Recreatiegebied „De Braakman" in trek Nederlandse amateurs zevende in honderd kilometer ploegentijdrit Sport en wedstrijden Financiële berichten Wereldkampioenschappen op de weg FRANKRIJK EERSTE, ITALIË TWEEDE EN RUSLAND DERDE N.A.C. o.a. met Kuys naar Middelburg Vierde etappe St. Laurent voor Van Kreuningen Snelheidsrecord van Breedlove niet erkend Feijenoord-F.C. Brugge Uitnodigingen voor Olympische Spelen verzonden JONG ORANJE-JONG BELGIË OP 21 MAART Winkeldievegge stal voor ruim 2000 gulden Mafia-hoofdkwartier in Lugano gevestigd KERKNIEUWS Lutherse stichting voor oecumenisch onderzoek Vereniging Vrijzinnige Hervormden jubileert Kerkelïike mutaties Eerste halfjaar: HOGER NETTORESULTAAT KON. SHELL-GROEP Nat. Ontwikkelingsbank in Suriname opgericht Belangrijk lagere winst „Havenwerken' Voortaan fruitexport in eenmalig fust Bod Unilever op Australische voedingsmiddelenindustrie Prof. Zijlstra commissaris Bank Handel en Scheepvaart Minimummaat van peren verlaagd REORGANISATIE VAN HANDEL IN EGYPTE 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1963 (Van onze speciale verslaggever) Donderdag is het U.C.I.-wielercircus voor enkele uren in en bij Herenthals ge weest en velen hebben met de verschuldigde eerbied voor Rik „de grote" een diepe buiging gemaakt voor het huis van de Belgische wielerkeizer, die nochtans niet thuis gaf omdat hij, zoals men dat in het Vlaamse land noemt elders een koers betwistte. U weet het wel en dat kan men in HerenthaJs op vele hoeken van de straten lezen: Rik van Looy wordt wereldkampioen althans dat willen de Belgen bijzonder graag. Even hoopvol waren wij gestemd ten aanzien van onze amateurploeg voor de 100 km tijdrit, maar helaas ook die titel zat er niet in voor onze landgenoten, die zevende (van de 21 deelnemende landen) werden en Frankrijk, Italië en Rusland in deze volgorde het goud, het zilver en brons van de U.C.I.-voorzitter Signor Rodoni zagen ontvangen. De wraak van Bart Zoet en de zijnen kwam op de laatste 30 km. Teruggezakt van de achtste naar de tiende plaats, terwjjl we vorig jaar vijfde in het bloed hete Brescia waren? Dat nooit. In die geest heeft coach Joop Middelink zonder twijfel gesproken. En voort vlogen de Nederlanders, die plotseling weer vlot marcheerden. Weer met Bart Zoet voor op, die extra schouderklopjes na afloop van zijn drie kameraden dubbel en dwars verdiende. De inspanning bleek niet te vergeefs te zijn geweest. Na Frankrijk 42.11 en Rusland 43.15 bleek de tijd van onze landgenoten over die laatste ronde 43.29 de snelste van de 21. Zelfs sneller dan Italië liet noteren. De Azurri die na de terugval van de Polen opnieuw evenals in eigen land het goud dachten te grijpen, maar met zilver tevreden moesten zijn. Want vier jeug dige Franse amateurs, waarvan er een Het recreatiegebied „De Braak man" in Zeeuwsch-Vlaanderen, dat zich dit jaar in een grotere belang stelling mag verheugen dan ooit te voren. Zwemmen in het kalme wa ter, of iets meer de ruimte opzoe ken, zeilen op de vlakke plas, bruin bakken op de zonneweiden. Voor de kleintjes: spelen in het zand of van een glijbaan in het water plon zen. Mogelijkheden zijn er te over. Ze worden dan ook benut zoals de ze foto laat zien. (Luchtfoto Peeters en Slagboom) Ditmaal was het een zwakke tweede ronde van 32.6 km die ons kwartet par ten speelde en coach Joop Middelink schudde bedroefd het hoofd. „Neen, ik wil niet met excuses komen, maar onze jongens hadden het weer echt niet mee. Juist in die enorme hoosbui met fikse windstoten uit het westen reden we op dat lange stuk er recht tegenin. De ploe gen die voor en na die bui kwamen wa ren beter af. Nee, sterker gezegd die hadden zelfs veel voordeel". De tijden wezen het uit. Het Nederlandse kwartet Bart Zoet, Cor Schuuring, Martin van Ginneken en Piet Cooremans, was niet te hard van start gegaan om de beschik bare energie niet in één dolle explosie volledig te verbruiken. Middelink had voldaan geglimlacht. 