®Silt FRIESCHE VLAG GOUDBAND draion GESCHENKEN voor het lékkerste kopje koffie DEN BOER Veer uw OGEN COMPLEET verstopping IIUCKLEYC JAPONNEN ...en dohyfral MÉÜ GEKKEN kunstgebit vast De moesiers „Zeer Sterken" Grote St.-Nicolaasprijsvraag in GOES. smaak kopie: koffie zet, Mevrouw, GOUDBAND heeriijke ko mt koffiemelk gebruikt. scheut Meer aroma zo smaakt Uw lekker voller maar koffiemelk smaak geuriger! weinig voordelig T EF 561ste STAATSLOTERIJ 4e klas 3e lijs!" HOEDEN, PETTEN, SJAALS, DASSEN, ZAKDOEKEN, SOKKEN, MANCHETKNOPEN, PULLOVERS, OVERHEMDEN GRAND - GOES. TEL. 5165 FATALE VERHOUDING SPIONNEN SLAAN TOE. ILUXOR - VLISSINGEN DAMON EN PYTHIAS DE JACHT OP DE VERBORGEN GOUDSCHAT. CITY - MIDDELBURG VLAMMENDE JAREN ELECTRO - MIDDELBURG DE GROTE ONTSNAPPING de winter door met vitaminen ALHAMBRA VLISSINGEN. TEL. 2260 KLEINEPIER AFWEZIG ;.K-a 1 S?:Ji - at-:::". r v-H:-.,:: /- -v. -: ::ri\;;;::;::Y.—:=v xX;; ;i r. - J. i. ïll IVIllLi. u de koffie X .x V®*-' VASTE MEIKBESTANDDEIEN d/w.z. méér voedzame opbp.uwstóffér> wïfér u:niet dik van'wordt en'-. x zu'jmg in1 hit géb'ruik dank' zij"dé hoge concentratie. P3£8?^ ■';v.-n,,^vrr; Voor el k jeziivde juiste flesgrcctte Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve va der en en behuwdvader BART VAN KLEUNEN, weduwnaar van Dina Looknmn, in de ouderdom van bijna 92 jaar. M. Spruit- van Kleunen. A. Spruit. Kattendijke, 19 november 1963. De begrafenis zal plaatshebben op zater dag 23 november om 2 uur. Heden overleed, plotse ling, in het ziekenhuis te Oostburg, mijn ge liefde man DANIEL LA GASSE, in de ouderdom van ruim 75 jaar. Uit aller naam, E. A. la Gasse- Louret en familie. Cadzand, 20 november 1963. Scheldestraat 9. De begrafenis zal plaatshebben op vrij dag 22 november a.s. om 3 uur te Cadzand. Heden overleed te Rot terdam, tot onze diepe droefheid, onze lieve zuster, schoonzuster en tante CORNELIA LOUWERSE- BOSSCHAART, in de ouderdom van 71 jaar. Souburg: M. Stroo- Bosschaart J. Stroo C. Kloosterman- Stroo J. Kloosterman Sjaak en Gerda. Souburg, 18 nov. 1963. Ritthemsestraat 6. Mevr. J. van den Berg. Badhuisstr. 35, Vlissingen. Voor de zeer vele blijken van belangstelling bij onze 25-jarige echtvereniging be tuigen wij, mede namens Wim, onze hartelijke dank. J. Kaljouw A. J. Kaljouw- Dekker Grijpskerke, nov. 1963. Burg. Bouwmanstraat 15. Daar het ons niet mogelijk is door het grote meeleven met onze gouden bruiloft een ieder persoonlijk te be richten, willen wij langs deze weg allen hartelijk danken voor de goede wen sen, vele bloemen, fruit en andere geschenken, waar door deze dag een onverge telijke geworden is. SUMMUM AAN SLA AP GENOT: DID AS 'DRALON' DEKENSDIDAS HET MERK VOOR 150 JAAR SPECIAAL-ERVARING. 'DRALON' DE MODERNE TEXTIEL- VEZEL, VLINDERLICHT, PERZIKZACHT, GEZOND-WARM; ZO GEWASSEN, ZO DROOG! STEL l>E HOOGSTE EISEN: VRAAG NAAR DIDAS 'DRALON' DEKENS! CONTACTLENZEN ZEISSGLAZEN ORMA 1000 GLAZEN Ziekenfondsleverancier St.