PZC MACHINEZETTER Zeeuwse landbouw over provincie-cao Lezers schrijven 5000 OP REIS MET PASEN? koffers zijn licht In PARAPLUHUIS 'N AVONDJE UIT IN DE SCHOUWBURG ZAAMSLAG MAG VOOR ZWEMBAD DE PALER GAAR HEIER Zeeuwse winnaars in appel-opstelstrijd TH00LSE RAAD: RATI0-B0UW IS NIET ZO SLECHT Hoera opgericht op Schouwen- Duiveland SCHEMASTRIJD WERELDTITEL ZAALHANDBAL 4 PROVINCIAL E ZEEUWSE COURANT MAANDAG 8 APRIL TINEKE DE ItOO HUGO VAN SETERS Kloetinge, 6 april 1968 Kon. Wilhelminastraat 10 Julianaweg 8, Melissant Voor de bewijzen van me deleven, ontvangen na overladen van onze zwager en oom, de heer Namens de familie, Wb. Verstraate Westkapelle, 8 april 1968 Voor de vele bewijzen van medeleven, ontvangen tij dens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde man, vader, behuwd-, groot- en overgrootvader ABRAHAM HOUTERMAN int aller naam, J. Houterman-de Keljzer Meliskerke. april 1968 Heden overleed, na een langdurig en geduldig gedragen lijden, in het ziekenhuis te Oostburg, onze lieve vrouw, zus ter, behuwdzuster en tante, mevr. ANNA ADRIAN A JOHANNA CIJSOUW geb. Huijssen op de leeftijd van 61 jaar. Uit aller naam: Aardenburg: Pieter Cijsouw Brugge: W. van der Hooft- Huijssen Aardenburg: Iz. v. d. Ldnde- Hujjssen Aardenburg, 5 april 1968. Rijksweg 72. De begrafenis zal plaatshebben te Aar denburg op dinsdag 9 april des namiddags 15.00 uur. Heden is, na een lange lijdensweg, nog zeer on verwacht, voor altijd ingeslapen, onze lieve, zorgzame vrouw, moe der, behuwdmoeder en oma, GRIETJE SWINT geboren Huiszoon op de leeftijd van 64 jaar. Vlissingen: J. P. Swint 's-Gravenhage: D. Swint J. J. Swint-de Bree Agnes en Alfred J. Swint en verloofde Vlissingen, 6 april 1968. Bloemenlaan 2. De teraardebestelling is bepaald op woensdag 10 april, vertrek Bloe menlaan 2 des nam. 13 Heden is, tot onze gro te droefheid, voor altijd ingeslapen, onze lieve zuster, schoonzuster en tante GRIETJE SWINT geb. Huiszoon op de leeftijd van 64 jaar. Amsterdam: J. Huiszoon J. Huiszoon-Elich Vlissingen: W. Huiszoon E. Huiszoon- Sanderse A. de Voogd N. de Voogd- Huiszoon Utrecht: R. Huiszoon-Rösler Rotterdam: A. v. d. Eijk J. v. d. Eijk- Huiszoon Leiden: L v. Sonsbeek J. v. Sonsbeek- Huiszoon Amsterdam: A. C. Alderlieste T. Alderlieste- Huiszoon Rotterdam: T. Huiszoon Vlissingen: L. Huiszoon S. Huiszoon-Nauwen Neven en nichten Vlissingen, 6 april 1968. Heden is, tot onze gro te droefheid, voor altijd ingeslapen, onze lieve schoonzuster en tante GRIETJE SWINT geb. Huiszoon op de leeftijd van 64 jaar. D. Swint M. Swint-le Feber en kinderen C. Swint N. Swint-Brasser en kinderen J. Swint G. Swint-Fosmeer en kinderen 6 april 1968. Heden is, na een lang durige ziekte, van ons heengegaan, onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader, CHARLES HENRY MIDDLETON op de leeftijd van 72 jaar. Uit aller naam, A. P. Middleton- Huffenreuter. Vlissingen, 6 april 1968. Van Dishoeckstraat 75. De teraardebestelling is bepaald op dinsdag 9 april, vertrek Van Dishoeckstraat 75, 's middags 12 uur. Zaterdagnacht is, zacht en kalm, na een kort stondige ziekte, overle den in het ziekenhuis St-Joanna te Goes, on ze geliefde moeder, be huwd- en grootmoeder JANNETJE ADRIAN A PLATSCHORRE weduwe van Jan van Doorn in de ouderdom van 77 jaar en 10 maanden. Hoedekenskerke: M- v. Doorn A. v. Doorn den Dekker Nisse: P. v. Doorn A. v. Doorn- Nieuwenhuizen Dordrecht: E. Paauwe-v. Doorn J. M. Paauwe Ellewoutsdijk: J. v. Doorn M. N. v. Doorn- Almekinders St-Maartensdijk: D. Jasperse-v. Doom A. Jasperse Ellewoutsdijk: A. v. Doom S. v. Doorn-Remijnse En kleinkinderen Ellewoutsdijk, 6 