41.40 over de 32.600 meter, een achtste plaats met slechts 45 seconden achterstand op nummer twee: Rusland. Vier dappere, maar roekeloos met hun krachten omspringende Polen leidden op dat ogenblik, maar hun tijd 40.24 die een snelheid van 48,146 km per uur betekende lag zo absurd hoog dat daar de terugslag op moest volgen. Die kwam ook op de laatste 30 km. Eerst moest Beker lossen en de drie overige Polen zakten terug naar de vijfde plaats in het eindklas sement. met een beroemde naam, Marcel Bidault, (en verder Georges Chappes, Dominique Motte en Michel Bechet) hadden het be staan om de achterstand van 42 secon den op de Italianen met een zeer fraaie 42.11 in die laatste ronde om te buigen naar een voorstand van ruim 37 secon den, daarbij een gemiddelde over de 100 km te draaien van 47,229 km. Men moest toch echt wel van goede huize ko men om bij de allereersten te eindigen daar in Herenthals. Dat deden ook de Russen met o.a. Kapitanow en Melikow. En het ging zo best bij deze wielerjon- gens dat ze haast Italië het zilver nog ontnomen hadden. Het verschil tussen de tweede en derde plaats bedroeg 8/100ste seconde. Voor Nederland had er meer ingezeten dan een zevende plaats als die nare tweede ronde er niet ge weest was. Het verschil met nummer vijf Polen, dat zelfs Denemarken nog voor moest laten gaan was zo gering (10 seconden) dat een evenaring van de prestatie van vorig jaar er heus wel in gezeten had. In ieder geval is opnieuw bewezen dat Nederland op dit prachtige nummer (gezien de stijging van het aan tal deelnemende landen van 18 naar 21 mag men aan een bestaansrecht gaan geloven) goed uit de voeten kan komen. Dat zal coach Joop Middelink zijn cou reurs in hotel Cortina te Wevelghem waar ze verblijven, natuurlijk vertellen als een hart oiider de riem. In Wevelghem zal echter vooral gespr ken worden over het komende amateur wegduel te Ronsse dat morgen verreden wordt. Zelfs in de chauvinistische Belgi sche kranten worden de namen van Jan Pieterse, Gerrit de Wit en Gerben Kar stens veelvuldig genoemd. En dat wil heel wat zeggen.... Nederland dus in het voorste gelid met nog behoorlijk frisse jongens. Vooral Bart Zoet girig uitstekend en sleurde va ker dan zijn kameraden de ploeg de bruggen op en af op het parcours dat uitgezet was op de vierbaanssnelweg Antwerpen-Aken, die voor deze titel strijd doodgewoon zes uur lang onttrok ken was aan alle verkeer dat nu over de dorpse kasseien de weg moest zoeken. Bart Zoet was de beste, ook in de tweede ronde waarin Cor Schuuring toch de slijtage ondervond van zijn achtervol ging op de baan te Rocourt en enkele malen last van spierkramp kreeg. De Amsterdammer kwam moedig door zijn moeilijkheden heen, maar Van Gin neken en Cooremans zaten in die 32 km eveneens niet lekker. Het ging stroever en toen de bui losbrak uit inktzwarte angstaanjagende wolken, heeft Joop Middelink in de volgauto zwaar met de wenkbrauwen gefronst. De ploeg was plotseling geen eenheid meer, het aflos sen op kop ging wat trager en vele Ne derlandse supporters drukten een tus sentijd op de chronometer af die 1,25 minuut langzamer was dan die van de rustig begonnen eerste ronde. „Onze ploeg mocht dan van machine- of bandenpech bespaard gebleven zijn, het was toch bijzonder onplezierig dat Finland zich terugtrok, waardoor onze jongens in een open ruimte re den en niemand voor zich hadden waar ze zich aan konden optrekken en concentreren", zei K.N.W.U.