RINUS MICHELS WAAGT ZICH NIH AAN EEN VOORSPELLING Sombere man: een pose of niet In hoofdkwartier Dukla nauwelijks optimisme OPRICHTING VAN DE BOND VAN CORRESPONDENTIESCHAKERS KRIS KRAS Levendige agressieve stijl AL ENKELE MAANDEN GEEN COMPETITIE m s 3 j 15 /y BJlJ m w ,!y' BETER NR. ÉÉN VOORSPELLING KOLDER BEWIJS BATTERIJ Resultaten TONNEN KATERS Handicap I 3 i i 1 i I 1 Si 8 B 3 a 9 i Q 0 '15 1 1 3 0 g S Indruk 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 27 FEBRUARI 1967 In het Zeeuws hoofdklaskam- pioenschap dammen werden een aantal partijen gekenmerkt door een zeer levendige, agressieve stijl. Met name spelers, die in een toernooi op een gegeven mo ment door hun positie op de ranglijst weinig baat hebben bij een remisepartij, kunnen tot een grote aanvalsactiviteit komen. Zo speelden Walraven en Louwerse toen zij hun kansen op de twee bovenste plaatsen zagen minderen enige partjjen, waar van ,de stukken afvlogen'. Onge meen boeiend en rijk aan inhoud. Partijen, waarvan men na af loop ongeacht de uitslag kan zeggen, dat zij een bijdrage vormden voor de verdere ontwik keling van het spelpeil in Zee land. In de voorlaatste ronde vond de ont moeting J. Blaas (wit)-J. Louwerse (zwart) plaats. 1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 35-30 20-25 Meestal wordt eerst 46-41 (5-10) ge speeld, met het oog op de variant So-30 (20-24?) 33-28-22, enz., terwijl op 20-25 sterk 3S-29 volgt- (15-20 wordt belet door 29-24 en 32-28). 6. 33-29 9-14 Een betere ontwikkeling zou hebben gegeven 5-10-14. Maar zwart wil op de kortste termijn op veld 28 belande». 7. 40-35 3- 9 8. 44-40 23-28 9. 32x23 19x28 Zwart windt er geen doekjes om; hij trekt onbevangen ten aanval, waarbij hij zal ervaren, dat de versteviging van de positie van sehjjf 28 een niet ge makkelijk opgave blijkt. Het is vooral de positionele opbouw, die, in dit soort standen de grootste aandacht vraagt. Om de gedachten te bepalen: denkt u zich de stukken 1 en 16 op de velden 22 en 27 en meteen blijkt, «-elk een kracht er van de zwarte stelling uit gaat. Ook 16-21 kwam hier in aanmerking. 12. 38-32 13-19 13. 32x23 19x28 14. 31-26 11-17 15. 42-38 9-13 Aantekening van de witspeler: .speelt wit hier niet naar veld 38, dan komt hjj door 18-22 in een hopeloze stand te recht'. 16. 30-24 18-22 17. 38-32 21-27 18. 32x23 13-19 19. 24x13 8x28 20. 29-24 Stand na 20. 29-24 O a a IP SP y - M fff NIEMAND behalve misschien Ajax-psycholoog dr Slikboer weet of de houding van trainer Rinus Michels nu pose of werke lijkheid is. Of de iets stuurs voor zich uit kijkende, zich nooit op de voorgrond bewegende Ajax-trainer werkelijk zo'n sombere man is als hij er meestal uitziet. Feit is dat buitenlandse verslag gevers, die hem niet kennen, zich .stukbijten' op deze oefenmeester, die nooit één woord te veel zegt. Geen voorspelling doet en zich dus ook niet als Liverpoolmanager Bill Shankley ,wij winnen van Ajax met 7-0' belachelijk maakt. Feit is dat zijn spelers hem op handen dragen, dat zij huizenhoog tegen hem en zijn voetbalkennis opzien, terwijl zij ook onmiddellijk zijn onverbiddelijke bevelen opvolgen. Feit is ook dat bij diezelfde Rinus Michels soms de ijskorst, die oppervlakkig rond hem ligt, breekt, smelt is misschien een beter woord. Dat hij dan een zeer spraakzame man wordt, boordevol humor. Maar bovendien bijzon der menselijk is. Helemaal niet de man, die meestal nors, bijna boos voor zich uitkijkt. Of gespannen aan het lijntje de verrichtin gen van zijn jongens in het veld volgt. Maar één ding blijft: Michels voorspelt niets. Ook nu niet aan de vooravond van de zo belangrijke wedstrijd van Ajax tegen het Tjechische Dukla-1 .Ik kan nieL in het koffiedik zien of wij winnen. Ik kan alleen er voor proberen