Sint Aloysius won de belangrijke wedstrijd tegen Will van Zoelen Slotmotief: belangrijk element in damprobleem LEZERS SCHRIJVEN Tegen de regen is Sorry III leidt in de tweede klas CERTINA blue ribben Voorbeelden van Lere en Lente Uitslagen Zeeuwse iuniorenvoetbal RTINA ZESDE NEDERLAAG ZOU VOOR SWIFT FATAAL KUNNEN WORDEN HERSTEL VAN 'S-GRAVENPOLDER TEN KOSTE VAN VLISSINGEN HOEST? Geef uw soep de volle kracht van sappig, mager rundvlees: met Liebig! DE JAS VAN HET JAAR EEN REGEN- MODEJAS TWEEDE KLAS DERDE KLAS VIERDE KLAS geschenk? iets vuur ds fists! GELIJK SPEL IN LEIDEN GOED RESULTAAT Jan Derksen neemt afscheid van Antwerps publiek DE ZEEUWSE TAAL (VII) DE ZEEUWSE TAAL (VIII) ZEEUWSE TAFELTENNISCOMPETITIE ZEEUWSE DAMRUBR1EK Zaterdagvoetbal Afdelingsvoetbal „Zeelandia" hield tentoonstelling Zaterdag tegen Danaïden Zeeuwse damcompetitie Goes won tweemaal Persoonlijk verkoudheid? keelpijn? GROENE KRUIS HOESTBONBONS DONDERDAG 21 NOVEMBER 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT M I kreubhrrtlrHrna -inrl -fc« In de le klas van de Zeeuwse tafel- tenniscompetitie heeft Sint Aloy sius de belangrijke wedstrijd te gen Will van Zoelen in Middelburg met 6-4 gewonnen, waardoor de rol van Will van Zoelen voorlopig is uitgespeeld. Rinus Hofman bleef bij de Middelburgers ongeslagen en bracht zodoende tevens Jo Bo- gaert de eerste nederlaag toe. Ri nus Wondergem won verder van Jo Delforge. Invaller Wim Hui- bregtse - voor Bram van Gilst - verloor alle partijen. ONA, de kampioen van vorig jaar, is nog steeds van slag af. Nu werd van Sorry II verloren; Johan Aers en Han Poppe wonnen voor ONA elk eenmaal van de Hulster. ONA II en Wilno kregen met 9-1 klop van respectievelijk Will van Zoelen en St. Aloysius; voor ONA II won Carpentier en Van Gilst, bij Wilno won Verboven van R. van Water schoot. Zowel Sorry als St. Aloy sius bleven ongeslagen de leiding behouden; de Vlissingers hadden geen moeite met respectievelijk ONA II en Sint Aloysius II, 10-0 en 9-1. De stand is momenteel: St. Aloysius Sorry W. van Zoelen W. van Zoelen II ONA Sorry II Wilno St. Aloysius II ONA II Haringman 6 6 0 0 12 56— 4 H. van Bewaring 6 6 0 0 12 43—17 ONA III 6 5 0 1 lü 39—21 St. Alovsius IV 5 5 0 0 10 43— 7 Wilno II 5 3 0 2 6 21—29 VSV II 6 3 1 2 7 31—29 FZEM II 6 3 0 3 6 32—28 W. van Zoelen V 5 3 0 2 6 31—19 SSVV 5 2 1 2 5 20—30 PZEM III 6 3 0 3 6 31—29 W. van Zoelen IV 4 2 0 2 4 19—21 Sorry IV 6 3 0 3 6 31—29 Waco 5 2 0 3 4 23—27 ONA IV 6 2 0 4 4 27—33 Spirit n 4 0 2 2 2 17—23 NSM II 6 1 1 4 3 22—38 B. Smash II 5 0 1 4 1 16—34 Wilno III 5 1 0 4 2 13—37 B. Smash III 4 0 0 4 0 7—33 Big Smash IV 5 0 0 5 0 8—42 0 0 0 0 12 45—15 10 45— 5 30—20 27—23 11—19 14—26 10—30 9—31 9—31 Sorry III veroverde in de 2e klas de leiding door twee overwinningen, on der meer op concurrent PZEM (4 6), dat hiermee zijn eerste nederlaag moest incasseren. Merkelijn bleef bij Sorry m ongeslagen, Henk van Oos terhout (van de VC Vlissingen) won tweemaal voor de PZEM-ploeg. Sor ry III