Darrigade leed sprintnederlaag tegen veteraan Pino Cerami Russen sloegen hun slag in de tweede etappe Martin Buber: in eigen land niet geëerd Financiële berichten Chefarfne „4" doet wonderen! E Chefarine 4 Alge meen klassement veranderde weinig Jan Janssen ernstig beschuldigd Ethiek zonder steun van voorschriften Moulijn beste linksbuiten van Europa...... tegen alle insecten MOEILIJK JAAR VOOR „VREDESTEIN" TOUR DE FRANCE Arme Darrigade Illusies Bij het oude VOETBALCOMPETITIE VOOR GOESE JEUGD Ronde van de Toekomst HUUB HARINGS behaalde mooie vijfde plaats T egenaanvallen Huuh Harings Andries van Dijk op transferlij st s f* s F *o k j UStm i?l 3K. F I.. F' 8 UJ <0 s ei i i Vier Nederlanders bij eerste tien in Ronde van Oostenrijk ERASMUSPRIJS VOOR 85-JARIGE Suriname vierde taptoe eeuwfeest Kiene denkt aan fusie Cacao De Zaan Importgesellschaft Johansson geeft titel terug Man met nieuwe long overleden Eensgezind Aanzien Chefarine "4" bevat vier beroem de geneesmiddelen die eikaars werking versterken. Hierdoor is het mogelijk met een kleinere dosis te volstaan. Bovendien zorgt één der bestanddelen dat een ge voelige maag niet van streek raakt. Chefarine "4" is dus een bijzonder veilig middel voor de bestrijding van pijn en griep. 4 PROVINCIALE ZEE UW SE COURANT DINSDAG 2 JULI 1963 Arme Dédé, uit woede beukte André Darrigade met beide vuisten op zjjn stuur. De schande was te veel voor de Landais. De hele dag had hy zijn ui terste best gedaan om in zijn geboor testreek nog iets van zijn oude glorie in herinnering te brengen en nu was de helblonde Landais ten aanschouwe van duizenden vurige supporters ver slagen door de veteraan Pino Cerami. Darrigade kon wel huilen van ellende maar hij hield zich goed. Met samen geperste lippen verliet hij zo gauw mo gelijk het autocircuit in Pau, waar hij een van zijn smadelijkste nederlagen van zijn teneinde lopende carrière had geleden. Het was een zeer schrale troost voor Darrigade, dat hij tot de strijdlustigste renner werd uitgeroepen. Hy wilde weg. Weg van de plaats waar nu de 41-jarige Pino Cerami het eer betoon van de massa onderging. Deze oude rot, die, na altijd knecht te zijn geweest, het vorig jaar plotseling een van de grote sterren werd door achtereenvolgens de Waalse Pijl, Parijs- Roubaix en Parijs-Tours te winnen had in de laatste ronde op het befaamde autocircuit zijn grote slag geslagen. Terwijl Darrigade, de animator van de vlucht in het voorportaal van de Pyre neeën, Everaert, Beuffeuil, Groussard, Simon, Lelangue en Graczyk zat te be waken, sprong Cerami onverhoeds weg en pakte een vijftigtal meters voor sprong. Een keihard duel in de laatste kilome ter van deze etappe volgde. Darrigade die dit parkoers on zijn duimpje kent, sneed alle bochten zo scherp mogelijk af, maar Cerami was niet meer te ach terhalen. Op het laatste rechte eind van 350 meter perste Darrigade alles uit zijn „kast", maar hij kwam twee lengten tekort op de meet. Arme Darri gade Ruim 130 km. had Darrigade, die voor Captieux (75 km.) samen met Beuf feuil en Simon de beslissende vlucht had ingezet, zijn vluchtmakkers opge zweept tot de allergrootste activiteit. Kort na de demarrage van het drietal waren Lelangue, Graczyk, Everaert, Ce rami en Josef Groussard op jacht ge gaan en hadden bijna de aansluiting bewerkstelligd. Dit groepje was heel wat mans al moesten de acht aanvan kelijk hard vechten tegen de reacties van het grote peloton. Toen een negental coureurs, onder wie Dick Enthoven en Eddy Pauwels zich bevonden, na 106 km. op de