Holland Festival 1963 vrijwel uitsluitend „Randstad-affaire" IIli BOMNPLAIK Vorstverlet in bouwbedrijf kost per dag twee miljoen gulden Voor toneelmanifestatie is keus op Heijermans gevallen rrcreranraüTa DEZE EEUW WAREN ER VIER STRENGE VORSTPERIODEN ROTTERDAM MOET ZICH BERADEN OP RANGORDE VAN DE PLANNEN „NIEUWS" VAN WERELDOMROEP „HOOGTEPUNTEN" IN HIMALAYA En dagelijks 300 huizen minder gereed WOENSDAG 9 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 ARTIESTEN WILLEN NIET DE PROVINCIE IN EN GEMEENTEBESTUREN TONEN GEEN INTERESSE (Van een onzer verslaggevers) Het ziet er naar uit «lat het Holland Festival 1963 nog meer dan de festivals van vorige jaren, een aangelegenheid wordt welke zich hoofdzakelijk zal afspelen in Amsterdam en Den Haag, afgezien dan van enkele concerten en opera- en toneelvoorstellingen in Rotterdam en Utrecht en van de tra«lltionele evenementen in Delft Elckerlyc-opvoeringen)Gouda (concert in de Grote Kerk), Naarden (Bachs Holte Messe), Haarlem en Alkmaar (orgelconcours en orgelconcerten) en Hilversum (beiaardconcerten). Nijmegen, Tilburg en Heerlen om al- De buitenlandse artiesten zyn namelijk steeds minder bereid buiten de randstad Holland op te treden. Dit geldt met na me voor liet Wiener Burgtheater, dat wel opnieuw naar Nederland wil komen, maar vanuit de standplaats Den Haag of Amsterdam voortaan niet ver liex land in wil. Het Franse provinciale thea tergezelschap „Compagnie Roger Blan- chon" dat enkele jaren geleden „De Drie Musketiers" speelde en het aanstaande festival terugkomt met „Georges Dan- din" van Moliere, is voorlopig alleen ge- Een andere oorzaak van de tratle van de evenementen van het Holand Festival in het westen van het land is het ontbreken van „een begin van belangstelling by de ge meentebesturen elders in het land", zoals mr. Keinink, de voorzitter van het Holland Festivalbesluur, het gis teren uitdrukte op een persconferen tie, welke eerst in Den Haag en later op de dag in Amsterdam gehouden werd. „We willen wel zoveel als het kan buiten de randstad komen (o.a. met de Neder landse toneelmanifestatie, met het na tionale ballet en met buitenlandse ar tiesten en gezelschappen die bereid zijn ook in het land op te treden) maar dan moeten de steden, die belangstelling heb ben voor festivalevenementen, bereid z(jn in de tekorten te delen. Het rijk legt dan het resterende tekort bij", aldus mr. Reinink. Er zal, aldus mr. Reinink, dezer dagen een bespreking worden gehouden met de directies van de theaters in Enschede, De grootste „stunt" van het Holland Festival 1963 is de geslaagde pop-'"0 het Berlijns Philharmonisch Orkest r Nederland te krijgen onder leiding van rootvorst onder de internationale Herbert von Karajan. Het orkest speelt 26 juni in Scheveningen en 27 juni in Amsterdam. Voor de jaarlijkse festival-opera o.l.v. Carlo Maria Giulini met het Concertge bouw-Orkest en grote buitenlandse ster ren is, vanwege net Verdi-jaar, het oog (Advertentie) PIJNSTILLER Hebt u griep die zo echt in uw botten Is gaan zitten? Jaag hem eruit met WITTE KRUIS, (poeders, tabletten of cachets). Sallcyl-vrij en daardoor geen maagklachten. ch voor A. Lillitoe schreef een beroemd boek B(i Alan Slllitoe's „Zalcrdaguvond en zondagmorgen" is do room hot bock al vooruit gesneld. Ook