met zwaardere motor (110 km/u) en alle versnellingen gesynchroniseerd in handige knijpflacon tijdelijk van 8§ ct nü r gerard mnm PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 7 JANUARI 1963 's-Gravenpolder. AJLGEMENE LEDENVERGADERING hedenavond om 7.30 uur in café Het Raadhuis te 's-Gravenpolder. Opkomst gewenst. Het bestuur laag benzineverbruik: 1 L op 17 km snel: 110 km/u felle acceleratie grote bagageruimte (480 dm3) vlakke carrosseriebodem, dus geen vrees voor obstakels enorm vaste wegligging door vier onafhankelijk geveerde wielen: gemakkelijke besturing Echt lederen laarzen voor dames en heren vanaf 36,50. geen smeerpunten speciale vloeistofkoeling een vereniging van alle voordelen van de waterkoeling (geruisloze motor, comfort, rendement) en die van de luchtkoeling (geen be vriezingsgevaar) vijf deuren (met veilig "kinder- slot") incl. verwarming af Amsterdam Neem bij Capri Gravenstr. 18 - Middelburg. de heerlijke handcrème met rozenglycerine. Per flinke pot 95 ct. Zend mij s.v.p. QfcïtlS de Renault 4 folder. Naam:- Adres: Plaats: Invullen en in open envelop (waarop postzegel van 4 ct) opsturen aan RENAULT NEDERLAND N.V. Wibautstraac 224, Amsterdam. vaste, zeer lage onderhoudskosten worden opgenomen tot regels. 30 cent pei regel met een minimum van 1,50. „Brieven bur. v. 2 potten voor Giro no. 359300 P.Z.C. Middelburg. „KLEINTJES" vóór 9 uur v.m. opgegeven aan onze kantoren verschij nen in het volgende ochtendnummer. Plaatsing uitsluitend bij vooruitbetaling. „Kleintjes" kunnen ook worden opgegeven aan onze agenten en bezor gers. dit betekent 50 cent voordeel. Alleen bij: PARFUMERIE Jac. Valckestraat 5, GOES, telefoon 5352 Segeersstraat 4, Middelburg. VLISSINGEN, telefoon 3908 MIDDELBURG, telefoon 3220 TE KOOP Automobielbedrijf „DE TOEKOMST' Te koop kalfvaars a. d. reke ning. Gebr. JANSE, Mortiere polder 1, Nieuw- en Sint-Joos- Te koop schrijfmachine, (merk Royal). Bonedijkestraat 239, Vlissingen. Te koop 2 pers. kantelbed met 3 dig. bed f 55, kl. en gr. kin- derledik., 1- en 2-pers. Engels ledik., wringer mt bok, box m. vloer, kinderstoel, meisjesfiets 63 jaar, half kastje. Tel. 3513, Vliss. singel 34, Middelburg. tentjes h'euw/a Te koop mooi bruidstoilet, wit, (maat 42), met toebehoren. Br. onder no. A 3, bur. P.Z.C., Goes. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd moderne tweelingwagen. Hendr. Vroom- laan 27, Vlissingen. WONINGEN GEVRAAGD Te koop gevraagd in Vlissin gen of Middelburg gezellig huis voor zelfbewoning an tiek of modern mits goed onderhouden. Brieven no. 2 bur. P.Z.C., Middelburg. ^WWAnli hu////,,/,, 'BSCBB JBE r^\ In'63alles lekkervlug schoon, met Lodaline. Smètteloos schoon. Bovendien: de knijpflacon nu extra voordelig; hoog-geconcen- treerd (en nog steeds met de grootste inhoud!). Zachter voor de handen. Lodaline voor fleur en frisheid. Voor de vaat, maar ook voor ra men, deuren, wol, tere weefsels, i enzovoort. I BH voor een schóón. PERSONEEL Wedn. z. kinderen, oud 65 j.t nog werkende, goed bemidd., zoekt nette huishoudster, prot. godsd., leeftijd 5565 jaar. Hu welijk niet uitgesloten. Br. no. 1. bur. P.Z.C.. Middelburg. Hulp gevraagd voor de zater dagmorgen. Vlissingsestr. 