m X s3 de stem win net water" GRATIS boorstandaard (134 bij tW&B/ack&Decker vanaf '59.50 EN PLATEN WA6ENV00RT horpanta,., je moet de je moet dU hebben j hebben de m tf e 4 Je merkt t elke week CAISSIÈRES Mnmmmi caissières VERKOOPSTERS DE QOEDK0FE DE üOEDKOPE SIMON en loch- DE PICK-UPS CARAVANS jonge administratieve kracht ARDENNENOFFENSIEF 1944 ERNSTIG HAARVERLIES PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 27 FEBRUARI 1947 Mot grote vreugde en dank baarheid, geven wij u ken nis van de geboorte van ons zoontje ERIK-JAN Wij noemen hem Johnny. J. Provoost M. Provoost-Provoost Domburg. 25 febr. 1967 Duinenburg 24 GETROUWD: Ir M. P. VAANDRAGER en ANNIE BLECKXTOON Rotterdam, 25 febr. 1967 Heden overleed, tenge volge van het noodlot tig ongeval, ons lief zoontje en broertje JACOBUS op de jeugdige leeftijd van 10 jaar. J. Wisse Catrien De begrafenis vindt plaats, heden, maandag 27 februari, op de be graafplaats te Dom burg om plm. 14.15 uur. Heden trof ons weder om een zware slag, doordat ook tengevolge van het noodlottig on geval is overleden, ons geliefd kleinzoontje en KO WISSE op de leeftijd va 11 jaar. a bijna in Zijn Wed. J. Blaas- Wisse En verdere familie Aagtekerke, 26 febr. "67 Burgm, Geuzestraat 16 Zaterdag nam de Heer f tot Zich, onze lieve leerling en medeleerling KO WISSE Zijn opgewektheid en vriendschap zal steeds in herinnering blijven bij het personeel en de leerlingen van onze school. Christelijke school Domburg. 27 februari 1967 Heden is van ons heen gegaan, mijn innig,ge liefde vrouw en onze zorgzame moeder MARIECHEN S. WOUDENBERCH- LOHMANN op de leeftijd van 51 jaar. P. Woudenberg Adriana Marijke De teraardebestelling heeft plaats woensdag 1 maart. Vertrek 12.00 vanaf het sterfhuis. De overledene ligt op gebaard in het mortua rium van het zieken huis te Middelburg. Be zoekuren van 11.00- 12.00 uur en van 6.30- 7.30 uur. Heden werd plotseling van ons weggenomen, onze geliefde en zorg zame man, vader, be huwd- en grootvader JACOBUS SNOEP echtgenoot van >1. Kallewaard, op de leeftijd van bijna 66 jaar. Kortgene: M. Snoep-Kallewaard Goes: P. C. Snoep C. M. J. Snoep- Remrjn Kortgene: C. J. Snoep en kleinkind De begrafenis zal plaatshebben op woens dag 1 maart 1967, 's middags om 2 uur te Kortgene. vanaf Hoofd straat 134. Bitsl WSMÈiê De Heere nam onverwachts tot Zich, Zijn kind, mijn geliefde man en onze zorgzame vader, be huwd- en grootvader BOUDEWIJN KOOLE echtgenoot van Jacomina Sinke, eerder gehuwd geneest met Maria v. Langevelde, Ridder in de Orde \an Oranje-Nassau, op de leeftijd van bijna 73 jaar. Middelburg: J. Koole-Sinke St.-Catherines (Can.): P. Koole P. Koole-Lorier Naarden: A. Koole J. Koole-van Boven St.