eindloze rechte weg door de onmetelijke bossen van De Landes de achtervolging inzetten, slonk de voor sprong van de koplopers van 2.10 tot 1.20. Daarna kwam er nog een te- Arbanais Jan Janssen bereikte in de etappe van Bordeaux naar Pau slechts een veertiende plaats. Misschien heeft de Nootdorper wel zitten piekeren over het gesprek met ploegleider Maurice de Muer, 's ochtends voor de start op de Alleé d'Orleans in Bordeaux. De Muer was naar Janssen toegeko men en hij had hem de ochtend editie van l'Equipe onder de neus gehouden. Daarin stond een vette kop: Van Looy heeft al de hulp van Janssen voor 1964. In het stuk wordt gesuggereerd, dat Van Looy in Limoges Jan Jans sen genadiglijk een voorsprong van vier seconden heeft gegund, en ook dat Janssen, die tegenover een verslaggever van het blad verklaard zou hebben in 1964 de zelfde kleuren als de Vlaming te zullen dragen, als tegenprestatie daarvoor in Bordeaux niet had deelgenomen aan de sprint. Dit is een ernstige beschuldiging en het is begrijpelijk, dat De Muer verhaal kwam halen, waarbij de hulp van Dick Enthoven als tolk werd ingeroepen, want Jan Jans- sens Frans blijft tot enkele kre ten beperkt. „Wat moet ik wel te gen mijn bazen zeggen als ze dit lezen", zei de verontwaardigde De Muer. Jan Janssen bleef er echter bij dat hij zich nimmer tegenover welke verslaggever ook over een komende verbintenis met Van Looy had uitgelaten. „Ik zou wel gek zijn, er zijn er de laatste da gen wel vijf bij me geweest om me te vragen, laten we eerst maar eens wachten tot na de wereld kampioenschappen". Maar er was twijfel in zijn hart. Het zou im mers mogelijk zijn, dat hij een vraag verkeerd had begrepen en precies het tegenovergestelde had beaamd dan wat zijn juiste ant woord had moeten zijn genactie van weer Enthoven, nu in ge zelschap van Huub Zilverberg en Aeren- houts en opnieuw werd de inmiddels weer gestegen winst van de vluchtgroep gereduceerd. Vlak voor de ravitaillering in Aire-sur- l'Adour ging het echter beter. Het pe loton had zich ten ruste begeven en al snel groeide de voorsprong van de kop lopers tot 3.35. Het werd zelfs 4.25 na 166 km. Toen moet Darrigade zelfs nog grotere illusies hebben gekregen dan een etappe- zege, want zijn achterstand in het al gemeen klassement bedroeg 9.48. Gil bert Desmet had het gevaar echter ook begrepen en begon samen met zijn ploegmakkers Beheut, Van Looy en Mo- lenaers aan een achtervolging', die het grootste gevaar bezwoor. Twintig km. voor Pau was de voorsprong geslonken tot 2.40 maar nu, in enkele lastige klimmetjes, scherpe haarspeldbochten en steile afdalingen waren de vluchters in het voordeel. Zij liepen uit en arri veerden met een voorsprong van 3.25 sec. voor het gehele veld op het cir cuit, waar Rik van Looy zijn positie in het puntenklassement verstevigde door de negende plaats op te eisen. Voor het overige is alles bij het oude gebleven. Vandaag in de eerste Pyre- neeënetappe met de grimmige Aubisque en daarna de Tourmalet, vertrekt Gil bert Desmet in de gele trui en rijdt Van Looy in het groen. In de tijdsverschil len tussen de vedetten is de laatste da gen haast geen wijziging gekomen, zo dat wij met spanning afwachten, wat de tocht over de Pyreneeën zal brengen. Zal nu de waarheid aan het licht ko men: zullen Bahamontes en Poulidor hun woorden in daden omzetten en wer kelijk hier groots de grote aanval op Anquetil, Van Looy, Desmet en Plan- ckaert beginnen? Een ding staat vast: de toekomstige „slachoffers" zullen zich in dat geval niet zonder slag of stoot