Choco-Treets Nu ook met louter melkchocolade van binnen! ZANUSSI naast de bekende pinda-Treets nu meer de melkchocolade van Treets smelt in uw monc' niet in uw hand! ELECTMTECfHilIEffC Ifö If HÜSTEROHÜ Postbus 115 D"'vendrechtsekade 91 -94 - Telefoon 51111 (12 lijnen) ONZE KLEINTJES EEN FLINKE WERKSTER iZflNUSSI MAANDAG 27 FEBRUARI Het geheim? Een bijzondere wastrommel uit één stuk roestvrij staal, dus zonder lasnaden. Een prachtvinding van Zanussi! Het spoelwater heeft vrij spel door welgeteld 13-14 gaatjes van precies de juiste diameter. Zelfs in de „trommelribben" zitten gaat- Belangrijk is ook de sterke pomp van de Zanussi, die het sop zo snel afvoert dat zeep resten geen schijn van kans krijgen om zich op nieuw aan het wasgoed te hechten. Het resultaat is: glashelder spoelwater en een werkelijk verbluffend schone was. Proeven hebben aangetoond' dat het spoelresultaat van een Zanussi zelfs 8 x hoger is dan normaal! En dat re sultaat bereikt de Zanussi volkomen automatisch, zon der dat u er één vinger naar uitsteekt. Ja, een Zanussi is zijn geld dubbel en dwars waard mevrouw Prijzen vanaf f 899, Nu méér knapperlekkere pinda-Treets in een zakje. En nu bovendien... genieten van Choco-Treets! Louter melkchocolade van binnen. Krokant, beschermend suikerlaagje van buiten. jTreets... genieten van chocolade en tóch schone handen houden' 10 volle uren autorijles ƒ47.50. Losse lessen ƒ6.50. Fonkel nieuw lesmateriaal, gediplo meerde instructeurs Erkende bondsautorijschool .DE CEN TRALE-. Aanmeldingsadressen Vlissingen. hoek Hobemslraat- Paul Krugerstr.. tel. 2593 Me- liskerke: Burg. Adelaarstraat 8. 10 volle uren aulorijles 47.50 Losse lessen 6.50. Fonkel nieuw lesmateriaal, gediplo meerde instructeurs Erkende bondsautorijschool .DE CEN TRALE'. Aanmeldingsadjressen Middelburg: St.-Pieterstraat 1. tel. 4029, Souburg: Pr Hen drikstraat 56. tel. 527. Goes: St.-Adriaanslraat 9. tel. 5545; Zierikzee: Havenpark 42. tel. 2273. ACTIEF! ACTIEF! ACTIEF! Wij lossen met Simca 1000 en 1300. Zijn crlc. en gedipl. WAL- CIlEREN-rijschool .ACTIEF-. Nwe. Vliss.weg 236, M'burg. TeL 01180—4942. Ook voor scoo- Te koop: een dubbelwoonhuis, beneden- of bovenwoning; leeg te aanvaarden, bij de Schelde- straat. Te bevr.: Koudekerkse- weg 112. Vlissingen. Tel. 3139. Voor woning of bedrijf Make laardij VAN DEN HOEK. Zeist. M. DE LANGE. Herengracht 106. Middelburg. Tel. <011801 2705 TE KOOP GEVRAAGD KREDIETEN Persoonlijke lening voor aan koop auto, tv. meubels, cara van. Financiering op elk ge bied. Hypotheek op woonhuis/ winkels Alle verzekeringen. Alg. assurantiekant. B. H. v. d. BLOM. M. D. de Grootstraat 18. Goes. Tel. 6865. Te koop gevraagd gehele of gedeeltelijke inboedels, ook an tiek. M DE NOOIJER. Noord- straat 50 Vlissingen. tel 2953 Te koop gevr.: meubilair, kabi netten. ouderwetse meubelen, mahonie tafels, zolderopr. Hoge prijs. GABRI t!LSE. Vliss. singel 34. tel. 3513. M'burg. Beheer. Makelaardij VAN DEN HOEK. Zeist M DE LANGE. Herengracht 106. Middelburg. Tel. (011801—2705. GRASSO Een begrip op perslucht HOLLESTELLE Uw leverancier voor hec betei gereedschap DIVERSEN In verband met spuiwerkzaamheden kan in /lissingen en in O.- en W.