CULINAIRE GENOEGENS Kinderen vaak dupe van slordigheid in huis DE VAN KOOSJE TIRION VOOR HAAR. Moderne keukens HUISVROUW EEN GEVAARLIJK BEROEP 9ÓJ ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1968 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT TERNEUZEN Het fornuis neemt een belangrijke plaats in ten huize van het hoofd dienst ge meentewerken Temeuzen en wel omdat de huisvrouw daar Koosje Tirion is. En voor wie wel van een culinair uitstapje houdt zo af en toe, en de vrouwenpagina van de PZC leest, zouden we het hier misschien bij kunnen laten. Koosje Tirion is de schrijfster van de artikeltjes over heer lijkheden voor de maag en vijanden van de lijn. Ze doet in lekkere dingen, zogezegd. Ze schrijft ook nog eens op wat ze zoal uitprobeert en uitv indt en geeft het ,ter leringhe ende vermaeck' door aan wie maar wil. Nader» kennismaking. Koosje kreeg bij haar geboorte de naam Jacobje Wiersma mee. Haar wieg stond in Bandoeng (Indonesië), haar middelbare school in Overveen. Toen volgden een paar jaar buitenland. 'Ervaring opdoen, Frankrijk, Engeland. Au pair. Mijn moeder vond dat goed voor mijn algemene ontwikkeling'. Daarna in plaats van een culinaire opleiding (dat was misschien nog latent talent) naar kantoor, 'n Baantje als secretaresse. Het beviel maar matig, maar na twee jaar kwam Het Huwelijk. PUBLICEREN Het koken en kokkerellen ging haar goed af. Allicht. Moeder Wiersma kende het klappen van de pollepel, vader Wiersma kookte zo mogelijk nog beter. De kinderen kregen het met de paplepel ingegoten. Eenmaal huisvrouw kreeg ze een huis, een fornuis, een keuken om in te ,doen'. Praten over eten, lezen over eten kwam er ook al aan te pas, anders was ze nooit in aanraking gekomen met haar volgende ,werk', een culinaire rubriek in het Algemeen Handelsblad. Een vriendin die tot nog toe deze hoekjes had gevuld, hield er mee op en vond het wel iets voor haar. Drie stukjes op proef en het was in orde ze zou voortaan regelmatig gaan publiceren. FANTAST Fantasie-recepten, althans recepten waar je een portie fantasie wel bij kunt gebruiken. Of het nu over kerstkonijnen, paaseieren, barbecue-feestjes of zomaar sla gaat, er is overal wel iets van te maken. Dat is de stelregel. ,lk ben wel een groot fantast' zegt' ze, nu achteraf. Mijn kinderen drie zoontjes, luisterend naar de pure Hollandse namen van recht-door-zeei Berend, Cornelis en Pieter heb ik altijd verhaaltjes verteld, niet voorge lezen. Maar verder heb ik er nooit aandacht aan geschonken. Het kwam zomaar, plotseling. GEZIN Ze heeft een groot plakboek vol. Vol met fijne dingen, vol met na olg- bare ideetjes. Ze zou er veel meer mee kunnen doen, ze zou een dagtaak van haar culinaire hobby kunnen maken. Met hoeveel plezier ze ook kookt. met hoeveel plezier ze ook aan die rubriekjes werkt, ze doet het niet. Geen vaste baan' voor moeder Tirion. Juist om dat «moeder*. Ze zegt ervan: ,Als je gaat werken moet' je je teveel van je gezin afsluiten. Ik vind dat de kinderen een moeder nodig hebben, een vast punt, een huis. Een jonge vrouw met een jong gezin mag niet weg tenzij het financieel moet. Dat vind ik echt. Ik heb er dan ook nog geen behoefte aan. Mis schien als de kinderen teenagers zijn. Dan stel ik me voor iets te gaan doen, want dan zit je als vrouw die het druk met hen heeft gehad, alleen. Dan heb ik geen zin om een beetje te gaan duimen draaien. Dón is het ge weldig als een vrouw iets te vertellen heeft, buiten haar poetsdoeken om.' Bovendien, voegt ze er verontschuldigend aan toe, ,lk word zo snauwerig als ik bezig ben en daar pas ik voor dat vind ik zonde voor de kinderen.' ANDIJVIESTAMPPOT De vrouw die graag en veel uitgebreid en zogenaamde Vreemde of Exotische Dingen maakt en eet houdt het meest van andijviestampot. .Heerlijk, ik ben er werkelijk dol op I Echte boerenstampot met speklapjes-hmm I' Dat krijg je als je veel bijzondere dingen doet. Maar die bijzondere dingen maakt ze ook verrukkelijk en daarom gaat het haar aan het hart dat ze die Vreemde Dingen hier maar al te vaak niet