-voor- zitter Van Dijk. Dat terugtrekken van Finland was een handicap voor Nederland. De ploegen waren met twee minuten tussenruimte gestart en daardoor kregen sterkere teams een extra stimulans als ze zwak kere broeders in de rug keken. Neder land had de pech dat Hongarije door de afwezigheid van de Finnen vier minuten voorlag en dat tijdsverschil viel eenvou dig niet te overbruggen, ook al omdat de Hongaren in twee snelle beginronden veel energie verbruikten en daardoor zelfs nog op onze landgenoten uitliepen. Het zilveren Stadhuistoernooi van de v.v. Middelburg dat a.s. zondag gehou den wordt op de Nadorstvelden, zal bij zonder aantrekkelijk worden, temeer nu vaststaat dat zowel NAC als Beerschot uit Antwerpen met een sterk elftal naar de Zeeuwse hoofdstad komen. Verschillende spelers konden namelijk om studieredenen of drukke werkzaam heden niet deelnemen aan de reis die NAC dit weekeinde naar Wenen maakt, waar de Brabanders de tegenstanders zijn van Grazer AK. Zo zijn dan in Mid delburg opgesteld in de NAC-combinatie Kees Kuys, linksbinnen Pelkmans, rechtsbinnen Van der Lugt en de talent volle Saris, die de Bredase profclub voor 80.000 van Eindhoven overgenomen heeft. Ook Mommerts, overgenomen van Willem II, maakt deel uit van het NAC- team, alsmede twee betaalde jeugdspe lers. Om deze reden verwacht het Mid delburg-bestuur dat ook Beerschot met een sterke ploeg naar de hoofdstad zal komen. De Nederlander Lex van Kreuningen heeft de woensdag verreden vierde etap pe van de wielerronde van St. Laurent, die leidde van St. Hycinthe naar St. Johns over een afstand van 183 km, ge wonnen met een voorsprong van bijna anderhalve minuut op zijn ploeggenoot Kees Haast, die als tweede eindigde. Haast bleef hierdoor leider van het al gemeen klassement. Nederland behield tevens de eerste plaats in de ploegen- rangschikking. Op 12 km voor de finish ondernam Van Kreuningen een geslaag de uitlooppoging. De uitslag van de vierde etappe luidt: 1. Van Kruiningen (Ned.), 4 uur 15 min. 4 sec. (met bonificatie 4.14.04); 2. Haast (Ned.) 4.16.32 (met bonificatie 4.16.02); 7. De Waard (Ned., Belg. ploeg) z.t.; 16 Van Espen (Ned. 4.19; 22. Visser (Ned.) z.t. Algemeen klassement na de vierde etap pe: 1. Haast (Ned.) 17.53.17; 2. Cubric (Z.- Slav.) 17.58.17; 3. Deneve (Belg.) 17.58.30; 4. Van Kreuningen (Ned.) 17.58.41; 6. De Waard (Ned. Belg. ploeg) 17.59.53; 12. Van Espen (Ned.) 18.02.55; 17. Visser (Ned.) 18.05.50. Algemeen ploegenklassement: 1. Nederland 53.54.53; 2. België 53.59.58; 3. Zuid-Slavië 54.02.58; 4 Groot-Brittan- nië 54.06.11; 5. Oostenrijk 54.33.47. Het nieuwe snelheidsrecord te land, dat de Amerikaan Craig Breedlove maandag op de zoutvlakte van Bonneville (Utah) vestigde met 656,612 km per uur, zal niet voor officiële erkenning in aanmerking komen. Hiervoor zijn twee redenen. In de eerste plaats is het driewielige snelheidsmonster volgens de internatio nale bepalingen geen auto, maar een mo torrijwiel Bovendien schrijven de bepalingen voor, dat de aandrijving moet plaatshebben op ten minste twee wielen. Bij de „Spirit of America" was dat niet het geval. John Cobb, de Engelse bont handelaar, die