123. Koudekerke. Net meisje gevraagd voor de morgenuren. Walstraat 125, Vlissingen. Huishoudster gevraagd in moe derloos gezin. P. VERHAGE, Noordweg 18, Sint-Laurens. Voor direct gevraagd een huis houdster bij heer alleen in Z.- VI. Brieven letter K 5, bur. P.Z.C., Vlissingen. Gevraagd net meisje voor be drijf en huishouding. Mevr. v. SPAANDONCK, Oranjeplein 1, Souburg. w//////m\\w\ De échte zware shag Profiteerprachtige nylon Jupons met mooie nylonkant, 3 moderne kleuren, van 7.95 NU 3,95 van 3,98 NU 1,98. Spe ciaalzaak 'T INTERLOCKHUIS Góes. Profiteer.... alle prachtige wol len en wollen stretch Modana dameshandschoenen van 3,98 NU 1,59, alle meisjes en kleu terhandschoenen nu 1,25. Kou senhuis VIOLA, L. Vorststr. 47, Goes. Dr moderne man scheert zich met Philishave in 4 mod. v.a. f 39,50. Radio Gebr. MEUR, Spuistraat 29, Vlissingen. Te lefoon 01184—3803—4265. Dagelijks gelegenheid voor in brengen nette inboedel enz. aan „Concertgebouw" te Vlis singen, voor de te houden in boedelveiling op 30 januari a.s. Not. H. Beijer. Let op! Op alle „niet-extra" aanbiedingen de gehele maand januari 10 korting, in speci aalzaken 'T INTERLOCKHUIS VIOLA L. Vorststr. 45—17, Goes. Profiteer... grote badlakens van 5,98 NU 3,98. Storkbadla- kens extra van 13.90 NU 6,50 van 14,90 NU 7,50. Speciaal zaak, 'T INTERLOCKHUIS. Goes. Voor perfecte radio- en t.v.- reparatie. Radio Gebr. MEUR, Spuistraat 0118438034265. VERLOREN ELECTRO - MIDDELBURG Dinsdag en donderdag 7.30 uur: MR. BULDOG VAN INTERPOL Een keiharde speurder in een meedogenloze strijd. - 14 jaar. Voor bezitters dipl. mïddelb. school of derg. opL bestaat ge legenheid deel te nemen aan de nieuwe cursus kinderbe- scherming-B. Inl. Veersesingel 148, Middelburg, tel. 2188. Verlorén portemonnee met in houd tevens goud ringetje. Aandenken. Gaarne tegen be loning terug te bezorgen. J- OREEL, Marinestraat 6, Vlis singen. uit het bekende blauwe RIJLESSEN Woensdag-cyclus, 7.30 uur: FRED ASTAIRE - LILLIE PALMER DIVERSEN pakje van de Weduwe r VAN NELLE J kwaliteit! Autorijschool „ACTIEF" lest ook in Simca 1000 f 6,50 p. uur. Erk. en gedipl. B.E.A.-instruct. Iedere vrijdagavond theorie RIJSCHOOL „ACTIEF". Tel. 4942. Nw. Vliss. weg 236, Mid delburg Voor DAF-rijles nu naar DAF- autorijschool ADRI HAMEE- TEMAN, tel. 3558, Ravesteyn- plein 19, Vlissingen. Veilige geldbelegging in schuldbrieven. Bouwfonds Ned. Gemeenten. Rente 414%. Prosp. en insehr. biljet verkrijgbaar bij: J. A TIELKEMEIJER, Pr. Bemhardstr. 51, Kloetinge (tel. 01100—6082). Profiteer... vele soorten prach tige Nylons, met en zonder naad, normale prijs 1,751.98, NU 98 ct. per paar, absoluut foutloos. Kousenhuis VIOLA, L. Vorststr. 47. Goes. Wij hebben nog enkele series le klas dames vachtlaarzen (kl. maten 3538 voor oudere da mes). WILLY'S SCHOENEN- HUIS, Bellamypark 12, Vlissin gen, tel. 3526. Profiteer.... de prachtige ge kleurde, geborduurde Jorzoli- ne lakens en slopen met 25 kortingalleen 2-pers. la kens van Jansen Tilanus m. 50 korting. Speciaalzaak 'T INTERLOCKHUIS, Goes. Elektr. koffernaaimachine v.a. f 265 compleet. Volledige ga rantie, gratis les. G. J. WIL BRINK, Walstr. 30, telef. 3694, Vlissingen. Korte St.-Janstr. 