won voorts van Will van Zoe len III (64), waarbij Merkelijn A. van Sluijs klopte. St. Aloysius III en NSM bleven goed volgen; de Zeeuws-Vlaamse teams bonden bei den Spirit aan de zegekar. VSV zorg de echter nog voor een verrassing door St. Aloysius III met 64 te verslaan. Hier bleef Frans Dirven van VSV ongeslagen. Sorry III 4 3 1 0 7 24—16 PZEM 4 3 0 1 6 28—12 NSM 5 3 0 2 6 26—24 St. Aloysius III 5 3 0 2 6 25—25 VSV 4 2 1 1 5 23—17 W. van Zoelen III 4 1 0 3 2 18—22 Spirit 4 0 13 1 14—26 Big Smash 4 0 13 1 12—28 Advertentie) AUTOMATIC Haringman liet deze keer weten wie lijstaanvoerder van de 3e klas be hoort te zijn, want naaste concurrent ONA III werd met 82 verslagen. Ook PZEM II onderging hetzelfde lot, maar met de grootst mogelijke nederlaag. De PZEM-reserves deden met Waco echter hetzelfde: ook 10 0. Wilno II bleef goed volgen, middels een benauwde 6—4 zege op Big Smash II. De Biggekerkse teams staan in deze afdeling wel trooste loos onderaan, want ook Big Smash III zag zich geklopt en wel met 73 door de Vlissingse spoorwegmensen. Spirit II staat er eveneens minder rooskleurig voor, want ook tegen ONA m bleef de eerste overwinning uit (3—7). De stand is: In de 4e klas zette Huis van Bewaring zijn opmars voort: VSV II en NSM II werden hiervan het slachtoffer. NSM II hield echter tot het laatst stand (64). Ook Sint Aloysius IV bleef ongesla gen: NSM II werd in Sluiskil met 91 geklopt en VSV in Middelburg met 7 3, waardoor de Vitritemensen de kans op de 2e plaats voorlopig verspeelden. W- van Zoelen V verloor eveneens de aansluiting, want van VSV II en PZEM Hl werd met het kleinst mogelijke ver schil verloren. Ook hier staat een Big- Smashteam, het vierde, troosteloos on deraan; het kreeg met 91 van Sorry IV klop. De verdere uitslagen zijn: Wil no IIISorry IV 28, W. van Soelen V —ONA IV 64, Sorry IV—PZEM III 7—3, ONA IV—Wilno III 8—2. Advertentie (Red, L. Anderson) Het economische principe met een minimum aan middelen een maximum resultaat bereiken ligt veelal ten grondslag aan een geslaagd dampro bleem. De samensteller van een derge lijk probleem moet daarbij een aantal z.g. „scherpe regels" in acht nemen, b.v. de beginstelling moet volgens de spelre gels mogelijk zijn; de stelling moet on geveer gelijkwaardig zijn; elk stuk moet een functie hebben; figuranten zijn niet toegestaannevenoplossingen moeten worden vermeden; alles wat overbodig is dient te worden nagelaten. Het fraaiste van een goed probleem is wel de bewerking van een slotmotief, d.w.z. het uitkomen op een stand, die zonder verder te kunnen spelen, gewon nen is. Op één standaardmotief kunnen talloze problemen worden gebouwd. Het meest interessante in de problematiek is nu óf een nieuw slotmotief te vinden óf een nieuwe bewerking op een bestaand motief. Het componeren van een pro bleem is overigens een gave, die vele wedstrijddammers missen. Het Zeeuwse dammerswereldje kent in elk geval 2 problemistenwedstrijd- spelers van formaat: de Middelburger W. Lente en de