40 8 XWIJNGLAS 188 38 VAM GEZONDHEID MODERN GRATIS ZEGELSYSTEEM LAAT U EEN GULL SINT NICOLAAS ZIJN MARGARINE pakje 250 gram DOGGY BROCKS het nieuwe bros-knappende hondebrood! DOOR GLANZEND 82 met- 16 ct gratis zegelkorting 83 met 17 ct gratis zegelkorting 88 met 18 ct gratis zegelkorting Elke vrouw wil iets anders maar alles vindt U bijP. STEKETEE CAPUCIJNERS literblik kant-en klaar Gezouten VET SPEK 25. Gerookt VET SPEK 25»s™ POEDERKOFFIE KOFFIEMELK SNEEUWWAFELS MENTHOL °l"n CC: SULENT. DOGGY BROCKS... DE ENIGE KOMPLETE BROS BANKETSTAAF CHOCOLADE BEESTJES onct gratis gekooktehm* 8 is*»-» «SS! co in ct gratis BUTTERSCOTCH zakje TANDPASTA grote tube "7O ct gra,is AFWASMIDDEL r,S7°"e"d ALLE DAMES PULLOVER sportieve trui pullover met rolkraag geklede pullover. SINTERKLAAS PULLOVERS DE GOEDKOPE SIMON APPELMOES literblik "7 Q 1 £5 ct sratis BOTERHAMVLOKKEN zak Onze kleintjes V.,.J GRATIS 45-10% 45-10% 49-10% 11 11 1 200 STICHTING LEERLINGENSTELSEL ZEELAND Al argarine-voordeel! DONDERDAG 21 NOVEMBER 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 9 mé Badl,anddoe^enwxe zaKdoekjes 'n modern vest of pullover. 'n leuke pyjama asana vanaf Dylans, WALSTRA AT 55 - VLISSINGEN - TEL. 2119 ct gratis zegelkorting NU CAPUCIJNERS MET SPEK! iP? modern Stut Nholaatrtrsitaperiugtn met Kfii Fondantborstplaat 200 gram 49-10%) 3 Taaipoppen bij grote fles BEAUJOLAIS 350 ct - 10 Kruidnootjes 250 gram 45*10%) 3 Chocoladefiguren surprise 3 SCHOENLETTERS 100 mei 20 cl gratis zegelkorllng 6 Kikkers of muizen ijspepermunt en hoestpastilles nu met 20% korting. SINT NICOLAASVERSNAPERINGEN per stuk 62-10% 100 gram 52-109/0 ct gratis zegelkorting 50 gram ook de grote pot met 20% korting 1/2 Itr fles I\J£m met émm\J zegelkorting KOEKJE MET 10% 200 gram 68-10% 20% korting- De Spar opent de weg naar meer en gratis sparen! 64 met Geldig van 21 t/m 27 november met I \J zegelkorting snoepje -p. c, gra,js met \J zegelkorting i \J met I^T zegelkorting CQ 10 ct gratis v/w met I tL. zegelkorting Te koop luxe Austin, i.g.st., bj. *51; Opel Caravan '55 i.pr.st.; Jawa-motor 150; Zündapp bromfiets, zonder versnelling f 50; Union bromfiets m. ver snelling om op te knappen 25. F. WILLEBOOHDSE, tel. 01189 524, Vrouwenpolder. Te koop wegens omstandighe den i.g.st.z. Ford Consul. Br. lett. B 82, bur. P.Z.C., Vliss. Te koop Renault Dauphine '58. Zeer mooi. Automobielbedrijf „DE TOEKOMST" N.V., Seis- plein, Middelburg. Tel. 3220. Zoekt U een goede gebruikte auto? Steeds meer dan 30 stuks voorradig. In alle prijzen. Autoh. WOUTERSE, Violenstr. 60, tel. 5189, Goes. RUVLI accu's voor Fiat t 69.—-, Opel, V.W., Renault v.a. f 46, v.a. Vauxhall. Austin, Morris, Ford Anglia, Prefect f 70.—, Spuistr. 25. Vlissingen. tel. 2572. Te koop Volkswagen bestel. Zeer goed. Automobielbedrijf „DE TOEKOMST" N.V.. Seis- plein, Middelburg. Tel. 3220. Te koop personen- en bestel auto's. Inruil mogelijk. Lam- brechtstraat 17, Middelburg, telefoon 3029. Onderd. van Berini, Sachs, H.M.W., Avros, Solex, Victoria, J.L.O., Cyclestar, Zündapp, Kapt. Mob., Magneet, Mosquito. Abeelseweg 28, West-Souburg 6-9 uur. Te koop Volkswagen Lux '58. Zeer goed. Automobielbedrijf „DE TOEKOMST" N.V., Seis- plein, Middelburg. Tel. 3220. Te koop Renault 4, geheel ge reviseerd en gespoten, radio en kachel. Spec, prijs. F. VAN LOO. Penninghoeksingel 53 A, Middelburg. Te koop aangeboden Zephyr six, '57 i.g.st. Emmastraat 50, Vlissingen. Te koop diverse scooters, o.a. N.S.U., Jawa. Voor spotprijzen. Automobielbedrijf ,,DE TOE KOMST" N.V., Seisplein, Mid delburg. Tel. 3220. Te koop i.g.st.z. Renault 4. Koopje. Molenwal 26, Westka- pelle. Te koop Ford bestelwagen. 