Ontworsteld land Cadeaus foto VERMMT"7»fN-u B. MIDAVAINE geschenk Prijs 17,50 Geef iets warms, G. DE GRAVE SAN DIM THEEBEURZEN j I i I i rubber slangen P.Z.C. DE GOEDKOPE SIMON VOORRADIG ONZE KLEINTJES als een vrouw maar wenst i BRABANTIA- en TOMADO-ARTIKELEN autorijschool Jasper se j i plastic slangen Fa. P. WESTSTRATE ZN. TAFELAANSTEKER 16.50 IN ZWART 10.- J. DE JONGE CHINCHILLA FOKKERS Foto Klompé postpapier Notelets E s ADEN E GEZINSKREDIET NATIONALE VOLKSBANK Restaurant De Huifkar 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 30 NOVEMBER 1963 VERZEGELDE RESERVE-TANK 1.- VOLLEDIGE GARANTIE COMPLEET MET TANK Voor de handel: B.D. LEEFSMA N.V. AMSTERDAM KERKSTR. 25. TELT 020 - 235047 - 231227 Een uitgebreid assortiment in HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. KEUKENSETS in email en aluminium Vuurvaste SCHOTELS - GLAS en EMAIL Melitta KOFFIEFILTERS - chroom KETELS GASKOMFOREN en -FORNUIZEN, S WASMACHINES, enz. SPECIAALZAAK voor HAARDEN en KACHELS LANGEVIELE 62 - TEL. 2330 - MIDDELBURG Wij geven les met OPEL, V.W., SIMCA 10OO, FORD CORTINA en RENAULT R 8 nieuwe vlissingseweg 366 - middelburg - tel, (01180) 33 87 erkend f.n.o.p. en a.n.w.b. - kouder v.a.m.o.r. VERTEL HET UW VRIENDEN IN GEUREN EN KLEUREN ALLEEN IMP. SCHUHMACHER EN ZN - POSTBUS 216 - LEEUWARDEN Uniek fotowerk over Nederlands boeiendste provincie: ZEELAND. Samenstelling en tekst: G. A. de Kok en drs. M. C. Verburg. Foto'sWim Riemens, Cor van Weele e.a. „Dit boek toont ons een actief, weerbaar, vitaal Zeeland zoals het reilt en zeilt, een kostelijke momentopname, een land zoals het op het ogenblik van ons allen is". Voor iedere Zeeuw een kostelijk bezit, bij iedere gelegenheid een waarvoor uw familie of vrienden buiten Zeeland U uitermate dankbaar zullen zijn. Alom in de boekhandel verkrijgbaar. Uitgave: Firma G. W. den Boer - Middelburg. Afzonderlijke vertalingen van de tekst in Frans, Engels ot Duits worden desverlangd bijgeleverd voor 2,50 per exemplaar; verpakkingshuls voor verzending over de gehele wereld voor 0,25. wat elk dag met plezier wordt gedragen: warme SJAALS warme HANDSCHOENEN warme PULLOVERS warme VESTEN warme PYJAMA'S en noem maar op. U vindt het allemaal in de speciaalzaak GOES - MIDDELBURG algemene boekhandel lange kerkstr. 33 goes tel.5309 FOTO-ALBUMS DOZEN LUXE POSTPAPIER SCHRIJFMAPPEN KUNST KALENDERS ZAKAGENDA'S 4-kIeuren balpennen nu reeds vanaf 4,95 Koop uw chinchilla's met kwaliteitsgarantie tot 150,per pels. Vraag inlichtingen bij Ne derlands oudste en meest ervaren kwekerij; Bosch Intern. Chinchilla Dahliastraat 23, Aalst Telefoon 04909 - 2628. Voor Zeeland: J. Rijk, Molendijk 24, 's-Heerenhoek Telefoon 01105 - 288. (o.a. camera's) (o.a. camera's) (o.a. projectieschermen) Walstraat 74 Vlissingen Telefoon 3336 Zo juist ontvingen wij de geheel nieuwe collec tie postpapier. Diverse formaten en uit voeringen. De nieuwste kleuren. Prijzen van 2,05 tot 16,10. Het kleine postpapier met prachtige bloemmo tieven. Prijzen vanaf 1,15. DE SPECIAALZAAK Lange Delft 28-30 Middelburg. I™ ADVERTEREN DOET VERKOPEN S m een verrassend mooie collectie, S aangevuld met de nieuwste dessins bij speciaalzaak GELDLENINGEN ZONDER BORG vanaf f 100,* tot f 2000,- naar draagkracht direct beschikbaar voor ambtenaren en werknemers in vaste dienst. Wettelijk!geregelde voorw., geen looncessie. RESTANTSCHULD VER VALT BIJ OVERLIJDEN. Lichte af lossing. Vlug, zakelijk, diskreet, des gewenst geheel schriftelijk. TELEFOON 13 57 1» OPGERICHT 1926 ROTTERDAM - MAUIUTSWEG 45 water olie stoom zuivel zuig en ST. PIETERSTRAAT 45-47 MIDDELBURG TEL. (01180) 3192 Deze drie letters vormeD een bekende klank in Zeeland. Zij betekenen snelle bericntgeving, betrouwbaarheid, actualiteit, grote lezerskring, ruim spreidingsgebied en ZEER GROTE PUBL1C1TE1TSWAARDE. Gun ook uw vrouw een vrije zondag Ga eens gezellig met haar eten in Middelburg. (U kunt er ook rijsttafelen, maar dan bij vooruitbestelling TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd, nette ge bruikte meubelen, ook antiek, enz. VAN HALEN. Gravenstr. 