do filmversie droeg hiertoe belangrijk l>y. Sillltoe's boek is inderdaad uitstekend. De schrjjver sclnl- dert in sobere bewoordingen het kwasi- zorgeiyk vnn-dc-bak-op-de-tak-leven van oen moderne fabrieksarbeider, die een go«-d salaris verdient, maar deson danks nooit tevreden is. Het karakter van de hoofdnersnon Arthur is seher» getypeerd. Sillltoe's hoek verscheen bij Ultgevery Contact, Amsterdam/Antwer pen. Boeken over dokters die in nood zitten en geheime agenten In de bekende ,,«lokter"-seric verscheen t>U A. W. Brunu en zoon in Utrecht „Dokter in nood" van Richard Gordon. Zoals zyn bekende voorgangers is ook „Dokter in nood" weer gekruid met een kostelijke Engelse humor. Een aantal graopig-prccairo situaties verhoogt hel genoegen, dat men aan dit boekje beleeft, nog aanzienlijk. Eveneens bij A. W. Bruna zag „O.S.S. 117 houdt vol" het daglicht. O.S.S. 117- schuilnaam voor een Amerikaanse ge- helm agent belooft weer enkele adembe nemende avonturen, verzonnen door de schrijver Jcan Brutic. Mevrouw Tsjombe en haar kinde ren vertoeven in Brussel. Direct- na- haar aankomst op het- vlieg- vold van tic Belgische hoofdstad werd mevrouw Tsjombe geïnter viewd door journalisten en radio verslaggevers. Concerten De „officiële" concerten staan Amsterdam onder leiding van Eugen Jochum, Rafael Kubelik en Pierre Monteux. De concerten van het Re sidentieorkest gaan onder directie van Albei*to Erede, Zubin Mehta (uit India) en Eugen Ormandy. Alleen deze concerten staan in de folder met gevallen op „Falstaff". Geëngageerd zijn o.a. Mirella Freni, Luigi Alva, Renato Capecchi en Fernando Corena. „Rosalka Een Tsjechische dirigent (Jaroslaw Krombholc, enkele jaren geleden diri geerde hij de Janacek) komt met eer Tsjechische regisseur, eenTsjechische kostuum- en decorontwerper en met Tsjechische zangers naar Nederland voor de eerste opvoeringen hier te lande van Dvoraks opera „Rosalka". Het orkest is dat van de Nederlandse Opera. Onze Nederlandse alt Anny Delorie, die haar rol in het Tsjechisch instudeert, is de enige gastzangeres in het gezelschap. De bijdrage van de Nederlandse Opera bestaat uit een serie voorstellingen van Wagners „Der Fliegende Hollaender" met Bernard Haitink aan de lessenaar, Gre Brouwenstijn als Centa en met Leo nardo Wolowski, een Amerikaan die verbonden is aan de opera in Frankfurt, in de titelrol. Georg Hartmann uit Mün- chen regisseert. Op het gebied van de kamermuziek krijgen Amsterdam en Scheveningen een concert van het Bath Festival Chamber Orchestra met Yehudi Menuhin als dirigent en solist. M. S. Vaz Dias teraardebesteld Op de Portugees-Israëlietische begraaf plaats te Ouderkerk aan de Amstel is gistermiddag onder grote belangstelling het stoffelijk overschot van de 81-jarïge leeftyd overleden pionier van het Neder landse persbureauwezen, M. S. Vaz Dias, teraardebesteld. Onder de velen, die de baar naar de laatste rustplaats begeleidden, bevonden zich de ambassadeur van Israël, de heer H. A. Cidor en de directeur van het Al gemeen Nederlandsch Persbureau A.N. P. mr. M. C. Godschalk. Namens de familie nam de zoon, mr. S. L. F. Vaz Dias, afscheid. Hij dankte ten slotte aan de groeve voor de betoonde belangstelling. Even puzzelen Toneel Omdat dit jaar het 150-jarig bestaan van Nederland als