in 1952 verongelukte bij een poging het wereldsnelheidsrecord te water te breken, houdt dus voorlo pig? het absolute snelheidsrecord met een auto op zijn naam. De voetballiefhebbers in Zeeuwsch- Vlaanderen krijgen 17 augustus de ge legenheid om de Rotterdamse sterren- ploeg Feijenoord te zien. Die dag treedt Feijenoord aan tegen F.C. Brugge en de nieuwe contractspelers van de Rotter dammers, onder andere Henk Groot, zul len die match van de partij zijn. De wed strijd begint om 5 uur. ♦Het boek „Dokter Zjivago" van de Russi sche schrijver Boris Pasternak, dat met de Nobelprijs werd bekroond, zal door een gro te Amerikaanse filmmaatschappij worden verfilmd In 1964 zal worden begonnen met de opnamen. De produktie staat onder lei ding van de Italiaan Carlo Ponti en de regie heeft David Lean. Japan heeft woensdag aan de 84 lidlan- den van het internationaal olympische comité uitnodigingen verzonden voor de Tokiose Olympische Spelen 1964. Duitsland (Oost en West) en Korea (Noord en Zuid) krijgen pas een uit nodiging wanneer zij bereid zijn onder één vlag aan de Olympische Spelen deel te nemen. Jong Oranje zal zaterdag 21 maart, daags voor de ontmoeting België-Neder- land dus, uitkomen tegen België onder 23 jaar. De wedstrijd wordt in Nederland gespeeld. Voorts staat er een wedstrijd Frankrijk onder 23 jaar Jong Oranje op het pro gramma. De K.N.V.B. heeft voorgesteld de ontmoeting woensdag 2 oktober a.s. te houden. De Zeeuwse renner Jo de Roo die woensdagmiddag bij de profs de Acht van Chaam won, viel een hartelijke huldiging ten deel, even later moest hij letterlijk aan zijn bewonderaars ontsnappen. tWMWMWWWWIMJWWWAWWVWWWVWUWtf Reizigers naar Engeland, die per trein en boot reizen, maken bin nenkort een goede kans, dat zij voor de overtocht van Hoek van Holland naar Harwich, terecht ko men op het s.s. „Avalon", de nieuwste aanwinst van de Britse spoorwegen. Het schip, dat met de „Amsterdam" en de „Arnhem" de dienst tussen Engeland en Neder land onderhoudt, is volledig air conditioned, heeft stabilisatievlak- ken en kan 21 knopen lopen als kruissnelheid. De „Avalon" meet 6720 ton, fWWWWWWVWWWVWWVWVWWWVWWVW Honderden pakken thee, koffie, suiker, verpakte kaas, bladaarde, flessen sla olie en koffiemelk, dozen met eieren en tientallen andere artikelen, die in zelf bedieningswinkels voor liet grijpen zjjn, liggen op het ogenblik opgestapeld in het bureau Bergsingel van de Rotter damse politie. Het is de buit van een lange reeks van winkeldiefstallen, die de recherche aan trof in de woning van de 56-jarige me vrouw E. H. S. uit de Maasstad. Zelf zegt zij dat zij pas een paar maanden „op pad" was, maar de politie neemt aan dat de diefstallen over een veel lan gere periode lopen. De totale waarde is tweeduizend gulden. De meeste artike len zijn al niet meer geschikt voor de consumptie. De winkeldievegge werd dinsdagmorgen betrapt door de cheffin van een zelfbe dieningszaak in het noordelijk stads deel. Zij had toen voor tien gulden aan gestolen goederen bij zich. Het Milanese weekblad „A.B.C." schrijft dat het hoofdkwartier van de Mafia, een wijdvertakte misdadigersbende op Sici lië, momenteel in de Zwitserse plaats Lugano is, waar ongeveer twintig „capi- Mafia" (bendeleiders) logeren. De Lutherse Wereldbond heeft op zijn conferentie in Helsinki besloten tot op richting van een stichting voor oecume nisch onderzoek. De stichting zal geves tigd worden in Straatsburg, waar door de aanwezigheid van protestantse en ka tholieke theologische faculteiten het oe cumenisch gesprek op hoog niveau ver gemakkelijkt kan worden. Met de op richting van deze stichting, die enigszins te vergelijken is met het secretariaat voor de christelijke eenheid van het Va ticaanse concilie en de commisie voor geloof en kerkorde van de Wereldraad van Kerken, heeft de Lutherse Wereld bond zich uitdrukkelijk uitgesproken voor de dialoog met de andere christelij ke kerken. De stichting zal vooral de theologische kwesties onderzoeken, die de Lutherse kerken van de R.