Iffiacleans noroc v SUPRA KOFFIE Supra-melange Vacuum-in-pak Versgemalen f.1 VanNelle's GORDON SCOn Poets uw tanden met schoner, witter, gezonder! NETTE WINKELJUFFROUW ADMINISTRATIEVE KRACHT a. een vrouwelijk affeliogsboofd b. een verpleegster met diploma B. c. ziekenverzorgstes. LEERLING-TEKENAAR 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 10 JANUARI 1963 Poets uw tanden zachtjes met Macleans peroxide tandpasta. Proef de heerlijk verfrissende Macleanssmaak en zie: Macleans verwijdert elke aanslag en geeft u stralend witte, gezonde tanden. De krant kunt U niet missen. Geen dag noroc HET NIEUWE MODERNE MIDDEL TEGEN OVERMATIG MAAGZUUR MAAGZUUR Hinder van overmatig maagzuur? Dat hoeft niet meer. Want nu is er NORAC. Het nieuwe, moderne middel tegen storend maag zuur met unieke, drievoudige werking: neutraliseert veilig het brandend zuur voorkomt nieuwe ongewenste zuurvorming en... beschermt de maagwand. 50 TABLETTEN N.V. ALGEMEENS NORIT MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM 0 NORAC is vrij van koolhydraten en suiker. Elk Norac- tablet is in cellophaan verpakt Handig, om zo los in de zak mee te nemenI N.B.! De grijze NORAC-tabletten helpen uitsluitend tegen overmatig maagzuur. Zij mogen niet met de bekende zwarte NORIT kooltabletten verwisseld worden en kunnen deze niet vervangen bij maag- en darm stoornissen, die optreden als gevolg van te veel vet- of alcoholgebruik, en in geval van vergiftigingen door bedorven voedsel of giftige chemische stoffen. MAAGZUUR? NEEM liOlllO NORAC - een nieuw produkt van de N.V. Algemcene Norit Maatschappij 58 Een nieuwe mélange tussen „rood" en „goud" in, vlak na het branden gemalen, vacuum-verpakt - om al dat goeds voor altijd vers te houden. In tienduizenden gezinnen heeft Hare Majesteit de Huisvrouw al de openingsplechtigheid verricht. Wanneer knipt u deze nieuwe weg open naar de lekkerste koffie die u ooit kon zetten? GRAND GOES telefoon 5165 Vrijdag 8 uur; zaterdag 7 en 9 uur; zondag 3, 7 en 9 uur. 14 jaar. LUXOR VLISSINGEN Vrijdag 8 uur; zaterdag 7 en 9 uur; zondag 8 uur. 18 jaar. CITY telefoon 2281 MIDDELBURG Zaterdag en maandag 8 uur; zondag 2.30 en 8 uur. 14 jaar. ALHAMBRA VLISSINGEN telefoon 2260 Vrijdag 8 uur; zaterdag 7 en 9 uur; zondag 3, 7 en 9 uur. Nieuwe avonturen Macisfe^ ontmoet zijn sterkste tegenstander in een strijd op leven en dood Adverteer in de P.Z.C. U bereikt dan meer dan 36.000 gezinnen. GEVRAAGD. rOTOATELIER A. A. van Pagee L. Delft 115, Middelburg. Telefoon 3139. „KLEINTJE" PLAATSEN? (Plaatsing uitsluitend bij vooruitbetaling). Gevraagd voor spoedige indienst treding: voor technische bedrijfs- en loonad ministratie. De voorkeur gaat uit naar iemand met mulodiploma of gelijkwaardige opleiding. Nieuwe woning beschikbaar. Sollicitaties worden schriftelijk of persoonlijk inge wacht bij JAC. RIJK Agrar. loon- en bulldozerbedrijf Suikerheul 1 - HEINKENSZAND. Telefoon (01106) 208. Voor dc verpleeginrichtingen voor langdurig zieken „Der Boede" bij Vlissingen worden gevraagd: (60 bedden). Diploma A (en B) Ziekenverpleging. Aanstelling in de rang van wnd. hoofdverplegende. Na inwerkperiode hoofdverplegende; Aanstelling in de rang van wnd. Ie verplegende. Na inwerkperiode le verplegende; Aanbiedingen Stichting „Verpleeg- en Rusthuizen Mid den-Zeeland", Dam 73 te Middelburg. GEMEENTE MIDDELBURG Bij de dienst van Gemeentewerken kan op de teken kamer afd. stedebouw worden geplaatst een met enige tekenervaring voor het maken van kaartwerk en maquettes. Diploma's u.t.s. of P.B.N.A. strekken tot aan beveling. Rang en salaris afhankelijk van leeftijd, erva ring en diploma's. Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan de directeur van Gemeentewer ken, Stadsschuur 1 te Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 12