kan krijgen Artisjokken, om maar eens een voorbeeld te noemen. Even over de grens liggen ze in elk bedrijf dat zich een groentewinkel wil noemen, hier is het er eenvoudig niet Lamsvlees, het is er niet. Ze gaat er voor naar België, naar Antwerpen, Brussel of Gent, jawel. Terneuzen heeft het niet, of hoogst- en hoogstzelden. ,En dat is jammer', zegt mevrouw Tirion, want het is een stad met veel import veel mensen, mensen uit een verwend deel van het land.' Er gaat veel geld in het eten zitten. ,Het merendeel van het salaris' en dat zegt ze met een lachje, met een zuchtje en met onmiddellijk ter verontschuldiging: ,Nou ja, een gezin van vijf personen, een meisje en een hond. Elke dag vlees, zaterdags graag soep mét poulet, mét balletjes, in het weekend 's een tulband. De zuinige buien lukken niet zo best bij mij. En verder heb ik veel gasten. En als je goed wilt koken, moet je goede spullen gebruiken I PRETTIGE ZAAK Koken is een prettige zaak. Ik heb erg te doen met huisvrouwen die er een hekel aan hebben, 't Lijkt me vreselijk als je elke dag opnieuw tegen je zin in om vijf uur die keuken in moet. Daarom zou ik het de mensen zo graag willen vertellen: 't ts niet zo moeilijk, 't hóeft niet vervelend te zijn. Die vrouwen draaien trouwens in een kringetje: zij vinden het vervelend, de mannen lusten niks omdat die vrouwen het weer niet kunnen en zo blijf je doorgaan. Zelf kan ik er niet toe komen om er met de pet naar te gooien. Ik ben niet in staat om alleen maar blikken om te gooien. .Laatst moest ik pakjes soep kopen van mijn zoon, omdat je er een of ander poppetje bij kreeg. De pakjes staan nog altijd in de kast. 'tValt me moeilijk zulke soep voor te zetten. Maar misschien als ik eens ziek ben.' JAM Manlief kookt weinig, om de eenvoudige reden dat hij er geen kans voor krijgt. ,Alleen als we jam maken, dan ben ik er alleen om potten schoon te maken en af te dekken. De rest is zijn werk. Hij heeft me. ook beloofd eens een macaronischoteltje te maken. Maar dan moet ik ver weg blijven. Dat is ook weieens fijn. De heerlijkheid om eens iets voorgezet te krijgen I Daarom dineert ze ook graag in een restaurant. Bij voorkeur: de Franse keuken. De Franse keuken is licht, een hapje zus, een hapje zo. Je voelt je nooit beroerd. Bovendien, in Frankrijk krijg je voor betrekkelijk weinig geld iets goeds. In Holland is het meer van: hoe groter de biefstuk, hoe beter de gelegenheid. SCHORSENEREN Groenten die huize Tirion niet inkomen? .Nee.... ja, toch wel: schorse neren. Daar ben ik in mijn hele huwelijk nooit aan toegekomen.' Spruitjes ziet de rest van het gezin liever niet, maar omdat spruitjes toch óók best lekker zijn, maakt ze af en toe een privéschoteltje en zot voor de rest een enorme pan wortelen op tafel. Bepaalde voorkeuren Ook dat niet, alleen: ,Kip maak ik altijd graag klaar, verse kip. En dat slikken de kinderen in alle standen. Het plakje ananas of iets dergelijks vissen ze er zelf wel uit: de kip blijft lekker.' Het: Wat moeten we nü weer eten zal er wel geen probleem zijn. Tot troost van wie nu in haar schulpje is gekropen: er zijn ook dingen die Koosje Tirion niet kan: naaien ,De vlammen slaan me uit als ik een rits in moet zetten. Mijn man kan het beter*. Nog even en we zien ze weer balanceren op vensterbanken, smalle balkonnetjes en wankele huishoudtrappen: de Nederlandse huisvrouwen die door het virus .najaarsschoonmaak' zijn besmet en, bij wijze van spreken, in huis geen steen op de andere kunnen laten. Weliswaar vormen zij een uitstervend ras, want de jonge generatie (vaak flatbewonerstilt niet meer zo zwaar aan het uithalenin voor- en najaar. Maar de halsbrekende toeren die tijdens de grote schoonmaak worden gemaakt zijn ook in het routinewerk van de huishouding vaak aan de orde van de dag. Wie meent da» het allemaal niet zo'n vaart loopt, zou eens om de deur moeten kijken bij het veiligheidsinstituut in Amsterdam. Daar kan men over veiligheid (en vooral over onveiligheid) in de huishouding nog al tijd een boekje opendoen dat niet mis is. Het