-K. Kerk scheiden. De conferentie besloot voorts, dat de stichting over minstens vier theo logen zal beschikken met assistenten en verdere hulpkrachten. De Lutherse ker ken van Duitsland, Zweden en de Ver enigde Staten hebben de gelden gefour neerd voor een stichtingskapitaal van 500.000 gulden. Op 6 en 7 september viert de „Vereni ging van Vrijzinnige Hervormden in Ne derland" haar 50-jarig bestaan. De fees telijke vergadering vindt plaats in Kras- napolsky in Amsterdam. Prof. dr. C. J. Bleeker spreekt de jubileumrede uit. Na de daaropvolgende receptie spreekt dr. H. G. Hubbeling over: „Op zoek naar onze geestelijke erfenis", 's Avonds leidt ds. H. J. Kater, vrijzinnig hervormd pre dikant te Amsterdam, een kerkdienst. Op de tweede dag voeren de predikan ten R. Hensen uit Groningen en D. J. Miedema het woord over de vrijzinnig hervormde gemeente resp. in een ver band met orthodoxe gemeenten (erger nis en vreugde der integratie) en in een meerderheidspositie (de vrijzinnige dorpsgemeente). Het initiatief tot het stichten van de vereniging kwam uit Friesland. Er was voordien al een bundeling van vrijzin nige lidmaten aan de gang. De Neder- landsche Protestantenbond gaf daar lei ding aan. De stichters van de nieuwe vereniging meenden echter, dat de N.P. B. de vrijzinnigen buiten de hervormde kerk dreigde te plaatsen. De jubilerende vereniging staat naar twee zijden in een open contact. Naar de zijde van de rechtszinnigen in de kerk en naar die van de andere vrijzin nigen in andere kerken of organisaties. GEREF. KERKEN Beroepen te Anjum: H. J. Dijkslag te Meeden; beroepen te Hengelo: R. J. Vóórhaar te Vroomshoop. (Advertentie) Het nettoresultaat van de maatschap pijen der Koninklijke Shellgroep over het eerste halfjaar van 1963 heeft pond ster ling 98,7 miljoen bedragen, tegenover pond sterling 96,4 miljoen over de over eenkomstige periode in 1962dit bete-1 kent een stijging van 2,4 Hierbij bleef het nettoresultaat over het tweede kwartaal van 1963 praktisch ongewij- j zigd. Vergeleken met het eerste halfjaar van 1962 stegen de door groepsmaatschap- pijen verkochte hoeveelheden ruwe olie en olieprodukten met bijna 6 Hoewel de verkoopprijzen voor benzine in de Verenigde Staten enige verbetering ver toonden, lagen echter elders de prijzen van de belangrijkste olieprodukten in het algemeen beneden het peil van het eerste halfjaar van 1962. Ten dele als gevolg van de stijging in de afzet van hoogwaardige produkten was de opbrengst van verkopen (na aftrek van omzetbelastingen enz.) ongeveer 6% hoger dan in de overeenkomstige zes maanden van verleden jaar. Dit heeft echter ook bijgedragen tot de verhoging van de bedrijfs- en verkoopkosten. „Wij staan wederom voor een belangrijk historisch moment. Het moge dan een eenvoudig begin zijn, de geboorte van deze bank moet van enorme betekenis worden geacht voor de ontwikkeling van ons land". Dit zei de minister-presi dent van Suriname, J. A. Bengel, gister morgen, toen in de conferentiezaal van de raad van ministers