400 kg. Zeer mooi. Automobielbe drijf „DE TOEKOMST" N.V., Seispl., Middelburg. Tel. 3220. Voor DAF-vrachtwagens kost een RUVLI-accu f 159.—, DAF pers. w. Citroën C.V. 2 f 39. Simca f 74.Mercedes f 76. Spuistr. 25. Vlissingen. tel. 2572 AUTOVERHUUR Luxe V.W.-bus zonder chauf feur te huur. Taxi- en Garage bedrijf GEBR. BLANKER. Klein Vlaanderen 97, Middel burg. Telefoon 2865. ONTSPANNING Zaterdag 30 november a.s. Uit voering van de zangvereniging „Nut en Genoegen", in Amici- tia te Aagtekerke. Aanvang 7 uur. BIJEENKOMSTEN Leger des Heils. Middelburg. Hoogstraat 18. Vrijdagavond half acht openb. samenkomst o.l.v. alle off. van de Zeeuwse korpsen. Zeer afwiss. progr.l Half vijf jeugdbijeenk. Toegang vrij! Allen hartelijk welkom! KREDIETEN Krediet tot 4000,Voor aan schaf meubelen en woningtex tiel. Vraagt gratis folder. Dis crete behandeling en zeer lage aflossingen. Postbus 1083, Rot terdam. BLOEMEN - PLANTEN Grote sierkersen, gouden regen, clematis, brem, coteneaster, forsitia, ibes enz. VAN M2NSCH, Oude Koudekerkse- weg 44, Middelburg, tel. 3610. DIVERSEN Wist U dat bij FRANS WILLE- BOORDSE, Vrouwenpolder, een centrifuge 129,kost? Dames, laat nu uw schoenen verven in de laatste modekleur, p.p. f 4,50. Zwart verven: h. ƒ3,90, d. ƒ3,75, kind. 3.30. L. DE PAGTER, Walstraat 105, Vlissingen. Koopt nu uw St.-Nicolaas boe kengeschenk in zo'n exclusieve verpakking, die zonder extra kosten weer voor U door de BOEKHANDEL 'T ZOEK LICHT", Nieuwe Burg, Middel burg, wordt verzorgd. Iets aparts, geen overpakken meer. Voor al uw geschenken slaagt U zeker bij ons. Laat U vrijbl. voorlichten. Goud, zilver en horloges. Wed. D. LIEVENSE, L. Vorststr. 87, Goes. Tel. 7105. Nu echte Franse nylonhoedjes bij bontwerkerij KUYPER, K. Noordstr. 16, Middelburg. Te lefoon 4270. Gebruikte school- en studie boeken 2540 Vo korting. Le vering onder garantie. VAN DIJKS boekhuis. Kampen, postbus 23. Het bestuur van de roept sollicitanten op voor de functie van Vereist worden o.m. a. behoorlijke algemene ontwikkeling en enige kennis van administratie; b aanleg en interesse voor werk in de buitendienst; c. belangstelling voor de jeugdproblemen, ook op so ciaal-pedagogisch terrein; d. organisatievermogen en in staat zijn zelfstandig te werken. Salaris volgens rijksregeling, afhankelijk van leef tijd en vooropleiding, van ca. 560,tot ca. 1100,per maand, exclusief huurcompensatie en compensatie A.O.W. Geschreven brieven met uitvoerige inlichtingen binnen 14 dagen, te richten aan het bestuur, Axelsestraat 20 te Terneuzen. zijn dol op een mooie Voor de jongedames een of een moderne Voor moeder of oma een houdt er rekening mee en koopt de mooiste uit de grote collecties der speciaalzaken GOES - MIDDELBURG Met St.