-Souburg in de komende weken bruin leidingwater, zomede weinig druk op de waterleiding voorkomen. De werkzaamheden beginnen in het algemeen na 23 uur '3 nachts. Het is echter mogelijk dat 's morgens vroeg nog enig bruin water uit de kraan komt. Nadere inlichtingen kan het districtskantoor geven, tel. 01184-3956. Directie van de NV Waterleiding Mij Zuid-Beveland' - GOES. BIEDT ZICH AAN Onze laatste bontjassen vanaf 98.1 maart sluiten wij voorgoed. Bontwerkerlj KUY- PJSR en KASANDER, Kort» Noordstraat 16, Middelburg. Exclusieve show van bruids toiletten, bruidsmoeder-ensem- bles en cocktailkledlng, schouwburg, Middelburg, op maandag 13 maart, 2.30 en 7,30 uur. Kaarten bij BRUIDSHUIS .FIESTA-, L. Delft 80. Middel burg, tel. (01180) 3597. KAMERS EN PENSION Voor perfecte radio- en tv- reparatie. Radio GEBR. MEUR, Spuistraat 29. Vlissingen, tele foon 01184—4265 Net meisje vraagt te huur, in, Vlissingen: kamers met gebruik van keuken. Br. letter T 69, bur. PZC, Vlissingen. PERSONEEL KOST EN INWONING Kosthuis gevr.: (liefst bij man alleen). Tevens wnningruil, van boven- naar benedenwoning. Brieven letter V 70. bur. PZC. Vlissingen. Juffrouw gevr. voor bediening, voor de ochtenduren, half R tot 12 00 uur. Tel. 01184—3608. Verkoopster gevraagd voor de chocolade- en tijdschriften kiosk van de stationsrestauratie te Vhssingen. Niet onder de 21 jr 5-daagse werkweek (38 uur). Ie week vrij op woensdag. 2e week vrij op za zo. en ma. Aanmelden: stationsrestauratie. Vlissingen Gevr.: leerling-kelner, demi chef de rang. chef de rang, keukenwerkmeisje. Van goede getuigen voorzien. Grand-hotel ST.-JORIS'. Gortstraat 30. Middelburg. Tel. 2995. Restaurant JJE HUIFKAR-. Markt 19. Middelburg vraagt aide de fourneau of chef de partle Werkvrouwen voor schoonma ken bejaardencentrum .Ter Veste'. Aanbiedingen: Dam 73. Middelburg. Wij vragen verkoopster en leerling-verkoopster. RIVIÈRE, Markt 31. Middelburg. Kapster gevraagd tijdens de week vóór Pasen, goed loon. maar moet modern kunnen wer ken Kapsalon BEAUTF Yer- seke. telef 1612 Wij hebben nog plaats voor 2 nette schooljongens, die ons in hun vrije tijd willen helpen MONDIAL EXPRESS, Braam- straat 13. O.-Souburg. Wij hebben nog plaats voor 'n vlotte jonge man of vrouw van t 18 jaar. in bezit van rijbe wijs BE; 'n leuk. jong meisje van 15-16 jaar voor zaak en huishouding MONDIAL EX PRESS. Braamslraat 13. O.- Souburg, Opgericht 14 JUNI 1858 1 De moderne man scheert zich met Phihshave. In 4 mod., v.a. ƒ39.50. Radio GEBR. MEUR, Spuistraat 29. Vlissingen, tele foon 01184—4265. Grote prijsverl. van schoenrep. Merenzolen en -hakken. Ieder. ƒ6.50; herenz., leder ƒ5: da- meszolen en -hakken, leder, ƒ5,50; damesz., leder ƒ4,251 H. KLOOTWIJK, Groencwoud 47. Vlissingen, t.o. Jo Flbbe. Gr. prijsverl. v. schoenrep. He renzolen en -hakken, rubber ƒ5,50; herenzolen, rubber ƒ4: da meszolen en -hakken, rubber 5; dameszolen, rubber ƒ3,50, II. KLOOTWIJK. Groencwoud 47, Vlissingen, t.o. Jo Fibbe. Nu bij Adora gazeuse gratis sleutelhangers. Vraag Adora li monade. Droogkappen - haardrogers, Schot - Philips - Ralorlk - No va, een altijd welkom geschenk, MINET, Segeersstr. 