ESgBMI Methyl voorkomt cilinder-ondervoeding! (bij sommige gezinnen zijn ze de hele dag in trek) MANNEN ONDERWIJZER DRIEKONINGENAVOND' SCHILDER benzine met Methyl NIEUW BEREID 1 MONTAGE-ATELIER TERNEUZEN I Victoria Parade: een veelzijdig assortiment fijne biscuits in een gezellige, voordelige gezinsdoos van 2.65. 10 de Meterfabriek ordrecht 3 CHR. NAT. SCHOOL TE OOSTBURG, N.V. MIDDELBURGSCHE IJZERGIETERIJ EN MACHINEFABRIEK v.h. BODDAERT CO., Waarom u zo krachtig rijdt op Caltex benzine: BENZINE- EN L.P.G. SERVICE-STATION „DE BAAR" GOES. Eerste officiële service-station in Zeeland BIJ DE BAAR BENT U VLUGGER KLAAR smakelijk bereid, knapperbros gebakken, streng gekeurd, meteen verpakt en daardoor vers bewaard! PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 2 JULI 19## BUJE BMiD NU SMEUÏGER RIJKERVAN SMAAK! Feestelijk nieuws over Blue Band. Kijk dat pakje, dat ziet er nog frisser, nog rijker uit. En proef Blue Band nu eens. Die is smeuïger geworden en rijker van smaak. Door een nog betere bereiding, 't Worden boterhammen extra, moeder. Beste boterhammen extra ...en altijd die zekerheid: blue band bevat volop vitamine! Vitamine A en D, provita mine A voor groei en weerstand. U geeft dat alles met iedere boterham die U klaarmaakt. Wat een plezier dus om de kinderen flink te zien eten. 'n Boterham extra?... goed zo! H vraagt voor montage- en andere werkzaamheden S bij ons Kandidaten, bij voorkeur ongehuwd, moeten M beried zijn 'n half jaar op de fabriek te M Dordrecht te werken. Onderbrenging in goede pensions verze- M kerd. Wekelijkse vergoeding van reiskosten. a H Aanmelding schriftelijk aan de afd. PERSO- i NEELSZAKEN DER METERFABRIEK, Lijn- P baan 4, Dordrecht, of persoonlijk aan het mon- jH tage-atelier, Industrieweg 17, Terneuzen. Noordwal 39 - 41. Wegens beëindiging uitstel van militaire dienst op 7 aug. a.s. wordt op of na deze datum gevraagd een werkzaam in de hogere middelklassen. Pensions aanwezig. Voor (a.s.) gehuwden en gezinnen is een woning, indien niet onmiddellijk, dan toch op zeer korte termijn beschikbaar. Aan collega's die ervoor zouden voelen, in dit mooie centrumstadje van een fraaie streek te werken, worden gaarne inlichtingen verstrekt en een wederzijdse-ken- nismakingsbezoek aangeboden. Het hoofd der school, J. B, Fondse, Bredestraat 31, Oostburg, telefoon (01170) 2010. MIDDELBURG: OPENLUCHTTHEATER TOORENVLIEDT DOMBURG: RECREATIETERREIN OOSTSTRAAT DE OPENLUCHTSPELERS brengen op dinsdag 9 en woensdag 10 juli a.s. te Mid delburg en op vrijdag 12 juli te Domburg, des avonds om 8.30 uur, M blijspel in 5 bedrijven door William Shakespeare. Prijs der plaatsen ƒ2,—, alles inbegrepen. Voorverkoop van kaarten voor Middelburg: Bureau V.V.V., Lange Delft 23 te Middelburg. Op de opvoeringsdagen van 7.30 uur n.m. af kassa theater. Bij ongunstig weer op bovengenoemde data worden de voorstellingen te Middelburg gegeven op 11 en die te Domburg op 15 juli a.s. Men lette op de vlaggen op de Abdijtoren en de radio- omroepberichten na het nieuws van 6 uur n.m. Kousteensedijk 8-10 te Middelburg heeft plaatsingsmogelijkheid in vaste dienst voor een voor het schilderen van constructiewerken en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. Sollicitaties te richten tot bovenstaand adres. We gaan... en dan gê&n we ookl Ongelijke verdeling van oktaanwaarden, ofwel cilinder ondervoeding, veroorzaakt pingelen, verlies aan kracht en benzineverspilling. Elk benzine-lucht mengsel bevat lichte en zware ben- zinefrakties. Daarvan bezitten de zware de hoogste ok taanwaarde. Vooral echter bij snel optrekken bereiken niet genoeg zware frakties de buitenste cilinders, zodat deze een mengsel van te lage oktaanwaarde krijgen. Men noemt dit „cilinder-ondervoeding". Het is de oorzaak van pingelen, verlies aan kracht en benzineverspilling. Gelijke verdeling van oktaanwaarden bij Caltex ben zine met Methyl voorkomt cilinder-ondervoeding, geeft maximum kracht. De Methyl in Caltex benzine zorgt voor een gelijke ver deling van oktaanwaarden over è,lle cilinders. Dus ook de buitenste cilinders ontvangen nu een mengsel van uitge balanceerde samenstelling. De cilinder-ondervoeding is voorkomen en élke cilinder levert zijn maximum rende ment, zijn maximum aan kracht. U rijdt krachtig, zuinig en betrouwbaar op Caltex benzine met Methyl. Victoria biscuits

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 10