-Nicolaas zijn het klei ne geschenken die de vriend schap onderhouden. Bijv. een doos herenzakdoeken, Swan of Tip-top v.a. 1,75, manchet knopen van ƒ5,50ƒ1,65. Fa. HACCOU, St.-Jacobsstraat 7, Vlissingen. Nieuw Druck-ex. Bescherm- dopjes v. naaldhakken, geen beschadigde vloeren. Transpa rant, 3 maten, 1,25 p.p. L. DE PAGTER, Walstraat 105, Vliss. De moderne man scheert zich met Philishave, in 4 mod. v.a. 39,50. Radio Gebr. MEUR, Spuistraat 29, Vlissingen. tele foon 01184—3803—4265. Laat uw kappen opnieuw over trekken, U krijgt ze als nieuw terug. Repar. en overtrekken van al uw kappen. Radio TEM- ME, Lange Noordstraat 47-49, Middelburg. Voor perfecte radio- en t.v.- reparatie. Radio Gebr. MEUR, Spuistraat 29, Vlissingen, tele foon 01184—3803—4265. Voor reparaties en levering van elektromotoren en dyna mo's bij speciaal bedrijf op dit gebied ZEEUWS WIKKELBE- DRIJF. Spuistraat 29, Vlissin gen, telefoon 01184380342®5. Wij repareren alle merken naaimachines met garantie. M. v. d. KREEKE. tel. 6221. Goes, Lange Vorststraat 104. Wij moderniseren uw orgel of piano in elke gew. edele hout soort. Het is weer nieuw. HARTHOORN, 's-Heerenhoek. Tel. 01105—247. Spaar nu de gratis zegels! I met IV zegelkor De Spar geeft u 'n „GULDENS-SPAAR- GARANTIE": 1. altijd 10% korting gratis 2. Wekelijks 20% korting op de aanbie dingen 3. Snel en gratis sparen op meer dan 650 Spar-kwaliteitsartikelen 4. Zeker- 100% kwaliteit. V geen extra merkjes sparen of cadeaus betalen maar direct de zegels gratis! worden opgenomen cot een maximum van 8 regels. 30 cent pet regel met een minimum van 1,50. „Brieven bur. v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.e Middelburg. „KLEINTJES" vóór 9 uur v.m. opgegeven aan onze kantoren verschij nen in het volgende ochtendnummer Plaatsing uitsluitend btl vooruitbetaling „Kleintjes" kunnen ook worden opgegeven aan onze agenten en bezor gers TE KOOP Sint-Nicolaas- en zwarte Piet- pakken te koop. L. OUTER- MANS, Lange Delft 80, Middel burg, tel, 3597. Te koop een stierkalf. C. DOMMISSE, Westkoppelseweg 75. Zoutelande. Te koop gezuiverde pijlstaart- olie. JOH. VAN BELZEN, Noordstraat 49, Arnemuiden. Te koop modern bankstel, als nieuw, wegens overcompleet en meisjessportfiets. v. Steve- ninckstraat 8, Oost-Souburg. Te koop huisorgel, 13 registers, koopje. P. DE MEULMEES- TER, Schoolstraat 43, Arne muiden. Te koop grote babycommode. Tegen elk aannemelijk bod. Spuistraat 20, Vlissingen. Te koop t.v. 43 en 53 cm. De monstratie- en overjarige toe stellen. Met garantie. Violen straat 60. tel. 5189, Goes Te koop een vaarskalf P. KOP- PEJAN, Koudekerke. Te koop 160 oude en zeer oude munten van versch. nat. Br. lett. E 83, bur. P.Z.C., Vlissin gen Te koop kantelbed. kinderstoel, a.n. uittrektafel, weckflessen, naaimachine „Singer", tafels, stoelen, half en J/4 kastje, sta- pelledik., oude klokken, ant. stoelen, step. Tel. 3513, Vliss.- singel 34, Middelburg. Te koop mooie autostep met n. banden, geheel gerev. met duo of rem, zeer goed, in alle kleu ren. vanaf f 12,50. Oude kinder- rijwieltjes kunnen worden in geruild. Gortstraat. 