Rudi Liebrechts na twee nummers al vrijwel zeker van Nederlandse titel Bij de P.T.T. geen hoge exploitatiewinst metr Iedere vertraging zal oesterproef ontoelaatbaar bekorten Lyman Lemnitzer nam N.A.V.0.-comando over méér bij Oe Spar 'dubbel bij De Spar gratis bij De Spar Spar-cacao Koop bij de Spaar bij de Elfstedentocht sombere situatie Vasas verloor weer Spar-margarine Groene erwten Spliterwten Appelstroop Macaroni Marie biskwie Droptoffees IQ kinderreepjes mazns -immm 172-70°/o 139-70°/o DONDERDAG 3 JANUARI 1963 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT T COME-BACK OP HET SCHAATSKAMPIOENSCHAP Geen rol van betekenis voor de Zeeuwse c kampioen Cor de Kreek uit Rïlland-Bath Rudi Liebrechts is aan het terugkomen en met de 20-jarige Cees Verkerk uit Puttershoek diende zich een nieuw talent aan. Dit waren de twee meest in het oog lopende en bovendien verheugende feiten van de eerste dag van het nationale schaatskampioenschap op de lange baan in het stadspark van Groningen. Liebrechts bezet na de 500 en 5000 meter met een duidelijke voorsprong op zijn naaste concurrent, de eveneens tot de kernploeg behorende Arie Zee, de eerste plaats in de algemene rangschikking en er is niet zoveel lef voor nodig om hem nu reeds te bestempelen als de nieuwe kampioen. Daarmee zou Henk van der Grift, die in Groningen verstek liet gaan, omdat hij zijn training in Noorwegen niet wilde onderbreken voor dit toernooi, een waardige opvolger krijgen. Want ongetwijfeld is Rudi Liebrechts, die twee jaar geleden als een meteoor aan het internationale schaatsfirmament verscheen en zijn naam voorgoed vestigde in Gothenburg, waar hij in het wereldkam pioenschap achter Henk van der Grift en Viktor Kositskïn derde werd, doch het vorige jaar diep teleurstelde, op de goede weg naar een come-back. Overigens, een groot woord voor een 21-jarige sportman De kampioen van Zeeland, Cor de Kreek uit Rïlland-Bath klasseerde zich zowel op de 500 als op de 5000 meter op de 23e en voorlaatste plaats. Reeds op de 500 meter legde hij een stevige basis voor zijn hoge plaats in het klassement. In de openingsrit kwam hij tot 46.4 sec., welke tijd onaantast baar was, zelfs voor sterke sprinters als Klaas Renes en Cees Jan Kroon. Maar Renes, die tegen Verkerk (48.8) op 47.8 was uitgekomen, dien de een protest in. Een te dicht bij de sneeuwrand opgestelde fotograaf zou hem bij het ingaan van de eerste bocht uit zijn concentratie hebben ge haald. Een kwestie van seconden Er volgde een onderzoek met passen en meten, waarin ten slotte Renes recht werd gedaan. Hij mocht zijn rit overrijden alleen. Geladen kwam hij aan de start, de mouwen opge stroopt. Op het schot van de inval ler-starter Klaas Schenk, die tijdelijk de door vertraging in de treinenloop verlate Egas verving, liep Renes snel weg en prachtig in balans trok hij door de bochten. Zelfs de harde, vlijmscherpe oostenwind kon hem in de beruchte tweede bocht niet rem men. Prachtig ging hij door en met 46.2 sec. revancheerde hy zich. Hy was hiermee de snelste sprinter ge worden en had Liebrechts naar de twee de plaats verwezen. Hoe sterk Renes echter gericht is op de sprint zou later blyken op de 5000 meter. Het werd voor de man uit Nieuwkoop een lijdensweg, die hy verkrampt aflegde in tien-en-een- halve minuut, de slechtste tyd van al len. En dat, terwijl de omstandigheden voor hem niet minder waren dan voor zjjn concurrenten. Dit moge blyken uit do lijd van zjjn directe tegenstander, Arie Zee, die als enige met Rudi Lie brechts onder de 9 minuten bleef: 8.54.0. Ook Zee was, gelijk Liebrechts, vertrok ken op een schema van 8.59, maar toen hjj reeds dadelijk hier beduidend