overgeven. Het is intussen te hopen dat het weer het is de laatste dagen uitzonderlijk koud geweest in deze streek wat opklaart, want een Aubis que in de wolken is een hel.... Na de opgave van Willy Vannitsen, slachtoffer van een val in de eindsprint van de achtste etappe, heeft een andere geduchte Belgische sprinter, de jonge Frans Melckenbeek (ploeg Magne), be sloten niet meer te vertrekken. Mel ckenbeek heeft zondag bij een val een gapende wond opgelopen. De uitslag ziet er als volgt uit: 1 Cerami (België-Plaud) 4 uur 41 min. 57 sec. met bonificatie 4.40.57; 2 Darri gade (Frankrijk-Remy) 4.41.58 met boni ficatie 4.41.28; 3 Groussard (Frankrijk- Demeur) z.t.4 Everaert (Fr.-Geminia- ni) z.t.; 5 Simon (Belg.-Plaud) z.t.; 6 Lelangue Belg.-Naeye) z.t.; 7 Beuffeuil (Fr.-Remy) z.t.; 8 Craczyk (Fr.-Remy) z.t.; 9 v. Looy (Belg.-Driessens) 4.45.12 10 Behey (Belg.-Driessens) z.t.; 11 Van Aerde (Belg.-Naeye) z.t.; 13 Gainche (Fr.-Magne) z.t.; 14 Janssen (Ned.- De Muer) z.t.; 15 Daems (Belg.-Dries sens) z.t.; 16 Sorgeloos (Belg.-Dries sens) z.t.; 17 Hoevenaers (Belg.-Plaud) z.t.; 18 Proost (Belg.-Naeye) z.t.; 19 Novak (Fr.-Geminiani) z.t.; 20 Dupont (Fr.-Remy) z.t.; 21 Enthoven (Ned.- De Muer) z.t.; 82 Zilverberg z.t.; 84 Gel dermans z.t. Het algemeen klassement na de negen de etappe van de Ronde van Frankrijk ziet er als volgt uit: 1 Desmet (België-Dekimpe) 48.11.51; 2 Anglade (Fr.-De Muer) 48.11.57 op 6 sec.; 3 Elliot (G.B.- Gemminiani) 48.12.53 op 1.02; 4 Van Tongerloo (Belg. Driessens) 48.13.35 op 1.44; 5 Otano (Sp.-Remy) 48.14.04 op 2.13; 6 Stablin- ski (Fr.-Geminiani) 48.17.48 op 5.57; 7 Darrigade (Fr.-Remy) 48.17.55 op 6.04; 8 ex aequo Anquetil (Fr.-Geminiani) en Suarez (Sp.-Schotte) 48.18.05 op 6.14; 10 Van Looy (Belg.-Driessens) 48.18.45 op 6.54; 11 Pauwels (Belg.-Dekimpe) 48.19.20 op 7.29; 12 Bahamontes (Sp.- Remy) 48.19.24 op 7.35; 13 Poulidor (Fr.-Magne) 48.19.55 op 7.44; 14 Rams- bottom (G.B.-De Muer) 48.19.50 op 7.59; 15 Planckaert (Belg.-Schotte) 48.19.54 op 8.03; 16 Cerami (Belg.-Plaud) 48.20.10 op 8.19; 17 Janssen (Ned.-De Muer) 48.20.15 op 8.24; 18 Soler (Sp.- Schotte) 48.20.21 op 8.30; 19 Van Aerde (Belg.- Naeye) 48.20.24 op 8.33; 20 Enthoven (Ned.- De Muer) 48.20.48 op 8.55; 25 Geldermans (Ned.-Geminiani) 48.21.31 op 9.40; 36 Zilverberg (Ned.) 48.22.42. Het dagploegenklassement ziet er als volgt uit: 1 Plaud (Cerami-Simon-Daems) 14.09.07 2 Remy (Darrigade-Graczyk-Dupont) 14.09.08; 3 Naeye (Lelangue-Van Aer- de-Proost) 14.12.22; 4 De Muei (Grous- sard-Janssen-Enthoven) 14.12.22; 5 Magne (Beuffeuil-Gainche-Van Schil) 14.12.22. Het algemeen ploegenklassement luidt: 1 Geminiani 144.40.20; 2 De Muer 144.42.00; 3 Remy 144.47.24; 4 Dries sens 144.47.40; 5 Schotte 144.52.47. Het puntenklassement (groene trui) 1 Rik van Looy (Belg.) 112 pnt.; 2-3 Jan Janssen en Van Aerde Belg. beiden 72 pnt.; 4-5 Darrigade (Fr.) en Gilbert Desmet (Belg.) beiden 67 pnt.; 6 Graczyk (Fr.) 47 pnt. (Advertentie) In de zomervakantie organiseert ,,'t Honk" van de hervormde jeugd raad te Goes van 3 tot en met 17 juli en van 5 tot en met 19 augustus een voet balcompetitie voor jeugdclubs. De deel nemers zijn jongens van 10 tot en met 12 en van 13 tot en met 15 jaar uit het r.-k.