v. d. Laak HEILGYMNAST- MASSEUR(-EUSE) wijkverpleegster, JONGE VERKOPER SECRETARESSE PIT op pad PIT-collecte PROTESTANTS INTERKERKFUIK THUISFRONT NIMETA NV VLISSINGEN tegen zeer lage orijzen. CHINCHILLA'S TE KOOP MASSEE ZOON NV, Raiffeisenbank Veere. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Goes - Lange Vorelstraat 94-96 - Tel 6719. n'iTi'iafiiiiï'in Postbus 206 - Telefoon 01850-43855 - Dordrecht Daar wij op korte termijn uitbreiding wensen te geven aan ons vertegenwoordigerskorps, zoeken wij voor de provincie ZEELAND met ervaring in de benzine- en/of smeeroliebranche. H$ zal worden belast met het onderhouden van contacten met bestaande relaties en het ondersteunen van dealers by de ver koopactiviteiten, het nemen van initiatieven, die kunnen leiden tot uitbreiding van de verkoop van onze produkten. VEREIST WORDT: goede algemene ontwikkeling representatieve verschijning creativiteit en doorzettingsvermogen GEBODEN WORDT: een werkkring, die kan leiden tot een interessante levenspositie, welke wij geheel in overeenstemming met het belang daarvan zullen honoreren. Schriftelijke sollicitaties gaarne aan de afdeling personeels zaken. Bijsluiting van een recente pasfoto zullen wy op prys stellen. Iglo N.V. zoekt voor haar depot te Goes een De depotchef 1a verantwoordelijk voor het goed functioneren van onze expeditie ln de provincie Zeeland. De werkzaamheden omvatten: het beheer van het depot alsmede het wagenpark. Vereisten: middelbare opleiding; ervaring in expeditie (liefst levensmidde lenbranche) administratieve kennis of ervaring; enig commercieel inzicht Lvjn. contact met de klanten; in staat leiding te geven aan chauffeurs en magazijnpersoneel; minimumleeftijd 25 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan Iglo N.V., afdeling personeelszaken. NiJenoord la. Utrecht. Vroom en Dreesmann heeft grootse plannen in Vlissingen. Nu reeds, in verband met vernieuwingen en veranderingen in ons pand Bet je Wolffplein- Glacisstraat te Vlissingen die als verkoopster en als verkoper in een gemoderniseerd warenhuis hun entree en hun carrière willen maken. Sollicitaties aan de afdeling personeelszaken. Lange Delft, Middelburg. 1. Dimplex is de ideale hoofd- en bij- verwarming. Ook tijdelijke verwar ming van studeer- en wachtkamers. 2. Installatiekosten géén of zeer laag. 3. Veiligheid en betrouwbaarheid ge garandeerd door Kema-kenr. 4. Totaal geen onderhoud, geen be vriezen, geen lekkages. 5. Twee jaar volledige garantie. 6. Zuinig door uitgekiende thermo staat en olievulling. Bovendien constante temperatuur bi] het laag ste stroomverbruik. 7. Een centrale verwarming kunt u bij Dimplex nu per kamer kopen en zo geleidélijk opbouwen. 8. Dimplex radiatoren zijn makkelijk te verplaatsen (extra zwenkwielen). Zo maakt u grote kamers, erkers, serres 's winters "bewoonbaar". 9. En als u verhuist, verhuist uw hel® centrale verwarming mee. 10. Kleuren, modellen en capaciteit voor ieder interieur en iedere situatie. Kosu::.' Vraag volledig vrijblijvend onze gespecificeerde kostenvergel ij kin gen met conventionele verwarmings apparaten en systemen. Uw plaatselijke Dimplex-dealer heeft een speciale opleiding gevolgd om u vakkundig voor te lichten. Wendt u voor inlichtingen en de uit gebreide gratis brochure tot hem, of tot de importeur Nerim N.V., Korte Kalkhaven 9, Postbus 130a, Dordrecht, tel. 01850-42311. AAGTEKERKE BRESKENS DOMBURG GOES KOUDEKERKS MIDDELBURG El. Inst. Bedr. F. Bakker, Dorpsplein 