april 1968. v. Hattumstraat 2. De begrafenis zal plaatsvinden op 10 april om 14.00 uur vanuit het verenigingsgebouw M. J. v. Hattumhuis te Ellewoutsdijk. Heden overleed, in het St-Antoniusziekenhuis te Oostburg, onze lieve vader, behuwd- en grootvader, de heer DAVID ABRAHAM RISSEEUW in de ouderdom van bijna 81 jaar. Zuidzande: F. M. Risseeuw- van Prooije A. D. Risseeuw M. J. W. Risseeuw- v. d. Meer Addy M. F. Ie Grand- Risseeuw A- M. Ie Grand Ineke en verloofde Bram, Ria, Hannie Zuidzande, 6 april 1968. Dorpsplein 12. De teraardebestelling zal plaatshebben op woensdag 10 april op de algemene begraaf plaats te Zuidzande des namiddags te 15.00 uur. AFWEZIG G. Boneschanscher, dierenarts, Kruiningen, van 8 t m 11 april. Praktijk- waarneming: A. A. Elzerman, Goes, telefoon 01100-5259 en G. J. SCHERPHUIS zenuwarts, dinsdag en woensdag AFWEZIG DAALHUIZEN voor elegante en duurzame kleding. Een charmante lijn en een perfecte pasvorm kenmerken onze collectie MANTELS en MANTELKOSTUUMS Derofa JAPONNEN en DEUX PIECES speciaal ingesteld op de modieuze volslanke vrouw. Daarom eerst naar; Fa. H. G. Daalhuizen Jr Nieuwendjjk 89 VLISSINGEN Telefoon 2579 TE KOOP WOONARK met tollet en douche. Ligplaats Brouwershaven, bij Renesse en Haamstede. Telefoon 01194-262. Na een droevig ongeval heeft het God behaagd van ons weg te nemen in Zijn heerlijkheid onze lieve vader, behuwd- en grootvader JOHANNES DEN BOER weduwnaar van Maria Timmerman op de leeftijd van 62 jaar. ,En God zal alle tranen van hun ogen afwissen'. (Openbaring 7-17). Rotterdam: C. J. den Boer J. J. den Boer-Nugteren Middelburg: J. den Boer A. D. den Boer-Vermeulen Terneuzen: R. A. den Boer J. den Boer-Cornellsse Middelburg: A. den Boer S. C. den Boer-Comelisse En kleinkinderen Middelburg, 6 april 1968. Poelendaeleweg 40. De begrafenis zal plaatsvinden DV woensdag 10 april om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Middelburg. Vertrek vanaf de .Getuigeniskerk' Adriaen Lauwereyszstraat om 11.30 uur. Na afloop van de plechtigheid gelegenheid de fa milie te condoleren in de aula op de begraafplaats. Correspondentieadres: J. den Boer, Oud Arae- muids voetpad 32, Middelburg. Geen bezoek aan huis, Geen bloemen. Met diep leedwezen geven wij kennis van het over lijden van onze geliefde en zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder GEERTRUIDA MOERMAN weduwe van Gilles Dagevos, op de leeftijd van ruim 84 jaar. Dordrecht: C. Dagevos J. Dagevos-Hïrdes Wemeldinge: G. Dagevos J. Dagevos T. Dagevos-Zuidweg J. Dagevos M. L. Dagevos-Belderok J. W. Dagevos G. M. Dagevos-Lindenbergh Schiedam: L. Rietveld-Dingemanse G. Rietveld Klein- en achterkleinkinderen Wemeldinge, 5 april 1968 Oostelijke Kanaalweg 4 De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 9 april om 13.30 uur, op de algemene begraafplaats te Wemeldinge. Vertrek hervormd kerkelijk centrum om 13.00 uur. Gelegenheid tot condoleren, na de begrafenis in het hervormd kerkelijk centrum. By de Provinciale Zeeuwse Courant te Vlissingen, Walstraat 58-60, kan worden geplaatst een gediplomeerde, actieve Na een inwerkperiode moet deze beurtelings dag- en nachtdienst ver richten. Sollicitaties te richten aaji de direo- VV .WALCHEREN' AnentieI 4e klas KNVB i Mevrouw, voor lompen gs- zoekt per 1 mei 1968 TRAINER voor 2 avonden per week en de zondag. Brieven met condities en referenties aan het secr.: Sottegemstraat 24, Vlissingen. ven wfl goede prijzen Ook voor uw oude kachel» Lompen- en metaalhande- Van Wijngen Telefoon 01180-3910 Wagenplein 8 MIDDELBURG R-K STREEKZIEKENHUIS ,ST-J0SEPH' VLISSINGEN mg van heden 'oonnummers Met