koninkrijk wordt ge vierd, is voor de nationale toneel-mani festatie (de spelers worden geëngageerd uit alle gezelschappen) de keuze geval len op de meest prominente Nederland se toneelschrijver van de laatste 150 jaar. Herman Heyermans. Albert van Dalsum zal regisseren. Waarschijnlijk kiest IiH „De schakels", maar ook een andere keuze is nog mogelijk. Winterterugblik over 250 jaar Dit jaar herhaling van die in 1947 HORIZONTAAL 1. zijkant (v. paard); -1. schade aan schepen; 8. soort onderwijs; 9. rund; 10. vlinderlarvc; 13. kat; 16. wat gespon nen wordt; 19. reeds; 21. plaats; 22 dwaas; 23. rustplaats; 24. aanw. voor naamwoord; 25. in orde! (Eng.); 28. on middellijk; 29. iemand; 33. boze demon; 34. die voor gentleman wil doorgaan; 36. achteraan; 37. deel van mast; 39. ontspanning; 40. wending. VERTICAAL 1. gulden; 2. vod; 3. gelooide lamsvellen; 5. absorberend papier; 6. paard; 7. lek kernij; 11- United States; 12. zangnoot; 13. naschrift; 14. oude lengtemaat; 15. Grieks eiland; 17. minder dan iets; 18. inkeping; 20. stempel: 21. spie; 26 kroes: 27. bloedgever; 29. rivier in Ita- 30. Reg. Infanterie; 31. oude styi. 32. numero; 33. stuk stof; 35. deel van visvangst voor bemanning; 36. Neder landse spoorwegen; 38. 3-tenige luiaard. De oplossing van de vorige puzzel is als volgt: Na een koude decembermaaud met gemiddelde etmaaltemperatuur die De Bilt 0.7 C onder nul bleef en een nieuwe vorstperiode die zich direct na Driekoningen (6 januari) weer aankon digde wordt dc kans steeds groter dat winter een koude tot strenge win- gaat worden. De hele situatie doet denken aan 1940 cn 1947. Over een pe riode van 250 jaar behoren vier winters uit deze eeuw tot de 13 koudste sinds het begin van 1700. Wy laten hier de 13 koudste winters volgen in do volgorde an de laagste gemeten gemiddelde ot- maaltemperatuur. 18.30 —3.1 C, 1947 —2.4 C, 1784 —2.3 1823 —2.2 C, 1795 —2.0 C, 1940 -C. 1789 1.9 C, 1845 1.8 C. 1799 1.8 C, 1838 1.6 C, 1814 —1.6 C, 1942 —1.5 C, 1929 —1.5 C. Zeer zeker zullen enkele oudere lezevs opmerken.... hé, staat die strenge winter van 1929 eerst op de 13c plaats" Ja. want in december kwam toon nau welijks enige vorst voor. Het begon In januari tc vriezen en eerst in februari zeer streng, in De Bilt gedurende elf nachten meer dan tien graden, in ja nuari maar twee nachten met zeer strenge vorst. De winter van 19461947 neemt de tweede plaats in. Ook toen, evenals dit jaar, begon de vorst rond 15 december. Tijdens de jaarwisseling nam de kou af en begon even na nieuwjaar opnieuw. Wy weten niet wat februari gaat bren gen maar dat het een koude januari wordt l(jkt wel zeer zeker. Dc koude winter van 1890 waar Opa het nog vaak over heeft begon hevig in december en duurde tot ver in ja nuari voort maarfebruari was aan de zachte kant zodat de winter van 1890 de tl4de plaats inneemt met een etmaalgemiddelde van 1.3 C. Dat er vroeger, dit van 1700 af, meer strenge winters voorkwamen dan in deze eeuw is beslist niet waar. Vreemd is het dat wat lang geleden is geschied dikwijls wordt geïdealiseerd, maar wat enige jaren terug is voorge komen snel wordt vergeten. Zo is fe bruari 1956 een record koude februari geweest, kouder dan februari 1929 met in De Bilt 17 nachten met meer dan tien raden vorst tegen 11 nachten in 1929. 