Zeeuwse kampioen Joh. Lere uit Vlissingen. In een vo rige rubriek plaatsten wij een pro bleem van Lente, gebaseerd op het slotmotief: Zwart: dam op 46. Wit: schjjven op 41 en 37. Prompt ontvin gen wij van Lere speciaal voor deze rubriek een door hem op 20 oktober gecomponeerde versie op dit motief, opgedragen aan Lente. De diagramstand volgt hieronder: Op het diagonaal motief: Zwart dam op 46 en Wit dam op 5 plaatsen wij ook nog de volgende bijzonder fraaie bewerking; eveneens eerste publikatie voor de P.Z.C.-rubriek. Auteur: W. Lente. Voor de goede oplossing van dit 2-tal wordt evt. na loting een prijsje beschikbaar gesteld. Inzendingen binnen 2 weken aan: L. Anderson - Goes - Ko ninginneweg 30. In de landelijke competitie van het za terdagvoetbal komt slechts 1 Zeeuwse ploeg in het veld, namelijk Meeuwen In 4A, dat naar Good Luck moet en daar zeer waarschijnlijk een kleine nederlaag tegemoet gaat. In de Zeeuwse competi tie weer enkele belangrijke Ie klasduels: KapelleWolphaartsdijk en Kats Nieuwland. In 2A is Serooskerke Waarde het belangrijkste duel, in 2B BerenCol. Boys. Het volledige pro gramma luidt: Landelijk 3: AalburgWoudrichem; 4A: Good LuckMeeuwen; S.V.V. Gunners; ChrislandiaV.V.N. Zeeuws I: Bruse BoysA.Z.V.V. II; HoekWemeldinge; KapelleWol phaartsdijk; KatsNieuwland; Krab- bendijke IIMevo; Yerseke IIINieuw- dorp; 2A: Kloetinge IITern. Boys II; OostkapelleArnemuiden II; Seroos kerkeWaarde; VeereR.C.S. IV; We meldinge IIRillandia II; Zaamslag Middelburg VI; 2B: S.V.D.Brouwers haven II; BerenCol. Boys: W.I.K. Duiveland; S.K.N.W.K.Heinkenszand; KloetingeZeemeeuwen. 3A: Bevelan ders IIA.K.F.; Nieuwland IIVeere II; Vlissingen VIOostkapelle II; Wis- sekerke IIMeeuwen II; V.C.K. II Middelburg VII; Zeeland Sport VISe rooskerke II. 3B: A.K.F. IIHeinkens zand II; Nieuwdorp IIBeren II; Wol phaartsdijk IIKloetinge III; 's-Heer- HendrikskinderenBorssele II. 3C: A. Z.V.V. IIIZaamslag II; BorsseleKa pelle II; Rillandia IIITern. Boys III; Spui II—S.V.D. II; Waarde II—Hoek II. 3D: Cortgene IIWissekerke; Mevo li -Zwaluwen II; ZwaluwenBevelan ders. Walcheren en Noormannen gaan in de le klas van het Zeeuwse afdelingsvoet bal uitmaken wie de achtervolging van de koplopers Vogelwaarde en Jong Am- bon overigens al op behoorlijke af stand zal mogen voortzetten. We heb ben zo het idee, dat beide ploegen dat elkaar niet bijster gunnen; een punten verdeling dus. In de le klas B hebben de toonaangevende ploegen wel de bes te kansen op winst en dus op handha ving van de posities. Het programma luidt: JA: Vogelwaarde Domburg; Groede Sehoondijke: HoofdplaatRetranchement; Jong Am- bonPhilippine; WalcherenNoorman nen. 1B: DreischorHansw. Boys; Re- nesseKwadendamme; LuctorRobur; KruiningenPatrijzen. Res. I: Clinge II Luctor II; Zeeland Sport IIIBres- kens II; Biervliet IIGoes III; Vogel waarde IIVlissingen IV. 2A: Kruinin gen IIPatrijzen H; Middelburg IV Vlissingen V; Walcheren IIHansw. Boys II; VolhardingCortgene. 