ingang van heden worden al onze telefoonnummers gewijzigd in De allernieuwste gewicht. Keuze uit vele moderne kleuren. Vanaf 9,75. Liever een royale reistas? Grote col lectie hele leuke modellen vanaf 9,95. LANGE VORSTSTRAAT 43 - GOES Adverteren doet verkopen Voor de voorstelling van cabaret Pepijn serveren wij het volgende candle-light-dinner Kopje heldere schildpadsoep Gebraden kip d la Singapore Coupe fienise' 10,- per couvert, aanvang diner vanaf 18 uur. Tafelreservering tel. '01180-5156. Voor het afhalen van de door u gereserveerde kaarten zullen wij gaarne zorg dragen. KNELLENDE VRAGEN TIJDENS RONDVRAAG ZAAMSLAG ,Ik weet wel dat we er moeilijk onderuit, kunnen, want de grondprijzen worden toch van hogeraf bepaald. Maar zijn die opgevoerde pry- zen werkelük allemaal nodig? Straks vinden we de stijging van deze prijzen verdisconteerd in de huren'. Met deze opmerkingen uitte raadslid L. F. Flo- nissen (pvda) tijdens dc vrijdagmiddag gehouden raadsvergadering in Zaamslag zijn ontevredenheid over de stijgende grondprijzen aangaande liet voorstel tot vaststelling van een herzien exploitatie plan voor het bestemmingsplan Noord- Oost. Burgemeester J. de Pree meende ech ter dat het toch wel wenselijk is in deze tijd de uitbreidingsplannen van een ge meente zo wijds mogelijk te projecteren, tenminste zo stelde hy deze me ning zyn b en w wel toegedaan. Zeker ook in verband met het toenemend aan tal auto's waarvan de eigenaars het liefst een mogelijkheid tot parkeren voor de deur van hun huis zien, vond hij. Bovendien bleek uit gegevens, dat het becijfering van de grondprijzen laatste lijk dateren uit eind 1964. In het nieu we voorstel werden de prijzen weer wat opgetrokken en liggen nu tussen 22.50 en f 26,30. ,Het is begrijpelijk, dat een dergelijke ruime aanleg van nieuwe woonwijken dan ook doortelt in de grondprijzen. Trouwens mensen die graag op een be tere stand willen wonen, kunnen daar ook wel iets meer geld voor betalen', aldus burgemeester De Pree. De heer Florussen zei daarop: ,Ik weet wel dat we niks te vertellen hebben. Maar waarom moet altyd alles zo groots en monumentaal zijn. Waarom? Mis schien gaat de grond over een tijd nog wel meer kosten. Voor een beeld bij voorbeeld ter verfraaiing van het geheel. Ik vind dat een uitbreidingsplan best kleiner van opzet kan zijn, dan zal de prijs ook billijker zyn'. Burgemeester De Pree zei hierop nog het volgende, dat zo'n aanpak van een uitbreidingsplan tegenwoordig door ge deputeerde staten ais eis wordt gesteld. De andere raadsleden hadden verder geen commentaar en gingen allen ak koord, zodat het plan in herziene vorm opnieuw aan gs zal worden voorgelegd. Burgemeester bracht heuglijke tijding materiaal in de vorm van zand en ste nen waren volgens hem in een bocht op een bepaalde weg een gevaarlijk ob stakel voor de doorgang van het open bare verkeer, terwijl een stukje verder op brakke grond ruimte genoeg aanwe zig is. De burgemeester zegde toe, zo snel mo gelijk hier een eind aan te maken door de nodige maatregelen hiervoor te tref fen. Een andere vraag van de heer Florus sen was de verbetering van de water leiding. Burgemeester De Pree zei. dat men te zijner tijd wel op een rijkssubsi die kan rekenen, omdat het niet mo gelijk voor de gemeente is een project van zo'n omvang alleen te bekostigen. Het zou namelijk op ongeveer anderhalf 'miljoen gulden voor de gemeente Zaam slag komen. De burgemeester vond, dat men wat dat betreft de toekomst zeker niet somber behoeft in te zien. De heer Florussen zei: .Nou, ik zie het niet zó optimistisch, ik heb er een zwaar hoofd in. Stagnatie Met