-Jacobsstr 14, Vlissingen bij apothekers en drogisten BRILMONTUREN BRILETUIS LEESGLAZEN BAROMETERS KOMPASSEN THERMOMETERS MICROSCOPEN LEESGLAZEN LOEPJES KIJKERS CUR VIMETERS REGENMETERS 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 21 NOVEMBER 1063 "The Man From the Diners' Club" 7 en 9 uui. i I Alle leeftijden. Op vrijdag 22 novem ber 1963 zal D.V. onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder, HELENA BOUWENS- SMIT, de gezegende ouder dom van 95 jaar mo gen bereiken. Haar dankbare kin deren, klein- en achterkleinkinderen. Rilland, Hoofdweg 28. axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Heden overleed plotse ling, onze geliefde man en vader, JANUS BRANDT, op de leeftijd van 70 jaar. Wilhelminadorp M. Brandt-de Jonge. Amsterdam: J. Brandt. L. Brandt-Meynen. Wilhelminadorp, 19 november 1963. Van de Boschstraat 23. De begrafenis vindt plaats vanuit het Wil- helminahuis op vrijdag 22 november om 12 uur te Wilhelminadorp. HOGE PRIJZEN 10.000 11798 f 2000 13784 1500 17510 1000 11293 18311 20144 20160, ƒ400 1132 16318 18768 19462 21592 200 1163 2542 2600 2870 3291 3538 4026 5013 6011 6036 6098 6268 8337 9744 10500 12241 12756 12836 13907 14148 14197 14296 14870 15215 15665 15878 17381 17416 17984 18716 20740 20755 21253 21375 21521 PRIJZEN VAN 80.— 1023 136 228 289 335 350 375 380 388 494 12013 090 217 328 334 365 480 581 775 920 584 956 965 977 2043 066 100 120 225 373 666 684 694 853 13194 215 315 369 625 857 896 966 8S2 14018 266 282 305 322 548 573 655 669 748 8105 226 297 348 368 397 436 461 475 680 817 830 851 957 742 817 821 15034 224 245 262 271 275 312 369 571 744 40S5 101 146 160 295 403 432 543 792 986 951 9S1 5102 122 162 224 421 462 513 549 615 699 16052 117 173 386 766 973 780 924 17057 090 131 141 167 336 354 521 570 697 6025 156 271 312 337 369 444 877 972 758 783 890 7135 236 313 440 457 632 657 759 807 859 18089 222 277 349 405 425 444 487 736 757 876 891 968 778 882 930 940 8012 287 346 526 659 827 S53 976 19032 104 171 229 294 318 323 400 437 440 9222 233 251 329 388 410 442 479 566 665 519 646 746 834 884 886 888 677 698 703 761 842 848 868 948 20027 029 079 116 194 203 246 260 301 420 10002 046 136 150 227 286 293 334 346 459 472 555 563 618 657 683 924 942 616 656 663 670 724 738 861 21060 099 178 216 307 367 394 519 650 693 11120 126 149 276 458 9 S3 796 842 906 NIETEN 4020 036 394 528 667 760 880 883 2006 068 221 229 418 419 657 712 869 891 3025 202 386 464 706 717 926 942 4113 115 473 479 763 785 «002 065 344 346 565 641 861 872 «039 061 303 319 522 526 724 754 916 926 15077 138 418 437 719 770 8015 041 194 204 452 464 672 707 887 929 «041 056 268 315 454 508 856 874 10058 071 153 158 371 453 597 608 809 815 U001 052 189 200 040 151 536 53S 764 788 884 906 072 125 242 256 428 490 722 724 905 931 208 225 498 501 720 725 973 998 225 251 542 568 873 878 091 185 362 392 681 697 882 S98 116 130 324 344 546 556 807 834 176 181 232 572 593 608 789 796 799 911 918 948 127 133 139 276 283 302 495 520 558 728 807 812 958 994 261 283 296 510 511 554 739 743 768 277 341 354 578 592 612 915 929 931 219 242 251 434 439 457 732 733 761 913 919 967 139 16S 185 393 408 453 567 568 577 838 849 886 193 216 233 441 476 486 773 909 921 059 077 089 244 288 324 471 4S6 582 746 749 791 955 956 065 075 081 354 367 382 542 565 571 888 896 950 089 127 131 213 221 224 467 511 519 635 636 655 