94, tel. 3976, Middelburg. Te koop gevr. alle antiek, als meubels, goud, zilver, kristal, porselein, tegels, ook in de muur, curiosa, enz. enz. Fa. gebr. VAN OORSCHOT, Dam 38, M'burg, Telef. 3205. Voor alle soorten REGENKLEDING BEDRIJFSKLEDING LEDER- EN SUËDEKLEDING Textielgroothandel GOES Tel. 01100-7847 en 7846 worden opgenomen tot een maximum van 8 regels. 30 ct. per regel met een minimum van L.50. „Brieven bur. v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C. Middelburg. ,KLKINTJES" vóór 9 uur v.m. opgeven aan onze kantoren verschijnen in het volgende ochtendnummer. Plaatsing uitsluitend by vooruitbetaling. „Kleintjes" kunnen ook worden opgegeven aan onze agenten en bezorgers. Papier is weer geld waard, breng het naar fa. gebr. VAN OORSCHOT, Beltweg 13-19, Middelburg, telef. 2227. Te koop gevraagd halfwas en slachtkonijnen. C. DE LATER, Noordweg 8, Serooskerke (W.), tel. 01189—501. Te koop gevraagd boekwerken op elk gebied (populair en wetenschappelijk, ook biblio theken. Boekhandel VAN BENTHEM JUTTING, Lan ge Delft 64, Middelburg, telef. 01180—2630. KUNSTZAAL VAN LIER Veere - Markt, koopt werk van Belgische, Franse en Ned. meesters. Ook antieke meube len, oude prenten, tegels en klokken gezocht. Tel. 01181-367. Knus huisje te huur. Geheel gemeubileerd, comfortabel in gericht, op vriendelijk dorp in de Zak van Zuid-Beveland. Br. no. A 388, bur. P.Z.C.Goes. Te koop: ontruimd, vrijstaand, nieuw, modern huis. Bevat woonk. en zijkamer, 3 slaapk., keuken, douche en garage. Mooie stand Vlissingen. Br. let ter X 1, bur. P.Z.C., Vlissingen. KOST EN INWONING Nete man, 45 1., zoekt net kost huis. Liefst kamer apart. Brie ven met prijsopgaaf letter S 9, bureau P.Z.C., Vlissingen. Kosthuis met huiselijk verkeer gevraagd in of om Vlissingen door prot. jongeman (21 j.). Genegen om in zijn vrije tijd op de kinderen te letten of in huis of in bedrijf te helpen. Brieven letter N 17, bur. P.Z.C., Vlissingen. Gevraagd huishoudster, geheel zelfstandig. Aanbiedingen schriftelijk inzenden aan J. DE PRIESTER, Blauwedijk 5, Mid delburg. Met spoed gevraagd wegens uitbreiding flinke ongeschoolde werkkrachten. Hoog loon. Aanmelden na 19 uur. Fa. J. v. d. PEIJL, Irislaan 92, Vlissin gen. Gevraagd aankomend kelner (commis de rang), zeer hoge verdienste, eventueel intern. GRAND HOTEL ROTTERDAM, Terneuzen, tel. 2041 (01150). Schoenmagazijn ,,De Arend" vraagt een flinke werkster voor de vrijdag- of woensdagmor gen. Zich aan te melden: Firma L. B. VAN HOUTE ZONEN, Nieuwe Burg 18, Middelburg. Tel. 01180—2416. KAMERS EN PENSION Dame zoekt zit-slaapkamer met gebruik van keuken. Brieven onder no. 1248, bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop gevraagd kronieken en oude boeken over Zeeland. Brieven onder no. 1245, bur. P. Z.C., Middelburg. Te koop gevraagd: mooie hoge kinderwagen. Br. lett. V 11, bur. P.Z.C., Vlissingen. Onderwijzer vraagt per 1 janu ari a.s. in Vlissingen zit-slaap- kamer met volledig pension. Br. nr. 1249, bur. P.Z.C., Mid delburg. Te koop of te huur gevraagd: salonwagen. Br. lett. T 10, bur. P.Z.C., Vlissingen. Leraar ongeh. zoekt woonruim te in Middelburg. Br. no. 1250, bur. P.Z.C., Middelburg. TE KOOP Postduivenliefhebbers. Wegens ziekte te koop de gehele collec tie duiven van de heer W. Hof man. Te bevragen A. VAN KEULEN, Hobeinstraat 59, Vlis singen. Te koop aangeboden 1 cirkel zaagmachine met 3 pk motor, goedgekeurde beschermer, hulpgeleider met zaag en spouwmes, 375'.—. Werkplaats „DE BEVELANDEN", Zuid- vlietstraat 124, Goes. Tel. 01100 ■7855. Te koop t.v. 43 en 53 cm. De monstratie- en overjarige toe stellen. Met garantie. Violen straat 60. tel. 5189, Goes. Te koop spijkers, ongesorteerd, nieuw 1.70 per 5 kg pak. F. HOORNICK, Achtersingel 6. Middelburg, tel. 3904. Te koop gebruikte bouwmate rialen, waaronder ramen en deuren, balken, regels, latten, dakpannen, baddinghout, har- monikagaas, ijzeren hek met spijlen, steenpuin enz. enz. Gebr. DE WITTE, Westkapelle, telefoon 01187—376. Te koop kalfvaars a. d. reke ning. W. MINDERHOUD, Pre- laatweg E 8, Westkapelle, te lefoon 254. Te koop een mooie partij schelpen. Aan huis bezorgd, telef. 