MANNEN ETALEUR BISCFKDFF F. WIBAUT&ZN NV medewerkster NV ZUID-CHEMIE energieke medewerker 5 redenen om KVV-Officier of Onderofficier te worden Gevraagd mannelijke kantoorbediende NV HUZ0 Frituurbedrijf flinke- kolen- PERSONEEL 4 PHILIPS NV PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN Fabriek Roosendaal NV PHILIPS' Gloeilampenfabrieken SAS VAN GENT EEN ADMINISTRATIEVE KRACHT Sla munt uitje diensttijd. Word KVV'er NIEUW ZEELAND. NOPSTERS SERVEERSTERS NV Handelmij Gebr. Mulder ^C. G. VAN OORD NV NIEUW ZEELAND. WEVERS GEVRAAGD: ERVAREN KIPPERCHAUFFEUR W. LEUS - West-Souburg aankomend lasser ongeschoolde krachten TEVENS TER OVERNAME AANGEBODEN 2056 m2 INDUSTRIETERREIN 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Wij zoeken voor onze lampenfabricage Inlichtingen Plaats Rilland-Bath Krabbendijke Kruiningen Kapelle Goes Lewedorp Ovezande zowel voor dag als voor 2- en 3-ploegendiensf Licht werk Goed loon Gratis bedrijfskleding Gratis busvervoer Goede sociale voorzieningen iedere dinsdagavond hotel-café-restaurant adres Wapen van Rilland Hoofdweg 40 Dorpsstraat 82 Markt 6 Kerkplein 47 Markt 38 De Koophandel De Korenbeurs De Zwaan De landbouw De Goede Verwachting Dijkstraat 2 Verbeek Kerkplein 1 van tot 18.45-19.15 19.30-20.00 uu 20.15-20.45 uu 19.00-19.30 uu 19.45-20.15 uu 19.00-19.30 uu 19.45-20.15 uu Sollicitaties schriftelijk aan: Fabriek Roosendaal, afdeling personeelzaken, Zwaanhoefstraat 2 OLIVETTI NEDERLAND N.V. Olivetti Nederland NV maakt deej uit van het Italiaanse wereldconcern Olivetti, Europa's grootste producent van schrijfmachines, telma chines, rekenmachines, boekhoudmachines, sys teemmachines, tafelcomputers, etc. Voor de afdeling verkoop van onze vestiging te Goes zoeken wij een van plm. 20 jaar. Tot haar werkzaamheden zullen oa gaan behoren het behandelen van orderadministratie en correspondentie a van de telefoon. de Zij zal hiervoor moeten beschikken over: mulo of gelijkwaardige opleiding, typediploma. Kantoorervaring is niet vereist, doch heeft voorkeur. Sollicitaties te richten aan ons verkoopkantoor te Goes, Naereboutstraat 22, tel. 011008230. zoekt voor spoedige indiensttreding een jonge/ die belast zal worden met de administratieve werkzaamheden, verbonden aan de verzending van onze produkten. Wij zijn fabrikanten van kunstmeststoffen en aluminium-sulfaat, welke produkten in overwe gende mate worden geëxporteerd. Wij zoeken bij voorkeur een op het gebied van douaneformaliteiten en de expeditie ervaren kracht, in staat leiding te geven aan een kleine afdeling. Opleiding ten minste mulo. Gegadigden dienen bereid te zijn zich aan een psycho-technisch onderzoek te onderwerpen. Eigenhandig geschreven brieven, vergezeld van pasfoto, te richten aan de afd. personeels zaken, postbus 4 te Sas van Gent. aankomende matroos 16-17 jaar. Volledig in de kost. Hoog loon voor goede kracht D. Schrier, Goes Roggeveenstraat 32, Goes Telefoon 01100—8265 Biedt zich aan CHAUFFEUR Rijbewijs B. C, D, E Binnenhof 25. Kloetinge Voor direct gevraagd: In het bezit van praktijkdiploma boekhouden. Farmaceutische cosmetische groothandel Een premie van duizenden guldens Direkt een goed Stuoeren op rijksko Praktijkervaring