onder bleef, werd dit gesteld op 8.46. NATUURTALENT De coaches, Egbert van 't Oever en Ge rard Maarse, bleken hiermee echter te hoog te hebben gegrepen. Zee kon het (hoge) tempo niet handhaven. Wel bleef hij lang onder de tussentijden van Lie brechts maar in de laatste ronde, die Liebrechts juist zeer sterk had gereden, kroeg hij de klap. Het verschil tussen de stug rijdende en onversaagde Noord hollander en het natuurtalent Liebrechts bedroeg aan de finish 1.7 sec. De omstandigheden waarover wij zo juist repten, verschilden echter voor me nigeen aanzienlijk. De harde oostenwind was grillig als een wispelturige bakvis en nu ging het er maar om, wie zij haar gunsten schonk. Kreeg men de wind in majeur „op kop" dan scheelde dit in één ronde zeker enkele seconden, vooral wanneer de rjjder in de bocht kwam vergde dit een groot aanpassingsvermo gen. temeer daar het ijs door de strenge vorst (12 graden) bikkelhard was en daardoor stroef. De jonge Verkerk, met zijn diepe zit, profiteerde hiervan. „Onder-de- wind-door" reed hij op de 5000 meter naar een tijd van 9 min 07.8 sec., welke hem op deze afstand op de derde plaats bracht. Een zeer eervolle plaats voor deze bescheiden jonge man, die ook als nieuweling in de wielersport, als biljarter en als voet baller een brede belangsteling voor de sport heeft. De 1500 meter „wel mjjn sterkste af stand" cn de 10.000 meter „nog nooit gereden" zullen moeten uitwij zen in hoeverre de top van de Neder landse schaatssport met hem aan kracht heeft gewonnen. Het tweetal, dat hem 't vorig jaar in het Nederlands junioren kampioenschap voorbleef: Joop' van der Berg en Koops, heeft hij nu reeds ver overvleugeld. De Voorburger Chris Meeuwisse heeft zich niet in de strijd aan de top kunnen mengen. Reeds op de 500 meter stelde hij met 48.1 enigszins teleur en zijn 9.51.1 op do ^000 meter hij trof het overigens n op deze afstand de spits te moeten a j'ten was onvoldoende om een bedreiging voor Liebrechts te kunnen vormen. Al mag de wind van be langrijke invloed zijn geweest, hetgeen onder andere blijkt uit de tijd van de nog altijd sterke Friese stayer Jeen van der Berg, die met 9.26.6 slechts één secon de boven zijn schema bleef, niemand van het handjevol toeschouwers zal Lie brechts, Zee en Verkerk hun hoge plaat sen in het klassement na de eerste dag misgunnen. Zy waren ongetwijfeld dinsdag de sterk- sten, zoals de Nederlandse kampioene Willy de Beer bij de dames. Weliswaar moest zij op de 500 meter met een be scheiden vierde plaats genoegen nemen, van de zes titelkandidaten toonde zy zich op de 1500 meter superieur en de winst, welke, zij op deze afstand boekte, was voldloende om haar aan het hoofd van de ranglijst over twee afstanden te brengen. UITSLAGEN De uitslag van de 500 meter luidt: 1. Klaas Renes (Nieuwpoort) 46.2, Rudi Liebrechts (Vlaardmgen) 46.4, Arend Boers ('s-Gravenzande) 47.0, Nico Houter (Opmeer) 47.3, 5. Peter Nottet (Loosduinen) 47.8, 6. Geale Lou- rens (Zutphen) 47.9, 7. Cees Jan Kroon (Ter Aar) 48.0, 8. en 9. G. Timmerman (Gramsbergen) en Chris Meeuwisse (Voorburg) beiden 48.1, 10. Arie Zee (Hoogwoud) 48.3, 11. Jeen Wester (Eer- newoude) 48.7, 12. en 13. Jan Hoorne man (Brummen) en Cees Verkerk (Put tershoek) 48.8, 14. Gerben Karstens (Lei den) 49.1, 15. Jan Halfweeg (Wester- land) 49.3, 16. L. Meyering (Arnhem) 49.4, 17. Jeen van der Berg (Nijebeets) 49.5, 18. J. Koops Borgercompagnie 49.6, 19. Jan Hopman (Egmond aan de Hoef) 49.9, 20. E. Holwerda (Coevor- den) 50.0, 21. Cees van Adrichem (Den Hoorn) 50.3, 22. Joop van der Berg (Woerden) 50.8, 23. Cor de Kreek, Ril- land-Bath, 51.1, 24. Van Manen (Rhe- nen) 57.1 (gevallen). De uitslag