TEÖEKOl I OOK VLOEIBARE GASTELLA VAATWA8 a stella voordelen 1 p" im N.V. Mantelmagazijn „DE DUIF" Ver. Het Groene Kruis re Houdt uw handen jong en uw vaat stralend schoon PROVINCIALE ZEEUWSE C0URAN1 ONZE KLEINTJES WASAUTOMATEN GEMEENTE 's-GRAVENPOLDER. vaatwas TEWATERLATING m.s. „Wieldrecht". JM^We^NTlTTl HET ZEEUWSE VOLKSRAADSEL Een goede start... Rood Merk De kwallteitskoffie bij uitstek. Pak van 250 g 1.48 TURNAVAN 995.-NU 825.- TURNAMAT VAN 1298.- NU 985.- LAVAMAT VAN 1975.-NU 1625.- Met deze machine kunt U automatisch:» weken wassen spoelen drogen pompen verwarmen VAN 1295.-NU 985.- VAN 1650.- NU 1295.- ELVIRAMAT RONDOMAT 1 pak a 250 gram Duiker koffie I pak 5 500 gram Groseo Speculaas 1 pak 100 gram Duiker thee samen gekocht 100 DUIKERTJES gratis Dubbele Duikertjes Grosco oploskoffie i -r normaal 40 nU 80 DUIKERTJES 1 Duiker candykoek normaal 10 hU 20 DUIKERTJES 2 dubbele blikken Duiker leverpastei HH3 normaal 20 I1U 40 DUIKERTJES 500 gram Croquette biscuits PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 3 JANUARI 1983 MIDDELBURG. Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op vrijdag 18 januari 1963 om 14 uur in hotel „De Burg" te Middelburg. Punten van behandeling: Wijziging der statuten krachtens art. 18 lid 2 der statuten. Deze wijzigingen liggen voor aandeelhouders ter in zage ten kantore van de Amsterdamsche Bank te Middelburg, ingang Kelder manstraat, Eventuele amendementen op het concept der nieuwe statuten moeten uiterlijk op 14 januari 1963 zijn in gediend ten kantore van de N.V., Keldermanstraat 4 te Middelburg. Aandeelhouders die deze vergadering wensen bij te wonen moeten hun aandelen deponeren bij de Amster damsche Bank te Middel burg vóór of op 15 januari 1963. De directie. „KLEINTJE" PLAATSEN? Vóór 9 uur voormiddag opge- volgemle ochtend' afd. VLISSINGEN. Buitengewone ledenvergadering op donderdag 10 januari 1963, des avonds te 8 00 uur, in het Strandhotel te Vlissingen. Agendapunten: Verkiezing van bestuurs leden. Contributieverhoging. HW 55 S VAN 968.- NU 645.- HW 54 SVAN 998.- NU 735.- Automaat PLUS 4 VAN 1790.- NU 1285.- Bij Tegeko geen "dure" winkelpanden met marmer en kristal. Gewoon efficiënte zaken waar u alles op het gebied van luxe huishoudelijke apparaten kunt kopen. Tegen prijzen die maar liefst even20-40% lager zijn dan normaal. Bij Tegeko kunt u ook op zeer gemakkelijke betalingscondities terecht. Levering door het gehele land. in handige kegel Wilt U iedere dag het laatste nieuws in de brievenbus Dan een abonnement op BEZOEK ZATERDAG a.s. de Boks- en Judowedstrijden ten bate van ,/Actie-Sporthal" in TE KOOP Te koop: kunstschaatsen met laarsjes, maat 38. Te bevr. v. d. HORST, Singel 26, Vlissingen. AEG Volautomatische wasmachine met aangebouwde centrifuge; in één maal 5 kg gewassen! WIE ZORGT VOOR DE SERVICE? Tegeko natuurlijk. Daar kunt u volledig van op aan (eigen technische dienst) L WAAROM IS EEN WASAUTOMAAT DAN "ELDERS" DUURDER Omdat men "elders" gebonden, is aap prijsafspraken. Tegeko bedrijft een Vrije concurrentie en daar profiteert u van mee Door zelf te importeren en daardoor de tussenhandel uit te schakelen zijn wij het goedkoopste adres voor al uw huishoudelijke electrische apparatuur. Tegeko maakt voor u alles mogelijk. WIL TEGEKO DAN NIETS VERDIENEN? Natuurlijk wel, maar door veel te verkopen kan Tegeko met een kleine winst genoegen nemen. In het belang van u, geachte mevrouw. Het hoofd van liet gemeentebestuur van 's-Graven- polder maakt bekend, dat een ontwerp van het uitbrei dingsplan in onderdelen „West-Voortraphoek" met bij behorende bebouwingsvoorschriften West-Voortraphoek ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage ligt van 4 t.m. 31 januari 1963 en dat belanghebbenden vóór 1 februari a.s. hun bezwaren tegen dit ontwerp kunnen indienen bij de gemeenteraad. 