opdoen in leidinggevende functie Vervroegd in dienst (op 18-jarige leeftijd") Je sluit als Kortverband-Vrijwilliger (KVV'er) voor 4 of 6 jaar een verbintenis bij de Konink lijke landmacht (dienstplichttijd inbegrepen). Vanaf de eerste dag verdien je hetzelfde als het beroepspersoneel. Op rijkskosten kun je een schriftelijke studie van je eigen keuze volgen, uiteraard buiten de diensturen. Zelfs bestaat er voor hen, die na hun verbintenis een dagstudie willen volgen, een aantrekkelijke financiële regeling. Je ontvangt na je dienstverband een premie van vele duizenden guldens. Wil je eerder in dienst, dan kan dat ook (al op je 18e). Met naast dit alles nog de gelegenheid praktijkervaring op te doen in een leidinggevende functie. Dienstvak naar eigen keuze De Kortverbartd-Vrijwifiiger kan een vrije keuze maken uit de 180 verschillende functies, bijvoorbeeld: Officier Leger-luchtwaarnemer, Commandant tank- of verkenningspeloton, Raketlanceerofficier, Officier Telecommunicatie, Terrein-meetofficier, Officier Wegtransport, Onderofficier Gevechtsinlichtingen, Onder officier Terreinmeter Veldartillerie, Onderofficier Verbindingen, Onderofficier Radio interceptie, Onder officier Intendance, Onderofficier Sportinstructeur, Onderofficier Straalzender/Draaggolfstation. (T ZELFSTANDIG Voor het smaakvol verzorgen van onze HERENCONFECTIE- Spoedige indiensttreding gewenst Wij bieden: uitstekend salaris en zelfstandig werk. Sollicitaties te richten aan WALSTRAAT 15 - VLISSINGEN TELEFOON 01184 - 2313 De Rosa and Glendining Company, een dochter onderneming van U.E.B. Textiles Ltd, vraagt voor haar grote textielfabriek to Dunedin, Nieuw- Zeeland De fabriek ligt 2 mijl vanaf het centrum van deze kustplaats op het Zuid-Eiland. Dunedin telt 100.000 Inwoners, geniet een gema tigd klimaat en vele zomer- en wintersportcentra liggen binnen gemakkelijk bereik. Sollicitanten dienen ongehuwd te zijn en ervaring te bezitten in het noppen en stoppen van fijne kamgarens. Vereiste leeftijd tussen 19 en 35 jaar. Goede lonen en een uitstekend bonusschema zijn van toepassing. In de regel is overwerk beschik baar. Voor geschikte huisvesting wordt zorggedragen. Van aangestelde kandidaten zal worden verwacht dat zij ten minste 2 Jaar bij de maatschappij in dienst blijven. Sollicitaties met uitvoerige gegevens omtrent opleiding en ervaring te zenden aan NIJGH VAN DITMAR, Reclame en Marketing NV, Noordelnde 49, Den Haag. onder vermelding van letters C.I.P. Voor direct gevraagd: Voor bediening directiepersoneel en onderhoud van onze directieketen op onze werken te Rilland-Bath en Bergen op Zoom. Aanmelden, zowel mondeling als schriftelijk, blJ: AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ Rimmclandstraat 3-li. Goes, telefoon 011008010 Werk Ftilland-Bath, Westerscheids. Telefoon 01135462. De Ross and Glendining Company, een dochter onderneming van U.E.B. Textiles Ltd, vraagt voor haar grote textielfabriek te Dunedin, Nieuw- Zeeland van kamgaren stoffen. De fabriek ligt 2 mijl vanaf het centrum van deze kustplaats op het Zuid-Eiland. Dunedin telt 100.000 inwoners, geniet een gema tigd klimaat en vele zomer- en wintersportcentra liggen binnen gemakkelijk