830 875 905 054 055 061 230 297 326 237 269 508 537 938 946 095 128 330 345 587 613 799 825 092 110 396 403 741 760 951 965 133 145 298 309 523 525 703 770 933 062 069 364 368 243 609 851 970 142 320 606 835 298 59S S27 358 651 932 276 465 779 968 229 455 633 901 343 577 988 129 355 622 847 232 414 763 997 146 320 569 776 101 373 354 389 621 648 866 872 976 145 184 324 357 612 637 846 860 334 339 646 689 858 897 369 452 662 704 944 950 317 320 507 562 802 849 974 238 264 468 471 680 711 907 912 361 400 598 709 135 172 371 438 626 657 852 873 250 259 428 448 770 781 149 151 331 354 586 589 799 803 156 185 447 527 544 576 803 864 12002 019 182 207 577 595 911 953 13001 025 218 227 510 532 685 703 14046 050 213 217 440 483 802 812 15009 026 434 437 690 735 937 948 16009 010 174 181 361 380 596 644 S43 878 17018 023 266 294 615 628 859 876 18005 084 429 482 "787 798 957 19002 026 490 501 679 691 909 935 20020 034 452 500 729 777 918 934 21006 028 211 254 515 571 791 814 607 661 903 904 062 070 322 329 625 628 956 029 043 255 257 551 563 738 815 105 158 234 309 509 529 873 908 118 190 471 511 736 763 966 972 012 058 192 195 407 415 654 679 890 905 060 065 303 316 673 681 894 898 123 175 485 536 801 822 678 688 731 743 747 788 915 924 966 981 076 081 097 105 113 164 395 428 450 460 509 563 660 682 695 726 892 908 085 086 266 274 570 580 821 882 163 165 334 339 582 642 919 936 223 235 545 561 767 781 980 989 070 073 225 228 425 548 684 729 911 917 076 096 376 391 695 746 911 915 196 228 562 567 848 861 119 141 391 461 590 612 909 967 168 180 344 371 649 651 974 980 237 317 565 596 793 820 094 115 237 242 555 572 787 829 930 955 169 214 498 517 761 800 934 944 253 255 670 671 864 865 196 208 469 498 661 680 976 992 202 203 398 426 756 758 15000 340 345 606 661 881 917 129 130 258 347 585 595 840 842 245 251 605 614 804 834 959 995 309 341 702 767 880 947 092 198 252 561 576 591 698 709 720 942 115 122 262 533 570 573 784 793 811 990 035 064 068 421 438 442 599 606 614 830 869 882 297 324 406 438 485 592 595 605 641 671 795 837 838 861 892 294 299 330 395 436 582 652 666 694 717 812 839 874 898 911 097 098 162 194 198 462 475 482 497 507 633 664 676 714 731 910 916 924 995 996 Zie onze etalages. Lange Vorststraat 57 en 63. Vrijdag 8 uur, zaterdag en zondag 7 en 9 uur, Claudine Depuis en Jean Danet in met Johnny Holliday in een film door en over de hedendaagse jeugd. - 18 jaar. Zondagmiddag 3 uur de sterke spionagefilm 14 jaar. Vrijdag 8 uur, zaterdag 7 en 9 uur. zondag 3 en 8 uur met Guy Williams en Don Burnett. DAMON en PYTHIAS beiden vechtend met duivelse moed. - 14 jaar. Zondagmiddag 3 uur Twee waaghalzen in een spel vol list en spanning. 14 jaar. Zaterdag 8 uur, zondag 2.30 en 8 uur, een Russische oorlogsfilm in Cinemascope, kleuren en grote Inscenering 14 jaar. Vrijdag 7.30 uur, zaterdag 7 en 9.15 uur, zondag 3.30 en 7.30 uur: Aldo Ray - Heather Sears Vier desperado's hielden een stad in hun greep. 