te zorgen dat mijn ploeg in de juiste mentaliteit in het veld komt. Dat de wil om te winnen er is. De inzet goed is en de stemming prima. nog steeds een raspaard. Geen sjouwer geen werkezel. Dat behoeft ook niet. Wanneer hij in de momenten dat hel nodig is ooit maar toont een raspaard te zijn. Dan Is het ons goed. En ver geet niet, dat Piet Keizer een paar jaar terug eigenlijk al was afge schreven voor de voetbalsport. Na die ernstige hoofdblessure van hem. Dat hij hierover is heen gekomen, ja. zelfs nog durft te koppen ook, is toch heel wat. Iets waaraan Piet zelf het meeste heeft gedaan'. S maart in Praag dat is ons ook tegen het Turkse Besiktas en Liver pool uitstekend bevallen. Hoe korter de periode tussen de twee wedstrij den hoe beter. De jongens denken toch al te veel aan die wedstrijden. Dat heeft ook zijn weerslag in de gewone competitie. Daarom zijn wij ook bijzonder blij en dankbaar dat de KNVB ons uitstel heeft gegeven voor de wedstrijd tegen Willem H, die Ërecies tussen de twee duels tegen 'ukla gespeeld moest worden. Ja, ik vind het plezierig dat wij de Ik kan niet meer zeggen, dan dat twee wedstrijden direct achter el- Ajax, dat wij weer ons best zullen kaar spelen 1 maart in Amsterdam doen. Maar ik wil ook nog eens de nadruk leggen, op wat ik reeds ver schillende malen heb gezegd: De Eu- topa-Cupstrijd is belangrijk. Heel be langrijk zelfs, omdat er ook een na tionaal prestige op het spel staat. Maar punt één is en blijft de Neder landse competitie. De Europa Cup be hoort bij het vorig seizoen, dat door ons met een kampioenschap werd af gesloten. Waarvoor wij als beloning mee mochten doen aan de strijd om de Eruopa-Cup. Weer kampioen wor den betekent dus ook weer meedoen aan dezelfde strijd 1967-1968. Daar hamer ik iedere week weer op. Dat iedere competitiewedstrijd ten min ste, nee nog belangrijker is. dan welk Europa-Cupduel. En... hiervoor kan ik wel een voor spelling geven. Op dat aambeeld zal ik blijven hameren. Of wij de halve finale bereiken of niet ja. zelfs als wij de eindstrijd zouden halen. Of wij weer kampioen van Neder land worden? Ook daarop moet ik liet antwoord schuldig blijven. Wij\ staan maar 6 punten voor en er moe ien nog 10 wedstrijden worden ge speeld. Ik weet het uit mijn eigen actieve voetbaüoopbaan; in het voet balspel Is alles, maar dan ook alles mogeljjk...' .Zeggen; ,wij winnen' en dan nog met het aantal doelpunten is volslagen kol der. Hoeveel trainers hebben zich daarmee al niet belachelijk gemaakt. In het voetbalspel zijn zo veel facto ren, die je niet. in de hand hebt. Die van invloed zijn op het verloop van de wedstrijd en dus liet uiaken van doelpunten, dat liet voorspellen altijd een slag in de lucht blijft. Rinus Michels zegt het in zijn .kan toor' in de catacomben van het Ajax- stadion in de Amsterdamse .Water graafsmeer. Een kantoor dat gezien het bordje .trainer-coach' op de deur veel doet verwachten. Het valt zwaar tegen. Het verblijf is niet meer dan een vierkant hokje met een bureau en een paar stoelen. Met hier en daar iets vuile voetbalschoenen, een paar ballen, wat foto's dat aan de voet balsport herinnert. Maar wel is er een onmiskenbare sfeer in dat hok. ,Ajax heeft bewezen tegen Liverpool, dat het ook internationaal een woordje meespreekt' zegt Rinus Michels be dachtzaam. Maar de stemming van ,en nu winnen ze ook de Europa Cup', de mening van veel mensen ,ze spelen met Dukla Praag' na de twee duels tegen Liverpool zijn natuurlijk onzin. Gevaarlijk zelfs voor de spelers. Du kla is een topelftal dat al heei veel malen in de kwart-finale van de Euro pa Cup heeft gespeeld en dat nu wel eens een stapje hoger wil komen. De voorbereiding van de Tsjechen, voor de wedstrijden tegen ons spreken