Mobil WESTWAL 25 - GOES TEL. 01100 -6210 op de openingsdag zaterdag a.s, gratis waardevolle verrassing jongelui ruil hem dan nu in voor een nieuwe PHILIPS HOOFTMAN'S KLEDING HOOFDLEIDSTER ONDERWIJZERES IS UW TV APPARAAT VAN 1957 OF NOG OUDER? U kunt uw artikelen presenteren door geregeld te adverteren. Wm*m een juffrouw, een dienstmeisje of werkster ptt kan flinke, gediplomeerde technische krachten goed gebruiken! STICHTING KLEUTERSCHOOL ZUIDZANDE. NCHM lIMilli Zag U de nieuwste MANTELS met afneembare pellerine Zeer modern en chic en dan de modieuze PEPITA JACKS aan beide kanten draagbaar 36,—— Elke week komen er in ons land nieuwe Mobil verkooppunten bij. Elke week tanken meer automobilisten Mobil Special benzine. En.... zij blijven bij dit merk. Hoe dit komt? Mobil Special benzine bevat Tetramel, waardoor alle cylinders dezelfde vólle octaanwaarde krijgen. Laat ons Uw tank vullen met deze nieuwe krachtige benzine. U kunt die extra kracht uitstekend gebruiken - vooral bij het inhalen! U rijdt prettiger, veiliger en bovendien véél zuiniger. GEMEENTE DOMBURG. TYPISTE. van 15-18 jaar PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 5 JULI 1963 wwIvAV»' 65*:* fc&%2g LITERPR1JS LITERPRIJS «li»AS ^MflKjiyÓL ZIJN :i:AWVERÉN ZONDER :$:#tÜCHTBELLEN ^FCè^EREN^OMR: *:*5*; K*5*5$S$t*tSi*»:% »V«W*%VÖ WMVAV 4V/4V4«>**V*V« «V*4 »I«VAYo:»Y»Yo:«V »%VAV»V«>%%V»V »Kw? PLEIN 1940 MIDDELBURG weer een nieuw verkooppunt LOUISSE GOES N.V. Aan de Neutraal Bijzondere Kleuterschool te Zuid- zande is per 1 oktober a.s. de functie van vacant. Het bezit van de akte A is vereist, bezit akte B is gewenst. Sollicitaties binnen 10 dagen te richten tot het bestuur der Stichting, p.a. mevr. L. C. Everwijn-v. d. Bout, Oostburgsestraat 12, Zuidzande Burgemeester en wethouders van Domburg roepen sol licitanten op voor de betrekking van in vaste dienst aan de openbare lagere school te Domburg (tweemans- school). Indiensttreding per 1 september 1963. Bezit van de akte k vereist, en van aantekening r gewenst. Verplaatsingskostenbesluit is van toepassing. Sollicitaties vóór 15 juli 1963 te zenden aan de burge meester van Domburg. Het JULIAN A-ZIEKENHUIS te TERNEUZEN vraagt voor direct die de patiëntjes op de kinderafdeling be zighoudt met spel, handenarbeid e.d.; voor het souterrain. Sollicitaties te richten aan de adjunct-directrice. ADVERTEREN DOET VERKOPEN GEMEENTE MIDDELBURG. Ter gemeentesecretarie kan worden geplaatst een Salaris nader overeen te komen (afhankelijk van bekwaamheid en ervaring). Ulodiploma en diploma machineschrijven vereist. Sollicitaties binnen één week na het verschijnen van dit blad te zenden aan de burgemeester van Middelburg, Lange Noordstraat 1 te Middelburg. PLAATSELIJKE TELEFOONDIENST AMSTERDAM PLAATSELIJKE TELEFOONDIENST 'S-GRAVENHAGE TELEFOONDISTRICT HAARLEM bieden: INTERESSANT WERK EEN GOEDE OPLEIDING GUNSTIGE VOORUITZICHTEN in het bezit van het diploma Lagere Technische School (dagambachtsschool), afdeling Elektrotechniek of Instrumentmaken. opleiding - via het leerlingstelsel Telecommunicatietechniek tot PTT-monteur - voor rekening van het bedrijf tijdens de opleiding normaal loon ruime pensiontoelage reiskostenvergoeding voor gezinsbezoek (tot 18 jaar 1 x per week, van 18 tot 25 jaar 1 x per 14 dagen) versnelde promotie na met gunstig resultaat afgelegde dienstexamens aandacht zal worden besteed aan de lichamelijke opvoeding 5-daagse werkweek verantwoorde husivesting door bemiddeling van een door de ouders te kiezen jeugdraad, die voor goede gastgezinnen zorgdraagt en aandacht schenkt aan de vrije-tijdsbesteding. Schriftelijke aanmelding uitsluitend bij de beroepenvoorlichtingsdienst PTT, p/a Rijkspostspaarbank, van Baerlestraat 27, Amsterdam. Telefoon 020 - 7312 71 toestel 414. Laat bij aanmelding steeds goed uitkomen waar plaatsing wordt gewenst. Omdat u zo de ïnbouwkosten voor UHF ontloopt f 125,-). De UHF kanaalkiezer dient voor de ontvangst van het tweede Nederlandse programma en is ingebouwd in alle nieuwe Philips tv's. Omdat u dan kunt genieten van een scher per, helderder en contrastrijker beeld. Omdat u dan een veel aantrekkelijker toe stel in uw kamer hebt staan. Omdat u dan geen zorgen meer hebt over dure reparaties of een nieuwe beeldbuis En omdat bet inruilbedrag dat u nti krijgt aanzienlijk hoger is dan over één of twee jaar. Natuurlijk kunnen we de betaling na af trek van het inruilbedrag regelen zoals u het beste uitkomt. Kom in ieder geval even langs of bel op. Wij geven u graag alle inlichtingen. eemtm Scheldestraat 17 - Vlissingen - Tel. 2965 VOOR DB SERVICE DIE U VERWACHT.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 6