algemene stemmen werd het voor stel van een voorlopig exploitatieplan voor het bestemmingsplan Zuid-West aangenomen. Op deze grond is men voornemens de bouw van 22 bejaarden woningen te verwezenlijken. Raadslid J. Pladdet (sgp) merkte hier bij aan: ,het is me opgevallen dat er nogal stagnatie bestaat bij de werk zaamheden'. De burgemeester beaamde deze uitlating onmiddellijk met te zeg gen, dat de aannemer geen schuld treft, maar dat de aannemer van de bronbe maling in deze blaam moet treffen. Voorts kon de burgemeester mededelen dat men goedkeuring had ontvangen om de palen van het zwembad te laten hei en. Hij zei, dat de aannemer had be loofd het zwembad per 1 september op te leveren, ondanks de misser die hy had gemaakt door een verkeerd soort hei palen te bestellen. Burgemeester De Pree meende evenwel dat een claim van f 8000,voldoende pressie op hem uit zal oefenen om te zorgen dat ondanks de voorlopige vier weken vertraging de bouw van het zwembadbassin toch op tyd wordt voltooid. Een hoofdelijke stemming wees uit, dat als nieuw raadslid de heer J. Dekker binnenkort zal worden geïnstalleerd. Ne gen van de tien stemden voor hem. Wijzigingen in de begrotingen van 1967 en 1968, de salarismaatregelen voor het gemeentepersoneel waren punten van de agenda die vlot en zonder commentaar werden geaccepteerd. Uit de rondvraag kwamen opnieuw van de zijde van de heer Florussen een aan tal knellende vragen naar voren. Bouw- Herhaling van de Zigeunerbaron MIDDELBURG De Walcherse ope rette- en musicalvereniging heeft evenals vorige week in een uitverkoch te stadsschouwburg een herhaling gegeven van de voorstelling met Der Zigeunerbaron. Hoewel solisten, koor en orkest onder leiding van dirigent Pe ter Jense opnieuw een fors brok en thousiasme lieten zien en horen had de voorstelling iets minder niveau dan vo rige week zaterdag. Nu de première- spanning was weggevallen bleek men met name van koor- en solistenzijde wat minder geconcentreerd; verheu gend was, dat uit de orkestbak betere prestaties klonken dan de eerste keer. Ondanks deze iets geringe spanning op het toneel wisten de WOM-ereleden de zaal toch, getuige de reacties, te boe ien. Een glansrol was er ditmaal van Ge rard Baijens. die tijdens de première- geplaagd werd door een .verloren stem'. Baijens had in de Zsupan-rol zijn stemmiddelen weer terug en met name in zijn Tajostrand (3e bedrijf) kwam hij tot een prestatie van formaat. Het ovationeel applaus was volkomen verdiend. Het trio Jan Groenewoud verzorgde na afloop van de voorst el limg op ple zierige wijze het operettebal. UTRECHT-VLISSINGEN Cobie Bak ker van de school voor christelijk la ger onderwijs in Yerseke en Ton Bor- chert van de Vincent van Goghsehoo) uit Vlissingen behoren tot de prijswin naars (in totaal 40) van de .appel opstelwedstrijd'. De appel-opstelwedstrijd, die door de Nederlandse vereniging .Het Ivoren Kruis' onder de leerlingen van de la gere scholen is uitgeschreven, blijkt een groot succes geworden. In totaal kwanien 2500 opstellen binnen (van el ke school mochten hoogstens twee leer lingen meedoen), die waren gemaakt met informatie van de folder .Snoep verstandig'. De voorzitter van de jury, prof, O. Backer Dirks, zei dat de kinderen goed hadden begrepen waar het om ging; enkelen hadden zelfs een hele bacte- riënoorlog beschreven. ,In het opstè van de hoofdprijswinnaar trof mij bij zonder dat ik daarin de strijd van het kind zelf heb teruggevonden om niet te snoepen'. De eerste prijs was voor Pieter Her mans van de eerste openbare lagere school uit Hendrik-Ido-Ambacht. Hij kreeg, evenals de tweede