op zichzelf al boekdelen. Maanden zijn zij zich al aan het voorbereiden op het treffen tegen ons op 1 en 8 maart. Het zal wederom op de mentaliteit van onze spelers aankomen. Conditi oneel is er geen vuiltje aan de lucht. Het moeilijkst is niet alleen de wed strijd maar alles daarvoor en....daarna. als bekend worden veronderstelt, dat wjj als kampioen-favoriet in de va derlandse competitie zijn gestart, en dat nog steeds zijn. Gelukkig maar. Maar dat betekent ook dat je con stant onder een enorme druk speelt. Ieder elftal wil graag winnen. Maar vooral tegen de lijstaanvoerder. Maan denlang onder een enorme druk voet ballen is voor iedere speler een on mogelijkheid. Het zijn geen robots, maar doodgewone jongens van vlees en bloed. Met leder hun eigen ge- dachtenwereld. Je kan er niet ma chinaal grote overwinningen uitstam- pen. Kleine niet eens. Kijk maar naar de wedstrijden tegen ADO of Sparta. Je moet als trainer-coach steeds weer de geestelijke batterij opladen. Dat is soms wel eens heel erg zwaar werk. Rinus Michels lacht een beetje ondoorgrondelijk, als hij zegt: ,Ik heb er nog geen moment spijt van gehad dat ik van gymnastiekleraar voetbaltrainer ben geworden. Mis schien dat ik later nog wel eens voor een klas ga staan. Maar daaraan denk ik nu nog helemaal niet. Trouwens ik zou als oud-voetballer, de sport die ik jarenlang deed, toch niet willen missen. Misschien zeg ik dit, nu het ons nogal aardig voor ae- wind gaat. Want gaat het slecht dan is de eerste zondebok altijd en overal de trainer en de coach en daarna het bestuur, De tijden van Jack Reynolds, die bij Ajax als trai ner zijn pensioen haalde zijn al lang achter de rug. Voetbal is bussiness geworden. (Van een onzer redacteuren) PRAAG In de Tsjechische hoofdstad en in het hoofdkwartier van Dukla Praag is nauwelijks enig optimisme te bespeuren. Dukla- secretaris Kolar zegt het in een paar woorden: ,Wij mogen geen enkele hoop koesteren tegen een elftal, dat op eigen veld met 51 van Liverpool won. Dat duidt erop, dat Ajax in ongenaakbare vorm is. Wij hebben daarbij bovendien de pech al enkele maanden van competitievoetbal te zijn verstoken. Dat komt de vorm van een elftal niet ten goede. Maar dat geld beslist niet als excuus'. Om toch zo goed mogelijk voorbereid naar Amsterdam te komen, voor het eerste duel met Ajax in de kwartfinales voor de Europa cup voor landskampioenen, trok Dukla Praag er in januari en deze maand op uit. Voor het spelen van oefenwedstrijden in Frankrijk. Italië en België. Frankrijk en België werden gekozen, omdat de velden en het klimaat daar zo ongeveer overeenkomen met Neder land. Alvorens op reis te gaan trok trainer Musil met de kerngroep van de mi litaire voetbalclub Dukla naar een trai ningsoord buiten Praag. Onder winter se omstandigheden, in de sneeuw en bij lage temperatuur, werkte bij aan de lichamelijke conditie van de spe lers. Die is uitstekend. Er valt ook nauwelijks iets anders te verwachten van militairen, voor wie lichamelijke conditie belangrijk is en waaraan nor maal reeds hoge eisen worden gesteld. ploegverbaud in tact te houden en spe lers te wisselen'. Secretaris Kolar zegt nog meer: .De wedstrijd tegen Nanles. de Franse kampïoensploeg werd in stromende re gen gespeeld en zelfs een kwartier voor tijd gestaakt. De heer Michiels, de trainer van Ajax, die in Nantes was afgelopen zondag, trof het niet, dat het zo liep, omdat hij beide ploe gen niet in volle actie zag. Hij heeft uiteraard wel de spelers van Dukla gezien, maar de meesten waren hem natuurlijk al bekend'. En niet zo'n kleine ook. Het gaat om enorme bedragen. Tonnen gaan er per jaar bij ccn topclub om. Het winnen of verliezen van bijvoorbeeld een Eu ropa-Cupwedstrijd kan het bestaan van een