op het ministerie van algemene zaken de akte van de Na tionale Ontwikkelingsbank N.V. werd gepasseerd. Hiérbij waren tevens aanwezig de oud minister van financiën, dr. J. Sedney, die tot directeur van de bank is be noemd en de raad van commissarissen, bestaande uit de heren E. Wijngaarde, directeur van de Nationale Investe- rings- en Financieringsmaatschappij, drs. H. Mollen, agent van de Herstel- bank, dr. ir. F. E. Essed, directeur van het planbureau, drs. L. Brants, verte genwoordiger van Nederland van het tienjarenplan en ir. G. Tiggelman, di recteur van het ministerie van land bouw, veeteelt en visserij. De nationale ontwikkelingsbank zal zich toeleggen op de financiering en de bevordering hiervan van in Suriname werkzame ondernemingen, die uit hoof de van de aard van haar bedrijf geacht kunnen worden het produktievermogen van het land te verhogen en de econo mische structuur te verbeteren. Zij zal daartoe echter uitsluitend over gaan in die gevallen, waarin financie ring door anderen niet, of in onvoldoen de mate, plaatsvindt. De vennootschap streeft het doel na door: het verstrekken van geldleningen; het verstrekken van garanties of het verlenen van bemiddeling bij de finan ciering door derden; het beschikbaar stellen van andere kredietfaciliteiten; het deelnemen in het kapitaal; het deel nemen in andere vennootschappen, ver enigingen en stichtingen met een gelijk of aanverwant doel. Uit de verlies- en winstrekening over 1962 van de „Koninklijke Nederland- sche Maatschappij voor Havenwerken N.V." blijkt dat de vennootschap een belangrijk lager saldowinst heeft be haald. Dit bedroeg f 2,05 min tegen f 6,22 min over 1961. Van de winst wordt voorgesteld f 100.999 af te schrijven op onroerende goederen, waarna deze voor f 123.501 op de balans komen te staan. Verder f 500.000 te boeken ten gunste van de afschrijvingsrekening waarvan het sal do dan zal bedragen f 2,53 min. Na reservering van f 47.867 voor diverse voorzieningen en f 249.180 voor statu- aire uitkeringen en na de toevoeging van f 99.762 aan de statuaire reserve, blijft ter beschikking f 1.050.000. Voor gesteld wordt, zoals bekend, het divi dend te verlagen tot veertien procent (v.j. zeventien procent in contanten, plus 12% procent in aandelen). In verband met de noodzaak tot ver sterking van de eigen middelen tenein de de positie in Nederland en daarbui ten te consolideren, stelt de directie zich voor, binnenkort een beroep te doen op de geldmarkt. Zij is van oor deel, dat de uitgifte van een conver teerbare obligatielening daartoe de meest juiste vorm zal zijn. Deze week kan voor het laatst de uit voer van Nederlandse appels en peren plaatsvinden in meermalige fruitkisten, de verpakking die vanouds hiervoor is gebruikt. Met ingang van 12 augustus is nl. bij uitvoer van appels en peren, anders dan voor industriële verwerking, het gebruik van eenmalig fust verplicht gesteld. Enige tijd geleden besloot het produkt- schap van groenten en it tot het ver plicht gebruik van eenmalig fust voor de fruitexport, nadat hierover in voor gaande jaren reeds dikwijls was gespro ken en oriënterende proeven waren ge nomen. Verwacht wordt dat, door een betere presentatie op de buitenlandse markten, de vraag naar het Nederlandse kwali- teitsfruit daar groter zal worden en in elk geval concurrentie van andere fruit- producerende landen beter zal kunnen worden weerstaan. Unilever Ltd. heeft opnieuw een bod ge daan op de aandelen van een voedings middelenindustrie in Australië, aldus een