-jeugdzorgwerk „Don Bosco", het jeugdwerk van het Leger des Heils en de Vrij Evangelische Gemeente, het Ge reformeerd Jeugdverband en de Her vormde Jeugdraad in Goes. De Ronde van de Toekomst stond maan dag onder Russisch regime. De sterke ploeg van de Sowjet-Unie deed in de 202 kilometer lange tweede etappe van Bor deaux naar Pau een geslaagde greep naar de macht. Yuri Melikow, die op het circuit in Pau aantoonde dat hij toch echt wel sprinten kan, won de rit en veroverde tevens de gele leiderstrui, ter wijl het ploegenklassement voor de tweede achtereenvolgende maal een prooi voor de Russen werd. Hoewel uit het voorgaande reeds op te maken valt, dat Lex van Kreuningen de eerste plaats in het algemeen klasse ment moest afstaan, was het voor Ne derland toch geen slechte dag. In de kopgroep van vijf, die op de laatste 40 kilometer een winst van 1.47 minuten bevocht, bevond zich naast de Italiaan Mario Maino, de Belg Etienne Cotman, Yuri Melikow en diens landgenoot Alexandre Kulibine, ook Huub Harings, die trouwens bijna de gehele dag in de voorste linies had gestreden. De andere Oranjemannen finishten ondanks de he vige strijd en het daaruit voortvloeiende ongemeen hoge tempo van 42 km per uur, in de hoofdmacht. Na enkele aanvallen, die op niets uit liepen, volgde na de 87ste kilometer een demarrage met renners als Zim merman, Maino, Harings en Tchere- povitch. Ten overvloede kwam er even later nog versterking opdagen in de vorm van een groep van negen met o.a. Cotman, Aimar, Delisle en Kulibine. Het wekte dan ook geen verwondering dat het verschil met de hoofdmacht snel steeg. Bij de ravi taillering in Are sur l'Adour na 140 km, waren de leiders al bijna twee minuten door toen het eerste gedeel te van het uiteengevallen peloton aan de maaltijd kon beginnen en de rest volgde nog eens 30 seconden later. Er volgde een aantal felle tegenaanval len, die zeer onoverzichtelijke situaties ten gevolge hadden. Huub Harings zat nog altijd voorin. Snepvangers Haast en Solaro volgden in de tweede formatie, Jaap de Waard in een derde en de ove rigen, onder wie dus de gele-truidrager Lex van Kreuningen streden moeizaam voort in het laatste gedeelte van het pe loton. Het zou achteraf allemaal nogal mee blijken te vallen. Want de achtervolgers zagen hun harde werken 20 km voor het einde beloond met een hergroepering. De sterke Italiaan Mario Maino, had dit alles reeds lang tevoren zien aankomen. Met nog 40 km voor de boeg sprong hij fel uit de kopgroep weg, maar Yuri Me likow wilde zijn plannen beslist niet doorkruist zien. Hij vocht zich eveneens een weg naar voren en kwam bij Maino, gevolgd door Cotman, Kulibine en Huub Harings en zo ontstond een kopgroep waarin de klasse ruimschoots aanwezig was. Op de bochtige wegen naar Pau, met hun vele lastige klimmen en gevaar lijke dalingen, groeide de winstmarge gestadig tot 1.30, opgenomen vijf km voor de finish. Huub Harings, allesbehalve een sprin ter begreep dat hij totaal kansloos zou zijn indien de situatie niet drastisch ver anderde. Harings wilde alleen weg en zag zijn kans schoon op het circuit te Pau. Alle inspanningen, die Yuri Meli kow zich voordien had moeten getroos ten om er steeds maar weer bij te zijn, verhinderden hem echter niet om aan deze laatste dreiging het hoofd te bieden. Nauwelijks 200 meter voor de meet werd Harings teruggehaald. De Belg Cotman kreeg al evenmin een kans. Zijn demarrage werd kundig beantwoord door Kulibine die meteen maar doorging om de sprint voor de beter geplaatste Melikow aan te trekken. Het officiële klassement van de tweede etappe van de Ronde van de Toekomst luidt: 1. Melikow (Rusland) 4.48.03 met bon- 4.47:.33; 2. Cotman (België) z.t. met bon. 4.47.48; 3. Maino (Italië); 4. Kuli- bini (Rusland); 5. Harings (Ned.) allen z.t.; 6- Saidschuschin (Rusland) 4.49.50; 7. Fabbri (Italië). Vervolgens het pelo ton met de Nederlanders Haast, Solaro, Van Egmond Van Kreuningen, De Waard, Schroeder en Snepvangers allen in 4.49.50. Na de tweede dag luidt het algemene klassement: I. Melikow (Rusland) 7.51.16; 2. Cot man (België) 7.51.47 op 31 sec.; 3., 4.: en 5- Huub Harings (Ned.), Kulibine (Rusland) en Maino (Italië) 7.52.02 op 46 sec.; 6. Lex van Kreuningen (Ned.) 7.53.03 op 1.47; 7. Sagarduy (Spanje) 7.53.18 op 2.02; 8., 9. en 10. Tschere- povitscb (Rusland), Quesada (Spanje) en Schulz (Duitsland) 7.53.33 op 2-17; II.-19. ex aequo Saidchuschin (Rus land). Hoban (G.-B.), Haeseldonckx (België), Schejbal (Tsj.), Cees Snepvan gers (Ned.), Petrow (Rusland), Jan Schroeder (Ned.), Dancelli (It.) en Vyncke (België) allen 7.53.43 op 2.33. Na de tweede etappe luidt het algemene ploegenklassement 1. Rusland 23.37.21; 2. Nederland 23.39.24; 3. en 4. België en Italië, beide 23.39.40; 5. Spanje 23.40.55. Andries van Dijk, de reserve doelman van Feijenoord, die verleden jaar voor f 55.000 naar de Rotterdamse eredivisie club ging, is op eigen verzoek op de transferlijst geplaatst. O E Vo O cm V> E *o <L. Ui 1 tfc V O Q: O fc: MONTETS *- I K I <N 1 f-u CQ O' i— V-. I? Q: ^4 15563 Te beginnen morgen (woensdag) worden iedere avond twee wedstrijden gespeeld: van 7—8 uur voor de jonge ren, van 89 uur voor de ouderen. De competitie wordt gehouden op het ter rein aan de Willem Barentzstraat. De Oostenrijker Kurt Postl heeft maan dag de derde etappe van de Ronde van Oostenrijk gewonnen. Postl, die door zijn zege de leiding in het algemeen klassement overnam van zijn landge noot Damm, reed de 225 km van Graz naar Spittal in 6 uur 14 minuten en 3 seconden. Hij zegevierde in de eind sprint over een groepje van vier man bij wie onder andere Jan Pieterse, die tweede werd. In het algemeen klasse ment is Pieterse nu tweede met een achterstand van 1.25. De uitslag van de derde etappe luidt: 1. Postl (Oost.) 6.14.03 (met bon. 6.13.33); 2. Jan Pieterse (Ned.) z.t.; 3. Kazmierzak (O.Dld.), z.t.; 4. Arie den Hartog (Ned.) 6.22.27; 10. ex aequo Gerben Karsten (Ned.), en Henk Cor- nelisse (Ned.) in 6.25.06. Na drie dagen luidt het algemeen'klas sement: 1. Postl (Oost.) 13.:24.36; 2. Pieterse (Ned.) 13.26.01; 3. Inthaler (Oost.) 13.28.28; 6. Arie den Hartog (Ned-) 13.36.37; 10. ex aequo Berben Karstens (Ned.) en Henk Cornelisse (Ned.) bei den 13.39.16. In het ploegenklassement staat Neder land met 41.30.51 tweede achter Oos tenrijk, dat een totaaltijd van 41.24.14 heeft. (Van een medewerker) AJartin Buber die op 8 febru ari 1878 in Wenen werd ge boren is beïnvloed geworden door het chassidisme, zonder echter dat hij hun gedachten tot de zijne maakte. Hij kwam met dat chassidisme reeds vroeg in aanraking daar hij te Lemberg werd opgevoed, vanaf zijn tweede jaar in zijn groot ouderlijk huis. Zijn grootvader Salomon Buber was een man van de wereld als bankier, met de joodse historie verbonden door zijn godsdienstige overtui ging. In dit milieu kwam Buber al jong in contact met het chas sidisme zoals de oost-joden dat kenden en tevens met de ruime opvattingen die in hoge zaken- kringen gehuldigd worden. Buber zou een synthese gaan vormen, daarbij beïnvloed door de jaren als student in Wenen, Berlijn, Leipzig UVWVWWWWVWWWWWWVWWWUVWU' Martin Buber, aan wie 3 juli de Erasmusprijs wordt uitgereikt. De N.V. rubberfabriek „Vredestein" heeft in 1962, blijkens het verslag, met moeilijkheden te kampen gehad. Bij iets gedaalde omzetten werd een bruto be- drijfsoverschot vóór belastingen behaald, dat