topploeg mede bepalen. Hij gaat iets reehterop zitten, wanneer de naam Piet Keizer valt. ,Ik weet', zegt hij ,men heeft wel eens kritiek op Piet. Dat is dan ten onrechte. Zijn spel is niet meer te vergelijken met vorige seizoenen. Zo is hij vooruitge gaan. Hij is niet meer de typische aanvaller. Trouwens die spelers zul len hoe langer hoe minder tot de top doordringen. Maar wel is Piet Keizer In totaal werden er de afgelopen pe riode vijf wedstrijden gespeeld in Frankrijk, twee in Italië en een in België. De resultaten waren: Stade Paris - Dukla 0-1 Cagliari - Dukla 0-0 Regio Patria - Dukla 1-3 Stade Luik - Dukla 1-0 Olympique Lille - Duka 1-3 Beziers - Dukla 2-2 Sedan - Dukla l-1 Nantes - Dukla 1-1 Een score derhalve van drie gewon nen wedstrijden, een nederlaag en v.er gelijke spelen en als doelgemiddelde: 11-7. Secretaris Kolar: ,Aan de resul taten valt geen enkele waarde te hech ten. Het waren oefenwedstrijden;, waarin niets op het spel stond, waarin door de spelers weinig risico werd ge nomen en die werden gespeeld om het Deze stand heeft zowel twee typische overeenkomsten als verschillen. De overeenkomst: tegenover de (topzwa re) rechtervleugel van zwart, bestaan de uit 10 stukken staan 5 witte stuk- witte stukken staan volkomen symmetrisch t o v de 5 zwarte stukken. Het verschil schuilt in de opstelling van de 10 witte en zwarte stukken, waarbij van de witte opstelling de meeste kracht lijkt uit te gaan. Zwart aan zet beducht voor een gevoelige uitdunning van zijn lange vleugel door 24-20, 34-30 en 40x9 be sluit tot het offer 14-19. gevolgd door 12-18. Wit antwoordde hierop met 35-30, maar zeer sterk is het tegenof- fer 43-38 (18x9) 38-32 (27x38) 48-43 met goede kansen op schijfwinst voor wit. Men ga dit na! 2014-19 21. 24x13 12-18 22. 35-30 '18x 9 23 30-24 7-12 24. 37-31 2- 8 25. 48-42 1- 7 26 42-38 7-11 27 40-35 9-13 28. 44-40 13-18 29. 38-33 17-21 30. 26x17 12x21 31. 31-26 11-17 32. 24-19 8-12 De dam, die wit bij de 32e zet kon ne men door 24-20. 36-31, 47-42 en 34x3 lijkt wel aan de .dure' kant. Zwart heeft de positie rond zijn voorpost so lide weten op te bouwen, maar de witte stukken staan strategisch in een gun stige formatie. Nu begaat wit echter een blunder, waarvan zwart niet pro fiteert. 33. 33-29? 28-32? Zwart, verzuimt hier toe te slaan met. 28-33!! (29x38 gedw.) 18-23 enz. 84. 43-38 32x43 35. 39x48 6-11 (op 4-ft. 19-13 volgt venijnig 0-14 gedw. 29-24 18x9. 24-19. 34-30 en 40x7) 36. 29-23 18x29 37. 34x23 4-9 38. 41-37 10-14 39. 19x10 15x4 40. 37-31 9-13. Zwart staat nu verloren. Er dreigde 23-18, 35-30 enz. 41. 35-30 25x34 42- 40x29 4-9 43. 45-40 13-18 44. 40-34 27-32 45. 31-27 22x31 46. 36x38 21-27. De schijfwinst is binnen; winst van de partij volgde na nog 6 zetten- Na de wederzijdse misser bij de 33e zet werd de zwarte stand nog vrij snel ondermijnd. De witspeler was vol lof over de ondernemingsdurf van zjjn te genstander, een welverdiend compli ment. (Door drs C. B. van den Berg) De grote vlucht, die het corres pondentieschaak de laatste jaren over de gehele wereld heeft ge nomen, is voor de Koninklijke Nederlandse Schaakbond aanlei ding geworden, in samenwerking met enkele vooraanstaande Ne derlandse correspondentiespelers, te komen tot de oprichting van de bond van Nederlandse cor respondentieschakers. De NBC, die op de oprichtingsvergadering te Arnhem in november 1966 reeds 160 leden kon noteren en voortdurend enthousiaste aan meldingen ontvangt, voorziet on getwijfeld in een behoefte en heeft een aantrekkelijk program ma ontvouwd. Om enkele aspecten te noemen: als lid van de N.B.C. heeft men het recht deel te nemen aan alle nationale door de N.B.C. en internationale door de I.C.CF. (International Chess Corres pondence