ELKE WEERDE GRU 's in een jaar KOFFIE 15 J de magneet OM GOED TE BEGINNEN KOFFIE RECLAME HALVE PRIJS BESCHUIT SNOEPJE VAN DE WEEK super GELDERSE ROOKWORST EEN GOEDE RAAD. ZIE ONZE ETALAGES EN LET OP DE PRIJSKAARTJES. DE HOOGSTE ARTI KELEN TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN. LAAT ZE NIET VOOR UW NEUS WEGKOPEN. SHELL NEDERLAND RAFFINADERIJ N.V. b SCHAKELBORD WACHTERS PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ONZE KLEINTJES PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 3 JANUARI 1963 Bij aankoop van een pakje erwtensoep GOEDKOPER! bij f4.- boodschappen voor slechts 15 cent DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 2 T/M 8 JANUARI 1963 GOEDKOPER! - MEISJES Schattige DAMES- DAMES- o.a. JURKJES JAPONNETJES JUMPERS WINTER diverse maten voor TEENERS VESTEN MANTELS 8,90 9.90 13,90 10,- 12,50 16,75 8,90 9.50 10.50 49,75 59,50 69,75 Klokstraat 9, Goes L. Noordstr. 10-12/ Middelburg DE TWEEDE 250 gram Bij aankoop van f 4.- de Gruytermerk-artikelen w.o. 250 gram koffie OH BETERE Cl I WAAR OJ^tien Cl I PROCENT rtlfpon of OlfCCl I GR Bij de afdeling Elektrotechnische Dienst van ts Rotterdam (Pernis) kunnen worden geplaatst o. BEDRIJFSELEKTRICIENS die bij voorkeur enige ervaring hebben in fabrieksinstallaties. Opleiding: ten minste L.T.S.-getuigschrift (elektrotechniek); V.E.V.-diploma (sterkstroommonteur) is gewenst, doch niet noodzakelijk. GEASSOCIEERD met ingang van 1 januari 1963: H. P. VEENING internist Boul. Evertsen 32 Vlissingen. Spreekuren: Ziekenbnis „Bethesda" dinsdag en vrijdag van 8—10 uur St.-Joseph-zïekenhuïs maandag en donderdag van 810 uur p. H. POSTMA internist Willem Klooslaan 62 Vlissingen. Spreekuren: Ziekenhuis „Bethesda" dinsdag en vrijdag van 1011 uur St.-Joseph-ziekenhuis maandag en donderdag van 1011 uur. G. H. VAN BERGEN tandarts Middelburg praktijk hervat. voor de elektrische centrale; bij voorkeur ervaring in soortgelijk bedrijf. Opleiding: diploma V.EV.-sterkstroommonteur of gelijkwaar dige opleiding. Voor beide categorieën geldt leeftijd 21-35 jaar. Gehuwden die niet in Rotterdam of naaste omgeving wonen, komen in aanmerking voor een aanzienlijke tegemoetkoming in de reis- en/of pensionkosten. Ongehuwden tot 29 jaar kunnen eveneens onder deze regeling vallen. Aan hen die niet in de omgeving van ons bedrijf woonachtig zijn, kan een woning in uitzicht worden gesteld. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van geboortedatum, opleidinq en ervaring kunnen worden inqezonden onder No. PFOwp 57/1740 aan Shell Nederland Raffinaderij N.V., Postbus 644, Rotterdam. Of U nu planten verkoopt, piano's of pyjama's, als U m e e r wilt verkopen adverteer dan in de 9 vestigingen. Wederom verblijdde de Heere ons met de voorspoe dige geboorte van een doch tertje, DES'A SUZANNA zusje van