58, M'burg. Te koop 2 schuifdeuren met ge. slepen glas. Havendijk 29, Mid delburg. Geeft een glanzend, gaaf gebit En daarbij: alles wat hij nodig heeft! Doggy Brocks is een komplete voeding met vlees, graanprodukten en 36 andere ingrediënten, waaronder vitaminen en mi neralen. Alles wat uw hond nodig heeft, plus een blijvend gaaf gebit, plus een extra glanzende vacht: dat alles geeft ■alléén bros-knappende Doggy Brocks. Metéén mee beginnenI SLECHTS 94 CT PER PAK Uw hond glènst van gezondheid! Door het nieuwe, verrijkte honae- brood Doggy Brocks. Komplete voeding met bijzondere kwaliteiten! Want in tegenstelling tot gewoon hondebrood is Doggy Brocks allereerst: bros-knappend. Daardoor „borstelt" uw hond al etend zijn tanden. Het resultaat is een glanzend wit, blijvend gaaf gebit! Geeft een diep-glanzende vacht Eveneens een welkom waardevol extra: poly-onverzadigde oliën. Deze zorgen voor een streelzachte, diep-glanzende vacht. Geef uw hond Doggy Brocks... En zie: zelfs als zijn vacht minder mooi is, verschijnt binnen drie weken die prachtige glans! KNAPPENDE HONDEVOEDING! QUAKER OATS N.V. - AFDELING EDIVO DIERENVOEDING - ROTTERDAM Te koop een geheel compleet drumstel merk „Lefima". Te bevr.: Rijnstraat 43, tel. 5053, Middelburg. Te koop prima Philips televisie 53 cm, mooi beeld. Geschikt v. Holl. en België. Radio TEMME, tel. 2557. Middelburg, t/o post kantoor. Te koop een werkpaard (4 j.) A. WATTEL. „Altijd Zorg". Oostkapelle. Te koop souvenirs. Wegens uit breiding van pension en plaats gebrek, hebben wij geen tijd voor onze souvenirs, 't meeste is Van Oudenaarde goed. gla zen, houtwerk, rtozettapopjes, blauw enz., t.e.a.b. Lange Noordstraat 47-49, telefoon 2557, Middelburg. Te koop kalfvaars, rek. 12 dec. C. JOZIASSE, tuinderij, Vlis singen. Tel. 01184—2046. Te koop prachtige Goese pop pen en grijze omslagdoek. Pas- poortstraat 11, Oost-Souburg. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd halfwas en slaehtkonijnen. C. 'E T,ATER, Noordweg 8, Serooskerke (W.L tel 01189--501. Te koop gevraagd, nette ge bruikte meubelen, ook antiek enz. VAN HALEN, Gravenstr 94. tel. 3976. Middelburg. TE HUUR GEVRAAGD Gevraagd stalling voor luxe personenauto. Liefst in bet cen trum van Vlissingen. C. DE LEUW, Walstraat 70, Vlissin gen. Tel. 4109. TE HUUR Verhuur van goedverzorgde gelegenheidskleding Speciaal zaak herenkleding VAN LIERE. L Delft 8689. Middelburg. WONINGEN GEVRAAGD Te Koop gevraagd kleine, goed onderhouden woning op Walch. BROUWER. Duivendrechtstraat 32, Vlissingen. TOERISME Naar de wintersport per vlieg tuig, trein of touringcar. Pro gramma's gratis verkrijgbaar bij het Reisbureau JOHN P. BEST Co.. Boul. de Ruyter 38. Vlissingen, tel. 2257. Eigen haard is goud waard. Reserveer reeds nu uw chalet of vakantiewoning in het bui tenland bij het Reisbureau JOHN P. BEST Co., Boul. de Ruyter 38, Vlissingen, tel. 2257. PERSONEEL Gevraagd werkster voor win kel. 1 morgen per week. Spui straat 6, Vlissingen. Gevraagd jonge mnl. of vrl. kracht voor hele of halve da gen. Automatiek WESTENDE, Pottenmarkt 6, Middelburg, tel. 3680. Mevr. DEN TOOM, Bermweg 7, Souburg. Tel. 362. Zoekt werk ster voor 1 2 morgens per week. BIEDT ZICH AAN Commissionair in land- en tuinbouwprodukten, zou gaarne voor firma of handelaar teelt agent worden voor het onder brengen van plantuitjes en zaaduien op contract. Br. no. 1205, bur. P.Z.C., Middelburg. Biedt zich aan een geroutineer de verkoopster, liefst een pret tige werkkring. Kan ook voor halve dagen. Br. letter A 81, bur. P.Z.C., Vlissingen. H.H. landbouwers! Voor het doorspuiten van uw drains uw adres: K. OELE, A 7, Arne muiden, telef. 