2B: Breskens inSteen II; Corn Boys III Aardenburg II; H.V.V. III—Sluiskil II; Ria—Terneuzen III. 2C: S.V.O.W.K.— Renesse II; Burgh IIBrouwershaven; ZonnemaireZierikzee III. 3A: Groede IISehoondijke II; Hoofdplaat IIRe tranchement II; Walcheren IIIZeelan- dia III; Domburg II—R.C.S. III. 3B: Luctor IIIRobur II; Kwadendamme II Yerseke II; Lewed. Boys IIMidd. Boys; Zeeland Sport VArendskerke; 3C: GraauwPhilippine n; Ria II IJzendijke II; Sehoondijke niClinge III. In het Zeeuwse juniorenvoetbal zijn het afgelopen weekeinde slechts enkele wed strijden gespeeld. De uitslagen daarvan zijn: groep A VI: Terneuzen A IHVV A I 21, Terneuzen A IIAxel A I 1— 6, Steen A ICorn Boys A I (C.B n.o.g.); groep B III: Middelburg B IV RCS B II 21; groep B V: Kwaden damme B IKloetinge B II 10; groep B IX: AZVV B I—Ria B I 2—1, Axel B ITern. Boys B I 31; groep B IX: AZW B I—Ria B I 2—1, Axel B I— Tern. Boys B I 31; groep B X: Axel B III— Corn Boys B II 0—0; groep B XI: Hontenisse B IVogelwaarde B I 11; groep B XII: Steen B IGraauw B I 2—0; groep B XIII: Hoofdplaat B I Biervliet B I 50, Sehoondijke B I IJzendijke B I 22; groep B XIV: Groe de B IAardenburg B II 3-4. (Advertentie) Modern, streng gebouwd horloge in technisch opzicht geniaal eenvoudig. Geroemd om zijn niet te evenaren betrouwbaarheid. GOES C. Harinck L. Vorststraat 35 MIDDELBURG Fa. N. Th. de Jong Zn., St. Pieterstraat 11 VLISSINGEN Fa. v. d. Hemel, Kleine Markt 9 J. de Voogd, Scheldestraat 15 TERNEUZEN Horlogerie Dingemanse, Axelsestraat 46 OOSTBURG J. v. d. Plassche, Burg. Erasmusstraat 4 Auteur: Joh. Lere. De Zuid- en Noordbevelandse konijnen en pluimeevereniging „Zeelandia" hield zaterdag zijn cluDtentoonstelling in het Dorpshuis te Wolphaartsdijk. De konij nen werden gekeurd door de heer B. Wermer te Delft, de kippen en sierdui- ven door de heer K. Langendoen te Oostvoorne. Ten gevolge van de myxa- matose waren vele konijnenfokkers ge dupeerd; het aantal inzendingen was minder groot dan anders. De voornaamste uitslagen waren: beste oude dieren: M. Dalebout, R. Moerman, M Verdonk en J. v. Iwaarden. Jonge dieren: Vlaamse reus (geel) M. Wage naar, C. Schrier en M. Schrier; Vlaamse reus (konijngrijs) M. Dalebout; Vlaamse reus (wit; J. H. van Strien, M. Ver donk en M. Kopmeis en R. Moerman; Franse hangoor: J. v. Iwaarden en C. Schijf; Hollander: W. Westveer; kam pioen witte Vlaamse reus van J. H. v. Strien; reserve-kampioen Pool van G. Kramer. Kippen: groot: Plymouth Rock comb. Harinck-Katsman; kriel: Neder landse sabelpoot W. Westveer; Holland se kriel J. de Roo; Barnevelders: P. A. Katsman; Twentse grijze: H. Kopmeis; Antwerpse baardkriel: A. P. Katsman; Wyandotte: J. de Roo; Plymouth Rock: P. van Sprang; kampioen kriel: Ply mouth Rock van P. van Sprang; reser ve-kampioen: groot Plymouth Rock van de combinatie Harinck-Katsman; sier- duiven: Norwich Kroppers: C. J. Capel- lo, R. van Loo en J. Efdé; Modina: J. Efdé; Duitse schoonheidspostduif: com binatie Harinck-Zweedijk; Trommelduif J. Efdé; IJsduif: J. Efdé; Vinkduif: J. Efdé; Neurenberger leeuwerik: J. Efdé; Nonduif: J. Efdé en D. Katsman, Wener tuimelaar: D. Katsman; Oudhollandse meeuw: J. Schrier en D. Katsman; kampioen Duitse schoonheidspostduif van de combinatie Harinck-Zweedijk; reserve-kampioen: Neurenberger Leeu werik van J. Efdé. Alléén Liebig tabletten zijn bereid uit sappig, mager rundvlees van AA kwaliteit - volgens het originele Liebig recept. Voor een heerlijke, goudgele vleesbouillon. Vol en krachtig, met peterselie en 9 andere geurige zomerkruiden. Tracteer uw gezin op extra krachtige soep: neem er een paar in huis! 35 ct per dubbel tablet. LIEBIG PRODUCTEN héérlijk voor de fijne keuken Swift is nu midden in het gedrang op de verkeerde helft van de le klas- KNKB-ranglijst terechtgekomen. Daar bevinden zich ploegen die elkaar in kracht nauwelijks iets ontlopen, en hoe wel nog meer dan de helft van de com petitie moet worden afgewerkt, gaan de punten kostbaar worden. Van groot belang wordt daarom de wed strijd, die Swift zaterdag a.s. speelt tegen Danaïden in Leiden. De Leidena- ren zijn thans hekkesluiter met slechts twee punten achterstand op Swift. Wil len de Middelburgers zich van de laatste plaats distantiëren, dan kunnen zij zich geen zesde nederlaag veroorloven. Op eigen vela hebben zij al met het enthou siasme van de Leidenaren kennisge maakt. Toen konden de oranjehemden het met moeite tot een gelijk spel bren gen. We geloven dat een gelijkspel nu een goed resultaat zal zijn in deze moei lijke uitwedstrijd. HKV 2 kan uitlopen op Vicus Oriëntus. De reserves zullen de dito's van Ons Eibernest niet onderschatten en de winst opstrijken; Vicus heeft een rustdag. Quick werkt zich omhoog door een klei ne overwinning op Fluks. Zuiderkwartier kan op eigen terrein goed uit de voeten. Sperwers gaat dus zonder winst naar Rotterdam terug. OCSR kan thuis re vanche nemen op Algemene voor de ne derlaag in Leiden op de eerste compe titiedag. Het programma luidt: DanaïdenSwift, Ons Eibernest 2HKV 2, QuickFluks, ZuiderkwartierSperwers, OSCR—Al gemene. De stand is: HKV 2 Vicus Oriëntus Sperwers Ons Eibernest 2 Zuiderkwartier Fluks OSCR Swift Quick Algemene Ijjanaïden 8 7 1 0 15 60—25 8 6 2 0 14 47—30 9 5 0 4 10 46—37 9 4 0 5 8 4544 9 3 2 4 8 3745 10 3 2 5 8 42—43 7 3 1 3 7 28—28 9 3 1 5 7 3842 7 3 0 4 6 38—40 9 3 0 6 6 35—54 9 2 1 6 5 37—65 Voor de competitie van de Zeeuwse dambond werden de volgende wedstrij den gespeeld, waarvan de uitslagen lui den: HOOFDKLAS Gespeeld te Middelburg tussen Middel burg en Aagtekerke: W. LenteJ. Blaas 11, M. F. de JongeF. Blaas 20, M. J. WalravenA. Willemse 1 1, J. L. Strooband srJ. J. Engelvaart 20, D. DavidseP. de Visser 11, G. OvertveldM. C. de Smit 20, N. van EenennaamS. Blaas 20, P. de Ruij- terF. Krijger 11, G. M. v. d. Voorde C. Jongepier 20, K. J. de Koeyer— A. Bosselaar 20. Deze wedstrijd werd gewonnen door Middelburg met 164. Gespeeld te 's-Gravenpolder tussen 's-Gravenpolder en Vlissingen: G. Blom Joh. Lere 20, Jan BlomC. van Rijswijk 02, A. KrijgerE. A. Schui- tema 02, F. HarthoornP. Goedbloed 20, L. BoogertL. Goedbloed 1—1, W. KrijgerO. Hellinga 0—2, A. Quakke- laarL. Goedbloed Johz. 20, J. Kesse- laarF. J. Pluijmers 1—1, H. Tramper J. C. Nijssen 20, D. HuissoonJoh. Luwema 11. 