Federationgeorganiseerde wedstrijden deel te nemen. D N.B.C- zal een eigen tijdschrift krijgen, dat de le den geregeld op de hoogte houdt van wedstrijden, uitslagen en standen. Verder zullen interessante partijen met of zonder commentaar worden ge bracht en zal aan alles wat op het terrein van het correspondentieschaak wetenswaard is, aandacht worden ge schonken. Het is teveel om allemaal op te sommen, maar dat is ook niet nodig, wamt wie meer over de plannen van de N.B.C. wil weten, staat een stencil met uitgebreide formatie ter beschikking. Een kaartje aan de se cretaris-penningmeester, de heer D. Smit, Jac. Obrechtstraat 13, Ensche de, is voldoende. Nadere mededelingen zijn uiteraard kosteloos; de contributie als lid bedraagt voorlopig 12.per jaar. De betekenis van het correspondentie schaak voor o a spelers ,uit de provin cie' of kleinere plaatsen kan niet hoog genoeg worden aangeslagen. Zij kun nen op deze wijze contacten onderhou den met de gehele wereld en hun hob by rustig thuis met plezier bedrjjven. Ter illustratie een uitstekende inter nationale corespondeiitiepartij van I'. Vijn (78), oud-directeur van de Vlis- singse Zeevaartschool en nestor van de Vlissingse schaakclub- Het ziet er naar uit, dat de heer Vijn, die reeds 5 uit 5 beeft, ook de resterende partijen zal winnen. Hij wordt dan eerste in zjjn groep met 7 uit 7! Een imponerende score, die hem het recht verschaft op promotie naar de meesterklasse. Wit: P. Vijn Zwart: K. Kalevï (Vlissingen) (Finland) Caro-Kann verdediging 1. e2-e4 c7-c6 2. d2-d4 d7-d5 3. Pbl .c3 d-5xe4 4. Pc3xe4 Lc8-f5 (de meest solide variant, reeds door Capablanca geprefereerd en dank zij Botwinnik's successen ermee thans Stelling na 18- Ld2.e3 strek in de mode) 5. Pe4_g3 Lf5-g6 6. h2-h4 Ii7-h6 7. Pgl.fS Pb8-d7 8. Lfl-d3 Lg6xd3 9. Dd1xd3 Dd8.e7 10. Lcl_d2 Pg8-f6 11. 0-0-0 e7.e6 12. Kel-bl 0-0.0 13. c2-c4 Lf8-d6 (ook direct 13c5 is goed, bijv. 14. Lc3 cd4: 15. Pd4: a6 16. Pf3 Lc5!. Spasski-Petrosjan. 1ste matchpartij Moskou 1966) 14. Pg3-e4 Pf6xe4 15. Dd3xe4 Pd7.ffi 16. De4.e2 Tli8.e8 17. Thl-el c6-cfl 18. Ld2.c3 18Dc7-e7 (nog steeds was 18cd4: 19. Pd4: a6 juist; met deze en vooral met z(jn volgende zet wijkt zwart van het rech te pad af) 19. De2-c2 Pf6xg4 20. Tel.e2 (geeft pion f2 extra dekking en be reidt eventuele verdubbeling der to rens langs de e-ljjn voor) 2 0De7.f8 21. d4.d6! (het nadeel van niet ruilen op d4 treedt aan het licht) 2 1Kc8-b8 (zwart mocht niet op d5 slaan wegens 21ed5: 22. Df5t benevens 23. Te8: en 24. Dg4: met verlies van Pg4) 22- d5xe6 Te8xe6 23. Te2xeG f7xe6 (zwart zit nu met een zwakke e.pion, terwijl bovendien de witte stukken ac tiever zijn) 24. Dc2.g6 Pg4-f6 idameruil lost zwarts problemen even min op: 24Df5f 25. Dfö: efö: 25. Lg7: Pf2: 27. Td5 en er dreigt behal ve slaan op f5 en h6 ook 28. Le5) 25- Tdl.el (wit richt zijn kracht op het zwakke punt) 25. Td8-e8 26. Pf3-eó (de witte stukken nemen ideale posi ties in: zwart moet nu zelfs met Pf7 rekenen 26Tc8.e7 27. Dg6-d3 Df8-d8 (er dreigde niet alleen slaan op d6. rnaar ook Pg6 met kwaliteitswinst) 28. Tel-dl Pf6.e8 29. Pe5-g6 Te7-f7 (op 29Td7, zou de leuke zet 30. Pf8 volgen, bijv. 30Te7 31. Le5 i 30. Lc3-e5 (zwart is in verschrikkelijke bindin gen geraakt; op 30Td7 komt weer 31. Pf8) 30Kb8.c" 31. Dd3-a3! Stelling na 31. Dd3.a3! 