-Laurens: L. Koole S. Koole-Huibregtse Jordan Station (Can.): M. Koole E. Koole-Arendse Embro (Can.): J. Sinke M. Sinke-Hoogendam Emmeloord (N.O.P.): D. Koole J. Koole-Koole Souburg: B. Koole J. J. Koole-Louwerse Middelburg: G. Koole' K. Koole-Joosse Voorschoten: W. Koole J. Koole-Scholten Beamsville (Can.): M. Renkema-Koole D. Renkema En kleinkinderen Middelburg, 24 februari 1967 Abeelseweg 8 De rouwdienst zal worden gehouden in het jeugd- gebouw van de geref. kerk, Kanaalstraat, Sou burg, op dinsdag 28 februari, om 11.15 uur, waar na de teraardebestelling zal plaatshebben om 12.10 uur op de algemene begraafplaats aldaar. Geen bloemen Het bestuur en de raad van toezicht van de Coöperatieve Veilingvereniging .Walcheren' G.A. te Middelburg, geven met diep leedwezen kennis van het overlijden van de heer B. KOOLE erevoorzitter en oud-voorzitter van de vereniging. Middelburg, 25 februari 1967 Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de heer B. KOOLE erevoorzitter en oud-voorzitter v 1 de Coöperatieve Veilingvereniging .Walcheren' G.A. Directie en personeel Middelburg, 25 februari 1967 Heden is na een langdurig lijden van ons heen gegaan, mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder, behuwdmoeder en oma JANNEKE MARIA KOOLS echtgenote van J. W. van der Leijé, op de leeftijd van 72 jaar. Goes: J. W. van der Leijé Vlissingen: A. S. Daamen-van der Leijé A. A. Daamen P. van der Leijé M. C. van der Leijé-Ardewijn Herkenbosch: ir J. P. van der Leijé D. van der Leijé-Taekema En kleinkinderen Goes, 25 februari 1967 Bankertstraat 43 De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 1 maart op de algemene begraafplaats te Goes. Vertrek vanaf Bankertstraat 43 om 2 uur. Na een langdurige ziekte, werd heden van ons weggenomen, mijn geliefde vrouw, onze lieve moe der, groot- en overgrootmoeder CORNELIA VAN OOSTEN geboren Van Stel, op de leeftijd van 75 jaar. Goes: Chr. van Oosten T. van Oosten C. J. van Oosten-Philipse Kapelle: Jac. van Oosten W. J. van Oosten-Lamper 's-Gravenpolder: C. C. van Oosten K. van Oosten-de Koning Goes: W. van Oosten S. van Oosten-Weststrate Goes, 26 februari 1967 C. de Graaffstraat 131 De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 1 maart. Vertrek vanaf de Oostkerk om 12 uur. Heden overleed, op het alleronverwachts, in vol geloofsvertrouwen, onze geliefde broeder, zwager en oom, de heer echtgenoot van Jac. Sinke, eerder weduwnaar van M. van Langevelde, in de ouderdom van bij na 73 jaar. F am. Koole Fam. Sinke Fam. H van Langevelde Middelburg. 25 febr. '67 JAC.HERMANS PRIjSSLAG vraagt voor haar binnenkort in Middelburg te openen supermarkt, vrouwelijk winkelpersoneel 't Is hard werken in onze tegenover staan hoog loon prijsslagsupers; c :n gunstige werkti in: restaurant .Stadhuis', Markt 53, Middelburg Als u liever schriftelijk solliciteert, schrijft u dan aan het hoofdkantoor van JAC. HERMANS PRIJSSLAG NV, Blauwehandstraat 2, Bergen op Zoom. Na een langdurig en smartelijk ziekbed, dat hij geduldig heeft gedragen, en gesterkt door het Sacrament der Zieken, is op 24 februari 1967, op de leeftijd van 51 jaren, van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader, zoon en oom JOHANNES ANTONIUS VAN ROSSUM echtgnoot van Maria Amelberga Heijeriks. Middelburg: M. A. van Rossum-Heijeriks Oost-Souburg: J. A. Ch. M. van Rossum J. M. E. van Rossum-Louwerse Mona Middelburg: B. M. van Rossum Familie Van Rossum Familie Heijeriks Middelburg, 24 februari 1967 Leliestraat 17 Op dinsdag 28 februari zullen wij voor zijn ziele- rust de H. Eucharistie