'ecember was na 1933 niet meer zo koud. In De Bilt 21 tegen normaal 12 vorstdagen en 74 tegen normaal 41 uren zonneschijn. In De Bilt viel op 9 (nor maal 4 dagen) sneeuw. Rond het mid den van de maand viel er veel regen zo- Normaal valt er 55 tot 65 mm neerslag. In december viel in Axel 139 mm regen, Goes 103, Vlissingen 92, Middelburg 98, Serooskerke (W) 100, Aagtekerke 86, Renesse 97, Borssele 96, Kats 84, Kapel- 1c 96, Goes 103, Cadzand 80, Sas van Gent 75, Westkapelle 87 mm. Schoolkorfbal Dit jaar zal wederom in verschillende plaatsen schoolkorfbal georganiseerd worden. Dit vindt rayonsgewijs plaats, o.a- te Goes, Mnddelburg en Terneuzen en dit jaar zo mogelijk op dezelfde dag, n.l. zaterdag 18 mei. Verder zullen dan op 8 juni de kampioenen der verschillen de rayons tegen elkaar uitkomen in wed strijden, waarvoor Swift de organisatie op zich wil nemen. Deelgenomen kan worden door alle scholen, zowel lager als voortgezet onderwijs. Er zal dan ook in verschillende klassen gespeeld worden- Eerste wedstrijden Hoogoventoernooi De uitslagen van de dinsdag gespeelde "lartijen uit de eerste ronde van dc loofdgroep van het Hoogovenschaak toernooi luiden: Van den Berg (Ned.)- Tan (Ind.) 1-0; Robatsch (Oostcnr.)- Bronstein (Rusland) Vfc-'A: Van Schel- tinga (Ned.)-Donner (Ned.) %-%; Mn- lanovic (Z.-Sl.)-O Kelly de Galway (Belg.) afg.; Pilic (Arg.)-Pirc (Z.-Sl.) 1-0; Trifunovic (Z.-Sl.)-Ivkow (Z.-Sl.) '/s-\h; Gereben (Isr.)-Langcweg (Ned.) uitgesteld; Stahlberg Zweden )-Aver- bach Rusland1-0; "Parma (Z.-Sl.)-M'i- lie (Z.-Sl.) afg. P.v.d.A,KANDIDATEN TWEEDE KAMER Bij dc komende Tweede-Kamerverkie zing zal de P. v. d. A. uitkomen met 6 lijsten. Op de lysten in het noorden de provincies Groningen, Friesland en Drente en de lijst van de provincies Overysel en Gelderland zal prof. Vonde ling de eerste plaats bezetten. In het westen zal de heer J, G. Suurhof van drie lysten aanvoerder zijn. In het zui den staat de heer J. >1. Willems op de eerste plaats op de lyst. Op dc kandidatenlijst komen de namen van dc volgende zittende Tweede-Ka merleden niet meer voor: J. de Kadt, J, J. Kramer, mevrouw C. P. de Roos- Oudegeest, F. Schurer, mevrouw U. Tellegen-Veldstra, drs. J. M. den Uyl, A. Venverloo, A. C. Verhoef, drs. A. R. Vermeer, mr. M. Vrolijk. Op een niet verkiesbare plaats staat de heer S. Schagen. Op de groslijsten, waarover in dc afde lingen der partij nog gestemd moet worden, nemen de volgende kandidaten een zodanige plaats in dat zij voor de open komende plaatsen in de fractie der partij in aanmerking komen, mits uiter aard dc stemming over de groslijsten een grote veranderingen meer zal rengen. Deze kandidaten zijn: J. C. Wilmans, A. van Urk, E. R. Wieldraaij- er, mevrouw G. Brautigam, mr. M. van der Stoel, mevrouw mr. H. Singer-Dek- ker, drs. P. Vis, dr. ir. A. P. Oele, drs. J. J. Voogd, prof. mr. A. D. Belinfante, W. van der Gevel, R. Laan, mr. A. J. Vlccr cn dr. N. Alfcrecht. mum gHrgaM KdliKB BRAND VERNIELDE HELFT VAN BEJAARDENTEHUIS Maandagmiddag heeft een brand de helft van het rusthuis voor bejaarden „Hornhoeve" te Dirkshorn geraeento Ha renkarspel vernield. Doordat de brand putten bevroren waren, kon de brand weer van Harenkarspel niet tijdig in grijpen, zodat het snel om zich heen grijpende vuur