01188-267. C. SCHOONEN- BOOM, Heerenstraat 1, Dom burg. Te koop: z.g.a.n. Etna vulka chel. Gravenstr. 15, tel. 01180 4969, Middelburg. Te koop: een donkerblauw wandelwagentje met kapje. Lange Delft 54, Middelburg. Te koop: gotisch ameublement best. uit tafel, 4 stoelen, 3 arm stoelen, ligstoel en kloosterta fel. Leeghwaterstraat 37 I, Vlis singen. Te koop: ledikantdekentjes: step op luchtb. Abeelseweg 42, W.-Souburg. Te koop wand- en vloertegels, wastafels, closetcombinaties, ruberoid, afvoerbuizen, eternit- en plastic goten, diverse ra men en deuren, met en zonder kozijnen, enz. enz. alles gratis thuisbezorgd, tcg ende laagste prijs. Gebr. DE WITTE, West kapelle. Tel. 01187—376. Te koop: grote doos Lego 15. Gravestraat 27 II, Vlissingen. Te koop nieuwe bouwmateria len, w.o. hardboard, zacht- board, eternitboard, tegel- board en plasticboard, rode en grijze eternitgolfplaten, granie ten aanrechten en douchebak- ken. Gebr. DE WITTE. West kapelle, tel. 01187—376. Te koop: spiegelrefl. kl. b., Ie kl. obj., F 2.8-50 mm. Volle ge- synchr. centr. diafr. en filmtel ler, compl. m. tas, 3 filters en zonnekap. Prima staat, 100. ben. nieuwprijs. C. de Graaff- straat 1, Goes. Tel. 6947. Te koop: kalfvaars. Rek. 9 dec. S. v. d. BROEKE. Oostkapelse- weg 9, Serooskerke (W.). Te koop gevr.: 2-pers. wentel- bed en pluche divankleed. Te vens te koop z.g.a.n. tweepers. ressort. Brieven letter P 8, bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop gevraagd: een rotan- wieg, i.z.g.st., onbekleed. L. MACHIELSE Wz„ Rammekens- weg 94, Ritthem. TE HUUR Hebt U bruiloft of receptie? ..Concertgebouw" Vlissingen, verhuurt U een zaal(tje). Unie ke gelegenheid om e.v. zelf uw bruiloft enz. te verzorgen. Vraag vrijblijvend prijsopgave. Wij verhuren klapstoeltjes, ser viesgoed, glaswerk, enz., ge schikt voor alle gelegenheden P. DEN HOLLANDER, Kas teelstraat 44B, Vliss., tel. 3426. TE HUUR GEVRAAGD Te koop: smalfilmcamera Agfa (movex x 88) 8 mm, compleet met paraattas, z.g.a.n. 90. (cataloguswaarde 145 -f- 25 170). Segeersweg 54, Mid delburg. Te koop: kinderwagen, zwart, losse bak. v. Cittersstraat 21, St.-Laurens. Te koop: biggen. A. GIDEON- SE, Kokerheuleweg 2, Seroos kerke (W.)f tel. 332. Te koop: een keukenuitzet, theeservies en glasservies. Adres Langeweegje 45, Koude- kerke. Te koop: lange bruine leren jas. A. DE KAM, Duinweg 22, Oostkapelle. Telef. 01189455. Te koop: bietensnijders met reinigers, ook te gebruiken en kel als reiniger, kruiwagens en losse bakken. C. BRASSER EN ZN., Middelburg, telef. 2812 en 4246. Te koop directiekeet .afmeting 5x4 meter, verder diverse ke ten, schuurtjes, garages enz. Gebr. DE WITTE, Westkapelle, tel. 01187—376. Te huur gevraagd een loods, geschikt voor showroom. Br. no. 1133, bur. P.Z.C., M'burg Stalling gevraagd voor perso nenauto. Liefst in het centrum van Vlissingen. C. DE LEUW, Walstraat 70, Vlissingen. Te!. 4109. Box of andere geschikte stal ling voor auto gevr., omg. Koudekerkseweg, Vlissingen, direct of per 1 apr. '64. Br. let ter B 4, bur. P.Z.C., Vlissingen WONINGEN GEVRAAGD Te koop gevr.: eengezinswo ning in Middelburg, mogelijk met garage. Binnenkort leeg te aanvaarden. Br. no. 1217, bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop: een elektrisch fornuis, weinig gebruikt. Walstraat 37 bov., Vlissingen. Te koop Westfalia melkmachi nes. „Wie Westfalia kiest, kiest het beste". C. BRASSER en Zn., Middelburg. Tel. 2812 en 4246. Te koop: z.g.a.n. petroleumka chel. Melsesweg 1, Zoutelande. Te koop: Davonette, grijs, a.n., Vroling 26 kolen, vierkante Sa lamanderkachel, 3-gaats kachel, prima 2e hands brommer. MEIJERS, Kanaalstr. 