ZOMER WARMTE IN DE WINTER MET SHELL haard o I CO-OP wis m Nog Steeds Uw dealer KEES HUIJBREGTS R00VERS Voor uw OGEN ScbrótHe Ft BLOUSES ROKKEN gesloten J. A. Pieters, M0DE- 0RIENTATIE NSU PRINZ Wegens VAKANTIE zijn wij gesloten I. MINDERHOUD CO OP LAAT U DELEN IN DE WELVAART NIEUWS uit het CO-OP kraampje en per fles van 1000 gr. toch maar het 90 miljoenste scheutje GEZELLIG KIJKEN EN NIETS KOPEN STANDAARD of LUXE PRINZ bij NSU zijn beide royaal uitgerust en bieden U méér waarde voor Uw geld dan welk ander automerk DUS GOEDE SERVICE REGENKLEDING GRATIS WEEKENDKOEKEN De 25 jarige Mevrouw J. Duyn- Verkerk, RoemerVisscherstraat 120, Haarlem CO-OP garandeert kwaliteit ioa W. J. du Fossé, AFWEZIG CITY - MIDDELBURG - Tel. 2281 GRAND - GOES - Tel. 5165 ALHAMBRA - VLISSINGEN Telefoon 2260 enige leerling-stiksters, LUXOR VLISSINGEN ELECTRO - MIDDELBURG LIEFDE IN DE ARENA SAMWANAMAKER BRAD DEXTER GUY ROLFE PERRY LOPEZ en CHRISTINE KAUFMANN ...EN DEN BOER LEVERT UW DRUKWERK U kunt uw artikelen presenteren door geregeld te adverteren VAKANTIE 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1963 CA 63-37 A van maandag 16 t.m. donderdag 26 september. WESTKAPELLE Zuidstraat 66 Telefoon (01187) 284. Thans uit voorraad leverbaar. Wij komen gaarne langs voor een proefrit. Vraag folders. auto- en motorbedrijf Blauwedijk 47, Middelburg, telefoon 2155. Wij hebben monteurs met NSU-fabrieksopieiding, een grote voorraad onderdelen en speciaal gereedschap, L. Delft 31 - Middelburg NAAR OPTICIEN CONTACTLENZEN ZEISSGLAZEN ORMA 1000 GLAZEN Ziekenfondsleverancier St.-Jacobsstr 14, VUssingen UNITED ARTISTS NOVA FILM; Ondertrouwd: JOHANNES JAN EERLAND en ANNA JACOBA DE VOOGD Huwelijksvoltrekking op 27 september om 2 uur. Kerkelijke huwelijksinzege ning om 2.30 uur in de her vormde kerk 't Zand, door de weleerwaarde heer ds. H. A. van Herwaarden. Middelburg, Schoorsteenvegerssingel 40 Oosterscheldestraat 189. Receptie van 4.45 tot 6 uur in het Ver.gebouw, Kerk steeg, 't Zand. Heden is na een kort stondige ziekte van ons heengegaan, onze lie ve man, vader, be huwd- en grootvader WILLEM PRINSE, op de leeftijd van 72 jaar. Vlissingen: J. M. Prinse van Toren Amsterdam: J. Louwerse- Prinse B. J. Louwerse Rotterdam: F. Prinse L. J. Prinse van Schaik Hilversum: J. Prinse M. Prinse-Ovaa Vlissingen: J. Haarbosch-Prinse C. Haarbosch A. J. Prinse J. Prinse-Theune P. Antheunisse- Prinse P. L. Antheunisse En kleinkinderen Vlissingen, 10 september 1963, Verk. Quakk.str. 15. De teraardebestelling zal plaatshebben op zaterdag 14 september a.s. Vertrek Verkuyl Quakkelaarstr. 15 des voormiddags 11.00 uur. Enige, algemene kennisgeving. Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve, zorgzame moeder, be huwd-, groot- en over grootmoeder PIETERNELLA JOHANNA KOOLWIJK, weduwe van Arend Laport, in de ouderdom van 88 jaar. P. Laport S. Laport-de Waard A. Laport S. Laport-Post C. B. Laport N. W. Laport-Oranje J. Laport A. H. Laport-Jacobs Klein- en achter kleinkinderen Vlissingen, 10 september 1963, P. Krugerstraat 319. Prijzen geldig t/m 18 september int Kom deze week keuren in 't gezellige keur-kraampje van CO-OPI Er zitten 12 van die kostelijke, kloeke koeken in een pak van... 55 centl begon eind februari enthousiast CO-OP obligatiezegels te spa ren. Ze zegt: „le merkt niet dat je spaart. Het gaat zo gemakkelijk, want je moet toch in de winkel zijn. Het be drag dat je voor de zegels meer moet be talen valt niet op en intussen wordt het boekje maar. voller en voller. Natuurlijk neem ik als het boekje vol is een obligatie en dan ga ik direct voor een nieuwe sparen. Het is zo'n veilig gevoel wat achter de hand te hebben en... 7% rente is ook niet misi" Denkt u niet de beste kwaliteit te krijgen voor