1 1 I 1 i 1 I 1 ff S ff 5' S Deze dubbele aanval op c5 en a7 be tekent de beslissing. Er dreigt eenvou dig 32. Dc5:f. 31Kc7-c8 32. LeöxdB b7_b6 (32Pd6: 33. Dc5:i kost eveneens een stuk) 33. Da3-a6v Tf7_b7 34. Pg6-C7v. Zwart gaf het op. Een krachtige fi nale. wil volgens de lieer Kolar zeggen: .Geen kans voor Dukla, al zal wor den gedaan wat mogelijk is'. Aan de andere kant moet wel worden vermeld, dat een jaar eerder, in 1963, in diezelfde ongunstige periode, Dukla met goede resultaten uit de bus kwam tegen de latere finalist Benfica. Op 6 maart 1963 moest Benfica in het .sta dion van het licht' te Lissabon genoe gen nemen met een benauwde 2-1. ze ge en met man en macht, verdedigend kon Benfica op 13 maart met de grootste moeite slechts in Praag de stand op U-ü Houden. Trainer Musil zegt maar weinig: voor hem blijft een voetbal rond. Hij is be kend met de ongunstige omstandig heden, waaronder zijn keurtroep moet aantreden in het Olympisch Stadion te Amsterdam. Hij heeft groot ver trouwen in zijn geroutineerde spelers: de 36-jarlge Josef Masópust (in 1962 nog Europa's beste voetballer), de 29- jarige Josef Vacenovsky, de 31-jarige Jiri Cadek en de 32-jarige Milan Dvo rak. Oude spelers In leeftijd ja, maar met grote internationale routine, met enorm veel spelinzicht, gevoel voor si tuaties en alle vier meester op het wapen van techniek. Vooral Masopust is nog altijd de man waar alles om draait: de dirigent van het elftal, die sluw op het middenveld opereert en nog altijd in staat is doelpunten te maken. Op eigen verzoek wordt hij niet meer opgesteld in het Tsjechische elf tal, waarin hij 63 maal uitkwam. De tegenslag voor Dukla. maar dat kan nu eenmaal niet anders, is te moe ten spelen in halve finales juist wan neer er geen competitievoetbal is in Tsjecho-Slowakije: 10 maart wordt de competitie, na de winterpauze. her vat. Een of twee competitie-wedstrij den is volgens de heer Kolar al vol doende om Dukla Praag in goede vorm te brengen. Dat heeft bijvoorbeeld Bo- russïa Dortmund ondervonden in 1964. Op 4 maart 1964 verloor Dukla op eigen terrein te Praag met 0-4. Maar twee weken later, op 18 maart, versloeg een al weer in vorm komend Dukla te Dortmund Borussia met 3-1. De eer was welis waar gered, maar Borussia ging naar de halve finale. En nu op 1 maart naar Amsterdam, dat De kracht van Dukla schuilt in de goede techniek van de spelers, maar vooral in liet hechte spel in de defen sie, gebaseerd op een feilloze samen werking. De nitstekende techniek van de spelers staat een rustig, kalm spel in de achterhoede toe. Wanneer de Dukla-spelers in de achterhoede of op het middenveld de bal in bun bezit hebben tonen zij geen enkele haast, maar blijven zij vaak lang elkaar de bal toespelen. Dat staat een snelle overgang van ver dedigen naar aanvallen in de weg. Daardoor maakt het spei van Dukla een trage indruk. Dukla is echter be slist geen logge kolos: het beoogt slechts het ritme uit het spel van te genstander te halen. Op die manier werd Anderlecht enige maanden gele den twee keer het slachtoffer van de Tsjechische kampioensformatie: te Praag met 4-l'en te Brussel met 2-1. De aanvallen van Dukla worden evenmin snel ingezet, maar wel mei bijna mathematisch zuiver positie spel, waarin tijd is voor midden veld- en achterspelers om mee op te rukken. Merkwaardig genoeg kwam Dukla met die tactiek in dè herfstcompetitie tot 3,2 doelpunt per wedstrijd en het hoogste aantal doelpunten. Een speler die wel pro fiteert van zijn grote snelheid is de lange, 24-jarige rechtsbuiten Sta- nislav Strunc. 'Dukla heeft zich zo goed mogelijk voorbereid. Drie maal werd reeds de kwart-finale voor de Europa cup be reikt: in 1961, 1965 en 1966. Praag wil trainer Musil zijn team in de halve finale brengen: het zou op de weg naar de internationale top een stap voorwaarts betekenen. Op een mo ment, waarop het elftal een verjon gingskuur doormaakt en na een ze kere stagnatie weer het peil van enige jaren geleden nadert. Op die weg naar de internationale voetbal ontmoet Dukla Praag echter Ajax 1 maart te Amsterdam en 8 maart te Praag. In de Tsjechische hoofdstad heeft men nauwelijks hoop, dat die