27, M'burg. Onze afdeling tijdschriften heeft voor leder wel wat, zoals b.v. de bekendste teenerbladen en nu weer het nieuwste maandblad Regina mode en v. d. liefhebbers van voetballen de Europacup; voor de tijd schriften dus bij de .Boekhan del 'T ZOEKLICHT'. Nieuwe Burg. Middelburg. De meest bekende belasting- gids is er weer van Elsevier 5.90) tevens ook enkele poc ketedities uit voorraad lever baar (Prisma) Bij de .BOEK HANDEL 'T ZOEKLICHT' - Middelburg. Schipperstruien de bekende wollen fljnrlbkwalitelt. Kleur echt vormvast - sterk Vanaf 32.50 fa HACCOU. St. Ja- cobsstr 7. Vlissingen, tel 3537. Heren landbouwers! Thans le verbaar, in de verzwaarde uit voering, Weidner sehudegge, ln werkbreedte van 2'/i en 3 m. Tegen scherp concurrerende prijs. GARAGE HUNDERS- MARCK, Kapelle, tel. 01102— •116 Boekenweek 6ij .Boekhandel 'T ZOEKLICHT'. Nieuwe Burg 14- 16. waar u gratis het prachtige boekje van Jan de Hartog wordt aangeboden bij aankoop van ƒ7,50 (of meer). B.v. de nieuwste roman van Jan de Hartog. .De kapitein' (haast een vervolg op .Hollans Glo rie'). In de boekenweek extra welkom bij Boekhandel ZOEKLICHT'. AUTO'S EN MOTOREN Voor reparatie en levering van elektromotoren en dynamo's bij speciaalbedrljf op "dit ge bied. ZEEUWS WIKKELBE- DRIJF, Spuistraat 29.- Vlissin gen. tel. 01184—3038—4265. GEREEDSCHAPPEN COMPRESSOREN TE HUUR GEVRAAGD Zeer degelijke constructie Hoog rendement Betrouwbaar 100%' ned. fabrikaat Snelle service Vraagt offerte Ganzepooristr. 28 - Goes Tel, 01100-6995-6387 Echtpaar zoekt voor direct flat. etage of andere woonruimte tot juni 1968 in Vliss., M'burg of omg. Br. letter P 67. bur. PZC. Vlissingen. Waarom legen uw zin een nieuwe baby-auto kopen, als u voor evenveel of minder een zo goed als nieuwe echte auto heeft. Gespreide betaling. NV Ilennekam-Euroto, Burg. Frey- terslaan, Roosendaal. Open tot 8 uur. Zaterdag tot 6. Telef. 01650—6302. Te koop of te ruilen voor klei ner: Citroen ID 19. bouwjaar 1961, in zeer goede staal. Waar- dekensstr. 51, Blezelinge, Te koop: 2 stuks tractor cul tivators, 11 en 9 tanden, op lift; een triltand cultivator. 27 tanden. M. ZUIDWEG EN ZN„ Heinkenszand. Tel. 01106—386. Te koop: ketting-egge. breed 3.70 m, als nieuw; een 4-velds- duizendpootegge: een 3-velds- duizendpootegge. M. ZUIDWEG EN ZN. Heinkenszand. Tel 01106—386. Te koop: een 4-velds krom- tandegge. 22 m; een 4-velds kromtandeggc. 17 m. M ZUID WEG EN ZN.. Heinkenszand. Tel. 01106—386 Hollestelie n.v. BIJEENKOMSTEN Dinsdag n.m. 8 uur. evgs sa menkomst, Groenewoud 58, Vlissingen, Spreker: ds D. DE JONGE, (Yerseke). Allen har telijk welkom. perslucht nemen: Kostprijsproblemen. De GRASSO-exprestrein komt op 28 februari en 1 maart te Vlissingen op het le perron. U kunt zich er dan van overtuigen dat perslucht bij tal van moeilijkheden dé oplossing geeft. Komt u ook! BOVENDIENu hebt kans door middel van het Grasso- perronkaartje een fraaie miniatuurtrein te winnen. TOERISME Te koop: z.g.a.n. Koelstra kin derwagen: i.g st.z. wiegledikan- tje: box sextant; 2 koopvaar- dij-uniformen (maat 46). Vre dehoflaan 147. Vlissingen. TE KOOP Ia-daagse vliegvakantie naar de Adriatlschc kust v.a. ƒ365. Reisbureau JOHN. P. BEST CO. NV. B. de Ruyter 38, Vliss. Tel. 2257, Te koop compl. keukens. Losse onder- en bovenkastjes stalen granieten-, en formica boven- oladen Ook geplaatst alles iranco. lage prijzen. Gebrs MINNAARD, Bosseweg I. 