Carien en Heleentje. J. Brouwer P. M. Brouwer van Moolenbroek Middelburg, 1 jan. 1963. Vlasmarkt 13. GETROUWD: WILLEM FREDERES VAN DER HOFSTEDE en GUNHILDUR GUNNARSDOTTER Reykjavik, 29 dec. 1962- Toekomstig adres: Herenstraat 17 H Amsterdam-C. Dat is niet nodig! Buckley's Mixtura helpt u er zeer snel af: direct voelt u verlichting, de prikkeling verdwijnt, de luchtwegen wor den weer vrij. Zo gauw u last krijgt van hoest, verkoud heid, griep of bronchitis, direct naar uw apotheker of drogist cn vragen naar MIXTURA Bij apothekers en drogisten Verhuur van goedverzorgde gelegenheidskleding. Speciaal zaak herenkleding VAN LIE- RE. L. Delft 86—88. M'btirg. KAMERS EN PENSION Jonge vrouw, b.b.h.h.. zoekt vrije gestoff. kamer ot etage m. koolcgel., liefst in "ontr. Middelburg. Br. no U92, bur. I P.Z.C.. Middelburg. Te koop Solex bromfiets. In goede staat. A. JOBSE, Duin weg 10. Zoutelande. PERSONEEL Onze Annie gaal trouwen, wie wil hBar plaats vervangen? Lft. boven 17 jr. Aanmelding: na 6 uur DE SPAR, Hogeweg 98, Vlissingen. RUVLI accu's 6v-60 ah f 39.—; 6v-90 ah f 46.— en f 52.—; 12V-45 ah f 70.—. l'.ï Jaar gar. Spec. Accubedrijf „RUVLI". Spuistr. 25, Vlissingen. tel. 3572. Voor DAF-vrachtwagens kost een RUVLI-accu f 159.—. DAF pers. w.. Cl trol! n CV 2 f 39.—. Slmca f 74.—. Mercedes f 76.—. Spuistr. 25. Vlissingen. tel. 2572. RIJLESSEN Leer goed en veilig autorijden bij auto- en motorrijschool PA- RENT. Vrijburgstr 14. Sou burg. tel. 01183161. Erk. en gediplomeerd A.N.W.B. en F. N.O.P. BIJEENKOMSTEN Volle Evangelische Gemeente Middelburg. Zaal Montaan. L. Giststraat 13. As. vrijdag spreekt ds. Joh. Starrcnburg. te Arnemuiden. Iedereen is hartelijk welkom. Tweemaal per week word' theorieles gegeven en wel op dinsdag- en vrijdagavond om P uur in ons verkeersloknal AUTORIJSCHOOL J ASPERSE, Uw, Vlissingseweg 866, Middel burg. Tel. 01180—3387. DIVERSEN Voor al uw rijlessen naar Au torijschool VAN ZWEEDEN Motor, luxe en vrachtwagen, tel. 370, Domburg. Stucadoor-steengaas-eonstruc- tlebedrijf D. B. KORSUIZE. Vinkstraat 18. Goes, tel. 7807, wenst vrienden en relaties een voorspoedig 1963. U kent mij toch? Autorijschool HENDER1KSE instruct, m. ja renlange erv. Erk en gedipl F.N.O.P.. Seisslngel 72, Mid delburg, telefoon 3077 Maatjes- en Inmaakharing p. 85. 30 en 115 st. Zoutevis en stokvis p. 3, 5 en 12 kg. Bestel lingen fa. A. PRONK, Park weg 36. Vlaardlngen. Autorijschool STOKMAN. Erk. rij-lnstructeur. Leer vlug en goed autorijden In Volkswagen. Tegen gereduceerde prijzen. Tijd tel. 01185—408. Voor perfecte radio- en t.v.- 10 rijlessen a 60 min. v. f 75 in Peugeot. V.W. of DAF door erk. en gedipl. B.E.A.-instruct. Gratis goh. en gebr. Autorij- seh. „ADRI HAMEETEMAN". Ravesteynpl. 19. Vllsstel. 