publicatie in het maandblad van het Australië-instituut in Nederland. Aan de aandeelhouders van Rosella Preserving and Manufacturing Co. in Melbourne werd 45 shilling per aandeel geboden, waardoor het totale bod een waarde heeft van 4,5 miljoen Australische ponden, ca. 36 miljoen gulden. Voor het aanbod werd gedaan stonden de aandelen Rosella op 30 shilling geno teerd. De directie adviseert de aandeel houders het bod te aanvaarden. De Rosellabedrijven behoren tot de oud ste en grootste voedingsmiddelenindus trieën, die nog in handen van Australi sche aandeelhouders zijn. Binnenkort is de benoeming te ver wachten van prof. dr. J. Zijlstra tot commissaris, tevens gedelegeerd com missaris van de Bank voor Handel en Scheepvaart N.V. te Rotterdam. Het produktschap voor groenten en fruit heeft besloten tot een verlaging van de minimummaat voor peren. In de periode 7 augustus tot 9 september 1963 zullen peren in de maat 35-40 mm voor consumptie verkocht mogen wor den. Na 9 september wordt de mini mummaat weer 40 mm. Ook in voor gaande jaren werd hiertoe besloten in verband met de kleine maat van enkele rassen zomerperen, die overigens van goede kwaliteit zijn. Egypte heeft besloten alle takken van handel in het land te nationaliseren en het openen van nieuwe zaken te verbie den. Tegelijk en eveneens met onmiddel lijke inwerkingtreding is het elke onder nemer, hoe klein zijn bedrijf ook is, ver boden zijn zaak te sluiten of te verko pen. In een officiële verklaring van de Egyptische minister van voorraadvoor- ziemng, dr. Kamel Ramzi Stino, wordt „in het belang van de consumenten" een „volledige reorganisatie van de handels inrichtingen" aangekondigd alsmede de hergroepering ervan in „grote economi sche eenheden onder toezicht van de staat". In elke stad, of in elke wijk van grote steden, worden de handelaars samenge bracht in coöperatieve organisaties, die gecontroleerd worden door de staat v}a een „algemene organisatie van ver- bruiks coöperaties" die binnen enkele da gen zal worden opgericht. Het woord „nationalisatie" wordt in de hele verklaring niet genoemd maar de commentaren van de voornaamste Egyp tische dagbladen evenals die van de mi nister, laten geen twijfel bestaan over de omvang en de strekking van de aange kondigde reorganisatie, die volgens niet- officiële ramingen ongeveer 450.000 han delaars raakt. De Egyptische autoritei ten hebben hun plannen nog niet tot in bijzonderheden bekendgemaakt maar het blad „Al Ahram" (semi-officieel) heeft woensdag de eerste maatregelen van de regering bekendgemaakt: 1. totale en onmiddellijke opheffing van de zaken die zich gedeeltelijk met de groothandel bezighouden. 2. Telling van alle hande laars in alle categorieën. 3. Een verbod tot het openen van nieuwe winkels. 4. Verplichting van alle neringdoenden zich te laten opnemen in één van de grote economische groeperingen die de Egyp tische regering op het oog heeft en die tot zestien beperkt zulen blijven. Geboren: HUBRECHT JAN zoon van ir. A. van Langevelde P. C. van Langevelde- Kisman Dordrecht, 8 aug. 1963, Celebesstraat 68. Heden nam de Heere tot Zich, door een noodlottig ongeval, on ze geliefde -zoon en broeder JAN HENDRIK SCHEELE op de jeugdige leeftijd van 16 jaar. Kerkwerve: D. Scheele S. Scheele- Vermeulen West-Australië D. W. Scheele Kerkwerve: W. D. Scheele H. Scheele E. Scheele Kerkwerve, 7 augustus 1963. De begrafenis zal plaatshebben op zater dag 10 augustus a.s. 's middags om 2 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 4