14, lel. (011881-306 Fa. J. Quaars, Spuiplein 21, tel. (011721-1 868 Fa. Jellema, Oostslraat 11, tel. (011881-234 Fa. van den Berge, Lange Vorststraat 60, tel. (011001-5616 Radio van den Broek, Klokstraat 17, tel. (011001-7635 El. Techn. Bur. S. W. Gabriëlse, Voorstad 11, tel. (011001-5460 Fa. W. J. Houtzager, Voorstad 25-27, tel. (011001-6728 Lumière J. Platteeuw, Kreukelmarkt 5, tel. (011001-6107 Stroom NV, Lange Kerkstraat 11-17, tel. (011001-5855 Fa. Boone-Melse, Tramstraat 1, tel. (011851-359 Inst. Bur. A. Broeksma Zn, St-Pieterstraat 41-43, fel. (011801-3685 El.- en Radio Techn. Bur. Gebr. Kunst, Lange Delft 68, tel. (011801-2471 De Lichtbron-Zeeland NV, tel. (011801-3373 - Filialen: Vlissingen en Zuidzande Fa. H. J. v. d. Meer Zonen, Korte Delft 32, tel. (01180)- 2935 Radio J. A. Minet, Segeersstraat 27, tel. (011 801-3060 L. J. van 't Westende NV, Markt 73, tel. (011 801-2587 Fa. v. d. Weele, Dorpsplein 7-9, tel. (011961-307 OOST-SOUBURG OVEZANDE RILLAND-BATH ST-MAARTENSDIJK TERNEUZEN VLISSINGEN WATERLANDKERKJE WEMELDINGE WOLPHAARTSDIJK ZAAMSLAG ZUIDZANDE Firma Meijers Zn, Kanaalstraat 62, tel. (011831-1253 A. Boonman, Burg. Andriessenstraat 2, tel. (011951-395 Fa. D. J. Lobbezoo Zn, Hoofdweg 54, tel. (011351-345 Fa. A. J. Verjaal Zn, Molendijk 4, tel. (016661-315 El. Techn. Bur. Dieleman, Nieuwstraaf 28, fel. (011501-3397 Radio Tazelaar, Noordstraat 21, tel. (011501-2361 Gebr. van den Berg, Bellamypark 6, tel. (011 841-2650 Radio Feenstra, Scheldestraat 17, tel. (011841-2965 De Lichtbron-Zeeland NV, Badhuisstraat 6, tel. (011841-2276 L. J. van 't Westende NV, Wolstraat 4-6, tel. (011841-2814 Elektro-Radio-Tv A. C. Willemsen, Wolstraat 115, tel. (011841-2437 Coöp.-Zeeland, v. Dishoeckstraat 40, tel. (011841-2293 Fa. A. J. Haartsen jElectra', P. C. Boufensstraat 2, tel. (011701-2164 Fa. M. J. Geluk, Wilhelminastraat 21-23, tel. (011921-333 Fa. M. Tramper Zn, Kerkstraat 53, tel. (011981-224 Fa. A. J. Walhout, Kerkstraat 59, tel. (011981-274 Techn. Bur. C. M. de Vos, Plein 11, tel. (011531-247 De Lichtbron-Zeeland NV, Dorpsplein 6-7, tel. (01 1701-2222 Bezoekt de toonkamers van onderstaande Dimplex-grossiers voor deskundige voorlichting (levering uit ruime voorraden uitsluitend via de erkende detailhandel). A. J. W. Schiefelbusch NV, Bleekstr. 1; Den Bosch, Tilburg, Maastricht; DORDRECHT NV Handelsond. H.D.O., Vlak 2, tel. (018501-30133 Vlissingen voor directe indiensttreding VOOR DIVERSE INTERESSANTE WERKKRINGEN Sollicitaties aan de afdeling personeelszaken. Lange Delft, Middelburg. Hebt u interesse voor een aantrekkelijke en lucratieve free-lance job (Lactuel Cosmetics) vraagt ter uitbreiding van haar organisatie en ter versterking van haar korps demonstratrices /adviseuses (min. leeftijd ca. 20 Jaar) Voor opleiding wordt gezorgd. Komt u geheel vrijblijvend eens met ons praten? Wij zijn maandag 16 september 1968 van 2-5 uur en van 7-9 uur in hotel-restaurant ,Pax', Sta tionsstraat 34 te Middelburg. U kunt ook schriftelijk solliciteren bij: DIRECT SALE SERVICE, Plet Heinstraat 14, Maarssen. Sibelluslaan 13, Breda - telefoon 01600—42350 Verpleegkundigen, die opgeleid wensen te worden voor de taak van 21 tot 45 jaar. Inlichtingen na 18.30 uur bij Stationsstraat A 72, Rilland-Bath. Het kinderrevalidatiecentrum Zonneveld' te Oostkapelle vraagt een part-time Verzoeken om inlichtingen en sollicitaties te richten nan de geneesheer-directeur: telefoon 01188-255. kunnen aan de bovenstaande academie een opleiding