in korte tijd het oude gedeelte van het rusthuis, waarin twaalf van de vierentwintig bejaarden ver pleegd worden, totaal vernielde. Er kon niets van de inboedel worden gered. KANDIDATENLIJST G.P.V. De generale verbondsraad van het Ge reformeerd Politiek Verbond beeft, naar wij vernemen, in zyn dezer dagen ge houden vergadering de kandidateniyst voor de Tweede-Kamerverkiezingen 'astgestcld. De eerste tien zijn: P. Jongeling, Groningen (hoofdredacteur van het Gereformeerd Gezinsbladdr. A. J. Verbrugh, Dordrecht; mr. P. W. Smits, Bilthoven; W. G. Beeftink, Gro ningen; mr. P. A. C. Schilder, Assen; ds. K. Drost, Gouda; H. Koolstra, Op- einde; R. van Wolde, Assen; J. Veurink, Zwolle en J. van der Kolk, Enschede. Verder komen op de lijst voor, achter eenvolgens P. van Enk. Assen; W. Vrceken, Dor drecht; J. van der Jagt, Arnhem; D. J. Oggel, Axel; G. Spruljt, Enschede; A. A. Basoski, Groningen; A. J. Olij, Utrecht; P. C. van Wijk, Zaltbommel; G. J. H. Harsevoort, Heemse; J. Vermij, Den Haag; mr. N. E. Nceboer, Oldenzaal; J. M. Pomp, Groningen; S. Krol, Den Haag; D. Roorda, Rozenburg en K. Nol- les, Zwolle. W. H. DE MONCHY IN NIEUWJAARSREDE: Pleidooi voor een betere toegang tot zee In de eerste openbare vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam in het nieuwe jaar, heeft de voorzitter, de heer W. H. de Monchy, een rede gehouden waarin hij met grote klem een verbetering van de toe gang tot zee van de Rotterdamse haven heeft bepleit. Pas als het besluit daartoe gevallen is zal het feit, dat honderd jaar geleden de wet die de Nieuwe Waterweg ten ge volge had, getekend werd, werkelyk feestelijk kunnen worden gevierd, zo zei hy. Eerder had hy zijn voldoening uitge sproken over de nieuw gewyzigde wet op de Kamer van Koophandel en Fabrie ken. Hij besprak ook het wetsontwerp Rijnmond waarbij hij zei te hopen dat het niet zo zal zijn dat een nieuw kost baar ambtelijk apparaat zal worden ge schapen dat in feite slechts vertragend werkt. Inmiddels wees hij er op dat het tijd wordt dat men zich in Rotterdam beraadt op de rangorde van de plan nen die ter tafel liggen. Er moet veel in Rotterdam gebeuren maar ook wat in Rotterdam mogelijk is heeft zijn grenzen. Koopsteden De heer De Monchy wees op de nadelige invloed op het economische leven van het Rijnmondgebied van de woningnood. Hij wees er verder op, dat al mogen de Rotterdamse havencijfers die van New York of Londen overtreffen, dit toch zeker machtiger koopsteden zijn dan Rotterdam. Dit betekent dat in Rotter dam alles gedaan zal moeten worden om de eigen industriële en commerciële vestigingen uit te breiden en nieuwe aan te trekken. Hy wees verder op het tekort aan rijks- loodsen en sprak de hoop uit dat hier spoedig een einde aan komt, omdat de reputatie van de Rotterdamse haven daarmee op het spel staat. Dankbrief prof. Egeler Voor de zo succesvol verlo pen Himalaya-expeditie on der leiding van prof. dr. C. G. Egeler, is Radio Nederland Wereldomroep gedurende twee maanden het contact geweest tussen hem en het Geologisch Instituut te Am sterdam. Van 10 september tot 19 novem ber 1962 richtte Radio Nederland zich elke week eenmaal recht streeks tot dc expeditie met voor haar belangrijke mededelingen, grotendeels afkomstig van het Amsterdams instituut. Het