prijswinnaar Rachel Katz van de Koningin Juliana- school uit Veenendaal, een flets. Alle leerlingen krijgen van hun scho len een week lang elke dag een gratis appel, die door feestelijk versierde ap pelauto's van het centraal bureau voor de tuinbouwveilingen bij de veertig scholen bezorgd zullen worden. THOLEN In de raad van Tholen hebben verschillende raadsleden vrij dagavond weinig waardering kunnen opbrengen voor de opmerkingen, die in de St-Annalandse raad zyn ge maakt als zouden in de ratiowoningen veel materialen van slechte kwaliteit zijn gebruikt. Men nam aan dat er wel een aantal aanmerkingen zijn te ma ken over de afwerking van een en ander, maar betoogde anderzijds met nadruk, dat de woningen ook door de provinciale directie van de volks huisvesting voor oplevering geschikt zyn bevonden. Het CH-raadslid W. Quist bracht het punt ter sprake bij de rondvraag, waarop de heer J. M. Beirrevoets (ab) inhaakte en als zijn mening uitsprak, .dat men de aannemer een klap in het gezicht had gegeven en heeft geblameerd.' De beschuldigin gen uit de St-Annalandse raad noem de hij .schunnig". De heer Berrevoets vroeg b en w of men deze zaak niet kan rechttrekken. Wethouder H. Janse was het met de kritiek op de St-Annalandse opmerkingen eens. maar meende, dat het betrokken raadslid ,de zaak zelf moet goedma ken'. Burgemeester J. E. van Boeijen deelde mee. dat hij geen bijzondere klachten over. de 24 Thoolse ratiowonin- gen heeft gehoord. ,Het wil er bi; mij niet in, dat de woningen zo on afgewerkt zouden zijn als gesugge reerd. Het zegt toch ook wel wat, dat er uit zes gemeenten geen bh zondere opmerkingen zijn gehoord meende hij. Ook hij wees er nog eens op, dat behalve de centrale dienst ook de provinciale directie voor de volkshuisvesting akkoord ie gegaan met de oplevering en dat kleine mankementen meer voorko men, maar dat die worden verhol pen, als ze worden opgemerkt. Pomphouders vergaderen De vergadering die de bond van pomp houders afdeling Zeeland vanavond, maandag, in ,De Caisson' te Kapelle- Biezelinge zou houden en die oorspron kelijk om 8 uur zou beginnen is ver vroegd tot half acht. Dit in verband met de vele agendapunten en voor de afde ling inkoop. Examens Mejuffrouw J. F. M. M. Taillie te Delft, vroeger te Goes, slaagde in Amsterdam voor het eerste gedeelte van het exa men Ns. handwerktechniek en kunst naaldwerk. Aan de Nederlandse economische ho- fesohood te Rotterdam slaagde voor et kandidaatsexamen economische we tenschappen I. H. J. Poissonnaer udt Oostbutig. Aan de technische hogeschool te Delft slaagde vovor het kandidaatsexamen na tuurkundig ingenieur G. P. Beneder udt Middelburg. Auto verleende geen voorrang SOUBRG De bestuurder van een personenwagen. J. C. C. udt Vlissingen, verleende zondagmiddag op de krui sing Aldegondestraat-Ceresstraat te Souburg geen voorrang aan de auto be stuurd door de VUssinger C. A. H. Bei de wagens liepen geringe blüksdhade op. Wielrijder liep beenbreuk op BRESKENS Op rijksweg 58 op het kruispunt Breskens-Groede verleende de wielrijder A. de P. uit LJzendijke zondagmiddag geen voorrang aan een personenauto bestuurd door E. W. uit Hoek. De heer De P. liep hierbij een beenbreuk op en werd na behandeld te zijn door dokter J. van der Maas naar het ziekenhuis in Oostburg over gebracht. Directeur chr. nijverheidsschool te Goes vertrekt GOES De heer G. A. Drorikers, di recteur van de christelijke nijverheids school voor meisjes te Goes is met in- ang van 1 augustus 1968 benoemd als irecteur van de christelijke huishoud school in Hoogeveen. De huishoudschool in Hoogeveen telt ruim 500 leerlingen