vieren in de parochiekerk de H.H. Petrus en Paulus, om 11.00 uur, waarna wij zijn lichaam ter ruste zullen leggen op het r-k kerkhof te Middelburg. De dierbare overledene ligt opgebaard in het mor tuarium van het ziekenhuis, Noordpoortplein. Be zoekuren van 11.00 tot 12.00 en van 18.30 tot 19.30 uur. Liever geen bezoek Heden overleed zacht en kalm, na een zeer geduldig gedragen lij den', onze innig gelief de en zorgzame moe der, behuwd-, groot- en overgrootmoeder geboren Van Houte, weduwe van Jeroon Koeman, in de ouderdom van 84 jaar en 5 maanden. Kruiningen: E. Zeevaart-Koeman J. Zeevaart Krabbendijke: W. E. Waterman- Koeman A. Waterman Waarde: C. P. Schrier- Koeman A. Schrier Krabbendijke: A. M. Koeman A. Koeman- Grootjans Waarde: P. C. Verburg- Koeman M. Verburg Krabbendijke: J. Koeman Krabbendijke: M. Koeman Klein- en achter kleinkinderen Krabbendijke, 25 februari 1967 Oostweg 58 De teraardebestelling zal DV plaatshebben op dinsdag 28 februari, vanuit de consistorie van de gereformeerde kerk. Dorpsstraat. Ver trek 12.30 uur. Voor de deelneming, ons be toond na het overlijden van onze zeer geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder Fam. Boogaard 'Souburg, februari 1967 Oranjeplein 18 Heden overleed mijn onvergetelijke lieve, zorgzame vrouw CAROLINA DAMMAN- OLDENHAVE in de ouderdom van 75 jaar. Uit aller naam, F. J. Damman Middelburg, 24 febr. '67 Hofplein 1 Liever geen bezoek Te koop CITROEN I. D., bouwj '61. Tel. 01184-2327. na 2 uur. %mm heeft weer wat. MEISJESSLIPS wit ribtricot, 6 maten, zoek maar uit, voor 59 cent MEISIESSLIPS in leuke bloemdessins, met kant, in 3 maten, voor 98 cent. Wat u ook zoekt in ONOERKLEDING U vindt het allemaal in SPECIAALZAKEN GOES - MIDDELBURG ('s Maandags gesloten). heeft Middelburg - Lange Delft 8 - GARRARD-dealer Kostuums van de .STIJLGROEP merk .Victory' ge maakt van de mooiste Engelse stoffen, effen of geruit, met of zon der vest, beter zult u nooit vinden. 189,50 tot 295,- E1 Mior, Kenmore, Passaporto- overhemden, wit, maar ook in de nieuwste pasteltinten, 4 mouw lengten 15,90 tot 27,50 Triton-dassen, wol en zijde, zeer beschaafde dessins 5,95 tot 12,05 Extra aanbieding; witte aannaaiboorden en manchetten 1,95 jjy&vgfd 5T.JACOBS5TPAAT 25 VLISSIIVGeN CASBAH lengte 3. m breedte 1.90 m gewicht 410 kg I 4650,- Welkom op ons showterrein aan de VEERSEWEG te MIDDELBURG (bij Citroën-garage) UW DEALER OOVERS-SPORT Sijciml/ul 24 MiiJrlitoj Tel. 01180-4210 heeft nog tijd beschikbaar voor het bijhouden van boekhoudingen en secreta riaten en het behartigen van belastingzaken. Br. no A 66, bur. PZC, Goes. Coöp. Veilingvereniging Walcheren G.A. MIDDELBURG - BRAAKMANSTRAAT 9 ter opleiding voor het bedienen van onze boekhoudmachines. Loon volgens c.a.o. Schriftelijke of mondelinge sollicitatie ten kantore. DE DIRECTIE GRAND GOES - TEL. 5165 ALHAMBRA VLISSINGEN - TEL. 2260 Maandag en dinsdag, 8 uur .BA Woensdag 1 maart geen voorstelling. CITY MIDDELBURG TEL. 2281 "WEDEROM WEGENS ENORM SUCCES GEPROLONGEERD Dinsdag 28 febr. en donderdag 2 maart 8 u. IN KUUR IN TCCHNISCOPt UITGEBRACHT DOOR FILMEX tengevolge van roos, verwaarlozing