s c 2 3 SEIZ0EI-0PSUMII6 ROC -VERS TEXTIEL CONFECTIE Fa. A. Joziasse Zoon. De Fijne Engelse Melange 3 - UW WINKELSTRAAT LEERLING-VERPLEEGSTERS EEN ACCURATE TYPISTE EEN LERARES Na START MET DAVERENDE KOOPJES op 15 januari Middelburg Vlasmarkt 9 CHRISTELIJK HISTORSSnHF UNIE FORUM CHEF MONTEUR ervaren vrachtwagenchauffeur. 59,- beloning 19 korting op alle artikelen, NIET mm WACHTEN NU KOPEN DUCANA DUBBELE RUITEN DUCANA TOCHTSTRIP DUCANA ZEELAND SSNT-JANSTEEN INRUIL DAF 699 UF HSXE TE KOOP IN DIVERSE KLEUREN EN PRIJZEN. GARAGE GEBRS VAN FRAASSEN ZONEN e PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 9 JANUARI 1963 de thee met de geurigste afschenk Douwe Egberts Pickwick Tbee! U proeft het zo: dat is een thee met een eigen karakter. De smaak is zo bijzonder fijn en verkwikkend, de geur zo zeldzaam krachtig. Een verrassing apart is wel afschenk: diep van kleur, zeer rijk en royaal. Niet voor niets heeft deze fijne Engelse melange zich bij zo vele gezinnen als een echte tractatie ingeburgerd Douwe Egberts Ceylon Melange (Geel etiket) 108 ct. Engelse Melange Groen etiket90 cl. In het PROVINCIAAL ZIEKENHUIS nabij Santpoort (Gem. Bloemendaal) kunnen worden geplaatst enige ter opleiding voor het Staatsdiploma B. Brutosalaris per maand (ongeacht de leeftijd) Eerste-jaart f167.- j boven het genot van kost, Tweede-jaars (183.- j> inwoning, geneeskundige be- Derde-jaars f 216.- J handeling, bewassing etc. Ook 17-jarigen kunnen in aanmerking komen. Een gemiddelde werkweek van 45 uur is ingevoerd. MULO, Voortgezet onderwijs, IVIO-diploma dan wel Huishoudschool strekken tot aanbeveling. Eenmaal per 14 dagen vergoeding van reiskosten voor bezoek aan ouderlijke woning. RUIME EERSTE AANSCHAF VAN UNIFORMKLEDING VRIJ Bij eventuele oproep vergoeding van reiskosten, ook voor één van beide ouders, die de minderjarige sollicitante wenst te vergezellen. Schriftelijke sollicitaties onder letters LV te richten aan de Eerste Geneesheer-Directeur. Wij vragen voor spoedige indiensttreding die in hoofdzaak belast zal worden met het typen van stencils voor onze! stencilinrichting. Verantwoordelijk heidsgevoel en een behoorlijke ken nis van de Nederlandse taal is hier voor noodzakelijk. Wie reeds erva ring heeft in het typen van stencils geniet de voorkeur. Schriftelijke sollicitaties kunt U richten aan PAPIERGROOTHANDEL J. A. WESTSTRATE MIDDELBURG - ROUAANSE KAAI 21. If! GEMEENTE VL1SSINGEN Gemeentelijke Industrie- en Huishoudschool GROENEWOUD 41 - VLISSINGEN Aan bovengenoemde school wordt per 1 april 1963 gevraagd: (16 lestijden). Voor het verkrijgen van huisvesting zal, voor zover mogelijk, medewerking worden verleend. Inlichtingen bij de directrice der school, telefoon 01184- 3363. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan burgemeester en wethouders van Vlissingen, p/a afdeling onderwijs c.a., Houtkade 12. SENSATIE VOOR SHAG- ROKERS De top-bladen van de tabaksplant krijgen de meeste zon. Daardoor staan zij in kwaliteit aan de top door milde rijpheid, aroma en pittige smaak. Deze bladen zijn duur, daardoor kost Nautic iets meer dan gewone shag, maar u rookt dan ook sigaretten van top kwaliteit. NtEMEYER GARANDEERT DE KWALITEIT Met schitterende plaatjes van rederijvlaggcn 1 NAU 163 SUÈDE JASJES van 159,— NU 109,— van 139,— NU 89,— van 119 NU 79,— van 109 NU 69,— LANGE ZWARE JASSEN alle maten NU slechts 100,—, 129,—, 130,—, 149,— NAPPA JASJES 20 korting. SUÈDE HERENJASSEN NU 100,— en 109,— LEREN MOTORJASSEN van 169,— NU 129,— van 189,— NU 149,— van 220,— NU 169,— LEREN JEKKERS NU 109,—, 98,—, 85, LEREN VESTEN NU 59,— DAMESHANDSCHOENEN 20 korting nylon NU 2,75, 3,50, 4,25 nappa NU 5,90, 6,90, 8,90 HERENHANDSCHOENEN 20 korting nappaion NU 3,15, 4,75 nappa 6,90, 7,50, 8,90 MOTORHANDSCHOENEN met vacht gevoerd, van 26,90 voor 19,95 met teddy gevoerd NU 10,95 KOFFERS inet 20, 25 en 30 korting, enkele voor halve prijzen REISTASSEN van 17,95 NU 11,75. Nog enkele voor halve prijzen. FIETSTASSEN 7,90, 8,90. 