„Kijk, zo wordt mijn zorg beloond: Omo maakt mijn was zo fris en wit," met Omo 6$ft het fris en wit Gigant Rijst DE POLITIE California- soep is Moeders beste soep: Qifeen Edelmargarine Elk tweede pakje Pfaff handhaaft slicrli[ verlaagde prijzen Speculaas 85 Snijworst X9 AH-Cakemix» 59 46 PZC. t Pruimen v», sf™. 59 openingsuren Gebraden Gehakt 100 gram 25 Delicata Repen 9 VOOR I.- Appelmoes heel BLIK 59 Sperziebonen HEEL BLIK 79 Doperwten-fijn HEEL BLIK 88 NIEUW VOOR NEDERLAND van de wereldstad AMSTERDAM POLITIE gegadigden is een dergelijke opleiding 1 ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS LEERLINGEN VERPLEEGSTER ADJUNCT-SECRETARIS ter kennis making HEBT D CONTANT GELD NODIG zegt mevrouw A. J. Boelen-van der Noort, Gravin Machteldplantsoen 12, 's-Gravenzande. SPECIALE SHOW Een waardige traditie ArCMTfCl Aanstellingseisen: Nederlandse natio- HUCIMIIEJ naliteit, minimum-lengte voor mannen 1.73 m, voor vrouwen 1.65 m. lfflM Voor mannelijke gegadigden van 17-21 CALIFORNIA SOEP, DIE IS PAS LEKKER! S 5 Sanatorium „Weizigt" Dordrecht Leverkaas 100 gram 32 Saks. Leverworstje per stuk 140 gram 65 Mals Rookvlees - 100 gram 49 De fijnste tafel- margarine Kwaliteit AA Volledig gevitamineerd per pakje REUZEPAK 500 GRAM GROTE I BUTTERSCOTCH I Koffiemelk3 m*;* 89 Zaanse Koeken doos 18 stuks 59 Kokoskoekendoos 12 stuks 75 Koffiekoekendoos 12 stuks 79 100 GRAM FIJNE GROOT PAK NAAIMACHINEHUIS W. RIKKEN N.V. 10 PROVINCIALE Z E E V W 8 E COURANT DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1963 „Wassen is heerlijk... als je ermee klaar bent," zegt mevrouw Boelen lachend. „Het is heerlijk, omdat alles dan weer zo prachtig wit is. En zo lekker fris. Ik moet zeggen, dat Omo mij best bevalt." OMO MET DE BLAUWE KORRELTJES DOET MÉÉR Heeft U het al ontdekt? Omo doet méér. Het wast prachtig wit, maar ook heerlijk fris. Omo met de blauwe korreltjes geeft een vol schuimend sop, dat ieder vlekje verwijdert. Dat sop is fris als de buitenlucht. En zo veilig! Ook in Uw was machine. Omo beloont Uw goede zorgen met een was die fris en wit blijft. om U kennis te laten maken met de unieke AL- MEX scharnierende dubbele-raamconstructie. Speciaal voor ALMEX ontwikkeld in een der grootste aluminiunrfabrieken van Europa. - Ook Nederlands octrooi aangevraagd. Door de koude winter, die achter ons ligt, besef fen we meer dan ooit. dat onze huizen tochtholen zijn en dat is absoluut niet nodig. Nu is het de tijd om daar een eind aan te maken. NU DUBBELE RAMEN BESTELLEN BETE KENT STRAKS WARM ZITTEN, Het ALMEX scharnierende dubbele-raamsysteent is aan te bevelen boven elk ander, omdat U het ALMEX-systeem tussen de ruiten zelf kunt reini gen. Hoge schoonmaakkosten zijn verleden tijd. DIT IS HET IDEALE DUBBELE RAAM. Nog meer punten van voordeel zullen U worden verteld en getoond op onze speciale show, waar toe wij U uitnodigen. VRIJDAG 13 SEPTEMBER 1963 in CAFÉ-RESTAURANT „KIVIET", Bad huisstraat 8, Vlissingen, van 's morgens 10 uur tot 's avonds 10 uur. Dealer voor Z.- en N.-Beveland, Walcheren en Zeeuwsch-Vlaanderen: Bouwbedrijf Jac. Wirtz, Slaakweg 4, Heinkenszand. Grote korrel, JgËig droogkokend CLOf pak 500 gram gjjMgU jUF CAUFORNISCHE Bij de gemeentepolitie te Amsterdam bestaat voor jonge mannen van 17-29 jaar en voor ongehuwde jonge vrouwen van 21-28 jaar gelegenheid om opgeleid te worden tot Hl* jaar is het bezit van een Mulo-diploma nni iwbif" of vereist; voor vrouwelijke Salaris (bruto per maand) gedurende de opleidingstijd (duur ca. 1 jaar): voor ongehuwden van 17 t/m 20 jaar ƒ288.48; 21 en 22 jaar ƒ415.20; 23 jaar en ouder ƒ442.40; voor gehuwden van 21 jaar en ouder 467.75, eventueel verhoogd met kinder toelage. Kledingtoelage ƒ267.12 per jaar; vakantietoelage 4% van de jaarwedde. Gunstige