62, Oost- Souburg. Te koopt een prima Philips t.v. Geschikt voor Holl., België, 53 cm. RADIO TEMME, tel. 2557, t/o postkantoor, Middelburg. Te koop pr. 2-pers. eiken ledi kant met spiraal en a.n. bin- nenv. bed, beslist voor spot prijs. VAN LOO, Bogardstraat 19, Middelburg. Te huur of te koop gevr. door eenv. arbeidersgezin m. gr. zoon klein huisje m. schuur en stukje grond. Brieven met opg. prijs letter Z 13, bur. P.Z.C. Vlissingen. WONINGEN AANGEB. Wegens huwelijk der tegen woordige een hulp in de huis houding gevraagd in een land huis in Zeist. Lief voor kinde ren. Hoog loon. Inlichting en aanmelding schriftelijk of mon deling bij mevrouw DE JONG- BIKKER, Nieuwe Burg 14, Middelburg, telef. 011802270. RIJLESSEN ACTIEF, ACTIEF, ACTIEF. Lest met Simca's 1000, Fiat 600 en Lainbr. U wordt geh. en gebr. Rijschool ACTIEF", Nwe Vliss.weg 236, tel. 4942, Mid delburg. Adr. v. Vlissingen Rem- brandtlaan 72. Autorijschool 'T ZAND, lest uitsluitend met nieuw materi aal. Fiat 1300, Fiat 600, N.S.U. prinz. Scooterles met Heinkel 150. Adelaarstraat 68, tel. 3623, b.g.g. 2704, Middelburg. Autorijschool STOKMAN. Erk. rij -instructeur. Leer vlug en goed autorijden in Volkswagen en Opel Kadett, tegen redelijke prijzen. Tijd. tel. 011843432. 10 rijlessen k 60 min. v. 85,— in Simca's 1000 of DAF door erk. en gedipl. B.E.A.-instruct. Gratis geh. en gebr. Autorij school ,,ADRI HAMEETEMAN", Ravesteynplein 19, Vliss., tel. 3558. Adr. v. M'burg sig. mag. J. D. KOETS, Segeersstraat 21, telefoon 4772. BIEDT ZICH AAN Landbouwers, kent U de voor delen van het machinaal spit ten al? Zoals: beter doorzak ken van regenwater, betere wa terberging. enz. enz. Beleefd aanbevelend: Loonbedrijf J. C. DE VOOGD, Grijpskerke, tel. 01189—439. Te huur met 1 jan. '64 ged. gemeub. zit-slaapkamer met balkon. Event, gebruik v. keu ken. Blauwedijk 35 bov., Mid delburg, tussen 6 en 7 uur. WONINGRUIl Woningruil: Sint-Laurens-Mid- delburg. Aangeb.: eengezins woning, 3 slaapk., douche. Ge vr. in Middelburg eengezins woning. Br. no. 125*1, bur. P.Z. C., Middelburg. VAKANTIEVERBLIJVEN WOODY - WONDER vakantie bungalows, Roterdam-26. Over 11 weken is het voorjaar. TOERISME Alle binnen- en buitenl. spoor- bil jetten en reserveringen rechtstr. verkrijgb. bij: Wm. H. MÜLLER Co., agent Ned. Spoorw., Boul. de Ruyter 14, Vlissingen, tel. 2171. Alle prijzen stijgen, behalve die van Buraeu SERVICE, Nwe. Vlissingseweg 88, Middelburg, tel. 011802969. Laat dus uw stencil-, schrijf- en typewerk door ons bureau verzorgen. Voor het uitvoeren van begra fenissen is het bekende adres: P. DEN HOLLANDER, Kas teelstraat 44B, Vlissingen, tel. 3426. Voor Breskens en omg. J. SONNEVIJLLE, Julianastraat 27, telefoon 631. Voor eerste klas bindwerk, Boekbinderij v. d. WOESTIJ- NE, Herenstraat 36, Midde1 burg, tel. 01180-4066, giro 654990. Klein-offsetwerk in onberispe lijke uitvoering levert klein- offsetdrukkerij J. A. WEST STRATE, Rouaanse Kaai 21, Middelburg, tel. 01180—2453. „DE VOORZORG", uw onder neming bij een sterfgeval (Be grafenisondernemer K. C. Riet bergen), Hobeinstraat 79, Vlis singen, telefoon 2760 en 4677. Voor O.- en W.-Souburg, Pad- weg 20. Voor M'burg Station straat 14, telefoon 2690. U kent mij toch? Autorijschool HENDERIKSE, instruct, in. ja renlange erv. Erk. en gedipl. F.N.O.P., Seissingel 72, Mid delburg, telefoon 3077. Te koop: Sparta snelbrommer, zo goed als nieuw. Slechts 4500 km gelopen. Bankertstraat 28, Goes. Te koop Renault C 4 1959. In staat van nieuw. Ruilen - fi nancieren - garantie. Automo bielbedrijf „DE TOEKOMST" N.V., Seisplein, Middelburg. Te koop gevraagd: Opel of i.d., niet ouder dan 1960. Mecha nisch defect geen bezwaar. Brieven no. 1247, bur. P.Z.C., Middelburg. RUVL1 accu's voor Fiat 69, Opel, V.W., Renault v.a. 46, v. Vauxhall, Austin, Morris, Ford Anglia, Prefect 70,—. Spuistr. 25, Vlissingen, tel. 2572. Te koop of te ruil voor goede bromfiets, Volkswagen, leuk wagentje en Solex o.t.o. 't Zanddorp 47, Middelburg. Te koop: Fiat 1100. Opel Re- kord-caravan '56, Ford Taunus, Volkswagens. In diverse uitvoe ringen. Ruilen - financieren - garantie. Automobielbedrijf „DE TOEKOMST" N.V., Seis plein, Middelburg. Voor al uw rijlessen naar auto rijschool „VAN ZWEEDEN", motor-, luxe wagens, vracht wagens en bus. U wordt thuis geh. en gebr. Erk. en gedipl. F.N.O.P. en V.A.M.O.R. Telef. 