en heeft diverse vervolgopleidingen. SPECIALE KERKDIENST VOOR DS LUTHER KING BRESKENS Heden, maandagavond, wordt in de Nederlands hervormde kerk te Breskens een herdenkingsdienst ge houden naar aanleiding van de moord aanslag op ds. Martin Luther King. Aan deze herdenkingsdienst wordt m e- dewerking verleend door het zangkoor ,God is mijn lied'. Ds. Spaans en ka pelaan Gielliet voeren het woord. Deze- dienst, die om halfaeht begint, gaat uit van het zogenaamde .Open Deur'-co- mité, waarin de gezamenlijke kerken -an Breskens samenwerken. AUTO DOOR ETALAGERUIT BERGEN OP ZOOM Zaterdagnacht reed een auto, bestuurd door I. B. uit Scherpenisse door een etalageruit van de slagerswinkel van J. H. te Bergen op Zoom. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek dat de bestuurder na de aanrijding was weggereden. Zondagmiddag meldde B. zich bij de politie. Volgens hem was een onbekend gebleven bestuurder van een auto ko mende uit de Kloosterstraat, dwars voor hem overgestoken. Hij had vol gens zijn zeggen die auto nagevolgd. Zodoende was hij met zijn wagen het trottoir opgereden en had vervolgens de etalageruit aan diggelen gereden. De politie stelt een nader onderzoek in. Vernieling ruitjes van schaftlokaal MIDDELBURG Bij de politie is aan gifte gedaan van de vernieling van 8 ruitjes in het schaftlokaal van de firma M. U. aan de Kleverskerkseweg. Van de daders ontbreekt elk spoor. ZÏERIKZEE In hotel .Concordia' te Zierikzee werd de oprichtingsvergade ring gehouden van de afdeling ,Schou- weh-Diriveland' van de Nederlandse bond van horeca- en aanverwante be drijven, Hoera'. De vergadering stond onder leiding ran de heer J. P. de Regt uit Kort gene, lid van het hoofdbestuur voor de provincie Zeeland. Verder wa ren van bondszijde aanwezig de heren mr. J. P. Gravesteijn, algemeen secre taris en D. Timmerman, inspecteur van de bond. die verschillende vragen be antwoordden. De contributie werd vastgesteld en er werd een voorlopig bestuur van de af deling gekozen. Na een tweetal stemmingen werd de heer Th. M. v. d. List uit Zierikzee tot voorzitter gekozen, de heer J. de Looze uit Zierikzee tot secretaris, tot penningmeester de heer W. J. v. d. Hulle uit Zierikzee, tot tweede voor zitter de heer J. P. Berrevoets uit Re- nesse en tot 2e secretaris de beer M. Ringelberg udt Brouwershaven. Onder andere waren de leden winning, de contacten met gemeentebesturen en de activiteiten binnen de afdeling en binnen de kring .Zeeland' onderwer pen van discussie. Autovak '68: beurs voor garagehouders (Van onze correspondent) AMSTERDAM De automonteur an no 1968 kruipt niet meer moeizaam on der een auto, doet- geen stap teveel, Iaat gereedschap aanrukken waar vroeger handkraebt voor nodig was en heeft de blauwe overal geruild voor een witte jas. Die indruk krijgt men op de Autovak '6S, de tentoonstelling voor garage-uitrustingen, die van 13 tot en met. 18 mei in het RAI-gebouw in Am- sterdam wordt gehouden. De Autovak, die voor de vierde maal wordt gehouden, is uniek in Europa, waar dergelijke beurzen meestal teza men met autotentoonstellingen worden gehouden. Het is een snelgroeiende ten toonstelling, waar deze maal 160 fir ma's zullen exposeren. De bezoekers men verwacht er 20.000 zullen ultsllultend eigenaars en bedrijfsleiders van gajrages zijn. Zij zullen in één der hallen spectaculaire demonstraties kun nen zien met moderne test- en dlag- nose-apparatuur en met een 2 meter lange chassis-richtbank, die een Euro pese primeur is. Sinds januari 1960 is het aantal auto's In Nederland verdriedubbeld, terwijl het aantal garagebedrijven met slechts dertig