was uit kamp 1 op 5400 me ter hoogte dat professor Egeler reeds in oktober de volgende re gels naar Hilversum schreef: „Vanuit dit gebrekkige kampje in de bergwereld van de Himalaya wil ik U even schryvcn om U te laten weten hoezeer de leden van mijn expeditie genieten van de uitzendingen speciaal voor hen. Het is iets heel bijzonders als je in je slaapzak ligt ergens in een hoog kamp en er komt een direct bericht voor je door, b.v. dat je dochtertje heimwee naar je heeft. Dan moet je wel even slikken. Vooral hier in het hooggebergte is de ontvangst werkelyk voortref felijk. U nogmaals dankend voor de steun welke de Wereldomroep ons geeft Dit directe contact via de korte golf was een experiment. Dat de ze uitzendingen een succes zjjn geworden en in een behoefte heb ben voorzien blijkt wel uit de brief, die professor Egeler aan het eind van de tocht aan de Wereld omroep richtte: „Nu de speciale uitzendingen van de Wereldomroep voor onze expe ditie zyn beëindigd, kom ik U na mens alle deelnemers nogmaals hartelijk danken voor alle steun en medewerking welke wy van de zijde van nw instelling mochten genieten. De zakelijke mededelin gen waren vaak van het grootste belang en de persoonlijke byzon- der welkom. Een hoogtepunt was de uitzending, waarin wij door on ze naasten werden gefeliciteerd met het Nilgiri-succes. Deze be reikte ons een week later, bij de heruitzendingIk kan U zeggen «lat het een heerlijk moment was om plotseling glashelder do stem van mijn wouw te horen, en daar na de stemmen van mevrouw De Booy en van de moeder van de Van Lookerens. Ik overdrijf niet wanneer ik zeg, dat dit een van de hoogtepunten was van onze tocht". De heer De Monchy deelde het opti misme ook voor 1963 voor wat be treft de bedrijvigheid in zoverre niet, dat hij er op wees, dat het gehele Nederlandse transportbedrijf en alles wat daarmee samenhangt, een moei lijke tyd doormaakt. Hij vroeg zich af of er niet een dringen de behoefte bestaat aan een periode van rust, ter consolidatie van loonsver hoging en ingrijpende sociale wetten, op dat verdere prijsstijging voorkomen kan worden. Sprekende over de E.E.G. merkte hij op dat er een ontwikkeling dreigt die in plaats van de wereldhandel te bevorde ren deze zal remmen. De vervoersbelan- gen dreigen opgeofferd te worden aan andere belangen. Het gehele E.E.G.-ap- paraat dreigt steeds bureaucratischer te worden. Het is van het hoogste belang dat vrye ontplooiing van het bedrijfsleven niet in gevaar wordt gebracht. In zijn rede protesteerde de heer De Monchy ook tegen het feit dat de zware belas tingdruk die Nederland het zwaarst be laste •san alle E.E.G.-gebieden doet zijn, nog niet is verkleind. „Potje" gespaard van tweehonderd miljoen (Van onze Amsterdamse redacteur). Tegen de twee miljoen gulden per dag wordt tijdens deze periode van vorstverlet uitbetaald aan om en nabij 120.000 bouwvakarbeiders. Het sociaal fonds voor de bouw nijverheid in Amsterdam kan hier mee desnoods doorgaan tot eind maart, want „we hebben in zach tere winters veel van de speciale premieopbrengsten kunnen sparen. Er is nu een reserve van tegen de 200 miljoen gulden". Tot nu toe bljjkt de situatie overigens nog lang niet abnormaal. Een record was 1962 toen in totaal over de 60 mil joen werrl