van dé'5000 meter was: 1. Rudi Liebrechts 8.52.3, 2. Zee 8.54.0, 3. Verkerk 9.07.8, 4. Meeuwisse 9.15.1, 5. Hoorneman 9.15.6, 6. Wester 9.20.3, 7. Karsten 9.25.5, 8. en 9. Hopman en Een beeld van de nationale schaats kampioenschappen, xoelke woensdag in Groningen begonnen zijn. Op de foto zien we Rudi Liebrechts op de voor grond tijdens zijn strijd tegen Jan Hoorneman over de 500 meter, welke door Liebrechts gewonnen werd. Jeen van der Berg beiden 9.26.6, 10. Van Adrichem 9.29.9, 11. Timmerman 9.31.0, 12. Meyering 9.31.2, 13. Van Manen 9.32.5, 14. Lourens 9.35.3, 15. Kroon 9.39.2, 16. Nottet 9.39.8, 17. Hou ter 9.40.1, 18. Joop. van der Berg 9.41.3, 19. Boers 9.46.7, 20. Holwerda 9.47.1, 21. Halfweeg 9.50.0, 22. Koops 9.59.4, 23. De Kreek 10.14.0, 24. Renes 10.30.4. Het klassement na twee afstanden (500 en 5000 meter) luidt: 1. Rudi Liebrechts (Vlaardingen) 99.630, 2. Arie Zee (Hoogwoud) 101.700, 3. Kees Verkerk (Puttershoek) 103.580, 4. Chris Meeuwisse (Voorburg) 103.610, 5. Jan Hoorneman (Brummen) .104.360, 6. Jeen Wester (Eernewoude) 104.730, 7. Gerrlt Jan Timmerman (Gramsbergen) 105.200, 8. Nico Houter (Opmeer) 105.310, 9. Geale Lourens (Zutphen) 105.430, 10. Gerben Karstens (Leiden) 105.6500, 11. Arend Boers ('s-Gravenzande) 105.670, 12. Peter Nottet (Loosduinen) 105.780, 13. Cees Jan Kroon (Ter Aar) 105.920, 14. Jan van der Berg (Heerenveen) 106.160, 15. L. Meyering (Arnhem) 106.520, 16. Jan Hopman (Egmond ran de Hoef) 106.560, 17. Cees van Adrichem (Den Hoorn) 107.290, 18. Jan Halfweeg Westerland) 108.300, 19. E. Holwe da (Coevorden) 108.710, 20". Joop van der Bex-g (Woerden) 108.930, 21. Klaas Re nes (Nieuwpoort) 109.240, 22. J. H. Koops (Borgercompagnie) 109.540, 23. Cor de Kreek (Rilland-Bath) 112.500, 24. Alberg van Manen (Rhenen) 114.^ j0. Prof. ir. G. H. Bast Dieptepunt bereikt in personeelstekort De periode waarin de P.T.T. als ge heel hoge exploitatiewinsten kon maken is voorbij en er zijn tekenen die er op wijzen, dat de toestand in het tegendeel kan gaan verkeren. Er zal scherp op alle uitgaven ge let moeten worden. generaal van de P/T.T. prof. ir. G. H. Bast, laten horen in zijn nieuwjaarsrede voor vertegenwoordigers van het per soneel van het bedryf. Een meer bemoedigend woord liet prof. Bast horen over het personeelstekort. Hij constateerde dat het dieptepunt on- gever bereikt is. Toch zal naar zijn mening bij een doorgaande ontwikkeling in die richting nog geruime tyd ver lopen waarbij hij dacht aan wer vingsperiode en opleidingsduur van nieuwe krachten eer er verlichting komt en zeker voordat de schade kan worden inghaald. Wanneer de conjunctuur binnenkort echter zou optrekken blijft de situatie zorgelijk. Ondanks de zorgen over personeels tekort en conjunctuur hebben een aantal bedrijfsonderdelen zich in '62 weer verder uitgebreid. Zo groeide het aantal binnenlandse poststukken met ruim 5 pet.. De saldi tegoed van de rijkspostspaar bank en de postcheque- cn girodienst stegen met resp. 14 en 5 pet. By een zeer lichte daling in het open baar telegraafverlteer steeg het aan tal telexaansluitingen met 16 pet., het buitenlandse telexverkeer met circa 11 pet, terwyl het binnenlandse telexver keer mede door liet groter aantal be reikbare aangeslotenen zich bijzonder snel ontwikkelt. By de telefonie zijn de groeicijfers voor het lokale verkeer 7 pet, bij het inter lokale 10 pet en het internationale 12 pet, het aantal aansluitingen steeg met 95.000 of met 8,5 pet tot 1.222.000. wachtlijst nam echter met ongeveer 17.000 toe. Het aantal hoofdaansluitingen draadomroep daalde met ongeveer pet. Het aantal geregistreerde t.v.