370, Domburg Leer goed en veilig autorijden bij auto- en motorrijschool PARENT, Vrijburgstraat 14, Sou burg, tel. 01183—461. Erk. en gediplomeerd A.N.W.B. en F.N.O.P. Voor een goede en snelle op leiding, autorijschool MUL- LIÉ. V.A.M.O.R. gedipl. Seis singel 18-20, tel. 2906, M'burg. Te koop: i.z.g.st.z. Ford Anglia 1958, met nwe. radio, kachel enz. Ziet er als nieuw uit. Bill, prijs en Simca Aronde, nwe. banden, gegar. olievrij, vraagpr. 550.Tevens wasmachine, langzaamwasser. Volderijstraat 13, Middelburg. KREDIETEN Krediet tot ƒ4000,Voor aan schaf meubelen en woningtex tiel. Vraagt gratis folder. Dis crete behandeling en zeer lage aflossingen. Postbus 1083, Rot terdam. CORRESPONDENTIE Goede vriend(innen) binnen- en buitenland vindt U bfj de Algemene Correspondentie- Club. Inlichtingen gratis Box 6077, Rotterdam. Telef. 3305. COOR. CLUB CONTACT post bus ZC 128, Rotterdam, ver strekt sinds 1946 geselecteerde adressen voor vriendschap en huwelijk. Vr. gratis inl. HUWELIJK Huwelijk. Discrete contactbe middeling, d.d. 9 samenwer kende onder vrouwelijke leiding staande bemiddelings kantoren. Talloze dankbetui gingen ter inzage. NEDER LANDS BEMIDDELINGS- CENTRUM, Nieuwe Bosseweg 92 te Tilburg. Dag. ook zond. van 29 uur. Wenst U een nieuwe accu voor de laagste prijs? Kies dan een RUVLI, garantie 1 y2 j. Spec. Accubedrijf „RUVLI", Spuistr. 25, Vlissingen, tel. 2572. AUTOVERHUUR Luxe wagens en V.W.-busjes te huur. KOPPEJANS, Dom burg, telefoon 01188487. Elke maandagavond verkeers- theorie in het ver. gebouw Noordstraat 34, Vlissingen, tel. 011843432. Autorijschool STOKMAN, Tuinstraat 20, W.- Souburg. Autorijschool KOETSENRUY- TER. Reeds jaren een ver trouwde klank in Vlissingen. Nu ook in V.W. 4-versn„ grond. St.-Jacobsstr. 6, Vliss., tel. 3680. Autorijschool SANDEE, erk. en gedipl. A.B.A.N. Telef. 01185— 492. Biggekerksestraat 3, Kou- dekerke. Neem les in Renault Dauphine tegen redelijke prijs. Autorij school WIELAND, Hendr. Aver- camplaan 18, Vlissingen. PERSONEEL Schoenzaak: vraagt wegens hu welijk, ervaren verkopers, of verkoopsters. Hoog loon prov. 5-daagse werkweek. Brie ven onder no. 1232, bur. P.Z.C., Middelburg. Zoekt U bijverdienste? „Plenty- Work"! Ja óók voor U! Inl. Bureau „CUM-LAUDE", Post bus 113, Hilversum. Weduwnaar met 2 kinderen zoekt hulp in de huishouding. Br. no. A 397, bur. P.Z.C., Goes. Wie in Middelburg kan en wil kleine was verzorgen voor jon ge man. Brieven no. 1243, bur. P.Z.C., Middelburg. Kwaliteitsconfectie leren ma ken is een echt vrouwelijk be roep. U treft, bij ons div. taken aan. Hoog loon. Z.C.F.-ateliers, Noordbolwerk 3, Middelburg en Peurssenstr. 21, Aardenburg. Na werktijd: C. Buskenstr. 1, Vliss. en Waalstr. 35, Middel burg. Te koop winkelhuis met pak huis, samen 45 m diep, aan 2 zijden bereikbaar. Centrum Middelburg, leeg te aanvaar den. Te bevr. Middelburgsestr. 136, Koudekerke, telef. 01180 2770. Te koop woning met tuin. Ach- tersingel 29, M'burg. Bevragen: Middelburgsestr. 136. Koude kerke. Tel. 01180—2770. Tuindersknecht gevraagd. Aan melden: Kwekerij M. H. DEK KER, Langevielesingel 3438, Middelburg. Gevr. in gezin met drie kinde ren, nieuwbouw-villa in Den Haag bewonend, flink meisje voor dag en nacht. Mevr. SCHINHOFEN. Louis Grim berglaan 4, Den Haag. Tel. 020- 243350. Voor de a.s. feestdagen een goed verzorgde reclamefolder met leuke tekeningen? Dan naar kopieerinrichting „SER VICE", Nwe. Vliss.weg 88, Middelburg, telef. 011802969. Uw bruiloft of partij, feest avond of kindervoorstelling is zeker geslaagd als U de verzor ging overlaat aan Bureau „SERVICE", Nwe Vlissingse weg 88, Middelburg. Tel. 01180 —2669. Net. meisje 25 jaar zoekt thuis werk. Brieven no. 1246. bur. P.Z.C., Middelburg. Degelijke huishoudster, alg. ontw., prima kookster, b.z.a. in pass. omg. bij dame of heer all. Br. letter X 12, bur. P.Z.C., Vlissingen. Heeft U een St.