volgen van ongeveer 12 maanden. Deze opleiding opent tevens de mogelijkheid om als schoolverpleegster of staflid van een kraamcentrum werkzaam te zijn- Aanvangsdatum: 7 januari 1969 Toelatingseisen: algemene ontwikkeling op ulo-niveau diploma ziekenverpleging A aantkening kraamverpleging of diploma A nieuwe stijl Inlichtingen worden u graag schriftelijk of mondeling verstrekt door de directeur van bovengenoemde academie, aan wie ook de aanmeldingen dienen te worden ingezonden. Kreymborg Waarborg i filiaal Lange Zelke 22 te Wij vragen voor Vlissingen een Voor onze afdeling herenconfectie zoeken wij een jongeman met gevoel voor mode, die in staat is, onze cliënten op kundige wijze te adviseren. Hij, die belangstelling heeft voor dit Interessante en steeds weer afwisselende werk, wacht een 5- daagse werkweek en goede vooruitzichten. Schrijf een brief of maak een afspraak met de bedrijfsleider, de heer Van Kimmenaede, tele foon 01184—2532. STRANDHOTEL te Vlissingen vraagt NET KAMERMEISJE (jaarbetrekking). Het Gasthuis te Middelburg vraagt voor spoedige indiensttreding een voor de chirurgische afdeling. Vereist: mulodiploma of middelbare schoolopleiding. Sollicitaties te richten aan de adjunct-directrice, Noordpoortplein 2 te Middelburg. Voor direct gevraagd: CHAUFFEUR Transportbedrijf Fa A. Verschuure Zn Heernlsseweg 95, Goes Telefoon 01100—5458—7504 Gevraagd: GOEDE KOK Chinees-restaurant Nleuwendijk 17, Vlissingen Van 16 t/m 21 september gaat Dan houden wij onze De opbrengst komt ten goede aan: prot. militaire tehuizen de arbeid van vloot-, leger- en luchtmachtpredikanten (bijbels, lectuur, enz) kerstpaketten en aan nog zoveel goede en nood zakelijke dingen meer! MOGEN WIJ OP U REKENEN? Geestbrugweg 91, RJjswyfe (Z.-H.) Giro 5163. Wij hebben voor uw nog te installeren centrale verwarming heel veel onderdelen te koop Doe uw voordeel met deze aanbieding. Te koop prachtige fokgroepcn en fokmannen, afstammelingen van kampioenouders, pels opbrengst 90,- tot 150,-. Volledige steun b(J de opbouw van een farm. Bezichtiging van de farms bij afspraak. W. JACOBUSSE - HOEDEKENSKERKE Elslngwegcling 1 - Telefoon 01193-851 en 01184-4317 - Vlissingen De nieuwe Hoenson gashaard type 101. Uitgerust meteen chroomstalen CIE brander (met 10 jaar fabrieks garantie), die een zeer lange levens duur garandeert, terwijl de modu lerende thermostaat automatisch voor een prettige temperatuur zorgt, zodat STIJL, DEUGDELIJKHEID EN KOM FORT in deze haard zijn verenigd. Grossier voor Zeeland GOES - Telefoon 01100-5140 Hoenaondealers: Fa. J. L. Moens, Vlissingse- straat 13, Middelburg, tel. 01180-3367; Aardgae- combinatie Van Sighem. Westkapelle, tel. 01187- 205 en 207; Fa. I. J. Sonnevijlle Zn.. Noord- straat 67, Vlissingen, tel. 01184-2844: Fa. J. Din- gemanse. Paspoortstraat 36, Oost-Souburg, tel. 01183-1326; Fa. Gelok voor Warmte, Noord- poortstraat 2, Middelburg, tel 01180-2093; Fa. P. Hillebrand Zn., Dorpsstraat 10, Oostkapelle, tel. 01188-353-737; Fa. M. Hillebrand, Noordweg 342, St.-Laurens, tel. 01180-2348: De Lichtbron Zeeland NV. Badhuisstraat 6, Vlissingen, teL 01184-2276; Fa B. Midavaine, Langeviele 62, Middelburg, tel. 01180-2330. In verband met de uitbreiding van ons bankgebouw zal met ingang van 23 september 1968 het kantoor tijdelijk worden overgeplaatst naar het CLUBGEBOUW van de jachtclub Veere, Kade 14 (ingang Kade) TELEFOON 212— (01181). Vrijdag 20 september GESLOTEN.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 18