v.v.v, Begin morgen! 89 Oploskoflie Instant Pudding 30 Albert Heijn Rook worst 0,88 VRIJ DAGPRIJZEN 6,48 0,78 5,80 4,98 1,98 2,98 0,49 UITVOERING BALANSOPRUIMING FIRMA E. 1. BOS - woninginrichting manneflijk personeel ambitieuze jongeman 18-23 jaar MEULMEESTER Spaar PMC-premies met wat u bespaart als u bij Albert Heijn winkelt, pjfe Zuurkool STRIJK TAFEL AH-Vacuum-Koffie Pjoer-rol aaa QBH hhb iub hb»ÜS ma LEZERS SCHRIJVEN „0LD V/C" HOUDT IN AUGUSTUS VOLGEND JAAR OP TE BESTAAN c, 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 10 JANUARI 1963 Plastic wastobbe, ook als babybadje te gebruiken. Zeer sterk, roestvrij, on gevoelig voor chloor en 6,98 dergelijke Sportkousen voor spelende en jeugd. Wolfantasie, zeer sterk en warm. Maten 2 t/m 6 Maat 2 Maat 6 1,78 Bedrukte cretonne ideaal voor 't maken van schortjes, koblers en ste vig genoeg voor deken- overtrek. a in 80 cm breed, V 1 j! per meter Alleen geldig vrijdag 11 januari 1963. Pyjamaflanel, mooie kwaliteit in keurige stre- Dame spy jama'sprima pen voor het maken van een voordelige pyjama. 70 cm breed, a aq per meter keperflanel, fan tas ie jas je en effen pantalon. Maten 40 t/m 50. Keuze uit 2 modellen Jongensondergoed zware kwaliteit rlb- interlock. Maten 0 t/m 3%. Singlets en slips dezelfde prijs. Maat 0 Maat 3% 1,13 Voorgetekende tafella kens met zoom, 130 x 160 cm, in wit, bleu, rose, écru en geel- Maak uw eethoek gezellig Sisal tapijt, 100 cm brv enorm sterke vloerbe dekking, tweezijdig te gebruiken, kan dus ge keerd worden. QQ Per meter ü,00 Matrasdekken gevuld met nieuw jutevlies. Pri ma bescherming van kostbare matrassen. 80 x 190 cm 90 x 190 cm 120 x 190 cm 5,80 7,30 i Onvermengde Javakapok per 500-gramszak Plastic douchegordijn 120 x 190 cm, ponsgaten Droptoffees een fijne win- terversnapering, 200 gram MIDDELBURG - VLISSINGEN VLISSINGEN Op het verkeersbureau, C. Buskenstraat 137, bestaat gelegenheid tot inschrijving op de ho tel-, pension-, huizen en kamerlijs! Leden dienen de kwitantie 1962 over te leggen; nieu we leden moeten bij de in schrijving de contributie 1963 bij vooruitbetaling voldoen. Sluiting van de in schrijving op 31 jan. a-s. Het bestuur. VOGEL KWEKERS. Zaterdag 12 jan. a.s. koopt fa. Corstens - Verschuren, Helmond, manskanaries. Lichte kleuren a 8,50 per st., donkere kleuren 7, p. st. Popjes 2,— p. st. Kneu- en sijsbastaarden 7,50 p. st. Putterbastaar- den 10,p. st. Vogels brengen: Goes: tussen 1 en 2 30 uur, café „De Landbouw", Grote Markt 38. Vlissingen: tussen 3 en 4 uur, café „De Witte Bal lons", Bellamypark 7. Vrijdagmiddag 2 uur vers rund- en paardevlees. Abattoir, Seisweg, Middelburg. Gevraagd een LEERLING KAPSTER om in het vak te worden opgeleid. Brieven lett. P 18, bur. P.Z.C., Vlissingen. Gemengde zangvereniging CRESCENDO Kruiningen op vrijdag 11 januari a s. in Ons Dorpshuis te Krui ningen, m.m.v. de toneelver. „Kunstvrienden" te Goes- Aanvang 8 uur. Zaal open 7.30 uur. Na afloop bal met muziek van „The Goodwill Boys": GEVRAAGD een AANKOMEND KAPSTER Br. lett N 17, bur. P.Z.C., Vlissingen. Vrijdagmiddag, 2 uur, vers paardevlees. Slachtplaats Oranjeplein, Souburg. Aanstaande dinsdag 15 januari begint onze grote BANKSTELLEN BERGMEUBELS EETKAMERSTOELEN FAUTEUILTJES LINNENKASTEN enz. KARPETTEN VLOERBEDEKKING BEDDEN DEKENS GORDIJNSTOFFEN enz. 10 KORTING op textiel (uitgez. merkartikelen). Op bankstellen buiten de opruiming 25,— korting. Lange Delft 43 (to. Segeersstraat - MIDDELBURG - Tel. 3415 POST- EN TELEGRAAFKANTOOR ZOETERMEER voor de besteldienst. Vereisten: volledig Lager Onderwijs, een onbesproken gedrag en een goede gezondheid. Geboden wordt: maandloon volgens Rijksregeling voor bepaalde onregelmatige diensten een toeslag van f 25,- per 4 weken voor het gebruik van een eigen rijwiel een vergoeding van f 10,- per 4 weken een huurcompensatie van f 26,10 per maand gunstige vakantieregeling met 4% vakantietoeslag degelij'ke dienstkleding tegen geringe betaling bij goede prestatie een toeslag op het loon een 5-daagse werkweek. Verzoeken om nadere inlichtingen en schriftelijke sollicitaties met vermelding van volledige gegevens te richten aan de directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Zoetermeer. VAN DE VELDE UW DRUKKER dienstplicht vervuld hebbende of vrijgesteld hiervan, die na te zijn ingewerkt zelfstandig de verkoop en bijbehorende werk- a kan verzorgen van grammofoonplaten grammofoons bandrecorders Meerdere hulp aanwezig. Muziekkennis strekt tot aanbeveling. Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten. Eigenhandig geschreven sollicitaties (discretie verzekerd) aan: ST.-JACOBSSTRAAT 11-13 - VLISSINGEN Spaar mee met de Premie-van-de-Maand Club AH-prijzen schelen zóveel dat de PMC-premies u vanzelf in de schoot i vallen. En met elke premie bespaart u nog eens een fiks bedrag... Stap morgen tSsËËh binnen, MENUTIP Gelderse ±250 GRAM Mager Znurkoolspek 250 gram 79 Casseler-rib dikke plakken 100 gram 69 Pittig als het ritme van de Bongo-trom BONGO 9 09 pot 50 gram B Slagroom Bear Brand tijdelijk 2 blikjes 1.69 Koffiemelk 3 blikjes 89 Albert Heijn Soepgroenten 2 bnkj„Nu 39 Erwtensoep met worst heel blik 89 Gerookt Vet Spek 500 gram 99 Vanille per pakje Mandarijntjes Goisha blik 89 Aardbeien op sap biik 59 PllddingSailS Tova 6 smaken fles 65 Premle-van-de-Mnnnd METALEN droog- NU ÖQ kokend Cm UU Joegoslavische GOULASH BLIK 1.49 de meest verse koffie van alle vacuomblik 250 gram Vol-iromatisch-toudmork 1.72 I Mild-gcurig-grotnmtrk 1.45 Mild-krachtig - roodmerk 1.45 Pittle-paanmcrk f.20 Originele Engelse 65 cakcrol met" jam Kom ook naar Onvoorwaardelijke Kwaliteitsgarantie. Wanneer u enig AH-artikel niet èlkc cent waard acht die u ervoor hebt betaald, dan wordt u door Albert Heijn-het volle bedrag vergoed. Prompt... zonder enige bedenking. Even puzzelen |1 I |4 |3 I I |5 lb I 17 I ■■am a yiai GRATIE VOOR VIER OORLOGSMISDADIGERS In de kantlijn der P.Z.C. van 8 dezer wordt het pleit besproken van twee Ne derlandse hoogleraren in het strafrecht (vgl. P.Z.C. van 7 dezer) om vier Duitse oorlogsmisdadigers vrij te laten, na 17 jaren in een Nederlandse gevangenis te hebben gezeten Deze vier mannen wa ren wegens hun onmenselijk handelen, dat aan tienduizenden Nederlanders het leven had gekost, ter dood veroordeeld. De doodstraf werd echter door verlening van gratie omgewandeld in levenslang gevangenisstraf. De twee hoogleraren HORIZONTAAL 1. uiting van slaap, 4. opera van Gounod, 8. vogelprodukt, 10. Reg. Infanterie, 11. gevangenis, 13. lor, 15. gesloten, 17. sluis, 18. dierengeluid, 19. niets meer over!, 21. hoewel, 22. kledingstuk, 25. zeer arm, 31. centiliter, 32. lekkernij, 33. rund, 34. onzes inziens, 36. laaghar tig, 38. duivenhok, 40. vrucht, 41. boom, 43. gulden, 44. bedrijvig, 45. spottend lachje. VERTICAAL l.watervogel, 2. onderscheiding, 3. groen te, 5. slede, 6. niet thuis, 7. tuiltje, 9. aldus, 12, boom, 13. bak, 14. heerlijk, 16. eveneens, 18. voorzetsel, 20. per per soon, 23. zangstem, 24. bloeiwqze, 25. groente, 26. reeks, 27. droogoven, 28. speelgoed, 29. sigarenresten, 