klip zal worden omzeild. Se cretaris Kolar: ,Je mag nog zo veel hopen, je moet realistisch blijven. Dat blijf je, wanneer je de resultaten van Ajax togen Liverpool bekijkt. Dukla zal zich echter in Amsterdam zo goed mogelijk verweren. Dat is zeker'. Maandag reeds vliegt hei Dukla-ge- zelschap per KLIM van Praag naar Amsterdam: niet achttien spelers en vjjf officials, onder wie vanzelfspre kend trainer Musil, die hoopt nog een paar uur op het stadionterrein te" kun nen trainen. Zorgen heeft Musil nog over Josef Masopust, net hersteld van een griep en Vacenovsky en Cmarada, die licht geblesseerd zijn. Toch hoopt hij ze te kunnen opstellen. Met welke spelers Dukla komt Waar schijnlijk met de doelverdedigers Ivo Viktor (23) en Frantisek Kozinka 21 jaar (reserve), de achterspelers Mi- roslav Cmarada (22), Mila Dvorak (32), Jiri Cadek (31), Ivo Navak (24). de middenspelers Josef Masopust (36), Jan Galeta (23), Jan Zlocha (21) en de voorspelers Stanislav Strunc 24 Jan Brumovsky (29), Ivan Mrtiz (25), Frantisek Knebort (23), Josef Nedo- rost (23), Miroslav Rödr (23), Josef Vacenovsky (29) en Josef Jellnek (26). Tsjechische internationals zijn: Ivo Viktor (3), Vladimir Taborsky'(3), Mi lan Dvorak (13), Jiri Cadek (2), Ivo Novak (3), Josef Masopust (63), Jan Galeta (7), Ivan Mraz (4), Frantisek Knebort (2), Josef Vacenovsky (1) en Josef Jelinek (10). Internationale routine voldoende, om ondanks de weinig optimistische ver wachtingen te Praag, Ajax op onaan gename wijze te verrassen. Vraag is: .Zal Ajax het zo ver laten komen?' In Amsterdam zegt men zonder aar zelen: .Neen'. Door de clubbladen Voorzitter Verbeek van badmin tonclub .Avanti' schrijft in hol clubblad Mixed Pickles: .Opnieuw hebben we ruim 50 se niorleden en zitten dus aan óns maximum. We zeggen .opnieuw' want we hebben al meer eer» wachtlijst gehad. Mèt de overi ge bestuursleden vraag ik mij af wat we moeten doen om onze nieuwe leden ,vast' te houden Naast onze vaste kern van le den hebben we n 1 steeds vi-ii veel verloop van leden die het na 3 of 4 speelavonden af laten weten. Deze vraag kan eigenlijk een vrij simpele zaak zijn. Nu richt ik mij speciaal tot de nieu we leden: jullie hebben er een vrij hoge contributie voor over (want wc zijn .duur') om lid van onze club te worden. Wat ver wachten jullie van Avanti, o( anders gezegd, wat hebben dc ex-leden gemist die na énkele weken of maanden hun lidmaat schap opzegden? Wat wij u bieden Op de eerste plaats een prachtige sport. Niet zoals bij enkele andere sporten jaren trainen om de techniek on der de knie te krijgen. Na een half jaar kan iedereen, mits hij regelmatig komt trainen, een behoorlijke partij slaan. Op de tweede plaats betaalt Avanti vee! geld om een vakbekwaam trainer te laten werken ter verho ging van het spelpeil. Op de der de plaats hebben we in Middel burg een accommodatie waar vele andere verenigingen jaloers op kunnen zijn (tegen een heel redelijke huur). Per baan zijn max. 9 spelers ingedeeld. Als we er rekening mee houden, dat er altijd wel een of twee ver hinderd zijn, dan is er altijd be slist genoeg speelgelegenheid. Naast deze drie belangrijke din gen is er nog een heel belangrij ke factor waar het bestuur niet alleen voor kan zorgen, nl de goede sfeer. Hiervoor kunt u zelf zorgen. Het begrip is zelfs a.l te moeilijk om te omschrijven, laat staan dat ik u kan zeggen hoe u het moet doen. Enkele dingen waarmee begonnen lean worden is het spontaan .opne men' van nieuwe leden, het niet in aparte groepjes aan elkaar klitten ed maar contact zoeken met de overige leden. Nog een teer punt: D_ hoorde ik de uitspraak ,ik kom voor mjjn plezier spelen'. Waar dacht u dat alle andere leden voor komen spelen Wellicht be doelde betreffende