nergens zó goed voor deze prijs alléén in de HEMA Gratis dik-plastic P[jp©-figuren bij 2 zakjes Maggi Soepen. Adverteren doet verkopen 20 magere schouderham' \DMINISTRATIEF MEDEWERKSTER NV UITGEVERIJ DE SPAARNESTAD ADMINISTRATIEVE KRACHT (mnl. of vrl.) ADMINISTRATIEVE KRACHT (vrl.) VEILING: Met schenkroom maakt u uw koffie lekkerder uw soep voller uw vruchtenslaatje verfijnder, uw ragout rijkeren uw gembertoetje zachter van smaak PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 8 FEBRUARI 1961 zonder zwoerd, 100 gram 65 c NU 200 GRAM ener zijn nog vee! meer opvallend lage prijzen in de veel-geprezen vleeswarenafdelïng van de HEMA, waar meer dan 230.000 huisvrouwen elke week hun vleeswaren halen. Deze week ook saksische smeerieverworst Q P 100 gram 38 c JpC NU 250 GRAM UUC Deze aanbiedingen zijn geldig t/m woensdag 14 febi". 84 VESTIGINGEN NV Uitgeverij De Spaarnestad, uitgeefster van Libelle, FlU Panorama, Tina en vele andere tijdschriften, vraagt voor J haar kantoor te Vlissingen een Vereisten ten minste enkele jaren mulo-opleiding typediploma leeftijd circa 15 -17 jaar Sollicitaties te richten aan Coosje Buskenstraat 40 te Vlissingen COÜP. RAIFFEISENBANK .YERSEKE' Wij vragen voor spoedige indiensttreding een Mulodiploma of middelbare schoolopleiding vereist. Leeftijd 17-20 jaar. Salaris in onderling overleg vast te stellen. Brieven aan het kantoor van de bank. Dreef 2, Yerseke. Ada Kin r,DPS 1 Vrijdag 8 uur; zaterdag en zondag 7 en 9 uur: ÜKMP,U ff DEAN MARTIN en ANN MARGRETT in TEl. 5165 I GOED GESCHOTEN MATT HELM 14 jaar B Modern avontuur voor de genieters. GRAND GOES f Zondagmiddag 3 uur: TO"5TAS 1 HET E,LAND DER WORGERS 1 CL. 3103 f Kapt. McPHERSON in actie tegen de beruchte 1 4 jaar ff sekte der worgers. GRAND GOES l TEL. 5165 1 Maandag 12 t/m woensdag 14 februari, iedere avond 8 uur: GOAL De film van de wereldkampioenschappen voetbal 1 1966 in Engeland. Entree alle rangen ƒ2, ALHAMBRA VLISSINGEN TEL. 2260 14 jaar Donderdag en vrijdag 8 uur; zaterdag 7 en 9 uur; zondag 3 en 8 uur 14 jaar DEAN MARTIN en ANN MARGRETT ln GOED GESCHOTEN MATT HELM Men lacht beter bij MATT HELM, en het ls toch spannend genoeg Het Zeeuws Instituut voor de Geestelijke Volksgezondheid vraagt zo spoedig mogelijk voor haar bureau ln Middelburg een niet beneden 20 jaar, die ln staat ls zelfstandig te werken. Vereisten: ten minste mulodiploma en typevaardigheid. I Sollicitaties te richten aan de directeur van bovenge- noemd instituut, F. J. M. Smulders, Loskade 27. Tele foon 01180-6057. CORSTENS- VERSCHUREN koopt ZATERDAG 10 FEBR. MANKANARIES 7,50. popjes 2,50, kleur- popjes, prijs naar kleur, putter-bastaardmannen 11,- p. st., parkieten 3,- p. p., valkparkieten OP KLEUR 15,- p. p. Vogels brengen: AXEL 9.30-10.30 u., .Benelux', Nieuwendijk 2; OOSTBURG: 11.30-12.30 u.,j De Windt, Zuidzandsestr. 7l VLISSINGEN: 2-3 u., Maar-j ten Lutherhuis, Groenewoudl 58; KRABBENDIJKE: 3.30-1 4.30 u., Stations Koffiehuis, j Stationsweg 24. Uw koffie Uw vruchtenslaatje Uw ragout Uw gembertoetjc CITY - TEL. 2281 - MIDDELBURG presenteert op veler verzoek donderdag t/m zondag, 8 uur; zondagmatinee 2.30 uur - 14 jaar SEAN CONNERY in: ,VEEL LIEFS UIT MOSKOU' Maandag t/m woensdag, 8 uur - 18 jaar: LAURENCE OLIVIER, SARAH MILES, SIMONE SIGNORET in: VROEG RIJP' Wordt verwacht: 3e deel ANGELIQUE EN DE KONING Wij zoeken een KOSTGEZIN voor een 17-jarlge werken de Jongen, In Goes of omge ving. BIJ voorkeur bij een vrouw alleen of ln gezin zonder kinderen. Inlichtingen bij de vereniging ,Pro luventute' Kinderdtjk 76 MIDDELBURG VEILINGZAAL .CONCERTGEBOUW' Vlissingen tel. 2287 eerstvolgende WOENSDAG 14 FEBR. Vzlïferfles 162cent, literfles 96cent Schenkroom wordt geproduceerd en op de markt gebracht door de Zuidelijke Melkinrichtingen in aamenwerking met C.GM., Beigeyk. Dat wordt een dubbel feestvoor |ong eh oud! Lekkere, geurige Maggi soep voor- aE. Leuke Pipo-figuren op de koop toe. Gratis bij twee zakjes groentesoep, groentesoep speciaal oE kippesoep. En dan: „Dag vogels, dag bioemen, dag kinderen..." Slaap maar lekker en neem Pipo mee. (De figuurtjes zijn van bed- veilig, dik en zacht plastic.) Groentesoep - groentesoep speciaal kippesoep

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1968 | | pagina 20