's-H - Abtskerke Tel 01103—200 Te koop tv's, de nieuwste 59 cm met 2e net. nu voor ƒ698. grote sort, modellen nw over jarige en gebr tv's va 150, Philips, Blaupunkt, Erres. Loëwe-Opta. enz 12 mnd. gar. en 100 service door eigen techn. dienst =WBRO TV. Domb. Schuitvlot 3. M'burg. telefoon 3120. Te koop: koelkasten. 130 I va (.239, centrifuges v.a 99; wasautomaten v.a. 1498; alle overige huish. app. met guns tige kortingen, 10-30 FABRO TV, Domb Schuitvlot 3. Mid delburg Te koop: een nieuwe Lely kunstmeststrooier, een gebr. Lely kunstmeststrooier; een gebr. Lely kunstmeststrooier, getrokken op lucht. M ZUID WEG EN ZN.. Heinkenszand Tel. 01106—386. Te koop' oliekachel (vierkant model)inerk Hoenson. 150 M VAN DE KREEKE. Goes Lange Vorststr 104. tel 6221. iTe koop: antieke dekenkist J (panelen) Scheldestraat 40. Te koop: babycommode, wan delwagentje. kinderledik., ant. kabinet, ant. stoeltjes, box m. vloer. Engels lcdik., mah en eik kasten, butagasslel. uiltrek- tafel, sjoelbak, bedden. Vliss singel 34. tel 3513. M'burg Te koop: prachtige boerinncn- kleding. Brieven no. 190. bur PZC. Middelburg Te koop. mak paard. 8 jaar A. DE LANGE, Vlissingsestraat 23. Koudekerke. ONTSPANNING Dierenbesctiernung Op maan dag 27 febr 1967 tn zaal t An- Ker. Bonedljkeslr 163. Dieden wij u een zeer aantrekkelijke filmavond aan Aanvang 815 uur. Toegang vrij VERMIST Ganzepoort^traat 28 Telefoon (01100) 6995-6387 AUTOVERHUUR Vermist Manley Rosella Tegen beloning terug te bezorgen: Molenweg 30, Zoutelande. Tc-1. 403. Te koop: z.g.a.n. (Erres). Te bevr.: PZC. Middelburg. wasmachine no. 189. bur. Autoverhuur. Luxe VW-busje. Billijke prijs. Tuxibedr. ABEE, Hendrikstraat 12, tel. 3046-01184, Vlissingen BIJVERDIENSTEN Te koop radio's, stereo radio's, radtomeubels, P U's. stereo P U's. Hi-Fi verst., stereo verst bnndrec.. stereo bandrec.. ban den. Telefunken, Nordmende, Blaupunkt. Loöwe-Opta enz., 10-20 korting. FABRO TV Domb. Schuitvlot 3. M'burg Tel. 01180—3120 GELDBELEGGINGEN Te huur luxe VW-Dusjes 67, Opeis Kadclt en luxe VW '66 en '67 Verhuurbedr O SOOLS- MA Vineent v. Goghlaan 41, telefoon 4270. Vlissingen. Dinsdag 500 gram Thuiswerk pint. 400 p m In lichtingen PARDOEN. Postbus 9. Rhoon Geldbeleggingen. Veilige beleg ging door aankoop van schuld brieven bouwfonds Ned, Ge meenten. Stukken van 1000.- renle 6'/-%. Vraag prospectus of bezoek aan huis: Bouwfonds Ned. Gemeenten. Stadhuis Vlis singen of Sabalaan 5 RIJLESSEN minstens WONINGEN AANGEB slechts 1,79 Vele soorten bouwmaterialen, schuurtjes en garages, wand- vloer- en trottoirtegels, trot toirbanden. golfplaten Goed en goedkoop geroedschwas tafels. w c's enz Alles franco, lage prijzen Gebrs. MIN NAARD. Bosseweg 1, 's-Heer Abtskerke. Tel 01103—200. vier ochtenden 10 rijlessen 45.- In klassewa gens. o a de .Audi'. Gegaran deerd grotere kans van slagen door systematische opleiding. Autorijschool JILLEBA, Pres. Rooseveltlo.m 143. tel. 01184— 3178. b g g 2877 of 4561. Gedipl en erk. rijschool. Te koop: houten noodwonin gen. dubbelwandig, uitneem- baar en verplaatsbaar, geschikt als bergplaats, zomerwoning of kippenhok, afm. 9x5 mtr. Fa. STURM .f DEKKER. Oostka- pelle. Tel. 01189—340—449. VERZEKERINGEN Aanmelden: Verzekeringen. M. DE LANGE. Herengracht 106, Middelburg. Tei. (01180)—2705. BLOEMENLAAN 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 14