10 49 f.65.- PHILIPS PHILISHAVE 8001 SCH0ENCREME PÏCCALILLY 60 ct- 245 VoorGoea vëGe N'JZEh naau EN U PROFITEERT 20 TEXTIELHUIS J0ZIASSE ervaren verkoopster leerling-verkoopster. GESLOTEN. Keurslagerij SCHOUWENAAR FLINKE VERKOOPSTER, PLOUVIER'S Schoenhandel ct BOTERHAMWORST ct 69 ci met 14 geidzegels 59 ct met 12 geidzegels HONiNGu2tbb CASP0 DUBBEL 85ct-j4 TOILETPAPIER iooct-4U> NOOTMUSKAAT 99ct-40! SINAASAPPEL- m /LEVERTRAAN 225ct-J|U-i* WESTENDE N.V. KANTOORBEDIENDE Onze kleintjes V. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 9 JANUARI 1963 Washandjes prachtkwaliteit 0,37-0,39 Prima theedoek 0,69 Badstof keukendoeken Graslinnen slopen 1,68 Idem lakens, 2-pers. 6,88 Dameskamizolen vanaf 1,78 Dames-rock en roll-kousen 1,98 Mooie breiwol, per knot 1,88 Prima vaatdoekje o,37 Flanellen lakens, écru, 1-pers4,68 Flanellen lakens, écru, 2-pers. 5,88 Damespyjama's, zwanendons flanel 7,88 Flanellen nachthemden 5,69 - 9,69 Prachtkwaliteit werksokken 1,58 Hollandia ondergoed met 10 korting uitgezonderd lingerie. Wollen dekens 1-pers. en 2-pers. met 10 korting Damesvesten en pullovers met korting Verder alle dames-, heren- en kinderpyjama's, sokken, kindersportkousjes en alle breiwol met 10 korting. SPOTKOOPJES IN ONZE BABYAFDELING! Prima luiers 98 ct. Luiertruitjes 1,88 Gesneden celstof- Wiegaekentje 3,69 luiers 0,98 p. pak. Kinderstoel-combinatie 37,88 EN NOG VEEL MEER KOOPJES. 27 - SOUBURG - Telefoon 306. SPORTHUIS IMANSE heeft plaats voor een en een Aanmelden dagelijks aan liet adres Lange Delft 8 D, Middelburg. LUXE CASSETTE Door zijn verende scheerhoofden kan de Philishave 800 „overal hij". Goed hij zelfs De kin bijvoorbeeld. Moeilijk echt glad te krijgen. De Philips Philishave 800 doet het voor u. De scheer hoofden passen zich n.l. aan uw kin aan. En u blijft steeds het volle effect hebben van de 16 vlijmscherpe mesjes. Geen haartje slaan ze over. Veel plezier met uw Philishave 800 HET ENIGE SCHEER APPARAAT MET VERENDE SCHEERHOOFDEN PHILISHAVE 120 PHILISHAVE 120-S BATTERIJ- PHILISHAVE f. 39,50 f. 44,50 APPARAAT TONDEUSE f. 42,- f. 7.50 Wegens huwelijk is onze slagerij donderdagmiddag 12 uur In de morgen is onze be kende boerenleverworst vol op verkrijgbaar. BELLAMYPARK 16, VLISSINGEN- Wegens huwelijk hebben wij plaats voor een niet beneden 18 jaar. GOES, Ganzepoortstraat 21 (na 6 uur aan de huisdeur) Bij 3 stuks VéGé-palmóilzeep 96 ct. met 19 geidzegels DOOS VéGé mei 2 geidzegels Bij grote doos VéGé-wrijfwas voor 82 ct met 16 geidzegels "150 gr.fp met 10 geidzegels j 250 gr. PINDAKOEKJES SNOEPJE 10°/o 150 gr. C0C0S-ASS0RTIE POT VéGé FLACON f* Jj zegels AFWASMIDDEL 4 ROLLEN CASPO JB ft f BUSJE VéGé - GROTE POT m 200 OEIDZEOELS «.GULDEN VLISSINGEN Walstraat 4 haar kantoor MIDDELBURG Markt 73 vraagt voor zo spoedig mogelijk vo te Middelburg een (mnl. of vrl.) die belast zal worden met de administratie van haar filiaal te Vlissingen. Enige kantoorervaring strekt tot aanbeveling. Minimum leeftijd 18 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het adres Markt 73. Eventueel mondeling na telefonisóhe af spraak. Telefoon nr. 01180 - 2587 of 4535. Provinciale Zeeuwse Courant de krant voor het hele gezin. Wedn. 50 jaar. met 2 jongens (9 en 14 j.). werkende stand, vraagt huishoudster, mlddelb. leeftijd. Br. no. 11, bur. P.Z.C., Middelburg. worden opgenomen tot een maximum van 8 regels. 