14 jaar. COLUMBIA ÏMTERNATIONAL i presenteert NAAR OPTICIEN 10 VITAMINEN 12 MINERALEN NU:VOORDELlGE GEZINSFLACON met 200 dragees 6.30 Vrijdag, 8 uur; zaterdag en zondag, Voor de vele blijken van belangstelling bij onze 25- jarige echtvereniging ont vangen zeggen wij, mede namens onze kinderen, har telijk dank. A. Hulbregtse M. Huibregtse- Jongepier Westkapelle, nov. 1963. Koestraat 46. JOSEPH WILHELM VAN DEN BERG, betuigen wij onze oprechte dank. moeite afkomen van Zó kunt u deze lastige en on gezonde kwaal op eenvoudige wijze kwijtraken: Neem eerst een week elke avond twee CARTERS pilletjes - 2e week elke avond één - 3e weekom de andere avond één. Daarna niets meer. Want CARTERS pilletjes zorgen voor de galtoevoer die nodig is om het voedsel beter te verteren en de darmen te ontlasten; ze maken boven dien dat de ingewanden daar na op eigen kracht regelma tig blijven werken. Zó helpen CARTERS pilletjes u van hardlijvigheid af. u is een ander mens. Per flacon f 1.45. JVoor de vele blijken van langstelling ondervonden, na het overlijden van onze lieve man, vader en opa Duizenden guldens aan prijzen. Vraag voor deze prijsvraag het vragenformulier bij de deelnemende winkeliers. Kenbaar aan het speciale raambiljet. J. J. Boone J. Boone-de Hamer. Arnemuiden, nov. 1963. arts. van de van vrijdag 22 nov. tot zaterdag 30 nov. Praktijk gaat gewoon door. VOGELKWEKERS. Zaterdag 23 nov. a.s. koopt fa. Corstens - Verschuren, Helmond, kanaries en be taalt voor mannen alle kleu ren 9,Groene 7,50. Popjes 2,Putter-bas- taarden 10,p. st. Ze bravinkjes, alle kl., 3, p. p. Losse mannetjes 0,75 p. st. Vogels brengen: Hulst: tussen 9-10 uur, café „De Ster", Overdamstraat. Axel: tussen 10.30-11.30 uur café Benelux, Nieuwedijk 2. Oostburg: tussen 12-1 uur, café de Windt, Zuidzandse- straat 7. Vlissingen: tussen 22.30 uur, café „De Witte Bal lons", Bellamypark 7. Goes: tussen 3-4 uur, café „Slot Ostende", Singelstr. 5. U kunt nu zonder Haal direct Buckley's Kinder hoestsiroop. Het smaakt aan genaam, de kinderen nemen het graag. Het geeft direct ver lichting. De prikkeling ver dwijnt, het slijm lost op, de ademhaling wordt weer vrij. Bovendien bevat het Vitamine C, dat de weerstand versterkt en het gehele gestel ten goede komt. Zorg dat u dit unieke hoestmiddel altijd in huis hebt! |B KINDERHOESTSIROOP |J Bij apothekers en drogisten van vandaag.m. Zij gaven hun kinderen de extra veerkracht en energie mee, met de dagelijkse dosis Sanatogen - het uniek zenuwsterkend tonicum. Sanatogen geeft de zenuwen weer nieuwe en ook extra kracht en weerstandsvermo gen. En naarmate die zenuwen daardoor de bewogenheden van het leven heter opvangen, gedijt eigenlijk het hele gestel en doorstaat zo de spanningen die op ons afkomen en ons anders met de jaren ontijdig slopen... Nu nog gaan heel vele „Zeer Sterken" prettig en gezond door het leven, die de met de paplepel ingekregen leefregel van: „Sanatogen alle-dag", nooit hebben losgelaten. En die, vanzelfsprekend, óók op kinderen en kleinkinderen toepassen. Toen met de drang naar vitaminevoeding deze meer en meer in zwang kwam, lag het voor de hand, dat Sanatogen daar op aangepast en vervolmaakt werd. Zo hebt U dus aan Sanatogen een zenuwbouwende voeding, waarbij het overige gestel ook aan vitaminen het zijne krijgt. Lange Delft 72-74 Middelburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 10