enz. Wacht niet tot het anderen ook opvalt, maar pas tijdig de krachtig werkende haarvoedingspreparaten de heer Schutmaat, Twistweg 4 te Den Ham en de heer Timmerman, Prins Bernardstraat S te GenemuTdert. die beiden leden aan haaruitval met meer of minder ernstige gevolgen. Nu als prachtig succes: weer een gezonde haardos. Horpanta haarvoedingsmiddel (2.75,5.15„8.35 enz.) Horpanta shampoo, haarversterkend (1.30, 2.25, 2.60) Horpanta haar- crème, bevordert de gezondheid van het haar (1.55, 1.95, 2.55) Horpanta massage-olie (1.50, 4.80) Horpanta edel- brillantine (1J5). linr*^ Verkrijgbaar: in MIDDELBURG by: DA Drog De Vyzel, (Meulmeester), De Ruyterstraat 21, Drog. Damen, Korte Noordstraat 61, Drog. Schulte Thieme, Lange Delft 119-121. Parf. Modern, Gravenstraat 8 In VLISSINGEN by: Drog. De Balans Lin den bergh) Hogeweg 88, DA Drog. De Vyzel (v. d. Wekken) Betje Wolffplein l, fil. Badhuisstraat 1, Drog. M. J. Eekman, Oude Markt 12, Drog. Beniest, Lepelstraat 13, De Wolff, S" in OOST-SOUBURG b(j: Drog. De Gaper (Biegel) Kanaalstraat 46. In GOES by: Pharm. zaak A. C. v. d. Rest, L. Kerkstraat 42, Parf. C. v. Biemen, Klokstraat 4, Kaps. v. Anrooy, St.-Adriaanstraat 12, Parf. Liberty, Lange Vorststraat 9. In KRABBENDIJKE bj]: Drog. M. L. Hirdes, Dorpsstraat 59. in KAPELLE by: Drog. Brouwers, Ooststraat 6. in ZIERIKZEE bjj: Drog. ,Het Centrum*, (R. ten Kate) Dam 5. in SCHERPENISSE bjj: Drog. Hage-Jansens, Weststraat 270. in THOLEN by: Drog. W. Tange, t/o 't Stadhuis. in OUD-VOSSEMEEE bjj: Drog. J. Vis, Voorstr. 8. in ST.-ANN ALAND bjj; Drog. G. Heyboer, Ring 66, Kaps. Quist, Ring 72. in ST.-MAARTENSDIJK bij: Kaps. H. Duine, Molenstraat 7. In ST.-PHILIPSLAND bij: Drog. v. d. Berg, Voorstraat 27. in DOMBURG bjj: Drog. W. Geldof Zn-, Duinstraat 2. Gemeente Kloetinge. De burgemeester van Kloe tinge maakt bekend, dat een ontwerp tot wijziging van de bebouwingsvoorschriften behorende bij de bestem mingsplannen 1953, 1958, 1962 en 1964 met de bij dit plan behorende kaarten ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage ligt van 1 maart 1967 tot en met 31 maart 1967. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bezwa ren indienen tegen het ont werp bij de gemeenteraad. Kloetinge, 27 febr. 1967 De burgemeester van Kloetinge, P. Daniëlse ADVERTEER IN DE PZC LEES DE DE PZC BEKWAME KOK, met plezier in zijn vak. Jaarbetrekking). Hij moet zelfstandig kunnen werken. Deskundigheid in het berei den van specialiteiten strekt tot aanbeveling. Goede gele genheid om in een prettige sfeer uw geld te verdienen. Brieven met volledige in lichtingen onder no 186, bur. PZC, Middelburg. VIJF WEKEN EEN UNIEKE KANS OM f 13,- TE VERDIENEN! TIJDELIJK Dé buitenkans voor alle Doe-Het-Zelvers! Koop nu de beste boormachine ter wereld en u krijgt een horizon tale boorstandaard cadeau. Makkelijk zo'n standaard. Boormachine er in en u kunt scharen en gereedschap slijpen; schuren en ontroesten. Wat u maar wilt en zo veel u wilt. Grijp deze unieke kans! Koop nu een Black Decker! Meteenl TIJDELIJK: VAN 28 JANUARI TOT 5 MAART'67

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 4