30 cent pei regel met een minimum van 1,50. „Brieven bur. v. d. blad" 25 cent meer. Giro no. 359300 P.Z.C. Middelburg. „KLEINTJES" VOÓI 9 uur v.m. opgegeven aan onzo kantoren verschij nen In het volgende ochtendnummer. „Kleintjes" kunnen ook worden opgegeven aar onze agenten en bezor- .J Te koop: De nieuwste autom. zig-zag naaimachine in koffer met 15 jaar schrift. gar„ vrq- bl, op zicht bij U thuis, f 325, maakt knoopsgaten, zet kno pen aan. stopt, borduurt enz. J. CIJSOUW. Zuidstr. 103, Westkapelle, telefoon 287. Te koop schelpen. Afhalen, bezorgen. L. A. ROELSE, Westkapelle. Telefoon 275. Te koop t.v„ 53 cm. Universeel i.pr.st. Techn, onderz. toegest. Achtersingel 28, Middelburg. Te koop: 2de kalfskoe rek, 16 jan. J. FRANCKE, Buttinge, Ruimzicht, Te koop: ingeschreven kalf- vaars met prima produklie af stamming aan de rekening. J. JOBSE, Prelaatweg 6, Aagte- kerke, tel. 585. Te koop: goede ventwijk In aardapp. gr. en fruit, in Vlis singen. Br. lett. Z 12. bur.' P.Z.C. Vlissingen. Te koop: kalfvaars, aan de re kening. W. KLUYFHOUT. Kop- pijntjesweg 13, Koudekerke, Telefoon 373. Te koop 9-delige kanariebroed- kooi, compleet. A. OPPENEER, Grenulaan 38, Tel. 2429. Ter- Te koop mahoniehouten boog- kabinet, Wilhelmlnastraat 35, Krabbendijke, Te koop 2-pers. wentelbed, uit- trektafel, gaseomfoor (2- en 3- petroleumkachel, lits c, kl. en gr. vulkachel, ikken, box m. vl, kinder- stapelledik. Tel. 3513, Vliss. singel 34, Middelburg. Te koop ijzeren drooglijnpalen verschillende maten, tevens 8 jjz. paaltjes, compl. met hekje en ijz. hekpalen, tegen zeer voordelige prijzen. J. K AL- JOUW EN ZONEN, Grote Abele 2. tel. 01180—4690, Oost- Souburg, Te koop: kist lasgereedschap, micrometer, Bosch testpomp, as met lagers voor amarilslijp- steen, zandsüjpsteen met "bak, smidsbankschroef, werkbank niet 2 bankschroeven. Fa. W, DE SCHRIJVER, Seisstraat 25, Middelburg. Billijk te koop: houten nood- kantoor geschikt voor zomer huisje, antieke ladenkast, eikenhouten bureau. Fa. W. DE SCHRIJVER, Seisstraat 2-5, Middelburg. Te koop 7 mooie biggen. F. DE VISSER, Prelaatweg 13. Domburg, tel. 01188458. Te koop 4 vaarskalveren 1 jaar oud. A. GIDEONSE, Noordweg 257, St. Laurens. Te koop prima Singer naaima chine in koffer, met 5 j. ga rantie f G5. J. CIJSOUW. Zuid str. 103, Westkapelle, tel. 287. Te koop prachtige elektr, naaimachine in koffer, met 5 j. schr. garantie f 165. J. CIJ SOUW, Zuidstr. 103, Westkapel le, tel. 287. Te koop als nieuw elektr. naaimachine, in koffer, m. 5 j. schriftelijke garantie f 145, J. cnrsouw, Zuidstr. 103, West kapelle, tel. 287. Te koop: dressoir. A. DE PAG- TER, Buteuxstraat 43, telef. 