bereik. Voorkeur wordt gegeven aan ongehuwde of ge huwde mannen in de leeftijd van 20 tot 35 jaar, die ervaring bezitten met automatische North rop, M.R.T. of met Dobcross weefgetouwen en die bereid zijn een standaard van hoge kwaliteit te handhaven. Huisvesting lean worden geregeld voor onge- huwden en gehuwden met maximaal 3 kinderen. Voor echtgenoten die op de fabriek willen werken zijn mogelijkheden aanwezig. Sollicitaties met uitvoerige gegevens omtrent opleiding en ervaring, leeftijd en burgerlijke staat te zenden aan NIJGH VAN DITMAR, Recla me en Marketing NV, Noordeinde 49, Den Haag. onder vermelding van letters C.I.N. Noordbeekseweg 8 - Telefoon 01183-1487 r'rfëj mmL. 'TL, i i In formatiearupon Als brief verzenden aan Afd. Persofieèis- - publiciteit, Grote Marktstraat 40. Den Haag. Verzoeke mij het boekje Kortverband-Vrij- J J wilUwrttamdM. 1LD, 01017 «W» - School-/vakopleiding:1 Voor onze technische onderhoudsdienst vragen wij een Voor deze funktie, welke in dagdienst zal worden verricht is eenvoudige latervaring, zo mogelijk autogeen, gewenst. Door het bedrijf wordt voor een verdere gespecialiseerde opleiding gezorgd. Tevens kunnen wij in onze produktieafdelingen nog enkele plaatsen. De funkties, welke eveneens in dagdienst moeten worden verricht, bestaan voornamelijk uit fchoonmaakwerkzaam- heden. Leeftijd voor beide funkties 30-40 jaar. Onze salariëring en pensioenvoorziening zijn op moderne basis vastgesteld. Bovendien kennen wij een dertiende maand toe. Wij verzorgen het vervoer van en r s bedrijf. Brieven, vermeldende levensloop, opleiding en ervaring, vergezeld van een recente pasfoto, met in de linker boven hoek de letters A.L. en O.K., binnen 10 dagen te richten aan de chef van de afdeling personeelszaken van Hoechst- Vlissingen N.V., postbus 65 te Vlissingen. HOECHST-VLISSINGEN N.V. bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te Vlissingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripolyfosfaatfabriek produceren reeds. Met de bouw van een tweede fosforfabriek is een aanvang gemaakt Onze bedrijven zijn met Nederlandse medewerkers bemand. voojr spoedige, indiensttreding TE me vai het lijk ooi do( Ko wie Ov. Fra alg (di PU Het l het De krei etei ean het Een FA Fan geb zon ,lk GE Ze bar leeftijd van 20 tot 25 jaar, vrijgesteld I van militaire dienst of reeds vervuld hebbende, mulo- of hbs-diploma ver- I eist, diploma machineschrijven en boek- j houden gewenst. Een accurate medewerker bieden wij een aantrekkelijk salaris met de mogelijk heid een levenspositie op te bouwen. Sollicitaties worden gaarne ingewacht op ons kantoor vóór 20 september 1968. Stationsweg - LEWEDORP Z. vraagt voor spoedige indiensttreding enige Sollicitaties aan ons kantoor, Bellamypark 22. No hui kw aai I in i Wi loc bij tijd lijk aan de Oostperkweg - Kleinindustrieterrein te Middelburg; het geheel verhard, met op slagloods, party keerwanden en verplaats baar houten kantoorgebouw. Grond in erf pacht van gemeente Middelburg. Inlichtingen, Bellamypark 22, tel. 01184 - 2954, Vlissingen, of makelaarskantoor Mol, Middelburg, tel. 01180 - 5986 of 3609. Ell He tijc orl hel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 16