procent is toegenomen. Gemid deld zijn er 330 personenauto's per garage in onderhoud, een aantal dat in zes jaar tijd is verdubbeld. De grotere inspanning die van de garagehouder wordt gevraagd verklaart de grote be langstelling voor een tentoonstelling als autovak, waar steeds nieuwe appa ratuur en werktuigen worden getoond die de taak van de monteur kunnen verKcfhten. Slot van pagina 1 werktijdverkorting. De werknemers stelden 26 uur korter werken per jaar voor bij die arbeiders, die een 45-uri- ge werkweek hebben en 39 uur in bedrijfstakken, waar meer uren wor den gemaakt: trekkerchauffeurs, melkveehouderij. Daar voelden de or ganisaties van de boeren evenmin voor. Wed werd men het eens over onder meer een vergroting van de afstandsvergoeding, een vakantietoe slag van 6 procent en een verhoginr- van de pensioenpremie met 1 pei week. Ook «1 «ze zaken, die in het landelijke overleg tot overeenstemming hebben geleld, kunnen in bet provinciale over leg nog betrokken worden. Zowel aan de kant van boerenorganisaties als bij de landarbeidersbonden is men van mening, dat het provinciale loon- overleg een moeilijke zaak is, die waarschijnlijk niet in één bespreking tot een oplossing zal leiden. Misdaden tegen de vrede Hoewel ik aanvankelijk niet de be doeling had, op het artikel van de heer De Schipper uit BiezeUnge te reageren, waarin naast anderen ook mijn naam voorkomt, meen ik er bij nader inzien toch goed aan te doen hem te antwoorden. Zijn stelling, dat al die nu nog .Amerikaans' zijn, moordenaars zijn, nadert dicht de grens, wanneer dit in verband wordt gelezen met het vooraf noemen van namen van het strafbare. Verder is de teneur van het tweede gedeelte van een beden kelijk kaliber. Over zijn veelvoud van verwijten, welke evenwel mank gaan aan een doorslaggevende argumentatie, waar bij onder meer Cuba etc. wordt be trokken, wil ik het verder niet heb ben. omdait deze mijns inziens irrele vant zijn. Voor mij is het het voornaamste, dat aan deze van weerszijden voortdu rende wrede strijd zo spoedig moge lijk een einde dient te komen, door het staken van alle vijandelijkheden, doch in zijn totaliteit. Demonstraties met slogans, als oorlogsmisdadiger en een artikel als door schrijver ge lanceerd, zijn zeker niet het middel om vredesonderhandelingen te bevor deren. Integendeel, dit kan voor de ene partij slechts een stimulans zijn mijn oorlogspotentieel op te voeren, voor de anderen om hem te sterken in zijn illussie dat hij een vrede op het slagveld door een overwinning kan afdwingen. Alleen een volledig staken van het vuren door beide partijen, gevolgd door onmiddellijke vredesonderhande lingen en bij voorkeur een legering van een neutrale troepenmacht op de demarcatielijn biedt mijn inziens een mogelijkheid tot een bevredi gende oplossing. Nu Denemarken met een hoge VN- functionaris onderhandelingen voert, over een vorm welke uitkomst biedt op vrede dient alles vermeden te worden wat de pogingen van de Deen se regering nog moeilijker kan ma ken. Onder dit alles dient verstaan te worden, demonstraties evenals ar tikelen als door de heer De S. ge schreven. Doorgaan met deze voor de ene par tij discriminerende wijze van demon streren en geschrijf aan de andere zijde illusies te wekken, dat de vrede op het slagveld zal worden behaald, betekent in dit stadium mijns inziens het zich schuldig ma ken aan vredesmisdrijven. Bij voorbaat wens ik dan ook te stellen, dat ik op geschrijf van wie of van welke zijde dit ook moge komen niet zal reageren. Vlissingen. J. C. Dert. NOG GEEN BESLISSING OVER TOELATING VAN VIETNAMESE KINDEREN (Van onze