4. tel. 2923, Zierikzee. GRAND - GOES. Tel. 5165 Maandag t.m. donderdag 8 uur LUXOR - VLISSINGEN Dinsdag en woensdag 8 uur SAPPHO, DE VENUS VAN LESBOS. Een verbazingwekkend verleden herleeft in een machtige film. - 14 jaar. Kinderfietsen 't meest gesor teerde adres RIJWIEL CEN TRALE. Koudekerkseweg 45, Vlissingen. Elektr. naaimachines met in gebouwde verlichting, compleet mooie koffer f 260. „Sterna" door en door service. DEK- KER'S naaimachinehandel Giststraat, Middelburg, tel. 3566 op hypotheek vanaf 4% of op andere objecten. Wij hebben altijd een aantrek kelijke aanbieding voor U. Makelaarskantoor L. A. van Opstal Zoon, Jacoba van Beierenstraat 1 te Goes, telefoon 5405 (b.g.g. 5375 en 7376). Wfj geven een technische cur sus in het opzoeken en herstel len van eenvoudige storingen onderweg. AUTORIJSCHOOL JASPERSE. Nw. Vlissingseweg 366. Middelburg, tel. 3387. DE NIEUWE NEDERLANDSE SPEELFILM Profiteer...... sprookjesachtige nylon Onderjurken met brede nylonkant, in 6 moderne kleu ren, ook wit en zwart, en ex tra grote maten van 9,95 NU 4,98. Speciaalzaak 'T INTER LOCKHUIS, Goes. In goedkope doublé cilinder- damespolshorloges hebben wij een prachtige sortering. Horlo gerie. goud en zilver. Wed. D. LIEVENSE, L. Vorststr. 87, Goes. Telefoon 7105. Profiteer... de echte Reuma- nella flanellakens met kleine onregelmatigheden, nu met 25 korting, in 150-180-200 breed. Speciaalzaak 'T INTER- LOCKHUIS. Goes. Koop uw bontmantel nu bij bontwerkeri) KUYPER. Zeer Noordstraat 16, Middelburg Telefoon 4270. Maatjes- en inmaakharing p. 35, 50 en 115 st. Zoutevis en stokvis p. 3, 5 en 12 kg. Be stellingen fa. A. PRONK. Park weg 36, Vlaardingen. Profiteer... diverse soorten prachtige badhanddoeken van Stork zeepaardje, met kleine onregelmatigheden, NU spot goedkoop. Speciaalzaak 'T IN TERLOCKHUIS, Goes. SCENARIO Dr. t. DE JONG DRAAIBOEK EN REGIE PAUL ROTHA DIALOOGREGIE KEES BRUSSE AUTO'S EN MOTOREN Schade aan uw auto? Dan naar Veriorenlandstr. 7. Vlissingen. Tel. 01184—3046. Billijke prijzen Gevraagd van particulier Opel Rekord vanaf '56. Br. no. 1198, bur. P.Z.C., Middelburg. Voor al uw lak- en spuitwerk naar Veriorenlandstr. 7, Vlis singen. Tel. 01184—3046. Billij ke prijzen. ALHAMBRA, VLISSINGEN. Tel. 2260 j Dirisd. en woensd. Donderdag 8 uur 8 uur. - 14 jaar. BRIGITTE BARDOT EEN RUDOLF MEYER-PRODUKTIE TE KOOP: Bedford-benzinetruck, bouwjaar 1957, km.stand 120.000 km, geheel bedrijfsklaar. Kentekenbewijs 6 ton, pen laodbak 4.50 x 2.20 met imperiaal en two speed achteras. Inlichtingen Werkplaats, Gr. Industrieterrein, tel. 01180-4956. Ooöp. Landb.ver. „Eiland Walcheren" MIDDELBURG. ROB DE VRIES KEES BRUSSE YOKA BERRETÏY H. D. CULEMAN [ÏÏTOÖBBÖj «Dl ROMAj BABETTE OP HET OORLOGSPAD 14 jaar. KREDIETEN Gaat U trouwen of heeft U een nieuwe woning? Kredieten voor iedereen tot f 5000 voor aanschaf meubilair-woningtex- tiel. Vraagt gratis folder dan krijgt U algehele inlichtingen. Pnsthus 1371. Rotterdam. lïEVENS PREMIERE BERT HAANSTRA'S „ZOO": ANNA MARIA fERRERO; BERNARD BLIER IVOGARRANI REGIE: CARLO LI7ZANI Of U nu planten verkoopt, piano's of pyjama's, als U meer wilt verkopen adverteer dan in de ONTSPANNING Ontspanning. Zaterdag 12 ja nuari dansen. Trio Sohier. En tree f 1,—. Café v. SPAAN DONCK, Souburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 4