de prijs die u betaalt, dan ontvangt u onmiddellijk uw geld terug. ZWARE CO-OP REPEN diverse smaken 5 voor BOERENMETWORST 100 gram CO-OP. GLORIAJAM ZES SMAKEN (aardbeien, kersen en bosbessen) CO-OP SLAOLIE groenmerk fles a 720 gram CO-OP RUST prima •2 x 500 GRAM TOFFEE DE LUXE al jaren geëxporteerd naar amerika. nu ook in nederland 250 gram SPERZIEBONEN nieuwe oogst heel blik NIEUW! CHOCOLADE HAZELNOOTBLOKKEN MET25HELE HAZELNOTEN 100 gram 7 IS AF 7IS CO-OP KOFFIEMELK Vanaf februari verkocht CO-OP liefst miljoen liter koffiemelk. Minstens 90 miljoen scheutjes romige melk maakten evenveel heerlijke bakjes èf. U haalt immers royaal 60 kopjes uit één fles een fles van 1,29 Sublieme haardolie. Brandschoon! Altijd leverbaar, want Shell staat voor service. Jongste winter een mooi bewijs! In uw buurt is 'n verkooppunt. Adressen liggen (zo nodigvoor u klaar. Vul even de bon in. Voor de bewijzen van medeleven, ons betoond na het overlijden van onze lie ve zuster, behuwdzuster en tante JACOBA SARA ROGGEBAND, weduwe van J. J. Meijnderts, betuigen wij onze oprechte dank; inzonderheid de eer waarde zusters van het St.- Josephziekenhuis voor hun liefdevolle verpleging. Uit aller naam, J. J. de Ries- Roggeband Vlissingen, sept. 1963, Singel 13. arts, van 13 t.m. 27 september. Lange Delft 72-74 Middelburg J3ONDER0M MAREIN W.C REINIG® Van vrijdag af: iedere avond 8 uur, zondagmiddag 2.30 uur Vrijdag en maandag 8 uur, zaterdag 7 uur, zondag 3 en 7 uur Entreeprijzen van ƒ2,- tot ƒ3,50. Plaatsb. iedere morgen van 10-12 uur a. d.' Voor spoedige indienst treding gevraagd leeftijd 15-16 j. Francooy, Here. Seghers- laan 194, Vliss., tel. 4150. Vrijdag 8 uur, zaterdag 7 en 9 uur, zondag 3 en 8 uur. Toegang 14 jaar. Vrijdag 7.30 uur, zaterdag 7 en 9.15 uur, zondag 3.30 en 7.30 uur, 14 jaar. ROSSANA PODESTA - JEFFRIES LANG De gladiatoren van Rome trekken ten strijde! IN DE HAROLD HECHT PRODUKTIE Ilka Vladimir Daniel Vladimir Macready Windish Sokoloff Ocko Irman Scenario WALDO SALT KARL TUNBERG Regie Prbduktie J.LEE THOMPSON HAROLO HECHT' PAHAVISION EASTMANCOLOR *retmgt ontsmet ae nieuwe nu pote strooibtis 7SO gr AJItótinde HEMA Zend mij omgaand een adreslijst van „SHELL" haardolie P K verkooppunten. Naam Adres Verstuur deze bon in open enveloppe (waarop een postzegel van 4 cent) aan: SHELL NEDERLAND VERKOOPMAATSCHAPPIJ N.V., AFD.VS/P-POSTBUS 69 -'s-GRAVENHAGE. Hartelijk dank voor de be wijzen van deelneming, ons betoond na het overlijden van onze lieve moeder, be huwd-, groot- en overgroot moeder, mevrouw de weduwe C. MARIJS-JANSSEN. In het bijzonder onze dank aan dokter J. S. Bloos voor de jarenlange medische behandeling. Namens de familie, W. M. Marijs Oost-Souburg, Middelburgsestraat 71. Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en de bewijzen van deelneming na het overlij den van onze geliefde va der, behuwd-, groot- en overgrootvader JAN MELSE, betuigen wij, namens de kinderen, behuwd-, klein en achterkleinkinderen, hartelijk dank. Inzonder heid aan de H.H. doktoren en verplegend personeel van het Gasthuis te Middel burg voor hun liefderijke behandeling. Uit aller naam, J. Melse Oost-Souburg, sept. 1963. Wij betuigen hierbij onze hartelijke dank voor de blijken van medeleven en elke uiting van deelneming, ondervonden na het overlij den van onze geliefde man en vader JOB WALHOUT. Namens de familie, M. Walhout-Noels Borssele, sept. 1963. Wegens vakantie zal onze zaak zijn van 16 tot en met 21 september. FIRMA Vlasmarkt 39, Middelburg, telefoon 2350. in onze zaken van 7-9 uur er is dan geen verkoop De nieuwe Iedere bezoeker ontvangt een waardebon. GOES - MIDDELBURG is geen poppentuig, maar een volwaardige AUTOMOBIEL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 28