3 gouden oliën in één heerlijke margarine De hele nacht heerlijk warm ga til met AFLUVIT AFLUVIT 98.- 118.- PHIUPS ELEKTRISCHE DEKENS Brroemmm...metéén starten met Caltex winterbenzine! WEG... VERKOUDHEID Caltex winterbenzine met Methyl..,nu uit alle Caltex pompen s^SSS^ mm FRANK TRACUINflTRA HEL LOS BREEKT DE Polder Walcheren. Keur op de duinen fills Nog net voor de feestdagen uw JAPON of KOSTUUM door een vlekje verknoeid WASSERIJ „EDELWEISS" AlEC GUINNESS IDIRKB0GARDE Inderdaad, onder de Philips elektrische deken hebt u het de hele nacht behaaglijk warm nooit meer koude voeten! Hebt u er een hekel aan om in een koud bed te stappen? Geen be zwaar, want u kunt uw bed nu ook vóórver- warmen. OVER EEN UUR EEN ANDER MENS DOOR SNELWERKEND MM—IMBlBI Cffr. ff Verrassend lage prijzen: Eénpersoonsdeken formaat 150x210 cm T weepersoonsdeken formaat 180x210 cm Winterbenzine? Ja, dezelfde Caltex benzine met Methyl, waarvan de verhouding tussen hchte en zware frakties is aangepast aan lage temperaturen. Deze benzine is vluchtiger en geeft ook bij felle koude reeds bij de eerste zuigerslag een goed brandbaar mengsel in uw motor. Deze start dus onmiddellijk en komt snel op temperatuur, waardoor uw auto feller optrekt. Tank daarom uitsluitend Caltex winterbenzine. V 4Tvï GRAND GOES - Tel. 5165 CARTHAGO IN VLAMMEN PIERRE BRASSEUR DANIEL GELIN ANNE HEYW00D LUXOR VLISSINGEN ALHAMBRA VLISSINGEN Tel. 2260 raffia gfln GIG YOUNG m -OLA ALBRIGHT .V, TWIST AROUND THE CLOCK CITY - Tel. 2281 MIDDELBURG JOHANN STRAUSS-OPERETTE ELECTRO MIDDELBURG BENZINE- en L.P.G.-SERVICESTATION „DE BAAR", GOES. Eerste officiële servicestation van Zeeland. BIJ DE BAAR BENT U VLUGGER KLAAR. 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 23 DECEMBER 1963 MODERNE VOEDINGSLEER WIJST NIEUWE WEGEN. Werken kost energie. En vet geeft nieuwe energie. Maar er is een verschil tussen vet en vet. De voorkeur van voedingsdeskundigen gaat steeds meer uit naar 3 bepaalde plantaardige oliën. Vooral naar maïs-, soja en zonnebloemolie, 2 omdat het in hoge mate meervoudig onverzadigde oliën zijn. Brio is - daarmee bereid. PHILIPS AUTOMATISCHE TEMPERATUURREGELING Het regelkastje geeft zes instelmogelijkheden voor de tem peratuur. De ingestelde temperatuur blijft constant dank zij thermostaat. VEILIG Het veiligheidssysteem is door en door beproefd. ROYALE MAAT Met extra brede randen voor lekker instoppen. Heel het bed-oppervlak verwarmd. WASBAAR Wasvoorschriften vindt u op de gebruiksaanwijzing. PRAKTISCH EN MOOI 40% wol, 60% rayon. Sterk, zacht en motecht. plastic flacon 20 dragees Het dagelijks bestuur van de Polder Walcheren brengt ter openbare kennis, dat door hem is ontworpen een welk ontwerp gedurende veertien dagen ter inzage van ingelanden op de grif fie van de polder is neerge legd en aan ieder tegen be taling der kosten in afdruk beschikbaar is gesteld. Iedere ingeland heeft het recht zijn bezwaren tegen de ontworpen keur binnen veertien dagen na de da tum van deze kennisgeving aan de algemene vergade ring van de Polder Walche ren in te zenden. Middelburg, 23 december 1963. Het dagelijks bestuur voornoemd, G. C. D. Rutgers van Rozenburg, voorzitter B. Plomp, griffier i m X W i A MET AUTOMATISCHE TEMPERATUURREGEUNG 31044 i. r jg Hg We gaan en dan gddn we ook Geen nood mevrouw. De stomerij met uitsluitend kwaliteitswerk staat voor U klaar. Tot dinsdag 24 dec. '63 12 uur gebracht is BESLIST vóór Kerstmis weer thuis. jS Paul Krugerstaat 248-250 Bellainypark 34 VLISSINGEN. Telefoon 2589-4837. le kerstdag om 3, 7 en 9 uur, 2e kerstdag om 7 en 9 uur, 14 jaar 2e kerstdag om 2 en 4 uur, 14 jaar "Een van de beste oorlogs films ooit vervaardigd"! De Times HETR0-G0LDWYN-MAYER PRESENTEERT: Een Titanus productie: (THE 4 DAYS OF NAPLES) le kerstdag om 3 en 8 uur, 2e kerstdag om 8 uur COLUMBIA-INTERNATIONAL presenteer! le en 2e kerstdag om 3, 7 en 9 uur, 14 jaar ELVIS ZINGT/ ELVIS SWINGT# ELVIS VECHT. letufrin^ REGIE PHIL XARLSON L COLOR DELUXE 'The Devil at 4 O'clock REGIE MERVYN LeRQY PRODUCTIE fJJEJJ KOHLMAR 2e kerstdag om 3 uur Alle leeftijden Op dinsdag 24 december zijn de bioscopen in Viissingen, Middelburg en Goes GESLOTEN. le en 2e kerstdag 2.30 en 8 uur, a.l. TEMPO, AVONTUUR EN LEVENSLUST IN DE NIEUWSTE VERFILMING VAN 0E le en 2e kerstdag 3.30, 7 en 9.15 uur, 14 jaar

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 8