10,90 REGENBROEKEN dubbeltex NU 10,90 LEGERTASSEN 5,90 SCHOOLTASSEN dubbelvaks met 2 voorvakken NU 12,90 BOODSCHAPPEN TASSEN vele voor halve prijzen Verder nog met 20-30 korting PORTEMONNEES PORTEFEUILLES BEURSJES enz. enz. voor sterk verlaagde prijzen HANDTASSEN VOOR SPOTPRIJZEN Uitgaande van het hoofdbestuur der C.-H.U. wordt op vrijdag 11 januari a.s., te beginnen des avonds 8 uur, in „De Prins van Oranje", Nieuw- straat te GOES een gehouden. In dit forum hebben zitting de heren drs. Joh. Boers, secretaris De Savornin Lohmanstichting, 's-Gravenhage, voorzitter; B. H. G. ter Haar Romeny, burgemeester, Oost- en West-Sou burg; A. J. Kaland, lid Gedeputeerde Staten, Middelburg; J. T. Mellema, lid Tweede Kamer, Nieuw Seheemda, en ds. A. OlAemms, hervormd predikant, Dordrecht. De bijeenkomst is openbaar, belangstellenden zijn dan ook hartelijk welkom. In verband met beroepsverandering komt in onze afdeling Lewedorp de functie vrij van Prettige werkkring met goede voor waarden. Minimum leeftijd 30 jaar. Sollicitaties schriftelijk aan ons kan toor te Zierikzee of persoonlijk na voor af gemaakte afspraak. TIMMERMAN VERBEEK N.V. ZIERIKZEE - LEWEDORP Telefoon 01110 - 2455/56. GEVRAAGD: Transportbedrijf J. van Sabben Fr. den Hollanderlaan 7, Goes. Telefoon 5269. voor degene, die zodanige aanwijzingen geeft, dat de ze leiden tot opsporing van degene, die op tweede kerst dag, 's avonds ong. 19.00 uur, de achterzijde van mijn auto (Peugeot 403), gepar keerd staande op de Park laan te Middelburg, door irijding ernstig he le en daarna onge- 'erdween. Ds. G. J. GEELS, Leyense- VEILING TE WESTKAPELLE. het woonhuis met bijge bouwen en erf, Noord straat 27, groot 1.98 are, met vrij voetpad naar de Koudorpstraat; vrij van huur te aanvaarden- Zakelijke lasten 34,06. 20.70 are bouwland aan de Slaakweg. Zakelijke lasten 13,61. 38.70 are bouwland aan de Prelaatweg- Zakelijke lasten 24,40. ere. b en c vrij van pacht te aanvaarden na roven 1963. i ten laste koper: i vanaf 1-1-1963, perc. MYSTÉRE HAARSPRAY houdt uw kapsel in goede vorm en geeft het haar een zijde- glans- Dit onzichtbare haarnet maakt het haar soepel en beschermt uw watergolf. Mystère haarspray In flinke spuitbus 1,95. Zuinig in gebruik, een bus waar U lang mee doet. PARFUMERIE Segeersstraat 4 (naast BIJOU) MIDDELBURG die niet tot onze speciale aanbiedingen behoren, met uitzondering van enige merkartikelen. FLANELLEN LAKENS, 1-persoóns4,98 FLANELLEN LAKENS, 2-persoons 5,98 GRASLINNEN LAKENS, 1-persoons 5,29 GRASLINNEN LAKENS, 2-persoons 6,29 MEISJESHEMDJES vanaf 0,98 MEISJESSLIPS 0,79 JONGENSSLIPS 0,98 BADDOEKEN 1,98 -1,13 -1,49 KEUKENDOEKEN 1,69 -1,19 KOOPJES IN ONDERGOED, MAILLOTS, HUISHOUDGOED. KOOPJES RESTANTEN KOOPJES MANTELS 39, JAPONNEN 19,75 ROKKEN 22,69 - 15,69 - 9,98 HOEDEN reeds vanaf 5,98 WOLLEN MUTSEN 4,98 MANTELKOSTUUMS 39, REGENMANTELS vanaf 29,75 KOOPJES in JUMPERS en VESTEN. 10 KORTING on alle HELANCA PANTALONS. OVERHEMDBLOUSES 7,95 NIEUWE BURG 33-37 - MIDDELBURG De kou houdt U alleen maar bui ten met Laat de wind dan maar gieren, met ook geen kieren. Vraag inlichtingen Telefoon 01140 - 2820. De wagens zien er keurig uit, zijn mechanisch in prima staat en worden geleverd met een half jaar garantie, Maak vrijblijvend een gratis proefrit en overtuig U van de zeer gemakke- lije en comfortabele wijze van rijden met de DAF-peraonenauto. DAF-DEALER VOOR WALCHEREN Scheldestraat 96-100, Vlissingen. Telefoon 01184-2175 Tiiiii/iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiininiiiiiiiim/iiit?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 10