401, Oost-Souburg. Te koop: ijzer zaagmachine, kleine knipschaar, grote knip- schaar, amarilsteen op voet stuk, klein aambeeld, groot aambeeld. Fa. W. DE SCHRIJ VER, Seisstraat 25, Middelburg. TE KOOP GEVRAAGD Oude en moderne schilderijen. Oosterse. Indische, Afrika- en Zuidzeekunst, antieke meube len, kunstvoorwerpen en curio siteiten koopt en verkoopt Kunstzaal VAN LIER, Markt 205, Veere. Oude prenten, landkaarten, op- ticaprenten, oude boeken, te gels. volkskunst, sieraden en oude scheepsmodellen, koopt en verkoopt Kunstzaal VAN LIER. Markt 205, Veere. Te koop gevraagd butagoska- cheltje met drukregelaar an nex fles. G. J, KAS. Coosje Buskenstraat 154, Vlissingen. Te koop gevr. z.g.a.n. kinder wagen, hoog model. Middel burgse str. 113, O. Souburg, tel. 01180—4690. Te koop gevr. antieke of ouderwetse meubels, porcelein, krl6tal, koperwerk, tin enz. Ge kleurde of witte tegels (ook in de muur). Antiekhandel Noord- weg 45, St.. Lnurcns. tel. 01180 —4394. WONINGEN AANGEB. Te koop of te huur winkel woonhuis evt, m. pakhuis in St,-Janstr. te Middelburg. Te bevr. Middelburgsestraat 136, Koudekerke. tel. 01180—2770, Te koop gemeubileerde hou ten woning, 4 slaapplaatsen, dicht bij de kust van Walche ren. f 2500. Nederstr, 2. Mid delburg. Te koop: woonhuis met gara ge te St. Laurens (nieuw bouw). Koopsom t 20.000. K.K. Telefonische inlichtingen onder no 01180-4129. Evt. br. no. 9. bur. P.Z.C., Middelburg. Net dagmeisje gevraagd. Hoog loon, 's zondags vrij. Br. no, 5, bur. P.Z.C,, Middelburg. Gevraagd een net winkelmeisje lft. 18-19 jaar. Aanmelden 's avonds na zes uur. H. VA DER. Dam 29, Middelburg, tel. 2113. Gevraagd flinke tijdelijke hulp, liefst zo spoedig mogelijk. Aan melden 's avonds na 7 uur. Pe- troleumhandel M. VAN HAVE- REN. Margrietenlaan 37, Vliss. hele dagen bui tenshuis werk, één dag in de week te helpen? Aanmelden 's avonds na 8 uur. Mevr. PO LAK, Esdoornlaan. Middelburg. Flink meisje gevraagd. Meer dere hulp aanwezig. Badhuis straat 3. Vlissingen. Voor direct gevraagd een huis houdster bij heer alleen in Z.- VI. Brieven lett. K 5. bur. P.Z.C. Vlissingen. Liefst zo vlug mogelijk, huis houdster gevraagd in gezin best. uit echtpaar met zoon. Voor dag óf dag en nacht. In lichtingen L. VAN IW A AR DEN, Doelstr. 62, Krabbendij ke. BIEDT ZICH AAN C-D-E voor halve dagen o kele uren per dag. Br. r bur. P.Z.C., Middelburg. Vrouw, middelbare leeftijd, zoekt plaats als huishoudster bij heer alleen. Br. lett. V 10, bur. P.Z.C., Vlissingen. Net persoon, 37 jr.. ziet zich gaarne geplaatst als chauffeur, rijbewijs. B-C-D-E. Br. lett. T 9, bur. P.Z.C., Vlissingen. Timmerman zoekt bijverdien ste. Brieven onder nr. A 4, bur. P.Z.C. Goes. Jonge man wil vrije tijd pro- dulctief maken d.m.v, thuis werk. Wie kan helpen. Brie ven onder nr. 10, bur, P.Z.C, Middelburg. Gelegenheid .tot het scherpen van zagen bij G. WIJKHUIJS, Nieuwslr. 6, Grijpskerke (Z.). Biedt zich aan verkoopster, voor de middagen. Br. no. 7, bur. P.Z.C., Middelburg, P. v. d. AMEELE, Nwe, Vliss. weg 333 bij Abeele (bushalte) West-Souburg verzorgt uw aangiften cn bezwaarschriften ink bel. Ook aan huis te ont bieden. Voor stencilwerk, lichtdruk ken. fotokopieën, plastifieeer- werk, naar BIRKHOFF( Lange Vorststrant 7274, Goes, tel. 01100—6803. DE LOOFF'S ijzer- en metaal- handel, Koudekerke, tel 01185- 343, betaalt uitstekende prijzen voor uw oude metalen en oud ijzer. Voor fabrieksopruimin- gen spec, prijzen. Voor bezitters dipl, middelb. school of derg. opl. bestaat ge legenheid deel te nemen aan de nieuwe cursus kinderbe scherming-B. Inl. Veersesingel 148, Middelburg, tel. 