-Nicolaas no- dNg? Bel 01100—7126. TAXI Taxi? Bel 3200. Taxi Centrale WALCHEREN, Turfkaai 11, Middelburg. AUTO'S EN MOTOREN Te koop: V.W. bestelwagen 1958. Ruilen - financieren - ga rantie. Automobielbedrijf „DE TOEKOMST" N.V., Seisplein, Middelburg. LESSEN Gitaar-, piano-, orgel- en ac- cordeonlessen. Gebr. van ac cordeon gratis. Muziekleraar W. MEULMEESTER, Badhuis straat 21, Vlissingen. Tevens verzorg ik op uitvoeringen en feestavonden hammondorgel klanken. Verpleegster worden? Onze cursus vangt aan begin januari 1964. Inlichtingen: Directrice Diaconessenhuis, Parklaan 95-a, Eindhoven. Wordt detective (beroeps of bijverdienste). Gratis inlichtin gen over schriftelijke oplei ding. Particuliere recherche. Nieuwe Binnenweg 352a, Rot terdam, telefoon 33300. RUVLI accu's 6v-60 ah 39,—. 6v-90 ah ƒ46,- en 52,— 12v-45 ah 70,—. IV2 jaar gar. Spec. Accubedrijf „RUVLI" Spuistr. 25 Vlissingen, tel. 2572 Te koop personen- en bestel auto's. Inruil mogelijk. Lam- brechtstraat 17. Middelburg telefoon 3029. Te koop: Renault Dauphine 1958. Zeer mooi! Ruilen - finan cieren - garantie. Automobiel bedrijf „DE TOEKOMST" N.V., Seisplein, Middelburg. Zoekt U een goede gebruikte auto? Steeds meer dan 30 stuks voorradig. In alle prijzen. Autoh. WOUTERSE, Violenstr. 60, tel. 5189, Goes. Voor DAF-vrachtwagens kost een RUVLI-accu 159,—, DAF pers. w. Citroën C.V. 2 39,— Simca 74, Mercedes 76, Spuistr. 25, Vlissingen, tel. 2572, Voor onderdelen naar Zeelands meest gesorteerde sloperij Eigen takelwagen. J. v. d. IJS- SEL, Herengracht 64, M'burg. Tel. 0118046021782. Autoverhuur zonder chauffeur. Opel Rekord, Opel Kapitan, V.W. Taxi- en Garagebedrijf GEBR. BLANKER, Klein Vlaanderen 97, Middelburg, te lefoon 01180—2865. Nieuwe Volkswagens '63. Ver huurbedrijf O. SOOLSMA, Vine. v. Goghlaan 41, Vlissin gen. Tel. 4270. Luxe wagens zonder chauffeur. DAF, Volvo, Vauxhall. Garage GEBR. v. FRAASSEN ZO NEN, Scheldestraat 96100, Vlissingen. Tel. 011842175. Auto's zonder chauffeur te huur. J. PARENT, Vrijburgstr. 14, Souburg, telef. 01183461. Erk. en gediplomeerd A.N.W.B. en F.N.O.P. Huwelijk. Discrete, serieuze, contactbemidd. voor meisjes en vrouwen v. d. werkende en boerenstand, door sol. bemid. kant. Direct contact gegar. To tale kosten 10 (tien gulden). Br. lett. K 6, bur. P.Z.C., Vlis singen. Een doofpot, een appelketel, een kaart van Zeeland of een 18e eeuwse prent van Middel burg? „DE DOOFPOT", Pot tenmarkt 14, in Middelburg is tot en met vrijdag a.s. geopend. Enkele zeer fraaie 18e eeuwse aquarellen uit de Hollandse School staan in onze etalage. Verder o.a. een aquarel van B. C. Koekkoek in „DE DOOF POT", Pottenmarkt 14, Middel burg. Vanaf maandag ook 's avonds geopend. Grote collectie glazen en kris tallen karaffen vanaf 9.50. Blauwe tegels k f 5.Prenten van Middelburg en omstr. van af 7.50. Een 17e eeuwse Hol landse bruidskist met orig. ijze ren beslag, ook op de Potten markt in Middelburg. Voor uw Sint-Nic. zeer mooie gouden damespolshorloges 75. Grote sortering. Vrijblijvend op zicht. J. CIJSOUW, Zuidstraat 103, Westkapelle, tel. 287. Thans uit voorraad rubber zui- velslangen. VERMAAT, Techn. Bur. Walcheren, St.-Pieterstr. 45-47, Middelburg, tel. (01180) 3192. Grote sortering tweed, mohair, Shetland voor mantels, tail leurs enz., in de nieuwste des sins. Vakk. advies. Zilverzegels. Dames- en herenkleermakerij „RIPO", Gravenstraat 15a, tel. 3734, Middelburg. St.-Nicolaas koopt bij 'T JAN TJE VAN ALLES voor de zil verzegels: Lego-bouwstenen vanaf 0.95 per doosje, rijdend Lego 1.95, verlichting 1.75* Lego-auto's vanaf 0.85, bouw platen 0.95! Korte Noordstr» 11—15, Middelburg. Tel. 3733. Een Technos horloge, voldoet aan uw hoogste eisen. Laat U voorlichten over dit horloge. Horlogerie LIEVENSE, Lange Vorststraat 87, Goes, tel. 01100- 7105. Fijn gebreide pullovers, moder ne kleuren, 19.50, zware kwa liteit 25, zuiver wollen heren- vesten, met en zonder mouw, sporttruien enz. Prima kwali teit, voordelige prijzen. Zilver zegels en P.Z.C.