's-Gravenpolder is zijn in zinking te boven getuige de 119-zege op Vlissingen. Gespeeld te Goes tussen Goes en Sou burg: J. SinkeJ. van Eenennaam 02, C. van BiemenP. C. Allaart 1-1, H. J. MasselinkF. van Dixhoorn 20, C. de KlerkL. van Soelen 1—1, H. C. v. d. VreugdeC. M. van As 20, C. J. HollestelleJ. Sinke 20, J. SchotL. Leijnse 11, C. W. van DammeA. de Pagter 11, O. ScherpChr. Kats 20, F. P. den Hertog—P. de Wolff 2—0. Goes struikelde niet, en won met 146. Gespeeld te Vlissingen tussen Vlissin gen en Goes: Joh. LereR. Rijkse 20, C. van RijswijkJ. Sinke 1—1, E. A. SchuitemaL. Anderson 11, H. de VliegerC. J. Hollestelle 0—2, Joh. Lu wemaH. J. Masselink 02, L. Goed bloedC. de Klerk 11, O. Hellinga M. J. Jeremiasse 02, L. Goedbloed Johz.C. van Biemen 02, F. J. Pluij mersC. W. van Damme 1-1, J. C. NijssenO. Scherp 02. Goes zette zijn overwinningenreeks voort en won met 146. EERSTE KLAS Gespeeld te St.-Laurens tussen St.-Lau rens en Aagtekerke II: Louw Davidse L. Wattel 20, L. AdriaanseJ. Hou- mes 20, B. VerburgA. Francke 20, P. BrasserA. Maljers 02, P. de Kam S. de Visser 02, P. SinkeL. de Vis ser 20, Iz. WalravenL. van Eijzeren 20, B. v. d. BroekeChr. de Visser 11, J. van KeulenJ. Bosselaar 02. Bord 10 door beider overeenkomst re mise gegeven. Deze wedstrijd werd ge wonnen door St.-Laurens met 128 Gespeeld te St.-Maartensdijk tussen St.- Maartensdijk en Goes II. J. v. d. Reest J. Louwerse 02, C. MenheereW. Dek ker 02, J. van AkkerenL. Dekker 1—1, A. van AkkerenD. J. van Daa- len 02, P. PoldermanW. G. de Leeuw 02, J. H. van HouteJ. de Klerk 0—2, A. HeijboerH. C. Mulder 02, F. BoutA. Deurloo 02, P. Deurloo 20, J. A. van HoudtJ. Le- gemate 02. Goes II was hier wel op dreef, daar het wist te winnen met 17— 3. Gespeeld te Kapelle tussen Lammeren burg en D.O.S. (Vrederust): W. Heydra A. S. van Veen 02, A. de Buck J. H. Blank 02. P. van VlijmenH. Brouwer 02, A. FranckeA. Hollestel le 0—2, M. BooneC. Suurland 11, C. J. de LooffF. Openneer 11, I. Vinke L. D. Koldenhof 20, D. de BuckP. van Dalsum 02, J. Koppejan jr.D. de Vos 20, F. BrasserJ. Korevaar 20. Deze wedstrijd werd gewonnen door D.O.S. met 128. Gespeeld te Kapelle tussen Kapelle I en Souburg II. C. van Lieren.o.g. 20, L. AdriaanseJ. de Wolff 20, C. Sulsters L. van Dixhoorn 02, Iz. Op 't Hof M. Louws 20, H. v. d. VrieJ. Bras ser 11, A. v. d. SchraafP. Marijs 2- 0, Chr. KorstanjeR. Sijtsma 20, J. J. GansemanB. van Eenennaam 1-1. De borden 9 en 10 door beider overeen komst remise gegeven. De einduitslag van deze wedstrijd is 146 voor Ka pelle. De Nederlandse sprinter Jan Derksen zal op zaterdag 30 november tijdens de heropeningswedstrijden in het Antwerp se Sportpaleis afscheid nemen van het Belgische publiek. In die wedstrijd bindt hij voor de laatste maal