's-Gravenpolder; 3 januari 1963. Het hoofd* van het gemeentebestuur voornoemd, JANSEN. TE KOOP GEVRAAGD Na ontelbare keren afwassen blijven uw handen - dankzij het toegevoegde Silkolive - zacht en gaaf. Zonder afdrogen staat uw vaat in een ommezien schoon en streeploos in de kast. Praktisch, snel en zuinig: één keer knijpen is genoeg voor een hele af was. Maak daarom voortaan gebruik van het nieuwe, moderne vaatwasmiddel Castella Vaatwas in de handige kegel! KONINKLIJKE N.V. NIJMEGEN - 22» JAAR ERVARING Toegangskaarten voor de tewaterlating van het m.s. „Wieldrecht" op zaterdag 5 januari 1963 te 12.00 uur, zijn vanaf heden verkrijgbaar by de portier hoofdpoort, Aagje Dekenstraat. Prijs 0,50 per persoon. Opbrengst bestemd voor het Fonds voor Sociale Voorzieningen. Toegang tot de werf na 11.30 uur uitsluitend via de hoofdpoort, Aagje Dekenstraat. N.V. KON. MIJ. „DE SCHELDE" ™SSIMGEH ENTREE 2,50. y V AANVANG 20 UUR. BAL NA. Te koop T V. 43 en 53 cm. De monstratie- en overjarige toe stellen. Met garantie. Violen straat 60. tel. 5189. Goes. Te koop: 2-pers. kantelbed, box m- vloer, kinderledik., kin derstoel, 1- en 2-pers. Engels ledik., butagasstel. stapelledik., kasten, r'riese klok, wringer met bok, lits-jumeaux Tel. 3513, Vliss.slngel 34, M'burg. Te koop aangeboden arreslede. D. J. DEES, Ellewoutsdijk, tel. 01104—223. W- GELDOF De schrijver heelt het niet bij een oppervlakkige studie gelaten, maar zich zeer ernstig in zijn stof verdiept. Na verteld te hebben wat een raadsel eigenlijk is, verdeelt hij de raadsels in volksraadsels en kunstraadsels. In beschrijvende en verhalende raadsels en in direct vra gende raadsels. Dan vertelt hij van Zeeuwse raadsels en hun geschiedenis, verdiept zich in hun bronnen geeft een zeer interessante uiteenzetting over de Zeeuw se raadselsprookjes. Daarna volgen o.m. nog hoofdstuk ken over rekenraadsels en strikvragen. Omslagtekening en illustraties van R. SNAPPER, ingen. ƒ3,25. Geb. ƒ4,25. ALOM BIJ DE BOEKHANDEL VERKRIJGBAAR Uitg. FIRMA G. W. DEN BOEK, MIDDELBURG. Wij vragen steeds te koop ge heel of gedeelt. inboedels, ook antiek. M, DE NOOIJER. Noordstr. 50. Vlissingen. 2953- Te koop gevraagd nette ge bruikte meubelen, ook antiek enz. VAN HALEN. Gravenstr. 94, tel. 3976, Middelburg. WONINGEN GEVRAAGD Te koop ol te huur winkel woonhuis evt. m. pakhuis in St.-.Tanstr. te Middelburg. Te bevr. Middelburgsestraat 136, Koudekerke, tel. 01180—2770. Te koop gevraagd oude wonin gen. Br. onder nr. H. 311. bur. P.Z.C., Goes. Woningruil. Wie ruilt eenge zinswoning gelegen aan Nw, Vliss. weg voor woning omg. Stromenwijk. Br. lett. V bur. P.Z.C., Vlissingen. KOST EN INWONING Kostganger gevraagd met hui selijk verkeer. Elgenhaardstr. 18. Middelburg. Attentie! Gratis wafeldoeken voor U Om de kennismaking met de Castella Vaatwaskegel een extra feestelijk tintje te geven, krijgt u tijdelijk bij elke kegel die u koopt GRATIS een STEVIGE WAFELDOEKi Maak gebruik van dit buitenkansje! De bekende gele pakken Castella Vaatwas poeder blijven natuurlijk ook verkrijgbaar Een kop pittige lekkere koffie... voor u de weg op gaat. Dat montert u op, dat maakt een man van u, die tegen geen traject opziet. Geurige, lekkere koffieDouwe Egberts koffie. Het fijnste van de plantages, op speciale manier voor u gebrand en, door de grote vraag, altijd vers in de winkels voorhanden. Fijne Dessert De koffie voor fijnproevers, werkelijk iets bijzonders. Pak van 250 g 1.80

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 4