correspondent) DEN HAAG De regering heeft nog geen beslissing genomen op het ver zoek van de stichting Terre des Hom mes, Nederland, om op veel ruimere schaal dan tot nu toe toestemming tc verlenen tot toelating van gewonde en zieken Vietnamese kinderen in Neder land. Minister Polak van justitie zegt dit, mede namens zijn ambtgenoten van sociale zaken en volksgezondheid en van buitenlandse zaken, op vragen van het lid van de tweede kamer, mejuf frouw mr. A. M. Goudsmit (d'66). De minister deelt verder mede, dat aan de stichting om concrete en ge detailleerde gegevevns verzocht is ten einde te kunnen bepalen wat in dit op zicht voor verwezenlijking vatbaar is. Nadat deze gegevens zijn ontvangen, zal zo spoedig mogelijk een beslissing worden genomen, aldus minister Polak. Over de ontwikkelingen, die te ver wachten zijn als men in het provin ciaal overleg evenmin tot overeen stemming komt, zijn de meningen verdeeld. In het ZLM-bestuur werd vorige week de mogelijkheid geop perd, dat de overheid een bindende regeling voor de lonen zal voorschrij ven. De landarbeidersbonden ver wachten dat niet direct; ook in de kring van vertegenwoordigers van werkgevers in het provinciale over- eg ziet men dat niet dadelijk ge- icuren. Als men er niet uitkomt, is er de kans, dat er ,een contractloze periode' voor de deur slaat, waar in boer en arbeider individueel tot overeenstemming zouden kun nen komen. Dat zou het gevaar van ongelijkheid in de lonen met zich kunnen brengen. En dót zou weer moeilijkheden tot. gevolg kunnen hebben by het landelijk en provinciaal overleg over de landbouw-cao's voor 1969- 1970 FRANKFORT (ANP) De techni sche commissie van het internationale handbal verbond heeft het speelschema voor het toernooi om het wereldkam pioenschap. waarvan de eindronde in 1970 In Frankrijk wordt gehouden, ge wijzigd. Oorspronkelijk moest Neder land kwalificatiewedstrijden spelen te gen Denemarken, dat in het laatste wereldkampioenschap op de tweede plaats eindigde. De nieuwe indeling, die zaterdag na de vergadering van de technische commis sie werd bkendgemaakt, brengt Neder land in een groep met Hongarije Oost-Duitsland. Vrijgesteld van de voorwedstrijden zijn titelhouder Tsjecho-Slowaklje. Frank rijk (het organiserende land), Japan (vertegenwoordiger van Azië), Marok ko (Afrika) en de winnaar van de wed strijden tussen Canada en de Verenigde Staten. De groepsindeling van de andere lan den. die hebben ingeschreven is: groep 1: Denemarken, IJsland, België; groep 2: Roemenië, Oostenrijk, Bulga rije; groep 3: Rusland, Polen, Israël; groep 4: Zweden, Noorwegen, Finland; groep 5: West-Duitsland, Spanje, Por tugal: groep 6: Zuid-Slavië, Zwitserland) Luxemburg; groep 7: Oost-Duitsland, Hongarije, Nederland. Uit alle groepen gaan de winnaars over naar de eindronde, nummer twee uit groep 7 wordt ook geplaatst; de overige nummers twee spelen om de drie resterende plaatsen. KERKNIEUWS NEDERLANDS HERVORMDE KERK Beroepen te Suawoude J. G. Barhorn, kandidaat te Amsterdam. Aangenomen naar Amerstol W. van de Ven te Bor- culo. Aagnenomen naar Oud-Beijerfand M. van Rennes te Streefkerk. Bedankt voor Giessendam en voor Wezep J. H. Vlijm te Krimpen aan de IJsel. GEREFORMEERDE KERKEN Aangenomen naar Den Helder, vaca ture M. Hamming, P. G. den Hengst te Grijpskerke, die bedankte voor Cas- tricum, Mlldam-Knijpe en voor Winters wijk. GEREFORMEERDE GEMEENTE Bedankt voor Rotterdam-Zuid, J. van Haaren te Amersfoort. EVANG. LUTHERSE KERK Beroepen te Rotterdam, vacature dr. C. H. Lmdijer, H. J. A. Haan te Am sterdam-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 4