speelster dat ze geen aspiraties heeft om bv in het te team te komen. Ak koord! Maar als bedoeld wordt dat men van plan is om te gaan en te komen wanneer men wil, dan wil ik er wel op wijzen dat men daarmede de medespelers tekort doet. Badminton is geen sport als b v schaatsen, dat indi vidueel beoefend kan worden. Uw medespelers hebben u nodig om te kunnen spelen, vandaar dat ik durf te stellen dat het lid maatschap van Avanti u ver plicht om regelmatig te komen spelen. Bovendien, èn voor uw plezier komen èn verhoging van spelpeil kan toch samengaan Ik zou zelfs durven beweren dat u naarmate u beter gaat spelen, u er ook meer plezier in krijgt. We gaan nu in een kringetje rond draaien: verhoging van spelpeil krijgt u door regelmatig te ko men spelen en dat is nu ook juist een voorwaarde om tot een hechte vereniging te komen'. Het bestuur van Avanti heeft nu besloten om alle leden een vra- genljjst met toelichtende circu laire te doen toekomen om te trachten aan de hand van de in vulling daarvan aan de weet te kometi waaraan liet ledenver loop is te wijten. Het is nu maar te hopen dat de leden het be lang en de waarde van een der gelijke enquête willen Inzien en de vragenlijst zullen invullen en inleveren. Hot ljjkt ons van goed bestuursinzicht getuigen dat men tra cht de oorzaak op te sporen. Want. pas als men die weet, kan men maatregelen treffen. In het clubblad van de Souburg- se zwem sportvereniging toonde men zich destijds nogal optimis tisch gestemd over de plannen om in de gemeente Vlissingen een zwembad aan te leggen. Dit maal horen wij een heel ander geluid: .Zoals bekend werkte het ge meentebestuur van Vlissingen aan een zwembadplan dat on geveer 1 j miljoen zou gaan kosten. Nu heeft ons echter via onze diplomatieke kanalen het berient bereikt, dat ook deze mooie plannen van Vlissin gen verworpen zijn. En wie is daarvoor verantwoordelijk Ja, u raadt het goed: de ge meente Middelburg! De concur rentie tussen deze 2 steden maakt alles er niet beter op. De gemeente Middelburg gaat nu alleen een overdekt zwembad bouwen. Op zichzelf moeten we dit natuurlijk toejuichen. En dat doen we natuurlijk ook, maar ais dit ten koste moet gaan van het gewone buitenbad, dat Vlissin gen wilde bouwen, dan moeten we dit betreuren. Men kon liet samen niet vinden, terwijl juist die samenwerking er borg voor moest staan dal er grote dingen op Louw gezet zouden kunnen worden. Een vreemde situatie, zeer vreemd. Wc kunnen heel goed begrijpen, dat een overdekt bad in beide steden een te grote luxe zou betekenen. Waarom deelt men do .buit' dan niet eer lijk? Middelburg zijn overdekte en Vlissingen de rest tw het ge wone buitenbad. Dat zou nog te verteren zijn. Nu blijft Vlissingen zonder zijn zwembad, nu moeten de kinderen de zwemkunst le ren in bet. nnn of meer, ver- vuile kanaalwater. Ondanks hel i'eit, dat wij verheugd zullen zijn als er in Middelburg een over dekt zwembad komt, menen wij toch. dal deze gang van zaken een .dolksteek' in de rug van Vlissingen betekent. Wij hopen dan ook dtt een en ander een misverstand zal blijken te zijn en dat Vlissingen tóch zjjn zwembad zal krijgen'. Gelukkig zjjn de .diplomatieke kanalen', althans volgens onze gegevens, niet geheel betrouw baar gebleken. Weliswaar door kruisen de plannen van Middel burg en Vlissingen elkaar nu min of meer, omdat straks wel in hoofdzaak uit een gemeen schappelijke financiële bron ge put zal moeten worden, maar dat de Vlissingse plannen nu al ge torpedeerd zouden zjjn als gevolg van <le Middelburgse, is bepaald niet juist menen wij. De tjjd zal ons Ieren, dat er uiteindelijk én in Middelburg én in Vlissingen uit de bus zal komen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1967 | | pagina 10