3558. Adr. v. M'burg sig mag. J. D. KOETS. Seg.str. 21. te lefoon 4772. Spuistraat 01181—3803—1265. „KLEINTJE" PLAATSEN? Vóór 9 uur voormiddag opge ven voor het nummer van de volgende oelitend! (Plaatsing uitsluitend bij vooruitbetaling). Voor oogst 1963 weer gelegen heid tot het contracteren van: erwten, tuinbonen, stambonen. spinazie, dille, tuinkers, radijs enz. Alleen voor zandteelt. Aanbev.: JOZ. BOONE, Vecr- dam 6. Nieuw- en St.-Jooslatid. lel. 01182—327. AUTOVERHUUR Te huur Volkswagen. Brom fietsen met en zonder versnel ling. 18 Jaar All Risk verze kerd. CEVAAL. Molenweg 15. Nicuwland. Voor reparaties en levering van elektromotoren en dyna mo's bij specinnlbfidrijf op dit gebied. ZEEUWS WIKKELBE- DRIJF, Spuistraat 29. Vlissin gen. Telefoon 01184-3803-4265. Luxe V.W.-bus. zonder chauf feur te huur. Taxi- en Garage bedrijf GEBR. BLANKER, Klein Vlaanderen 97, Middel burg. Tel. 2865. De moderne man scheert zich met Philishnve In 4 mod. v.a. f 39.50. Radio Gebr. MEUR. Spuistraat 29. Vlissingen Te lefoon 01184—3803—4265. AUTO'S EN MOTOREN RUVLI accu's voor Fiat f 60.—. Opel. V.W., Renault v.a. f 46.—. v. Vauxhall. Austin. Morris. Ford Anglia, Prefect t 70.—. Spuistr. 25. Vlissingen. tel 2572 Zenith, een uurwerk mot we reldnaam' Service-adressen over de gehele wereld. Horlo gerie, goud cn zilver, wed. D. LIEVENSE. L Voretstraal 87. Goes. Telef. 7105. Went U een nieuwe accu voor de laagste prijs? Kies dan een RUVLI, garantie Hi j. Sper Aceubedrijf „RUVLT". Spuistr. 25, Vlissingen. tel. 2572. Koop uw bontmantel nu bij bontwerker!,' KUYPER. Zeer voordelige prijzen. Korte Noords' ''aai 16. Middelburg, telefoon 4270. het warmste vuur geeft \JJ[y haardbrandolie intense verbranding behaaglijke warmte heldere vlam Flamazur, dé haardbrandolie van r.v, Purfina Nederland Verkoopadressen: H. VAN AERDE Middenstraat 109, tel. 01157-261, Sluiskil L. C. BOLJER Service-station FINA, Kanaalweg 36, teL 01180-3363, Middelburg. A- FASSAERT Kerkhofpad 16a, tel. 01147-378, Boschkapelle E. FASSAERT Dreef 20, tel. 0 1142-278, Lamswaarde JOH. DE FELJTER Lange Heerenstraat 9, tel. 01173-337, Schoondijke Firma JACQ. GEIRNAERDT-MOUTON CO. Westkade 64, tel. 01158-602, Sas van Gent J. v. d. HOVEN Noord weg A 170, tel. 327, Poortvliet M. P. VAN HEE, Ringdijk O 42, tel. 01179-397, Cadzand A. MEYLL Kalisbuurt 84, tel. 303, Oud-Vossemeer J. M. MOERLAND Poststraat 68, tel. 417, Stavenisse Fa. TH- VAN PARIJS ZN. Valeiskreek O 52, Rede, tel. 0 1175-237, Aardenburg I. J. PUYENBROEK, Oudekerkstraat 7b, tel. 01177-325, Aardenburg REYNHOUT'S KOLEN- EN OLIEHANDEL „DE KOLENMIJN" Voorstraat 81, tel. 0 1100-5324 en 7969, Goes. GEBR v. d. SANDE KOLENHANDEL Mercuriusstraat 20, tel. 01172-894, Breskens BRANDSTOFFENHANDEL STROO C.V. Cruquiusstraat 35, tel. 0 1184-3563; Noordstraat 84, tel. 01184-2701, Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1963 | | pagina 10