-bonnen. „RI PO", Gravenstraat 15a, Middel burg. Te koop: 2 splinternieuwe elek- trishce naaimachines in koffer, slechts 1 maal gebruikt voor demonstratie 195.15 jaar schrift, gar. J. CIJSOUW, Zuid straat 103, Westkapelle, tel. 287. HUISDIEREN „De Vogelgids", postbox V-143, Leiden. Hobbyblad v. vogel houders. Proefnr. 0.24 (postz. s.v.p. insluiten). Nieuwe abonn. 2 vogelboekjes gratis. Wenst U een aardig St.-Nico- laascadeautje? Dan naar Na- dorstweg 9, M'burg. Ruime sor tering tropische vogels en vo gelvoeding. Te koop: Jap. nachtegalen en tevens berkehouten vogelhuis jes. P. J. DOBBELAAR, Krom me Weele 9, Middelburg. Te koop: zeer mooie Pincher hondjes en zwarte dwergpoe- deltjes. L. VAN BOXTEL, Put- seweg 13, tel. 488, Ossendrecht. Te huur Opel Rekord en Luxe Volkswagen. M. A. BOUFF, Leeghwaterstraat 44, Vlissingen, telefoon 3124. Trouwauto's. Tel. 3200. Bruids auto versierd met levende bloemen. Taxi Centrale WAL CHEREN. Turfkaai 11, M'burg. Auto's te huur. Opeis Rekord 63, Volkswagens '63, 6-persoons Simca Ariane '63. DE MUYNCK, P. Krugerstraat 190, tel. 011844018, Vlissingen. De nieuwste Opeis Rekord en Kadett staan voor U gereed. U kunt voor het huren van deze auto's ook in de avond uren terecht. Bespreken voor weekend en feestdagen s.v.p. vroegtijdig. LOUISSE - Mid delburg N.V., Gortstraat 60 62, Middelburg. Tel. 01180-2146. ONTSPANNING Bezoek de tentoonsteling van pluimvee, konijnen en sierdui- ven op 29, 30 nov. en 1 dec. in het Schuttershof te Middelburg. Bezoek de St.-Nicolaasver- smakkingsavond van voetbal ver. De Meeuwen, op heden zaterdag 30 november. Aanvang 7 uur in „Middendorp" te Zou telande. Zaterdag 30 nov. oriëntatie- en puzzelrit van M.A.C. „DE ZEEUWEN" voor auto's, moto ren en bromfietsen. Inschrijven tussen 1.30 en 2.00 uur in café „De Eendracht", Markt 65, Middelburg. Wilt U uw wagen laten was sen. Bel dan 3558, Vlissingen. Zaterdag dansen. Café „HET KOFFIEHUIS". Westkapelle. Woensdag 4 dec. versmakking café WIM DUVEKOT, Vrou wenpolder. Aanvang half 8. DIVERSEN NED. CONSUMENTENBOND. Lidmaatschap incl. maandbl. Consumentengids" min. 6. p. jaar. Aanmeldingen of inl. bureau Huygensstr. 27, Den Haag. Ned. Ver. v. Sexuele Hervor ming. Het boekje „Kringloop" geeft op uitst. wijze voori. over bevruchting, bevalling enz. Na overmaking van O.'ió op giro 536657 van de penmn. comm. Gew. Zeeland der N.V.S.H. te M'burg, wordt het U franco toegezonden. St.-Nicolaas verrast iedere klei ne mammie met een echte Wil debraspop! Grote geklede ba bypop met ingeplant haar 9.95, geklede pop met slaap- ogen in geschenkdoos vanaf 5.75! 'T JANTJE VAN AL LES, K. Noordstr. 11—15, Mid delburg. Tel. 3733. Prachtige sortering sjaals. In mohair vanaf 4.50; zijden sjaals (gevoerd) vanaf 6.75. Zilverzegels en P.Z.C.-bonnen. „RIPO", Gravenstraat 15a, Mid delburg. Te koop: prachtige naaimachi ne met 5 iaar schrift, gar. 65. J. CIJSOUW, Zuidstraat 103, Westkapelle, tel. 287. Thans uit voorraad plastic slang. VERMAAT, Techn. Bur. Walcheren, St.-Pieterstr. 45-47, Middelburg, tel. (01180) 3192. Ruime keuze handschoenen, wol 3.75, Vinil met vacht ge voerd 6.95, nappa, suède en wildleer, vanaf 13.95. Zilver- zegels en P.Z.C.-bonnen. „RI PO", Gravenstraat 15a, Mid delburg. Koop nu zo'n mooi modern elektrisch klokje voor uw schoorsteen. De nieuwste mo dellen vanaf 36.ook elek trische hangklokken en wek kers, reiswekkertjes 15.J. HENGST, Markt, Westkapelle. Thans uit voorraad rubber stoomslangen. VERMAAT, Techn. Bur. Walcheren, Sint.- Pieterstr. 45-47, Middelburg, tel. (01180) 3192. Als men over nylons spreekt, denkt U aan Viola. Nylons van Tima, Jovanda, Vitalon, 3 Ster ren, Jolita, Libelle, Timette, Nylons vanaf 1.48 in kousen huis „VIOLA", Lange Vorst straat 47, Goes. Thans uit voorraad rubber zuigslangen. VERMAAT, Techn. Bur. W'alcheren, St.-Pieterstr. 