uitgekeerd, terwijl de bedra gen uit voorgaande jaren plegen *- __v§0 Ischommelen tussen de 20 en 30 miljoen. In aanmerking komende werknemers krijgen 90 procent van hun loon vol gens de naakte c.a.o., dus zonder meer. Alle arbeiders die minstens een half jaar hebben gewerkt in de bouwnij verheid beschikken over een vorst1 verletkaart. Werknemers met min der maanden bij deze bedrijfstak ko men ln aanmerking voor èen uitke ring (van 60 procent tot 80 procent plus toeslag) krachtens de werkloos- heidwet als zij tenminste 78 dagen geregeld in loondienst zyn geweest. Hun aantal wordt geschat op 30.000, waarmee het totaal aantal „uitgevrore- nen" stijgt tot 150.000. Zn, die minder dan 78 dagen werkten in de bouw wor den verwezen naar de gemeentelijke diensten voor sociale zaken. Dit aantal is niet bekend, maar wordt gering ge acht. De stagnatie in onze bouwproduktie be tekent dat elke dag ongeveer 300 huizen niet kunnen worden opgeleverd. Bij de vaststelling van het jaarprogramma is overigens hiermee rekening gehouden. vorig jaar is er precies conform dit gemiddelde dertien dagen gewerkt. Wat de lopende maand betreft: het gemiddelde is uiteraard nog lang niet bereikt. Het statistisch verlies door verlet (ook regen kan belemmerend zijn) in totaal, wordt geschat op 20 procent van onze produktie. Dit cijfer komt overeen met dat van Duitsland. Het ligt lager dan bijvoorbeeld in België. Daar wordt 's winters vaak helemaal niet gewerkt in de bouw. De Nederlandse produktie bereikt een omzet van zo'n drie miljard gulden per jaar. Daarvan is een dikke 30 procent gevoelig voor verlet. Ook timmerlui en de stukadoors, die het langst kunnen doorwerken in glas- dicht gemaakte objecten hebben nu geen emplooi meer. De metselaars zitten nu al weken bij de kachel. Gemiddelde Januari telt gemiddeld elf werk bare dagen tegen december gemid deld dertien. Volgens voorlopige cij fers over de laatste maand van het Onder tent De onderzoekingen naar zogenaamde doorwerksystemen hebben in zoverre weinig resultaat opgeleverd dat prak tisch nergens in ons land op dit moment nog wordt gebouwd. Alleen In Gronin gen, nabij Delfzyl, gaat onder een reus achtige tent het storten van beton voor de kelders van een groot kantoorgebouw normaal door. Moeilijke tijd Daling koerswaarde in 1962 met f 1544 miljoen De koerswaarde van de ter beurze ge noteerde aandelen is in december, blij kens het Centraal Bureau voor de Sta tistiek, gedaald met ƒ32 miljoen. Zij kwam daarmee op 28.862 miljoen en bleef ver boven het laagste niveau van dit jaar, dat bereikt werd in oktober met 26.404 miljoen. De hoogste stand werd bereikt in fe bruari met 32.387 miljoen. De nomi nale waarde bleef vrijwel gelijk op 6199 miljoen. Het verloop was ver deeld want terwijl internationale con cerns, industrieaandelen, scheepvaart en luchtvaart alsmede cultuurfondsen in koerswaarde omlaag gingen, viel een verhoging waar te nemen voor de bankaandelen van 1442 tot 1477 mil joen en voor mijnbouwwaarden van 656 miljoen tot 685 miljoen. December 1961 werd afgesloten met een koerswaarde van 30-406 miljoen. In de loop van het jaar heeft de koers waarde dus een bedrag ingeboet van 1544 miljoen. Het C.B.S. heeft voorts berekend dat de gemiddelde koers in december op 466 gelijk is gebleve die van