circa 7 procent bij dat van 1961 ach terbleef. De geconsolideerde winst- en verliesrekening laat zien dat het bedrijfs- overschot, inclusief Hevea, is gedaald van 12,60 miljoen tot 11,71 miljoen. De uit te keren winst beloopt 2,05 miljoen (v.j. 2,67 miljoen). Voorgesteld wordt, zoals gemeld, het dividend te stel len op tien procent (vorig jaar veertien procent). Het resultaat had dat van 1961 slechts bij een begroting van de omzet kunnen evenaren of verbeteren. Daarin is men niet geslaagd. Echter kon een omzet daling in sommige sectoren ongeveer Coen Moulijn, linksbuiten van Feijenoord en het Nederlands elf tal, is door 33 journalisten uit alle landen van Europa uitgeroepen tot de beste linksbuiten van Eu ropa. Zes maanden geleden kozen de journalisten een Europees voet balelftal dat er als volgt uitzag: Schroiff (Slovan), Wendlinga (Reims) en Schnellinger (FC Köln), Solymosi (Ujpest), Maldi- ni' (Milaan) en Masopust (Dukla), Kopa (Reims), Jurion (Ander- lecht), Seeler (Hamburg), Euse- bio (Benfica) en Gento (Real Ma drid). Nu, zes maanden later, hebben de samenstellers van het Europese elftal zich bij de formatie laten leiden door de 4-2-4-opstelling. De „Oscars" werden nu uitgereikt aan: Bernard (Nimes), Armfield (Blackpool), Maldini (Milaan), Trapattoni (Milaan), Schnellinger (FC Köln), Coluna (Benfica) en Masopust (Dukla Praag), Kopa (Reims), Eusebio (Benfica), Ri vera (Milaan) en Moulijn (Feijen oord). iMWWWMAAAAIWAMAMWVWVWWUVVWVWVVVVfWWIAAAMi De viering van het taptoe-eeuwfeest, het feest van de honderdjarige emanci patie, is zondag in Suriname volgens de verwachtingen verlopen al heeft de re gen zo nu en dan een streep door de re kening gehaald, 's Avonds waren in Pa ramaribo duizenden mensen op de been om te genieten van de illuminatie van de grote kantoren en gebouwen. Een grote menigte stroomde samen aan de historische „waterkant" voor het sprookjesachtige schouwspel van de ver- sierde en verlichte boten en korjalen. Met nog veel meer spontaneïteit en gro te geestdrift is gisteren de traditionele dag der vrijheden (de dag van de ketti- kotti of gebroken ketting) gevierd. Tien duizenden inwoners van Paramaribo waren opgekomen voor de historische optocht en ook van de toeschouwers wa ren er velen gekleed in de dracht van honderd jaar geleden: slaven bassia's (opzichters), vrije burgers blanke offi cieren en notabelen groetten elkaar met 18de-eeuwse zwier. In de middaguren waren opnieuw grote mensenmenigten op de been om de tra ditionele „kotto missi"-show bij te wo nen.: Prachtig waren de echte „kotto's" en andere kleurrijke kostuums, die spe ciaal door de Creoolse bevolkingsgroep in Suriname worden gedragen. worden gecompenseerd door een stijging in andere. Daarnaast is het vooral een achterblijven van de resultaten der dochterondernemingen Hevea en Vrede stein Loosduinen, dat debet is aan het verminderde totale resultaat. De autobanden vormen het grootste ar tikel in het totale produktenpakket. Echter doet zich hier een voortdurend scherper wordende concurrentie voor. Vooruitzichten: de verkoop van auto- en rijwielbanden ondervond van het slechte weer in de eerste maanden van 1963 een ongunstige invloed. Het totale beeld van de omzet in 1963 wijkt tot dusver weinig af van 1962. Men verwacht in staat te zijn de grotere produktie te kun nen verkopen. Grote investeringen zul len ook in 1963 nog nodig zijn voor ar- beids- en kostenbesparende produktie- methoden. De toekomst wordt met ver trouwen tegemoet gezien, al zal 1963 in menig opzicht