011802126. Voor goed verzorgd stencil- werk, leuke tekeningen op stencH, schrijf- en typewerk is het juiste adres: Copieerinrich- ting „SERVICE", Nwe Vlissin- seweg 88, Middelburg, tel. 01180 —2969. Biedt zich aan. Iemand (30 j.) in het bezit van alle rijbew. Aanb. letter K 84, bur. P.Z.C., Vlissingen. Schoolgaand meisje, 16 j., zoekt werk voor de zaterdagen in Middelburg of omgeving. Br. nr 1216. bur P.Z.C., M'burg. Alle prijzen stijgen, behalve die van Bureau SERVICE. Nwe Vlissingseweg 88, Middelburg, tel 011802969. Laat dus uw stencil-, schrijf- en typewerk door ons bureau verzorgen. LESSEN Verpleegster worden? Onze cursus vangt aan begin januari 1964. Inlichtingen: Directrice Diaconessenhuis, Parklaan 95-a, Eindhoven. HUISDIEREN Te koop Duitse Herders, 6 w. oud, na 2 uur. Noordstraat 47, Vlissingen. RIJLESSEN 10 rijlessen 60 min. v. 85, in Simca's 1000 of DAF door erk. en gedipl. B.E.A.-instruct. Gratis geh. en gebr. Autorij school „ADRI HAMEETEMAN" Ravesteynplein 19, Vliss., tel. 3558. Adr. v. Middelburg: sig.- mag. J. D. KOETS, Segeersstr. 21, telefoon 4772. Voor al uw rijlessen naar auto rijschool „VAN ZWEEDEN", motor-, luxe wagens, vracht wagens en bus. U wordt thuis geh. en gebr. Erk. en gedipl. F.N.O.P. en V.A.M.O.R. Telef. 370, Domburg. Autorijschool 'T ZAND, lest uitsluitend met nieuw materi aal. Fiat 1300, Fiat 600, N.S.U. prinz. Scooterles met Heinkel 15*0. Adelaarstraat 68, tel. 3623, b.g.g. 2704, Middelburg. U kent mij toch? Autorijschool HENDERIKSE, instruct, m. ja renlange erv. Erk. en gedipl. F.N.O.P., Seissingel 72, Mid delburg, telefoon 3077. Leer goed en veilig autorijden bij auto- en motorrijschool PARENT, Vrijburgstr. 14. Sou burg, tel. 01183461. Erk. en gediplomeerd A.N.W.B. en F.N.O.P. Wij lessen nu ook met nwe Fiat 600. Erk. en gedipl. Rij school „ACTIEF", Nw. Vliss.- weg 236, Middelburg. Tel. 4942. Iedere vrijdag theorie. AUTO'S EN MOTOREN Te koop Ford vrachtwagen 1957 (5V2 tonner). Spotkoopje Auto- mobielbedr. „DE TOEKOMST" N.V., Seisplein. Middelburg. Tel. 3220 Wilt U uw wagen laten was sen. Bel dan 3558, Vlissingen. Te koop Goliath vrachtwagen. Zeer goed. Automobielbedrijf „DE TOEKOMST" N.V., Seis plein, Middelburg. Tel. 3220. RUVLI accu's 6v-ah 39.—. 6v-90 ah f 46 en 52.—, 12v-45 ah ƒ70, D/2 Jaar gar. Spec. Aecubedrijf „RUVLI", Spuistr. 25, Vlissingen, tel. 2572. Wenst U een nieuwe acci voor de laagste prijs? Kies dan een RUVLI. garantie IV2 1 Spec. Aecubedrijf „RUVLI", Spuistr 25. Vlissingen. tel 2572 Te koop of in ruil auto, merk De Soto, i.pr.st., met radio. Joz. Israëlslaan 88, Vlissingen Te koop Renault C 4, 1959. Zeer mooi. Automobielbedrijf „DE TOEKOMST" N.V.. Seis plein, Middelburg. Tel. 3220. Te koop Taunus 12 M '94 400; Chevrolet bestel '54 400: Au stin bestel '56 150; Hansa 1100 '59. Garage SOMMEIJER, tel. 223, Ovezande.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 9