lijkt overdreven om te zeggen dat huisvrouw een gevaarlijk beroep is, maar er is cijfer materiaal da» duidelijke taal spreekt. EIGEN ERF Het aantal dodelijke ongevallen dat jaarlijks tijdens eigen tijdsbesteding' in Nederland plaats vindt, is bijna zesmaal zo groot als het aantal dodelijke ongevallen tijdens beroeps arbeid, en ongeveer even groot als dat in het verkeer op onze wegen. Een paar oorzaken van zulke ongelukken ,op eigen erf en in eigen tijd': het gebruik van elektrische apparatuur die niet voor honderd procent in orde is, zwaar-giftige bestrijdings middelen die niet achter slot en grendel staan, pannen en ketels met kokende inhoud die in een onbewaakt ogenblik door kinde ren omver worden getrokken. Losse vloerkleedjes op gladde vloeren kun nen iemand invalide maken, losse elektrische kacheltjes in de badkamer maken ieder jaar opnieuw slachtoffers, en over het gevaar van roken in bed hoeft eigenlijk niet eens te worden gepraat. Het zijn slechts enkele van de oorzaken van het .nodeloos verlies aan mensen in de privé-sector', zoals het Veiligheidsinstituut dit noemt. Naast dat ver lies staan dan nog een onbekend aantal ernstige letsels'. Vermoedelijk zijn dit wel een miljoen gevallen per jaar. Aan een schat ting van verlies door materiële schade en lichtere letsels begint men maar niet eens DOMMEDINGEN Wie eerlijk is, zal moeten toegeven dat een heleboel ongevallen in-en-om-huis domweg een gevolg zijn van onnadenkendheid. Het excuus is meestal wel dat het betreffende ongeluk in het bekende kleine hoekje heeft gezeten, maar in de praktijk komt het erop neer dat men doodgewoon domme dingen heeft gedaan waarbij bovendien gemakzucht en zuinigheid een niet geringe rol hebben gespeeld. Als huishoudtrappen defekt zijn of door af wezigheid schitteren klimt men op wankele vuilnisbakken of wiebelende krukjes (bij voorkeur op exemplaren met drie poten). Historisch is het voorbeeld van de vrouw die zo graag zelf haar buitenramen zemen wou en daartoe op een stoof klom die (met de emmer) op de vensterbank stond. Het veiligheidsinstituut weet nog wel een paar voorbeelden: trappen die met glad materiaal zijn gestoffeerd en waarop uit zuinigheids overwegingen de antislipranden zijn wegge laten, werktrapjes die geen ,werkplateau' hebben, brandbare zaken als theedoeken en gordijnen die vlak bij kooktoestellen hangen en natuurlijk het klassieke voorbeeld van de vuile kleding die binnenshuis met benzine wordt gereinigd, vaak ook nog in de goot steen-onder de brandende aansteekvlam van de geyser. KINDEREN DUPE Heel vaak zijn kinderen de dupe van slordig heid van hun ouders. Het aantal ongevallen met babies, kleuters en schoolkinderen is hoog. Volgens de statistieken gebeuren met kinderen in huis zeker zoveel ongelukken als op straat. Verstikking, verdrinking en ver branding zijn de oorzaken die met de regel maat van een klok in krantenberichten te lezen staan. Ook vergiftiging komt op dit lijstje steeds weer voor en dat is geen wonder in deze eeuw van pilleslikkerij en chemische hulp middeltjes. In teveel gezinnen slingeren me dicijnen rond, worden pilletjes als kleurige snoepjes geslikt terwijl de kinderen erbij zijn en staan bleekwater, wasbenzine en am moniak in de keukenkast, bereikbaar voor iedere kruipende kleuter die in de buurt komt. Huisvrouw: een gevaarlijk beroep, althans in bepaalde situaties. Veiligheid in en om de woning kom» niet vanzelf aanwaaien, maar met oplettendheid en gezond verstand komt men een heel eind. Wie daarbij een ruggesteuntje nodig denkt te hebben, kan bij net veiligheidsinstituut tegen luttele vergoeding illustratief voor lichtingsmateriaal over .veiliger wonen' krij gen, zoals de ,inspektielijst voor een veilige huishouding' en de brochure .bestrijding van ongevallen met kinderen' (uitgegeven in sa menwerking met Groene Kruis en Nationale Federatie voor huishoudelijke en gezinsvoor lichting). Het adres van het veiligheidsinsti tuut: Hobbemastraat 22, Amsterdam-Zuid. Beat-idool Mick Jagger geeft, naar men zegt, per maand honderdvijftig