2188. Ver. van Watertoerisme „Schel de". Leden der ver, worden uitgenodigd tot het bijw. van een voordr. Vrijdag 11 jan. '63 - 20,00 uur. Spreker: prof. dr. G. B, v. Albada. Onderw: Ge tijden. Plaats: zeev. seh. „De Ruyterschool", B. Bankert 60, Vlissingen. Autorijschool „ACTIEF" lest ook in Slmca 1000 f 6.50 p. uur. Eric, cn gcdlpl. B.E.A,-instruct. Iedere vrijdagavond theorie. RIJSCHOOL „ACTIEF" Tel. 4942. Nw. Vliss. weg 236. Mid delburg. Autorijschool KOETSENRUY- TER, Speciaal adres voor ver lofgangers. St.-Jacobsstraat 6, telefoon 3680, Vlissingen. Onze instructeur geeft les in Morris 1000 f 7.p. uur. Au torijschool MULLIÊ, telefoon 01180—2906, Seissingel 18—20, Middelburg. Verkeerstheorie iedere donder dagavond om 8 uur Ravesteyn- plein 19. Autorijschool „ADRI IIAMEETEMAN", Vlissingen. telefoon 3558. Voor DAF-rijles nu naar DAF- autorijschool ADRI HAMEE- TEMAN, tel. 3558, Ravesteyn- plein 19, Vlissingen. AUTOVERHUUR Autoverhuur zonder chauffeur, Opel Rekord, Opel Kapitan, V.W.. Taxi- en Garagebedrijf GEBR. BLANKER. Klein Vlaanderen 97, Middelburg, telefoon 01180—2865. Luxe wagens en V.W.-busjes te huur, KOPPEJAN, Dom burg, telefoon 01188487. Auto's te huur. Opeis Rekord '61, Volkswagens '62. Slmca Ariana '62 en Mercedes 190 D '62. DE MUIJNCK, P. Kruger- straat 190, telef. 01184—1018. Vlissingen. Auto's zonder chauffeur te huur. J. PARENT, Vrijburgstr. 14. Souburg, telef. 01183—461. Erk. en gediplomeerd A.N.W.B, en F.N.O.P. AUTO'S EN MOTOREN Schade aan uw auto? Dan naar Verlorenlandstr. 7. Vlissingen Tel. 01184-3046. Billijke prijzen. Voor' al uw lak- en spuitwerk naar Verlorenlandstr. 7, Vlis singen. Tel. 01184—3046. Billij ke prijzen. Te koop: elektr. bandenpompje compress, zonder motor, bou- giezandstraler. gebruikte accu. Fn. W. DE SCHRIJVER, Seis straat 25, Middelburg. Te koop: kist dopsleutels. ra- telboor, partij ijzerboren, partij vaste ruimers, grote partij bou ten en moeren. Fa, W. DE SCHRIJVER, Seisstraat 25, Middelburg. Zoekt U een goede gebruikte auto? Wij hebben regelmatig inruüwagens In alle prijzen en merken. Garage MUI.LIê. Seis singel 18—20, telefoon 2906, Middelburg, Autosloperij J. v. d. IJSSEL, koopt alle aanrflsehade en sloopwagens. Eigen takelwa gen. Telef. 01180—4602—4782, Middelburg. Te koop: motor voetplaat, lts p.k. elektr. motor, 1 Va p.k. elektr. motor, p.k. elektr. motor, Jap. benzine motor, zo goed als nieuw. Fa. W. DE SCHRIJVER, Seisstraat 25. Middelburg. Te koop: losse V.W. motor, Peugeot versnell. bak, compl. Perkins dieselmotor, Chevrolet motor, Aehterslngel 28, Middelburg. Te koop; David Brown tractor onderdelen, 2 armen voor het- inrichtlng Ferguson Farmal papierfilters. Fa, W, DE SCHRIJVER. Selsstr. 25, Mid delburg. Te koop een 12 volt autoka chel, .1. HEIJMAN, Abeelseweg 24, West-Souburg, Te koop: 2 betrouwbare snel- brommers. N.S.U. Quickly en Sparta, weinig bereden, Vol- derijstrant 27. Middelburg. Kredieten Tot 4000.