de strijd aan met een aantal van zijn rivalen, onder andere De Backer, Gainard, Potzern- heim en Vannitsen. Voorts wordt die avond een honderd-kilometerwedstrijd achter grote motoren verreden met on der andere de Nederlanders Nop Koch en Hennie Marinus, wereldkampioen Leo Proost en een aantal andere West- europese stayers. Twee jonge en nog on bekende Belgen zetten de jaarlijkse armbandcompetitie in. De winnaar van hen zal het in een volgende wedstrijd moeten opnemen tegen de Nederlander Jaap Oudkerk. Voorts wordt een steden- wedstrijd Antwerpen-Keulen voor ama teurs verreden. Om het persoonlijk kampioenschap van Zeeland werden de hieronder vermelde partijen gespeeld, met het volgend resul taat: HOOFDKLAS Jan BlomC. van Rijswijk 02 en Joh. LereC. van Rijswijk 2—0. EERSTE KLAS H. de VliegerC. J. Hollestelle 02, Iz. Op 't HofO. Scherp 2—0, F. Grevin- faH. de Vlieger 2—0, O. ScherpH. e Vlieger 02. Advertentie helpen probaat en smaken heerlijkI Het stukje van Piet van Harn in de P.Z.C. van 18 november heeft mij als ge boren Zeeuw tot schrijven genoopt, want het eist zeer zeker een wederwoord. Tot mijn spijt las ik het stukje van mijnheer Lefevre niet, evenmin wil ik pleiten voor het onderwijs van Zeeuws op de scholen, maar zoals Piet van Harn (mag ik verder Piet zeggen?) het voorstelt is overdreven naar de an dere kant. „Typische Zeeuwen zijn dwars en zij willen een kwar zijn in een gave plank", aldus Piet. Wanneer men werkelijk de moeite heeft genomen de Zeeuwse mens te bestude ren dan is één ding zeker, dat de Zeeu wen slechts in bepaalde gevallen, maar dan ook op werkelijk belangrijke pun ten dwars kunnen zijn. Ten opzichte van de andere Nederlanders is hij beslist meer plooibaar. Lees ook eens „Zeeuw se reflexen" van J. C. van Schagen. Waarom zou een Zeeuw in taal geen Zeeuw en Nederlander tegelijk kunnen zijn. heeft dit dan ooit tot werkelijke moeilijkheden geleid, ik heb ze zelf nooit ondervonden integendeel! Ik citeer Piet verder: „Zullen de Zeeu wen er misschien voordeel van hebben? Zullen we er op welk vlak van profi teren? Nee want we moeten er hoe lan ger hoe meer vanaf". Dit doet bij mij de deur dicht, nu wordt de Zeeuwse taal op een vlak geplaatst waarop helaas sommige toeristenartike len staan zoals prullerige souvenirs of boerenmeisjes bij de Breskense baot „foto please". Moet dan alles economisch verantwoord zijn of ingesteld worden ter wille van onze portemonnee. Is het leven van el ke dag toch al niet zakelijk genoeg? Moeten we dan een stuk leven, een taal zo boeiend als het Zeeuws kwijt zien te raken? Spreek Zeeuws met de Zeeuwen en Ne derlands met de Nederlanders, is zeer goed mogelijk. Of is het Nederlands zo boeiend of misschien goed te begrijpen? Mag ik misschien een stukje Nederlands uit de P.Z.C. van een dezer dagen tus senvoegen? Zou de gemiddelde Neder lander deze taal verstaan? Voorts zal binnen het kabinet spoe dig overleg worden gepleegd over voorstellen inzake een generieke on- verbindendverklaring van