45-47, Middelburg, tel. (01180) 3192. Puin voor het weghalen. Ha vendorp, Vlissingen of tel. 3904, Middelburg. Vergeet niet om aan de boeke bon te denken als een leuk ge schenk. Extra gewaardeerd omdat het nooit dubbel is. „BOEKHANDEL 'T ZOEK LICHT", Nieuwe Burg 1416 verzorgt dit in een extra ge zellige verpakking. Lettertjes om te merken. Let tertjes, cijfers en namen. C. J. TILROE, Goes, Ganzepoortstr. 23, telefoon 5413. St.-Nicolaas is weer in aan tocht. En als U helemaal niets weet voor uw man, vriend of verloofde, geef hem dan een cadeaubon en hij kan iets naar eigen keuze bij ons uitzoeken. Fa. HACCOU, St.-Jacobsstraat 7, Vlissingen. S.G.A. LILLIPUT het ideale verstelbare plastic slipje voor celstof luiers. Wilt U een horloge kopen? Doe dat bij een vertrouwd adres, als U bij ons een merkhorloge koopt dan hebt U de juiste waarde voor uw geld. Zeer grote sortering. J. HENGST, Markt, Westkapelle. Overhemden, zeer goede kwa liteit en pasvorm. Tricotnylon en bel-o-fast popeline vanaf 14.95. Zilverzegels en bonnen van de P.Z.C. „RIPO", Graven straat 15a, Middelburg. Alle inlichtingen omtrent de Nederlandse Veren, voor Sexu ele Hervorming Gewest Zee land worden U verstrekt door het secretariaat Postb. 91 te Middelburg. Zoek een gezellig antiek bor relglaasje voor de feestdagen? Wij hebben ze in alle maien en prijzen (v.a. 1.25'). DE DOOF POT, Pottenmarkt 14, Middel burg. Grote collectie tinnen borden en vazen, geel en roodkoperen ketels, blauwe Chinese en Ja panse borden (v.a. 15.bij „DE DOOFPOT" in Middel burg. Een blik in de etalage zegt U genoeg. Geen namaak antiek in de DOOFPOT. Enkele bijzonder mooie ladenkastjes (wortelno ten en orgel gebogen). Op de „Doof'pottenmarkt in Middel burg. Een origineel geschenk voor 5 december? In „DE DOOFPOT" in Middelburg vindt U er vele, van 5.tot f 700.Dagelijks (ook 's avonds) geopend. Tel. 5168. Zoekt U een uitverkocht boek werk? Of boeken over een be paald onderwerp? Probeert U het eens bij Boekhandel VAN BENTHEM EN JUTTING, Lan ge Delft 64, Middelburg, tel. 01180—2630. Volgende week is het alweer St.-Nicolaas. Komt U vrijbl. eens kijken naar onze grote sort, oudheden en antiek, waar onder koperwerk, porselein, glaswerk enz. Er is vast wel iets leuks voor U bij. St.-Ja cobsstraat .17, Vlissingen. Te koop: 2 fonkelnieuwe auto- trische naaimachines in koffer, in koffer, 1 maal gebruikt op demonstratie, 298.15 jaar schriTt. gar. J. CIJSOUW, Zuid- straat 103, Westkapelle, tel. 287. Thans uit voorraad rubber wa terslangen. VERMAAT, Techn. Bur. Walcheren, St.-Pieterstr. 45-47, Middelburg, tel. (01180) 3192. Roomboterbabbelaars trom mels de 2 boerinnen in beken de zaken. Welkom geschenk; VAN DE VAATE, Vlissingen. Sleutels. Wij maken alles op sleutelgebied. Alle soorten ver krijgbaar. DE VRIES, Langevie- le 65, Middelburg. Nuttige geschenken Trevira dassen, wasbaar, kreukvrij. In doosje verpakt, vanaf 2.95; Luxe verpakking met bijpas send pochette, zeer mooie kwaliteit 6.95. Zilverzegels en P.Z.C.-bonnen. „RIPO", Gra venstraat 15a, Middelburg. Thans uit voorraad rubber olie slangen. VERMAAT, Techn. Bur. Walcheren, St.-Pieterstr. 45-47, Middelburg, tel. (01180) 3192. Bontmantels, kort en lang, reeds vanaf 2.p. w. of 5 p. mnd. Vraagt gratis fol der. Brieven letter K 18, bureau P.Z.C., Vlissingen. Voor uw St.-Nicolaas zeer grote sortering herenpolshorloges, vanaf 29.75. shockproof, 2 jaar gar. Vrijblijvend op zicht. J. CIJSOUW, Zuidstraat 3, West kapelle, tel. 287. Wij introduceren de jeugdboe kebon, een leuk geschenk om toch zelf te kunnen uitzoeken en kiezen in de jeugdboeken- afd. v. d. „BOEKHANDEL 'T ZOEKLICHT". Middelburg. Bovendien ook weer overal geldig. Reparatie kunstgebitten. In 1 uur kl. Spec, in gouden tanden f 17,50. „DENTI", gedipl. tand- techn. J. P. A. RöSSEL. Dagel. spr.uur 9-6 u. Zat. 9-3 uur, tel. 4533, Nieuwstr. 102 (bov. Bis- schoff), Vliss. Agenten: Vlas- markt 2, M'burg, Dijkstr. 54, Terneuzen. H.H. Pluimveehouders. Bestel vroegtijdig uw kuikens en jon ge hennen, alle gangbare ras sen. A. WEERING, Primula laan 7, Vlissingen. Tel. 01184— 4833. Voorheen A. Gideonse, Schroeweg 8, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 28