-toe- stellen steeg met 24 pet. Dit aantal passeerde in de loop van het jaar met een 3x zo grote groeisnelheid het aan tal telefoonaansluitingen in ons land. Sneeuwbanken zo hard, dat men er over lopen kan zonder weg te zak ken, blokkeren niet alleen de rywe- gen van Friesland, maar ook de elf- stedenroute. De vooruitzichten voor een elfstedentocht zijn daarmee by- zonder somber geworden. Het ijs on der de sneeuw broeit en wordt ver der in toenemende mate onbetrouw baar, omdat de vorst de sneeuw niet ban doordringen. Mensen om de ba nen sneeuwvry te maken zijn er nau welijks te krygen en het weghalen van de sneeuw met mechanische middelen is nauwelybs verantwoord bij ysdikten die onder de tien centi meter liggen. Het bestuur van de elfstedentocht laat nog op verschillende plaatsen onder zoeken hoe de situatie langs de baan is. Dit deelde de heer J. L. Hoogland, voorzitter van het bestuur, mede. De heer Hoogland was bijzonder somber gestemd over de vooruitzichten om een elfstedentocht te houden. „Wij kunnen geen kant uit. Op alle banen ligt een dik pak sneeuw. Hoe we dat eraf moeten halen weet ik niet", aldus de heer Hoogland, n van de bestuursleden is bij Birdaard op het ijs geweest en hij stond er tot de enkels in het water als ge volg van het broeien van het ijs on der de sneeuw. In het Bildt is het net zo. Als de wind uit een andere hoek begint te waaien, begint het stuiven van de sneeuw bij deze stren ge vorst opnieuw. Gligoric leidt in Hastings Door een overwinning op de Brit Alex ander heeft de Zuïdslavische grootmees ter Gligoric de leiding behouden van het internationale schaaktoernooi van Hastings. Hij bezit nu vier punten uit vyf partyen en heeft een voorsprong van half punt op zyn landgenoot Maro- De uitslagen van de op ni. gespeelde partijen voor de vijfde ronde waren: Gligoric (Z.-Sl.)Alexander (G.B.) 1—0, Littlewood (G.B.)Smys- low (Rusland) Vs, Marovic (Z.-Sl.) Clarke (GJ3.) 10, Kotov (Rusland) Tan (Ind.) 10, Hollis (G.B.)Van Seters (Belg) 10. Na de vijfde ronde is de stand: 1. Gli goric (Z.-Sl.) 4 pnt; 2. Marovic (Z.S1.) pnt; 3. Smyslow (Rusl.) 3 pnt; 4. Kotov (Rusl.) 2Vi pnt en 2 afg. partijen 5. Clarke (G.B.) 2y2 pnt en 1 6. Alexander (G.B.) 2% pnt; wood (G.B.) 2 pnt. 8 en 9 Tan (Ind.) en Hollis (G.B.) beiden 1% pnt; 10. Van Seters (Belg) 1 pnt en 1 afg. partij. De Hongaarse club Vasas, die in het toernooi om de Europese beker onlangs werd uitgeschakeld door Feijenoord, heeft dinsdag in Costa Rica een 3-1 ne derlaag geleden tegen de plaatselijke vereniging Alajuela. Na afloop van de wedstrijd kregen de Hongaren een re primande van de scheidsrechter omdat zij te hard zouden hebben gespeeld. MINISTER MARIJNEN AAN TWEEDE KAMER Eerste oesters moeten in het voorjaar van 1965 worden uitgezaaid (Van onze Haagse redactie) Als de aanleg van het proefbassin in het Veerse Meer overeenkomstig de plan nen wordt uitgevoerd, mag worden aangenomen, dat de eerste oesters in de kweekkanalen in het voorjaar 1965 zullen bunnen worden uitgezaaid. Iedere vertraging in de voorbereidingen zal echter tot een uitstel tot het voorjaar van 1966 moeten leiden, wat de totale termyn voor de proefnemingen ontoelaat baar zal bekorten. Dit deelt de minister van landbouw en vissery mede aan de Tweede Ka ner in zyn memorie van ant woord betreffende de begroting voor 1963. De bewindsman zegt, dat de afwerking van de proefinstallatie voor het kunstmatig verwateren van mosselen op zijn vroegst in het najaar van 1965 zo ver gereed zal zyn, dat de eerste proeven kunnen worden genomen. Wij herinneren er in dit verband aan, dat zoals bekend de minister van verkeer en waterstaat reeds heeft meegedeeld, dat er voor 1963 geen gelden be schikbaar zijn voor