bepaalde exclusiefverkeersregelingen en prijs- en kortingsdiscriminatieregelingen. Neen, geef me dan nog maar liever Zeeuws. Waarom moeten we later als we een behoorlijke positie in de maatschappij willen innemen overschakelen? Er is helemaal geen sprake van over schakelen. Het Nederlands wordt vanaf de eerste klas van de lagere school on derwezen en aan degenen die later een behoorlijke positie gaan innemen, ruim voldoende om „buten Zeeland goed uut de voete kunnen" en wat dat taeltje van julder angaet Piet dat mag ik ook bie- zonder graeg oore". Hoek van Holland R. Joosse. Met bevreemding las ik het stukje van Piet van Harn uit Terneuzen, in het blad van maandag 18 dezer, betreffende onze Zeeuwsche taal. Uit dit schrijven concludeer ik ten eerste al dat hij wel eens de kwar kon zijn in de Zeeuwse plank. Als ik naga hoevele brieven, briefkaarten en kaartjes ik mocht ont vangen als evenzo vele sympathiebetui gingen voor ons streven, zo af en toe eens een stukje proza in het Zeeuws in de krant te mogen plaatsen dan durf ik Van Harn een buitenbeentje te noemen, sterker nog, iemand die zich voor zijn Zeeuwse afkomst schijnt te schamen. Ik geloof namelijk niet dat hij zich buiten zijn woonplaats in de Zeeuw se taal zal uitdrukken. Uit verschil lende provincies ontving ik brieven, waaruit grote genegenheid blijkt voor onze mooie Zeeuwse taal. Een mevrouw, abonnee, uit Hoek van Holland schreef: „Ofschoon geen Zeeuwse van afkomst (wel in Zeeland enige jaren gewoond) leef ik wanneer ik die mooie taal hoor spreken". Het bekende bordje met het opschrift: De Zeeuwse Taele, is de mooi ste Taele van aolemaele, hangt in haar woonkamer en heeft daar een ereplaats. En zo waren er talrijke oud-Zeeuwen die mij berichtten in die geest. Met een ding zijn we het wel eens met de heer Van Harn. Hij schrijft: „Laten we het er maar op hou len: Jong geleerd, oud gedaan. Juist, meneer Van Harn, dat is juist wat we bedoelen met onze actie. Laten we de taal, die we jong geleerd hebben in ere houden, en zoveel moge lijk Zeeuws blijven spreken. Een kennis van mij, diep in de zestig, academisch gevormd en een vooraanstaande positie in de maatschappij innemend, spreekt bii zijn verblijf ten onzent nog geen woord „Hollandsin tegenstelling met een „windbuil" die een half jaar van huis, plotseling zijn schone moedertaal verge ten schijnt te zijn, en tot verbazing van zijn huisgenoten en familie volop „groos" praatte. Zoiets zou je van Van Harn ook kunnen verwachten. We kennen dit soort wel. i Oosterland L. A. Oapeile. 'M. Gekontroleerd »oorgc»tlifC*en vamenvtcUing in vele prijsklassen HET IS ALLEEN TERLENKA MET HET TERLENKA ETIKET PUBLIKATIE VAN A K.U. ARNHEM van bijna het héle jaar, want Terlenka is licht bij zwaar weer, warm in de wind. Terlenka kan tegen liters water, tegen lang zitten, rijden, opgevouwen zijn. Terlenka blijft onberispelijk, zorgeloos correct - is regen- en modejas tegelijk (Advertentie)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 13