30. afge mat, 31. vereniging, 35. Eg. godin dei natuurkracht, 37. hoofddeksel, 39. pers, voornaamwoord, 40. opgewekt, 42. zang- noot, 43. franco. De oplossing van de vorige puzzel al? volgt: pleiten nu, hen vrij te laten, dus een tweede keer gratie te verlenen. De kant lijnschrijver geeft een beschouwing van enkele pro- en contra's, verbonden aan het voorstel der professoren, zonder een conclusie te trekken. Het lijkt aangewezen nog enige aante keningen te maken tot dit probleem dat voor misdadigers op de grenslijn ligt tussen leven en dood. Een der meest be langrijke reden voor het niet toepassen van doodstraf is het feit dat een vergis ing in de rechtspraak onherstelbaar is, ndien een niet schuldige ter dood wordt ;ebracht. Dit kan geoeuren en is ge- jcurd bij misdaden, waarvan de ware toedracht niet restloos kon worden opge helderd en de rechter is aangewezen op zogenoemde indiciebewijzen. Heel anders ligt echter het geval bij de vier nog in Nederland hun „levenslang" uitzittende Duitse oorlogsmisdadigers, (de term po litieke delinquenten zou hier misleidend zijn). Hun misdaden tegen goddelijke en menselijke wetten waren onbetwijfelbaar bewezen. In Nederland werd besloten, om welke reden dan ook, de doodstraf te vervangen door levenslang gevangenis. Voor het rechtsgevoel van grote delen van het Nederlandse volk zou het moei lijk te begrijpen zijn, Indien deze vier voor een tweede keer gratie zouden ver krijgen, door hen op vrije voeten te stel len en naar Duitsland af te-schuiven, waar het vergif van het nalionaal- socialisme nog lang niet uit het volks- llchaam is verdwenen. Het beroep der beide professoren op de edelmoedigheid van het Nederlandse volk Is in dit gr—' volledig misplaatst en denkt niet honderdduizenden familieleden van moorde Nederlanders. Ir. H. Ehrlich. KERKNIEUWS Kerkelijke mutaties NED. HERVORMDE KERK Aangenomen naar Coevorden (toez.) Joh. H. A. van Docschot te Haarlo. Aan genomen naar Amsterdam (Maranatha- te voor Apeldoorn en voor Groningen, kerkgemeente B) dr. E. J. Beker stu dentenpredikant te Utrecht die bedank- Aangenomen naar Nijeveen W. Krui denier vicaris te Hilversum bedankt voor Woudenberg H. Harkema te Zeist- GEREF. KERKEN Tweetal te Arnhem (zesde pred. plaats) H. Hortensius te Ommen en H. B. Wey- land te De Lier. Beroepen te Assen (vierde pred. plaats) J. Tevcl Zwaagdwesteinde. Aangenomen naar Utrecnt als leraar godsdienstonderwijs aan het christelijk lyceum H. A. L. van der Linden te Dé Bilt. CHRIST. GEREF. KERKEN Bedankt voor Elspeet en voor 's-Gra- venpolder P. Blok te Dirksland. BENOEMINGEN IN HET AARTSBIS DOM Zjjne eminentie Bern. kardinaal Alfrlnk heeft op zijn verzoek met ingang van 18 januari eervol ontslag verleend aan de zeereerw. heer A. J. Mulder als pastoor te Geesteren en heeft in zijn plaats be noemd dc zeereerw. heer J. A. Kempers. Tot pastoor te Beckum is benoemd de zeereerw. heer J. A. J. Geertman, die godsdienstleraar was te Utrecht, tot astoor te Ke(jenborg de zeereerw. heer C. Dijkers en tot pastoor te Meddo de l'*eleerw. neer P. W- G. Arts, die kape llaan was te Zwolle (H. Michael). Predikanten over vrijlating politieke delinquenten De predikanten K. H. Kroon, Fr. Kuiper, beiden uit Amsterdam, en Th. Scharten uit Rotterdam, respectie velijk Ned. hervormd, doopgezlnd en evangelisch-luthers, hebben in een „open brief" aan de hoogleraren stelling genomen tegen het in het Ncd. Juristenblad opgenomen plei dooi van de professoren mr- J. van Bemmelen en mr. W. Pompc voor vervroegde vrijlating