pond aan kleren uit. In een gesprek met maandblad Nova vertelt Jagger dat het soms meer, soms minder dan dat bedrag is. ,De moeilijkheid is dat ik de helft van de kleren die ik koop weer verlies. Ik laat ze rondslingeren, ik kan ze niet bij elkaar houden. Maar ik geloof dat ik niet meer zoveel geld aan kleren uitgeef als vroeger.' Een aardig kleed- geldje kan er overigens wel af bij Jag ger: sinds hg vijf jaar geleden zijn studie in de economie opzij zette om de Rolling Stones op te richten, hebben de platen van zijn muziekgroep een record bedrag opgebracht dat op dertig mil joen pond wordt geschat. Faye Dunaway, het beroemde film meisje uit Bonny and Clyde, zal de gangster-sfeer voorlopig even verlaten om een klassieke rol op het toneel te spelen. In een nieuwe versie van Ham let zal zij (volgens Elle) de vrouwelijke hoofdrol spelen. Een en ander is ko mende winter in een Londens theater te zien. Voor die t(jd maakt de filmster met het koelbloedige image nog een film onder regie van de Sica, met als tegen speler Marcello Mastroianni. Een van de modekleuren voor de ko mende winter: een diep aubergine voor sportieve tailleurs, rokken en jumpers. Ook voor accessoires (hoeden, sjaals, opengewerkte kousen) die gedragen worden bij sportieve kleren in mos groene en brmns-achtige tinten. In de Verenigde Staten wordt per jaar voor ongeveer 130 miljoen dollar aan speelgoedgeweertjes gekocht, heeft McCall's becijferd. Het blad heef', echter wel de indruk dat een groeiend aantal Amerikaanse fabrikanten op dit gebied een andere koers gaat varen: er komt steeds meer constructief en creatief speelgoed op de markt dat de geweer tjes, raketjes en doorzeefde Vietnamese vliegtuigjes zal kunnen verdringen. Uit de Parijse najaarsconfektie: over- hemdbloezes in kleurige madrasruiten van glimmend (wat geplastificeerd) ka toen. Korte cocktail jurkjes van zwarte crepe met V-vormige decolletés en met kleine schouderbandjes die uit metalen schakels bestaan. Zwarte broekjurkjes van dun doorzichtig linnen waarvan de rugparty tot de middel bloot is, afgezien van twee smalle banden die kruislings over de rug lopen. Huispyama's (met lange jassen) van crepe, afgezet met brede biezen. Marie Claire signaleert de opening van een zelfbedieningszaak voor schoe nen in Parijs. Bij Aubercy kan men zelf grasduinen tussen de voorradige paren schoenen en net zo lang passen tot men DE schoen heeft gevonden. In McCall's deze tip van .kinderarts': kinderen hebben, evenals volwassenen, af en toe behoefte aan nietsdoen en zo maar wat voor zich uit staren. Goede moeders vullen niet ieder moment in het kinderleventje met aktlviteiten, babbeltjes en jool, maar laten het kind nu en dan eens freewheelen Een eerste hulp voor huisdieren' in spray-vorm is in Amerika op de markt verschenen. Het is een desinfekterend middeltje waarmee eigenaars van huis dieren zelf kleine en verder onbeteke nende wondjes van hond of kat kunnen behandelen. Volgens de fabrikant des- bifekteert het middel de wondjes, ter wijl het bovendien de pijn verzacht. TVie zich in een onbezonnen ogenblik liet tatoueren en daar later hevig spijt van kreeg, hoeft niet meer te wanhopen: huid-tatouages kunnen tegenwoordig worden verwijderd. In Amerika is men erin geslaagd, tatouages uit de huid te doen verdwijnen door een bestraling met zogenaamde .Laser-stralen'. Of het middel niet erger is dan de kwaal, zal de praktijk waarschynlijk moeten uit wijzen. Tenslotte nog een receptje voor wie bramen heeft gezocht én gevonden: was 250 gram bramen en houd enkele mooie exemplaren apart. Maak de rest goed fijn met een vork en voeg er enkele druppels citroensap en een lepel bas terdsuiker aan toe. Roer 2 bekertjes Bulgaarse yoghurt los met een scheutje melk of koffieroom en suiker naar smaak. Roer de bramenmassa erdoor en schep deze prachtige lila gekleurde vla in een schaal. Versier dit met de achter gehouden bramen (ADVERTENTIE) bezoekt onze showroom LOUWERSE& DE PRIESTER N.V. Smort 10-H

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 17