november, de beurswf index, gemiddelde 1953 is 100, december 329,5 en heeft een jaa dclde van 337,8. Het vorige jaargemid delde is 370,4. De heer E. H. Larive, de nieuwe directeur van de K.L.M., gefoto grafeerd achter zijn bureau in het K.L.M. gebouw in Den Haag. Lagere resultaten bij „Heineken" De resultaten van Heinekens Bierbrou werij Maatschappij N.V. zijn, hoewel op zichzelf niet onbevredigend aldus het verslag over 1961-'62, achtergebleven, bij de verwachtingen en lager dan die van 1960-'61. Politiek-economïsche verhoudingen in verschillende landen hebben in het na deel van het concern gewerkt, terwijl daarnaast de weersomstandigheden in Nederland voor het bierverbruik uiter mate ongunstig zijn geweest. Blijkens de geconsolideerde winst- en verliesreke ning beliep de opbrengst uit bier en overige inkomsten 133.3 min. (v.j. ƒ133.5 min.). Na aftrek van grondstof fen, accijns, afschrijvingen en belastin gen resteert een nettowinst van ƒ7.29 min. (v.j. 8.25 min.). Voorgesteld wordt, zoals gemeld, 12 pet. dividend (onv.). Voetreis naar Rome Op de vleugelen der liefde, maar wel met bijzonder sterke voeten, heeft de 23-jarige Fransman Pas cal Vildieu zich naar Rome bege ven. De jonge rechtsgeleerde had vorig jaar in Casablanca bij vrienden het Argentijnse meisje Vittoria Zini» leren kennen. Bij haar ver trek naar Rome beloofde hij haar, als blijk van zijn liefde, dè drie duizend kilometer naar de eeuwi ge stad te voet af te leggen. Vil dieu vertrok op 15 september uit Casablanca en tippelde aan een stuk door. Het enige deel dat hij niet te voet aflegde was de Straat van Gibraltar. Met Kerstmis kwam hij in Lyon aan, waar hij een dag in zijn ouderlijk huis bleef. Maandag is hij in Turijn aangekomen. Met een gemiddelde van veertig km per dag hoopt hij begin februari in Rome aan te ko men, om daar zijn aangebedene weer te vinden. Nagekomen advertenties Heden behaagde het de Here zacht en kalm van onze zijde weg te nemen onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder cn zuster MACIIALTNA HIRDES, weduwe van Maarten de Goffal, in de gezegende ouder dom van bijna 98 jaar. Waarde: J. J. Allewijn- de Goffal J. L. Allewijn Wed. C. de Goffal- van Koeveringe Krabbenuijke: Wed. J. C. v. Koeveringe- de Goffal J- J. Dees-de Goffal Chr. B. Dees Waarde: J. A.Overbeeke- de Goffal J. L. Overbeeke Krabbendijke: A. J. Bijl-de Goffal D. Bijl J. C. de Goffal D. de Goffal- de Jager A. B. de Goffal N. de Goffal- de Jager Klein- en achter kleinkinderen Krabbendijke, 8 januari 1963, Oostweg 62. De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben op vrijdag 11 januari a.s. Vertrek van het sterfhuis 12.30 uur. Heden overleed, zacht en kalm, onze innig ge liefde moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder, ADRIANA JACOBA JOHANNA STOKMAN.S, weduwe van H- J. Molhoek, in de ouderdom van 84 jaar. Dordrecht: J. Schouten. J. A. Molhoek. A. C. Molhoek - van Anrooy. P. D. Boerma - Molhoek. S. L. Boerma. Klein- en achterkleinkinderen. Goes, 8 januari 1963. Van Dusseldorpstraat 25. De begrafenis zal plaatsvinden a.s. vrijdag 11 januari 1963 op de algemene begraafplaats te Goes om 2 uur. Gelegenheid tot condoleren in de aula. Liever geen bezoek. Goes: Groningen:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 7