van vier tot levenslange gevangenisstraf veroor deelde Duitse politieke delinquenten. In hun brief herinneren zij aan de in 1960 uit protestantse kring over dit onderwerp onder de aandacht van dc minister van justitie gebrachte over wegingen. De drie predikanten zeg gen het juist in strijd te achten met het respect voor de menselijke per soonlijkheid van de vier betrokkenen, te doen alsof hun misdrijven verge lijkbaar zijn met normale overtre dingen van wet en geweten. Boven dien zou van een volkomen veran dering van inzicht bij de betrokkenen niets zijn gebleken. Dc predikanten spreken de hoop uit, dat de visie der hoogleraren geen instemming zal vinden bij de Nederlandse regering. 9 Prof. Eugen Sanger, een van dc voornaam ste Weatduitse raketdeskundigen, krijgt de leiding van het eerste instituut in zijn land voor onderzoekingen op het gebied van ruimtevaart. Het instituut vormt een o: derrieel van de WestberHJiwe universiteit. 9 De Chinese minister van verbindingen heeft geëist, dat overtollige transportarbei ders uit de steden en industriecentra wor den overgeheveld naar belangrijke landbouw- gebieden om de vervoersproblemen daar oj, te lossen. zal augustus vol- „-..d jaar officieelten grave dalen, maar er bestaat hoop dat zjj zal opgaan in net nieuwe nationale theatergezel schap (De National Theater Company). De National Theater Company heeft inmid dels bevestigd dat zij de schouwburg van de „Old Vic" in augustus zal overnemen en «lat de mogelijkheid bestaat dat sommige leden van de „Old vie" in het nieuwe gezelschap zul len worden opgenomen. Sir Laurence Oliver zal de regie voeren. De toekomst van de „Old Vic" zal eind dezer maand waarschijnlijk bepaald zijn wanneer de onderhandelingen tussen haar en de Theater Company zijn beëindigd. In 1951 werd reeds de eerste steen gelegd voor een .schouwburg voor de Nationale Theater Company In aanwezigheid van ko ningin Elizabeth (thans koningin-moeder) tij dens het Festival of Britain. Bloei Velen, in als buiten Engeland, zullen het verdwijnen van de „Old Vic" betreuren, vooral omdat deze onder haar nieuwe jonge regisseur Michael Elliott een nieuwe bloei doormaak te. De schouwburg van de „Old Vlc", Coburg ge naamd Ier ere van prins Leopold vnn Snk- sen-Coburg, werd in 1818 geopend met een stuk getiteld „De vuur proef" of „De hemel verdedigt het recht", een zeer melodrama tisch werk. Het theater werd in 1940 gebombardeerd, waarop het gezelschap naar elders verhuisde. Gebombardeerd Het huidige gebouw werd in 1950 geopend met Shakespearcs „Twelfth night". Een deel van het gezel schap ls onlangs op tournee gegaan met „Julius Caesar" van dezelfde schrijver, ter wijl de Ellioth-groep opvoeringen geeft van Ibsens „Peer Gynt", Ben Jonsons „The Alchemist" en Shake- speares „De koopman van Venetië". De National Theater Company is bedoeld om de „Old Vic", de Royal Stratford-on-Avon Sha kespeare Company en de Sadlers Wells Ope ra te absorberen. De Stratford-on-Avon- froep is inmiddels van eze fusie uitgesloten maar beeft zien bereid verklaard haar pro gramma te coördineren met dat van de Natio nal Theatre. Het is echter nog niet helemaal duidelijk hoe de andere gezelschap pen in de nieuwe groep zullen worden opgeno men. De regering heeft reeds een subsidie vnn een miljoen pond en de ge meente Londen van 1.300.000 pond in het uitzicht gesteld voor de eerste kosten van de oprichting. Zy zullen janrl(|ks een subsidie verlenen van in totual 400.000 pond sterling.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 6