waarschijnlijk een moei lijk jaar worden. Klene's Suikerwerkfabrieken N.V heeft zijn gedachten laten gaan over de moge lijkheden van een fusie en er zijn al be sprekingen over geweest, onder andere met Venco. Het is echter moeilijk een dergelijke fusie te verwezenlijken in ver band met de afwijkende produkten die de diverse fabrieken maken. Dit werd gisteren meegedeeld op de jaarvergade ring Amsterdam. Opgericht is de Cacao De Zaan Import gesellschaft Mbh, die gisteren met haar werkzaamheden is begonnen. De Neder landse maatschappij cacaofabriek De Zaan Koog-Zaandijk beoogt hiermee haar afzetpolitiek aan te pasen aan de omstandigheden op de Westduitse markt. Ingemar Johansson, ex-wereldkampi oen in het zwaargewicht en Europees kampioen in deze klasse heeft dezer dagen in een brief aan de Europese Boks Unie (E.B.U.) officieel afstand gedaan van zijn titel. De E.B.U. had enkele maanden geleden de Engelsman Henry Cooper al als uitdager van de Zweed aangewezen. Het is echter zeer de vraag of Cooper, die vorige maand in een gevecht tegen de Amerikaan Cassius Clay een zware wenkbrauw blessure opliep, nog ooit in de ring zal komen. Mocht dit wel het geval zijn, dan moet voor Coopeï een tegenstander gezocht worden onder de kandidaten voor een titelgevecht, die zich tot 28 augustus bij de E.B.U. kunnen melden. Een van de boksers, die ongetwijfeld aanspraak kan maken op een dergelijk gevecht is de Nederlandse zwaarge wichtkampioen Wim Snoek, die de laat ste twee jaar geen wedstrijd meer ver loren heeft. Ook de Duitser Karl Mil- denberger, die onlangs verklaarde be reid te zijn in Rotterdam of Frankfort tegen Wim Snoek te boksen, kan rech ten doen gelden op een titelgevecht. De gevangene van de staatsgevangenis te Mississippi John Richard Russell, die 18 dagen geleden een nieuwe long had gekregen, is zaterdag aan nierontste king overleden. Russell was in 1957 ter dood veroor deeld wegens moord, maar kreeg gratie wegens zijn uitstekend gedrag en zijn bijdrage voor de mensheid. Hij had zch vrijwillig opgegeven voor een long transplantatie, een operatie die tot dan toe slechts op dieren was verricht. De long heeft tot aan de dood van Russell normaal gefunctioneerd en de opera tie wordt als geslaagd beschouwd. Hij is geen profeet en geeft zich daarvoor niet uit. Hij staat bekend als filosoof en als theoloog. Maar toch is het af gesleten gezegde „Een profeet wordt in eigen land niet ge- eerd" op de bejaarde Martin Buber van toepassing. Want hoe paradoxaal het ook klinkt deze ruim 8ö-jarige, die 3 juli in ons land uit handen van prins Bernhard de Erasmus prijs in ontvangst komt nemen hem toegekend door de Fonda- tion Europeénne de la Culture wordt vooral vereerd door de westelijke wereld omdat men door hem de opvattingen die men jegens het joodse volk koestert vertolkt ziet, terwijl het joodse volk zijn filosofie en theologie afwijst omdat zij geen aansluiting zouden vinden bij het jodendom. en Zürich doorgebracht. Hij was het die het ctaassittisme, dat in alles Gods bedoeimg en aanwezigneid ziet, nat er de nadruk op legt, dat een ieder altijd God kan dienen, voor de weste lijke wereld openbaarde. Hij heeft de cnassidische verhalen in veie boeken overgeleverd. De chassidiem zijn echter mét hun mystiek-joodse opvattingen zeer wets-getrouwe joden, die geboden en verboeten nauwgezet nakomen. In zijn filosofie zowel als in zijn theologie heeft Buber daar echter een andere opvatting over. Hij heeft dat vooral neergelegd in zijn belangrijkste boek in 1923 verschenen: „Ich und