de oesterproef. De aanleg van het proefbassin zal dit jaar dus niet beginnen. mogelyk te maken onvoldoende zyn. Hii wijst er op, dat veel kredieten voor de bouw of verandering van vissersschepen worden verleend door particuliere in stellingen, zoals Raffeisenbanken, hypo theekinstellingen e.d. Daaruit mag men niet concluderen, dat de door de over- Door de afsluiting van de Zandkreek zijn in het jaar 1960 (tevens het jaar van de nieuwe huurtermijn) de mos sel- en oesterpercelen niet meer ver huurd aan de vroegere 47 huurders, aldus de minister. De meeste van de percelen hadden geringe cultuur waarde. Aan 14 gedupeerde huurders werden 16 percelen elders in de Zeeuwse stromen toegewezen. Het aantal zogenaamde vrij gekomen percelen is echter te gering om alle gedupeerden van het Deltaplan te helpen door toewijzing van een ander perceel van gelijke cultuurwaarde. De gedupeerden worden zoveel mogelyk geholpen met vrijkomende percelen elders in Zeeland of door toewijzing een of meer percelen in de Wad- De vraag of de redelijke wensen van de oester- en mosselkwekers bevredigd zijn is volgens de minister in haar algemeen heid niet te beantwoorden. Sommige kwekers zijn behoorlyk, ander minder goed geholpen, een en ander afhanke lijk van de visserijpercelen welke op een bepaald moment beschikbaar kwamen. Van een volledige compensatie voor het geen door de afsluiting van de Zand kreek verloren ging kan niet worden gesproken. COMPENSATIE. Voor de huurders van mosselpercelen op de Oude-Tongsebank in de Grevelin- gen is compensatie achterwege geble ven. Het betreft hier gronden, welke in eigendom toebehoren aan de ambacht heerlijkheid Grijsoord. De samenstelling van het rapport van de commissie ex artikel 8 van de Deltawet zal nog enige tijd vergen. De minister is echter ander maal bereid op spoed aan te dringen. De minister is niet .van oordeel, dat de door de gemeenten Breskens, Arnemui- den, Vlissingen en andere gemeenten verleende garanties er op wijzen, dat de financieringsregelingen van het rijk ter zake de nieuwbouw van vissersschepen heid getroffen regelingen onvoldoende zouden zijn. GARNALENSTAND. Over de invloed van de afsluiting van de Zuidhollandse en Zeeuwse zeearmen op de garnalenstand kan op dit moment bezwaarlijk een wetenschappelijk gefun deerd oordeel worden gegeven, aldus gaat de minister verder. De afsluiting van het Haringvliet zal naar alle waar schijnlijkheid geen invloed op die stand hebben. Gevreesd moet echter worden, dat de afsluiting van Grevelingen en Oosterschelde ernstige gevolgen zal hebben voor de garnalenstand langs de Zeeuwse en Belgisch kust. Dit te meer, omdat dit gebied reeds thans veel kwetsbaarder is voor overbevis- sing dan de noordelijker gelegen vangstgebieden. Bovendien is de openblijvende Westerschelde biolo- gsch armer dan Grevelingen en osterschelde. Dat de vrije vestiging bij de garnalen visserij een probleem dreigt op te roepen meent de minister te moeten be twijfelen, indien met dit probleem een eventuele overbevissing van de garna lenstand wordt bedoeld. Die overbevis sing moet naar zijn mening zo nodig worden tegengegaan door bepaalde voorschriften met betrekking tot de wijze van bevissing. welke met name er op gericht zijn te voorkomen, dat een te groot quantum kleine voortijdig wordt Norstad na 32 jaar met pensioen uit het leger De Amerikaanse generaal Lyman Lemnitzer heeft gisteren, in een plechtigheid in het hoofdkwartier der Noordatlantische Verdragsor ganisatie te Fontainebleau, nabij Parijs, het opperbevel over de NA VO-strijdkrachten in Europa van zijn voorganger, zijn landgenoot Lauris Norstad, overgenomen. In een toespraak, die de 63-jarige