regeling voor geneeskundige verzorging van de ambtenaar en zijn gezin. Na voltooide opleiding bedraagt voor ongehuwden het bruto- aanvangsalaris van de agent per maand: op 18-jarige leeftijd ƒ500.28; op 19-jarige leeftijd ƒ511.37; op 20-jarige leeftijd ƒ522.45; op 21- en 22-jarige leeftijd 533.54; voor 23-jarigen en ouder ƒ560.74; voor gehuwden van 21 jaar en ouder ƒ560.74, eventueel verhoogd met kindertoelage. Maximum maandsalaris voor agent(e) 703.78. Eigenhandig geschreven sollicitatie te richten aan de Hoofd commissaris van Politie te Amsterdam, bureau Sollicitanten, onder kenmerk rp i Vèrse groenten, dauwfrisse groenten, rechtstreeks aangevoerd van de veiling. Bovendien alle andere ingrediënten die Moeder zelf gebruikt voor geurige, krachtige soep: ziedaar California's „zuivere recept" voor verrukkelijke soepen. Geniet er vaak van Openbare jeugdbibliotheek Badhuisstraat 64 - Vlissingen. Ingaande maandag 16 september a.s. zijn de als volgt: Maandagmiddag 4-5.30 uur Dinsdagmiddag 4-5.30 uur Woensdagmiddag 2-5.30 uur Vrijdagmiddag 4-5.30 uur J Wij zijn een vooraanstaand financieel concern, {j 5 Groeiende activiteiten maken het noodzakelijk i 5 onze buitendienstorganisatie aanzienlijk uit te 5 5 breiden. J 5 Voor J J hebben wij in de buitendienst van ons concern 5 J plaatsingsmogelijkheden. 5 Beschikt U over een goede algemene ontwikkeling 5 acquisitie-ervaring J J rijbewijs B 5 en bent U niet ouder dan 25 jaar dan kunnen j 5 wij U een afwisselende, zelfstandige werkkring 5 bieden met een vast basissalaris en een zeer J J aantrekkelijke provisieregeling. Een auto zal ter beschikking worden gesteld. J 5 Reacties op deze advertentie zullen door ons ver- J 5 trouwelijk worden behandeld. 5 Sollicitaties onder letter A 61, bureau P.Z.C., 5 5 Vlissingen. Voor direct kunnen nog geplaatst worden enkele Salaris eerstejaarsleerlingen 148,- per maand plus vrije kost en inwoning. Vergoeding van kleding en reiskosten. Zij, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, kunnen door middel van een vooropleiding thans reeds voor deze functie in aanmerking komen. (Salaris ƒ140,- per maand plus vrije kost en inwoning). Schriftelijke sollicitaties worden gaarne inge wacht bij de adjunct-directrice, KRISPIJNSE- WEG 4 te DORDRECHT. Het landbouwschap roept bij deze sollicitanten op voor een aan te stellen functionaris, die, na gebleken ge schiktheid, kan worden benoemd tot van de gewestelijke raad voor Zeeland. Standplaats Goes. Naast een goede algemene ontwikkeling is bekend heid met de organisatie van het agrarisch bedrijfs leven vereist. Sollicitaties dienen vóór 20 september a.s. te worden gericht aan de gewestelijke raad voor Zeeland van het landbouwschap, Grote Markt 28 A, Goes. Albert Heijn Deze drie letters vormen een bekende klank in Zeeland. Zij betekenen snelle berichtgeving, betrouwbaarheid, actualiteit, grote lezerskring, ruim spreidingsgebied en ZEER GROTE PUBLICITEITSWAARDE. ADVERTEREN DOET VERKOPEN li (1 ALLEEN MELK EN EIEREN TOEVOEGEN PERSOONLIJKE LENINGEN worden verstrekt voor bedragen van 300,en hoger. Aflossen in 12, 15, 18 of 20 maandelijke termijnen. Snel, discreet, geheel schrift, behandeling mogelijk. Bij overlijden van kredietnemer wordt het restant krediet kwijtgescholden. Aanvraagformulieren verkrijgbaar bij N.V. ,,NEMAFI", Rijnsburgerweg 3, Leiden of worden op telefonisch of schriftelijk verzoek toegezon den. Telefoon 0 1710 - 52340 - 52341. BERGEN OP ZOOM - Kortemeestraat 17 - Tel. 5878 l'EKNEUZEN Nieuwediepstraat 23 Telefoon 2294 en: GOES - A. C. Bastiaanse - Papegaaistr 4 - Tel. 7476 VLISSINGEN - G. Hemelaar - Nieuwendijk 29 - Telefoon 2215 HULST - H. A de Breuck - v. Waesberghestraat 16 - Telefoon 3729.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 10