du". Buber acht het joodse volk geroepen de wereld het voorbeeld te geven. De moraal moet zeer hoog zijn. Een ieder is individueel verantwoordelijk voor zijn daden, niet alleen tegenover God maar ook tegenover zijn medemens. Boven het heil van volkeren en lan den dient de verlossing van de we reld te gaan, bij welke verlossing het joodse volk een lichtend voorbeeld dient te zijn in levenswandel. Daarom pleitte hij reeds vroeg voor een eensgezindheid met de Ara bieren, een bovenmenselijke hou ding jegens het na-oorlogse Duits land, voor het leven van Eichmann. In het zionisme zag hij geen politieke beweging ter verkrijging van het historische erfdeel van het joodse volk, maar een beweging die het mo gelijk zou kunnen maken, dat de eeuwige opdracht van hoge ethiek van het joodse volk zou kunnen wor den verwerkelijkt. In zijn „Het ge loof van Israël", in 1947 voltooid, heeft hij het Ich-Du-motief nader uit gewerkt. Uitgangspunt daarbij is, dat God de mens ontmoet en dat de ideeën over God zich bepalen tot voortbrengselen van die ontmoetingen. God openbaart zich aan iedreen en heeft voor ieder een opdracht. God richt zich tot de mens met „Ik" en de mens antwoordt „Gij". Zo is het ook omgekeerd en zo dient ook de onderlinge verhou ding van de mensen te zijn. Men dient open te staan voor eikaars standpunt tot heil van de samenleving der vol keren. Deze idee heeft Buber verder uitge werkt dan het chassidisme. Maar afstand heeft hij daarbij genomen van godsdienstige wetten. Ieder mens is zelf verantwoordelijk en dient daarbij geen steun te ondervinden van voorschriften. Deze voorschriften kunnen volgens Buber zelfs belem merend werken. Het leven dient een voortdurende dialoog te zijn. Uit deze gedachtengang vloeide mede de ver taling (samen met Franz Rosen- zweig) van de bijbel voort. Deze ver taling is wat woordkeus en zinsbouw betreft afgestemd op het gehoor, om dat volgens Buber de bijbel voorge lezen dient te worden, gelijk aan Jo- zua is bevolen. Buber zelf heeft overigens onder vonden hoe ver zijn filosofische gedachtengang, hoe ver zijn ethische begrippen nog zijn verwij derd. Tot groot aanzien is hij geko men in Duitsland, waar hij door zijn prachtige taalbeheersing en zijn op vattingen groot aanzien kreeg. Hij was daar in Frankfort aan de Main voor joodse godsdienstwetenschap en ethiek verbonden aan de universiteit en doceerde tevens aan het Frei Jüdi- sche Lehrhaus. Bij het aan de macht komen van de nazi's werd hem daar als jood echter het werken on mogelijk gemaakt. Hij trok naar het toenmalige Palestina waar hij aan de Hebreeuwse universiteit te Jeruzalem een professoraat in de sociologie kreeg. En sedertdien verkondigt hij vanuit de joodse staat zijn hoge ethi sche beginselen, de plaats die het joodse volk dient in te nemen te midden van de naties. Bij de vele eerbewijzen die hem in zijn lange leven ten deel zijn geval len voegt hij dan thans de hoogste Europese onderscheiding. Men heeft waardering en respect voor de ge dachtengang die hij verkondigt. Hij heeft invloed uitgeoefend vooral op het protestantisme, maar of de hoge ethiek die hij verkondigt ook mense lijk te verwezenlijken is wordt soms wel betwijfeld. Advertentie Vier middelen versterken eikaars werking, zodat met een kleinere dosis kan worden volstaan. BEROEMDE GENEESMIDDELEN IN EÉN TABLET Een enkel 'A\\ pün, griep of een "landerig gevoel" dat u met werk kunt doen! 20 tabletten f 0.80, 40 tabletten (in strips) f 1.50, 100 tabletten f3.50.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 4