—. Voor aankoop meubelen en woning textiel I Vraag gratis folder. Discrete behandeling en zeer lage aflossingen. Postbus 1083, Rotterdam. ONTSPANNING Ontspanning. Zaterdag 12 Ja nuari dansen. Trio Sohler. En tree f 1,—. Café v. SPAAN- DONCK, Souburg. BIJEENKOMSTEN Zoutelande, Ger. Gem. donder dag 10 januari 1963, 'a avonds 7.30 uur student Harinck. Volle Evangeliegemeente Mid delburg Lange Gistslraat 13. A.s. vrijdag 19.30 u. spreekt de heer F. SLAGTER, evangelist te Rotterdam. Ieder is welkoml KENNISMAKING 85-jarige heer vraagt nette vrouw gepensioneerd of a.o.w. trekkend om aanspraak te heb ben en voor gezelligheid. Br. lett. X 11. bur. P.Z.C., Vliss. Alleenst. heer (ruim mb. lft.) op gr. hoeve in Zld (bemidd.) zoekt kennism. m. dame uit boerenmilieu. P.G., lft. 40 jr. Br. m. foto ond. K 8, bur. P.Z.C. Middelburg. Huwelijk. Gaat U trouwen? Bruiloft, koffietafel of diner? Vraagt U dan eerst vrijblijvend prijsopgaaf. „CONCERGE- BOUW", Vlissingen, telef. 2287. Vermist: 4 gansen. J. POPPE, Baaienhovenseweg 5, Oostka- pelle, tel. 01188—698. Verloren. Wie heeft op of na 21 dec. jl. tussen Koudekerke cn Vliss. mijn zakradiootje merk „Silver" gevonden? Gaar ne tegen beloning terug te be zorgen. Verpleeginr, „DER BOEDE", Koudekerke. Opruiming. Te koop mooie pluche cn Chenille overdoeken en sjaals, mooie doeken f 10. daagse doeken en sjaals f 2.50. Adres: Zuidstraat 136, Westka pelle. Tc koop 3 splinternieuwe elektr, zig-zag naaimaeh., in koffer, met 15 j. garantie, slechts 2 x gebruikt v. demon- str„ maakt knoopsgaten enz. f 298. J. CIJSOUW Zuidstr. 103 Westkapelle. tel. 287. Landbouwers, Inst van lcweck- grnB in uw land? Wij hebben hiertegen een speciaal cn of- doend middel, hetwelk U zowel leunt spuiten als strooien, Loonbedrijf J. C. DE VOOGD. Grijpskerke, tel. 01189439. Wij ontvingen weer dames vnchtlaarz., WILLY'S SCHOE NENHUIS, Bellamypark 12, Vlissingen, tel. 3526. Dagelijks gelegenheid voor in brengen nette inboedel enz. aan „Concertgebouw" te Vlis singen. voor de te houden in boedelveiling op 30 janunrl a.s. Not. II. Beijer. Maag van streek? Risp maag tabletten helpen direct, ook bij zuurbrandcnl 32 Risp tabl. f 1. 50 Herder scheermesje 0.00 mm. voor 1 gulden, daar komt U op terug. Passen op elk selieer- apparaat. „DE MAGNEET", Vlasmarkt. Middelburg. Sleutels. Wij 'maken alles op sleutelgebied. Alle soorten ver krijgbaar. DE VRIES. Lange- viele 65. Middelburg. Wij ontvingen partij dames- schaatalaarzen WILLY'S SCHOENENIIUIS. Bellamypark 12, Vlissingen, tel. 3526. Koop nu voordelig een zeem, zonder naad f 2,10: f 2,75; f 3,25; f 3,75: f 4.75 en f 6,95. Genaaide zemen t 0,98: f 1,85 en f 2.98. „DIC MAGNEET", Vlasmarkt, Middelburg. Schaatsen, motalen en originele ruiterschaatsen, schantsmon- tuur. De gehele partij tegen aantrekkelijke prijs, F. J, VAN AARTSEN, Pottenmarlct, Mid delburg. 350 gulden kost bij ons de nloüwste zig-zagnaaimachine, ingebouwde verlichting, mooie koffer, gratis lessen. „Sterna" door en door service. DEK- ICER'b naaimachinehandel Gist- straat. Middelburg, tel. 3560. Bnbyklcd.-industr., vr. modcl- hnaksters cn -breisters, ultsl. snelle ervaren dames m. veel tijd (belastingvrij, hele jaar werk). Br. m. proeflapje en opg. hoeveel wol per 14 dagen verwerkt knn worden, onder lelt. N 6. bur. P.Z.C., Vliss. Koop uw bontmantel nu bij bontwerkcrij KUYPER, Zeer voordelige prijzen. Korte Noordstraat 16. Middelburg, telefoon 4270.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 8