ge neraal Lemnitzer bij de overname van het NAVO-opperbevel hield, zei hy on der meer: „Ik ben mij ten zeerste be wust van de grote verantwoordelijk heid, die myn nieuwe post met zich brengt, evenals van de hoge eer, die mij werd betoond, doordat de vijftien soevereine NAVO-Ianden my hiervoor hebben aangewezen." „Ik heb lang met de NAVO samenge werkt en ik ken haar geschiedenis en streven, waarin ik ten volle geloof. Ik beloof plechtig dat ik mijn verplichtin gen tegenover dit grote bondgenoot schap nederig, doelbewust en met de vastbeslotenheid, die past bij het mij geschonken vertrouwen, zal nakomen", aldus generaal Lemnitzer. Lof Generaal Lemnitzer sprak met lof over het „schitterende leiderschap" van zijn 55-jarige voorganger Nor stad, die na 32 jaar actieve dienst, het Amerikaanse leger met pensioen heeft verlaten. De plechtigheid der commandowisseling werd bijgewoond door de hoogste bur gerlijke en militaire leiders der Noord atlantische Verdragsorganisatie. Onder hen bevonden zich de permanente, in Parys gestationeerde, vertegenwoordi gers der vijftien NAVO-leden. Met grote droefheid geven wij U kennis van het plotseling overlijden van onzfe ge liefde man, vader, be huwd- en grootvader, IZAAK ABRAHAM GOEDBLOED, ïn de ouderdom van 73 jaar. Namens allen, A. Goedbloed-Tange Middelburg, 2 januari 1963. Veerscweg 59. De teraardebestelling zal plaatshebben op 4 januari a.s., vertrek van het sterfhuis om half twee. Algemene kennisgeving. Heden overleed onze lieve, altijd zorgende zuster, behuwdzuster en tante PIETERNELLA WAGENAAR, in de ouderdom van bijna 77 jaar. Uit aller naam, A- Wagenaar. Koudekerke, 2 januari 1963. Langeweegje 39. Condoleantieadres Bloemenlaan 9, Vlissingen. De begrafenis zal plaatsvinden op maan dag 7 januari a.s. te 12.15 uur op de alge mene begraafplaats te Koudekerke. Heden overleed, zacht en kalm. na een lang durig lijden, onze ge liefde moeder, behuwd-, groot- en overgroot moeder MAATJE DE WITTE, weduwe van Jan Verhage, in de ouderdom van 90 jaar- Koudekerke: P- Verhage W. Verhage- Wielemaker J. Verhage J. Verhage- Jasperse Vlissingen: J. Geschiere- Verhage I. Geschiere Koudekerke: C. Goverse- Verhage L. Verhage C. Verhage-Poppe. Klein- en achter kleinkinderen. Koudekerke. 2 jan. '63. Pr. Beatrixlaan 2. De begrafenis zal plaatsvinden op zater dag 5 januari a.s. te 1 uur op de algemene begraafplaats te Kou dekerke. De kleine plaatsen ten noordoosten van Amsterdam hebben bijzonder te lijden van de grote hoeveelheden sneeuw, die van het IJselmeer zijn bijeengewaaid. Foto: Een bewoner van Ransdorp staat voor of beter op een schier hopelo ze taak om een berg sneeuw van een paar meter hoog van voor zijn huis te scheppen. SPAAK-DUBBEL' actie! Grote MARGARINE- VOORDEEL.' pakje met SPAAR f zegel ct voordeel *.*0] ERWTENSOEP-FESTIJN! „extra kwaliteit" „extra kwaliteit" pak 500 gram zak a 500 gram pak 500 gram zak a 500 grom Geld. rookworst SPAAR 52 met 10 ct voordeel 4.C Q ze9el met j cf voordeel 64 met 13 ct voerdeel 66 wet 1 1 cfvlordsel 85 IT Jim NIEUW BIJ DE SPAR 100 grom in de nieuwe Suropa-verpokking ter kennismaking Tijdelijk met ^zege/ ct voordeel beker pak zakje van 1ÖO voor 65 me! 13 ct -oordeel *7 zegel met cr voordeel 52 net j0 ct voordeel 49 met: 10 c> voordeel I O zegel met I KJ ct voordeel KAAS met 10% KORTING GOUDSE KAAS volvet belegen 500 gram volvet jong 500 gram Koekje van de week Vanilleruitjes Jfam 49-10% Gest. gehakt Haagse leverworst 200 gram Itai. tomatenpuree 2 blikjes a 70 gram me! 2t} ct voordeel 4L4L mei 9 ct vooSeel 3© me! 7 ct voordeel KOPEN BIJ DE SPAR IS SPAREN BIJ DE KOOP i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 7